Kandidaten Raad van Bestuur

Voor de Raad van Bestuur komen er 11 kandidatenduo's op. Er zijn hier 4 mandaten te winnen, waarvan er 2 naar het minderheidsgeslacht moeten gaan.

Robin Gouwy

Studierichting: Master rechten (faculteit rechten en criminologie) 

Gelieerd aan: KVHV-Gent

Rangschik de drie thema’s waar jij het meest op wil inzetten als stuver:

1. Vrijheid van de student

2. Communicatie

3. Digitalisering

Favoriete eten in de UGent resto’s: garnaalkroketten + de oude, beruchte Brugspaghetti 

Naam vervanger: Willem De Ryckere 

Sara Helsen

Studierichting: Bio-ingenieur - Bos- en Natuurbeheer (faculteit Bio-ingenieurswetenschappen)

Gelieerd aan: Home Vermeylen, Home Konvent, VLK, Duurzaamheidskantoor, D’URGENT, StuJardin. Verder ook aan atletiekclub Alken, Topvakantie, Globelink, Mariam vzw (huiswerkbegeleiding), Studan’t, Students for Climate, Workaway

Rangschik de drie thema’s waar jij het meest op wil inzetten als stuver:

1. Mentaal welzijn

2. Actief leren zonder verhoging van de werkdruk

3. Communicatie

Favoriete eten in de UGent resto’s: ik eet er niet zo vaak, maar ik geloof de vegetarische spaghetti

Naam vervanger: Pauline Vertongen

Said Mabrouk

Studierichting: Ingenieurswetenschappen - elektrotechniek

Gelieerd aan: /

Rangschik de drie thema’s waar jij het meest op wil inzetten als stuver:

1. Mentale welbevinding

2. Studentenbegeleiding

3. Duurzaamheid

Favoriete eten in de UGent resto’s: Vegetarisch/vismaaltijd

Naam vervanger: Kani Unal

Selene Spruytte

Faculteit: Eerste master Fotonica - Ingenieurswetenschappen en architectuur

Gelieerd aan: VTK en FRiS

Rangschik de drie thema’s waar jij het meest op wil inzetten als stuver:

1. Communicatie

2. Actief leren

3. Taalondersteuning

Favoriete eten in de UGent resto’s: Brugspaghetti

Naam vervanger: MaryBeth Defrance

Nathan Steyaert

Studierichting: Master Wiskunde (Faculteit Wetenschappen)

Gelieerd aan: WiNA, Gentse Studentenraad, StuW, VVS, maar we staan open voor iedereen.

Rangschik de drie thema’s waar jij het meest op wil inzetten:

1. Onderwijskwaliteit

2. Vrijheid en eigenheid van studenten vrijwaren

3. Het betrekken van studenten in beslissingen

Favoriete eten in de UGent resto’s: Hoevebroodje

Naam vervanger: Jeffrey De Rycke 

Joeri Van Meerssche

Studierichting: Chemie (Faculteit Wetenschappen)

Gelieerd aan: Politiek neutraal en niet gelieerd aan een vereniging van de UGent. 

Rangschik de drie thema’s waar jij het meest op wil inzetten als stuver:

1. Welzijn

2. Onderwijs

3. Communicatie

Favoriete eten in de UGent resto’s: Gentse stoverij met friet

Naam vervanger: Bryan Bogaert

Andreas Van Paemel

Studierichting: Rechten (Faculteit Recht en Criminologie)

Gelieerd aan: LVSV Gent

Rangschik de drie thema’s waar jij het meest op wil inzetten als stuver:

1. Goedkoper studiemateriaal

2. Een efficiënter UFora

3. Betere uitrusting van de auditoria

Favoriete eten in de UGent resto’s: Kaaskroketten met kroketten

Naam vervanger: Max De Schryver

Jorn Van Polfliet

Studierichting: ​Toegepaste Economische Wetenschappen (Faculteit Economie & Bedrijfskunde)

Gelieerd aan: ​Student Kick-Off, Gentse 12Urenloop, FaculteitenKonvent Gent en Massacantus Gent

Rangschik de drie thema’s waar jij het meest op wil inzetten als stuver:

1. Universiteit van de toekomst

2. Studentenengagement

3. Mentaal welzijn

Favoriete eten in de UGent resto’s: ​Spaghetti

Naam vervanger: ​Maarten Buytaert

Eva Van Reeth

Studierichting: Biochemie en Biotechnologie (Faculteit Wetenschappen)

Gelieerd aan: /

Rangschik de drie thema’s waar jij het meest op wil inzetten als stuver:

1. Betere communicatie

2. Meer focus op duurzaamheid

3. Meer studieplekken

Favoriete eten in de UGent resto’s: Spaghetti

Naam vervanger: Sandra Vandevelde

Maarten Vangeneugden

Studierichting: MSc ingenieurswetenschappen - informatica (Faculteit Ingenieurswetenschappen & Architectuur)

Gelieerd aan: /

Rangschik de drie thema’s waar jij het meest op wil inzetten als stuver:

1. Integriteit

2. Duurzaamheid

3. Transparantie

Favoriete eten in de UGent-resto's: Tortelloni met 4 kazen

Naam vervanger: Jonathan Driessen

Duurzaamheid

Geef één concrete maatregel waarmee jij de duurzaamheid zou willen verbeteren aan de UGent.

Inzetten op een grotere beschikbaarheid van gefilterd kraantjeswater, opdat iedereen tussen de lessen en het bibben door z’n drinkbus zou kunnen vullen. Kleine moeite voor minder afval. Verder lijkt het me ook opportuun om te kijken naar de verwarming van lokalen, deze staat vaak op wanneer het reeds warm genoeg is buiten/in de aula. 

Een platform waarop het kopen, verkopen, en huren van tweedehands boeken makkelijker is.

 • Voedselverspilling tegengaan door het verkopen van niet-verkocht voedsel na sluiting aan goedkoper tarief in plaats van dit weg te gooien.
 • Organisatie van UGent challenges: acties voor en door studenten gericht op duurzaamheid. Studenten maken een video over een duurzaam thema gekozen door de universiteit en de winnaar krijgt een prijs.
 • Organisatie van Home challenges: de homes uitdagen om waterverspilling tegen te gaan. De homes/gangen concurreren voor de laagste waterrekening, de winnende home/gang krijgt huurvermindering. Ook een gelijkaardige wedstrijd voor elektriciteit etc.

Duurzaamheid moet meer vertegenwoordigd worden binnen de opleidingen zodat studenten daar ook meer naar geduwd worden en meer mee geconfronteerd worden. Dit is iets waar we momenteel ook mee bezig zijn met FRiS binnen het duurzaamheidsteam door het uitschrijven van een case competition met als onderwerp "hoe zou jij jou campus groener maken?".  Het idee is dat deze competitie volgend jaar van start zou gaan.

Meer inzetten op het kunnen doorverkopen van boeken. Sommige boeken hebben riante prijzen en belanden na het examen in de boekenkast. We willen hiermee in overleg met de kringen een systeem opstellen. Zij mogen mee inspraak hebben of ze dit liever als een centraal systeem zien, of dat de UGent een skelet/basis ontwikkelt waar elke kring hun persoonlijke touch aan kan leveren. 

Meer bewustzijn van het waterverbruik. Dit kan door (her)gebruik van regenwater en microplastic filters. Regio Vlaanderen heeft een ernstig watertekort. Het gebruik van drinkwater in niet-essentiële toepassingen is dan ook overbodig. De bestaande regenwaterinstallaties dienen overal uitgebreid en geïmplementeerd te worden. Ook microplastics zijn een opkomende problematiek voor onze gezondheid. De hoofdbron hiervan is voornamelijk het wassen van kledij. Het aansluiten van microplastic filters op wasmachines voorkomt dat de plastics terechtkomen in ons eten en drinken. Waterzuiveringsinstallaties kunnen namelijk deze microplastics niet scheiden van het (drink)water.

Een slimmer energie beheer, vaak is het ofwel te koud ofwel te warm in de auditoria/ bibliotheken/… . Met een slim aangestuurde verwarming, kunnen we veel energie besparen alsook het leven van de studenten/ onderzoekers/ proffen aan de UGent aangenamer maken.

De wegwerpbekers van de soep kunnen vervangen worden via een soort leeggoed systeem. Hierbij koop je een beker aan en bij het terugbrengen krijg je dat geld terug. Om de afwaskosten te financiëren kan dan de prijs eventueel licht verhoogd worden. Het brengen van een eigen beker wordt hierdoor aangemoedigd.

Duurzaamheid is de toekomst van onze universiteit, wij willen graag aan die universiteit van de toekomst meebouwen. Daarom willen wij zeker initiatieven zoals The Green Office heel hard ondersteunen en verdedigen, en zouden wij graag hun input gebruiken in het vertegenwoordigen van de studenten. Zij zijn een bron van innovatie, mooie projecten en baanbrekende ideeën. Wij ijveren voor een universiteit van de toekomst, en die kan enkel opgebouwd worden voor en door studenten. 

Afschaffen parkeerkaarten voor personeel dat dicht bij de universiteit woont. In het duurzaamheidsverslag van 2018 werd gemeld dat dit niet doorgevoerd werd, ook al is woon-werkverkeer verantwoordelijk voor meer dan 30% van de CO₂-voetafdruk van de UGent. Dat steekt nogal af tegenover de studenten, die /en masse/ voor fiets en openbaar vervoer kiezen!

‘De UGent doet het goed op vlak van duurzaamheid.’

