Kandidaten Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

In de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen komen er 20 kandidaten op. Er zijn 13 mandaten te winnen, waarvan er minstens 5 naar het minderheidsgeslcaht moeten gaan.

Ruxandra Bighiu

Studierichting: Biomedische Wetenschappen

Gelieerd aan: StuGG (Studentenraad van faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen), BSR (Biomedische Studentenraad)

Rangschik de drie thema’s waar jij het meest op wil inzetten als stuver:

1) De staat van sommige auditoria op onze campus aankaarten

2) Meer plaatsen om te studeren voorzien op onze campus

3) De bekommernissen en ideeën van mijn medestudenten laten horen.

Favoriete eten in de UGent resto’s: de quinoaburger

Laura Broekaert

Studierichting: Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie

Gelieerd aan: SRK (studentenraad kine), OC (opleidingscommissie)

Rangschik de drie thema’s waar jij het meest op wil inzetten als stuver:

1. Lesopnames van de theoretische lessen

2. Goede communicatie tussen proffen en studenten met Ufora als middel wanneer dit nog beter op punt zou staan

3. Goede leerfaciliteiten: auditoria, bibliotheken, aantal practica (inclusief snijzaal practica)

Favoriete eten in de UGent resto’s: spaghetti 1.0

Robrecht De Baere

Studierichting: 2de bachelor Biomedische Wetenschappen

Gelieerd aan: /

Rangschik de drie thema’s waar jij het meest op wil inzetten als stuver:

   1. Grotere en efficiëntere faciliteiten, specifiek de faculteitsbib.

   2. Een sterke internetverbinding in auditorium H en elders waar dit nodig is.

   3. Waken over studentenbelangen bij het aanstellen van proffen.

Favoriete eten in de UGent resto’s: Het lunchpersoneel moet altijd wat lachen met mijn speciaal verzoekje: een broodje kaas ZONDER komkommer en wortel en MET ajuin en radijs. I know.

Roselynn De Roeck

Studierichting: Geneeskunde

Gelieerd aan: SWOP, studentenraad geneeskunde Gent, Vlaamse Geneeskundige Kring

Rangschik de drie thema’s waar jij het meest op wil inzetten als stuver:

1. Het mentaal welzijn van de studenten op onze faculteit.

2. Het verbeteren of uitbreiden (indien mogelijk) van de digitale lesvormen.

3. Het duidelijker aanbrengen van het circulatieplan voor fietsers op onze campus en duidelijkere afspraken maken omtrent het gebruik van fietsenstallingen, op een campus waar zowel studenten, artsen en patiënten zich verplaatsen is dit niet onbelangrijk!

Favoriete eten in de UGent resto’s: Zonder twijfel de spaghetti bolognese! Of de betere bolo uiteraard.

Alegria Ferri Perez

Studierichting: 3e Bachelor Geneeskunde

Gelieerd aan: SWOP (Studentenwerkgroep Opleiding Geneeskunde) en Home Boudewijn

Rangschik de drie thema’s waar jij het meest op wil inzetten als stuver:

1) Mentale welzijn van studenten

2) Capaciteit van bib, ontspanningsruimte, cafetaria vergroten

3) Belang van lesopnames blijven ondersteunen

Favoriete eten in de UGent resto’s: Bruin broodje Student Kick-off, heerlijk!

Jarne Ghijsels

Studierichting: Bachelor in de Biomedische Wetenschappen

Gelieerd aan: Gentse Studentenraad, Biomedische Studentenraad,

Rangschik de drie thema’s waar jij het meest op wil inzetten als stuver:

1. Mentaal welbevinden

2. Studieruimte

3. Communicatie

Favoriete eten in de UGent resto’s: Die broodjes met falafel die ze tegen het tweede semester hebben buiten gebonjourd

Lucas Ongenae

Studierichting: Tandheelkunde

Gelieerd aan: Een trots lid van Kazou Brugge

Rangschik de drie thema’s waar jij het meest op wil inzetten als stuver:

1. Communicatie

2. welzijn

3. lesopnames.

Favoriete eten in de UGent resto’s: tikka masala

Julie Segers

Studierichting: Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie (faculteit Geneeskunde en gezondheidswetenschappen)

Gelieerd aan: SRK, Studentenvereniging Laetitia, Speelplein ’t Fluitje

Rangschik de drie thema’s waar jij het meest op wil inzetten als stuver:

1. Onlinelesmateriaal dat ondersteuning vormt van de leerstof en niet lesvervangend is

2. Tijdig beschikbaar zijn van lesmateriaal dat gebruikt wordt tijdens hoorcolleges

3. Streven naar genoeg ruimte voor alle studenten in auditoria, praktijklokalen en studeerruimtes

Favoriete eten in de UGent resto’s: Balletjes in tomatensaus

Maja Van Bouchaute

Studierichting: Biomedische wetenschappen

Gelieerd aan: Biomedische studentenraad (BSR)

Rangschik de drie thema’s waar jij het meest op wil inzetten als stuver:

1. Communicatie

2. Vernieuwing

3. welzijn

Favoriete eten in de UGent resto’s: Spaghetti

Jordy Van den Bempt

Studierichting: 1ste Bachelor Tandheelkunde

Gelieerd aan: Jaarverantwoordelijken tandheelkunde, StuDent

Rangschik de drie thema’s waar jij het meest op wil inzetten als stuver:

1. lesopnames en online leerplatformen

2. communicatie tussen student en faculteit/professor en welzijn van de studenten

3. meer ruimte voor eten en studeren

Favoriete eten in de UGent resto’s: De soep is een aanrader!

