Kandidaten Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

In de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen komen er 12 kandidaten op. Er zijn 6 mandaten te winnen, waarvan er minstens 2 naar het minderheidsgeslacht moeten gaan.

Malek AL Abdulmajd

Studierichting: 2de master pedagogische wetenschappen

Gelieerd aan: /  

Rangschik drie thema’s waar jij het meest op wil inzetten als stuver:

1. De noden van de studenten tijdens hun academische traject. Sociaal contact te bevorderen, relaxmomenten organiseren: feestjes, evenementen, enzovoort.

2. Bemiddelen en tussenkomen tussen studenten en UGent (zoals professoren en assistenten) om de problemen op te lossen, en juiste informatie te geven aan studenten.

3. Concreet tussentijds feedback voor opdrachten, meer competenties met zo weinig mogelijk opdrachten, opgenomen lessen altijd en niet enkel tijdens deze crisis.

Favoriete maaltijd in de UGent resto's: De spaghetti of tomatensoep

 

Vragen op basis van Maleks motivatiebrief:

Hoe helpt creativiteit jou bij het oplossen van problemen?

Ik ben creatief, zoek ik naar unieke, goede stappen en oplossingen om studenten te helpen om goede resultaten te krijgen.

Wat zijn de eerste stappen voor het oplossen van problemen die studenten ondervinden?

Eerste analiseer ik het probleem en verdeel ik het in te beheersen onderdelen. Dan probeer ik de juiste persoon of het bestuur te contacteren en discussiëren we over een goede oplossingen voor iedereen.

 

Louise De Cort

Studierichting: 1ste master pedagogiek en onderwijskunde

Gelieerd aan: PRO GAUDIO (Brusselse studentenvereniging) en JNM 

Rangschik drie thema’s waar jij het meest op wil inzetten als stuver:

1. Individualiteit op de faculteit: niet elke opdracht hoeft een groepswerk te zijn 

2. Heldere communicatie op elk niveau en op één online platform

3. Aandacht voor mentaal welzijn

Favoriete maaltijd in de UGent resto’s: Vegetarische moussaka

 

Vragen op basis van Louise's motivatiebrief:

Welk evenement zou je zeker willen organiseren aan de FPPW?

Het lijkt me heel tof om een wedstrijd in teams -- een quiz, een hindernissenparcours, een loopwedstrijd, een zoektocht -- te organiseren op de faculteit. Het zou nog toffer zijn om op die manier geld op te kunnen halen voor een goed doel.

Welke mogelijkheden zie je om de transitie van het middelbaar naar de universiteit aangenamer te maken?

Ik zou willen beginnen met een vragenlijst aan de huidige eerstejaars om uit te zoeken wat precies de knelpunten zijn en hierop willen verder bouwen. 

 

Frederik De Spiegeleer

Studierichting: 1ste master psychologie, afstudeerrichting experimentele en theoretische psychologie

Gelieerd aan: /

Rangschik drie thema’s waar jij het meest op wil inzetten als stuver:

1. Meer gebruik van online lessen

2. Studenten meer betrekken bij onderzoek

3. Betere begeleiding bij het maken van studiekeuzes

Favoriete maaltijd in de UGent resto’s: Sowieso de spaghetti bolognaise!

 

Vragen op basis van Frederiks motivatiebrief:

In jouw motivatiebrief spreek je over een oog voor detail en dossierkennis. Waarom is dat een belangrijke eigenschap voor een stuver?

Dossierkennis kan natuurlijk helpen om vragen van studenten te beantwoorden en de stand van zaken te verduidelijken. Maar dit helpt ook om inzicht te krijgen in hoe pijnpunten concreet kunnen aangepakt worden. Daarnaast dient er tussen de lijntjes gelezen te worden om zo, in het belang van de studenten, stapgewijs de problematieken aan te pakken.

Je wil Erasmusstudenten een onderbouwd studieplatform aanbieden. Hoe zie je dat concreet?

Erasmusstudenten worden in de meeste gevallen niet betrokken in onze studiegroepen op sociale media. Al een eerste stap is een groep aanmaken in het Engels voor alle erasmusstudenten waar dan alles wordt opgevolgd door studentenvertegenwoordigers. Daarop kunnen ze vragen stellen, opmerkingen geven en in contact komen met zowel lokale studenten als andere Erasmusstudenten. Een mogelijke volgende stap is het opmaken en/of aanvragen van een document met duidelijke info over alle vakken voor Erasmusstudenten: verwachte begincompetenties, overlappende uren, enzovoort. Suggesties en opmerkingen zijn zeker al welkom, stuver of niet, dus laat maar van je horen!

 

Arne Hendrickx

Studierichting: 3de bachelor psychologie, afstudeerrichting bedrijfspsychologie en personeelsbeleid 

Gelieerd aan: PPSR

Rangschik drie thema’s waar jij het meest op wil inzetten als stuver:

1. Duidelijkheid

2. Duidelijkheid, en alles op de juiste plek te vinden hebben

3. Nog meer duidelijkheid, en quizzen

Favoriete maaltijd in de UGent resto’s: Dat gaat tussen het Caesar-broodje, de soep of de legendarische Brug-spaghetti!

 

Vragen op basis van Arne's motivatiebrief:

Je wil meer uniformiteit in de communicatie naar de studenten. Hoe krijg je professoren mee in dit verhaal?

Ik heb het gevoel dat de professoren niet goed communiceren dus met hen eens samenzitten om een overzicht te maken van wie wat hoe doet zal stap één zijn. Zo kunnen ze samenwerken in plaats van parallel. Dit zal ook snel aan hen duidelijk maken hoe vaag dit voor ons vaak is. Daarnaast hen wijzen op hoe de meldingen voor ons erdoor komen, zal veel doen. Alles dat aangekondigd wordt zoals deadlines en dergelijke kan gezet worden bij aankondigingen in plaats van enkel de opdracht aan te maken, bijvoorbeeld. Een apart bestand met wat al dan niet gekend moet zijn, is ook een goed idee. Een deftige syllabus hoop ik op termijn ook voor elk vak beschikbaar te stellen. Duidelijkere examens is de droom. Al deze dingen worden al door sommige professoren gedaan en de studenten zijn echt wel enthousiaster over deze vakken.

Je wil een stem zijn voor alle studenten. Hoe bereik je de studenten die normaal gezien niet van zich laten horen?

Ik ga sowieso samenwerken met de jaarverantwoordelijken. Dit zijn aangeduide mensen per deel van het modeltraject die men persoonlijk kan sturen met klachten/ideeën over de opleiding. Dit is een recent idee waarvan ik hoop dat het de komende jaren wordt voortgezet. Net als bij hen kan men mij persoonlijk aanspreken over zaken die hen dwarszitten. Dit niet alleen de opleiding maar ook de faculteit zelf. Ik wil graag zo laagdrempelig mogelijk zijn en anonieme plekken bieden (Google Forms, bijvoorbeeld) waar men een onderwerp kan aankaarten. Na thematische analyse (wink wink nudge nudge) kunnen er sterk voorbereide agendapunten voorgedragen worden op de faculteitsraad.