Neutraal

Ik opteer voor een veilige ‘neutraal’. Het spreekt voor zich dat het beter kan, dat is immers steeds het geval. Er zijn nog genoeg kleine aanpassingen, zoals voornoemde, waarmee men aan “duurzaamheidspunten” zou kunnen winnen. 

Akkoord

De UGent is op de goede weg geloof ik, maar dat wil niet zeggen dat we op onze gemoederen kunnen rusten.  Als ik denk aan positieve punten, denk ik zeker aan het duurzaamheidskantoor (DZHK) dat redelijk wat financiële middelen krijgt waardoor allerlei projecten mogelijk zijn en waardoor studenten met duurzame projecten ondersteund kunnen worden. Ook leent het DZHK herbruikbare bekers en ander materiaal uit aan elke UGent’er die ervan gebruik wil maken. Naast het DZHK, is er ook Transitie UGent waarin proffen, beleidsmedewerkers, studenten, en eigenlijk alle UGent’ers kunnen meedenken over een beter duurzaamheidsbeleid. Het promoten van drinkbussen en Keep Cups en het wegnemen van de wegwerpbekertjes aan de waterkraantjes lijken me positieve verwezenlijkingen. Ook de vergroening op Campus De Sterre en de moestuinen op De Sterre en de Coupure geven aan dat duurzaamheid echt wel telt aan onze universiteit. Ook is er sinds kort een Living Lab op campus De Sterre waar verschillende projecten en samenwerkingen mogelijk zijn. We hebben ook een UGent-kringwinkel, al is die bijzonder onbekend, alsook drie windmolens en een klimaatbos(je). Ook is er een universiteitsbreed vak Duurzaamheidsdenken waarvan ik persoonlijk bijzonder tevreden ben. Verder heeft elke studentenhome ook een milieupraeses die regelmatig samenzit met Afdeling Huisvesting en Afdeling Milieu om duurzaamheid op de homes zo goed mogelijk te stimuleren. Wat de resto’s betreft, lijkt het me goed dat er steeds een vegetarische optie is en dat er op donderdag meer vegetarische dan niet-vegetarische opties zijn, al is er op vlak van resto’s ook wel nog verbetering mogelijk  geloof ik. Er zijn bijvoorbeeld nog heel wat voedseloverschotten die niet echt gerecupereerd worden. Ook sluit Resto Sint-Jansvest. Ik hoop van harte dat daarmee het ‘omgekeerde-resto-concept’ niet verloren gaat en dat het ergens anders opgepikt kan worden. Wat volgens mij ook een verbetering zou zijn is als het DZHK en/of Afdeling Milieu rechtstreeks vertegenwoordigd zijn in de Sociale Raad bijvoorbeeld. Nu kunnen ze hun invloed uitoefenen via studenten, maar het lijkt me goed als zij daar ook zelf aanwezig kunnen zijn om bepaalde perspectieven of afwegingen voldoende aan te brengen.
Duurzaamheid is recent gekozen als één van de zes universiteitsbrede beleidskeuzes. Hoewel daarmee natuurlijk nog niets bereikt is, geeft dat volgens mij aan dat duurzaamheid leeft. Duurzaamheid is voor mij een manier van denken, een manier van beslissingen maken, en een weg die we volgens mij hoe dan ook best volgen. In het Brundtland-rapport van 1987 wordt duurzame ontwikkeling gedefinieerd als “development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.” Dat is voor mij nog altijd de kern van duurzaamheid, en daar wil ik me samen met de andere StuVers volledig voor inzetten.

Niet akkoord

Niet al te goed, er wordt zowel direct als indirect geïnvesteerd in de fossiele brandstoffen industrie. Ook is er veel voedselverspilling in de resto’s. Verder is de sluiting van de enige vegetarische restaurant geen duurzaam teken, hiervoor moet ook een alternatief komen.

Akkoord

De UGent doet zijn best, maar het kan altijd wel beter. Het positieve dat ze opzoek zijn naar oplossingen die op lange termijn houdbaar zijn en niet nadelig zijn voor de studenten. Hoewel dit laatste toch soms uit het oog verloren lijkt te worden.

Akkoord

Eigenlijk wel nog. Het kan beter, maar we zijn zeker op de goede weg; een recent goed voorbeeld dat mede door ons verwezenlijkt is, is het aanschaffen van tweedehandsmeubelen en het installeren van een ruilboekenkast in de nieuwe Lounge@S5. 

Akkoord

De UGent zet zich in op vele domeinen van duurzaamheid. Onder andere op vlak van milieu zijn er al grote inspanningen geleverd. De resto’s bieden voeding van ecologische oorsprong aan, zoals geen overbeviste vissoorten. Ook de borden en het bestek zijn afwasbaar, je eigen drinkbekers meebrengen worden aangeraden, er wordt rekening gehouden met het transport van voedsel… De UGent legt zichzelf ook koolstofdioxide-emissie en energieverbuik doelstellingen op. Op dit vlak zijn er al goede prestaties geleverd.

Niet akkoord

De laatste jaren zijn er reeds enkele maatregelen genomen om de afvalberg te verkleinen. Zo zijn er drinkfonteinen beschikbaar en kan men herbruikbare UGent drinkbussen aankopen. Maar dit moet nog beter kunnen. De grootste oorzaak van CO² is niet de productie van afval maar het te groot energiegebruik. Tot nog toe heeft de UGent weinig of geen zonnepanelen aangelegd. Veel lokalen zijn slecht geïsoleerd en nog voorzien van enkel glas. De Universiteit heeft een belangrijke maatschappelijke taak om het goede voorbeeld te geven in de strijd tegen de klimaat verandering. Met alleen maar de “Oceans are rising, so get informed” campagne, gaan we het jammer genoeg niet halen.

Neutraal

Onze universiteit zet de juiste stappen in de juiste richting en is zich bewust van de heersende milieu problematiek. Het duurzaamheidskantoor verricht heel mooi werk, maar er is echter nog veel werk aan de winkel. De duurzaamheidsgedachte moet dan ook bij elke beslissing in het achterhoofd gehouden worden.  

Akkoord

Ik merk dat de UGent er erg mee bezig is en dat er veel mensen actief meedenken aan verbeteringen die we kunnen uitvoeren. Daarom is het ook belangrijk dat er tijd en geld blijft geïnvesteerd worden in die initiatieven. Het is niet omdat we goed bezig zijn dat het niet beter kan. Duurzaamheid is momenteel één van grootste uitdagingen voor onze generatie en het is noodzakelijk om dit hoog op de agenda te zetten.

Neutraal

De UGent geeft wel duidelijk blijk van (echt) ecorealisme: De klimaatramp is een feit en wordt ook als zodanig behandeld. Sommige zaken worden echter rooskleuriger voorgesteld dan ze echt zijn: Zo wordt biomassa gerekend tot "groene energie", terwijl dat in de praktijk neerkomt op het verbranden van houtsnippers; dit is een vorm van greenwashing. Ook ben ik overtuigd dat we het gebruik van aardgas voor verwarming sneller kunnen afbouwen dan nu het geval is.

Communicatie

Geef één concrete maatregel die de communicatie in de UGent zou kunnen verbeteren.

Centralisatie van alle leerplatformen op één webstek. Momenteel worden studenten via verschillende kanalen bestookt met informatie, en is het te vaak te lang doorklikken eer men op het gewenste subkanaal komt. 

Hoewel veel lesgevers en studenten voorlopig precies nog niet erg gewend zijn aan UFORA en UFORA dan ook momenteel niet erg populair is, lijkt me dat dit platform heel veel kansen biedt. Wat betreft communicatie tussen studenten, dacht ik aan een UFORA-platform waar alle studenten “beheerder” van zijn. Dit om een rechtstreekse communicatie tussen StuVers en alle andere UGent-studenten te faciliteren, al moet er vermeden worden dat dit een spam groep wordt. Ik weet niet in welke mate dit de communicatie zou verbeteren, maar moest ik verkozen worden, zou ik het toch graag eens voorstellen aan mijn mede-StuVers en andere stakeholders.

 • Studenten moeten steeds op de hoogte zijn van de nieuwste beslissingen die genomen worden. Dit moet met hen meegedeeld worden voordat media ervan op de hoogte is.
 • Er moet verder ook één duidelijk hoofdsite zijn van de UGent die je dan redirect naar andere sites (waaronder Ufora, Oasis, Athena,…)

De verschillende FSR’s duidelijk op de hoogte houden van veranderingen zodat zij de veranderingen interessant of belangrijk voor studenten op een goede manier kunnen door communiceren naar de studenten binnen hun faculteit.

Communicatie naar studenten moet terug als prioritair gezien worden. Het gebeurt te vaak dat studenten alles via de media moet vernemen. 

Minder communicatieplatformen. Unificatie van Centauro, Oasis, Ufora en Ugent.be zodat de informatie gecentraliseerd wordt. Op deze manier moet de student geen verschillende sites meer doorzoeken voor bepaalde informatie (examenroosters enzovoort).

Een duidelijker systeem van meldingen binnen Ufora. Een systeem waarmee studenten in een oogopslag de belangrijke en de niet belangrijke berichten kunnen onderscheiden, zou al een grote verbetering zijn.

