Kandidaten Faculteit Wetenschappen

In de Faculteit Wetenschappen komen er 19 kandidaten op. Er zijn 13 mandaten te winnen, waarvan er minstens 5 naar het minderheidsgeslacht moeten gaan.

Jan-Pieter Baert

Studierichting: Bachelor Informatica

Gelieerd aan: ZeusWPI

Rangschik de drie thema’s waar jij het meest op wil inzetten als stuver:

1. ontspanning

2.welzijn van de student

Favoriete eten in de UGent resto’s: spaghetti

Benjamin Cruyt

Studierichting: Wiskunde (2de bachelor)

Gelieerd aan: /

Rangschik de drie thema’s waar jij het meest op wil inzetten als stuver:

1. Transparante en duidelijke communicatie

2. Eerlijk en welbevonden kansen

3. Progressie zonder verlies van traditie

Favoriete eten in de UGent resto’s: De broodjes (heb nog geen ander eten uitgeprobeerd dus niet echt representatief. )

Norick De Vlamynck

Studierichting: Chemie (1ste Bachelor)

Gelieerd aan: StuW, OC Chemie

Rangschik de drie thema’s waar jij het meest op wil inzetten als stuver:

1. Communicatie (zonder dit kunnen we niet goed vertegenwoordigen)

2. Welzijn (een gezonde geest in een gezond lichaam)

3. Onderwijs

Favoriete eten in de UGent resto’s: Spaghetti bolognaise

Arthur Deruytter

Studierichting: Bachelor in de Informatica

Gelieerd aan: Zeus WPI

Rangschik de drie thema’s waar jij het meest op wil inzetten als stuver:

Ik ben hier relatief nieuw in, ik heb er daarom maar 1 en dat is verbetering van de elektronische infrastructuur want daar ben ik wel passioneel over.

Favoriete eten in de UGent resto’s: Bruin broodje zalm met kruidenkaas

Jasper Devreker

Studierichting: 3e bachelor informatica

Gelieerd aan: Zeus WPI (twee jaar bestuur) en Iris (voorzitter, dit jaar nog niet-erkende studentenvereniging)

Rangschik de drie thema’s waar jij het meest op wil inzetten als stuver:

1. mentaal welzijn

2. ontspanning van studenten op de campus

Favoriete eten in de UGent resto’s: Spaghetti, by far

Michaël Goedertier

Studierichting: Master of science in biology

Gelieerd aan: Gentse Biologische Kring

Rangschik de drie thema’s waar jij het meest op wil inzetten als stuver:

1. Stem van de studenten zijn

2. Infrastructuur van campus Ledeganck verbeteren

3. Groter samenhorigheidsgevoel in de faculteit

Favoriete eten in de UGent resto’s: Frieten met kaaskroketten.

Louis Lammertyn

Studierichting: 1e bachelor fysica en sterrenkunde

Gelieerd aan: /

Rangschik de drie thema’s waar jij het meest op wil inzetten als stuver:

1. Infrastructuur van de faculteit

2. organisatie van lessen

3. regeling van de examenperiodes.

Favoriete eten in de UGent resto’s: Croque-monsieur met de dagelijkse soep.

Sara Lingier

Studierichting: 1ste master Wiskunde

Gelieerd aan: Ik ben ondertussen al 2 jaar studentenvertegenwoordiger in de opleidingscommissie Wiskunde en ben het afgelopen jaar nauwer betrokken geraakt bij de werking van onze facultaire studentenraad StuW.

Rangschik de drie thema’s waar jij het meest op wil inzetten als stuver: Voor mij is het welzijn van de studenten echt het belangrijkste thema. Op de tweede plaats zou ik dan zeker de kwaliteit van het onderwijs zetten en de derde plaats gaat naar studentenparticipatie, zodat alle goede ideeën die studenten hebben zeker gehoord worden.

Favoriete eten in de UGent resto’s: Ondanks dat het recept de afgelopen jaar een paar keer veranderd werd, blijft de spaghetti toch wel mijn favoriete eten uit de resto!

Aleksandra Stojek

Studierichting: Bachelor in de Chemie

Gelieerd aan: Chemica, StuW

Rangschik de drie thema’s waar jij het meest op wil inzetten als stuver:

1. extracurriculaire mogelijkheden (stages, uitwisselingen, beurzen…)

2. on-campus activiteiten

3. mentale welzijn

Favoriete eten in de UGent resto’s: spaghetti bolognese

Sokol Toçilla

Studierichting: Biochemie en biotechnologie

Gelieerd aan: /

Rangschik de drie thema’s waar jij het meest op wil inzetten als stuver:

1. Communicatie

2. milieu

3. activiteiten

Favoriete eten in de UGent resto’s: Broodje maison

Mathijs van Noort

Studierichting: Bachelor/Master Wiskunde

Gelieerd aan: WiNA, PRIME, Studentenraad Wetenschappen (StuW) en de Gentse Studentenraad (GSR).

Rangschik de drie thema’s waar jij het meest op wil inzetten als stuver:

1) Onderwijs

2) Studentikoze en verbindende activiteiten

3) Duurzaamheid

Favoriete eten in de UGent resto’s: Bruin broodje tomaat mozzarella met tomatensalsa in plaats van pesto. Of een carréke voor de afwisseling.

Eva Van Reeth

Eva is ook kandidaat voor de Raad van Bestuur. Je kunt hier meer over Eva lezen.

Robin Vande Vyver 

Studierichting: Fysica & Sterrenkunde 

Gelieerd aan: WiNA 

Rangschik de drie thema’s waar jij het meest op wil inzetten als stuver:  

1. Welzijn

2. Communicatie

3. Onderwijs 

Favoriete eten in de UGent resto’s: spaghetti

Friedrich Vandenberghe

Studierichting: Bachelor of Science: Informatica

Gelieerd aan: WiNA, Laetitia

Rangschik de drie thema’s waar jij het meest op wil inzetten als stuver:

1) Student

2) duurzaamheid

3) campus

Favoriete eten in de UGent resto’s: Vegetarische loempia

Sean Verschaeve

Studierichting: Chemie

Gelieerd aan: /

Rangschik de drie thema’s waar jij het meest op wil inzetten als stuver:

1. Inspraak door de studenten

2. Onderwijskwaliteit op niveau houden/brengen

3. Overwogen financiëringen voor alle doeleinden

Favoriete eten in de UGent resto’s: Bospaddenstoelensoep

Communicatie

‘Stuvers zijn voldoende zichtbaar aan de UGent’

Neutraal

Neutraal

Tijdens de coronatijden lijken de stuvers meer zichtbaar (online dan toch) dan ik het gevoel had voor deze tijden. Studenten zitten met meer vragen en hun stuvers vormen de brug tussen de studenten zelf en de professoren, assistenten, … Als eerstejaar is het moeilijk om een algemeen antwoord te geven, mede door de coronacrisis. Het is wel gemakkelijk om contact te krijgen met een stuver, aangezien bv alle OC verantwoordelijken in een document op de site van UGent staan (met e-mailadressen).