 

Sien Himpe

Studierichting: 1ste master psychologie, afstudeerrichting bedrijfspsychologie en personeelsbeleid 

Gelieerd aan: /

Rangschik drie thema’s waar jij het meest op wil inzetten als stuver:

1. Meer onderlinge afstemming van de inhoud van de vakken.

2. Een betere reflectie over de inhoud van het curriculum en de meerwaarde van bepaalde vakken.

3. Afstemming van de werklast i.v.m. werkcolleges tussen vakken.

Favoriete maaltijd in de UGent resto’s: Spaghetti bolognaise

 

Vragen op basis van Siens motivatiebrief:

Hoe zou de organisatie van de masterproef en stage verbeterd kunnen worden?

Informatie over de masterproef voor de eerste masters kwam relatief laat. Pas naar het einde van het eerste semester werd er duidelijk over gecommuniceerd. Op die manier verliezen studenten al heel wat tijd. Voor mij mag de keuze van het onderwerp al in de eerste weken van het semester vallen. Het lijkt mij ook interessant om meer in te zetten op zelfgekozen onderwerpen van de masterstudenten. Er moet wel goed nagedacht worden over een relevant onderwerp, ook daarom zou de procedure sneller moeten starten. 

De stageprocedure voor klinische psychologie verloopt op dezelfde manier als de masterproef. Studenten geven hun vijf voorkeuren door waarna het in spanning afwachten is welke stageplaats ze toegewezen krijgen. Ik pleit ervoor dat zij, net als de masterstudenten bedrijfspsychologie, ook zelf stageplaatsen kunnen voorleggen aan de Universiteit. Binnen bedrijfspsychologie is alles grondiger uitgewerkt, maar hier bracht de uitzonderingsprocedure voor enkele studenten een hoge mate van stress met zich mee. De universiteit legt enkele voorwaarden op waaraan een stagegever moet voldoen. Indien enkele punten niet in orde zijn, kan de student aan de hand van motivering een uitzonderingsprocedure voorleggen ter goedkeuring. Dit jaar duurde het ellendig lang vooraleer deze studenten een antwoord kregen. Als je dan een negatief signaal krijgt, je stage is niet goedgekeurd, moet je helemaal opnieuw beginnen met de zoektocht. Dit moet dus sneller gebeuren.

In jouw motivatiebrief staat dat je graag nieuwe uitdagingen aan gaat. Wat zou je graag uit het stuverschap leren?

Momenteel denk ik uiteraard na hoe mijn toekomst in het werkveld er zal uitzien. Als masterstudent moet je al beginnen reflecteren over wat jij belangrijk vindt in een job. Ik merk dat overleggen, onderhandelen, discussiëren en oplossingen bedenken zaken zijn waar ik mij thuis in voel. Zo wil ik later tewerkgesteld worden in het management van een bedrijf. Als stuver kom je in aanraking met al deze zaken. Dit zal voor mij een eerste mogelijkheid zijn om deze competenties te verwerven. Op die manier bouw ik ervaring op die ik later zeker kan gebruiken.

 

Aynur Kabak

Studierichting: 3de bachelor psychologie, afstudeerrichting klinische psychologie

Gelieerd aan: OC Psychologie als Stuver

Rangschik drie thema’s waar jij het meest op wil inzetten als stuver:

1. Mentaal welzijn

2. Digitalisering

3. Eerlijke verdeling van (her)examenroosters

Favoriete maaltijd in de UGent resto’s: Ik eet niet vaak in de UGent resto’s, ik eet liever een McDo of een broodje van de Panos, of meer Oosters zoals een wok of vegetarische noedels: in mijn geval het liefst extra spicy. Hmm, dat laatste lijkt me een goede aanvulling bij de maaltijden aan de UGent!

 

Vragen op basis van Aynurs motivatiebrief:

In jouw motivatiebrief staat dat je graag graffiti spuit op legale muren. Zou zo’n graffitimuur iets zijn voor de FPPW?

Oh, dat zou heel cool zijn! Ik vind dat onze campussen in het algemeen kale muren hebben en dat er veel kleur ontbreekt. Ik verwacht nu niet dat we de hele FPPW vol schilderen maar een graffitimuur zou een aangenamere sfeer brengen aan de campus! Meer kleur brengt ook automatisch meer ‘joie’ met zich mee. Zo zal de campus ook wat minder saai zijn en zou er plaats zijn om de creatievelingen de kans te geven om zich uit te leven!

Je wil een ontspanningsruimte voorzien voor studenten. Hoe zou je dat aanpakken? Wat mag er zeker niet ontbreken?

Dat wil ik zeker doen! Ikzelf heb opgemerkt dat we nergens terecht kunnen op de campus tijdens onze springuren. Ofwel ga je naar je kot ofwel naar huis, maar wat als het te ver ligt? Ik heb dit al meegedeeld aan de PPSR-leden en zij vonden het een goed idee! Ik denk dat de decaan dit ook een goed idee zal vinden. Ik zie wel vaak lege leslokalen dus die zouden na overleg kunnen vervangen worden door een ontspanningsruimte. Wat er zeker niet mag ontbreken zijn genoeg zetels en sofa’s, koffietafels en gezelschapsspellen! Er zal dan altijd ruimte zijn voor specifieke ideeën en behoeften van de studenten om het daar wat gezelliger te maken.

 

Nathalie Mannaerts

Studierichting: 3de bachelor psychologie, afstudeerrichting klinische psychologie

Gelieerd aan: Psychologische en Pedagogische StudentenRaad (PPSR)

Rangschik drie thema’s waar jij het meest op wil inzetten als stuver:

1. Communicatie 

2. Mentaal welbevinden 

3. Digitalisering

Favoriete maaltijd in de UGent resto’s: De spaghetti met extra veel kaas!

 

Vragen op basis van Nathalies motivatiebrief:

Wat heb je bij de PPSR bijgeleerd over de werking van de faculteit?

In de eerste plaats heb ik geleerd dat studenten centraal staan bij de goede werking van de faculteiten en de universiteit. Er is binnen de commissie en raad een goede representatie van de studenten. Verder heb ik me ingewerkt in het team waardoor ik een goede samenwerking heb kunnen uitbouwen en ik veel kennis en ervaring heb kunnen opdoen.

Hoe wil je zo veel mogelijk studenten betrekken bij de beslissingen van de faculteitsraad?

Met PPSR hebben we door de coronacrisis jaarverantwoordelijken aangesteld die elke week een Google Form delen in de Facebookgroepen. Hierin kunnen studenten hun problemen en klachten doorsturen. Ik bundel die opmerkingen met een aantal StuVers en wij leggen deze voor aan de decaan, ombudsmannen en de onderwijsdirecteur in een wekelijks videogesprek. Dit systeem zou ik ook willen uitwerken naar volgend academiejaar zodat studenten op een laagdrempelige manier kunnen deelnemen aan de faculteitsraad.

