Kandidaten Sociale Raad

Voor de Sociale Raad komen er 11 kandidatenduo's op. Er zijn hier 4 mandaten te winnen, waarvan er 2 naar het minderheidsgeslacht moeten gaan.

Thais Aerts 

Studierichting: Geschiedenis (Faculteit letteren & wijsbegeerte)

Gelieerd aan: KVHV-Gent

Rangschik de drie thema’s waar jij het meest op wil inzetten als stuver:

1. Curriculum

2. Communicatie

3. Digitalisering

Favoriete eten in de UGent resto’s: kaaskroketjes

Naam plaatsvervanger: Anne-Sophie de Clercq

Olivier De Bolster 

Studierichting: Politieke Wetenschappen afstudeerrichting internationale politiek

Gelieerd aan: Politeia, StuRa, Gentse Studentenraad

Rangschik de drie thema’s waar jij het meest op wil inzetten als stuver:

1. Digitalisering

2. (Betaalbare) duurzaamheid

3. Simpel sporten

Favoriete eten in de UGent resto’s: Kip Tikka Masala

Naam plaatsvervanger: Wout Vierbergen

Thalita De Cuyper 

Studierichting: Criminologie (Faculteit Recht en Criminologie)

Gelieerd aan: Lombrosiana

Rangschik de drie thema’s waar jij het meest op wil inzetten als stuver:

1. Mentaal welzijn

2. Ruimtes

3. Voorzieningen voor pendelstudenten

Favoriete eten in de UGent resto’s: Garnaalkroketten

Naam plaatsvervanger: Emma Moerman

Arno De Ridder 

Studierichting:  Klinische psychologie  (Psychologie en pedagogische wetenschappen)

Gelieerd aan: D’URGENT

Rangschik de drie thema’s waar jij het meest op wil inzetten als stuver:

1. Duurzaamheid

2. Dialoog

3. Oplossingen

Favoriete eten in de UGent resto’s: kaaskroketten

Naam plaatsvervanger: Sven Lippens

Aynur Kabak 

Studierichting: 3de bachelor psychologie, afstudeerrichting klinische psychologie (FPPW)

Gelieerd aan: OC Psychologie als stuver.

Rangschik de drie thema’s waar jij het meest op wil inzetten als stuver:

1. Mentaal welzijn

2. Communicatie

3. Duurzaamheid

Favoriete eten in de UGent resto’s: Ik eet niet vaak in de UGent resto’s, ik eet liever een McDo of een broodje van de Panos, of meer Oosters zoals een wok of vegetarische noedels (in mijn geval extra spicy). Hmm dat laatste lijkt me een goede aanvulling bij de maaltijden aan de UGent! 

Naam plaatsvervanger: Nele Van Hoyweghen

Julien Marbaix 

Studierichting: Informatica (faculteit Wetenschappen)

Gelieerd aan: Faculteiten Konvent

Rangschik de drie thema’s waar jij het meest op wil inzetten als stuver:

1. Mentaal welzijn

2. Duurzaamheid

3. COVID-19 maatregelen

Favoriete eten in de UGent resto’s: Balletjes in tomatensaus met frietjes

Naam plaatsvervanger: Wannes Renders

Damien Segers

Werd gecontacteerd voor dit artikel, maar wenste niet deel te nemen.

Roselien Van Gucht 

Studierichting: Specifieke Lerarenopleiding in de Taal- en Letterkunde Nederlands-Engels (FPPW, maar ik mis de Blandijn wel)

English: Academic Teacher Education in Linguistics and Literature (Dutch-English) at tehe Faculty of Psychology and Educational Sciences (but I do miss the Blandijn).

Gelieerd aan: Home Konvent (voorzitter - president), Vereniging der Konventvoorzitters (Board of Student Associations), Sociale Raad - tijdelijke plaatsvervanger (Social Affairs Council - contemporary substitute), Home Bertha De Vriese, gedoopt bij Filologica (member), Jong Groen Hamme (political youth organisation), Speelpleinen Hamme vzw (animator en bestuurslid - volunteer and board member of youth organisation), Scheldegalm (zang- en toneelgezelschap - Singing and drama company)

Rangschik de drie thema’s waar jullie het meest op willen inzetten als stuvers:
1. Huisvesting

2. Studentenwerking (incl. mentaal welzijn van studenten)

3. Communicatie/input

English: Housing, Student activities (incl. mental well-being of students) and communication/input

Favoriete eten in de UGent resto’s:
Moeilijke keuze… We vinden vele soepjes lekker en mmmm, de garnaal- en gewone kroketjes en de vroegere spaghetti zijn hemels! :) Een caesar salad bowl vindt Roselien ook echt lekker.

English: Tough decision… We like many of the soups and mmm, the normal croquettes and those with shrimps, and the former spaghetti bolognaise are heavenly. :) Roselien also likes a ceasar salad bowl very much. 