Mauro Van den Ende

Studierichting: Geneeskunde

Gelieerd aan: Vlaamse Geneeskundige Kring (VGK)

Rangschik de drie thema’s waar jij het meest op wil inzetten als stuver:

1. Onderwijs

2. Welzijn

3. Ondersteunende Diensten

Favoriete eten in de UGent resto’s: Dé spaghetti bolo van de Brug (ik sta zelfs open voor het veggie-alternatief!)

Welzijn

‘Studenten in mijn faculteit zijn goed op de hoogte wat er aan de UGent gebeurt.’

Neutraal

Er zijn heel wat geëngageerde studenten die actief bezig zijn met wat er aan de UGent (en onze faculteit) speelt. Toch denk ik dat er evenveel studenten zijn die er helemaal niet mee bezig zijn, maar daarvoor hebben we stuvers

Niet akkoord

Vooraleer ik in het SRK en OC zetelde, had ik geen flauw benul van wat er zoal gebeurde binnen de opleiding, laat staan aan de UGent. Nu heb ik nog steeds vooral info over gebeurtenissen binnen mijn opleiding, maar ik hoop dat ik die kennis met de faculteitsraad al iets kan verruimen.

Niet akkoord

Ik denk dat veel boven ons hoofd gebeurd en daar heeft iedereen wel wat mee te maken. Niet elke student zal altijd enorm geboeid zijn door beleidsbeslissingen, maar communicatie schiet vaak te kort. Op het UZ hebben we een goedkoop sportaanbod, waar weinig mensen vanaf weten. Dat kan beter!

Neutraal

Als student bepaal je ook voor een groot deel zelf hoe betrokken je bent bij het reilen en zeilen van onze universiteit. Communicatie is echter weldegelijk een belangrijke pijler waar we continu aan kunnen werken.

Neutraal

Langs de ene kant vind ik dat onze faculteit een pluim verdient voor de communicatie naar studenten toe. Zowel digitaal als op posters worden activiteiten, Blitz sessies, mededelingen over lessen, examenroosters etc. goed ontvangen door studenten. Het nadeel hierbij is wel doordat er zodanig veel te doen is op onze faculteit er hierdoor een chaos kan ontstaan waarbij het overzicht helemaal verloren gaat.

Neutraal

Deze periode is duidelijk geworden dat de essentiële communicatie niet vlot verloopt, aangezien de traditionele media eerder op de hoogte zijn dan de studenten. Maar dit is dan ook een speciale situatie. Ik weet niet of studenten de noodzaak voelen om heel erg goed op de hoogte te zijn van wat er allemaal gebeurt bij normale omstandigheden.

Neutraal

Ik denk dat als je op de hoogte wil zijn, dat dit niet zo moeilijk is. Veel studenten hebben echter weinig interesse in het reilen en zeilen van de faculteit zolang het hen niet rechtstreeks aanbelangt.

Neutraal

Vele studenten vertrouwen erop dat hun belangen steeds in acht worden genomen bij beslissingen en houden zich hier verder niet mee bezig. Ik hoop dat ik als lid van de faculteitsraad meer op de hoogte zal kunnen zijn van het reilen en zeilen van de UGent.

Niet akkoord

Dit kan op onze faculteit veel beter, veel studenten zijn niet op de hoogte van de veranderingen die op onze faculteit gebeuren, zo wordt campus UZ vernieuwd maar hier zijn velen niet van op de hoogte. Ik vind het belangrijk dat er meer communicatie komt naar de studenten.

Niet akkoord

Na een jaartje in het Faculteitenkonvent (FK) te zitten, heb ik geleerd dat er zoveel zaken zijn waar de individuele student op élke faculteit absoluut geen weet van heeft. Wanneer er vanalle ‘fake news’ in de krant verschijnt omtrent zaken die zich rond de UGent voordoen (een praeses die niet is ingeschreven, problematieken omtrent de studentendoop …), merk ik dat iedereen zich enorm gemakkelijk een radicale mening vormt. Deze is dan vaak gebaseerd op onjuiste feiten en hier ligt onjuiste of subjectieve informatie die verspreid wordt aan de oorzaak.

Niet akkoord

Ik denk dat de grootte van de universiteiten zelf daar al een verklaring op kunnen geven. Natuurlijk is het ook de taak van ons, de vertegenwoordigers, om ervoor te zorgen dat de juiste feedback wordt geleverd.

‘Mentaal welbevinden moet een belangrijk thema worden in mijn faculteit.’

Akkoord

Mentaal welzijn is zeker een hot-topic op onze faculteit. Er is steeds meer aandacht voor (er werd een vragenlijst gelanceerd die veel respons kreeg), maar er moet zeker dieper op ingegaan worden: een concreet beleid dat per richting afgestemd wordt.

Akkoord

Studenten moeten nog meer op de hoogte gebracht worden van de aanspreekpunten aan onze faculteit om hierover te praten. Deze info zou makkelijk bereikbaar moeten zijn en vaak herhaald moeten worden, ook mondeling.

Neutraal

Ik ga hier voorzichtig neutraal op antwoorden, want akkoord zou afdoen aan de grote inspanningen die al gebeuren. Zowel student als bestuur maakt hier echt een werkpunt van, en dat is iets wat ik alleen maar zou willen verderzetten.

Akkoord

Dit is dan ook het belangrijkste onderwerp waar ik me als studentenvertegenwoordiger zou voor willen inzetten. Er werd dit jaar aan onze faculteit een vragenlijst gestuurd naar de studenten. Het is van uiterst belang dat de resultaten de nodige aandacht krijgen en dat de faculteit vanuit deze resultaten ook de nodige actie onderneemt.

Akkoord

Mentaal welzijn is zeker een hot-topic op onze faculteit. Er is steeds meer aandacht voor (er werd een vragenlijst gelanceerd die veel respons kreeg), maar er moet zeker dieper op ingegaan worden: een concreet beleid dat per richting afgestemd wordt.