Neutraal

Ik ken wel veel mensen die geen stuver kennen, maar dat zijn er ook die daar niet in geïnteresseerd zijn.  Dit kan natuurlijk ook door het omgekeerde zijn, dat ze niet geïnteresseerd zijn omdat ze niemand kennen.

Akkoord

Binnen studentenverenigingen zijn stuvers goed zichtbaar: iedereen kent wel een stuver die ook in de vereniging zit. Het zal een uitdaging worden om ook de mensen die niet in een studentenvereniging zitten te bereiken.

Niet akkoord

Onder de studenten in onze faculteit is met moeite geweten wie de stuvers zijn.

Niet akkoord

Als je op zoek wilt gaan naar wie precies je vertegenwoordigers zijn in de verschillende raden merk ik dat dit te veel zoekwerk vereist. De websites waar je hiervoor terecht kan zijn opgedeeld per raad en per faculteit maar opmerkelijk is dat de ene al wat moeilijker te vinden is dan de andere. Ik denk dat er veel duidelijkere manieren zijn informatie voor de student beschikbaar te maken. Zo zou ik gebruik maken van de StuW pagina op ufora om links of documenten online te zetten die enkele basisgegevens bieden voor geïnteresseerde studenten.

Akkoord

Naar mijn gevoel is dit wel het geval. De facultaire studentenraad heet iedereen welkom die graag wil mee werken om de studenten te vertegenwoordigen. Daarnaast heeft ongeveer elk jaar wel een jaarverantwoordelijke of een studentenvertegenwoordiger in de opleidingscommissie waarbij ze terecht kunnen met vragen of problemen.

Niet akkoord

De studenten moeten beter geïnformeerd worden over de rol en de invloed van de studentenvertegenwoordigers.

Niet akkoord

Ik wist dat er zo iets was als “stuvers” maar ik had nooit echt een idee van wat deze mensen deden of wie het waren.

Niet akkoord

Op vlak van dossierkennis en engagement lopen er veel echte toppers rond, maar veel van het stuver-werk speelt zich achter de schermen af. Een beetje meer PR kan volgens mij geen kwaad, want meer naamsbekendheid voor het stuver-schap zorgt ook voor meer input van studenten.

Neutraal

Volgens mij doen de stuvers heel hard hun best om zichtbaar te zijn maar het kan zeker nog wat beter. Het moet voor alle studenten duidelijk zijn waar ze terecht kunnen met hun vragen en opmerkingen. 

Neutraal

Dit is moeilijk te zeggen, aangezien velen zich hier niet mee bezig houden. Maar voor wie wil is het vrij makkelijk om deze te vinden via bvb. de site van de GSR.

Neutraal

Persoonlijk vind ik dat dit zeer afhankelijk is per faculteit. Gemiddeld genomen kan inderdaad gesteld worden dat de stuvers weldegelijk aanwezig zijn en de belangen van de studenten behartigen. Spijtig genoeg is het nog maar al te vaak dat er te weinig interactie is tussen sommige faculteiten (behalve tussen de geaffilieerde studentenverenigingen). De stuvers die zetelen in de Raad van Bestuur en Sociale Raad zijn natuurlijk wel (soms in iets minder goede zin) gekend, aangezien zij er dienen te zijn voor alle studenten. Als student zou dit een zekere zekerheid moeten geven, dat er geen (goede of slechte) beslissingen genomen worden zonder hierbij de stem van de studenten te horen.

Geef een concrete maatregel hoe jij studenten het gevoel zou geven dat hun stem gehoord wordt.

Een manier om uw klachten/mededelingen anoniem te laten weten, dit omdat ik merk dat het vaak een grote stap is om een klacht te laten weten.

Direct contact met de betrokken partijen lijkt mij de beste manier. Hen betrokken houden en informeren over de stand van zaken levert hen de beste manier om duidingen en opmerkingen mee te geven voor verdere beslissingen.

Vanuit het OC vragen we telkens aan onze medestudenten wat ze van bepaalde ideeën vinden. Daarnaast maken wij ook een verslag voor onze medestudenten. Zo zijn ze telkens op de hoogte en weten ze dat er naar hen geluisterd wordt. Ook ikzelf ga graag discussies aan met mijn medestudenten, om bepaalde punten te bespreken. Deze neem ik dan mee naar de vergadering.

Dit doe ik nu al bij de opleidingscommissie door regelmatig naar verschillende mensen hun mening te polsen. Het zal belangrijk zijn om dit op grotere schaal te doen voor de faculteitsraad, dit zal ik dan waarschijnlijk met online bevragingen doen.

Zorgen dat mensen weten dat ik in de faculteitsraad zetel en dat ze naar mij kunnen komen met hun suggesties. Omdat ik een grote sociale cirkel heb door mijn vele jaren actief zijn in het studentenleven mag dit geen probleem vormen.

Volgens mij moet er hiervoor ingezet worden op communicatie. Er de mogelijkheid voor studenten om de vergaderingen van de studentenraad bij te wonen. Als we dit van in het begin duidelijk maken dan toon je aan iedere student dat de mogelijkheid om hun stem te laten horen er wel degelijk is en dat deze ook zeer welkom is.

Initiatieven als PimpYourCampus laten de studenten zelf ideeën insturen rond een bepaald thema om de faculteit te verbeteren, hier was dit dan om de campus de Sterre in een nieuw jasje te steken. Dergelijke initiatieven lijken mij ook een leuk idee om andere onderwerpen ter sprake te brengen.

Het is belangrijk om de infosessies te organiseren zodat elke student weet welke commissies er bestaan, wanneer ze plaatsnemen en wat tijdens deze vergaderingen kan beslist worden. Daarna, de genomen beslissingen en hun gevolgen moeten sneller en voor iedereen bekend gemaakt zijn, bijvoorbeeld door het sturen van de beknopte verslagen naar de medestudenten.

Een algemeen adres waar ze terecht kunnen met ideeën, zoals een facebook-pagina. Misschien moet het ook mogelijk zijn om zo’n ideeën of opmerkingen dan anoniem in te sturen.
Een goed idee is ook polls organiseren in de facebookgroepen van de verschillende richtingen (we weten allemaal dat die er zijn), waarin gepeild kan worden naar de mening van de studenten over bepaalde, mogelijke beslissingen.