Naam plaatsvervanger: Hadewig Claeys (candidate - substitute)

Ina Van Maele 

Studierichting: Toegepaste Taalkunde: Frans-Duits (Faculteit Letteren en Wijsbegeerte)

Gelieerd aan: Comac

Rangschik de drie thema’s waar jij het meest op wil inzetten als stuver:

1. Mentaal welzijn

2. Inclusie

3. Een kwaliteitsvolle, maar toegankelijke universiteit

Favoriete eten in de UGent resto’s: Groentelasagne

Naam plaatsvervanger: Luna Steyaert

Friedriech Vandenberghe 

Studierichting: Bachelor of Science: Informatica (Faculteit Wetenschappen)

Gelieerd aan: WiNA, Laetitia

Rangschik de drie thema’s waar jij het meest op wil inzetten als stuver:

1. Student

2. Duurzaamheid

3. Campus

Favoriete eten in de UGent resto’s: Vegetarische loempia

Naam plaatsvervanger: Luca Lahousse

Duurzaamheid

Geef één concrete maatregel waarmee jij de duurzaamheid zou willen verbeteren aan de UGent.

Een grotere beschikbaarheid van gefilterd water zodat studenten tussen de lessen door gemakkelijk hun drinkbus kunnen vullen.

Ik zou inzetten op slim verduurzamen. Duurzaamheid houdt meer in dan enkel technologische innovatie om onze klimaatvoetafdruk te verminderen. Sociale rechtvaardigheid is immers ook heel belangrijk. Verduurzamen mag er niet toe leiden dat mensen uitgesloten worden. We moeten het ecologisch aspect kunnen verzoenen met het sociale aspect. Langetermijndenken in verduurzaming moet dus aan de dag gelegd worden.

Wij zouden de Kringwinkel aan de Sterre willen opwaarderen. Dit is een geweldig initiatief dat meer bekendheid verdient. 

Meer waterfonteintjes op alle campussen in plaats van waterflesjes in de resto’s en automaten.

Een van de meest effectieve, maar daarom niet de meest sexy maatregel om de UGent duurzamer te maken is het organiseren van een grootschalig renovatieprogramma voor alle gebouwen (inclusief homes). We beseffen dat dit een grote investering is, maar wel een die op lange termijn zichzelf terugbetaald door het lagere energieverbruik.

Wij pleiten voor de afschaffing van de verkoop van plastic flessen in de automaten en de resto’s.

Geen water meer in PET-flessen verkopen in studentenrestaurants, cafetaria’s en automaten aan de UGent. In de plaats komen er voldoende waterkraantjes in de UGent-gebouwen. Bij uitbreiding zouden we graag zo weinig mogelijk plastic verpakkingen zien van drinken en eten.

Ghent University should not sell water in PET bottles anymore in its student restaurants, cafeterias and vending machines. By extension we would like to restrict the use of plastic packaging of food and drinks as much as possible.

Het openbaar vervoer zou gratis moeten worden voor studenten. De abonnementen bij de NMBS en De Lijn zijn duur en er zou veel meer gebruik gemaakt worden van de bus, tram en trein als die goedkoper worden. Vorig semester was ik op Erasmus in Duitsland en daar mogen studenten in de hele deelstaat gratis het openbaar vervoer gebruiken en dat werd dan ook heel frequent gedaan. Dat zou hier ook het geval moeten zijn.

StuJardin zouden we graag willen beter bekend maken bij alle UGent studenten. Zo kunnen we hopelijk studenten aanzetten om meer seizoensgroenten te eten.

‘De UGent doet het goed op vlak van duurzaamheid.’ 

Neutraal.

Er zijn nog enkele werkpunten die nagenoeg kosteloos kunnen aangepakt worden. Eén hiervan is het verbruik van verwarming en airco. Wie is er nog niet toegekomen op een campus die aanvoelde als een sauna bij het binnenkomen?

Akkoord.

De UGent heeft de voorbije jaren ingezet op een verduurzaming van haar werking. Zo wordt er een masterplan 2050 rond haar gebouwenpatrimonium opgesteld en wordt er zo flexibel mogelijk omgesprongen met het gebruik van auditoria. Vliegtuigreizen worden enkel toegelaten indien de afstanden te groot  zijn om met de trein te overbruggen. Haar financiën zijn vergroend. Natuurlijk zijn we er nog niet volledig en hebben nog een eind te gaan om de ambities te kunnen waar maken. De nodige renovaties, een verdere vergroening van het eigen wagenpark, het voorzien van voldoende laadpalen, etc staan allemaal nog op de planning, mobiliteit personeel, ...

Akkoord.

De UGent levert ieder jaar grote inspanningen om de universiteit en al haar aspecten duurzamer te maken. Hierbij denken we aan de KeepCup en drinkflessen, duurzame vis in de resto’s en het inrichten van het duurzaamheidskantoor. Ze publiceren ook jaarlijks een duurzaamheidsverlag waarin te lezen is waaraan ze werken en wat ze al bereikt hebben. Duurzaamheid staat dus zeker al hoog op de agenda. Er is natuurlijk wel altijd ruimte voor verbetering, maar er is ook zeker al heel wat bereikt en dat mag tussen de kritiek door niet over het hoofd gezien worden.  

Neutraal.

De visie is er en de fundering is gelegd. Het is nu aan UGent om hier verder op te bouwen en de visie waar te maken.

Niet akkoord.

Er is nog veel ruimte om te werken aan een duurzamere universiteit. Zo kan er geïnvesteerd worden in groene ruimtes en een duurzame energie en mobiliteit voor studenten en het personeel (aanmoediging fietsgebruik, terugbetaling woon-werkverkeer). Daarnaast zou er meer gewerkt moeten worden aan projecten zoals ‘Klimaatneutrale Universiteit’.