De informatiedoorstroom moet ten alle tijden eerst de studenten bereiken. In tijden van crisis en onzekerheid is een stevige houvast absoluut nodig. De UGent dient dan ook eenduidig en op een professionele manier te communiceren naar hun studenten toe. Een perfect voorbeeld van waar het mis ging, is het volgende HLN artikel: “Vlaamse universiteiten geven tot einde academiejaar enkel nog digitaal les”. Het is frappant te horen dat een krant van het niveau van HLN ons moet updaten over genomen maatregelen aan​onze universiteit. Dat kan toch een heel pak beter, niet?  

Er moeten minder meldingen komen op Ufora. Momenteel krijg je een melding van elk document dat op Ufora wordt geplaatst, waarna de prof een aankondiging zet dat hij/zij het document op Ufora heeft geplaatst. Dit is onnodig. Te veel meldingen zorgen er eveneens voor dat studenten ze minder snel bekijken of juist overweldigd worden. De meldingen moeten dus enkel voor de belangrijke zaken (punten, examenroosters…), terwijl de startpagina van Ufora kan worden veranderd naar een soort ‘newsfeed’.

Maar één agenda. Op dit moment heb je de agenda op Centauro, meldingen op Ufora, de semestriële kalenders op de studiekiezer, updates via e-mail, ... Er moet één (en slechts één) primaire agenda komen die studenten kunnen raadplegen, en waar ze zeker van zijn dat daar álle informatie op staat.

‘Mails zijn een goede manier om met studenten te communiceren.’

Niet akkoord

Mails zijn bijzonder verouderd. Een app waarvan iedereen een melding krijgt is makkelijker. Bovendien biedt dit studenten ook de mogelijkheid om op een simpele manier aan te vinken welke zaken het meest belangrijk zijn voor hen, deadlines rechtstreeks in een agenda te kopiëren, enzovoort. Er zijn letterlijk geen nadelen aan een app die alle platformen centraliseert. 

Neutraal

Voor bepaalde mensen lijkt e-mail zeker een effectief communicatiekanaal. Van internationale studenten bijvoorbeeld hoor ik dat mail hun voornaamste informatiebron is en dat ze vandaar doorklikken naar UFORA. Ook voor niet-algemene communicatie lijkt mail me goed. Te veel mails zorgen er echter voor dat belangrijke informatie soms verloren gaat en veel studenten kijken niet super vaak op hun mail. Het lijkt me een tool, maar het mag niet de enige zijn. Hoe diverser de kanalen, hoe groter het bereik geloof ik, al moet er vermeden worden dat we dingen dubbel krijgen in onze mailbox. Bijvoorbeeld eerst een mail van de rector en dan een aankondiging van UFORA in je mailbox. Natuurlijk zijn het persoonlijke UFORA-instellingen of je hiervan via mail op de hoogte wordt gebracht of niet, maar het lijkt me goed dat de standaardinstelling is dat je dit soort meldingen ook via mail krijgt zodat daar geen aparte mail voor gestuurd hoeft te worden.

Neutraal

Mails zijn het beste wat er nu mogelijk is.

Niet akkoord

Neem nu het voorbeeld van de corona. In het begin werden we als studenten overspoeld met mails waardoor de essentie verloren gaat. Ik ga niet zeggen dat e-mails helemaal niet goed zijn maar wanneer het over veel communicatie gaat zou het toch op een betere manier moeten gecommuniceerd worden. Bv een overzichtelijke pagina op ufora waar ze een duidelijk overzicht houden van alle gecommuniceerde berichten en meldingen zouden hierbij al veel kunnen helpen.

Akkoord

Er is nu niet echt een betere manier, mails zijn het beste houvast en communiceren via mail voorkomt het fragmenteren van de communicatie. 

Akkoord

Dagelijks je mails checken moet een routine worden, dit is in het bedrijfsleven ook gebruikelijk. Ik heb al gehoord dat er studenten klagen omdat ze te veel mails krijgen. Je kan altijd je soorten meldingen (en dus ook mails) filteren binnen Ufora.

Niet akkoord

Een email is een krachtig communicatiemiddel wanneer je er doelmatig mee omspringt. Wanneer je echter 20-30 mails (zowel meldingen als effectieve mails)  op een dag krijgt op je UGent account, verlies je als snel overzicht en prioriteit. Zorg voor een beter melding systeem en geef mails hun oorspronkelijke functie terug.

Akkoord.

Communicatie via 1 duidelijk platform zoals mails, is een goede en officiële manier om studenten bereiken. Echter zijn duidelijkheid en overzicht hier de kernwoorden. Studenten hebben geen nood aan lege mails, vol met holle woorden, noch aan duizend inhoudsloze uforamelding-mails. Een problematiek die in de coronacrisis toch te frequent is opgedoken. 

Neutraal

Het is belangrijk dat er goed gecommuniceerd wordt met studenten, maar niet via drie verschillende platformen. Het zou beter zijn je mail en Ufora te connecteren zodat studenten maar één platform moeten checken voor nieuwe meldingen.

Akkoord

E-mail is een simpele techniek die iedereen goed (genoeg) begrijpt. Alle studenten hebben een uniek adres en elke computer met internetverbinding kan je hiervoor gebruiken.

‘Stuvers zijn voldoende zichtbaar aan de UGent.’

Neutraal

Wederom een ‘neutraal’ antwoord. Ten eerste is ‘StuVer’ een ruim begrip, dit bestaat immers op verscheidene niveaus. Veel Stuvers zijn inderdaad niet zichtbaar, maar de schuld ligt evenzeer bij hen zelf. De StuVers hebben, mijns inziens, opties genoeg om zichzelf zichtbaar te maken. Het is m.a.w. aan de StuVers zélf om de studenten te betrekken, om studenten te kunnen vertegenwoordigen is het vanzelfsprekend dat men zelf toenadering dient te zoeken.  

Niet akkoord

Het lijkt vaak een select groepje dat op de hoogte is van studentenvertegenwoordiging aan de UGent. Voor wie in de niche zit, lijkt het allemaal evident, maar wie er niet in zit, heeft vaak geen idee van de Gentse Studentenraad (GSR), van faculteitsraden, de Sociale Raad, laat staan de Raad van Bestuur. De GSR doet ongelooflijk zijn best om alles bekend te maken, en ze doen dat ook goed. Wij willen onze krachten bundelen en daar mega mee op inzetten. Het lijkt me een kracht van ons duo dat Pauline, mijn plaatsvervanger, tot hiertoe niet echt in die niche zat en dus goed ziet wat het probleem is.

Niet akkoord

Ze zijn enkel zichtbaar met de verkiezingen en daar moet iets aan gedaan worden. Ook moet er meer naar de studenten geluisterd worden via enquetes of stemmingen. Want de Stuvers vervullen de noden niet van alle belangengroepen

Niet akkoord

Als stuver en FSR’s vooral dan moet je enorm veel inspanningen doen om aan de Ugent gezien te worden. Je moet enorm veel moeite doen om de studenten te kunnen bereiken dus dat zou best wel wat meer zichtbaarheid mogen krijgen.

Niet akkoord

Dit mag echt naar omhoog, hoe moeilijk dit ook is. We merken dat er redelijk wat stuvers verschillende functies en commissies vullen omdat er niet genoeg kandidaten zijn. Dit zorgt voor kleine groepen van studenten die heel wat werk op zich nemen. Stuvers meer zichtbaar maken kan er voor zorgen dat de werklast meer verspreid is, dat er meer studenten stuver-ervaring opdoen en we een bredere vertegenwoordiging aan studenten krijgen. 

Neutraal

Na de verkiezingen verschijnt er niet veel zichtbaar nieuws meer over hen. Stuvers moeten ook een duidelijk aanspreekpunt zijn voor de studenten. Ze dienen als tussenschakel voor de student en de Raad van Bestuur. Dit kan alsook verholpen worden via de unificatie van de communicatieplatformen zodat updates de student makkelijker bereiken.

Niet akkoord

Na de verkiezing horen we jammer genoeg weinig van de verkozen stuvers. Ook is het voor de studentenpopulatie niet altijd duidelijk wie de eigenlijke stuvers zijn. Zo werd een deel van de vorige verkozen stuvers reeds meermaals vervangen.

Neutraal.

Binnen het stuver landschap genieten studentenvertegenwoordigers wel van de nodige bekendheid. Ook binnen de beslissingsorganen van de universiteit zijn zij voldoende zichtbaar en hebben zij hun broodnodige inspraak. Ten opzichte van de gewone studenten echter missen ze hun toegankelijkheid. Studentenvertegenwoordigers moeten een aanspreekpunt zijn voor hun faculteit en voor de gehele universiteit, ze moeten wel degelijk ‘vertegenwoordigen’. Maarten en ik staan steeds open voor elke inspraak en willen ons dan ook engageren om het woord van alle studenten naar buiten te brengen.

Niet akkoord

Ik zit nog maar in mijn tweede bachelor, maar voor de verkiezingen had ik nog nooit over ‘stuvers’ gehoord.

Neutraal

Als je ze wilt opzoeken kom je snel te weten wie de stuvers zijn, maar volgens mij ligt te drempel om ze te bereiken iets hoger dan wenselijk. Misschien is dit ook een beetje inherent aan het aantal campussen; je kunt namelijk niet overal tegelijk zijn, en ze hebben natuurlijk zelf ook studieverplichtingen.

Welzijn

‘Mentaal welbevinden moet een belangrijk thema worden aan de universiteit.’

Niet akkoord

Uiteraard is het mentaal welbevinden van elkeen van belang, maar het is niet aan de UGent om hier geld in te pompen. Studenten die te kampen hebben met enige mentale problemen, dienen zich te richten tot de daartoe bestemde instellingen, of tot eventuele vertrouwenspersonen.
Als ik wel iets kleins zou mogen voorstellen is dat het invoeren van intersemestriële examens ervoor zal zorgen dat stress bij studenten enkel maar zal toenemen.  