Akkoord

Ik zou zelfs durven beweren dat het momenteel één van de belangrijkste thema’s is. Ik vind dat de drempel om mensen te helpen zoveel mogelijk naar beneden moet, want hoe sneller iemand geholpen wordt des te beter.

Akkoord

Ik ben er van overtuigd dat onze faculteit een van de meest competitieve is en dat heeft zeker een gevolg op de mentale gezondheid van de studenten. Ik zou graag naar een haalbare oplossing zoeken om van de faculteit een aangenamere en vriendschappelijkere omgeving te maken.

Akkoord

Mentaal welbevinden is een thema dat nog steeds vaak over het hoofd wordt gezien of juist gezien wordt als iets wat wel belangrijk is, maar eerder een ver-van-mijn-bed-show is. Echter kampen heel wat studenten met problemen op dit vlak en weten ze vaak niet waar naartoe. Ik denk daarom dat de plaatsen waar studenten terecht kunnen met problemen nog meer in de verf mogen gezet worden.

Akkoord

Momenteel zijn we op onze faculteit al goed op weg om hier een belangrijk thema van te maken. Zo was er dit jaar een enquête over dit onderwerp. Nu is het natuurlijk ontzettend belangrijk dat we deze resultaten gebruiken en in actie schieten.

Akkoord

Ik studeer zelf geneeskunde, en deze richting staat gekend om ‘het niet tevreden mogen zijn met een 10/20’. De competitiestrijd binnen de geneeskunde zorgt ervoor dat niemand nog tevreden kan/mag zijn met zijn eigen kennis en kunnen, en dus met zichzelf. Ik heb hier zelf ook problemen mee ondervonden en heb mezelf moeten leren (en dat ben ik trouwens nog altijd aan het doen) dat je alles continu in perspectief moet bekijken. Jij bent jij, een ander is een ander. Hier kan dan ook nooit genoeg op ingezet worden en ik kan mij perfect voorstellen dat onze faculteit niet de enige is die met zulke problemen kampt.

Akkoord

Zeker en vast, we moeten ervoor zorgen dat de studenten met een voldaan gevoel afstuderen. Ook is het belangrijk om de medemens een beter leven te willen geven op mentaal vlak, vooral dan als toekomstige arbeiders in de gezondheidssector.

‘De UGent moet meer inzetten op diversiteit.’

‘De UGent moet meer inzetten op diversiteit.’

Neutraal

Ik denk dat de UGent reeds een vrij diverse universiteit is, maar er mag wat meer ondersteuning zijn voor de diverse instroom. Ik ben heel benieuwd hoe het Diversiteitsplan 2019-2023 uit zal pakken.

Niet akkoord

Naar mijn mening zet de UGent zich hier al goed op in. Als ik dan louter binnen mijn opleiding kijk, zie ik dat er inspanningen gebeuren. We hebben Liselot Sleebus die een heel goede opvolging geeft aan Erasmus studenten en daarrond staat ook een hele werkgroep voor internationalisering. Daarnaast worden ook wij als studenten aangespoord om deze mensen goed op te vangen. Hiervoor heb ik al veel mailtjes in mijn inbox zien passeren.

Akkoord

Het is echter ook moeilijk om dat niet te zijn. Ik geloof dat diversiteit een verrijking is en al zeker dat sommige groepen meer rolmodellen verdienen in het personeel of meer erkenning in de leerstof. Het is moeilijk om ‘inzetten op diversiteit’ concreet te maken, en het is ook vaak daar dat het wat hapert, denk ik. De UGent zou gerust wat meer kunnen samenzitten met deze betrokken groepen! Ik zal alvast proberen geen seksisten uit te nodigen voor een ‘prikkelende lezing’.

Akkoord

Ik ben van mening dat er zeker nog meer kan worden ingezet in bijvoorbeeld het aansporen van minderheidsgroepen om verder te studeren. Culturele diversiteit beschouw ik ook al een absolute meerwaarde voor onze universiteit!

Neutraal

Diversiteit is belangrijk. Dit integreren in lesgeven, les- en masterproefonderwerpen, kan heel vaak een meerwaarde zijn. Wel vind ik het geen hoofdprioriteit van onze faculteit, omdat de UGent al een vooruitstrevend diversiteitsbeleid heeft opgesteld en hier ook al ver mee staat.

PS. De diversiteit aan broodjes in de cafetaria wordt alvast zeer sterk geapprecieerd!

Akkoord

Ik denk dat diversiteit binnen zowel opleidingen als binnen bijvoorbeeld onze faculteitsraad een pluspunt is.

Neutraal

Ik denk dat de UGent zijn uiterste best doet om alle studenten een eerlijke kans te geven en daar ben ik het volmondig mee eens.

Neutraal

Zelf heb ik hier minder ervaring in. Echter denk ik dat de UGent heel wat inspanningen levert om gelijke kansen te voorzien voor iedereen, wat ik enkel kan aanmoedigen.

Akkoord

We kunnen veel leren door diversiteit, onze blik op de wereld wordt namelijk grotendeels bepaald door onze afkomst. Om onze eigen kennis te vergoten is inzetten op diversiteit een top idee en geeft het alleen maar voordelen.

Neutraal

Ik denk niet dat de UGent een zogenaamde ‘conservatieve’ universiteit is, waar niet iedereen zichzelf kan zijn. In tegenstelling tot andere instellingen in ons land, denk ik dat we hier in Gent zeker goed op weg zijn. Dit kan natuurlijk nooit genoeg uitgediept worden, dus extra initiatieven hieromtrent zijn zeker geen overbodige luxe.