 

Morgan Thomas

Studierichting: 2de bachelor psychologie

Gelieerd aan: VPPK en PPSR

Rangschik drie thema’s waar jij het meest op wil inzetten als stuver:

1. Communicatie tussen de faculteit en de studenten

2. Mentaal welzijn

3. Inspraak

Favoriete maaltijd in de UGent resto's: Spaghetti, what else?

 

Vragen op basis van Morgans motivatiebrief:

Wat zou je willen leren uit het stuverschap?

Tijdens mijn tijd in het praesidium van VPPK heb ik al zeer veel geleerd over samenwerken, vergaderen, organisatie, enzovoort. Deze skills hoop uit te breiden tijdens het stuverschap. Mijn aspiratie is om later in human resources te werken en dan komen de vaardigheden die ik bijleer als studentenvertegenwoordiger zeker van pas. 

Hoe kunnen studenten met een functiebeperking beter vertegenwoordigd worden?

UGent doet al veel voor studenten met een functiebeperking maar ik heb gemerkt dat studenten niet altijd weten welke faciliteiten er zijn. Dit wil ik veranderen door duidelijk te maken dat er een stuver is in de faculteitsraad met een functiebeperking. Maar vooral om te laten blijken dat studenten zoals ik, met dyslexie bijvoorbeeld, niet bang mogen zijn om aan de universiteit te studeren want dat het wel mogelijk is om dit te combineren en ‘goede punten’ te behalen.
 

Charlotte Thys

Studierichting: Schakeljaar pedagogische wetenschappen, afstudeerrichting klinische orthopedagogiek en disability studies

Gelieerd aan: /

Rangschik drie thema’s waar jij het meest op wil inzetten als stuver:

1. Betere ondersteuning voor eerstejaars- en schakelstudenten 

2. Verbetering organisatie lessen, examens en inhaalexamenroosters

3. Algemeen welzijn, in het bijzonder mentaal welzijn, van studenten voorop

Favoriete maaltijd in de UGent resto's: Zijn de verse croissants en chocoladebroodjes ook een maaltijd? Zo ja, dan verkies ik deze boven alles! 

 

Vragen op basis van Charlotte's motivatiebrief:

Hoe kunnen schakelstudenten beter vertegenwoordigd worden?

Door studenten die ervaring hebben binnen schakeljaren te laten participeren binnen faculteitsraden, commissies, enzovoort. Vandaar ook mijn kandidatuur. Aangezien ik zelf ervaring heb met schakelen en veel studenten ken binnen de verschillende schakeljaren, lijkt het me ideaal om hen in het bijzonder te vertegenwoordigen. Ik merkte zelf dat de overgang van hogeschool naar universiteit soms moeizaam was. Hierdoor wil ik deze overgang voor iedereen dragelijk maken aangezien er veel op ons afkomt. Daarom richt ik me ook op het welzijn van eerstejaars studenten die vaak de overgang hebben gemaakt van een middelbare school naar een universiteit. Het lijkt me dan ook belangrijk om hun stem mee op te nemen en op zoek te gaan naar wat zij als drempels en moeilijkheden ervaren. Daarnaast mogen de positieve dingen ook in de verf gezet worden en zelfs versterkt worden binnen de faculteit!

Hoe wil je het contact tussen studenten en professoren verbeteren?

Door meer mogelijkheden en ruimte te voorzien zodat studenten professoren kunnen aanspreken. Ik merk vaak een soort angst of drempel bij studenten om contact op te nemen met professoren en ik wil erop inzetten om deze contacten makkelijker te maken. Vaak gebeurt communicatie via assistenten maar ik denk dat het ook fijn zou zijn om contact te hebben via professoren bij bepaalde punten. 

 

Ymke Verduyn

Studierichting: 2de bachelor psychologie

Gelieerd aan: /

Rangschik drie thema’s waar jij het meest op wil inzetten als stuver:

1. Communicatie

2. Uniforme online tools

3. Duurzaamheid en ontwikkelingshulp

Favoriete maaltijd in de UGent resto's: Spaghetti, of course

 

Vragen op basis van Ymke's motivatiebrief:

"Het hele 'unief-traject' is soms moeilijk en onduidelijk," zeg je in jouw motivatiebrief. Hoe zou je dit probleem willen aanpakken?

Zoals ik al vermeld heb in mijn standpunten, is communicatie zeer belangrijk. Vele studenten weten niet waar ze terecht kunnen voor hulp als ze, bijvoorbeeld, geen modeltraject kunnen volgen. Ik vind het dus heel belangrijk dat er duidelijk gecommuniceerd wordt aan de student waar en wanneer ze voor welk probleem terecht kunnen. Als studenten al weten hoe ze hulp kunnen krijgen, zal dat het traject al heel wat gemakkelijker maken.

Hoe kan de ervaring als bestuurslid van Talentri jou helpen als stuver?

Met Talentri hebben we heel vaak vergaderingen, waardoor ik daar een beetje in ‘getraind’ ben. Dankzij Talentri heb ik ook een heel ruime visie en sta ik voor alles open, hoe moeilijk het ook mag lijken. Vaak is iets gemakkelijker te verwezenlijken dan op voorhand gedacht. Dit is wel iets dat ik heel hard geleerd heb in onze vzw, het klinkt misschien wat cliché maar het is echt wel zo: waar een wil is, is een weg! 

 

De openingszin

Hoe overtuig je anderen van jouw standpunten?

  • We zijn studenten en iedereen streeft naar goede prestatie, en iedereen heeft veel zaken te doen en te zorgen naast zijn/haar studie, dus de kwaliteit is belangrijk maar ook te veel opdrachten dat is minder goed, daarom tussentijds feedback met sleutelcompetenties zou dat nuttig zijn.
  • Studenten hebben vragen, behoeften en noden voor hun traject. Daarom is het van belang om de vragen te beantwoorden, informeren door linken met de juiste persoon of het bestuur.
  • Relaxmoment en sociaal contact aankaarten is belangrijk voor de motivatie en de energie van studenten: studeren is belangrijk, maar het leven is niet enkel studeren.

Ik ben zeker niet verlegen of terughoudend en durf goed mijn mening te uiten, ook als die anders is dan die van de meerderheid. Maar natuurlijk steeds met respect voor de mening van de ander. Ik probeer altijd goed te luisteren naar de andere standpunten en te zoeken naar gelijkenissen om samen tot een compromis te komen.

