Kandidaten Faculteit Diergeneeskunde

In de Faculteit Diergeneeskunde komen er 8 kandidaten op. Er zijn 5 mandaten te winnen, waarvan er minstens 2 naar het minderheidsgeslacht moeten gaan.

Max Bosmans

Studierichting: Derde bachelor diergeneeskunde

Gelieerd aan: In het verleden heb ik deel uitgemaakt van het praesidium van de Vlaams Diergeneeskundige Kring (VDK).

Rangschik de drie thema’s waar jij het meest op wil inzetten als stuver:

1. Kwaliteit van het onderwijs, met nadruk op de praktische opleiding van de student diergeneeskunde.

2. Welzijn van de studenten

3. Digitalisering van het onderwijs

Favoriete eten in de UGent resto’s: De veganistische gyros!

Andres D'haeseleer

Studierichting: Diergeneeskunde

Gelieerd aan: Raad van bestuur Theaterpact

Rangschik de drie thema’s waar jij het meest op wil inzetten als stuver:

1.Transparantie

2. Haalbaarheid van een studie

3. Digitalisering

Favoriete eten in de UGent resto’s: Lenteschotel

Hélène Henneuse

De kandidaat werd gecontacteerd maar wenste niet deel te nemen.

Inez van der Coelen

Studierichting: Diergeneeskunde, 1e Master

Gelieerd aan: /

Rangschik de drie thema’s waar jij het meest op wil inzetten als stuver:

1. Onderwijs

2. Digitalisering

3. Mentaal welzijn.

Favoriete eten in de UGent resto’s: Saladebowls

Karlijn Van Malder

Studierichting: Eerste master Diergeneeskunde

Gelieerd aan: GLHP (Ghent Lambing and Husbandry Team) en KSA Droeshout

Rangschik de drie thema’s waar jij het meest op wil inzetten als stuver:

1. Een betere communicatie tussen de faculteit en de studenten

2. Meer praktijk over de gehele opleiding Diergeneeskunde

3. Meer contact met dieren en dit te starten in de bachelor jaren!

Favoriete eten in de UGent resto’s: Spaghetti, als ik mijn kaas er zelf op mag doen natuurlijk!

Sasja van Manen

Studierichting: 1e master Diergeneeskunde

Gelieerd aan: Jaarverantwoordelijke 1e master Dierengeneeskunde

Rangschik de drie thema’s waar jij het meest op wil inzetten als stuver:

1. Mentaal welzijn van studenten

2. Onderwijs: interactieve lessen en klinische vaardigheden

3. Duurzaamheid

Favoriete eten in de UGent resto’s: Alle verschillende broodjes waaruit je kan kiezen voor de lunch

Sjoerd Vissers

Studierichting: 1e master Diergeneeskunde

Gelieerd aan: nergens aan gelieerd

Rangschik de drie thema’s waar jij het meest op wil inzetten als stuver:

1. Communicatie

2. Welzijn

3. Onderwijs

Favoriete eten in de UGent resto’s: Gentse Stoverij!!

Duurzaamheid

Geef één concrete maatregel waarmee jij de duurzaamheid zou willen verbeteren op de Faculteit Dierengeneeskunde.

Het is voor sommige een gevoelig punt vrees ik, maar ik zou in de resto’s het een en ander veranderen. Ik wil hier niet zeggen dat er enkel vegetarisch/veganistsich eten aangeboden moet worden. Momenteel heeft de UGent als doel om tegen 2025 50% vegetarisch eten te voorzien. In mijn ogen een juist doel, aangezien elke student ook voor zichzelf zou mogen bepalen hoe zijn of haar (universiteits-)dieet er uit ziet. Wel zijn er denk ik stappen te zetten in de het verminderen van voedselverspilling. Voor onze faculteit geldt dat er dagelijks broodjes over blijven nadat de resto sluit om 14u. Waarom geen broodjesautomaat zetten met de overgebleven broodjes/maaltijden. Zo kunnen studenten ook later op de dag nog genieten van een maaltijd en verminderen we de hoeveelheid weggegooid voedsel.