Niet akkoord.

UGent zet zich al goed in op vlak van duurzaamheid, maar uiteraard moet dit nog verbeterd worden. Om dit te realiseren zou de Green Office bijvoorbeeld meer middelen kunnen krijgen.

Neutraal.

We willen zeker geen afbreuk doen aan de mooie initiatieven die momenteel al bestaan. Zo heeft de Sarah Helsen (kandidaat voor de Raad van Bestuur) de Swap Shop opgericht in samenwerking met de homeraden, Afdeling Huisvesting en Duurzaamheidskantoor. Verder vinden we het positief dat evenementen zoals de Gentsche Gruute Studentenkuis worden georganiseerd en gepromoot in samenwerking met Stad Gent, dat studentenverenigingen zelf meer en meer herbruikbare bekers gebruiken en dat de UGent een ambitieus energiebeleidsplan heeft opgesteld om zo tegen 2050 CO2-neutraal gebouwen te hebben. De wil is er dus maar de doelstellingen moeten natuurlijk nog gerealiseerd worden en de bestaande projecten verder uitgebouwd. We moeten het nog beter doen en onder betere begeleiding van de UGent zelf.

Neutral.

We certainly do not want to detract from the beautiful initiatives that have been taken already. Sara Helsen (candidate Board of Governors) set up the Swap Shop for example, in cooperation with the home councils, the Housing Department and the Sustainability Office. Furthermore, we think that it is very positive that events, such as the Gentsche Gruute Studentenkuis, are being organised and promoted in cooperation with the City of Ghent, and that the student associations also focus more and more on using reusable cups. Another positive aspect is that Ghent University has drawn up an ambitious energy policy in order to attain CO2 neutral buildings by 2050. The intention is there but the objectives should of course be realised and existing projects should be expanded as well. We should always try to do better and aim for a better monitoring by Ghent University itself. 

Akkoord.

De universiteit doet al heel wat inspanningen op vlak van duurzaamheid. Er zijn echter nog meer inspanningen mogelijk omtrent het klimaatprobleem. De universiteit zou een voortrekkersrol moeten opnemen rond dit probleem en haar wetenschappelijke kennis ten volle benutten.

Neutraal.

Ze kunnen wel nog verbeteren maar het draagvlak moet wel hiervoor zijn bij de studenten.

Hoe zouden de maaltijdvoorziening duurzamer kunnen?

Het aankopen van lokale producten zou zeker een mooi initiatief zijn. Enerzijds is dit goed voor het milieu, anderzijds profiteert ook de kleine handelaar hiervan, twee vliegen in één klap!

De grootste uitdaging hier is het vinden van een consensus tussen duurzaamheid en financiën. Duurzame opties botsen maar al te vaak op drempels vanwege de vrees om inkomsten te verliezen.  Duurzame inkomsten moeten die redenering onderuithalen. Dit kan bv door het aanbieden ‘gezonde’ automaten of het vervangen van frisdrankautomaten door initiatieven zoals dripl.be, een automaat die met kraantjeswater en siropen frisdrank maakt.

Een optie kleine of grote portie voorzien. Zo wordt er minder voedsel weggegooid, maar hebben de “grote eters” ook genoeg gegeten.

Er is nog heel veel voedselverspilling in de studentenresto’s, dit kan beperkt worden door gebruik te maken van platformen als too good to go en andere initiatieven.

Er wordt nu al volop ingezet op een ruimer vegetarisch aanbod. Maar dit is niet voldoende. Elke dag worden er vuilbakken vol met eten weggesmeten. De UGent moet in de eerste plaats er voor zorgen dat vraag en aanbod beter op elkaar afgestemd zijn. De overschotten zouden via projecten zoals Foodsavers of voedselbanken sociaal een positieve impact kunnen hebben. Wat niet meer voldoet aan voedselveiligheidsnormen kan gebruikt worden voor het opwekken van duurzame energie.

Wij stellen hierbij voor om duurzame potjes beschikbaar te maken aan de kassa’s van de resto’s. Zo hebben studenten die niet al hun voedsel opkrijgen de kans om hun eten mee te pakken en op een later moment op te eten. Hiermee hopen we de voedselverspilling in de resto’s te verminderen.

Er kan in een studentenresto een ‘Too good to go’-project worden opgezet om zo voedselverspilling tegen te gaan. De praktische regeling kan samen met het personeel worden bekeken en men kan ook kijken naar restaurants waar het project al een succes is. Het basisidee is dat studenten en personeel vlak na het sluiten van de resto nog soep, groentjes, broodjes of andere restjes kunnen meenemen naar huis die anders toch in de vuilbak zouden verdwijnen.

A ‘Too good to go’ project could be set up in a student restaurant to prevent food waste. The staff could help look for a practical arrangement and restaurants in which the project is already a success can be seen as an example. The basic idea is that students and staff can take some soup, vegetables, sandwiches and other leftovers with them after the restaurants closes. Otherwise these leftovers would end up in the bin.

De voedseloverschotten zouden naar de voedselbanken kunnen gaan. Op die manier is er minder voedselverspilling en worden er mensen geholpen.

Een duurzaamheidsindicator op niet warme maaltijden zou een grote verbetering zijn. Zodanig dat studenten bij bv. belegde broodjes hierover een geïnformeerde keuze kunnen maken.