Ik hoop te overtuigen door open te staan voor de stem van elke student zodat ook, bijvoorbeeld, zij die niet zo willen meedoen met het ‘studentenleven’, of zij die een slechte start hebben gehad, ook iets te zeggen hebben. Ook probeer ik met relevante afbeeldingen (lees: memes) de problemen aan de faculteit vers in het geheugen te houden zodat er een sterk argument op de faculteitsraad kan gegeven worden. Daarnaast wil ik gewoon net als anderen dat er eens iets aan de zaken verandert. Een sterke kant van de Belgen…

Ik vind ieders mening belangrijk. Daarom probeer ik altijd goed te luisteren naar de standpunten van de tegenpartij. Deze kunnen ook een grond van waarheid bevatten. Pas als ik goed weet waarvoor de ander staat, probeer ik hen te overtuigen van mijn standpunten. Vaak doe ik dit door minder realistische punten van de tegenpartij bloot te leggen. Voor mij blijft het belangrijk dat beide partijen gehoord worden en elkaar naar een hoger level kunnen tillen.

Na ongeveer 3 jaar gestudeerd te hebben aan de FPPW denk ik dat ik genoeg heb meegemaakt en gehoord over zaken die wat beter kunnen aan de campus en daarop baseer ik mijn standpunten. Ik pleit voor meer digitalisering, meer livestream en lesopnames, een eerlijke verdeling van de (her)examenroosters met het oog op de trajecten van GIT- en werkstudenten en meer ruimtes voor studenten op de campus, waaronder een ontspanningsruimte.

Hey, mijn is naam Nathalie Mannaerts en ik stel me kandidaat als stuver in de faculteitsraad. Ik ben penningmeester bij PPSR en ik zou graag met evenveel enthousiasme actief willen blijven binnen PPSR. Daarom lijkt het me interessante om ook binnen de faculteitsraad te zetelen. Naast PPSR ben ik ook een actieve commilitoon binnen VPPK.

Ik probeer mijn standpunt te gronden op feiten en deze duidelijk samen te vatten in mijn mening. Ook is het, volgens mij, belangrijk om rekening te houden met het standpunt van anderen en je eigen fouten in te zien.

Ik denk dat het belangrijk is om ervoor te zorgen dat studenten zich goed in hun vel voelen binnen hun studententijd. Je ontwikkelt jezelf tot een volwassen beroepspersoon en ik denk dat je binnen deze tijd de belangrijkste lessen leert. Daarom lijkt het mij essentieel om in te zetten op een aangename, vlotte studententijd aangezien er al erg veel druk op ons ligt. Daarnaast ben ik zelf een schakelstudent en wil dan ook in het bijzonder opkomen voor schakelstudenten omdat ik merk dat er qua curriculumopties, examenroosters, uitzonderingen, samenwerking met modeltraject-studenten nog erg veel verbetering mogelijk is. Tot slot wil ik iedereen motiveren om op mij te stemmen omdat ik een heel sociaal persoon ben en luister naar de stem van mensen. Ik studeer nog vrij lang aan de faculteit PPW waardoor ik me hierbinnen graag wil inwerken en erg gemotiveerd ben om de stem van studenten te vertegenwoordigen. 

 Ik denk dat mijn standpunten telkens concrete en vrij algemene ‘problemen’ zijn waar vele studenten zich in kunnen vinden en dus denk ik dat ze snel overtuigd zullen zijn. Bijvoorbeeld, uniforme online tools: de dag van vandaag moeten we voor verschillende vakken inschrijven in groepen op verschillende manieren, papers indienen op verschillende plaatsen, enzovoort. Iedereen heeft nood aan structuur en velen zien de bomen door het bos niet meer. Ook ik niet en dat is dus iets dat ik heel snel wil aanpakken. 

 

Duurzaamheid

Geef één concrete maatregel op het niveau van de faculteit waarmee jij aan duurzaamheid zou willen werken.

Meer sleutelcompetenties met weinig opdrachten en tussentijdse feedback.

Voedselverspilling tegengaan door een project als ‘Too Good to Go’. 

Meer gebruik maken van online lessen, voor vakken waar fysieke aanwezigheid niet noodzakelijk is, zorgt ook voor minder verplaatsingen.

Er zijn al een paar recycleerbare zaken zoals koffiebekers aan de faculteit. Ik hoop alles over die meet te krijgen zodat we een zero-waste faculteit kunnen worden.

In de winter merk ik dat de verwarming in de lokalen altijd aan staat, terwijl de proffen soms ramen openzetten. Dit kan best eens gecommuniceerd worden naar de proffen, en eventueel studenten, toe. Wie weet zijn deze zich er niet van bewust.

Door alles zoveel mogelijk te ‘verduurzamen’, denk hier aan mobiliteit, energie en, bijvoorbeeld, de lesinhouden! Hiermee bedoel ik dat er onderwerpen zoals gelijkheid, armoede, kwaliteitsvol onderwijs aan bod moeten komen tijdens de les. Dit zou ons allen bewuster maken van de maatschappelijke problemen en ons aanzetten tot het bijdragen aan een duurzamer onderwijs.

Aangezien de resto’s vaak met overschotten van voedsel zit, zou dit voedsel geschonken kunnen worden aan een voedselbank. De faculteit is hier actief mee bezig om dit op te starten.

Ik ben geen expert op vlak van duurzaamheid, dat moet ik toegeven. Ik kan op dit moment niets concreet bedenken wat er nog kan verbeteren. Natuurlijk zijn er altijd dingen die beter kunnen, maar het feit dat je extra moet betalen in de resto voor meeneemmaaltijden vanwege het plastic, dat er extra drankfonteintjes zijn bijgeplaatst en er extra fietsenstallingen zijn gekomen, er een tuintje is bijgebouwd voor de studenten enzovoort. Allemaal in de loop van het laatste jaar. Ik vind dat al een zeer goede stap in de juiste richting naar duurzaamheid.

Inzetten op meer en beter toegankelijke fietsenstallingen. Fiets onveilig tegen de bomen zetten? Snel nog een plaatsje zoeken om nét op tijd te kunnen komen in de les? Iets wat we allemaal kennen en waar ik me voor wil inzetten! We willen een duurzame en groene samenleving en dit start vaak al bij studenten. Het is daarom de verantwoordelijkheid van de faculteit om dit mogelijk te maken. 

Voedselverspilling: ik denk dat er in de resto’s vaak overgebleven eten wordt weggesmeten en daar kan zeker iets aan veranderen. 

'De FPPW doet het goed op vlak van duurzaamheid.'

Akkoord. 

FPPW zoekt naar oplossingen die haalbaar zijn zonder de uiteindelijke doelstellingen uit het oog te verliezen.

Deels akkoord.

Ik denk dat de faculteit zeker probeert te werken aan duurzaamheid maar het kan altijd beter.

Akkoord.

Er is natuurlijk nog veel werk aan de winkel, maar men ziet veel vooruitgang op verschillende vlakken. Bijvoorbeeld automatische lichten, gerecycleerd papier om de handen te drogen in de toiletten, veel cursussen die al als pdf worden aangeboden (alhoewel dit voor veel vakken nog niet het geval is), duidelijke afvalbakken voor recyclage, vegetarische en veganistische maaltijden, enzovoort.