Een concrete maatregel die ik graag zou invoeren is de uitfasering van plastic verpakkingsmateriaal: ik denk aan Coca-Cola automaten, drankjes in de resto, snackautomaat, etc.

De universiteit zou voor de studentenmaaltijden meer kunnen inzetten op het aankopen van lokale en seizoensgebonden fruit en groenten. Meer specifiek met de studierichting Diergeneeskunde ben ik geïnteresseerd in de mogelijkheden die onze afvalberg die bij onze studie/ ons werk komt te verkleinen.

Alle cursussen zouden altijd online aangeboden moeten worden, zodat wij zelf kunnen beslissen of wij deze willen printen of niet. Dit om papierverspilling zo veel mogelijk tegen te gaan.

Een manier waarop overgebleven broodjes in onze resto buiten de openingstijden nog aan studenten verkocht kunnen worden, zoals via een automaat.

‘De UGent doet het goed op vlak van duurzaamheid.'

Akkoord

Ik denk dat er veel aandacht is voor duurzaamheid. Tevens wordt er al sinds 2014 een duurzaamheidsverslag gemaakt. Zolang dit blijft ontwikkelen gaan we de juiste kant op.

Akkoord

Ik vind dat de laatste paar jaar de UGent al heel wat sprongen voorwaarts heeft gemaakt in het kader van verduurzaming. Er is echter altijd plaats voor verbetering, en ik geloof erin dat deze zal plaats vinden wanneer de mogelijkheden ervoor zijn.

Akkoord

Akkoord, het is nog steeds niet optimaal, maar we zien geleidelijk aan veranderingen. Op de faculteit Diergeneeskunde is al het plastic bestek weggenomen en zijn er sinds twee jaar kraantjes waar je je drinkbus kan bijvullen. Sinds dit jaar heeft onze faculteit dan ook een zeer actieve commissie duurzaamheid opgericht!

Akkoord

Er is een duurzaamheidscommisie actief op de faculteit en als ik kijk naar de goede initiatieven die ze nemen, dan wordt er echt naar ze geluisterd. Al gezien dat de grasvelden minder gemaaid worden? Of dat er waterkraantjes aan de auditoria zijn geplaatst? De lampen niet continu branden? Dit zijn maar een paar voorbeelden van de maatregelen die genomen zijn. Allemaal zeer goede initiatieven om ervoor te zorgen dat onze faculteit zo duurzaam mogelijk wordt. Dit is iets wat we moeten doorzetten en er samen voor zorgen dat de faculteit nog duurzamer wordt.

Akkoord

Uiteraard blijven er altijd verbeterpunten, maar ik denk dat de UGent via haar verschillende initiatieven al erg goed bezig is!

Communicatie

Geef één concrete maatregel die de communicatie in de UGent zou kunnen verbeteren.

Zoals verder ook vermeld. Ik denk dat mails een goede manier zijn om met studenten te communiceren. Helaas is het door het aantal mails (UGent, de faculteit, alle meldingen van Ufora die je ook in je mailbox krijgt) al vlug mogelijk om het overzicht te verliezen.

Een snellere en vlottere communicatie naar de studenten waarbij info gecentraliseerd wordt en je niet overspoeld wordt met mails, aankondigingen en links naar sites. Hiermee bedoel ik dat het de plicht is van de UGent om op zo’n transparante en op de meest toegankelijke manier communiceren naar wat haar levend houdt:  de studenten. Het aantal mails dat momenteel verstuurd wordt, duidt nogmaals in wat voor een bureaucratie de UGent vast zit en spartelend probeert uit te geraken.

