Kandidaten Faculteit Farmaceutische Wetenschappen

In de Faculteit Farmaceutische Wetenschappen komen er 2 kandidaten op. Er zijn 2 mandaten te winnen.

Yasmine Bader

Yasmine

Studierichting: Farmacie

Gelieerd aan: Faculteitsraad farmaceutische wetenschappen UGent

Rangschik de drie thema’s waar jij het meest op wil inzetten als stuver:

1. Kwalitatief onderwijs/studenten welzijn

2. Communicatie

3. Digitaliseren

Seppe Ghijs

Seppe

Studierichting: 1ste master geneesmiddelenontwikkeling

Gelieerd aan: StuFF, GFK

Rangschik de drie thema’s waar jij het meest op wil inzetten als stuver:

1. Onderwijs en leeromgeving

2. Mentaal welzijn

1. Infrastructuur

Favoriete eten in de UGent resto’s: Minestronesoep

Duurzaamheid

Geef één concrete maatregel waarmee jij de duurzaamheid zou willen verbeteren aan de Faculteit Farmaceutische Wetenschappen.

Het volledig vervangen van de huidige wegwerp soepbekers, de plastic saladedragers en het plastic bestek is een relatief eenvoudig te implementeren maatregel dewelke een rechtstreekse impact heeft.

De UGent zelf heeft al heel wat initiatieven ondernomen op vlak van duurzaamheid. Misschien moet er nu eens gekeken worden hoe duurzaamheid gestimuleerd kan worden in de verenigingen aan de universiteit.

‘De UGent doet het goed op vlak van duurzaamheid.'

Neutraal

De Ugent is alvast goed bezig: het aanbieden van veganistische maaltijden, weg-met-wegwerp bv. het gebruik van wegwerp soepbekers zijn al gedaald, duurzame energie- en mobiliteitsbeleid. Toch zijn er nog punten van verbetering, zo zijn sommige gebouwen al relatief oud, waardoor er qua energieverbruik voor verwarmingen etc. nog winsten te maken zijn.

Akkoord

Iedereen heeft de voorbije jaren de inspanningen van de UGent op vlak van duurzaamheid kunnen waarnemen, doe zo verder zou ik zeggen!

Communicatie

Geef één concrete maatregel die de communicatie in de UGent zou kunnen verbeteren.

Het lijkt me belangrijk dat vooraleer er belangrijke beslissingen worden genomen de studenten eerst op de hoogte worden gebracht. Zo voelt elke student zich betrokken en geeft het een gevoel dat er rekening wordt gehouden met iedereen. Zo lijkt een communicatiepersoon die rechtstreeks informatie van het rectoraat naar de studenten doorspeelt aangewezen. Op deze manier wordt vermeden dat studenten informatie van bijvoorbeeld sluiting van de universiteit via de media moeten vernemen.

Met de komst van Ufora is heel wat veranderd. Er zijn zeker enkele positieve zaken te benoemen, maar helaas is het gebruik van Ufora nog niet optimaal. Zowel studenten als lesgevers zouden meer uit Ufora kunnen halen, mits duidelijke richtlijnen. Hier moet dus zeker werk van gemaakt worden.

‘Mails zijn een goede manier om met studenten te communiceren.’

Akkoord

Dit is zeker een snel middel om voldoende informatie over te brengen. De mogelijkheid om de UGent e-mailaccounts te koppelen aan apps met pushberichten kan ervoor zorgen dat e-mails sneller gelezen worden. Daarnaast komt er snel een antwoord op een gestelde vraag via mail.

Akkoord

Maar enkel indien dit op een consistente manier gebeurt. Nu krijgen we voor het ene vak mails, voor het andere een Ufora-melding en voor nog een ander vak soms geen van beide. Dit beaamt de hierboven genoemde maatregel.

‘Stuvers zijn voldoende zichtbaar aan de UGent.’

Niet akkoord

Indien je er zelf weinig mee bezig bent lijkt het eerder onzichtbaar.

Niet Akkoord

Helaas. Ik denk dat studenten nog steeds te weinig beseffen welke inspraak en dus ook impact ze kunnen op het beleid van de universiteit/hun faculteit.

Mentaal Welzijn

‘Mentaal welbevinden moet een belangrijk thema worden aan de universiteit.’

Akkoord

Wat is er belangrijker dan een gezonde geest in een gezond lichaam? Om goed te studeren, is een goed welbevinden vereist. De universiteit moet dus zeker streven nog een mentaal welbevinden onder de studenten. Het ter beschikking stellen van studentenpsychologen en voldoende studentenbegeleiding helpt daarbij. 

Akkoord

Uit de rondvraag die vorig academiejaar plaatsvond, is gebleken dat het niet al te goed gaat met ons mentaal welzijn, en zeker niet op onze faculteit. Ik ben blij dat het thema stillaan uit de taboe-sfeer getrokken wordt, nu is het tijd om er mee aan de slag te gaan.

‘De UGent moet meer inzetten op diversiteit.’

Neutraal

Dit betreft eerder een maatschappelijk probleem. Hoewel een groot deel van de Gentse en Vlaamse populatie een zekere migratieachtergrond heeft is hun aandeel in de studentenpopulatie eerder beperkt. Dit vind ik een jammerlijke zaak want zo gaat er veel talent verloren in de samenleving.

Vaak ontbreken in deze gezinnen rolmodellen dewelke universitaire  studies gevolgd hebben, waardoor het hoger onderwijs minder bekend is. Ook ontbreekt thuis vaak de ondersteuning om studenten ten volle te laten studeren, het fenomeen ‘blokken’ is soms onbekend, waardoor er minder begrip is voor studenten die zich tijdens hun examenperiode 100% willen focussen op hun studie.

