Kandidaten Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

In de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen komen er 11 kandidaten op. Er zijn 9 mandaten te winnen, waarvan er minstens 3 naar het minderheidsgeslacht moeten gaan.

Tatjana Kouzovkov

Studierichting: Eerste bachelor bio-ingenieurswetenschappen

Gelieerd aan: AIESEC

Rangschik de drie thema’s waar jij het meest op wil inzetten als stuver:

1) Duurzaamheid

2) Communicatie

3) Mentaal welbevinden

Favoriete eten in de UGent-resto's: Spaghetti Bolognese

Ewout Duhamel

Studierichting: Tweede Bachelor Bio-ingenieurswetenschappen

Gelieerd aan: VLK

Rangschik de drie thema’s waar jij het meest op wil inzetten als stuver:

1) Misschien wat basic, maar de communicatie tussen de studenten en de faculteit. Zeker wanneer belangrijke beslissingen genomen worden zijn onze meningen van belang, want we maken een groot deel uit van de faculteit.

2) Openstaan voor andere studenten, ook de mensen die het soms minder durven zeggen, zodat alle meningen gehoord worden.

3) Is misschien wel onderdeel van de vorige puntjes, maar ik vind het onderwijsgedeelte misschien toch wel het belangrijkste. Met het feit dat er onlangs een hervorming uitgevoerd is denk ik dat er veel feedback gegeven kan worden door studenten over waar het stroef of juist zeer vlot verliep. Eventuele vragen kunnen ook verduidelijkt worden.

Favoriete eten in de UGent-resto's: De spaghetti op woensdag en het Oostends vispannetje

Sara Motte

Studierichting: Half derde bachelor, half eerste master bos- en natuurbeheer

Gelieerd aan: /

Rangschik de drie thema’s waar jij het meest op wil inzetten als stuver:

1) Duurzaamheid

2) Een goed gevoel op de faculteit

3) Digitaal onderwijs

Favoriete eten in de UGent-resto's: Spaghetti!!!!

Fien Serras

Studierichting: Derde Bachelor Bio-ingenieurswetenschappen: Land- en waterbeheer

Gelieerd aan: StuBio, IAAS, VLK

Rangschik de drie thema’s waar jij het meest op wil inzetten als stuver:

1) Communicatie 

2) Lesopnames

3) Mentaal welbevinden

Favoriete eten in de UGent-resto's: Lasagne Florentine

Anouk Van Moorter

Studierichting: Eerste master Landbouwkunde

Gelieerd aan: VLK

Rangschik de drie thema’s waar jij het meest op wil inzetten als stuver:

1) Activerend leren

2) Goede communicatie en transparantie

3) Betere studeerruimtes en ruimtes om te werken aan groepswerken

Favoriete eten in de UGent-resto's: Lasagne 

Jana Dutordoir

Studierichting: Derde bachelor bio-ingenieurswetenschappen landbouwkunde

Gelieerd aan: IAAS en StuBio

Rangschik de drie thema’s waar jij het meest op wil inzetten als stuver:

1) Communicatie

2) Welzijn

3) Studieruimtes

Favoriete eten in de UGent-resto's: Lasagnaaa <3

Eline Eeckhout

Studierichting: Bio-ingenieurswetenschappen Ba3 landbouwkunde

Gelieerd aan: Penning bij IAAS

Rangschik de drie thema’s waar jij het meest op wil inzetten als stuver:

1) Verlaging van het aantal lesuren per studiepunt om de werkdruk voor elke student draaglijker te maken. Maatregelen moeten er altijd op gericht zijn om ook de studenten in minder ideale situaties een kans te geven af te studeren.

2) Meer studie- en ontspanningsruimtes voor studenten. De bib is niet groot genoeg en er zijn ook geen ruimtes voor groepswerken (de luidruchtige Agora niet meegeteld).

3) Een beter contact tussen de studenten en de verschillende comissies/raden zodat iedereen op de hoogte is van wat er aan de faculteit gebeurt. En de studenten dus ook de juiste personen kunnen aanspreken indien ze ergens niet mee akkoord zijn.

Favoriete eten in de UGent-resto's: Aardappelwedges

Quinten Eggermont

Studierichting: Tweede bachelor bio-ingenieurswetenschappen

Gelieerd aan: IAAS Ghent, StuBio (in functie van Stuver)

Rangschik de drie thema’s waar jij het meest op wil inzetten als stuver:

1) Duurzame campus

2) Meer studieplaats op campus

3) Meer studentenparticipatie

Favoriete eten in de UGent-resto's: Spaghetti bolognaise (uiteraard) met een hint Tabasco.