Akkoord.

Ze zijn al goed bezig met goedkope drinkflessen en gratis water in het resto, recycleerbare koffiebekers, enzovoort. Zulke veranderingen zijn welkom. Er worden al veel inspanningen gedaan maar er is nog een lange weg te gaan: er zijn nog veel wegwerpspullen, zoals de sauspotjes, die vervangen kunnen worden. 

Akkoord.

Er wordt zeker ingezet op duurzame maaltijden, dat is niet te ontkennen. Er zijn verschillende vuilnisbakken aanwezig die het sorteren van afval stimuleren. Er is veel ruimte om fietsen te stallen, hierdoor wordt fietsen aangemoedigd. Onlangs zijn er ook bomen gepland op het pleintje naast de fietsenstalling. Ik merk dat de FPPW hier aandacht aan besteed: volgens mij zijn ze goed bezig. Al zijn er altijd punten tot verbetering.

Niet akkoord.

Er is nog veel ruimte om te werken aan een duurzamere universiteit. Zo kan er geïnvesteerd worden in groene ruimtes en een duurzame energie en mobiliteit voor studenten en het personeel (aanmoediging fietsgebruik, terugbetaling woon-werkverkeer tijdens stages). Daarnaast zou er meer gewerkt moeten worden aan projecten zoals ‘Klimaatneutrale Universiteit’.

Akkoord.

De decaan is begaan met duurzaamheid en plaatst het hoog op de agenda. Er is op onze faculteit een commissie voor duurzaamheid. Vorig jaar heeft PPSR een plantactie georganiseerd tijdens de FPPWeek: een week in het teken van onze faculteit. Ook dit jaar was er het plan om met de FPPWeek de campus wat groener maken. We zouden met duurzaamheid@UGent een pop-up tuin maken met bloembakken en meer groen op onze grijze binnenplein. Helaas is dit vanwege de coronacrisis niet kunnen doorgaan. Indien de omstandigheden het toelaten, kunnen we dit volgend jaar organiseren. Maar er kunnen nog veel verbeteringen zijn op vlak van duurzaamheid.

Akkoord.

Zoals ik hierboven vermeld heb zijn er het laatste jaar al een aantal verbeteringen gekomen. Allemaal op vlak van duurzaamheid en dit vind ik zeker een goede zaak. Natuurlijk hoor ik ook graag van anderen die hier meer over weten hoe we dit nog kunnen verbeteren. 

Akkoord.

Ik ben het er zeker met eens dat de FPPW het goed doet op vlak van duurzaamheid. Ik denk wel dat we op onze faculteit nog een groter draagvlak kunnen creeëren bij iedereen om zijn of haar steentje bij te dragen. 

Akkoord.

Er worden al veel inspanningen gedaan in onze faculteit: ik denk daarbij aan herbruikbare soepbekers, vegetarische maaltijden, enzovoort.

 

Communicatie

Geef één concrete maatregel die de communicatie binnen onze faculteit zou kunnen verbeteren.

Communicatiekanalen op drie niveaus; tussen de studenten, de lesgevers en assistenten en de besturen. Door platform dat we op Ufora kunnen koppelen en het platform kan gebruikt worden via een app: digitale communicatie door vragen te stellen met ondersteuning.

Ufora, Oasis, Athena, Centauro,… Het is allemaal zo verwarrend! Ik wil naar één online platform voor alle communicatie. 

Delen van één specifieke pagina voor zowel masterproeven, stageinschrijvingen als Erasmusprogrammas waar allerelevante informatie te vinden valt. Op die manier wordt er geen tijd verspild door het zoeken naar informatie en zullen ook de contactpersonen een stuk minder vragen krijgen. 

Wat nu begint te komen en waar ik op wil inzetten zijn Google-documenten die voor iedereen toegankelijk zijn en waar iedereen zijn mening kan geven over een bepaald onderwerp. Of je kan een poll maken over welke onderwerpen het meeste spelen. Als je dan honderd studenten hebt waarvan de helft hetzelfde zegt, heeft dit echt wel een impact. 

Ik vind ik dat de communicatie heel goed verloopt, als student bent je via verschillende online media snel op de hoogte van de gang van zaken. Om de communicatie van belangrijke beslissingen in het oog te laten springen, kan de FPPW aan het prikbord naast de facultaire bib, een deel vrij maken die de belangrijke punten van de week of maand bespreekt. Studenten komen vaak binnen langs de hoofdingang, deze plaats valt daarom meteen op.

Inspraak voor studenten. Er worden allerlei belangrijke beslissingen genomen met betrekking tot de studenten, en de beste manier om een optimale communicatie te garanderen is door inspraak te geven aan studenten. Zo worden zij op tijd op de hoogte gehouden vooraleer de beslissing al is genomen, en kunnen ze hun opmerkingen en standpunten meedelen.

De doorstroom van informatie tussen de verschillende raden en commissies, PPSR en de studenten vind ik zeer belangrijk. Iedereen moet op de hoogte gebracht worden van de genomen beslissingen en iedere student moet de mogelijkheid hebben om zijn mening te uiten. De studenten moeten op de hoogte gebracht worden en moeten gehoord worden.

Communicatie tussen de verschillende vakgroepen voor de verschillende opleidingen moet beter. Je moeten inschrijven tijdens een les van een ander vak mag niet kunnen. Dit is al voorgevallen voor studenten op modeltraject. Ook deadlines van verschillende vakken op hetzelfde moment, brengt onnodige stress met zich mee. Agenda’s delen voor dit soort dingen moet mogelijk zijn.

Juist en duidelijk communiceren naar studenten toe. Ervoor zorgen dat de nodige informatie bij de juiste student terecht komt. Daarnaast ook eenduidige communicatie over de hele lijn van de faculteit. 

Zoals ik al aangegeven heb, vind ik het nog onduidelijk waar je met welke vragen of problemen terechtkan. Een duidelijk overzicht dat gemakkelijk te vinden is (eventueel online of via flyers) zou daarbij kunnen helpen.

'Stuvers zijn voldoende zichtbaar binnen onze faculteit.'

Akkoord.

Ze helpen studenten in hun academische traject en vooral voor de examenrooster.

Akkoord.

Ik vind dat ik goed op de hoogte wordt gehouden via de PPSR en de jaarverantwoordelijken over het reilen en zeilen op de faculteit. Ook de FPPWeek vond ik een topevenement. 

Niet akkoord.

Ik leerde zelf pas vanaf dit jaar over de stuvers toen ik meer naar vergaderingen van de PPSR ging. Toen ik me er meer over informeerde werd ik direct enthousiast! Voor wat ze allemaal kunnen zou dit echt bekender mogen zijn want men voelt zich te vaak machteloos tegenover de grillen van de faculteit. De stuvers kunnen de plooien glad strijken bij wijze van spreke.

Niet akkoord.