Het sneller communiceren van zaken. Sommige zaken worden niet snel genoeg gecommuniceerd en dan moeten wij, als studenten dit horen via alternatieve bronnen in plaats van officiële communicatiekanalen. Men kan dit eventueel bekomen door de stuvers in CC te zetten bij belangrijke mails en sneller de beslissingen door te sturen naar de studenten. Een goede start zou zijn dat men de nieuwsbrief, die sinds kort verstuurd wordt naar personeel en nieuwtjes van de faculteit bevat, ook naar de studenten te sturen.

Tegenwoordig wordt voor veel communicatie Facebook gebruikt en soms is dit wat onoverzichtelijk. Ik pleit voor een infopagina op Ufora voor elk jaar waarop alles op een rijtje wordt gezet en via daar wordt gecommuniceerd. Facebook zal altijd gemakkelijk blijven voor  communicatie, maar kan daarnaast ook  weer gebruikt worden om reclame te maken voor fuifen en lezingen. Door een aparte pagina op ufora blijft alles overzichtelijk bij elkaar en kunnen zaken makkelijk teruggevonden worden.

Misschien een beetje flauw, maar er is nood aan een oplossing voor de gigantische spam die Ufora meldingen in je mailbox kunnen veroorzaken.

‘Mails zijn een goede manier om met studenten te communiceren.’

Akkoord

Ze zijn een goede manier. In mijn ogen kunnen ze echter wel overzichtelijk en concreter.

Akkoord

Mails op het officiële email account zijn duidelijk, zolang ze gecentraliseerd worden en to the point blijven. Links naar websites zonder verder toelichting vind ik uit den boze. Efficiënte transparante communicatie is nog altijd de basis, het kanaal via wat deze gebeurd vind ik ondergeschikt zolang ze maar efficiënt, transparant en to the point is.

Akkoord

Maar deze moeten overzichtelijk blijven zodat wij, als studenten, niet overrompeld worden met onnuttige mails.

Akkoord

Ik vind het belangrijk dat er een goede communicatie is met de studenten. De mail kun je elke dag bekijken. Ufora is niet altijd even overzichtelijk en door een mail zorg je ervoor dat je niet alles mist. Daarnaast vind ik het ook cruciaal dat belangrijke zaken ook tijdens de lessen worden benadrukt om ervoor te zorgen dat iedereen het nieuws heeft meegekregen. Denk hierbij ook aan leswissels die soms vergeten worden om via beide vakken te communiceren, want een groot deel heeft een GIT-traject en niets is vervelender als je voor niets op de universiteit komt.

Akkoord

Mits ze consequent als communicatiemiddel gebruikt worden. Dat schiet er helaas nog wel eens bij in.

‘Stuvers zijn voldoende zichtbaar aan de UGent.’

Niet akkoord

Buiten de periode rond de verkiezingen is er aan onze faculteit weinig zichtbaarheid voor de stuvers. Enkel onze jaarvertegenwoordigers en didactus zijn regelmatig aanwezig.

Niet akkoord

Een stuver kan nooit voldoende zichtbaar zijn aan de UGent. Je moet altijd blijven innoveren zodat iedereen die een stuver nodig heeft weet waar hij terecht kan. Op het moment dat de innovatie stopt, zal de zichtbaarheid ook langzaam afnemen. Helpen is een werkwoord, geen evidentie.

Niet akkoord

Ik wist wel dat studenten zich op facultair niveau inzetten, maar ik was me in de eerste jaren van mijn opleiding niet bewust welke impact ze eigenlijk wel kunnen hebben. Het is pas dit jaar, sinds ik bij het GLHP-team zit, dat ik besef hoe belangrijk het is dat studenten opkomen voor verschillende raden en commissies.

Niet akkoord

In de bachelorjaren had ik eigenlijk geen idee wat de GSR (Gentse Studentenraad, red.) was en wat voor betekenis ze hadden voor de studenten. Dit jaar ben ik jaarverantwoordelijke geworden van de 1e master en daardoor kwam ik erachter wat voor commissies en raden er allemaal actief zijn op onze faculteit en hoe belangrijk wij studenten daarin zijn. Ik zal dit zeker willen verbeteren zodat iedere student kan zien hoeveel je kunt betekenen voor onze faculteit.