Josephine-Charlotte Leyman

Studierichting: Tweede en derde bachelor landbouwkunde

Gelieerd aan: IAAS en GUDc

Rangschik de drie thema’s waar jij het meest op wil inzetten als stuver:

1) Ik vind het nu vooral belangrijk om ervoor te zorgen dat de hervorming van de richting goed verloopt. Er zijn veel dingen veranderd en ik wil dat de studenten daar voldoende feedback op kunnen geven en dat er aanpassingen gebeuren indien nodig.

2) Ik wil ook zorgen voor meer studieruimtes en plaatsen om groepswerken te maken op de campus. Momenteel is dit vooral beperkt tot de bibliotheek, en echt groot is die niet.

3) Ik zou ook graag zien dat de eerstejaars meer op onze campus les hebben, dat rondfietsen heel de tijd is zeer onhandig.

Favoriete eten in de UGent-resto's: Italiaanse Alaska Pollak, verbazend genoeg.

Wannes Dewulf

Studierichting: eerste bachelor bio-ingenieurswetenschappen

Gelieerd aan: VLK

Rangschik de drie thema’s waar jij het meest op wil inzetten als stuver:

1) Heldere communicatie

2) Doorstroom van de studenten naar de faculteitsraad

3) Studentenvoorzieningen

Favoriete eten in de UGent-resto's: Zonder twijfel de spaghetti in de coupure.

Vraag en antwoord voor elke kandidaat

Wat spreekt jou persoonlijk aan in studentenvertegenwoordiging?

Ik wil me hiervoor engageren omdat ik vind dat proffen het niet allemaal voor het zeggen mogen hebben. Soms wordt het belang van de student vergeten aan onze faculteit. Ik denk dat veel studenten niet goed op de hoogte worden gebracht van wat er allemaal speelt. Ik wil de studenten hun stem laten horen. In de OC heb ik dit al kunnen doen maar nu wil ik graag nog meer voor de studenten opkomen.

Samen met anderen de stem zijn van de studenten aan onze faculteit zodat we samen met proffen, assistenten en personeel er een aangename omgeving voor iedereen van kunnen maken.

Ik ben heel begaan met mijn medestudenten en na vier jaar studeren aan deze faculteit heb ik een goed beeld kunnen vormen van wat er allemaal leeft onder de bio-ingenieurs to be. Met deze intel wil ik nu heel graag de schakel tussen student en beleid zijn.

Ik vind het belangrijk dat de studenten ook gehoord worden. Studenten zijn een belangrijk deel van de universitaire populatie, maar men houdt niet altijd rekening met de studenten. Via studentegenwoordiging wordt ervoor gezorgd dat studenten niet vergeten worden. Communicatie is hierin heel belangrijk. Hoe sneller wij weten dat er ergens een probleem is, hoe sneller wij kunnen helpen.

Ik merk dat veel studenten blijven zitten met hun frustraties, terwijl de mening van iedere student telt. De studentenvertegenwoordigers kunnen deze meningen bundelen en samen met de faculteit op zoek gaan naar de beste oplossing voor student en faculteit.

Het is belangrijk dat studenten gehoord worden. Neem bijvoorbeeld nu, de tijden van corona en hervormingen van onze richting, bewijst nogmaals dat de stem van de student uiterst belangrijk is en gehoord moet worden. Daarom zou ik graag de student vertegenwoordigen en een doorschuifluik garanderen tussen de ons en de faculteit.

Het sociale aspect. Je weet wat er speelt onder de studenten, waar ze van wakker liggen. Ik vind het heel belangrijk dat elke student zich goed voelt op de faculteit en ik geloof dat ik daaraan kan bijdragen door op de faculteitsraad met passie de standpunten van de studenten te verdedigen.

Ik wil graag de interne werking van de faculteit leren kennen, net als ik de stem van mijn medestudenten wil zijn.

Ik ben altijd graag geëngageerd, zeker als er stroeve punten zijn in het systeem, dan moei ik mij wel eens om mee naar een oplossing te zoeken. Als ik studenten terecht hoor klagen bijvoorbeeld over proffen die niet antwoorden of geen deftige feedback geven, dan wil ik daar iets aan doen. Ik zit niet graag op een bankje als er problemen zijn.

Inzicht in de werking van de faculteit en de mogelijkheid om een positieve impact te hebben voor mijn medestudenten.

Geef één concrete maatregel waarmee jij aan duurzaamheid zou willen werken aan de faculteit.