Akkoord

Ik vind dat er niemand mag worden achtergelaten. Iedereen, ondanks zijn financiële of culturele achtergrond, moet zich een waardige student kunnen voelen aan de UGent. Indien er een gebrek aan is, wil ik hier zeker voor opkomen.

Ondersteunende Diensten

‘De ondersteunende diensten (resto’s, bibliotheek,…) bevinden zich in een goede staat aan onze faculteit.’

Akkoord

De diensten die we hebben zijn in uitstekende staat, maar helaas is de capaciteit te klein.

Niet akkoord

De capaciteit van de bib en de cafetaria op het UZ zou hoger moeten zijn. Ik denk dat ik niet de enige ben die al eens tot de K3 heeft staan aanschuiven voor de cafetaria of moedeloos weer uit de bib is weggewandeld wanneer je weer eens geen plek vindt.

Akkoord

Grotendeels akkoord, het mag echt wel gezegd worden dat we een moderne bib hebben en andere lesruimtes. Hoe dan ook, zijn sommige auditoria aan het verouderen of is er nog steeds geen deftige wifi-verbinding (auditorium H, kuch kuch). Dit lijken mij kleine, maar broodnodige investeringen waar studenten echt wel om mogen vragen.

Ook is de lunchruimte maar klein, zeker tijdens de spitsuren. Er zijn veel kleine plekjes over campus die misschien ingericht kunnen worden als extra lunchplek.

Neutraal

De staat van de ondersteunen de diensten is nog voldoende-maar zeker niet excellent. Er zijn echter andere problemen waar we mee kampen zoals een tekort aan studeerruimtes.

Akkoord

Hoewel de kwantiteit niet optimaal is (zie volgende vraag), is de kwaliteit goed. Een belangrijk iets dat in de bibliotheek kan aangepaktworden is het aantal stopcontacten. Nu de wereld begint te digitaliseren, zijn laptops en tablets niet meer weg te denken en hierbij horen natuurlijk ook opladers en stopcontacten!

Neutraal

Ik denk niet dat de staat van de ondersteunende diensten het probleem zijn maar vooral het te kort aan capaciteit van deze diensten.

Akkoord

Onze cafetaria en bib zijn klein maar fijn. De staat hiervan is dus voor mij in orde.

Akkoord

Zowel het restaurant van de UGent zelf als dat het van het UZ vind ik beide prijs/kwaliteit top. De bibliotheek is goed uitgerust, enkel de capaciteit schiet soms wat tekort. Naar de toekomst moeten we zeker bekijken als het haalbaar is om het aantal plaatsen op te krikken.

Akkoord

De beschikbare diensten zijn in goede staat. De bibliotheek en cafetaria vormen ruimte waar studenten graag tijd doorbrengen.

Neutraal

Ik denk niet dat er per se iets ernstig mis is met deze diensten. De plekken waar ik geregeld kom zijn: ‘de Brug’, ‘het KCGG’ op onze faculteit, ‘de Theminal’ etc. Hier blijven echter veel dingen te verbeteren. Zo denk ik dat ‘de Theminal’ wel eens een frisse wind zou kunnen gebruiken, of dat de maandenlange restauratiewerken aan ‘de Brug’ wel voor groter een verschil mochten zorgen.

Neutraal

Het eten is lekker, het personeel is vriendelijk en behulpzaam, maar uitbreiding zou zeker mogen. Soms zitten de resto’s stampvol en dan moet je buiten wachten.

‘Er is nood aan extra ruimtes om te studeren in onze faculteit.’

Akkoord

Onze faculteit is de grootste aan de UGent, maar onze faciliteiten zijn dat zeker niet. In het KCGG (onze bib) is het altijd vechten voor een plaatsje. Er is zeker ook nood aan meer ruimtes voor groepswerken.
Er wordt in de toekomst een nieuwbouw gezet op het UZ, maar de studenten moeten voldoende betrokken worden bij de inrichting ervan, zodat de ruimte optimaal benut wordt in het voordeel van de studenten.

Akkoord

De bib is het grootste deel van de tijd volzet. We zijn een grote faculteit met veel studenten waarvoor best wel wat extra studeerruimte gecreëerd zou mogen worden.

Akkoord

Dit is volgens mij een van de grootste problemen aan onze faculteit en iets waar ik heel graag aan wil werken. De bib is enorm klein voor het aantal studenten die er dagelijks zouden willen zitten en ook de stilteruimte lijkt last-minute ingericht. Ik ben een enorme voorstander van het algemene plan: computerruimte, luide zone, vergaderlokalen en een stilteruimte, maar er is gewoon te weinig van. Ik zou graag meer ruimte vrijmaken en de stilteruimte professioneler organiseren. En de verwarming mag ook soms wat zachter.

Akkoord

De bib is vaak volledig volzet. Het grootste gedeelte van de bib gaat naar een computerruimte, dit is zeker een nuttige faciliteit! Voornamelijk het stille gedeelte is echter erg beperkt en het is er vaak ook erg warm.

Akkoord

Ik denk dat elke student met dit antwoord zal komen. Het is iedereen wel al overkomen dat hij in een springuur even naar de bibliotheek wou en geen enkel plaatsje meer vond. Laat staan als je iets wil gaan eten rond 12u. Dit is een punt waarin geïnvesteerd moet worden.

Akkoord

Uit de cijfers van Blok@S5 kunnen we volgens mij afleiden dat er geen tekort is aan vraag naar meer studieruimte. Hoe gezellig dat daar ook is, zou het me fijn lijken moest onze faculteit dit ook kunnen voorzien.

Akkoord

Zoals hierboven aangehaald kan de capaciteit van de bib wel een upgrade gebruiken.