Akkoord

Al denk ik dat er centraal vanuit de UGent af en toe best wat extra licht en waardering op de stuvers geworpen mag worden.

Mentaal Welzijn

‘Mentaal welbevinden moet een belangrijk thema worden aan de universiteit.’

Akkoord!

Ik kan natuurlijk enkel voor mijn eigen faculteit spreken. Maar in mijn ogen wordt op onze faculteit nog te weinig aandacht besteed aan het welzijn van de studenten. Gelukkig zijn er vanuit verschillende studie- en studentenverenigingen al initiatieven om aandacht te vestigen voor het welzijn voor studenten. Een volgende stap zou zijn dat dit ook op faculteitsniveau gaat gebeuren.

Akkoord

Ik vind het beschamend dat dit zelfs bevraagd moet worden. Een goed mentaal welzijn is een van de belangrijkste punten waaraan de universiteit zou moeten voldoen. De slogan ‘durf denken’ is gepast, maar nog beter zou zijn ‘durf jezelf te zijn’.  Een universiteit moet een veilige omgeving zijn waar iedereen de ruimte krijgt om zichzelf te innoveren, dit moet verwezenlijkt  worden door instanties die hierop focussen, een laagdrempelige hulp is essentieel en deze laagdrempelige hulp wordt niet alleen gecreëerd door de instanties maar ook door een veilige omgeving.

Akkoord

Veel studenten kampen met mentale gezondheidsproblemen, dit kan gaan van zeer lichte tot zeer ernstigere zaken. Uit een enquête hieromtrent is dan ook gebleken dat onze faculteit hier zeer laag op scoorde. Momenteel is een van onze commissies hier rond enkele acties aan het organiseren en dat is al zeker ene stap in de juiste richting!

Akkoord

Diergeneeskunde is een zware studie, waarbij er veel van je tijd gevraagd wordt. De lange dagen die we maken doordat je steeds meer klinieken gaat lopen in de masterjaren, maar ook zeker in de bachelorjaren met alle practica die naast de lessen gevolgd dienen te worden. Het is voor iedereen belangrijk dat ieders mentale gezondheid goed in het oog wordt gehouden en je met succes je diploma behaald, zonder dat je gevijlt wordt omdat het te zwaar wordt. Soms wordt dit toch wel over het hoofd gezien en het is belangrijk om hier voldoende aandacht aan te besteden.

Akkoord

Nu tijdens de Coronacrisis zien we de universiteit echter al heel sterk inspelen op de nood aan mentale ondersteuning!

‘De UGent moet meer inzetten op diversiteit.’

Akkoord!

De juiste richting is ingeslagen, nu lekker doorzetten.

Neutraal.

Een universiteit moet een weerspiegeling zijn van de maatschappij, diversiteit kan je niet forceren je kan alleen maar voor zorgen dat iedereen en alles toegankelijk is, net als hierboven zal een veilige omgeving zorgen voor welbevinden van iederen.

Akkoord

Akkoord, in die zin dat iedere student de mogelijkheid moet hebben om zich op zijn eigen manier te ontwikkelen.

Akkoord

Akkoord, geslacht zou niet mogen bepalen of men een bepaalde functie al dan niet krijgt. Het is vooral de bekwaamheid die telt! Wel valt het op dat 80% van de studenten Diergeneeskunde vrouwen zijn, en dat 80% van de proffen dan weer mannen zijn.

Akkoord

Ik vind het zeer belangrijk dat iedereen kan beginnen aan een studie aan de universiteit. Onze faculteit is al zeer divers aangezien we veel studenten hebben van andere landen. Ik kom zelf uit Nederland. Ik vind het belangrijk dat er diversiteit is op de faculteit, want we kunnen allemaal van elkaar leren.