Akkoord

Misschien zelfs het belangrijkste thema. Uit de bevraging van de GSR van vorig jaar blijkt dat de hoge werklast, studiedruk en verwachtingen een groot probleem zijn. De opleidingen brengen dan ook veel stress met zich mee. Op de enquête scoorde die vraag gemiddeld 4/5 waarbij 5 betekende “helemaal akkoord”.
We moeten dus heel erg waken over de werklast voor studenten. Activerend leren kan dan misschien de toekomst zijn, het mag de werklast niet verhogen. Ook willen we dat iedereen middagpauze heeft en dat er plaats is voor rust of een middagdutje op elke faculteit. Pauline en ik willen hier zo hard mogelijk ons best voor doen, maar uiteindelijk gaat het toch waarschijnlijk op facultair niveau geregeld moeten worden.
Het taboe rond mentale problemen is blijkbaar ook nog steeds aanwezig waardoor de stap naar begeleiding vaak belemmerd wordt. En wie de stap toch wil zetten, weet vaak amper iets van onze studentenpsychologen en -artsen. Bij wie ze wel bekend zijn, blijkt dan dat er vaak lange wachttijden zijn voor een afspraak. Misschien is dat ook niet zo verwonderlijk aangezien we slechts vijf studentenpsychologen hebben voor meer dan 40 000 studenten. Start to Talk is een recent project van en voor studenten met groot potentieel lijkt mij. Ze organiseren praatgroepen waar studenten kunnen praten over hun mentale gezondheid of gewoon hun hart kunnen luchten. Ik hoop van harte dat dit volop kan doorgroeien, dat ze de universiteit hulp vragen waar nodig en dat de universiteit die vraag inwilligt.
De UFORA-site student@warmUGent vind ik ook een heel mooi initiatief van de universiteit. Ik hoop dat ze daar ook buiten coronatijden ons gaan steunen. En hoewel de oproep van onze rector “Neem voldoende rust en doe wat haalbaar is” (zie zijn Facebookpagina, 16 maart) misschien voornamelijk voor het personeel bedoeld was, geeft het me toch het gevoel dat ook de rector mentaal welzijn belangrijk vindt.

Akkoord

De universiteit moet niet enkel een leslocatie zijn maar een samenkomstplek waar alles beschikbaar is, daarom dat we dit willen aanpassen via:

 • De universiteit moet onstpanningsruimtes voorzien voor de studenten met een rustige ontspannende sfeer op de campus waar je mentaal tot rust kan komen en waar je bijvoorbeeld een boek kan lezen.
 • Er moet ook een koffiehoek op iedere campus aanwezig zijn, waar je even ontspannend kan zitten babbelen en kan genieten van een gratis koffie, thee of een andere drank met een koffiekoek erbij.
 • Verder moeten er groepsbabbelsessies georganiseerd worden om je hoofd te legen bij stressvolle momenten (zoals examens).
 • De bibliotheken moet ook heringericht worden om een ontspannende sfeer te creëeren, want de sfeer die er nu heerst is meer een stresserende sfeer.

Neutraal

Het is zeker niet dat ik mentaal welbevinden niet belangrijk vind, integendeel. Wij vinden het vooral belangrijk dat de mogelijkheden en initiatieven die er nu reeds zijn meer moeten gepromoot worden. Er moet dus uiteraard de ruimte zijn om er over te spreken en hulp te krijgen indien nodig. Maar het mag niet het onderwerp worden waar bij wijze van spreken in elke les over gepraat moet worden.

Akkoord

De cijfers van de Gentse Studentenraad spreken voor zich. Een gigantisch grote groep ondervindt te veel stress, worstelt soms met zichzelf, of kent iemand die erger gesteld is. Dit hoort niet de norm te zijn en kan zo niet verder. Er moet meer ingezet worden op het communiceren van het bestaan van hulpmiddelen, op het uitbreiden van deze hulpmiddelen en op het normaliseren van het vragen om hulp. Daarnaast moeten we ook zeker inzetten op profylactische maatregelingen. Kijken waarom het fout gaat bij het mentaal welbevinden van de studenten en hiermee aan de slag gaan. Voldoende luisteren naar de student wanneer er te veel werkdruk is. Inzetten op mentale ontspanning van de student. Over dat laatste hebben we aan de Faculteit Wetenschappen recent vorderingen gemaakt. Met o.a. meer groen en jolijt op de faculteit en een Lounge om wat te zitten, een kaartje te leggen of algemeen even (mentaal) tot rust te komen. 

Akkoord

Ongeveer de helft van de jongeren (34 jaar of jonger) voelen zich vaak eenzaam. Dit is een extreem cijfer. Rond eenzaamheid hangt een taboe, want eenzaamheid wordt gezien als een tekortkomen of zwakte. Persoonlijkheid heeft hier een aandeel aan, maar extern kan er ook veel volbracht worden zoals sociale evenementen. Hierop inzetten is zeker de moeite waard, daarom dat wij sporten meer willen promoten aan de UGent. Indien je je maandelijks  sociaal engageert (sporten), verhoogt dit je kans op geluk met bijna 200%! Dit komt door het clubverband en door je verbeterde fysieke toestand.

Akkoord

Mentaal welzijn is vaak een uiterst moeilijk bespreekbaar thema voor jongeren. De omgeving van jongeren verwacht immers dat het altijd goed gaat met studenten. De huidige psychologische ondersteuning vanuit de UGent gaat dan ook niet ver genoeg. Met louter gespreksmogelijkheden over uitstelgedrag of faalangst, wordt de volledige lading niet gedekt. Aan de lange wachttijden moet ook dringend iets gedaan worden.

Akkoord!              

Vorig jaar is uit de mentaal welzijnsenquête van de Gentse Studentenraad gebleken dat heel wat studenten kampen met depressieve gedachten of zelfs zelfmoordgedachten. Deze cijfers liggen respectievelijk op 68% en 23% van de studenten. Hier worden wij stil van... Er is dringend nood aan een andere aanpak. Een aanpak die rekening houdt met alle studenten!

Akkoord

Universiteit gaat voor velen onvermijdelijk samen met faalangst, prestatiedruk, eenzaamheid… Het is belangrijk dat dit bespreekbaar wordt en dat studenten hierbij de nodige hulp krijgen. De stap nemen om hulp te zoeken is voor velen heel groot. Dit moet dus makkelijk toegankelijk zijn voor iedereen. Dat kan zowel digitaal als in persoon.

Neutraal

Natuurlijk is mentale gezondheid belangrijk voor de studenten, maar uit eigen ervaring ben ik de indruk aangedaan dat de UGent nu al over een sterk en proactief vangnet beschikt om studenten met mentale problemen op te vangen en te helpen. Ik denk dus dat het thema nu al de aandacht krijgt dat het verdient, niet dat het dat nog moet worden.

‘De UGent moet meer inzetten op diversiteit.’

Niet akkoord

Diversiteit an sich is geen streefdoel, kwaliteit is dat wel. 

Neutraal

De UGent doet volgens mij zeker al zijn best, maar ze zijn zich er ook van bewust dat het nog beter kan. Daarom is Diversiteit net als Duurzaamheid ook als universiteitsbrede beleidskeuze gekozen. Een positief punt vind ik alvast de mentorprogramma’s waarin eerstejaarsstudenten uit onder andere kansengroepen extra begeleid worden. Ook kunnen mensen met een functiebeperking een bijzonder statuut krijgen en biedt onze universiteit taalbegeleiding aan. De universiteit doet ook zijn best om alle informatie tweetalig te verspreiden, al stoort het me wel dat bij het veranderen van taal op de UGent-website, je steeds terug bij de beginpagina terechtkomt. Aan een aantal faculteiten bestaan er ook buddyprogramma’s en ik denk dat we daar best nog verder op moeten inzetten. Door Diversiteit als universiteitsbrede beleidskeuze te kiezen, schaart de UGent zich achter het inzetten op jongeren met een migratieachtergrond en met een lagere socio-economische achtergrond, alsook op het beter begeleiden van studenten met een functiebeperking. Dat lijkt me goed en ik hoop van harte dat de UGent zich blijft inzetten om te voldoen aan haar missieverklaring waarin de UGent zich profileert als maatschappelijk geëngageerde en pluralistische universiteit die open staat voor iedereen ongeacht levensbeschouwelijke, politieke, culturele en sociale achtergrond.

Akkoord

De universiteit is voor iedere student dus iedere student moet zich daar ook thuisvoelen, daarom dat we volgende punten willen implementeren:

 • Voorzien van de behoeften van verschillende belangengroepen (bv. een groter vegetarisch aanbod in de resto’s en meer faciliteiten in afgelegen campussen zoals Zwijnaarde en Merelbeke).
 • Ook willen we vlogs voor iedere richting “Day in the life of a(n)…”. Het bevragen van mensen uit verschillende studierichtingen om een beter inzicht te krijgen in het leven van verschillende studenten (waaronder ook minderheidsgroepen).
 • Ons laatste punt is het bezoek aan middelbare scholen om studenten te motiveren om verder te studeren, ook om de verschillende keuzetrajecten toe te lichten met mensen uit minderheidsgroepen uit de verschillende richtingen.