Van onze faculteit zou je verwachten dat ze al vrij duurzaam is, maar toch wordt nog niet al ons afval gesorteerd. Er zijn niet overal alle soorten afvalbakken ter beschikking. Op de campus zijn er inderdaad wel een aantal plaatsen waar je fatsoenlijk kan sorteren maar dit is echt onvoldoende. Er is naar mijn mening vooral een tekort aan papierbakken en GFT-bakken. Ik wil inzetten op vuilbakken waar je al je afval kan sorteren niet enkel je PMD en restafval. Dit is een kleine moeite maar maakt een wereld van verschil!

Ik moet eerlijk toegeven dat ik hier zelf minder over heb nagedacht omdat ik er van uitgaat dat een faculteit bio-ingenieurswetenschappen al uit zichzelf veel aandacht besteedt aan duurzaamheid. Wat er wel in me opkomt zijn de vele kartonnen bekertjes en papieren zakjes die gebruikt worden in de cafeteria, maar een echte oplossing heb ik daar niet meteen voor klaar.

Minder verkoop van producten in wegwerp verpakkingen. Bijvoorbeeld drankjes in de resto in glazen flesjes in de plaats van plastic flesjes en verkoop van foodwraps voor broodjes, net zoals voor soep reeds de KeepCup aangeboden wordt.

De huidige maaltijdporties zijn voor sommige mensen te groot. Hierdoor wordt er veel eten weggegooid. Net zoals bij de soep zou het hier een goed idee zijn om 2 verschillende groottes van porties aan te bieden.

Ik vind het heel goed dat er op de faculteit nog kraantjes zijn bijgekomen om je drinkbus te vullen. Ik merk ook dat het bij de studenten al goed ingeburgerd is om een drinkbus mee te nemen. Er zijn nu ook compostbakjes, dus we zetten zeker stappen in de goede richting!

Ervoor zorgen dat de verwarmingen op de campus beter afgesteld worden. Het is maar iets kleins, maar als de ramen in de winter open moeten staan omdat het te warm wordt, moet er wel degelijk iets veranderen. Met kleine aanpassingen kunnen we al een groot verschil maken.

Ik zou graag het gebruik van wegwerpverpakkingen verder willen afbouwen. Ik wil hierbij even een shoutout geven naar het nieuwe concept van de limonadekraantjes waarmee je je eigen herbruikbare fles kan vullen. Het zijn dit soort initatieven die stap voor stap onze faculteit duurzamer maken!

Daktuinen. Dit is zowat een insider grap van de 2de bachelor maar ik ben ervan overtuigd dat we op de daken van blok A en E in campus Coupure genoeg plaats hebben. De logistieke kant van het verhaal werk ik dan weer uit eens de faculteitsraad overtuigd is.

Ik vind dat we al goed ons best doen bij de bio-ingenieurs. Zelf vind ik het beperken en goed sorteren van afval belangrijk, eindelijk hebben we papierbakken! (ookal hebben we er nu nog niet veel gebruik van kunnen maken). Het zou supertof zijn moesten we naast de moestuin ooit misschien een aantal kippen op de faculteit kunnen hebben om de voedselresten op te eten.

Cursussen dubbelzijdig afdrukken.

Noem één ding op dat je erg apprecieert aan de faculteit en dat je graag wilt behouden en één heikel punt dat je graag zou veranderen. 

Campus coupure heeft een heerlijk huiselijke sfeer. Er is veel groen, je kan er gezellig buiten zitten in de zomer… Dit is zeker iets dat ik wil behouden. Het jammere is dat campus Schoonmeersen vaak vergeten wordt. De studenten zitten daar in de gebouwen van de Hogeschool waar er niet zo een groot aanbod is aan gezonde voeding alsook nauwelijks plaats in de refters. Ik wil hier iets aan veranderen. De studenten op Schoonmeersen verdienen ook hun eigen plek met een huiselijke sfeer zoals de studenten op campus Coupure kunnen ervaren.

Pluspunt: Ik zit zelf in het Praesidium vant de VLK en ik vind dat er een goeie wisselwerking heerst tussen de studentenvereniging en de faculteit. Ik hoop dat dit nog lang kan blijven duren.

Minpunt: In mijn eerste jaar liep ik vaak verloren in de A blok en zelf nu heb ik nog steeds het gevoel dat de richtingsaanwijzers niet echt duidelijk zijn op onze campus. Naast dit minpunt heb ik een minpuntje dat voor heel de UGent telt en dat is dat ik Ufora niet echt een upgrade vindt van Minerva. Volgens mij ben ik ook niet de enige die daar zo over denkt, maar voor opmerkingen zal je eerder bij mijn misschien-toekomstige-collega’s van hogere raden moeten gaan.