Volgens mij weten veel studenten niet eens af van het feit dat er studentenvertegenwoordigers zijn, laat staan welke studenten zetelen in de raad. Het zou niet slecht zijn dat deze stuvers een beter aanspreekpunt vormen in de faculteit. Er zijn zeker en vast veel studenten die niet zetelen in de raad die ook goede ideeën hebben, of bepaalde onderwerpen op tafel willen leggen. De aanspreekbaarheid en zichtbaarheid moeten duidelijk beter.

Niet Akkoord. 

Ik denk dat er veel studenten zijn die nog geen idee hebben wat stuvers doen of de stuvers van hun faculteit niet kennen. Dit kunnen we wel regelen met deze verkiezingen! De stuvers kunnen actiever bezig zijn in de Facebookgroepen en zelfs één of meerdere keren per  maand een woordje spreken voor de studenten tijdens de pauze in aula’s.

Niet akkoord.

Helaas hebben niet veel studenten op onze faculteit reeds kennis gemaakt met de studentenvertegenwoordigers en de PPSR. Het belang en de bijdrage van de stuvers is daardoor ook nog niet goed gekend onder de studenten. Hier wens ik graag verandering in te brengen zodat studenten een aanspreekpunt hebben in het kader van de faculteit en de studievoortgang.

Niet akkoord.

Ik heb geen idee wie de stuvers in de faculteitsraad van mijn faculteit nu zijn. Dit zegt al veel. Ook als praesidium van een kring aan de faculteit waren hier veel frustraties over. Het feit dat studenten niet weten waar ze met welk probleem terecht kunnen bij wie is zeer belangrijk. Weten wie hen representeert ook. Misschien is het een goed idee om direct vanaf het eerste jaar mee te geven dat er stuvers zijn zou al zeker helpen.

Niet akkoord.

Vanuit mijn ervaring vind ik dat stuvers onvoldoende bereikbaar en zichtbaar zijn. Hier dient aan gewerkt te worden zodat iedere student de weg kent naar een stuver om zijn of haar stem te laten horen. 

Niet akkoord.

Heel simpel: ik zou zelfs niet weten wie de stuvers dit jaar zijn.

 

Welzijn

'Waar liggen studenten wakker van?'

De mentale en lichamelijke gezondheid primeert om te kunnen blijven studeren, naar de les te gaan, opdrachten goed beëindigen en goede examen afleggen.  

In deze tijden van crisis denk ik dat het duidelijk is waar de studenten van wakker liggen: het online onderwijs. Dit staat nog niet helemaal op punt, wat ergens ook normaal is want het blijft een plotse uitzonderlijke situatie. Hier wil ik zeker verder op inzetten, zodat het in de toekomst makkelijker is voor, onder andere, werkstudenten om in de post-coronatijd ook zo veel mogelijk van op afstand te kunnen doen. Verder denk ik dat de steeds toenemende werkdruk ook voor veel stress zorgt. In sommige afstudeerrichtingen worden studenten overladen met opdrachten en papers, meestal in groepsverband met meer dan drie personen. Zo blijft er vaak nog maar weinig tijd over om de leerstof zelf te verwerken of om het handboek/de cursus grondig te doorspitten. Bovendien vraagt het constant samenwerken met verschillende groepjes veel organisatie en moet je je vaak in verschillende bochten wringen omdat niet iedereen hetzelfde programma volgt. 

Studiekeuzes en hun toekomst.

Over wanneer we opnieuw kunnen uitgaan zal vast wel een belangrijke zijn in deze tijden. Maar in het algemeen vooral over de examens. Jammer genoeg niet omdat ze moeilijk zullen zijn maar omdat men schrik heeft dat ze… vaag zullen zijn. Er is geen beter woord voor. Daarom dat duidelijkheid ook zo’n punt (of drie) voor me is. Een examen zou een test van kennis en begrip moeten zijn en niet van interpretatie mogen afhangen. Een examen is niet de tijd om te filosoferen, behalve voor het vak Filosofie.

De meeste studenten zijn bekommerd om hun werklast, examens en taken. Dit zijn zaken waar een student standaard mee begaan is uiteraard. Zo lang er duidelijk gecommuniceerd wordt wat de verwachtingen zijn van de studenten, ontstaat volgens mij geen onnodige stress.

Goh, vooral in deze tijden denk ik dat velen van ons slapeloze nachten hebben. Ik denk dat het vooral de onzekerheid is, onzeker over het verloop van de examens, het academiejaar. Daarnaast ook de hoge werkdruk, de vage communicatie, het bijna wegvallen van ons sociaal leven. Het is moeilijk, maar we moeten hoopvol blijven! Daarnaast moeten we onze stem laten horen binnen de faculteit en alles waarmee we zitten meedelen en elkaar bijstaan. Dat kan door elkaar samenvattingen te sturen, door deel te nemen aan online chatsessies zoals Start to Talk of gewoon elkaar berichtjes te sturen. En daar aansluitend wil ik een 'aangepaste' quote toevoegen: "When students work together, it's a bond unlike any other".

Er heerst door de coronacrisis een grote onzekerheid bij de studenten. Op heden heerst er veel onzekerheid over wat de toekomst zal brengen. Ik heb met enkele stuvers een wekelijks gesprek met decaan, ombudsmannen en de onderwijsdirecteur om de stand van zaken te bespreken zodat de studenten ook op de hoogte zijn van de situatie.

Werkdruk en stages. Met hervormingen in bepaalde richtingen ligt de werkdruk veel te hoog. Als je hoort dat vakken van 6 naar 3 studiepunten gaan zonder dat er enige verandering plaatsvindt aan het vak lijkt mij niet mogen kunnen. Ook verandering in de voorwaarden van de stageplekken gewoon mededelen in het begin van het jaar zonder hier op voorhand iets van te laten weten zodat studenten opeens een jaar extra moeten doen over hun studies is niet echt bevorderend voor het welzijn van de student en moest eerder gecommuniceerd worden.

De combinatie studeren, werken, vrije tijd, hobby’s, relaties onderhouden, enzovoort, weegt zwaar op veel studenten hun schouders. Daarnaast denk ik dat de hoge werk- en prestatiedruk hierbij een belangrijke rol speelt. 

De vele deadlines die we krijgen.

'Mentaal welbevinden moet een belangrijk thema worden aan de universiteit.'

Akkoord.

Ja, belangrijk, het welbevinden van studenten heeft een invloed op de leerprestatie en om het diploma te behalen. Minder welbevinden zorgt voor drop-out. Ik schreef dat op basis van een onderzoek dat werd uitgevoerd door professor Martin en ik over het welbevinden in het Vlaamse hoger onderwijs.

Akkoord.