Momenteel zien we vaak onze input verdwijnen in één of andere raad of commissie. Zo nu en dan kijken wat er nu effectief besloten is na die input lijkt me zeker niet slecht. Concreet denk ik aan een verslagje groot of klein, 1 à 2 maal per semester, ofwel via een eigen kanaal ofwel in samenwerking met de studentenkringen via de kringblaadjes.

Ik zou zorgen dat ik steeds bereikbaar ben via Facebook of mail om ieders vragen te beantwoorden. Een goede stuver zet zijn eigen programma aan de kant om de bezorgdheden van de studenten naar voren te schuiven. 

Naast het feit dat ik altijd bereikbaar ben voor input, zou ik graag in samenwerking met StuW een centraal platform willen voorzien waarop studenten (anoniem) input kunnen geven.

Ik heb mij kandidaat gesteld voor de facultaire verkiezing. Maandelijks is er vergadering. Volgens mij zou het dan goed zijn om de agendapunten en besluiten te communiceren met Stuw. Op zich zijn zij het medium om te communiceren tussen studenten en de faculteit. Het is ook daar dat de meeste creativiteit gevonden kan worden voor studenteninitiatieven. Eigenlijk iets wat logisch zou moeten zijn, is dat er via Ufora een pagina bestaat waar alles van de faculteitsraad, hetzij agendapunten, besluiten, projecten… meegedeeld worden. Er bestaat wel een gelijkaardige pagina, maar om deze te vinden moet je al iets meer moeite doen. Natuurlijk is het zo dat (hoogstwaarschijnlijk) enkel de studenten die zich wat interesseren in het reilen en zeilen van de faculteit de desbetreffende documenten zullen doornemen.  

‘Studenten in mijn faculteit zijn goed op de hoogte van wat er aan de UGent gebeurt.’

Neutraal

De studenten die er om geven zijn zeker op de hoogte, maar niet alle studenten geven om wat er gebeurt aan de UGent, tenzij het op hun eigen faculteit is.

Neutraal

Hoewel alle data transparant en duidelijk is, is het vinden van de juiste data soms wat werk via de site van de UGent, of nog erger in de honderden notificaties op Ufora. Een duidelijk schema of informatiepakket voor eerstejaars zou behoudbaarheid en transparantie verhogen op een kritiek moment voor elke student die zich met de Ugent verbindt.

Akkoord

Als je je mails goed leest kan je al veel te weten komen over onze faculteit. Zo zijn er acties als de “Wintermarkt der Wetenschappen”, “Pimp your campus” en de blok @S5. Ook van onze splinternieuwe lounge @S5 is er veel reclame geweest.

Akkoord

Voor zover ik weet weet iedereen die ik ken, en er in geïnteresseerd is, wel wat er allemaal aan de Ugent gebeurt.

Neutraal

De communicatie vanuit de UGent naar de studenten toe verloop niet altijd even vlot, maar ik heb wel het gevoel dat de belangrijkste informatie er wel door raakt. Het is ook zeker mogelijk om op de hoogte te blijven, maar soms kost dat wat moeite, en niet elke student is hierin geinteresseerd.

Niet akkoord

Afgelopen weken zijn klassieke voorbeelden van hoe goed de UGent zijn plannen naar de studenten communiceert.

Akkoord

Hierbij heb ik het gevoel dat er veel gecommuniceerd wordt. Je kan op elke campus wel wat posters vinden die vernieuwingen adverteren en via mail worden vaak belangrijke veranderingen aangekondigd. Als er studenten zijn die toch meer willen weten kan je vrij makkelijk de overzichten van de verschillende vergaderingen van elke raad vinden op de sites van de Ugent.

Akkoord

Over de belangrijke onderwerpen wordt door de faculteit goed gecommuniceerd naar de studenten via mail. Eventueel kan daarnaast ook nog ingezet worden om via de jaarverantwoordelijken in de facebookgroepen van de richtingen posts te plaatsen om de meningen te vragen via enquêtes of belangrijke mededelingen te doen.

Neutraal

Sommige evenementen zijn goed georganiseerd, en iedereen is op tijd op de hoogte gebracht. De andere zijn te weinig benadrukt of te laat meegedeeld, bijvoorbeeld de stages-mogelijkheden. Het is ook belangrijk om eerst de studenten op de hoogte van beslissingen te houden, en pas dan de media, zodat de informatie eerst van de betrouwbare bron komt.

Niet akkoord

Ik denk niet dat studenten aan onze faculteit meer of minder op de hoogte zijn over gebeurtenissen aan de UGent dan studenten van andere faculteiten. Iedereen krijgt namelijk dezelfde algemene informatie, maar als het over faculteitsgebonden zaken gaat denk ik wel dat er wat meer op kan worden ingezet. Er moet soms wat duidelijker gecommuniceerd worden tussen profs zelf over hoe dingen gaan gebeuren. Ik heb namelijk al gemerkt dat onenigheid tussen profs vaak kan zorgen voor verwarring bij de studenten, dit is zeker nu in tijden van COVID-19 zeer duidelijk geworden.

Akkoord

Dit lijkt misschien raar aangezien er de laatste weken één en ander durfde mislopen rond communicatie, maar ik heb er vertrouwen in dat de UGent zich gaat herpakken en de backlash hard genoeg was dat ik hier niet meer op dezelfde nagel hoef te kloppen. Voor de lockdown werden de écht essentiële zaken altijd wel gecommuniceerd. Alle kleinigheden moeten zeker niet ongewild naar Jan en alleman gecommuniceerd worden, maar moeten wel makkelijk terug te vinden zijn voor de geïnteresseerden. Het orderlijk uitwerken van zulke zijkanalen kan een werkpunt zijn. Wel moeten het zijkanalen zijn, en niet moet niet alles in de mailbox van de student gedumpt worden.

Niet akkoord

Vele studenten die ik ken op de faculteit zijn amper op de hoogte met wat er aan de UGent gebeurt. Maar hier moet de kanttekening wel bij gemaakt worden dat dit ook hun keuze is en ze hier geen behoefte aan hebben.

Niet akkoord

Zoals nu duidelijk wordt tijdens de Coronacrisis mag blijken dat communicatie niet echt een kwaliteit is waarover de UGent beschikt. Het is wel zo dat mijn eigen opleiding, met grote bijdrage door de OC-voorzitter, de studenten zo snel mogelijk tracht op de hoogte te brengen met concrete gevolgen, veranderingen… Persoonlijk denk ik ook dat er een groot aantal studenten zijn die geen benul hebben van wat er besproken wordt in dergelijke commissies of raden.