Communicatie

Geef één concrete maatregel die de communicatie in de UGent zou kunnen verbeteren.

Athena, Ufora, Oasis,... om als eerstejaars-student de punten te controleren moet men al een heel doolhof door en tien tabbladen openen. Deze zouden allen in één webstek moeten gegoten worden, en vervolgens ook beschikbaar moeten zijn in de vorm van een app voor zowel IOS als Android.

Geen spam meer, dank u! Aan lege boodschappen hebben we niets. De student heeft graag duidelijk communicatie van de UGent. Niets is erger dan na het lezen van een mail nog onbeantwoorde vragen te hebben of erger nog, nieuwe vragen bij te krijgen. Concrete communicatie is the way to go!

Hydra, de app ontwikkeld door Zeus WPI, geeft een overzicht van activiteiten van verenigingen, artikels van Schamper en de menu van de resto’s. Wij zouden deze graag van onder het stof halen. 

Van de vele verschillende platformen zoals Athena, Ufora, Oasis,... een duidelijk gebruiksvriendelijk platform maken.

Inspraak door studenten. Er worden allerlei belangrijke beslissingen genomen met betrekking tot de studenten, en de beste manier om een optimale communicatie te garanderen is door inspraak te geven aan studenten. Zo worden zij op tijd op de hoogte gehouden vooraleer de beslissing al is genomen, en kunnen ze hun opmerkingen en standpunten meedelen.

Er zou meer moeten ingezet worden op communicatie via social media naar de studenten. De meeste reclame die de UGent op social media maakt, is naar nieuwe studenten. Wij stellen voor dat de social media kanalen meer gebruikt worden om de huidige studenten aan te spreken. 

We denken dat de communicatie op verschillende vlakken nog kan verbeterd worden. Zo kan het slim zijn om stuvers te betrekken in het opstellen van berichten omdat zij vaak in dezelfde situatie zitten als het doelpubliek en verschillende vragen die zullen komen kunnen voorspellen. Samen weten we meer. Als je daarbij zo snel mogelijk communiceert, kan je ook op vragen anticiperen. Pro-actief werken kan frustraties en onduidelijkheden voorkomen. Daarnaast is het belangrijk om de studenten en betrokkenen altijd eerst op de hoogte te brengen, alvorens de media ingelicht wordt. Dat is uiteraard niet altijd even makkelijk, maar o zo belangrijk. Verder is niet alle informatie beschikbaar in het Engels. Zo kregen we al enkele mails over bv. hoe omgaan met stress of studeren in deze moeilijke tijden, maar in het Nederlands. We zijn niet zeker of onze internationale of anderstalige medestudenten die informatie ook kregen, terwijl ze die info ook kunnen gebruiken.

We think that communication on several different levels can still be adapted. For example, it could be a good idea to involve student representatives to help drawing up messages because they often find themselves in the same situation as the target audience and they will be able to predict many of the questions that will be raised. Together we know more. Moreover, if you communicate as fast as possible, you can anticipate certain questions. Working proactively can prevent frustration and ambiguity. Furthermore, it is important to notify the students and other people involved first, before notifying the media. Of course that is not always as easy, but it is of the highest importance. In addition, not all information is available in English. For instance, we have received a number of emails concerning how to handle stress or how to study in these difficult times, but they were all in Dutch. We are not sure if our international students or foreign-language students have received this information as well, as they could benefit from it too.

De UGent moet een democratische universiteit zijn die weet wat er leeft bij de studenten. De universiteit zou bindende referenda kunnen invoeren bij belangrijke beslissingen waarbij elke student zijn stem kan laten horen, zoals bij de invoering van ijkingstoetsen.

De student eerst informeren in plaats van dat deze belangrijke informatie via de pers wordt verdeeld.

‘Stuvers zijn voldoende zichtbaar aan de UGent.’ 

Neutraal.

Net zoals in de politieke wereld is het niet aan de instelling om bekendheid te verwerven vóór personen, maar aan de kandidaten en verkozenen om zichzelf te presenteren aan het publiek. Er zijn voldoende middelen beschikbaar voor iedere stuver om zich zichtbaar te maken voor de medestudenten. 

Neutraal.

Stuvers zijn meestal onvoldoende gekend bij de brede studentenpopulatie. Dit is een jammerlijke zaak omdat hun klachten daardoor niet opgemerkt (kunnen) worden door de stuvers. Facultaire studentenraden doen echter hun uiterste best om hun bekendheid bij hun respectievelijke studentenpopulaties op te krikken, maar de steun van de faculteitsbesturen zou een enorme boost zijn voor hun bekendheid.

Neutraal

Stuvers hebben de afgelopen jaren ontzettend veel bereikt, maar daar wordt vaak niet voldoende bij stilgestaan. Ze zetten zich (letterlijk) dag en nacht in om de stem van studenten te vertegenwoordigen, dit alles gebeurd achter de schermen waardoor stuvers soms onzichtbaar zijn.

Neutraal.

Sommige faculteiten hebben op hun website een overzicht van de stuvers en een e-mail adres. Dit is handig voor de studenten die contact zoeken en mag doorgetrokken worden naar alle faculteiten. Het is echter ook aan de stuvers zelf om in interactie te gaan met de studenten via andere platformen.

Niet akkoord.