Akkoord

Veel gehoorde zinnen op onze faculteit zijn “Ik ga in de pauze naar de cafetaria, als er tenminste plaats is…” en “Ik ga gaan studeren in de bib, als ik plaats vind.”. Inzetten op meer ruimte op deze plaatsen zou een grote vooruitgang zijn. Ook wordt het aanbod verkrijgbaar in de cafetaria steeds kleiner, wat ook door vele studenten niet als aangenaam wordt ervaren. Zo was het moment dat onze geliefde “croque UGent” verdween, toch iets wat veel .

Akkoord

We zijn met zeer veel op onze faculteit maar hebben om campus UZ maar een kleine cafetaria en onze bib is ook vrij klein voor het aantal studenten. Velen van onze faculteit zullen dan ook de zoektocht herkennen naar een plekje om te eten, te studeren of om gewoon even te zitten. Hier moet volgens mij absoluut iets aan gedaan worden.

Akkoord

Op het UZ is enkel het KCGG (Kenniscentrum voor Gezondheidszorg Gent) ter beschikking van de studenten. Vanaf de helft van het semester heb je hier geen plaats meer om te studeren, of om te werken op de pc’s als je er niet vanaf 9u ’s ochtends kan zitten. Dit beperkt de mogelijkheden van alle studenten en komt niemands productiviteit ten goede. Ik ben ook van mening dat er nog veel andere locaties op onze faculteit extra opengesteld zouden kunnen worden. Dit zou niet eens permanent hoeven te zijn, maar vanaf een bepaalde periode is hier uitermate veel nood aan!

Akkoord

De bib zit, vooral tijdens de examenperiodes, heel vol. Vooral voor studenten die van veraf komen is het frustrerend om bv. tijdens springuren nergens te kunnen zitten.

‘De quota in de raden zijn een belangrijke maatregel.’

Neutraal

Het is uiteraard belangrijk dat beide geslachten vertegenwoordigd zijn, maar ik denk dat vrouwen veel engagement tonen (al zeker aan onze faculteit!) en op eigen krachten en competenties een positie in een van de raden kunnen bekleden. Als ik zelf verkozen zou worden puur op basis van mijn geslacht, zou ik daar wel een wrang gevoel bij hebben.

Niet akkoord

Kiezen voor de kwaliteiten van een kandidaat, niet voor het geslacht. Ik ben ervan overtuigd dat onze faculteit niet discriminerend te werk zal gaan.

Akkoord

Vanzelfsrprekend. Quota’s in het algemeen zijn broodnodig om mensen die al hun hele leven subtiel zijn aangeleerd dat ze ergens niet thuishoren, toch welkom te doen voelen. Een goed team is divers en neemt iedereens input mee.

Neutraal

Ik vind dat onze raden in de eerste plaats dienen te worden bemand door studentenvertegenwoordigers met de juiste capaciteiten en voldoende enthousiasme/interesse om zich in te zetten om ons onderwijs voor alle studenten te verbeteren; of je nu van het minderheidsgeslacht bent of niet. Uiteraard ben ik van mening dat iedereen hiertoe gelijke kansen moet krijgen.

Niet akkoord

Ten eerste gaat dit in tegen de democratische regels en is volgens mij volledig overbodig. Ik kan begrijpen waarom de genderquota is ingevoerd, maar volgens mij halen vrouwen het ook in de raden als ze zich hiervoor inzetten en de kwaliteiten ervoor beschikken. Daarnaast is het zelfs voor sommige raden moeilijk haalbaar om een volledige raad te vormen wegens het te kleine aantal studenten van een bepaald geslacht (en die nog eens geïnteresseerd zijn om in een raad te stappen). Kortom, de genderquota is volgens mij overbodig.

Neutraal

Ik denk dat er betere manieren zijn om diversiteit te creëren. Als er een minderheid is van een bepaalde groep zou het misschien al kunnen helpen om die mensen specifiek te activeren.

Niet akkoord

Ik vind persoonlijk dat de meest geschikte en geëngageerde personen verdienen om in die raad te zitten, volledig losstaand van welk geslacht ze zijn.

Niet akkoord

De quota komen uit een tijd waar mannen de bovenhand hadden omdat ze man waren. Echter ben ik ervan overtuigd dat onze faculteit dit stadium voorbij is en men kiest voor de prestaties en kwaliteiten van leden en niet hun geslacht.

Akkoord

Een mening verschilt op basis van je afkomst/opvoeding maar ook vaak op basis van je geslacht dus door de quota kunnen we ervoor zorgen dat iedere mening toch voldoende doorweegt.

Neutraal

Ik denk dat het aantal studenten die maximaal in de FaRa mogen zetelen op een gegronde manier is bepaald. Eveneens is het belangrijk in het vertegenwoordigen van een diverse mening van de student dat onder andere een minimaal aantal van het minderheidsgeslacht moet worden toegelaten. Je kan je natuurlijk altijd de vraag blijven stellen of het geen ‘verlies’ is van mensen die niet verkozen geraken door de quota, maar ik ben er aan de andere kant ook van overtuigd dat als je jezelf echt als Stuver wilt inzetten, de FaRa hier niet de enige mogelijkheid toe is.

Onderwijs

‘De UGent zet voldoende in op digitalisering.’

Neutraal

De UGent is zeker goed bezig, maar het kan beter. De diensten die nu aangeboden worden, moeten geoptimaliseerd worden. Ufora kan bijvoorbeeld heel chaotisch zijn.

Neutraal

Deze tijden zijn een ultieme test voor de digitalisering. We krijgen online lessen, er wordt gewerkt met Bongo virtual classrooms, er worden e-modules opengesteld voor sommige praktijkvakken.

Ik ben nogal fan van live les, dus voor mij hoeft deze manier van lesgeven niet het hele jaar door.