Akkoord

Maar net zoals duurzaamheid, zijn er door UGent reeds belangrijke stappen ondernomen. Iets wat we alleen maar kunnen toejuichen.

Sociaal Welzijn

‘Meer studieruimtes moeten een prioriteit zijn van de universiteit.’

Akkoord

Zelf maak ik gebruik van de studielocaties die de universiteit ter beschikking stelt. Dit  wordt door veel studenten benut, omdat het echt een plek is waar studenten gemotiveerd geraken om te studeren. Samen studeren en elkaar steunen tijdens de ietwat moeilijkere dagen helpt zeker. Zelf al zou je elkaar persoonlijk niet kennen. De omringde sfeer is soms al voldoende. Daarnaast biedt het ook een goede studielocatie voor studenten die uit een gezinssituatie komen waarbij thuis studeren moelijker is. Ik pleit dan ook voor meer studieruimtes tijdens de kerstvakantie en paasvakantie.

Akkoord

Als je nu ziet hoe studenten ’s ochtends aan de bib staan aan te schuiven om toch maar een plekje te kunnen bemachtigen of de plaatsen in de Therminal al na tien seconden volzet zijn, dan kan ik alleen maar besluiten dat het beter kan. Ik denk dat UGent nog meer ruimtes kan benutten, het is dus zeker de moeite waard om eens na te denken hoe we deze op een verantwoorde manier ter beschikking van de student kunnen stellen.

Digitalisering

‘De UGent zet voldoende in op digitalisering.’

Akkoord

Onze faculteit is al zeker goed op weg o.a. door het ter beschikking stellen van online lesopnames en voldoende online studiemateriaal.

Akkoord

Opnieuw moet ik vaststellen dat er de laatste tijd een grote sprong is gemaakt, zeker met de komst van de opname-apparatuur. Toch denk ik dat er nog ruimte is voor verbetering. Zo denk ik dat de mobiele applicatie van de UGent (die helaas bij weinig studenten gekend is) toch nog een pak gebruiksvriendelijker gemaakt kan worden.

Hoe zie jij de toekomst van digitaal onderwijs?

Dit zou ik graag ingevuld zien door het ter beschikking stellen van online lesopnames van elk vak. Zo kunnen studenten op afstand en studenten die moeite hebben om in de aula les te volgen gewoon op afstand meevolgen. Ook studenten die graag een onderdeel herbekijken, kunnen dit dan ook doen.

Lesopnames zijn fantastisch maar de voordelen van fysiek naar de les gaan zijn zeker niet te verwaarlozen. Ik ben wel van mening dat we de fysieke les volop moeten ondersteunen met de digitale mogelijkheden die er zijn. Zeker het gebruik van een app om tijdens de les vragen te stellen, moet volgens mij meer standaard praktijk worden.

Onderwijs

Geef één concrete maatregel hoe jij het onderwijs zou willen verbeteren.

Toch wel door in te spelen op de motivatie van de studenten; studenten zelf iets laten engageren, interessante workshops aanbieden die overeenstemmen met de interesse van de studenten. Er leeft namelijk heel wat bij de studenten: daar goed op inspelen is soms niet eenvoudig.

Iets wat ik mijn eigen richting graag wat meer had gezien, is de betrekking van de actualiteit en maatschappellijk relevante onderwerpen. Het is belangrijk dat de student hierin kritisch blijft, een eigen mening kan vormen en deze ook gepast kan verdedigen. Al denk ik dat dit met de recente bachelor hervorming reeds deels aangepakt werd, maar het is niet te laat om dit ook in de overige jaren nog extra te stimuleren.

‘Moet voor jou de nadruk liggen op het inzetten op het excelleren van enkele studenten of op het slagen van zo veel mogelijk studenten?’

Allereest is het voor mij belangrijk dat iedereen zich voldoende inzet, dus zowel de faculteit alsook de studenten op zich. De universiteit moet zich naar mijn inziens inzetten om zoveel mogelijk studenten te laten excelleren, zonder hierdoor de kwaliteit van de opleiding te laten dalen. Er zal altijd een verschil zijn tussen de capaciteiten van studenten, daarom vind ik dat honours-programma’s of de mogelijkheid om extra vakken op te nemen gestimuleerd moet worden voor zij die daar behoefte aan hebben.

Beiden. We moeten er voor zorgen dat iedereen dezelfde kansen krijgt en er een optimale ondersteuning is voor zij die het soms wat moeilijker hebben, maar het niveau van onderwijs mag hier zeker niet onder lijden.

‘De studiekost ligt te hoog.’

Akkoord

Het verkrijgen van een studietoelage is soms een onbegrijpelijk systeem. Ik heb de indruk dat slechts een zeer minimale groep hiervoor in aanmerking komt. Hierdoor lijkt het alsof een groep die het nodig heeft, toch geen toelage krijgt. Aldus, is de studiekost voor bepaalde studenten soms te hoog. Toch moet wel erkent worden dat België behoort tot de landen met de laagste studiekost. Er wordt dus zeker al veel gedaan om iedereen de mogelijkheid te geven om te studeren. Desondanks loper er toch nog een aantal gezinnen achterop.

Niet akkoord

Goedkoper is natuurlijk altijd leuk maar ik denk dat we nu op een realistisch niveau zitten. Zeker met het beurs-systeem dat er voor zorgt dat iedereen een kans krijgt aan een opleiding te beginnen. Toch denk ik dat er eens gekeken moet worden naar de kosten van extra studiemateriaal. Vaak betaal je nu per richting en jaar soms enorm verschillende bedragen.

 

Nog geen stemmen

Reactie toevoegen