Ik denk dat er veel studenten zijn die nog geen idee hebben wat stuvers doen of de stuvers van hun faculteit niet kennen. Dit kunnen we wel regelen met deze verkiezingen! De stuvers kunnen actiever bezig zijn in de facebookgroepen en zelfs één of meerdere keren in de maand een woordje spreken voor de studenten tijdens de pauze in aula’s.

Neutraal.

De UGent doet an sich al heel wat met stuvers.

Niet helemaal akkoord.

Dit verschilt volgens ons wel per faculteit en per niveau. Hadewig wist tot dit academiejaar bijvoorbeeld niet wat de Sociale Raad is en welke thema’s er aan bod komen, maar we weten wel dat er een facultaire raad is aan onze faculteit. De GSR doet wel erg zijn best om zichzelf en het stuver zijn zichtbaarder te maken. Dat is erg goed. Hoe meer de overlegorganen waarin studenten zetelen, bekend zijn onder de studenten, hoe meer input er kan verkregen worden van verschillende studenten met verfrissende perspectieven, hoe meer er kan geluisterd worden naar de echte noden van de studenten en hoe nog leuker studeren/sporten/engageren/leven aan de UGent wordt.

We do not quite agree. In our opinion, there are differences between the various faculties and levels. Hadewig for example did not know what the Social Affairs Council was exactly, up to this year and which themes are being discussed there. However, we do know about the faculty council of our faculty. The Ghent Student Council is trying its hardest to be more visible and they also try to get the student representatives to be more known. That is very good. The more students are familiar with the advisory bodies in which they can be, the more input can be collected from an array of students who have different refreshing perspectives and the more we can listen to the real needs of the students and how to make studying/sporting/commitment/life at Ghent University all the more fun.

Niet akkoord.

Stuvers zouden meer in contact moeten staan met de studenten, zodat ze op die manier de belangen van de studenten kunnen verdedigen. Aangezien inspraak van de studenten essentieel is, zouden er ook meer bevragingen moeten gebeuren waar effectief rekening mee wordt gehouden. Stuvers zouden bijvoorbeeld een wekelijks spreekuur moeten organiseren waarin studenten problemen en vragen kunnen voorleggen. 

Neutraal. Dit is moeilijk te zeggen daar velen zich hier niet mee bezig houden. Maar voor wie wil is het vrij makkelijk om deze te vinden via bv. de site van de GSR.

Mentaal Welzijn

‘Mentaal welbevinden moet een belangrijk thema worden aan de universiteit.’ 

Niet akkoord.

Hoewel de mentale gezondheid van iedereen heel belangrijk is, is dit niet de taak van een universiteit. Voor zulke zaken zijn er ruim voldoende instellingen die voor iedereen even bereikbaar zijn, buiten de universiteit.

Akkoord.

Met haar grootschalige enquête heeft de Gentse Studentenraad met succes het thema hoog op de agenda van de UGent geplaatst. Wij moeten van dit momentum gebruik maken door te blijven pushen voor meer middelen voor een adequate ondersteuning aan de UGent. Dit betekent oa. meer middelen voor de studentenpsychologen, maar ook voor de monitoraten en trajectbegeleiding. Een goede ondersteuning van de student hun mentaal welzijn kan ervoor zorgen dat studeren voor iedereen haalbaar blijft.

Akkoord.

Mentaal welzijn moet zeker een belangrijk thema vormen aan onze universiteit. De tijd dat fysieke gezondheid de enige focus was, is voorbij. De UGent heeft al enkele voorzichtige stapjes gezet in de juiste richting, mede dankzij de Stuvers. Er is reeds een groeiende aandacht voor het mentaal welbevinden, maar is nog een hoop werk aan de winkel.

Neutraal.

De UGent zet zeker al in op het welbevinden van de studenten, dit met studiebegeleiding, trainingen en individuele gesprekken met studentenpsychologen. Het steunen van initiatieven zoals Start to talk wordt ook gedaan. Volgens mij is dit dus al iets dat onze universiteit belangrijk vind.

100% Akkoord.

Mentale gezondheid is even belangrijk als de fysieke gezondheid, en als er daar iets mankeert brengt dat zware gevolgen met zich mee zoals faalangst of depressie. Deze hebben dan een desastreus effect op de punten en de prestaties van studenten. Om een kwalitatieve onderwijs te garanderen zou een universiteit dus sowieso moeten inzetten in het mentale welzijn van studenten.

Zeker akkoord mee.

We gaan er geen doekjes om winden, het is slecht gesteld met de mentale gezondheid van de studenten. Hier moet dringend iets aan veranderen. De continue hoge werkdruk en de hoge verwachtingen die op de studenten geplaatst worden, zorgen ervoor dat veel studenten met heel sombere gedachten zitten. Een mogelijkse oplossing is om de sociale dienst bekender te maken bij de studenten, zodat ze weten dat ook de UGent de middelen heeft om haar studenten te helpen op vlak van mentaal welzijn.

Helemaal akkoord.

Uit de enquête van de GSR rond mentaal welzijn bleek dat vele studenten het lastig hebben: veel stress of angst, een hoge werklast en eenzaamheid. We vrezen dat deze problematiek nu enkel nog zal vergroten vanwege het sluiten van bibs en andere studieruimtes, onzekerheden over stages en afstuderen, vertragingen o.v.v. thesissen en onderzoek… De UGent zal echt meer op dit thema moeten focussen om haar studenten te ondersteunen. De studentenpsychologen en sociale dienst bereiken nog niet alle studenten, al doen ze hun best. Meer communicatie en grotere laagdrempeligheid is nodig. Studenten mogen nog meer weten dat ze er niet alleen voor staan. We are UGent.