Niet akkoord

Ik geloof wel dat de UGent zich voldoende bewust is van het nut van digitaliseren en daar ook actie in onderneemt, maar de skills komen vaak achter. Dit zal grotendeels een taak worden voor de raad van bestuur, maar ook op faculteitsniveau kan hier op gelet worden: bied opleidingen aan aan personeel voor technische competenties en waak over de digitale geletterdheid bij het aannemen van proffen.

Niet akkoord

Zeker bijvoorbeeld in de opleiding geneeskunde wordt al erg veel ingezet op lesopnames en livestreams. Dit vooral omdat het huidige studentenaantal vaak niet in onze auditoria past. Digitalisering is dan ook een must, al is er zeker nog werk aan de winkel om dit systeem verder uit te bouwen.

Akkoord

Door de Corona quarantaine merk je hoe goed we eigenlijk het leren thuis kunnen verderzetten (bijna alsof er niets aan de hand is). Cursussen staan online, lessen worden door de prof opgenomen en online gezet, elke dag krijgen we ontelbare updates vanuit de universiteit…

Niet akkoord

Ik denk dat de huidige situatie aantoont dat digitalisatie niet op punt is. Ik ben ervan overtuigd dat dit als springplank kan dienen om het huidige digitale platform in de toekomst creatiever te kunnen gebruiken.

Akkoord

Voor deze quarantaine ging ik hier waarschijnlijk neutraal op geantwoord hebben, maar ik vind dat ze door de noodzaak heel snel, heel gepaste oplossingen gevonden hebben om het voor iedereen zo haalbaar mogelijk te maken. Dat verdient op z’n minst een pluim!

Akkoord

Meer nog ik vind dat de digitalisering een last wordt voor studenten. Heel veel kanalen die allemaal informatie geven en waar overzicht bewaren vaak een uitdaging wordt. Ook wordt men vaak gedwongen om steeds van alles op de hoogte te blijven en gunt dit de studenten geen rust.

Akkoord

De UGent maakt een grote vooruitgang op digitalisering. Het grootste voorbeeld hiervan is dat we nu les krijgen online. Het loopt dan wel nog niet overal even vlot dus is het belangrijk dat we ook na dit academie jaar blijven inzetten op digitalisering.

Niet akkoord

Er zijn al heel veel mogelijkheden omtrent digtalisering uitgewerkt. Zo biedt Ufora een al veel toegankelijkere manier voor de studenten om digitaal met hun lesmateriaal bezig te zijn. De eenduidigheid van deze online plaformen moet echter nog grondig worden uitgewerkt, om zo een meer gepast en toegankelijk digitaal platform te creëren. Eveneens moet worden ingespeeld op het enorme papierverbruik dat nog altijd bij een groot deel van de studenten van toepassing is. Denk maar aan de blokperiodes en alle studenten die massaal de nood hebben om al hun lesdia’s (al dan niet in kleur of één voor één per pagina (??)) af te drukken. Met een beetje simpele wiskunde kan je je wel voorstellen wat de impact van duizenden studenten in 1 blokperiode heeft op de “duurzaamheid” van de UGent.

Niet akkoord

De lesopnames zijn een omstreden onderwerp, alhoewel ze dat niet mogen zijn. Het is belangrijk dat we het leren van de studenten vergemakkelijken zonder de leerstandaard te verlagen, maar ik denk dat dit niet het geval is bij lesopnames, integendeel: je hebt access tot alle details die in de les vermeld werden.

‘Studenten aan onze faculteit krijgen voldoende lesopnames.’

Niet akkoord

In sommige richtingen zijn de lesopnames al goed geïncorporeerd, maar vooral in de kleinere richtingen zoals Logopedie/Audiologie en de Medische en Sociale Wetenschappen is dit zeker niet het geval. De opname apparatuur die er dan wel is, laat ook vaak te wensen over.

Neutraal

Akkoord ten tijden corona, maar waarom dit niet doortrekken hierbuiten?

Opeens kunnen proffen wél hun lessen opnemen en ter beschikking stellen op Ufora. Waarom kan dit niet het hele jaar door, ook in normale omstandigheden?

Er zijn altijd delen van een les die je niet zo goed meehebt. Een les nog eens opnieuw beluisteren thuis kan voor een veel betere verwerking zorgen.

Akkoord

Vanuit mijn opleiding ga ik akkoord, bijna al onze lessen worden opgenomen, behalve deze op andere campussen. Ik neem dan ook aan dat dit voor de andere opleidingen ook zo is, daar we dezelfde auditoria gebruiken. Zeker iets wat behouden moet worden, want die ‘x2’ is een levensredder.

Neutraal

Voorlopig ben ik nog niet goed vertrouwd met de situatie in de andere opleidingen van onze faculteit. Mijn standpunt blijft echter dat lesopnames én livestreams vereist zijn vanaf wanneer de auditoria niet over een voldoende capaciteit beschikken.

Neutraal

Onze faculteit is zeer vooruitstrevend op vlak van lesopnames en livestreams, maar er moet blijven op ingezet worden. Niet enkel het aantal lessen (zowel theorie als praktijk) dat opgenomen wordt, moet verhogen, maar aan de kwaliteit van de opnameapparatuur kan ook gewerkt worden. Daarbij is het wel belangrijk om in ons hoofd te houden dat lesopnames nooit gezien mogen worden als vervanging van lessen!

Akkoord

Ik denk dat onze faculteit dat in dat opzicht wel goed bezig is. Uiteraard geldt er dat meer lessen opnemen een verbetering is.