Akkoord

Op dit moment is de studentenpopulatie nog steeds geen weerspiegeling van de maatschappij. Echter de universiteit is wel bezig met initiatieven om dit onevenwicht te verkleinen waar we ook achter staan.

Neutraal

Dit kan veel dingen betekenen, maar we gaan ervan uit dat dit draait rond de instroom van studenten. We vinden dat het vooral belangrijk is dat elke leerling in het secundair voldoende geïnformeerd is, en dat universiteiten niet gewoon focussen op het binnenrijven van zoveel mogelijk studenten. We willen namelijk vooral dat elke student zijn plaats vindt: in de juiste studierichting, aan de juiste onderwijsinstelling. Indien we merken dat bepaalde groepen minder doorstromen kan er wel gekeken worden naar de reden hierachter en zo nodig deze groep meer proberen te bereiken en informeren

Akkoord

Het doel is dat een verdere studie toegankelijk is voor iedereen, ongeacht inkomen. Een belangrijk struikelblok is hiervoor het financieel aspect. Dit kan voor gezinnen in geldnood opgelost worden door een uitkering of een aangepast traject zodat dit combineerbaar is met het werk. Op deze manier hebben jongeren uit lagere sociaal-economische klassen de kans om verder te studeren. Hoe meer talent ontwikkeld kan worden, hoe beter.

Niet akkoord

De studentenbevolking zou in principe een afspiegeling moeten zijn van de samenleving, we zien echter dat dit niet het geval is. We moeten ons afvragen waarom er uit bepaalde geledingen van de bevolking, minder studenten aanwezig zijn. Afkomst of financiële achtergrond mogen nooit een rol spelen in het al dan niet kunnen starten (en succesvol afronden! ) van een studie. Ik ga immers uit van het principe van kansengelijkheid. Ik pleit er dan ook voor om studiemateriaal zo goedkoop mogelijk ter beschikking te stellen aan studenten en om het inschrijvingsgeld zo laag mogelijk te houden. Voor zij die het financieel moeilijk hebben, moeten er dan ook faciliteiten verstrekt worden. De UGent moet haar maatschappelijke stem ook meer verheffen, om adviezen te verstrekken aan de Vlaamse regering, wanneer het op de hervorming van het middelbaar onderwijs aankomt. Een hoge kwaliteit van middelbaar onderwijs, opent de weg voor zoveel mogelijk mensen naar de Universiteit.

 ​Neutraal

De universiteit van de toekomst is er een voor iedereen. Er is nood aan diversiteit. Echter willen we wel oproepen om dit niet meteen als een ‘hype’ te zien. Het is een zeer belangrijk thema en hierop inzetten is verruimend voor iedereen. Toch mag dit niet doorslaan naar de andere kant van de balans, waar onderwijskwaliteit zou lijden onder een te doorgedreven focus op diversiteit. 

Akkoord

Meer diversiteit creëren is een complex gegeven. De universiteit heeft daarnaast niet veel controle over de factoren die buiten de universiteit liggen. Maar moeilijk moet ook lukken. Het is belangrijk dat er genoeg inclusiviteit is in het diversiteitsbeleid. De instroom en doorstroom van onvertegenwoordigde groepen is hierbij zeer belangrijk. Hiervoor is echter de samenwerking met het secundair onderwijs ook belangrijk. Zelf ben ik geen expert op dit gebied, maar ik vind het wel heel belangrijk dat hier genoeg op ingezet wordt.

Akkoord

Op dit moment zijn er al een hoop maatregelen om die diversiteit op te krikken (bv. aparte kleedkamers voor transgenders in het GUSB), en die juich ik toe, maar er is nog een enorm lange weg te gaan. Zeker het feit dat vrouwen nog geen 20% van het aantal (buiten)gewone hoogleraren uitmaken is teken aan de wand dat het gebrek aan diversiteit morgen nog niet opgelost zal zijn.

‘Meer studieruimtes moeten een prioriteit zijn van de universiteit.’

Akkoord

Nagenoeg alle bibs en studeerplekken kampen met een plaatstekort. Een onderscheid maken tussen onderzoeksruimtes voor papers & scripties enerzijds, en studeerruimtes anderzijds, kan al het begin van een oplossing vormen. Elke student heeft recht op een voor hem of haar geschikte studeerplek. 

Neutraal

Ik zie dat andere kandidaten hier een prioriteit van maken, dus als er een tekort is, wil ik daar zeker mee voor gaan. Voor elke student een gepaste studieplek lijkt me inderdaad zeer belangrijk. Sommigen studeren liever niet in grote zalen, andere wel, en dat moet mogelijk zijn. Misschien ben ik zelf bevoordeeld door in een home te zitten waar we een studiezaal ter beschikking hebben en ben ik daarom niet goed genoeg op de hoogte van een tekort aan studieplekken. Een uitdaging lijkt me alleszins de grote variatie in bezetting. In de blok/examens is de vraag naar studieruimtes opeens heel groot, terwijl veel studieplekken doorheen de lesweken vrij zijn. Dat zie ik alleszins toch in onze facultaire bibliotheek. Het lijkt me goed om te bekijken of lokalen die in de blok niet gebruikt worden ingezet kunnen worden als studieruimte, al moet dit op facultair niveau bekeken worden denk ik.

Akkoord

Therminal is niet meer groot genoeg en er zijn te weinig (sanitaire) faciliteiten. Verder sluiten de bibliotheken sluiten te vroeg om er in de avond te kunnen studeren, daarom dat we pleiten voor:

 • Dat Kantienberg dat al in januari diende als bloklocatie een goede extra bloklocatie is
 • Ook kunnen de verschillende universitaire bibliotheken ook in het weekend geopend worden, want momenteel is de Krook als enige bibliotheek open in het weekend.
 • Een andere oplossing is dat de universitaire bibliotheken tot latere uren open blijven.

Akkoord

Tijdens de examenperiode is er enorm veel vraag naar studieruimtes waar studenten samen kunnen blokken, veel meer vraag dan aanbod. Wij vinden het dan ook aan de UGent om een oplossing te zoeken en meer studieruimte te creëren, aangezien de vraag hierna zeer groot is.

Akkoord

Anderzijds biedt het blindelings bij creëren van studieruimte volgens mij ook geen soelaas. Met de beschikbare studie/onderzoeksruimte, moet verstandiger worden omgesprongen. Het wordt tijd dat er iets gedaan wordt aan de befaamde “handdoekleggers” in de bibliotheken. Er moet een systeem komen zodat mensen niet langer ’s ochtends een plek kunnen inpalmen om deze voor de rest van de dag bezet te houden.

Akkoord

Om 6 uur ’s ochtends opstaan om een plaats te kunnen bemachtigen in de bibliotheek lijkt mij onmenselijk. Zeker tijdens de blok moet de UGent verantwoordelijkheid nemen en genoeg studieruimtes voorzien zodat studenten genoeg ruimte hebben om samen te kunnen studeren.

Akkoord

Het is zeker mogelijk om lokalen tussen de lessen door in te zetten als studieruimtes. Studenten moeten voor groepswerken ook makkelijker vergaderruimtes kunnen reserveren in de gebouwen, met Centauro zou dat niet te veel moeite mogen zijn.

Akkoord

Het hoeft niet eens een prioriteit te zijn, om hier adequaat aan te kunnen voldoen. De UGent maakt niet zo goed gebruik van zijn ruimte. Er zijn veel plekken die nu vaak leeg staan die perfect voor blok- of groepswerkruimte zouden kunnen doorgaan. De Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen heeft bijvoorbeeld de prachtige regel ingevoerd dat studenten in lokalen kunnen studeren indien er geen les wordt gegeven. Aan onze eigen faculteit zijn we de resto hiervoor beginnen inzetten buiten de middaguren​, hetgeen nu al enkele jaren op rij het geslaagde initiatief Blok@S5 wordt genoemd.​ We merken trouwens dat hier ook veel studenten van de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen en van de Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur studeren. Het is dus duidelijk dat het gebrek aan studieruimtes een universiteitsbreed probleem is, wat dus een universiteitsbrede aanpak vereist.

Akkoord

Het aantal inschrijvingen stijgt per jaar. Hiermee moet ook een stijging in het aantal bibplaatsen mee gepaard gaan. Het openbaar zetten van enkel auditoria en lokalen tijdens de examenperiodes kan dit probleem verhelpen.

Akkoord

Er zit meer in een student dan je denkt en student zijn is meer dan studeren alleen. Maar kennis opdoen blijft de essentie van onze studententijd. Een deel van de studenten heeft daarboven ook nood aan sociale controle. Zo blijkt dat studieaangelegenheden zoals Blok@Therminal te kampen hebben met een plaatstekort. Onze universiteit dient zich te richten op het instellen van meerdere studieruimtes om aan deze vraag te voldoen.  
 
Wist jij trouwens dat tijdens ons mandaat de boekentoren weer zal geopend worden?​ Wij willen graag ook hier ijveren voor permanente plekken waar studenten kunnen werken/studeren. Hoe leuk zou een Blok@Boekentoren wel niet zijn? 

Digitalisering

‘De UGent zet voldoende in op digitalisering.’

Niet akkoord

Er heerst een bijzonder tekort aan lesopnames, het is vaak hopen dat de opname-apparatuur naar behoren functioneert en wanneer deze het wel doet is het vaak een heuse zoektocht om deze te vinden of komen deze absurd laat online.  Student zijn is meer dan studeren zelf, het is tevens een netwerk uitbouwen, en de kans krijgen zich als persoon extracurriculair te ontwikkelen. Tevens zijn veel studenten genoodzaakt om te werken, gezien ze hun studies dienen te bekostigen. Naast werk zijn er nog vele andere voorbeelden denkbaar waarin digitalisering van belang is zoals: overlappende vakken, communicatie, groepswerken, … Digitalisering draagt bij aan een grotere vrijheid voor elke student. 