Neutraal

Een heel aantal studenten, vooral diegene die actief zijn in de verenigingen zijn goed op de hoogte, maar daarbuiten zijn er ook veel studenten die totaal niet op de hoogte zijn. Hen informeren vind ik dan ook een belangrijk aandachtspunt. 

‘De studenten op de Ledeganck worden voldoende betrokken op onze faculteit.’

Neutraal

Ik heb weinig zicht op de situatie met de Ledeganck, maar ik zal me er in verdiepen wanneer dit nodig blijkt te zijn.

Neutraal

Ik heb geen contact met deze studenten en kan dus geen antwoord geven op deze vraag.

Neutraal

Ik kom niet vaak op campus Ledeganck, maar ik ben zeker bereid om ook hun mening gehoor te geven!

Neutraal

Ik ga eerlijk zijn, ik heb hier geen idee over.

Neutraal

Hiervoor zou ik me meer moeten informeren, geen mening

Niet akkoord

De studenten in de Ledeganck zijn niet goed vertegenwoordigd in de faculteitsraad en studentenraad van de faculteit Wetenschappen. De meeste beslissingen worden voor de campus Sterre gemaakt zonder de Ledeganck al te veel te betrekken.

Neutraal

Als eerstejaarsstudent ben ik maar heel weinig in contact gekomen met de Ledeganck en kan hier dan ook nog niet veel over zeggen.

Neutraal

Als studente wiskunde heb ik bijna nooit les op de Ledeganck en moet dan ook eerlijk bekennen dat ik niet goed op de hoogte ben van hoe de studenten zich daar voelen. Uiteraard spreekt het voor zich dat de studenten op de Ledeganck evenveel tot onze faculteit behoren als studenten die op de Sterre les hebben.

Neutraal

Hun vertegenwoordigers zijn vaak aanwezig tijdens de Raad van de Faculteit, maar alle vergaderingen en evenementen nemen op Campus Sterre plaats. Het wordt dan soms moeilijk om elke keer deel te nemen.

Akkoord

Ik denk dat de studenten Biologie en Biochemie-Biotechnologie, die vooral in de Ledeganck zitten, wel genoeg betrokken worden. Persoonlijk, als student biochemie en biotechnologie, heb ik geen uitsluitingsgevoel. De Ledeganck is evengoed een deel van de faculteit met haar eigen troeven (de plantentuin en binnenkort het wetenschapsmuseum) als de Sterre.

Neutraal

Zelf kom ik zelden op de Ledeganck dus heb ik er niet zo veel voeling mee. Ik denk wel dat we als faculteit nogal vrij verspreid liggen, niet enkel wat betreft locaties, maar ook op vlak van de verschillende ‘vakgebied-eilandjes’. Vandaar wil ik inzetten op faculteitsbrede verbindende activiteiten, want een beetje kruisbestuiving kan nooit kwaad!

Neutraal 
Ik kom zelf nooit op de Ledeganck dus hier kan ik geen mening over vormen. Ik kan enkel spreken over de campus Sterre. 

Neutraal

Ik heb geen zicht op in welke mate de studenten op de Ledeganck momenteel betrokken worden op onze faculteit.

Neutraal

Om eerlijk te zijn heb ik hier geen flauw idee van. Als ik mij niet vergis zijn het voornamelijk de bio-gerelateerde richtingen die buiten de bio-ingenieurs gerekend worden, die hier lessen volgen. Tot op heden ben ik enkel actief geweest in de OC-chemie en ook daar is er geen grote interactie met andere richtingen.

Welzijn

‘Mentaal welbevinden moet een belangrijk thema worden aan de universiteit.’

Akkoord

Het mentale welbevinden van de student en bij uitbreiding van de meeste mensen in de maatschappij is lang genoeg als onbelangrijk beschouwd.

Neutraal.

Dit is een gevoelige vraag, voor de ene persoon kan deze uitspraak betekenen dat rekening moet worden gehouden met het mentaal welzijn in bijvoorbeeld het opstellen van les- en examenroosters en voor anderen kan dit betekenen dat er een cultuur van welzijnsbevindingsenquetes en symposia over welzijn moet worden gemandeerd campuswijd. Beide kampen hebben interessante punten en beide kampen kunnen in een negatief vallen, dus een eenzijdig antwoord op een dergelijke vraag is een gevaarlijk gegeven.

Akkoord

Het is niet meer dan logisch dat (vooral in deze tijden) mentaal welbevinden belangrijk is. De infosite van student@warmUGent op Ufora is hierop een goed initiatief. Studeren gaat dan ook het best met een gezonde geest.

Akkoord

In deze tijd van technologie wordt er te weinig aandacht gegeven aan de kracht van een goed in person gesprek met iemand anders. Dit al dan niet over jouw eigen mentaal welbevinden.

Akkoord

Als je naar de cijfers van het onderzoek van de Gentse Studentenraad naar mentaal welbevinden kijkt, dan zie je wel dat het nodig is dat mentaal welbevinden meer in de kijker komt.

Akkoord

Door de vele deadlines en examens hebben veel studenten te maken met een grote hoeveelheid stress. Ze weten niet altijd hoe goed ze hier mee moeten omgaan dus dit is vanzelfsprekend een thema dat zeker aan de universiteit thuis hoort.

Akkoord

Ik vind dat de universiteit op dit vlak al goed werk levert. Voor mij was dit jaar zeer duidelijk dat er mensen zijn die sterk inzetten op het mentale welzijn van studenten. Er zijn verschillende documenten online gezet die informatie geven over problemen met daarbij het voorkomen en aanpakken ervan. Om dit thema belangrijk te houden moet de trend volgens mij gewoon verdergezet worden.

Akkoord

Mentaal welbevinden moet absoluut een prioriteit worden voor de universiteit. Momenteel zijn er slechts 5 studentenpsychologen en duurt het vaak meer dan 2 weken vooraleer studenten een afspraak kunnen hebben. Naar mijn mening is dit te lang voor studenten die dringend nood hebben aan een gesprek en daarom ben ik voorstander om meer studentenpsychologen in te zetten. Daarnaast is het belangrijk dat elke opleiding goed evalueert dat de werklast ten allen tijde draagbaar blijft voor de studenten .

Akkoord

Het wordt zelfs meer zichtbaar in de tijden van Coronavirus. Een luisterende oor, het belang van het uitrusten, en de persoonlijke ontwikkeling zijn essentieel voor een optimale traject aan de universiteit.