Niet akkoord

Ik weet niet exact hoe het in andere richtingen is, maar voor tandheelkunde zijn lesopnames een pijnpunt. Door het gebrek aan geld voor een licentie om een van onze studenten toegang te geven tot Ufora, hebben wij tot nu toe geen lesopnames. Dat is heel jammer, zeker wetende dat in al onze leslokalen wel de geschikte apparatuur aanwezig is. Door het gebrek aan lesopnames hebben wij in sommige lokalen problemen om allemaal een zitplaats te veroveren. Dat zou ik  graag zien veranderen naar de toekomst. Ik vind dat lesopnames een must zijn in elke richting en daarom zal ik hier vol op inzetten.

Niet akkoord

Zelf ben ik student kinesitherapie en komt vanuit de opleiding veel weerstand tegen lesopnames, aangezien studenten verwacht worden om fysiek aanwezig te zijn tijdens de lessen. Echter denk ik dat ook voor studenten die aanwezig zijn in lessen, lesopnames een meerwaarde kunnen zijn. Zo vormen deze de mogelijkheid om moeilijke delen van de lessen te herbeluisteren indien men dit wenst. Verder kunnen de lesopnames een meerwaarde zijn voor studenten die door ziekte of overmacht niet kunnen aanwezig zijn in lessen.

Akkoord

Ik ben zelf lesopnameverantwoordelijke van 2de bachelor biomedische wetenschappen dus heb ik een zeer goed zicht op de lesopnames binnen onze faculteit. In ongeveer elk auditorium op campus UZ bevindt zich opname apparatuur en bijna elke richting van onze faculteit heeft lesopnames. Dit is volgens mij dan ook bij ons een pak beter dan op andere faculteiten en mogen wij zeker niet klagen. De apparatuur van de lesopnames kunnen wel een update gebruiken, ik wil dan ook inzetten op vernieuwing hiervan.

Niet akkoord.

Dit lijkt misschien tegenstrijdig, aangezien wij in geneeskunde vrij veel zekerheid hebben over onze lesopnames. Wij zitten in elk studiejaar met ongeveer 300 studenten en geen enkele aula op onze faculteit heeft een capaciteit die groot genoeg is. Zonder lesopnames kan de faculteit dus niet iedere individuele student stimuleren om de lessen actief te blijven volgen. In de andere richtingen is het echter nog niet zo goed uitgewerkt. Een minder aantal studenten per jaar, zou er niet voor mogen zorgen dat studenten van een andere richting minder mogelijkheden krijgen. Eveneens is de algemene kwaliteit van de lesopnames nog niet optimaal, waardoor het een moeilijkheid en last blijft voor zowel de student-verantwoordelijke als de professoren. Indien dit verder uitgewerkt zou worden, zouden er geen moeilijkheden meer mogen bestaan om elke richting aan onze faculteit (en eigenlijk aan heel de UGent) van lesopnames te voorzien.

Akkoord

Voor geneeskunde zeker wel. Tandheelkunde geniet niet van de luxe van lesopnames, dit vind ik een beetje sneu want we hebben even hard gevochten om deze richting te mogen studeren, ik denk niet dat toegang tot online leren ons zou afmoedigen om niet meer naar de les te komen. Daarom is het belangrijk dat de andere richtingen (tandheelkunde, biomedische, etc) samenwerken om dit gedaan te krijgen.

‘De studiekost ligt te hoog.’

Neutraal

In sommige richtingen ligt de studiekost inderdaad te hoog, door het dure studiemateriaal dat aangekocht dient te worden, maar dit is zeker niet in alle richtingen het geval. In richtingen waar dit wel het geval is, moet erop toegezien worden dat beursstudenten niet uit de boot vallen.

Akkoord

Voor niet-beursstudenten is studeren duur. Wanneer je dan op Erasmus gaat naar Finland en daar vertellen ze je dat studeren gratis is en ze door de overheid betaald worden om alleen op kot te wonen, dan steekt dat toch wel.

Neutraal

Dit is een bevoegdheid van hoger niveau en eerlijk gezegd ook een waar ik te weinig vanaf weet. Er kan mogelijks wel gekeken worden naar kost van studiemateriaal, waarbij veelal boeken ‘aangeraden’ worden die later vrijwel nutteloos blijken.

Akkoord

En dan heb ik het vooral over de kost van het studiemateriaal! Gemiddeld spenderen we ruim 300 euro per jaar aan ons studiemateriaal, dit vormt voor vele studenten met financiële moeilijkheden een drempel. Alternatieven zoals studieboeken huren en vooral tweedehands verkopen gebeuren, maar zouden zeker meer gepromoot moeten worden.

Akkoord

Naast het vaak dure materiaal, komen er ook stapels slides, cursussen, maar vooral veel te dure handboeken aan te pas. Dit laatste is volgens mij hét probleem om aan te pakken, een makkelijke manier is handboeken te digitaliseren.

Neutraal

Mijn onmiddellijke antwoord is “Ja.”, maar ik heb te weinig kennis over dit gegeven om hier iets nuttigs over te melden.

Neutraal

Ik ben helemaal akkoord dat de studiekost heel hoog is, maar ik denk dat we daar niet altijd de universiteit de schuld van mogen geven. In tandheelkunde moeten wij naast ons inschrijvingsgeld veel instrumenten aankopen en dat bedrag loopt snel hoog op. Het probleem is dat we die instrumenten wel echt nodig hebben en dat we niet kunnen verwachten dat de UGent daarvoor opdraait. Ik ben zeker vragende partij om het financiële plaatje te herbekijken, maar ik vrees dat we geen wonderen mogen verwachten.

Neutraal

Zelf verschiet ik soms van de bijdragen die mijn ouders en ik betalen voor mijn studies. Echter heb ik geen kennis genoeg om te oordelen over het te hoog liggen van de studiekosten en waar de knelpunten zitten.

