De Stuver-verkiezingen 2020

De democratie is genadeloos. Noch het coronavirus, noch een lockdown kan haar stoppen. Daarom dat de 2020 stuver verkiezingen gewoon zullen doorgaan. Alles over de verkiezingen en de kandidaten vind je in dit artikel.

Om de twee jaar verkiezen wij aan de UGent nieuwe studentenvertegenwoordigers of 'stuvers'. Ondanks de buitengewone omstandigheden waarin we leven, is dat dit jaar niet anders. Van maandag 27 april (negen uur 's morgens) tot en met donderdag 30 april (twaalf uur 's middags) kunnen alle stemgerechtigde studenten aan de UGent hun stem uitbrengen. Iedereen zal drie keer mogen stemmen: één keer voor de Raad van Bestuur, één keer voor de Sociale Raad en één keer voor de raad van de faculteit waar je studeert.

In dit artikel vind je een overzicht van vrijwel alle studenten die zich kandidaat stellen voor de verschillende raden. Zij hebben een korte beschrijving van zichzelf gegeven en enkele vragen beantwoord. De kandidaten die wij niet konden contacteren of niet wensten deel te nemen, staan steeds onderaan het artikel vermeld.

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is het hoogste bestuursorgaan van de UGent. Behalve de rector, de vicerector en een prof per faculteit zetelen er ook vier studenten in de Raad. Kandidaten voor de Raad van Bestuur komen op in duo. Een van de kandidaten zal effectief in de raad zetelen, de andere is plaatsvervanger.

Voor de Raad van Bestuur komen er 11 kandidatenduo's op. Er zijn hier 4 mandaten te winnen, waarvan er 2 naar het minderheidsgeslacht moeten gaan. Voor meer info over de kandidaten klik hier.

Voor meer info over de werking van de Raad van Bestuur klik hier.

Sociale Raad

De Sociale Raad houdt zich in de eerste plaats bezig met de sociale voorzieningen aan de universiteit. Hieronder vallen onder andere de resto's en de homes. Ze maken adviezen voor de Raad van Bestuur en het Bestuurscollege van de UGent. Ook voor deze raad worden er vier studenten verkozen, die in duo's opkomen.

Voor de Sociale Raad komen er 12 kandidatenduo's op. Er zijn hier 4 mandaten te winnen, waarvan er 2 naar het minderheidsgeslacht moeten gaan. Voor meer info over de kandidaten klik hier.

Voor meer info over de werking van de Sociale Raad klik hier.

Facultaire Raden

Iedere faculteit heeft ook haar eigen facultaire raad, die op het niveau van de faculteit beslissingen neemt. In deze raden zetelen er zowel proffen als studenten. Het aantal studenten dat verkozen kan worden, varieert van faculteit tot faculteit.

In de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte komen er 19 kandidaten op. Er zijn hier 15 mandaten te winnen, waarvan er minstens 5 naar het minderheidsgeslacht moeten gaan. Voor meer info over de kandidaten klik hier.

In de Faculteit Recht en Criminologie komen er 5 kandidaten op. Er zijn hier 4 mandaten te winnen, waarvan er 2 naar het minderheidsgeslacht moeten gaan. Voor meer info over de kandidaten klik hier.

In de Faculteit Wetenschappen komen er 19 kandidaten op. Er zijn 13 mandaten te winnen, waarvan er minstens 5 naar het minderheidsgeslacht moeten gaan. Voor meer info klik hier.

In de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen komen er 20 kandidaten op. Er zijn 13 mandaten te winnen, waarvan er minstens 5 naar het minderheidsgeslacht moeten gaan. Voor meer info klik hier.

In de Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur komen er 27 kandidaten op. Er zijn 16 mandaten te winnen, waarvan er minstens 6 naar het minderheidsgeslacht moeten gaan. Voor meer info klik hier.

In de Faculteit Economie en Bedrijfskunde komen er 11 kandidaten op. Er zijn 6 mandaten te winnen, waarvan er minstens 2 naar het minderheidsgeslacht moeten gaan. Voor meer info klik hier.

In de Faculteit Diergeneeskunde komen er 8 kandidaten op. Er zijn 5 mandaten te winnen, waarvan er minstens 2 naar het minderheidsgeslacht moeten gaan. Voor meer info klik hier.

In de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen komen er 12 kandidaten op. Er zijn 6 mandaten te winnen, waarvan er minstens 2 naar het minderheidsgeslacht moeten gaan. Voor meer info klik hier.

In de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen komen er 11 kandidaten op. Er zijn 9 mandaten te winnen, waarvan er minstens 3 naar het minderheidsgeslacht moeten gaan. Voor meer info klik hier.

In de Faculteit Farmaceutische Wetenschappen komen er 2 kandidaten op. Er zijn 2 mandaten te winnen. Voor meer info klik hier.

In de Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen komen er 6 kandidaten op. Er zijn 3 mandaten te winnen, waarvan er minstens 1 naar het minderheidsgeslacht moeten gaan. Voor meer info klik hier.

0
Gemiddeld: 5 (5 stemmen)

Reactie toevoegen