Neutraal

Veel dingen gebeuren inderdaad digitaal. Mails, UFORA, oasis, Athena, kleine en grotere online testen, taken online insturen, zelfs al examens voor bepaalde vakken … allemaal deel van de digitalisering. Ook al had ik in het begin van mijn UGent-carrière wel wat last met de veelheid aan platformen, lijkt het me op de goede weg. UFORA biedt bovendien tal van functionaliteiten, al moeten zowel lesgevers als studenten er nog heel wat van ontdekken denk ik.
De corona-uitbraak lijkt alleszins een motor voor digitalisering. Waar de lesopnames tot nu vaak een pijnpunt waren van de UGent, lijkt dat in corona-tijden plots te lukken en daar willen we volop verder op inzetten. Soms is het immers gewoon niet mogelijk om een les bij te wonen, wegens overlappingen of andere redenen zoals mentale problemen.
Hoe dan ook is er volgens ons wel nog verbetering mogelijk. Ookal studeren veel studenten nog steeds liever uit een cursus op papier en is dat totaal oke, vinden we dat er toch ook een digitale versie van elke cursus beschikbaar moet zijn. Veel lesgevers bieden dat spontaan aan, maar het lijkt toch nog altijd niet voor elke lesgever vanzelfsprekend. En, alvast aan onze faculteit, moeten bachelor- en masterproeven ook nog altijd verschillende keren op papier worden ingediend. Dat lijkt me niet meer van deze tijd.

Ik ben heel benieuwd op welk niveau de digitalisering van de UGent zal staan na de corona-tijd.

Niet akkoord

Van digitalisering op de universiteit is weinig te merken daarom pleiten wij ervoor:

 • Dat er lesopnames beschikbaar gesteld worden en op termijn ook online lessen (voor geïntresseerden).
 • Iedereen kan wel eens vanwege een bepaalde reden (of door een speciaal statuut) niet aanwezig zijn in de les, bijvoorbeeld door ziekte of werk. Het moet mogelijk zijn voor hen om de lessen te kunnen herbekijken.
 • Ook zijn ervoor  zorgen dat  de proffen vertrouwd zijn met de technologie die beschikbaar is aan de universiteit. Wat een handige back-up voor professoren in tijden van onverwachte rampspoed zoals tijdens de corona-crisis.

Niet akkoord

Zeker nu tijdens de coronatijd zien we pas hoe dramatisch de digitalisering is binnen sommige opleidingen. Ik denk dat de Ugent nog veel meer moet inzetten op digitalisering, vooral nu de eerste grote stap gemaakt is met de online lessen door de coronacrisis kunnen ze niet meer ontkennen dat het zeer moeilijk is of dat dit niet belangrijk is.

Akkoord

Maar dit is nu ook wel uit noodzaak. Volledig digitaal onderwijs is natuurlijk ook niet ideaal. We hopen dat de UGent lessen trekt uit deze noodzakelijke digitalisering en deze lessen meeneemt naar academiejaren waar fysiek onderwijs wel weer de norm wordt.  

Neutraal

Niet alle richtingen krijgen lesopnames, alhoewel het nodige materiaal vaak ter beschikking is. Het uitbreiden en gebruik maken van de apparatuur is noodzakelijk voor de overgang naar digitaal onderwijs. Dit dient niet ter vervanging, maar ter aanvulling van de fysieke hoorcolleges.

Neutraal

De inzet is er wel, maar de resultaten zijn er niet naar. De introductie van Ufora, heeft veel ergernissen veroorzaakt bij zowel proffen als studenten. Het is een traag, onoverzichtelijk platform waar een kat haar jongen in verliest. De veelheid aan platformen (Oasis, Athena, Centauro, Office 365, Gaius,…) is een andere bron van ergernis. Wanneer je opzoekingswerk moet doen in digitale bronnen, zijn er vaak niet genoeg licenties om iedereen terzelfdertijd een bepaald naslagwerk te laten raadplegen of is er helemaal geen licentie op het naslagwerk. UGent dient dringend het digitale aanbod te vergroten, om echt mee te zijn met de 21ste eeuw.

 ​Niet akkoord

Ons onderwijs moet dringend getoetst worden aan de 21ste eeuw. Uit deze coronacrisis is gebleken dat onze universiteit wel degelijk kan evolueren naar digitale lesvormen. Het is dan ook nu het kantelpunt om deze switch te maken en ons te profileren als de universiteit van de toekomst! 

Neutraal

De UGent probeert, maar dit gaat vaak moeilijk. Aan Ufora kan veel verbeterd worden. De digitale wereld gaat snel vooruit en het is belangrijk dit zo snel mogelijk op te volgen als universiteit. Nu is toch wel gebleken dat veel professoren niet wisten hoe ze een online les moesten geven. Ze passen zich echter snel aan en doen hun best, maar dit moest al veel eerder aangeleerd zijn. De ideeën zijn er vaak, maar de uitvoering kan beter.

Neutraal

De UGent is duidelijk digitaal actief, maar de manier waarop is slecht: Veel opdrachten worden uitgevoerd door externe bedrijven. Soms leveren die bedrijven slechte kwaliteit (bv. Brightspace, dat Ufora heeft gemaakt), soms zijn ze malafide (bv. Microsoft, dat de mailserver en Teams levert), of ronduit overbodig (bv. Citrix). Een goed digitaal beleid is moeilijk, dat geef ik grif toe. Maar als de Universiteit Gent het nog niet kan, wie dan wel?

Hoe zie jij de toekomst van digitaal onderwijs?

De huidige corona-crisis legt de vinger op de wonde en toont aan dat de UGent ruimschoots tekortschiet wanneer het aankomt op de digitale leeromgeving in z’n geheel. Ten eerste dient elke les opgenomen te worden, iedereen heeft daar baat bij. Hierbij verwijs ik graag naar voornoemd antwoord. Wanneer dan ook vrij te raadplegen voor elke student, en potentieel minder rumoerige aula’s voor zij die de les fysiek wensen bij te wonen. Ten tweede dient de gehele digitale omgeving hervormd te worden. Aankondigingen via Ufora (die zelfs niet meer in één oogopslag te zien zijn, in tegenstelling tot Minerva vroeger met het symbolen-systeem) en mail, lessenroosters op Centauro, curriculum op Oasis, punten goed verstopt op Oasis, … Orde in de chaos heeft men aan de UGent evenmin, waardoor studenten vaak bepaalde zaken uit het oog verliezen of zelfs niet kennen (Athena bv.). Centralisatie en modernisering zijn in deze de kernbegrippen. 

Voor mij lijkt digitaal onderwijs met lesopnames en online interactie en discussie zeker een optie, maar zelf vind ik het toch ook belangrijk dat er nog steeds contactmomenten zijn zodat je je klasgenoten en de prof wat kent. Pure hoorcolleges lijken me niet per se super noodzakelijk, maar vragenmomenten of momenten waarop de prof uitlegt wat echt belangrijk is, lijken me zeer nuttig en waardevol.

Momenteel is er een grote vraag, maar een klein aanbod. Kennis moeten we op elk moment van de dag kunnen opdoen, en daar is volledige digitalisering noodzakelijk voor.

Door de Coronacrisis is de toekomst van digitaal onderwijs het heden geworden. Volledig off campus les geven is natuurlijk niet realistisch in normale situaties, maar we denken dat men wel kan leren wat de sterktes zijn van digitaal onderwijs. Hier denken we al gewoon aan kennisclips die de prof kan voorzien bij bepaalde zaken zelfstudie. Of indien een les wordt gegeven aan studenten van 2 verschillende campussen (bijvoorbeeld Campus Kortrijk en Campus Boekentoren) dat de studenten de mogelijkheid hebben om de les digitaal vanop hun eigen campus te volgen. Maar voorspellen hoe digitaal onderwijs er in de toekomst zal uitzien lijkt het ons onmogelijk.

We hebben nu veel materiaal uit deze periode die volgend jaar herbruikbaar gaat zijn. Kennisclips, fora met veelgestelde vragen, lesopnames, enzovoort. Deze dingen mogen natuurlijk de lessen niet vervangen, maar kunnen veel studenten helpen vakken efficiënter en flexibeler te volgen. Het zou mooi zijn moesten we zo’n materiaal volgende jaren ook kunnen produceren hergebruiken - liefst zonder een crisis nodig te hebben! 

Lesopnames, vragenmomenten en discussieforums. Indien de lessen altijd toegankelijk zijn, kan iedereen op zijn eigen ritme de leerstof verwerken. De professor kan bij aanvang van het jaar vaste contactmomenten inplannen waarbij de studenten dan terecht kunnen met hun vragen. Discussieforums zijn ook een zeer goede manier om de studenten elkaar te doen helpen en te toetsen hoe ver ze staan in hun leerproces.

Het zou niet mogen uitmaken waar je zich als student bevindt. Het digitale aanbod dient volledig overeen te stemmen met het “analoge” lesaanbod. Lesopnames moeten dus gemakkelijk toegankelijk zijn en dienen over een hogere video- en geluidskwaliteit te beschikken dan tot nog toe het geval is.  