Neutraal

Ik kan persoonlijk niet inschatten hoeveel kosten UGent heeft per student per jaar dus ik wil dan ook geen uitspraken doen over bijvoorbeeld inschrijvingsgeld. Ik wil hier natuurlijk wel zeer graag over bijleren, in de faculteitsraad bijvoorbeeld. Iedereen krijgt bij ons de kans om te studeren ook al heb je het financieel moeilijk dus ik vind dat wij het dan qua kosten en tegemoetkoming al zeer goed doen.

Niet akkoord

De studiekost ligt inderdaad niet laag. Zeker niet zonder studiebeurs. Er mag echter niet vergeten worden dat wij als land één van de meest toegankelijke onderwijssystemen bieden van Europa. Daar bovenop is ons hoger onderwijs ook van een zeer deftig niveau. Nu spreek ik alleen over de medische sector, maar ik weet dat desondanks de eventueel hoge kostprijs, ons land wel aan de top staat van de medische zorgverlening. Het een “zeer adequate prijs-kwaliteit verhouding aan onze universiteit” noemen, is hier zeker niet misplaatst.

Niet akkoord

We hebben een van de laagste studiekosten in heel Europa, met dan nog eens de mogelijkheid tot toelages.

‘Studenten krijgen voldoende ondersteuning bij het leren.’

Akkoord

Er zijn op onze faculteit wel enkele ondersteunende instanties. Zo organiseert het KCGG bijvoorbeeld ‘Blits informatiesessies’: korte sessies over het opzoeken en beheren van wetenschappelijke literatuur. Het monitoraat staat altijd klaar voor ondersteuning bij specifieke vakken of bij algemene problemen, maar hier mag wel wat meer reclame voor gemaakt worden.

Niet akkoord

Powerpoints die te laat online komen voor de lessen, studiemateriaal die pas een maand voor de examens tevoorschijn komt, geen lesopnames… het zal voor veel studenten een herkenbaar probleem zijn. De ondersteuning zou nog beter kunnen, al zijn er natuurlijk proffen die zich hier wel al goed voor inzetten.

Neutraal

Het monitoraat en proffen die fora openstellen voor vragen bieden nu al sterke ondersteuning aan, maar dat is niet de eerste stap van het leerproces. Veel wordt vergeten dat in het begin, namelijk tijdens de les of in de cursus, al veel leerproblemen voorkomen kunnen worden. Proffen kunnen meer aandacht geven aan structuur in hun leerstof en duidelijke overzichten hiervan, iets waar ik graag over zou waken in de faculteitsraad.

Akkoord

Als kersverse student aan de universiteit kan het studeren soms moeilijk verlopen. Hier zijn zeker al een heel aantal initiatieven voor beschikbaar, zowel op facultair niveau (monitoraat) als vanuit de UGent zelf (bijvoorbeeld het programma “efficiënter studeren” bij de studentenpsychologen). Het blijft belangrijk deze initiatieven te promoten bij de studenten.

Akkoord

Zowel de UGent als de faculteit voorziet verschillende manieren voor ondersteuning (vb. Blitz sessie, monitoraat). Wel ben ik van mening, dat de drempel nog kan dalen om het voor studenten makkelijker te maken de stap te zetten richting de hulp.

Neutraal

Ik denk dat studenten meer begeleid kunnen worden in het studeerproces. Als studieduurverlenging moet tegengegaan worden, moeten studenten begeleid worden hoe ze hun studies het best aanpakken.

Akkoord

Ik denk dat over het algemeen de studenten heel goed worden ondersteund op heel veel verschillende manieren.

Neutraal

Zelf verschiet ik soms van de bijdragen die mijn ouders en ik betalen voor mijn studies. Echter heb ik geen kennis genoeg om te oordelen over het te hoog liggen van de studiekosten en waar de knelpunten zitten.

Neutraal

Er zijn al voldoende ondersteunende diensten maar de bekendheid hiervan is beperkt. Ook vind ik dat er meer ondersteuning mag komen van bijvoorbeeld een monitoraat in de jaren na 1ste bachelor. Als we zien dat een vak door veel studenten moeilijk wordt bevonden , moeten we bekijken hoe het monitoraat of andere ondersteunende diensten hierbij kunnen helpen.

Niet akkoord

Ik denk dat hier zeker nog heel veel aan gewerkt kan worden. Ondanks het feit dat er in de richting geneeskunde wel genoeg mensen ‘hun plan leren trekken’, ben ik van mening dat dit niet de correcte manier is om studenten de materie te laten verwerken. Na het secundair onderwijs wordt je bij wijze van spreken “voor de leeuwen gegooid”, zonder enig inzicht in de werking van de evaluatiemethoden in het hoger onderwijs. Hier zijn echter al heel veel mogelijkheden voor beschikbaar, maar deze worden absoluut nog niet voldoende belicht en toegankelijk gemaakt.

Neutraal

Ik heb al wat ervaring in het “leren”, dus voor mij is het geen probleem om alles zelf te doen (ik wil niet zeggen dat UGent niet genoeg mogelijkheden biedt, integendeel). Wel vind ik het belangrijk dat psychologische hulp heel toegankelijk is zowel voor het welzijn van de student als zijn/haar punten. Dit is zeker geen kritiek op de studentenpsychologen, zij doen nu net al zo veel.

 

Jana Dewulf, Joline Goossens, Ward Haesaert , Matthias HautekeeteVictor Maes en Karolina Pisarek komen ook op als kandidaten. Ze werden ook gecontacteerd voor dit artikel. Jana, Matthias en Victor wensten niet mee te werken aan het artikel. Jana, Joline, Ward en Karolina reageerden niet op ons verzoek.

0
Gemiddeld: 3 (1 stem)

Reactie toevoegen