De maatschappij vraagt heel veel van ons. We voelen de druk om het zo goed mogelijk te doen op school, een bruisend sociaal leven te hebben, de perfecte relatie en een perfect lichaam. Deze steeds toenemende druk kan zorgen voor veel stress en dit kan ook fysieke klachten opleveren. De universiteit kan een grote rol spelen om dit voor zijn studenten draaglijker te maken door in te zetten op mentale zorg. Concreet kan dit door meer middelen te voorzien voor de studentenpsychologen zodat zij een grotere groep studenten kunnen helpen. Verder is het ook belangrijk om die mentale gezondheid uit de taboesfeer te halen: het is oké als je je even zwak voelt, het is oké als je faalangst hebt voor een examen, het is oké als je door het bos even de bomen niet meer ziet. Je bent niet alleen en samen kunnen we hieraan werken.

Akkoord.

Ons faculteit zou nu eenmaal de vaandeldrager moeten zijn.

Akkoord.

De universiteit zelf veroorzaakt soms -- niet opzettelijk, natuurlijk -- wel wat mentale problemen. Denk aan stress, faalangst, jezelf niet goed genoeg voelen, enzovoort. Ik weet uit ervaring hoe het voelt als een jaar niet geslaagd is. De huidige begeleiding voldoet daar niet echt aan. Een verhoging van de capaciteit, bijvoorbeeld meer studentenpsychologen, zou hierbij al helpen.

Akkoord.

Uiteraard. Wij zijn de faculteit psychologie en pedagogische wetenschappen. Het zou wereldvreemd zijn om niet akkoord te gaan met deze stelling. Dit is het onderwerp waar wij een voorbeeld moeten zijn naar andere faculteiten toe. Al vind ik dat de focus evenzeer moet liggen op het bieden van kwaliteitsvol onderwijs.

Akkoord.

Mentale gezondheid is even belangrijk als fysieke gezondheid, en als er daar iets mankeert, heeft dat zware gevolgen zoals faalangst of depressie. Deze hebben dan een slecht effect op de punten en de prestaties van studenten. Om kwalitatief  onderwijs te garanderen zou een universiteit dus sowieso moeten inzetten op het mentale welzijn van studenten.

Akkoord.

De Gentse studentenraad heeft vorig jaar een enquête afgenomen over het mentaal welbevinden van de studenten en de resultaten waren allesbehalve positief. Er moet meer aandacht worden besteed aan het mentaal welbevinden van de studenten. UGent heeft al goede initiatieven zoals Trustpunt en de studentenpsychologen. Vanuit de studenten zelf is “Start To Talk” opgericht en dit is echt een super initiatief. Ik hoop dat er nog veel initiatieven van de studenten en UGent zullen volgen en ik wil hier actief aan bijdragen. Want er moet echt iets gebeuren aan het mentaal welzijn van de studenten. Op vlak van mentaal welzijn schiet de UGent jammer genoeg nog ernstig tekort. 

Akkoord.

We leven in een steeds meer ingewikkeld wordende maatschappij. Het feit dat België, volgens onderzoek gedaan aan de UGent, de hoogste zelfmoordcijfers in West-Europa heeft, is sprekend. We moeten hier meer voor inzetten om te laten weten waar studenten terecht kunnen. Ik weet niet concreet hoe het zit op onze faculteit maar als studenten niet zowel op korte als lange termijn bij iemand terecht kunnen, moet hier verandering in gebracht worden. Een goed mentaal welzijn is een belangrijke voorwaarden om je goed op je studies te kunnen focussen dus het kan enkel in het voordeel van UGent zijn om hier meer op in te zetten. 

Akkoord.

Hier ben ik zeker voorstander van omdat ik zelf heb ervaren dat het essentieel is om goed in je vel te zitten waardoor je ook meer energie over hebt om te investeren in je studie en toekomst. Een vicieuze cirkel waar veel aandacht aan besteed dient te worden!

Akkoord.

Mentaal welzijn is zeer belangrijk en ik denk dat de universiteit daar een grote rol kan in spelen.

'De FPPW moet meer studieruimtes voorzien.'

Akkoord.

Vooral voor groepswerk en zelfstudie waarmee de studenten goed kunnen studeren en constateren.

Akkoord.

Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend om op kot te studeren of op de computer te werken. Ook voor groepswerken zouden er meer ruimtes moeten worden voorzien waar groepen rustig kunnen werken en presentaties kunnen inoefenen. 

Geen mening.

Ik luister.

Akkoord.

Maar dit zijn ze wel al aan het doen. De bib is super maar tijdens de blok wat te vol dus ze gaan hem uitbreiden. De ruimte waar je studeert is toch wel ontzettend belangrijk voor velen!

Niet akkoord.

Momenteel zijn alle lege lokalen in de faculteit ter beschikking gesteld voor studerende studenten. Ik maak er zeker gebruik van. Soms zit ik met twee of drie vrienden in een lokaal waar vijftig mensen binnen kunnen. Het kan wel duidelijker gecommuniceerd worden wanneer de lokalen vrij zijn en wanneer ze gereserveerd zijn voor lessen. De regeling die daar momenteel toe genomen werd, is nog niet duidelijk bij de studenten terechtgekomen.

Akkoord.

Ik heb vaak meegemaakt dat ik geen plaats vond in de bibliotheek van mijn eigen campus en ook niet in de Krook. Daarom zou het ideaal zijn als elke faculteit naast de faculteitsbibliotheek ook een ruimte vrijmaakt waar studenten kunnen studeren en hun groepswerken kunnen maken. Want vaak gaan studenten hiervoor naar de resto’s en die zijn dan te luidruchtig om een groepswerk te maken.

Niet akkoord.

Bij de Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs (CKO) heb ik meegewerkt aan QR-codes die nu aan elk lokaal hangen om te zien of het lokaal vrij is en tot wanneer. Studenten waren heel enthousiast over dit initiatief. Tijdens de blok heb ik meegewerkt aan Blok@Dunant waarbij de faculteitsbibliotheek open bleef tot 21u. Studenten hebben dit initiatief heel hard gewaardeerd omdat zij zo de kans kregen om in stilte en zonder afleiding te studeren. Dit initiatief zou ik in de toekomst ook willen behouden. Het aantal studieruimtes lijkt te voldoen aan de noodzaak, maar dit blijf ik graag opvolgen zodat de studenten tevreden blijven met het aanbod.

Akkoord.

De bib op onze faculteit zit overvol tijdens de examenperiodes. Gelukkig heeft de PPSR hier al een oplossing voor gevonden door een QR-code overal te hangen die laat zien welke lokalen vrij zijn zodat studenten hier dan in kunnen studeren. Maar ik hoor vooral dat er ruimtes nodig zijn voor de pendelstudenten. Dat zij ergens terecht kunnen ter ontspanning tussen de lessen door. Dus daar kan nog gewerkt aan worden. 

Akkoord.

Rustige, toegankelijke, aangename studieruimtes zijn een must voor een faculteit en daar kan zeker nog aan gewerkt worden. Een overvolle bib, PC-lokalen die vaak erg druk zijn kunnen voor demotivatie zorgen en dat wil ik graag beperken.

Akkoord.