Onze moestuin en binnentuin, twee oases van rust. Voor mij heeft de faculteit nood aan “chillplekken” binnen, concreet dus meer zetels in de gangen/open ruimtes die zich daartoe dienen.  

Onze campus is meer dan enkele gebouwen bij elkaar. Ik vind dat de binnentuin onze faculteit extra gezellig maakt. Dankzij de picknicktafels kunnen de studenten op dagen met beter weer ook buiten eten. We hebben zelfs een moestuin. Er is echter een tekort aan fietsenstallingen in de buurt van de gebouwen waar de meeste studenten les hebben. Fietsen worden dan in minder geschikte plaatsen gezet en belemmeren zo de doorgang. Een eenvoudige oplossing zou zijn om de fietsenstallingen aan te geven.

Als het goed weer is, vind ik het super ontspannend om in de binnentuin te relaxen. Al de bankjes en stoeltjes moeten hier dus zeker behouden worden. De heikelpunten hoor ik graag van de studenten.

De bib, hoeveel frustraties dat ik daar al niet over heb gehad! Er zou echt iets gedaan moeten worden aan de openingsuren. Ook is er gewoon te weinig plaats om te kunnen leren.

Daarentegen, vind ik het genieten om naar school te gaan in een groene omgeving waar ik tot rust kan komen. Dat is echt top aan onze faculteit. Denk maar aan alle bankjes, hangmatten buiten... Genoeg chille plekjes dus om je middageten op te eten!

Behouden: De picknicktafels en hangmatten buiten, zalig als de zon schijnt ☼

Veranderen: De resto en de cafetaria zijn te klein. Dit is natuurlijk niet op 1,2,3 gefixet maar wel iets om rekening mee te houden bij het bouwen van de nieuwe campus.

Op campus Coupure is er voldoende plaats om tot rust te komen of om bij te praten met vrienden, zowel de binnentuin als de Agora zijn hier toplocaties voor. De keerzijde is dat er dan weer heel weinig plek is om de studeren of om aan een groepswerk, zoals de bachelor proef, te werken.

Ik ben heel blij met onze tuin, erdoorheen lopen op weg naar de les of buiten eten in de lente vind ik echt super. Je hebt dan ook in bijna elk lokaal wel zicht op groen en dat maakt mij altijd gelukkig. Daarentegen zou ik graag meer fietsenstallingen op onze campus zien, nu zijn er momenten waarbij je echt moet proppen, uit de regen staan kan je al helemaal vergeten.

Persoonlijk vind ik dat het restaurant goed georganiseerd is en door zeer vriendelijk en bekwaam personeel wordt gerund. Verder vind ik wel dat er weinig studiegelegenheden zijn voor de studenten.

‘Mentaal welbevinden moet een belangrijk thema worden aan de faculteit.’

Akkoord.

Uit onderzoek van de Ugent is gebleken dat studenten aan onze faculteit te kampen hebben met uitstelgedrag. Als we de oorzaak hiervan aan het licht brengen, kunnen we dit uitstelgedrag aanpakken en op die manier trachten in te perken. Als de studenten zich beter in hun vel voelen aan onze faculteit, zullen ze ook gemotiveerder zijn.

Akkoord.

Zelf kan ik me minder goed concentreren op mijn studies als iets me dwars zit en ik denk dat ik niet de enige ben. Het is daarom zeer belangrijk dat studenten die problemen ervaren ergens terecht kunnen.

Akkoord.

Door de hoge druk bij een studie als bio-ingenieur, komen veel studenten zichzelf tijdens hun studieloopbaan al eens tegen. Uit eigen ervaring weet ik dat mentale gezondheid soms niet erg serieus genomen wordt. Hopelijk hebben de meeste studenten geen nood aan een mentaalwelzijnsprogramma, maar wie het wel kan gebruiken, moet de mogelijkheid hebben ergens op terug te vallen.

Akkoord.

Bio-ingenieurswetenschappen is geen gemakkelijke richting. Er komt veel stress bij kijken. Het lessenrooster is ook vaak zwaar. Sommige studenten gaan nog steeds naar lessen wanneer ze ziek zijn uit angst om veel te missen. Er moet meer rekening gehouden worden met de werklast voor studenten bij het opstellen van lessenroosters en bij het hervormen van richtingen.

Akkoord.

Mentaal welbevinden zou altijd een belangrijk thema moeten zijn.

Akkoord.

Het is geen schaamte, wij zijn nu eenmaal een faculteit met een van de meeste contacturen aan de UGent. Dit is niet te onderschatten naast al het studeren, voorbereiden van lessen en maken van groepswerken. Ik ben ervan overtuigd dat we in het mentaal welbevinden nog kunnen groeien!