De toekomst van het digitale onderwijs is voor mij gebaseerd op onder andere dit gegeven: Een student moet zelf de keuze kunnen maken hoe hij/zij het best de leerstof verwerkt. Dit kan zowel online zijn als in een fysieke les. Tijdens ons 2-jarig mandaat in de Raad van Bestuur ijveren wij voor het invoeren van opnames en livestreams van lessen in alle faculteiten. Het grondiger doorvoeren van kennisclips, waarin een professor bepaalde moeilijkere thema’s kort uitlegt, is hierbij ook 1 van de speerpunten. ​ Professoren moeten geen papegaaien zijn die jaarlijks hetzelfde verhaal vertellen. Hier kunnen we meer inventief mee omgaan in een  digitale universiteit​. Wij ijveren dan ook naar de professor van toekomst. Een professor die kan werken met Ufora en opgeleid wordt om mee te zijn met de digitale en technologische evolutie.

Nu elke prof lesopnames heeft, vind ik dat die beschikbaar moeten worden gesteld. De proffen moeten aangespoord worden om het materiaal ook in normale omstandigheden online te zetten.

Bij "digitaal onderwijs" denk ik vooral dat de adminstratie en communicatie gedigitaliseerd zullen worden.

Hoorcolleges zullen nog altijd bestaan in hun huidige (pre-corona) vorm, maar er zullen lesopnames beschikbaar worden gemaakt voor studenten die dan niet aanwezig kunnen zijn. Ook vertaalde versies van die lesopnames zou ERASMUS-studenten goed van pas kunnen komen.

Examens zullen ook bijna steeds op papier en fysiek plaatsvinden, omdat je die surveillance nodig hebt, en die kun je digitaal niet voorzien. Ik heb zelfs examens voor programmeren op papier moeten afleggen, en ik heb daar oprecht weinig problemen mee!

Onderwijs

Geef één concrete maatregel hoe jij het onderwijs zou willen verbeteren.

Inzetten op digitalisering, zoals reeds aangegeven. Het stellen van vragen van thuis uit tijdens gestreamde lessen bijvoorbeeld moet geoptimaliseerd worden. Verder dienen lesgevers ook benaderbaar te zijn. Voor veel studenten vormt dit immers een grote drempel.

Alles wat tijd vraagt, moet ingepland worden in het lessenrooster. Ook al zou het aantal uren dat je nodig hebt voor elk vak moeten overeenkomen met het aantal studiepunten, lijkt dat vaak niet het geval. Zelf ben ik grote fan van activerend leren, maar het mag de werklast niet verhogen. Op mijn Erasmus in Zweden was dat zo. Niet enkel lessen werden ingepland, maar ook bepaalde artikels lezen, presentaties voorbereiden ... het stond allemaal met het aantal verwachte uren aangegeven in het lessenrooster. Het was je eigen verantwoordelijkheid om het te doen, maar de tijd was alleszins voorzien. Dit maakte dat je door de dag hard werkte, maar op het einde van de dag ook gewoon klaar was en zonder schuldgevoel andere dingen kon doen.

 • Meer focus op onderzoek zodat UGent terug één van de koplopers wordt op dat vlak en kan concurreren met grote universiteiten, dit gaat dan weer positief gevolg hebben op het onderwijs want dan hebben we de nieuwste onderzoeken ter beschikking. Zo zal UGent aantrekpunt zijn van grootte doctorandi en zullen de studenten dan up to date les krijgen met de nieuwste resultaten van de onderzoeken.
 • Betere voorbereiding voor middelbare scholen zodat ze niet falen in hun eerste jaar, wat nu nog te veel het geval. Dit doen we met een betere begeleiding via sessies na de lessen begeleidt door de assistenten van het vak om zo meer inzicht te verwerven in de leerstof.
 • Ook is een samenwerking met verschillende universiteiten een goede oplossing want wanneer je samenwerkt met vershillende instellingen die excelleren op andere vlakken kom je sneller tot oplossingen en verbeter je ook van je zelf als universiteit. Ook breid je zo je kennis uit als universiteit.

Het is tijd om de lengte van een lesuur te herbekijken. Blokken van anderhalf uur lijken niet efficiënt te zijn, maar we moeten dit wetenschappelijk bekijken en enige aanpassing aftoetsen bij alle studenten. 

Mogelijkheid tot differentiatie. Studenten moeten de mogelijkheid hebben om zich verder te verdiepen via uitbreidingsprogramma’s (denk aan Honoursprogramma’s), bijles geven enzovoort. Deze uitbreidingen zijn dan vooral gericht op het uitbreiden of verdiepen van de vakkennis en het aanscherpen van reeds aanwezige vaardigheden. Anderzijds moeten ze ook de mogelijkheid krijgen op studiebegeleiding of bijles. Hier ligt een mooie kans voor het grijpen op meer student-tot-student interactie. Studenten die zich willen verdiepen kunnen dit o.a. realiseren door hulp te verlenen aan de vragende student. Een internalisering van een dergelijk systeem zou de drempel tot deze interactie verlagen en is dan ook een belangrijk punt in onze campagne.

Verminder het aantal vakken, maar geef meer diepgang aan de vakken die gegeven worden.

Ons onderwijs heeft nood aan een eenduidig overzicht en een toegankelijker leerplatform door een correct en optimaal gebruik van Ufora. Als lid van de Raad van Bestuur ijveren wij voor de invoering van 1 duidelijke lessenrooster. Geen verschillende pfd’s of excels meer om je lessenrooster samen te stellen. Daarnaast hebben wij nood aan professoren die weten waar ze mee bezig zijn. Het is niet omdat een professor een kei is in onderzoek, dat hij ook goed les kan geven. De professor van de toekomst moet ook een aanspreekpunt worden voor alle studenten en moet weten naar welke diensten hij studenten kan doorsturen met allerhande problemen, gaande van studieproblemen tot een verminderd mentaal welbevinden. Opdat dit vlot kan verlopen, moeten we een betere ondersteuning voorzien voor professoren. Een professor moet niet alleen studenten opleiden, maar moet zelf ook opgeleid worden! Wij ijveren voor een professor die ook opgeleid is in efficiënt en duidelijk lesgeven, correct en optimaal gebruik van Ufora (want laat ons eerlijk zijn, soms bakken ze er echt niks van). Dit leidt op zijn beurt tot een kwaliteitsvoller onderwijs met minder administratieve zorgen, duidelijkere communicatie en meer tijd om effectief met leerstof bezig te zijn. 

Iedereen zou dezelfde hoeveelheid tijd bij examens moeten krijgen. Je hoeft geen label op je geplakt te krijgen om baat te hebben bij extra tijd. De examens moeten ingekort worden zodat studenten met of zonder functiebeperking niet in tijdsnood komen. Dit zorgt voor een inclusieve manier van evalueren, wat aan de basis van het Universal Design for Learning ligt.

Een verdeling in trimesters in plaats van semesters. Geef mij een toverstaf, en ik zou sowieso semesterregeling ongedaan maken. Ik heb nog net de periode meegemaakt van 3 trimesters per academiejaar, en het was geweldig:

 • Minder vakken om bij te houden (per trimester), dus veel makkelijker om te focussen
 • Examens net voor kerstmis, dus je had echt een periode van uitblazen met iedereen
 • Examens net voor Pasen; toegegeven, da's 1 examenperiode meer, maar de paasvakantie was ook echt eventjes vakantie, niet gewoon "reces".

‘Moet voor jou de nadruk liggen op het inzetten op het excelleren van enkele studenten of op het slagen van zo veel mogelijk studenten.’

Excelleren

De nadruk dient te liggen op excelleren, niet enkel van de studenten maar ook van de UGent zelf. Momenteel krijgen we te kampen met een zogeheten diploma-inflatie, waar niemand bij te winnen heeft. Herwaardering van onze diploma’s is broodnodig. Begrijp me echter niet fout, dit betekent niet dat men expliciet moet inzetten op het buizen van mensen. 

Beiden

Het lijkt me evident dat we iedereen een gelijke kans willen geven en iedereen dus proberen begeleiden in hun traject. We moeten natuurlijk niet ons niveau verlagen om meer mensen te laten slagen, maar ik vind wel echt dat we op elke student moeten inzetten. Uiteindelijk is het de taak/verantwoordelijkheid van de student om zich in te zetten, zijn best te doen, ervoor te gaan, maar de tools moeten voor elke student in dezelfde mate beschikbaar zijn. Hoewel het me inderdaad niet slecht lijkt om dingen zoals Quetelet colleges aan te bieden waarin uitmuntende studenten extra uitgedaagd en gemotiveerd worden, lijkt het me moeilijk in te schatten wat de echt uitmuntende studenten zijn, als je niet weet van waar ze komen.

Beiden

Met meer begeleiding vooral voor eerste jaarsstudenten waar wij voor pleiten zal er voor zorgen dat er meer studenten gaan slagen maar zal er ook ervoor zorgen dat alle studenten even grootte kans krijgen om te excelleren. Want sommige studenten hebben meer tijd/begeleiding nodig om te excelleren, ondanks dat er een wetenschapper in hun verstopt zit.

Beiden

Het lijkt me belangrijk dat zoveel mogelijk studenten die aan een opleiding beginnen slagen. Dit mag uiteraard niet ten koste gaan van de kwaliteit en het niveau van de opleiding, daarom moet er ook zeker nog gestreefd worden om te excelleren. Dit geeft dan ook goede uitstraling naar de buitenwereld toe, wat ook niet onbelangrijk is voor externe financiering.