Akkoord

Er wordt al een hele hoop gedaan op het vlak van diversiteit, maar er blijft nog genoeg werk aan de winkel.

Sociaal Welzijn

‘Meer studieruimtes moeten een prioriteit zijn van de universiteit.’

Neutraal

Er moeten voldoende (en prettige) studieruimtes zijn voor studenten. In mijn ogen niet per sé meer studieruimtes zijn.

Akkoord

Het blijven creëren van deze studieruimtes waarvan de capaciteit voldoet aan het aantal studenten is essentieel. Hier zijn al veel inspanningen voor geleverd, maar zijn nog steeds te weinig plaatsen.

Niet Akkoord

Akkoord

Ik zie dit dagelijks aan de faculteit Diergeneeskunde waar het vechten is voor een goed plaatsje in de bib. Maar sinds een paar jaar mogen wij als student wel in de resto gaan studeren en hier ben ik enorme voorstander van!

Akkoord

Het is zeer belangrijk dat als je even wilt studeren hier de juiste plekken voor zijn. We hebben op onze faculteit verschillende studieplekken waar we in alle rust kunnen zitten. Ik pleit wel voor meer stopcontacten aangezien een groot deel van ons laptops mee heeft naar school en dat je deze makkelijk kan opladen op alle mogelijke studeerplekken. Daarnaast is het belangrijk dat de studieplekken in de blok ook lang genoeg openblijven, zodat wij de mogelijkheid hebben om daar te kunnen studeren.

Akkoord

Genoeg en goede studieruimtes zijn van groot belang voor onze studenten!

Digitalisering

‘De UGent zet voldoende in op digitalisering.’

Akkoord

Een lastige. Ik zou zeggen ja. Lesopnames, livestreams, het nieuwe Ufora. Allemaal stappen in de juiste richting. Helaas worden de lesopnames en livestreams op onze faculteit alweer minder gebruikt dan voorheen. Het aantal studenten dat aanwezig is in de colleges daalt en ze zien de lesopnames als vervanging van de fysieke colleges. Misschien hebben studenten hier gedeeltelijk schuld aan, maar aan de andere kant zijn er ook voldoende studenten die laten merken dat lesopnames een aanvulling zijn op de colleges. Verder is er ook veel ruimte voor betering in het (ergonomisch) comfort van de auditoria en de interactiviteit van de fysieke colleges. De oplossing zal dus bij beide partijen liggen in mijn ogen.

Akkoord

De UGent tracht te innoveren in deze digitalisering, maar loopt nog achter op schema als je kijkt hoeveel problemen er zijn met de digitalisering van lessen. Professoren die hier tegenkanting tegen vertonen, systemen die continu vastlopen,… Covid-19 heeft hier voor een elektroshock gezorgd. Laat ons hopen dat dit de start is van een trend.

Akkoord

Binnen onze faculteit worden zeker genoeg digitaal ondersteund.

Niet Akkoord

De faculteit heeft ervoor gezorgd dat alle lessen worden opgenomen. Daar wilde men echter dit jaar vanaf stappen. We gebruiken dit niet alleen om lessen die we missen in te halen, maar ook om tijdens het leren de lessen te gebruiken om bepaalde punten nog even extra te verduidelijken. Het is een pluspunt dat wij online lessen hebben en ik zou mij ook hiervoor inzetten dat wij deze lessen allemaal online kunnen bekijken.

Niet Akkoord

Buiten lesopnames (binnen onze faculteit) denk ik dat er nog veel andere opties zijn wat betreft digitalisering.

Hoe zie jij de toekomst van digitaal onderwijs?

Als aanvulling op het fysieke onderwijs. Met de juiste opbouw (zoals hierboven al eerder vermeld) zouden fysieke colleges de basis kunnen zijn, aangevuld door de digitale leeromgeving.