Akkoord.

Onze faculteit scoort redelijk slecht als het aankomt op mentaal welbevinden van de studenten. Mede omdat we zeer veel les hebben en ook buiten de normale lesuren verplichte excursies en bedrijfsbezoeken hebben. Mentaal welzijn lijkt nog altijd moeilijk bespreekbaar, terwijl je goed in je vel voelen best wel belangrijk is tijdens je studies (ook daarbuiten natuurlijk maar dat valt helaas buiten de mogelijkheden van een stuver).

Niet akkoord.

Dit is een zeer moeilijk thema omdat dit voor iedereen anders is, ik moet voor mezelf oppassen dat ik genoeg op mijn mentale gezondheid let maar dit betekent niet dat ik daarvoor bij de faculteit terecht wil kunnen. Het lijkt me wel belangrijk om dit uit te werken als er vanuit de studenten of de academici vraag naar is.

Daarnaast is er door de bachelor hervorming een plotse werkdruk gecreëerd voor sommige jaren waardoor mentale gezondheid daar wel ondersteuning kan gebruiken.

Akkoord.

Er wordt vaak een enorme druk op studenten gelegd van verschillende kanten. Paniek, fysische symptomen door stress, eenzaamheid, ik heb het allemaal al zien gebeuren en er heerst nog steed een taboe rond. Het moet makkelijker worden om als student hiervoor hulp in te schakelen. Er bestaan al verschillende diensten voor aan de Ugent, maar ik vind dat die toegankelijker kunnen worden, nu zien de studenten daar nog teveel tegenop.

Akkoord.

Ongeacht het niveau (faculteit, universiteit, vakgroep…) moet mentaal welbevinden steeds hoog op de agenda staan.

‘Er zijn voldoende studeerruimtes op de faculteit.’

Niet akkoord.

De bib op Campus coupure is veel te klein en de agora is niet echt een ideale studeerruimte. Met StuBio hebben we wel al een project opgestart om te kunnen studeren in de refter na de openingsuren, dit is jammer genoeg nog niet echt van start kunnen gaan door de coronacrisis. Op campus Schoonmeersen daarentegen is er wel een grote bib ter beschikking van de HoGent, dus daar speelt dit probleem minder.

Neutraal.

In het begin van het semester denk ik dat deze stelling wel klopt. Naarmate het semester vordert merk ik wel dat de plaatsen in de bib steeds beperkter worden en dat de Agora voller en voller komt te zitten. Misschien is het een mogelijkheid om in die periode meer stoelen en banken ter beschikking te stellen in de Agora? De nieuwe rusthoek aan de ingang van de faculteit vind ik dan wel weer een pluspunt.

Niet akkoord.

De bib is te klein, ruimtes voor groepswerken zijn er volgens mij wel genoeg, maar echt stille studeerruimtes niet.

Niet akkoord.

Het is vaak zoeken naar een plaats waar in stilte gewerkt kan worden. Momenteel is dit enkel mogelijk in de facultaire bibliotheek. In totaal zijn er 480 plaatsen voorzien in de studeerruimtes. Dit is weinig in vergelijking met het aantal studenten op de faculteit. StuBio heeft dit jaar een mogelijke oplossing gevonden. Volgend academiejaar zal er alles aan worden gedaan om dit toe te passen

Niet akkoord.

De bib is klein en de agora is te rumoerig om geconcentreerd te kunnen studeren. Er is ook niet echt een ruimte waar je goed kan samenwerken aan een groepswerk.

Niet akkoord.

Er is momenteel veel te weinig studeerruimte op onze campus. De bib is amper open en er is niet voldoende zitplaats. Vanuit StuBio gingen we dit semester wel een Blok@Coupure opstarten, waarbij we de resto en cafetaria open gingen stellen tijdens de blok als studeerruimte. Dit zou al een hele verbetering zijn en hopelijk kunnen we dit volgend jaar wel uitvoeren.

Niet akkoord.

De bib is te klein en er zijn geen andere echte studeerruimtes beschikbaar. We hebben met StuBio (de facultaire studentenraad) al geijvert voor Blok@Coupure, een project dat door de coronacrisis nu jammer genoeg even is stilgelegd.

Niet akkoord.

Onze bibliotheek is aan de kleine kant en dat merk je ook tijdens blokperiodes, daarnaast zijn er geen andere plaatsen om in rust te kunnen studeren aangezien de Agora altijd lawaaierig is.

Niet akkoord.

Momenteel is er natuurlijk niets! Maar hier werd wel al aan gewerkt, normaal gezien ging de komende examenperiode blok@coupure van start, dan gingen we de ruimtes van de resto ook ter beschikking hebben. Doorheen het jaar daarentegen is er nog geen oplossing en kunnen we zeker meer studieruimtes gebruiken.