We entirely agree. The survey by the Ghent Student Council on mental well-being showed that many students are experiencing difficulties: lots of stress or fear, a heavy workload and loneliness. We fear that the problems will only get bigger now that the libraries and other places where students can study are closed. Additionally, there is much insecurity about internships and the possibility to graduate as well as thesis projects and other research… Ghent University will have to focus more on this theme to support its students. The student psychologists and social services are not yet reaching all students, although they try very hard. More communication and approachability are necessary. Students should now more than ever know that they are not alone. We are Ghent University.

Akkoord.

Uit een bevraging van de Gentse Studentenraad bleek dat heel wat studenten zich niet goed in zich vel voelen. Onder andere de hoge studiedruk heeft een negatief effect op het mentaal welbevinden van de studenten. De universiteit moet meer aandacht besteden aan de mentale gezondheid van de studenten en daarom moet er geïnvesteerd worden in onder andere studentenpsychologen.

Akkoord.

Uit een recent rapport van de GSR blijkt dat het mentaal welbevinden aan de UGent een heel belangrijk gegeven is en waar nog sterk aan gewerkt kan werken.

Sociaal Welzijn

‘Meer studieruimtes moeten een prioriteit zijn van de universiteit.’ 

Akkoord.

Om zeker te zijn van een studieplaats in de huidig beschikbare ruimtes moet men bij wijze van spreken een tent opzetten voor de deur. Tevens zijn er doorheen het jaar vaker problemen met plaatsen in de bib voor studenten die een paper of dergelijke moeten schrijven. De ruimtes waarin de nodige lectuur staat, worden dan bezet door studenten die niet eens op die faculteit studeren. 

Akkoord.

Een verhoging van de capaciteit is zeker op z’n plaats. Tijdens de blok is het plaatsgebrek schrijnend. Ik vind dat de UGent zich zo flexibel mogelijk haar bestaande patrimonium moet inzetten hiervoor.

Akkoord.

Absoluut. Met een stijgend aantal studenten is de nood voor studieruimte nog nooit zo hoog geweest. Met een compact en zuinig ruimtebeheer moet het zeker mogelijk zijn om iedere ruimte optimaal te benutten en zo meer studie-, leef- en groepsruimtes te creëren. 

Akkoord.

Studieplaatsen zijn zeker van belang, er zijn periodes in het jaar waar het heel duidelijk wordt dat hier een tekort aan is.

Akkoord!

Ik heb het heel vaak gehad dat ik geen plaatsvond in de bibliotheek van mijn eigen campus en ook niet in de Krook. Er zijn dan andere plekken waar je terecht kan maar die zijn niet bekend onder sommige studenten of je moet het zelf opzoeken. Daarom zou het ideaal zijn als elke faculteit naast de faculteitsbibliotheek ook een ruimte vrijmaakt waar studenten kunnen studeren, en hun groepswerken kunnen maken. Want vaak gaan studenten hiervoor naar de restos en die zijn dan te luidruchtig om je groepswerken te maken.

Neutraal.

Meer studieruimtes moeten geen prioriteit zijn voor de UGent, maar er moet wel aan gewerkt worden. Het succes van de bloklocaties toont ook aan dat de studenten samen willen studeren. Om de druk op de Thermi wat te verlichten, stellen we ook voor om de (gesloten) resto van de Kantienberg om te vormen tot een bloklocatie.

Akkoord.

Vele studenten vinden het moeilijk om alleen te studeren en baten enorm bij goede studieruimtes omdat ze bijvoorbeeld geen ideale thuissituatie hebben of zelf geen stilte vinden op kot. Dat merken we nu nog meer in deze tijden van ‘lockdown’. De Blok@ van de DSA mag volgens ons daarom zeker uitgebreid worden naar Resto Kantienberg en zelfs nog andere locaties.

Agree, many students encounter difficulties studying alone and benefit hugely from good studyplaces because they either do not dispose of an ideal living situation at home or they do not have enough quiet spaces at their student residence. We notice this even more during the ‘lockdown’. We believe that the Blok@ projects by the Student Activities Office (DSA) could certainly be expanded to the student restaurants and even other locations.

Akkoord.

Heel wat studenten staan tijdens blokperiodes ’s ochtends vroeg al aan te schuiven om een studieplekje te bemachtigen. Eigenlijk zou er voor elke student plaats moeten zijn om te studeren zodat ook studenten die thuis geen makkelijke toegang tot internet hebben, aan de universiteit zelf kunnen studeren en zeker zijn van een studieplek. Ook zijn er een aantal studieplekken die niet aantrekkelijk zijn om te vertoeven. Ongezellige bibliotheken met donkere hoeken of koude plekken moeten ook worden aangepakt zodat de studenten alle bestaande plekken zo goed mogelijk kunnen benutten.

Akkoord.

Tijdens de blok is er de blokmap om gemakkelijk bloklocaties te vinden. Maar buiten dit is het te moeilijk om studieruimtes te vinden.

Waar zou jij concreet op willen inzetten om het leven van de studenten in de homes te verbeteren?