Een evenwicht, waarin de technologie een meerwaarde vormt voor het onderwijs, en niet de individualisering ervan in de hand werkt.

Ik denk dat deze corona periode wel een serieuze impact zal geven in verband met de digitalisering. Kleine vergaderingen via Skype /Microsoft Teams zouden meer kunnen! De online lessen waren al sterk aanwezig op de faculteit maar nu is opnieuw gebleken dat deze onmisbaar zijn, ondanks hierrond een stevige discussie was eerder dit semester en sommige proffen deze terug willen afbouwen.

Digitaal onderwijs betekent dat we alle lessen online kunnen kijken/terugkijken, maar daarnaast ook practica en klinieken online kunnen voorbereiden door middel van duidelijke en overzichtelijke leerpaden, zodat we het maximale uit onze practica/klinieken kunnen halen.

Ik denk dat zaken als de Bongo Virtual Classrooms zeker aan zullen blijven, en de opties voor online examens ook. Ook denk ik dat online oefeningen, zoals bijvoorbeeld de casussen bij ons, erg belangrijk gaan zijn.

Onderwijs

Geef één concrete maatregel hoe jij het onderwijs zou willen verbeteren.

Voor onze faculteit: meer praktische opleiding in de bachelor. Elke student zal kunnen beamen dat hier te weinig tijd aan besteed wordt. In de master is hier meer aandacht voor, maar is er ook nog terrein te winnen.

Onderwijs is een complex gegeven. Ik studeer diergeneeskunde en geef deze antwoorden op basis van mijn eigen ervaring. Onderwijs verbeteren doe je door onderzoek en innovatie door experten ter zake.

Persoonlijk vind ik het enorm leuk om les te krijgen van iemand die in de eerstelijns diergeneeskunde heeft gewerkt (vb. de dierenarts die bij kliniek verloskunde elke woensdag twee uurtjes komt vertellen aan de 1ste/2de master) omdat je dan heel praktisch gericht les krijgt. De meeste proffen zijn afgestudeerd op de faculteit, hebben een internship + phd op de faculteit gedaan, zijn op de faculteit assistent prof geworden en finaal prof. Ze hebben dus minder weet van hoe het er echt in de eerstelijns praktijk aan toe gaat. Mij lijkt het dus enorm leuk om af en toe les te krijgen van eerstelijns dierenartsen zodat alles dus ook weer meer praktisch gericht wordt.

Ik zou graag zien dat lessen meer interactief gegeven worden en dat de klassieke hoorcollege’s gaan behoren tot het verleden. Ik merk zelf dat door gebruik van casussen of actualiteiten en er samen over na te denken de stof veel sneller onthouden wordt en dat het daarnaast de lessen veel interessanter maakt.  Dit om te benadrukken met wat voor zaken wij later worden geconfronteerd als we in de praktijk staan.  

Ik denk dat er op onze faculteit ruimte is om het Honours Programme uit te breiden naar meerdere disciplines. Hier wordt al aan gewerkt maar het kan zeker de aandacht gebruiken.

‘Moet voor jou de nadruk liggen op het inzetten op het excelleren van enkele studenten of op het slagen van zo veel mogelijk studenten?’

Beiden: in mijn ogen is de basis het laten slagen van zoveel mogelijk studenten (in ons vakgebied: rekening houdend met de verzadiging van de markt). Iedereen zou de studie moeten kunnen volgen waar zijn/haar hart ligt en later ook in deze sector aan het werk moeten kunnen. En later werk doen waar je gelukking van wordt, kan alleen maar goed zijn, toch? Het (te) zwaar maken van een opleiding is daarbij ook weer nadelig voor het mentaal welzijn van de studenten.

Verder is het laten excelleren van enkele studenten ook goed te combineren hiermee. Denk aan extra-curriculaire programma’s voor degenen die laten zien dat ze dit aankunnen.