Niet akkoord.

Bovendien is er een gebrek aan rust en stopcontacten in de aanwezige studieruimten…

Moet voor jou de nadruk liggen op het inzetten op het excelleren van enkele studenten of op het doen slagen van zo veel mogelijk studenten?

Ik kies voor de gulden middenweg: ik ben zeker akkoord dat we niet zomaar iedereen een diploma kunnen geven. Maar er moet absoluut iets gedaan worden tegen proffen die geen hoge slaagcijfers willen halen om zo te ‘schiften’. Probleemvakken moeten worden aangepakt.

Ingenieurs zijn zeer gewild in het werkveld. Daarom moet er ook geen te kleine groep afstuderen. Er moet gewoon gezorgd worden dat er capabele ingenieurs met gezond verstand kunnen afstuderen. Als we deze groep te veel filteren blijven niet de slimsten over maar enkel diegene die het beste de mentale druk aankunnen en de hoogste competitie drang hebben.

Ik vind het vooral de kwaliteit van het onderwijs belangrijk. Natuurlijk is het leuker als er veel mensen slagen en dat je niet veel moet terugkeren in augsutus of september voor een herkansing, maar ik vind het ook belangrijk dat we binnen x aantal jaar kunnen vertrekken met een diploma dat toch wel bewijst dat we de proef hebben doorstaan en dat aantoont dat we de capaciteit hebben om een goede bio-ingenieur te zijn. Dus excelleren of veel doen slagen… het belang ligt bij een deftig diploma waar iedereen die afstudeert aan onze faculteit iets mee is.

Geen van beide, de nadruk moet vooral liggen op kwaliteitsvol onderwijs. Bio-ingenieur is nu eenmaal geen makkelijke richting en het is niet de bedoeling dat het niveau verlaagt om een hoger slaagpercentage te bekomen. Wel moet een diploma behalen haalbaar zijn voor wie gemotiveerd is en een goede basis heeft, niet enkel voor de crème de la crème.

Bio-ingenieur is een moeilijke studie. Ik vind het belangrijk dat iedereen zo snel mogelijk op zijn plaats zit in de gepaste opleiding en hier een goede studiebegeleiding krijgt.

Zo veel mogelijk studenten doen slagen. Het louter focussen op excelleren drijft ons als studenten verder uit elkaar, terwijl we juist steun moeten kennen en vriendschappen moeten kunnen opbouwen. Ik ben er standvast van overtuigd dat het creëren van dergelijke sfeer van rivaliteit nefast is voor ons allemaal.

Ik denk dat het doen slagen van zoveel mogelijk studenten hand in hand gaat met het excelleren. Ik geloof erin dat het doen slagen van studenten niet zal gebeuren door een 9 in een 10 te veranderen, maar door studenten beter te ondersteunen zodat iedereen mee is met de leerstof. Een belangrijk aspect hierin vind ik het verlagen van de werkdruk die nu een enorme mentale last is voor veel studenten. Excellentie vloeit niet voort uit het dag en nacht studeren, maar uit het enthousiasme om leerstof te begrijpen en toe te passen.

Ik denk dat tijd en geld inzetten op hogere slaagpercentages beter is dan dat in te zetten op hogere gemiddeldes. Als er veel studenten slagen zullen er vanzelf ook veel meer excelleren.

De kwaliteit van het onderwijs vind ik hierbij het belangrijkste, dit mag niet verlagen om meer studenten te laten slagen. Daarentegen moeten we de minder goed presterenden niet zomaar achterlaten, je weet ook nooit waarom een student het moeilijk heeft. Studenten gewoon links laten liggen omdat ze het een tijdje lastig hebben gehad vind ik niet kunnen.

Ik denk dat er het eerste jaar mag ingezet worden op de goede studenten, om op die manier een duidelijke schifting te bekomen. Daarna vind ik echter wel alle studenten die zich bewezen hebben in het eerste jaar ook zouden moeten kunnen afstuderen.

‘De studiekost ligt te hoog aan de faculteit.’

Neutraal.

Ik denk dat dat op onze faculteit niet zo een prangend probleem is. Sommige duurdere boeken denk ik wel dat we optioneel kunnen maken als blijkt uit de onderwijsevaluatie dat dit niet vaak gebruikt werd.

Neutraal.