Akkoord

Ik denk dat de universiteit al goed haar best doet en de verschillende verantwoordelijken die helpen bij faalangst en dergelijke worden op de infodag in de eerste bachelor voorgesteld. Maar dit kan nog beter. Studenten durven niet snel met problemen naar voor te komen, dus misschien moet er weer een mogelijkheid zijn om eerst anoniem te kunnen praten over problemen, tot de student zich comfortabel voelt. Dit kan eventueel via een forum of dergelijke.

Akkoord

Het mentaal welzijn van de studenten moet inderdaad voldoende aandacht krijgen. De rol van de faculteit hierin is zorgen dat de werkdruk niet te hoog komt te liggen, en dat de drempels naar de juiste diensten laag genoeg zijn. Het op orde krijgen van die diensten is een kwestie voor de niveaus hogerop, zoals de Sociale Raad.

Akkoord

Het psychologische aspect wordt te vaak achterwege gelaten. Als student wordt er veel van verwacht, je moet altijd presteren. Een goede mentale gezondheid is hiervoor essentieel en daar wordt heel vaak te weinig aandacht aan gegeven.  

Akkoord

Uit een recent rapport van de GSR blijkt dat het mentaal welbevinden aan de UGent een heel belangrijk gegeven is, waar nog sterk aan gewerkt kan werken.

Akkoord

Als iemand door omstandigheden zich mentaal niet goed voelt, kan studeren problematisch worden. In de S3 (gebouw campus Sterre) hangen er op bepaalde plaatsen, zoals toiletten en hangen affiches rond een campagne die inzet op mentaal welzijn. Deze affiches hangen er waarschijnlijk al 5 jaar. Een update zou best wel eens mogen. Natuurlijk kan je mensen moeilijk gaan verplichten om sessies te hebben met psychologen en ondersteunende leden, maar de UGent zou wel moeten beschikken over dergelijke voorzieningen. Een tijdje geleden was er sprake dat iedere campus over een bezinningsruimte zou moeten beschikken in de toekomst. Op het eerste gezicht vinden velen dit ridicuul, maar volgens mij kan dit wel mogelijkheden bieden. Veel problemen blijven onopgemerkt. Misschien dat deze neutrale ruimtes wel een drempelverlagende stap kunnen hebben.  

‘De UGent moet meer inzetten op diversiteit.’

Akkoord

Om maar een voorbeeld te geven, in mijn richting is het aandeel vrouwen enorm beperkt, wat ik een jammere zaak vind.

Neutraal.

Net als de vorige vraag lopen we het risico van twee kampen in deze vraag. Moet de UGent inzetten tot afstraffen van discriminatie, zeker, moet de UGent groepen die statistisch minder vertegenwoordigd zijn voortrekken, zeker niet. Met dit laatste wil ik dingen zoals bijvoorbeeld het aantrekken van bepaalde geslachten binnen zeker richtingen, zoals meisjes in de wiskunde of jongens in de opvoedkunde niet uitsluiten, maar eerder een voorzichtigheid baren naar positieve discriminatie als maatregel.

In ieder geval is dit opnieuw een zeer breed spectrum en zal ieder punt die hier mogelijks onder zou vallen genuanceerd en diepgaand bekeken moeten worden vooraleer een besluit genomen kan worden, zonder precedent te halen als hoofdzaak bij eerdere besluiten.

Neutraal

Diversiteit is een zeer algemeen begrip. Variatie in bv. lessen, excursies, practica, … zijn altijd welkom, zolang er nog een beetje structuur blijft.

Neutraal

Persoonlijk vind ik dat de diversiteit op de universiteit goed zit, daarintegen wil ik zeker inzetten dat het zeker niet verzwakt.

Neutraal

Hiervoor zou ik me meer moeten informeren, geen mening

Akkoord

Diversiteit blijft belangrijk, iedereen moet het gevoel krijgen om gelijke kansen te krijgen.

Akkoord

De mate waarmee er ingezet moet worden op diversiteit binnen de universiteit is een moeilijk onderwerp. Zo ben ik tegen het ‘forceren’ van diversiteit via opgelegde voorwaarden. Toch zijn er situaties waar de kans groot is dat er bepaalde groepen ondervertegenwoordigd worden terwijl de vertegenwoordiging ervan wel degelijk van belang is. Dan kan ik wel instaan voor het stellen van eventuele minimumvoorwaarden. Anderzijds vind ik dat de Ugent moet blijven inzetten op uitwisseling. Diversiteit is een rechtstreeks gevolg hiervan en het kan een heel belangrijke rol spelen in de universitaire carrière van de studenten zelf.

Akkoord

Diversiteit is absoluut een belangrijk thema. Al ben ik wel van mening dat dit een thema is waarrond de hele universiteit moet samenwerken met alle faculteiten.

Akkoord

Als een internationale student zie ik vaak dat er weinig hulp voorzien wordt voor de personen die nieuw in de Gentse maatschappij zijn. Het is belangrijk om de communicatie met deze studenten beter onder te bouwen en hen ook in de beslissingen meetellen. Want ze kunnen nieuwe perspectieven en ideeën met zich meebrengen.

Akkoord

Er moet genoeg diversiteit zijn aan de universiteit zodat eventuele minderheden zich niet bedreigd voelen, als ze aan de UGent willen komen studeren. Ik vind dat er op onze faculteit al vrij veel sprake is van diversiteit, maar het kan altijd beter. De oplossing om meer diversiteit te creëren is natuurlijk niet straight-forward, hier is veel inspanning voor nodig, vooral op vlak van communicatie en beeld buiten de universiteit.

Akkoord

Diversiteit kan héél breed gaan. De rol van de universiteit in het zorgen voor diversiteit onder de studenten betreft voor mij tot het voldoende laag houden van de drempel tot studeren. Wél kunnen we op facultair niveau zorgen voor een divers onderwijsaanbod waar liefst ook de mogelijkheid in zit om eigen accenten te leggen door middel van keuzevakken.

Neutraal

Ik hoor niet meteen klachten onder de studenten over de diversiteit aan de UGent. Het is ook een heel vage benaming voor een enorm uitgebreid thema.  

Niet akkoord

De mate waarop UGent zich momenteel inzet voor diversiteit is voldoende.

Neutraal

Persoonlijk denk ik dat de faculteit wetenschappen een van de meest diverse faculteiten is. Docenten, assistenten, leerlingen… bij ons kunnen al eens “divers” zijn. Een actieve inzet is volgens mij dan ook niet noodzakelijk, maar een positieve ondersteuning wel. Discriminatie op alle vlakken zou uit den boze moeten zijn.

‘Op mijn faculteit zijn voldoende mogelijkheden om je te ontspannen.’

Akkoord

Op de Sterre merk ik zeker genoeg activiteiten die kunnen plaatsvinden om te ontspannen, onder andere allerhande sporten op grasvelden.

Akkoord.