Beiden

Dit is een foute dichotomie. Het zijn te grote extrema. Enkel inzetten op het excelleren van enkele studenten is een situatie waar je alleen mensen helpt die het al uitstekend doen op hunzelf. Langs de andere kant, zoveel mogelijk studenten laten slagen zou betekenen dat we simpelweg iedereen doorlaten. Er moet dus zowel gekeken worden naar voldoende bijstand leveren bij hen die het nodig hebben, als naar voldoende uitdaging voor “wie het wat meer mag zijn” (vb. de 
Quetelet-colleges). Concreet moet er voldoende ingezet worden op het paveren van het individueel pad van elke student naar zelfontplooiing.

Beiden

Mogelijkheid tot differentiatie via uitbreidingsprogramma’s en studiebegeleiding behalen zowel het excelleren als een stijging in slaagkans van de studenten. Finaal moet de afstuderende student voldoen aan de opgelegde competenties in het diploma door de UGent.

Beide

Maar het excelleren moet prioriteit krijgen. Een universiteit is geen “fabriek”. De nadruk moet steeds liggen op de kwaliteit van het onderwijs. Wanneer de kwaliteit niet gegarandeerd kan worden, verliest een universitaire opleiding haar nut.

Beiden

Studenten moeten onderwijs op hun niveau krijgen en uitdagingen voorgeschoteld krijgen. Hiervoor kunnen extracurriculaire activiteiten zoals een honours programme een zeer mooie aanvulling zijn. Verder is het de plicht van onze universiteit om studenten die het net iets moeilijker hebben, ook zoveel mogelijk te ondersteunen. Mits het juiste duwtje in de rug, kan elke student zeer grootse dingen verwezenlijken.  Ze kunnen hun eigen grenzen verleggen, zowel op vlak van excellentie als op vlak van slaagkans. Slagen op zich mag geen doel zijn. Het doel moet blijven om zoveel mogelijk studenten op te leiden tot de drijvende kracht van de maatschappij van morgen. Hiervoor moeten studenten op hun manier leerstof kunnen verwerken, voldoende hulpmiddelen en ondersteuning krijgen en moet de onderwijskwaliteit gegarandeerd blijven. 

Beiden

Momenteel hangen de subsidies die de universiteit krijgt grotendeels af van het slagen van zoveel mogelijk studenten. Daarnaast zijn ze ook afhankelijk van het aantal publicaties die worden uitgebracht. Het geld dat binnenstroomt is dus sterk afhankelijk van het slagen van zo veel mogelijk studenten. De uitdaging zit er nu in om ervoor te zorgen dat de kwaliteit niet omlaag gaat. Het is dus zeker belangrijk dat er genoeg mogelijkheden zijn om studenten te excelleren. Die moeten dan ook sterk gepromoot worden om studenten aan te sporen hieraan deel te nemen.

Zo veel mogelijk mensen laten slagen

Een hoger diploma wordt steeds meer "verwacht" van werknemers, zo evolueert onze economie althans. En dus is het de academische verantwoordelijkheid van de UGent om zoveel mogelijk mensen die kans te bieden.

Studenten die willen excelleren kunnen dat nu ook al: Denk aan de honours-programma's, de graad van verdienste, ERASMUS, ... Ik ben niet overtuigd dat we hiervoor nog meer maatregelen nodig hebben.

Maar meer studenten laten slagen mag zeker niet bereikt worden door de opleidingen te vergemakkelijken, integendeel. Diploma's zijn net zo gegeerd omdat mensen vertrouwen hebben in hun betekenis; we weten allemaal dat het jarenlang knokken is, en dat moet ook, voor niks gaat de zon op. Als je aan die betekenis gaat morrelen, breek je met dat vertrouwen, en daar lijdt iedereen onder.

‘De studiekost ligt te hoog.’ 

Niet akkoord

In vergelijking met vele landen is studeren hier bijzonder goedkoop. In een ideale situatie zou de kost van een bepaalde studie beantwoorden aan de maatschappelijke nood aan dat diploma. Hoe dan ook is studeren nagenoeg overgesubsidieerd. Wederom is inzetten op kwaliteit de boodschap. 

Neutraal

De kost mag zeker geen belemmering zijn om te studeren, maar ik denk dat beurzen en de sociale dienst hier behoorlijk werk in verrichten. Het lijkt me dus vooral belangrijk dat iedereen op de hoogte is van het bestaan van beurzen en extra ondersteuning van de sociale dienst. Ik vind het heel goed dat beursstudenten ook voorrang krijgen in de homes en zo voor een eerder lage prijs kunnen verblijven in een studentenkamer.
Maar natuurlijk, elke kost die kan verlaagd worden, daar moeten we op inzetten. Zo willen we het kopen, verkopen en huren van tweedehands boeken makkelijker maken en zorgen dat er voor elke cursus ook een digitale versie beschikbaar is, zodat de gemiddelde kost van 340 euro per jaar voor boeken verminderd wordt.

Neutraal

 • In vergelijking met onze buurland Nederland & Frankrijk zijn de kosten van universiteit hier half zo laag. Ook krijgen beursstudenten een zeer laag tarief voor het inschrijven wat bijvoorbeeld in Nederland niet het geval is, daar moet je een lening aangaan dat kan oplopen tot 60.000 a 70.000 euro aan studieschuld waarmee je het leven start. Ook zijn deze kosten nodig om ervoor te zorgen dat de universiteit onafhankelijk functioneert.
 • Verder dient er een limiet opgelegd te worden voor de extra kosten aan leermateriaal (boeken, materiaal,…) dat een student zelfstandig jaarlijks moet betalen, want dit ligt voor sommige richtingen te hoog.

Neutraal

Ik vind dat het inschrijvingsgeld wel aanvaardbaar is, zeker als je het gaat vergelijken met vele andere landen. Maar de kost van studiemateriaal ligt binnen bepaalde opleidingen vele te hoog of kan veel te makkelijk veel te hoog worden door proffen en dat zou niet mogen en moet beter.

Akkoord

Ik zou heel graag het inschrijvingsgeld naar omlaag halen, maar ik weet niet in welke mate dit haalbaar is. We kunnen echter wel kijken naar de rest van de kosten (buiten het inschrijvingsgeld). Er zijn studenten die moeten werken om hun studies te kunnen bekostigen. Dit is voor mij een indicator dat de studiekosten te hoog liggen. Die verschillen zeer sterk tussen richtingen (van soms maar een paar honderd euro over 5 jaar naar duizenden euro’s). Ik geloof dat het drukken van deze kosten een eerder facultaire taak is, die centraal gestuurd kan worden. Hier proberen we ook vanuit de Gentse Studentenraad bij te staan.

Neutraal

Voor de mensen die het financieel moeilijk hebben, dekt de studietoelage een groot deel van de initiële kosten zoals inschrijvingsgeld en eventueel huur van een kot en/of transport via openbaar vervoer. Voor gezinnen met een lager inkomen blijkt ook dat er een financieel probleem ontstaat wanneer een jongere gaat studeren. Waar deze vroeger werkte, studeert deze nu waardoor de koopkracht van het gezin nog verder daalt. De studiekost zelf is niet de hoofdzaak (internationaal gezien is Vlaanderen de middenmoot), wel het verlies aan mogelijk inkomen van de student.

Akkoord

De combinatie van inschrijvingsgeld en studiemateriaal is voor veel mensen een te hoge drempel. Voor mensen in financiële moeilijkheden moeten de ondersteuning in de vorm van een beurs, blijven bestaan. Verder stel ik ook voor om het studiemateriaal via Pdf of aan maakprijs onder de studenten te verdelen.

Neutraal

Er zijn echter nog heel wat werkpunten. De studiekost per vak dient beter in kaart te worden gebracht en het effectief benodigde studiemateriaal moet precies worden aangegeven. Op deze manier heb je op voorhand een duidelijk beeld van wat de extra kosten, verbonden aan een vak, zijn. Wat absoluut dient vermeden te worden, zijn nodeloze uitgaven. Een student heeft niks aan een boek dat door een professor als verplicht studiemateriaal is aangewezen, maar geen enkele studiewaarde heeft.

Neutraal

Wanneer vergeleken wordt met andere landen doet België het al goed. Het inschrijvingsgeld ligt veel lager ten opzichte van andere landen en er is mogelijkheid tot een beurs. Het studiemateriaal (cursussen, boeken…) ligt wel nog te hoog. Als het mogelijk is kan er op Ufora de online versie van het boek of cursus geplaatst worden, tegen een veel lagere prijs dan het drukwerk zou kosten.

Neutraal

Het studeren op zich is in België (volgens mij) betaalbaar met de tussenkomsten van de overheid. Maar er moet ook nog studiemateriaal gekocht worden, en ik denk dat dat een stuk goedkoper kan: Ik doel dan vooral op uitgevers die van hetzelfde boek om de zoveel jaren een nieuwe "versie" uitbrengen, waarin ze gewoon de volgorde hebben veranderd, om studenten te verplichten om dure, nieuwe boeken te kopen, en tweedehands onmogelijk maken. Dat is een onethische techniek die het voor de armen in onze maatschappij moeilijk maakt om op hetzelfde niveau te kunnen presteren als hun medestudenten.

 

Tom Van Mossevelde was ook kandidaat voor de Raad van Bestuur. Hij werd voor dit artikel gecontacteerd, maar heeft zich ondertussen uit de verkiezingen teruggetrokken.

0
Gemiddeld: 5 (2 stemmen)

Reactie toevoegen