Omdat ik zelf nog maar twee jaar op de faculteit zit en niet echt zicht heb op wat er in de master allemaal nodig is kan ik daar moeilijk op antwoorden. Ook niet al onze cursussen worden via de VLK verkocht waardoor je soms her en der nog een cursus moet aankopen. Ik heb al bij al het gevoel dat de studiekost bij ons heel goed meevalt in vergelijking met andere richtingen.

Neutraal.

In de eerste jaren dienen er soms dure boeken aangekocht te worden, maar later worden de meeste cursussen door de proffen zelf geschreven en aan een schappelijke prijs verkocht. Voor de duurdere boeken is een huur- of tweedehandsoptie welkom.

Niet akkoord.

Ons onderwijs is relatief goedkoop in vergelijking met sommige andere landen. Mensen die het minder breed hebben, kunnen rekenen op een studiebeurs. We hebben ook het geluk dat de VLK veel cursussen voor ons print, waardoor deze al een pak goedkoper zijn in vergelijking met andere opleidingen. Ik vind dus eigenlijk niet dat de studiekost te hoog ligt.

Neutraal.

In vergelijking met andere landen mogen we over het algemeen niet klagen in Belgie. Toch zijn er naast het inschrijvingsgeld nog heel wat verborgen kosten die wel kunnen doorwegen. De kost van cursussen, de printshop elke week … maar over het algemeen zijn deze kosten toch nog wat lager dan op andere faculteiten.

Niet akkoord.

De cursussen hebben een aanvaardbare prijs en het duurdere materiaal dat in het eerste jaar wordt aangekocht, kan de volgende jaren ook nog gebruikt worden. Wel zou er nog kunnen gekeken worden naar de eventuele overbodigheid van sommige duurdere handboeken.

Niet akkoord.

Ik had hier nog niet over nagedacht maar als ik nu even de cijfers bekijk dan kan ik dit financieren met mijn vakantiejob tijdens de maand juli. Dit neemt niet in rekening hoeveel je wil uitgaan of op restaurant gaan natuurlijk. Ik sta uiteraard open om naar andere argumenten te luisteren.

Neutraal.

Voor mij persoonlijk is het OK, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat ik hierover altijd zal zwijgen. Als blijkt dat er veel studenten problemen ondervinden met de studiekost, moet dit besproken en eventueel aangepast worden. Ik heb natuurlijk wel een mening, maar mijn voornaamste taak is om de mening van de studenten naar voren te brengen.

Niet akkoord.

Ik ben mij er volledig van bewust dat de prijs voor veel mensen hoog is. Rekening houdend echter met het feit dat de maatschappij per persoon per jaar nog eens rond de 20 000 bijlegt, vind ik dit niet helemaal ongeoorloofd. Dit is wel op voorwaarde dat mensen die het financieel moeilijk hebben hier een compensatie voor kunnen krijgen.

Wat kan de faculteit leren uit de Coronacrisis en het afstandsleren voor wanneer de normale gang van zaken wordt heropgenomen?

De lesopnames. Veel lessen worden sowieso opgenomen maar niet vrijgegeven omdat proffen dit weigeren. Lesopnames zijn wel een goede tool om een les te herhalen of onderdelen die je nog onvoldoende onder de knie hebt, nog eens te beluisteren en bekijken.

Hoewel ik vind dat er zeer snel gereageerd is en dat alles vrij snel in orde was qua online lessen, zie ik over het algemeen problemen oprijzen bij de practica en oefeningenlessen. Daar verliep de communicatie het minst van al omdat deze lessen veel vergen van zowel studenten als lesgevers en hierbij ook de meeste vragen gesteld worden. Daarnaast vind ik het persoonlijk wat vervelend dat we niet echt zicht hebben op wanneer onze examens precies vallen, maar ik versta zeker dat dat allemaal niet gemakkelijk is in zulke tijden.

Onze faculteit biedt algemeen heel weinig digitaal onderwijs aan, als dat nu wel kan, kan dat in normale omstandigheden ook. Niet alle studenten halen evenveel uit hoorcolleges en soms beletten sociale of gezondheidsomstandigheden van een student zijn aanwezigheid. Om iedereen een kans te geven, moet hier ook na Corona verder op ingezet worden.

Lesopnames vragen maar een kleine inspanning, maar zijn toch een grote meerwaarde. Studenten kunnen dankzij lesopnames de leerstof op eigen tempo verwerken. Delen die men minder goed begreep in de les kunnen achteraf herbekeken worden. Zeker bij lessen met veel studenten kan dit grote voordelen leveren. Sommige professoren zijn tot een uur na het verlopen van de les bezig met het beantwoorden van vragen. Veel van deze vragen worden gesteld doordat studenten het tempo tijdelijk niet konden volgen. Dit soort vragen zal sterk verminderen wanneer er lesopnames beschikbaar zijn. Ook voor pendelstudenten is dit een geruststelling. Wanneer treinen vertraging hebben of zijn afgeschaft, missen ze de leerstof niet. Hetzelfde geldt voor studenten die ziek zijn.