Voor zover mijn ervaring met de UGent-campussen is campus Sterre verreweg bij de groenste. Waar wij dan wel geen directe omgeving van ‘stad Gent’ hebben, kunnen wij zeker wel gemakkelijk manieren vinden tot ontspanning: van buiten eten, tot de bib alle noodzakelijke mogelijkheden zijn aanwezig.

Er is wel één grote uitzondering hierop en dit is een uitzondering die voor vrijwel de gehele UGent-campuslijst geldig is: de afwezigheid van bidruimtes. Hoewel dit iets is waar de UGent zich al toe verbonden heeft, is dit iets wat tot op heden ontbrekend is op vele plaatsen. Of dit de plaats is voor een seculaire organisatie als de UGent en of de UGent een seculaire organisatie is zijn vragen die zeker het stellen waard zijn, maar voor mij zou de aanwezigheid van dergelijke plaatsen geen gemeng zijn van interesse en dus ook geen negatief.

Als inzetten op diversiteit als positief gezien wordt, moet dan ook inzetten op dergelijke voorzieningen als belang gezien worden.

Akkoord

Onze nieuwe lounge, de verschillende studentenkringen, de picknicktafels en nog zoveel meer geven een ruime keuze aan ontspanning op onze faculteit (aan Sterre). Daarnaast zijn er nog acties rond onze campus zoals “Wintermarkt der Wetenschappen”.

Akkoord

De campussen moeten professionele leeromgevingen blijven. Dit wil niet zeggen dat men niet mag ontspannen maar zetels zijn bijvoorbeeld iets te relaxed.

Akkoord

Er is een looppad, een stuk natuur om in te wandelen en recent ook Lounge@S5 bijgekomen, we gaan dus zeker in de goede richting.

Akkoord

Op de faculteit wetenschappen zijn er vele plekken waar men even tot rust kan komen, de grote graspleinen tussen de gebouwen van de Sterre en de plantentuin aan de Ledeganck zijn hier mooie voorbeelden van. De S5 heeft onlangs een nieuwe lounge gekregen waar men kan ontspannen en in de Ledeganck zijn er twee foyers waar dit mogelijk is (maar hier kan de infrastructuur wel verbeterd worden).

Niet akkoord

Ik merk dat ik doorheen het jaar vele middagen de volledige middagpauze gewoon aan tafel heb gespendeerd binnen in de S5. Voor mij zouden er wat meer zit- of eetbanken verspreid mogen staan op campus sterre zodat er op zijn minst in de zomer genoeg mogelijkheid is om buiten te eten of te zitten.

Akkoord

Er zijn zeker verschillende mogelijkheden om je te ontspannen op de Sterre, bijvoorbeeld het nieuwe ontspanningslokaal in de S5 waar je onder andere een gezelschapsspel kan komen spelen. Daarnaast zijn er ook verschillende plekjes in de verschillende gebouwen waar je rustig kan zitten om bij te babbelen. Al zouden er naar mijn mening wel meer picknickbanken mogen komen op de hele campus zodat in de zomer meer ruimte is om ook buiten te ontspannen.

Akkoord. Dit jaar waren er meerdere acties georganiseerd om de studenten met het ontspannen te helpen. “Pimp your Campus” actie was zeer succesvol (loopbaan, ping-pong tafels, Lounge@S5). Jammer genoeg zullen we van de resultaten pas vanaf volgend jaar kunnen genieten. Natuurlijk alle evenementen zijn ook belangrijk: Wintermarkt zal dus ook verder georganiseerd worden.

Akkoord

Er zijn heel veel sportevenementen die door de studentenverenigingen georganiseerd worden, waar je niet voor moet worden gedoopt. Ook nog andere toffe cultuurevenementen. De faculteit organiseert ook haar jaarlijkse Wintermarkt en andere toffe evenementen. Doorheen de lente en zomer is er ook genoeg  gras om op te lunchen en dergelijke.

Akkoord

Als we ons voor deze kwestie even beperken tot de voornaamste campus, namelijk campus De Sterre, zien we dat we buiten nog vrij veel plaats ter beschikking is, maar in de gebouwen is het aantal ruimtes beperkt. Als we extra ontspanningsmogelijkheden willen creëren, moeten we kijken naar een goede mix van binnen- en buitenactiviteiten, om niet té afhankelijk te zijn het weer voor onze ontspanning. Op korte termijn betekent dit ervoor ijveren om in bestaande ruimtes initiatieven te mogen opstarten, en voor de lange termijn betekent dit ervoor zorgen dat bij de bouw van nieuwe gebouwen ruimte wordt voorzien voor studentikoze activiteiten.

Akkoord

Onze campus is een van de groenste campussen van de UGent en laat studenten toe even rustig te wandelen op een bankje in het mooie weer te zitten. Het is belangrijk deze groene omgeving te beschermen en eventueel verder uit te breiden indiend mogelijk.

Akkoord. Zo kan je ontspannen in de lokalen van iedere kring en in de recent geopende lounge. Hierbij moet wel vermeld worden dat de lounge maar 1 dag kon open zijn door het coronavirus, dus mogelijks is deze te klein.

Akkoord

De campus Sterre ondergaat momenteel enkele transformaties, mede dankzij Stuw. Een looppad, tafeltennis, een lounge…

‘De ondersteunende diensten (resto’s, bibliotheek,…) bevinden zich in een goede staat aan onze faculteit.’

Akkoord

Ik maak zelf vaak gebruik van de resto en sporadisch van de bibliotheek, vooral de vergaderzalen en ik vind dat de staat hiervan zeer goed is, al is het in de resto soms een beetje druk.

Akkoord

Soms is er te weinig plaats in het restaurant aan de Sterre, maar voor de rest is alles piekfijn in orde. Ook de bibliotheek is in goede staat. Hierover kunnen we zeker niet klagen.

Akkoord

Ik gebruik enkel de bibliotheek en resto in S5, dus over de rest kan ik niet echt iets zeggen maar die zijn in zeer goede staat.

Akkoord

De resto bevindt zich in goede staat, maar is op piekmomenten te klein om iedereen een stoel te geven. De bibliotheek wordt in de informatica minder gebruikt, dus hier heb ik niet direct een mening over. Het is goed dat er vergaderruimtes in S5 zijn die studenten kunnen reserveren.

Akkoord

De S5 is sinds paar jaar geleden een volledig vernieuwd gebouw inclusief een goed uitgeruste bibliotheek, resto en computerzaal. De cafetaria op de Ledeganck kan wel een paar verbeteringen gebruiken zoals extra zitplaatsen in plaats van tuinbanken die binnen staan.