De homes zijn blijven hangen in de twintigste eeuw. Concreet wil ik inzetten op het moderniseren van ALLES, omdat het gewoon nodig is. Oogsten wat je zaait en in ruil voor kwaliteitsvolle homes, productieve studenten verkrijgen. 

In de eerste plaats wil ik waken over de kwaliteit van de homes. Bij de bouw van de nieuwe homes en de renovatie van de oudste homes moet er maximaal ingezet worden op het gebruiksgemak van de inwoner. Er moeten voldoende sociale en studieruimtes voorzien worden waar home-bewoners met elkaar in contact kunnen komen. Bij de bestaande homes zouden de sociale ruimtes idealiter groter gemaakt worden. De hard verworven wifi (kneukeltje voor de huidige sora-stuvers) past hier perfect in het kader van het maximale gebruiksgemak.

Wat er voor ons echt uitspringt is het gebrek aan eenduidige communicatie, de afgelopen weken werd dit pijnlijk duidelijk. Voor ons gaan communicatie en betrokkenheid hand in hand. Bewoners zouden dus niet enkel tijdig en gepast moeten worden ingelicht, maar ze moeten ook voldoende betrokken worden bij het nemen van beslissingen.

De homes zijn zowiezo aan vernieuwing toe en dit moet zeker gedaan worden in samenspraak met de bewoners die weten wat dringend beter kan. Ook in het bouwen van de toekomstige homes zie ik graag inspraak van de studenten.

Vanaf september 2020 zal er eindelijk wifi voorzien worden in de homes. Wij willen dit nauw op de voet volgen en mee toezien op de kwaliteit hiervan. Daarnaast willen we de evaluatie opvolgen of studenten die verblijven in homes voldoende hebben aan de voorziene 200GB per maand of dat de universiteit onbeperkte data moet voorzien (voor 10 euro extra per maand in de plaats van 8)

Ik heb zelf 4 jaar op die prachtige home aan de Sterre, namelijk Home Astrid, op kot gezeten. Het ding dat ik daar het meest aan zou willen veranderen, zijn duidelijkere afspraken van wanneer werken plaatsvinden. Elk jaar vinden er wel werken plaats aan de homes. Dit zorgt echter voor geluidsoverlast waardoor het moeilijk is om rust te vinden op de Home.

We hebben uiteraard veel ideeën (meer groen, fietsenstallingen, betere wasmachines) maar opnieuw lijkt communicatie en inspraak ons erg belangrijk. De afgelopen weken is gebleken dat de communicatie van Huisvesting naar onze homebewoners toe toch nog beter kan. Het Home Konvent, wijzelf inclusief, heeft dit aangekaart bij het afdelingshoofd en op de SoRa, en er werd naar ons geluisterd. Er komt  nog meer overleg tussen de homeraden en Huisvesting dan ervoor in de vorm van o.a. een werkgroep en via mails. We willen deze goede trend van inspraak en communicatie graag volgend jaar verder zetten als stuvers in de SoRa voor alle studenten.

Naturally, we have many ideas (more green spots, more cycle racks, better washing machines) but we do want to emphasis communication and participation again. Last week proved that communication between the Housing Department and the home residents can still be improved. The Home Konvent, us included, has brought up this problem with the head of the office and with the Social Affairs Council and we were heard. More consultations between the different home councils and the Housing Office will be held in the shape of a working group and through email. We want to continue this positive trend of having communication and participation next year for all students as student representatives in the Social Affairs Council. 

Ik ben zelf geen homestudent en ik vind het niet makkelijk om hier een uitspraak over te doen zonder mij verdiept te hebben in de huidige situatie. Als stuver zou ik er graag werk van willen maken om naar de homes te gaan en met de bewoners te praten om te weten wat er leeft bij de homestudenten.

Via onze bronnen verloopt alles naar wens. Zo wordt volgend academiejaar routers geïnstalleerd op de homes.

‘De UGent moet studenten helpen die een kot huren op de private markt.’ 

Niet akkoord.

De taak om toe te zien op de conformiteit van de private koten is er een van Stad Gent. Toegegeven, de stad mag hier ook wel een tandje bijsteken.

Akkoord.

De UGent moet zich engageren om studenten op de private markt zo goed mogelijk te helpen door haar positie als speler binnen de Gentse kotenmarkt maximaal te gebruiken om de gemiddelde huurprijs naar beneden te drukken.

Akkoord.

Wij vinden dat de UGent studenten moet helpen met een kot op de private markt, in de zin dat de UGent een marktpositie bezit waarin zij druk kan uitoefenen. Zo kan ze niet alleen in haar eigen koten, maar ook die op de private markt een lage huurprijs verzekeren.

Neutraal.

De UGent kan hier tips geven aan studenten in hoe dit best aan te pakken en mag zijn invloed gebruiken om de stad gent wat te nudgen richting het betaalbaar houden van de private markt. Meer doen dan dit zie ik niet als taak van de UGent.

Akkoord.

Dit vind ik echt een goed idee. Veel studenten kiezen om werkstudent te zijn om hun kot te betalen. Dit maakt het voor hen extra moeilijk om al de lessen te kunnen volgen en zorgt voor schoolmoeheid. Daarom zou een extra duwtje in de rug van de studenten zou heel optimaal zijn.

Akkoord.