De nadruk moet volgens mij liggen op het slagen van zo veel mogelijk studenten zonder het verlagen van het niveau van de diploma, dit door te innoveren  op het vlak van differentiatie tussen studenten onderling. Deze differentiatie heeft als gevolg dat het excelleren van bepaalde studenten nog steeds kan plaatsvinden zonder in te boeten aan aantal geslaagde studenten

Ik denk dat je door in te zetten op een van de beide diversiteit te kort doet.

Ik kies voor de meerderheid. Ik heb al vaker gezien dat studenten die niet uitblinken in de theorie dit wel later doen in het werkleven, meer bepaald voor de praktijk van Diergeneeskunde. Door het excelleren van enkele studenten worden de andere studenten meer “aan hun lot overgelaten”, waardoor we misschien hun capaciteiten niet gaan herkennen. Maar ik vind wel dat er een beperking moet zijn voor het aantal startende Diergeneeskunde studenten. Momenteel studeren er heel veel studenten af, waardoor de werkgelegenheid in het gedrang komt. Echter moet de selectie niet alleen gebeuren op kennis, maar ook op motivatie en omgang.

Beide, ik vind het belangrijk dat er niet alleen wordt ingezet op de beste studenten met de hoogste resultaten, maar dat we ook inzetten op studenten die met meer moeite de studie volbrengen. Dit om iedereen een gelijke kans te bieden om je droom waar te maken en dierenarts te mogen worden. Een dierenarts is iemand die met passie zijn vak uitoefend en daarvoor niet per se een excellente student hoeft te zijn.

Als je een sterke wetenschappelijke opleiding wil aanbieden denk ik dat het van belang is dat je op beide punten inzet! Ik denk dat het belangrijk is om de studies voor het grootste deel van de studenten interessant maar ook doenbaar moet zijn, maar dat er wel een ruime mogelijkheid moet zijn voor studenten om te excelleren in hun interesses (zoals bijvoorbeeld de Honours Programmes)

‘De studiekost ligt te hoog.’

Niet Akkoord

Als Nederlander ga ik zeggen niet akkoord. Vergeleken met studeren in Nederland liggen de kosten hier serieus lager (+/- 50% aan collegegeld alleen al). Iets wat zeker mee heeft gespeeld in mijn keuze om naar België te komen. Mijn mening hierover is dus wel bevooroordeeld.

Neutraal

In vergelijking met andere landen ligt onze studie kost vrij laag, desondanks slagen we er nog altijd niet in iedereen in aanmerking te laten komen voor een hogere studie. Ik denk dat hier nog ruimte ligt in het politieke landschap om dit probleem aan te pakken.

Niet Akkoord

Zeker in vergelijking met Nederland.

Niet akkoord

Deze moet natuurlijk ook niet meer verhogen, maar ik weet dat als je in een moeilijkere thuissituatie zit je door een bepaald puntensysteem ondersteuning krijgt en je zo niet de volle pot moet betalen. Ook is het in België ten opzichte van andere landen vrij goedkoop om te studeren. Maar daarbij mogen we niet vergeten dat Diergeneeskunde een enorm dure studierichting door de aankoop van al het materiaal en dit heb je niet in andere studierichtingen.

Akkoord

Voor de opleiding zijn wij veel spullen nodig, denk hierbij aan alle cursussen en studieboeken die we moeten aanschaffen. Daarnaast ook alle spullen die we nodig hebben voor practica en klinieken. Ik denk dat het goed is om te kijken of dit goedkoper kan om kosten te kunnen besparen. Want wij moeten dit allemaal betalen en we zouden dit geld ook kunnen kunnen besteden aan andere dingen.

Niet Akkoord

Als Nederlander denk ik dat ik sowieso niet te klagen heb eigenlijk. Daarnaast is Diergeneeskunde voor de universiteit een dure studie om te financieren dus in ons opzicht is er denk ik niets mis met de studiekost.

 

0
Gemiddeld: 1 (1 stem)

Reactie toevoegen