Akkoord

Naar mijn ervaringen zijn de faculteitsbib en het studentenresto altijd proper en verzorgt. Dit is vooral te danken aan het personeel die hier veel aandacht aan spendeert. Dit is voor mij geen onderwerp waar er extra aandacht zou moeten besteed worden.

Akkoord

Op de Sterre zijn de ondersteunende diensten zeker in een goede staat. De resto en de bibliotheek zijn ook nog niet zo heel lang geleden gerenoveerd. Enkel de capaciteit is zeker niet voldoende. Vaak zijn er mensen die in de resto lang moeten zoeken naar een plaatsje en uiteindelijk soms zelfs op de grond moeten eten, dat is echt iets wat niet kan. Naar mijn mening moet er onderzocht worden hoe de capaciteit van de resto vergroot kan worden. Hopelijk vinden de mensen daarnaast ook hun weg naar het ontspanningslokaal in de S5, een recente realisatie van StuW in samenwerking met het decanaat, zodat alle plaatsen in de resto over de middag voorbehouden zijn voor mensen die er ook effectief eten. Daarnaast zou ik ook een voorstander zijn om de openingsuren van de bib te verlengen zodat ook mensen na 17u in stilte in de bib kunnen studeren.

Akkoord

Ik ben hiermee nogal tevreden, net als mijn medestudenten.  

Akkoord

De bibliotheek van onze faculteit is een zeer moderne bibliotheek waar studenten zeker terecht kunnen om te studeren zonder last van lawaai en andere afleidingsfactoren. Voor de resto is dit ook het geval, het enige probleem dat ik misschien bij de resto kan vermelden is dat het soms wat krap wordt onder de middag. Vaak moeten studenten op de grond zitten om te eten, en dit vind ik niet zo goed kunnen. Hiervoor moet wel een oplossing worden gezocht.

Akkoord

De meeste diensten aan onze faculteit draaien goed dankzij de ondersteuning van het personeel. Enige minpuntje is de capaciteit van de resto S5, die te klein is voor de grote groep mensen die ze moet ontvangen. Daar het aantal studenten voorlopig zal blijven aangroeien, moet hier wel een degelijke langetermijnoplossing voor komen. In de tussentijd moeten we ook proberen om de druk wat van de ketel te halen en de resto te ontlasten met initiatieven zoals Lounge@S5

Akkoord

We hebben een prachtig studentenrestaurant dat goed uitgerust is (S5) en ook onze bibliotheek is ordelijk en makkelijk te gebruiken.

Akkoord

Van de ondersteunende diensten valt niet veel op te merken op onze faculteit.

Akkoord

De S5 is in tegenstelling tot vele andere faciliteiten een pareltje. Soms zijn er wel eens wat problemen met sanitaire voorzieningen.

‘Er zou meer groen moeten zijn op onze campus.’

Neutraal

Meer groen op de Sterre mag zeker, maar persoonlijk wandel ik nu soms al eens op de Sterre alsof het een park is, dus er is zeker geen terkort aan groen.

Akkoord

Meer groen is een uitspraak waar vrijwel iedereen zich kan in vinden, inzet op duurzaamheid en verantwoordelijkheid zou bij het voortouw van een progressieve instelling, als verwacht van een universiteit, moeten staan.

Neutraal

Er is al wel wat groen aan de Sterre, en met de acties om nieuwe bomen te planten zal dit nog verbeteren. Natuurlijk moeten ze deze koers aanhouden, vandaar “neutraal”.

Niet akkoord

De hoeveelheid groen op onze campus is genoeg, maar het aantal zitplaatsen om buiten te eten bijvoorbeeld zou wel wat meer mogen zijn.

Akkoord

Er is het afgelopen veel gewerkt om onze campus aangenamer te maken ( bvb het looppad rond de Sterre), dit maakt het aangenamer om op de campus te zijn. Ik vind het dus zeker de moeite om hier verder op in te zetten.

Neutraal

De campus Sterre heeft al heel veel groene pleinen en de campus Ledeganck heeft de plantentuin waardoor er genoeg groen aanwezig is. Maar als bioloog zeg ik natuurlijk geen neen tegen wat extra groen op de campus.

Neutraal

Campus sterre is een heel groene campus. Je zou kunnen pleiten voor een grotere variëteit aan groen maar hier wordt al vaak op ingezet met als voorbeeld het ‘pimp your campus-garden’. Dit soort initiatieven blijven natuurlijk altijd welkom aangezien ze ook bijdragen aan de sfeer op de campus.

Neutraal

Er mag altijd meer groen zijn op de campus, maar de laatste jaren is hier al veel verbetering ingekomen door initiatieven als PimpYourCampus. Hierdoor is er nu onder andere een looppiste gekomen, maar worden ook delen van de parking verwijderd om meer bomen aan te planten. Ik ben zeker voorstander om dergelijke initiatief ook te organiseren op de campus Ledeganck.

Neutraal

De Sterre is een zeer groene Campus, maar de groene voorzieningen zijn tot nu toe weinig ontwikkeld. Het zou interessant zijn om deze tot maximum te kunnen gebruiken (nieuwe planten, banken, dieren-vriendelijke gebieden)

Neutraal

Ik ben zeer hard bezig met het milieu, maar denk dat onze campus hier al goed mee bezig is. Er is al sprake van veel groen, en we zien ook dat de campus hard haar best doet om steeds meer groen te plaatsen. Dit gaat dus al heel goed, maar ik denk dat er altijd ruimte is voor verbetering, zo kunnen er bijvoorbeeld op een aantal lege plaatsen plantenbakken worden gezet en dergelijke. Maar over het algemeen doen we dit goed.

Akkoord

Campus Sterre heeft op dit vlak veel potentieel. Met de vergroenende initiatieven zoals Baanbrekers/Pimp your campus hebben we momenteel een stevig momentum dat we ten volste kunnen inzetten om een mooie blend van ontspanning en duurzaamheid te verwezenlijken. Met onze grote open ruimtes en wetenschappelijke insteek hebben we de unieke kans om het epicentrum van Duurzaamheid aan de UGent te worden. Dat lijkt mij een mooi streefdoel.

Neutraal

Als het kan, is het altijd belangrijk wat meer groend te hebben. Maar zoals al eerder gezegd, op onze faculteit hebben we al heel wat groend en daar mogen we trots op zijn. Het onderhouden en beschermen van deze natuur op onze faculteit is daarom net zo belangrijk.

Neutraal

Er mag wel meer groen zijn op onze campus, maar dankzij recente initiatieven zoals Pimp Your Campus is er geen tekort aan groen op onze campus.