Er bestaan op dit moment wel al verschillende manieren waarop de UGent de studenten helpt die in financiële problemen zitten. Maar deze manieren moeten bekender gemaakt worden.

Helemaal akkoord.

De UGent is een grote speler op de kotenmarkt en zou meer druk moeten uitoefenen om de prijzen te drukken op de private markt. Door zelf het goede voorbeeld te geven nu met het kwijtschelden van de huur, geven hopelijk ook de kotbazen op de private markt een huurvermindering. Samen met Stad Gent moet de UGent via Kot@Gent trachten veilige en kwaliteitsvolle koten aan te bieden aan al haar studenten, ook op de private markt.

Completely agree, Ghent University is a major player on the student residence market and should be putting more pressure on the private market prices. By setting an example themselves, such as cancelling rent as they did now, hopefully private student residence owners will follow their lead and reduce rent. Together with the City of Ghent, Ghent University should try to offer safe and qualitative student residences to all its student via Kot@Gent, and this also on the private market.

Akkoord.

Samenwerkingen zoals Kotatgent met de UGent en andere onderwijsinstellingen zijn goed en moeten verder ondersteund en uitgebouwd worden. 

Niet akkoord.

Dat is de taak van stad Gent. Studenten aan andere hogescholen en universiteiten in Gent mogen hiervan niet buitengesloten worden.

Onderwijs

‘De studiekost ligt te hoog.’ 

Niet akkoord.

Studeren op een universiteit is bijna nergens zo goedkoop als in België. Voor personen en gezinnen die het niet breed hebben, is er ook de mogelijkheid op het verkrijgen van een studiebeurs.

Neutraal.

Er zijn bepaalde (intra)facultaire verschillen tussen de studiekosten van verschillende opleidingen. Hier moet zeker eens naar gekeken geworden. Zo zal de studiekost van de politieke wetenschappen veel lager liggen dan bij de geneeskunde. Proffen mogen de studenten geen onnodige cursussen aansmeren. Dit jaar heeft de beleidsverantwoordelijk studiekosten bij de Gentse Studentenraad hier al sterk werk rond geleverd. Dit moeten we zeker kunnen doortrekken met de sociale raad.

Neutraal

Studiemateriaalkosten variëren heel erg per opleiding, waardoor niet elke student iedere opleiding kan betalen. Gelukkig maken sommige studenten kans op een beurs, dit beurssysteem is echter niet waterdicht of transparant en hier kunnen ook fouten in sluipen. 

Neutraal.

België staat er wel om bekend een van de goedkopere plaatsten te zijn om aan de universiteit te gaan studeren. Er zijn zelfs studiebeurzen voor mensen die het financieel minder makkelijk hebben. Jammergenoeg heb ik wel al enkele malen gehoord van mensen die net buiten de criteria vallen om beursgerechtigd te zijn. Voor hen is studeren dan niet evident en hier mag wel iets aan gedaan worden.

Neutraal.

Als we enkel kijken naar het inschrijvingsgeld die we als student moeten betalen aan het begin van het academiejaar valt dit in vergelijking met sommige andere Europese landen nog goed mee. Waar de UGent evenwel nog de kosten kan drukken is bij de boekenverkoop. We kennen allemaal wel die ene prof die je een boek laat kopen en deze uiteindelijk nooit gebruikt. Een paar ideeën voor de proffen:

  • Laat lesgevers gebruik maken van boeken die gratis ter beschikking zijn in de ugent bibliotheek.
  • Maak een onderscheid  tussen optionele en verplichte lesboeken.

Akkoord.

Het is een feit dat de studiekost hoog ligt. Dit ligt jammer genoeg voor een deel bij de overheid. Maar de UGent heeft wel al voorzieningen om de studenten die het moeilijker hebben op financieel vlak, te helpen. Het is nu wel kwestie van deze voorzieningen bekender te maken.

Neutraal.

Ma-na-Ma’s en postgraduaten zijn vaak wel vrij duur. Daarnaast zijn er volgens ons verschillen tussen de studierichtingen en faculteiten o.v.v. studiekost. Ook individueel kan de financiële situatie verschillen. Het is daarom erg belangrijk dat er meer over de mogelijkheden bij de Sociale Dienst gecommuniceerd wordt zodat deze nog toegankelijker wordt en iedereen die moeite heeft met de studiekost geholpen kan worden. Laagdrempelig hoger onderwijs voor iedereen is iets waarnaar we moeten streven.

Neutral. Advanced Master’s degrees and postgraduates are often very expensive. Furthermore, we think that there are huge differences between different fields of study in terms of study costs. At an individual level as well the financial situation can differ. That is why it is of utmost importance to have more possibilities of the social services that are being communicated in order to make it even more accessible and to help everyone who is encountering difficulties when having to pay for their studies. Approachable higher education for everyone is something we should strive for.

Akkoord.

Het inschrijvingsgeld ligt heel hoog en de huidige studiebeurzen vangen niet alles op. In de huidige coronacrisis valt het op dat heel wat studenten problemen hebben met het betalen van de huur of studiegeld. Dat toont dat vele studenten afhankelijk zijn van studentenjobs om hun studies te betalen. Dat is niet eerlijk, er zou geen financiële drempel mogen zijn om te studeren.

Niet akkoord.

Relatief gezien met de andere landen is de studiekost momenteel meer dan redelijk.

 

Nog geen stemmen

Reactie toevoegen