Er zouden meer lessen kunnen worden opgenomen. Door Corona beseffen sommige professoren misschien nu wel dat het vliegtuig nemen niet altijd nodig is voor een internationale vergadering ;)

Dat lesopnames wel degelijk mogelijk zijn, in tegenstelling tot wat sommige proffen zeggen… Jammer dat deze crisis nodig was om hen dat te laten inzien. Dus proffen als jullie dit lezen, nu weet u wel dat er in bepaalde auditoria opgenomen kan worden en hoe u dat spel moet aanzetten, geen excuses meer en geef ons die lesopnames waar we al zo lang naar verlangen.

Dat lesopnames echt wel kunnen, en dat de weg nu vrij is voor proffen om het beschikbare materiaal te gebruiken. Dit om studenten zelf hun overdrukke lessenrooster wat meer te laten schikken. Ik vind dit zeker voor GIT-studenten enorm belangrijk. Zij worden nu afgestraft omdat ze vaak moeten kiezen tussen lessen. Dit terwijl de faculteit net extra ondersteuning zou moeten voorzien voor studenten die om eender welke reden een les niet kunnen bijwonen.

Als er iets nuttig kwam uit dit afstandsleren dan is het toch dat alle proffen nu goed met Ufora kunnen omgaan.

Het is duidelijk dat sommige proffen meer geïnvesteerd zijn in de vooruitgang van hun studenten dan anderen. Hopelijk leren ze dat ze niet meer zo afstandig moeten doen tegenover lesopnames.  

Dat niet alleen lessen kunnen opgenomen worden maar ook practica, oefeningen, enzovoort.

Wat is de echte naam van de Coupurekat en op welke manier zou jij de kat eren als je verkozen wordt?

Ze heet Kroket. Om haar te eren zou ik een groot canvas met haar foto in de agora hangen.

Ik heb lang geloofd dat haar naam Minoes was, maar het blijkt Kroketje te zijn (althans volgens de meerderheid van de studenten). Biocat wordt ze ook soms genoemd en ik ben er zeker van dat er nog veel andere namen worden gegeven aan onze geliefde onofficiële mascotte. Eventueel een aula naar hem/haar (ik ken het geslacht niet, ik vermoed een vrouwtje) vernoemen in een nieuw gebouw lijkt me wel tof, of het haalbaar is, dat kan ik niet inschatten.

Kroketje en een kroket-eet-wetstrijd ofc.

Kroketje! Een eigen mandje zal ze niet gebruiken: rugzakken, jassen en studenten liggen veel beter. Een eetbak heeft ze ook niet nodig; er zijn genoeg duiven op de faculteit (true story: vorig jaar heeft Kroketje een duif gevangen en opgepeuzeld bij de hoofdingang van de agora). Ze wilt eigenlijk alleen maar aandacht, dus elke keer dat ik ze tegenkom krijgt ze een extra bellyrub.  

Ik mis Kroketje! Ik wil graag elke kat eren met oneindig veel aaitjes.

Kroketje natuurlijk! Iedereen krijgt een lach op zijn gezicht als je haar ziet binnen komen tijdens het examen. Ik zou er dus voor willen zorgen dat Kroketje overal zou mogen rondlopen op de campus, zodat we altijd eens bezoek kunnen krijgen tijdens de les van onze enige echte Coupurepoes.

Kroketje! De beste manier om kroketje te eren is om haar heeeeeel veel te aaien als we haar terugzien (en misschien alle foto’s van de decaan vervangen door foto’s van Kroketje, maar shhh dat weet je niet van mij).

Als ik me niet vergis heet de kat ‘Kroketje’ en even een kattensnoepje van thuis meesmokkelen zal wel geen kwaad kunnen.

Volgens de eigenaar is haar naam Kroketje, dus ik blijf daarbij. Ik zou elke afstuderende student een pluchen campuskat cadeau geven, zo hebben ze altijd een aandenken aan de goede tijden die ze beleeft hebben met Kroketje (en op onze faculteit natuurlijk).

Kroketje. Ik vind persoonlijk dat de agora echt verbeterd zou worden met een klein standbeeld van deze kat.

 

Dorien Gysens is ook kandidaat-stuver aan de faculteit en werd via messenger en e-mail gecontacteerd, maar we verkregen geen antwoord van haar. 

0
Gemiddeld: 5 (2 stemmen)

Reactie toevoegen