Neutraal

De campus bevindt zich als het ware in een park. Moet er meer groen komen? Niet per se, maar misschien kan er wel ingezet worden om deze ruimte nuttig te gebruiken. Desolate grasgebieden hebben wel potentieel om verder in te zetten op recreatieve faciliteiten.

Onderwijs

‘Studenten krijgen voldoende ondersteuning bij het leren.’

Akkoord

In mijn naaste studentenomgeving merk ik geen tekort aan ondersteuning bij het leren, ik ken genoeg mensen die hulp hebben gevraagd d.m.v. het monitoraat en deze hulp goed hebben kunnen gebruiken.

Akkoord

Hoewel er veel ondersteuning aanwezig is; van professoren en assistenten die steeds bereid zijn tot extra uitleg, tot studentenpsychologen, heeft de UGent toch in deze tijd één grootte steek laten vallen: de overvloed aan ufora berichten met “ondersteuning” in deze moeilijke tijden. AUB UGent houdt u marketing team onder controle.

Akkoord

Voor mensen die het wat moeilijk hebben staat het monitoraat zeker klaar. Daarnaast kun je ook een bijzonder statuut aanvragen om bv extra tijd te hebben om je examens te maken. Onze faculteit biedt zeker ondersteuning aan, maar studenten moeten natuurlijk zelf om hulp durven vragen.

Akkoord

De studenten kunnen veel info krijgen over hoe ze bepaalde vakken moeten leren en ook als ze achter lopen op de leerstof is er goede ondersteuning. Ufora kan daarintegen wel een heel stuk eenduidiger worden zodat dat platform ook goed ondersteuning geeft. Dit geldt voor de studenten maar ook voor de professoren die informatie op Ufora moeten plaatsen.

Akkoord

De mensen die ik ken die om begleiding gevraagd hebben zijn hier over het algemeen wel tevreden over. Ook proffen zijn vlot aanspreekbaar als je problemen hebt bij de leerstof.

Neutraal

Er is ondersteuning aanwezig voor wie het opzoekt, maar niet iedereen weet waar ze deze moeten vinden of bij wie ze terecht kunnen gaan hiervoor.

Akkoord

De faculteit biedt de studenten veel mogelijkheden voor begeleiding bij de aanpak van zijn/haar studies. Zo kan je voor elk vak terecht bij de verschillende monitoraten, organisaties van ouderejaars en andere studiebegeleidingen. Je hoeft ook niet veel moeite te doen om hulp te zoeken, met een mail naar de verantwoordelijke van de studiebegeleiding heb je genoeg om een afspraak te maken waar de nodige ondersteuning besproken wordt.

Neutraal

Het monitoraat levert fantastische werk met onder andere infosessie met tips over hoe studenten zich kunnen voorbereiden op de examens, maar ook met extra uitlegsessies voor de moeilijke vakken. Vaak heb ik echter het gevoel dat er nog een bepaalde drempel is voor studenten om naar deze uitlegsessies te gaan. Binnen de wiskunde is er bijvoorbeeld het tutoraat. Hierbij spreekt een student af met een groepje eerstejaars studenten en hierin kunnen de studenten hun vragen over de leerstof, maar ook praktische vragen kwijt. Dit soort initiatieven verdienen veel meer aandacht.

Akkoord

Meestal is het mogelijk om de vragen na de lessen te stellen of een extra uitleg te krijgen. Het is niettemin belangrijk om elk jaar een feedback te kunnen geven, want niet elke professor is even beschikbaar.

Neutraal

Ik denk dat, als studenten de nodige hulp vragen, ze deze hulp zeker krijgen en dat profs zeker geëngageerd zijn deze studenten te helpen, hetzelfde geldt voor de monitoraten en studiebegeleiding. Al denk ik wel dat, als studenten deze hulp niet zelf zoeken, ze soms het gevoel kunnen hebben dat ze opeens in het ongewisse worden geplaatst.

Neutraal

Het netwerk van monitoraten en bij uitbreiding tutoraten is goed uitgebouwd op onze faculteit. Zelf heb ik van beide gebruik mogen maken, hetgeen me zeker geen windeieren heeft gelegd. Nu is het belangrijk dat de drempel voor de studenten, met name in het eerste jaar, ook effectief laag komt te liggen, want daar is waar soms het schoentje knelt. Zeker gevallen waarbij het monitoraat zich op een andere campus bevindt moet opgelost worden. Waar mogelijk kunnen we ook het monitoraat actiever betrekken bij de vakken die ze ondersteunen, bvb. met een optionele test halverwege het semester, die kan opgevolgd worden met de vrijblijvende suggestie tot monitoraat.

Neutraal 

Het klopt dat er heel wat ondersteuning mogelijk is voor de studenten. Een probleem is echter dat dit niet altijd even duidelijk is voor de studenten zelf. Je hebt heel wat diensten die je kan aanspreken en er ontstaat al eens verwarring over waar je nu best heen kunt. Ik pleit er dus voor om niet zo zeer de diensten uit te breiden, maar wel heel duidelijk en simpel te maken voor de student. Zo kan elke student die hulp nodig heeft, of wenst gebruik te maken van één van deze diensten, gemakkelijk en snel de juiste persoon vinden. 

Neutraal

Ik ben ervan overtuigd dat er voldoende ondersteuning beschikbaar is, maar ik denk dat het probleem ligt bij de bekendheid van deze ondersteuning.

Neutraal

Iedere opleiding heeft wel een monitoraat, maar vaak is er een verkeerde ondersteuning. Er was veel commentaar toen de KUL hun maatregel aankondigde om studenten die geen 30% van de credits recupereerden, niet meer mochten inschrijven voor de richting. Ik denk vooral dat de UGent ook geen instelling mag zijn waar er tot in het oneindige kan blijven door gegaan worden. Op het niveau van de UGent kunnen er wel beslissingen genomen worden, maar het blijven de faculteiten en de opleidingen die het in goede banen moeten leiden. De opleiding chemie is een van de kostelijkste (mede dankzij onze labo’s). Het was dan ook geen echte verrassing toen het Rekenhof een doorlichting aankondigde naar de opleiding chemie om te kijken hoe deze de studenten stimuleert om hun traject tot een goed einde te brengen. Algemeen kan er wel gesteld worden dat er voldoende wordt ingezet hiervoor. Daarbij voorziet de faculteit ook genoeg materiaal, computers en dergelijke om deze ondersteuning te bewerkstelligen.

 

Lennard Dekeukeleire en Saskia Proumen De Keyser zijn ook kandidaat voor de verkiezingen aan deze faculteit. Zij werden ook gecontacteerd, maar wensten niet deel te nemen aan het artikel.

0
Gemiddeld: 5 (1 stem)

Reactie toevoegen