De bib zit vaak vol, vooral tijdens de examenperiodes, enkele extra ruimtes waar het rustig is zouden zeker mooi meegenomen zijn.

 

Digitalisering

Hoe zie jij de toekomst van digitaal onderwijs?

Digitaal onderwijs is een goede stap, maar men mag zich niet enkel baseren op zuiver gebruik online leren. Het zou beter zijn om blended leren te bevorderen: dat is zowel fysiek als online leren. Uit onderzoek blijkt dat blended leren de beste manier is voor onderwijs.

Ik hoop dat het door de digitalisering voor véél meer mensen mogelijk zal zijn een universitaire studie te beginnen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die voltijds werken en moeilijk in de les geraken of studenten die mantelzorgers zijn. Voor veel vakken is het perfect mogelijk de lessen te streamen of op te nemen en nadien online te plaatsen. Ik ben zeker voorstander van de verdere digitalisering van ons onderwijs maar zou tegelijk niet willen dat alles enkel online gebeurt. Voor veel studenten zijn de fysieke lessen en het sociaal contact heel belangrijk. Online les volgen moet een mogelijkheid zijn, geen verplichting. Althans niet voor alle vakken.

De uitdagingen die de universiteit Gent in het kader van COVID-19 ondergaan heeft, kunnen we ook meenemen naar de toekomst toe. Op dit moment merkt iedereen dat het gebruik van technologie noodzakelijk is, maar voor velen onder ons waaronder studenten met een beperking en werkstudenten, zijn deze ook ernaast van groot belang in hun studieprogramma. Daarnaast is het ook beter voor het milieu door minder verplaatsingen en het kan ons allemaal wel tijd en geld besparen. Het is natuurlijk belangrijk dat er nog persoonlijk contact is tussen studenten en docenten, maar voor sommige studenten is dat gewoonweg niet mogelijk en voor een aantal lessen is het zelfs niet heel belangrijk omaanwezig te zijn. 

Ufora op het niveau van Minerva van weleer krijgen. Ufora dat moderner is heeft zelfs het potentieel om beter te worden. Een syllabus en representatieve proefexamens of leerpaden zijn volgens mij ook goede leermiddelen.

Ik ben en blijf voorstander van on campus lessen. Zo behoudt men sociaal contact met medestudenten, kan de prof makkelijker aangesproken worden, creëert men duidelijke structuur in de lesweek … Na het experimenteren met digitalisering tijdens de coronacrisis, weet ik zeker dat het afschaffen van face to face lessen uit den boze is. Aan de andere kant is het makkelijk om lesopnames te bekijken in een rustige omgeving, ik let online toch beter op dan in de les op de campus. Daarom lijken lesopnames van elk vak mij een must. Studenten kunnen op die manier zelf kiezen waar ze zich beter bij voelen. Het lesgeven gebeurt op die manier flexibeler. Ieder kan voor zichzelf uitmaken welke lessen hij of zij al dan niet online volgt en wanneer hij of zij deze volgt. Voor werkcolleges lijkt het mij geen slecht idee om meer te digitaliseren. Ook om het verbeterwerk van de assistenten te verlichten. Ik merkte al snel dat wij voor een groepswerk, online veel efficiënter werken dan op de campus. 

De technologie is constant aan het evolueren en we zouden er gebruik van moeten maken. Tijdens deze coronatijden is het duidelijk geweest dat de studenten en de meeste profs zich hieraan aangepast hebben en gebruik van maken, maar we moeten meer pleiten voor digitalisering zoals meer livestreams en lesopnames! Daarnaast is het belangrijk dat we rekening houden met studenten die geen eigen laptop of computer hebben. Een mogelijke oplossing hiervoor is om aan hen computers en laptops uit te lenen aan democratische prijzen.  

Ik wil pleiten voor lesopnames voor elk vak die uiteraard ook tijdig online beschikbaar zijn. Het is al fijn dat de faculteit al veel inspanningen levert om de lessen op te nemen, maar dit kan altijd beter. Ik zou willen dat elk vak wordt opgenomen zodat studenten hun eigen dagen kunnen inplannen of de mogelijkheid hebben om de lessen te herbekijken.

Ik ben evenmin een expert op vlak van digitalisering maar ik hoor van veel studenten dat er moet gewerkt worden met software zoals R-code en SPSS zonder dat hier echt uitleg over wordt gegeven. Zowel tijdens de les als op Ufora. Extra uitleg over computervaardigheid met deze softwarepakketten zou zeker mogen voor de minder computervaardige studenten, zoals ikzelf. Het mag niet vanzelfsprekend zijn dat alle studenten perfect met een computer kunnen omgaan. Zeker zij die hier misschien niet mee zijn opgegroeid omwille van financiële redenen.

Zowel hoorcolleges als werkcolleges (waar mogelijk) voor élk vak online beschikbaar stellen. Zodat schakelstudenten, pendelstudenten, werkstudenten die vaak heel hard moeten puzzelen ook toegang hebben tot deelname aan deze onderwijsdiensten. Daarnaast ook meer inzetten op online vergaderingen, overleggen, afspraken, … via het toegankelijk en bereikbaar van online communicatieplatformen. Zo kan iedere student, schakel, pendel, student met functiebeperking, ziekte, enzovoort, participeren aan de universiteit. Én in tijden van crisis zoals nu, inzetten op het livestreamen van lessen met mogelijkheden om vragen te stellen. 

De dag van vandaag is de digitalisering al ver doorgezet, zowel alles gebeurt online. Het enige probleem is dat het nog te veel op verschillende manieren gebeurt. Daarom ben ik grote voorstander van uniforme online tools waarbij alles op dezelfde manier gebeurt voor alle vakken. Een ander punt waar ik ook verandering in zou willen brengen is de manier waarop professoren hun slides ter beschikking stellen. De ene doet dat via pdf, de andere via ppt, … Iedere student heeft zijn eigen leermethode, ik vind dus dat de proffen hun slides in ppt ter beschikking moeten stellen zodat iedereen er mee kan doen wat hij/zij wil.

 

'Professoren en assistenten aan de FPPW zetten voldoende in op digitalisering.'

Akkoord.

90 percent wel, tijdens deze crisis blijkt dat 90 percent van de professoren en assistenten het goed doen en online lesmateriaal voorzien.

Niet akkoord.

Ik ga toch voor niet akkoord omdat er veel nu pas aan het gebeuren is. 

Akkoord. 

Zeker in deze periode, maar dit moet dan ook meer gebruikt worden na de coronatijden.

Niet akkoord.

Sommigen doen het, sommigen doen het goed, sommigen doen het niet. Een groot deel van mijn campagne gaat ook over het digitale aspect: zet alles dat moet geweten zijn daar gewoon eens op! In een ideale situatie moest de Facebookgroep niet zo actief te zijn. De discussiefora op Ufora zouden ook meergangbaar kunnen gemaakt worden, de professoren kijken daar wel op en niet op Facebook. 

Niet akkoord.

Nu we in de coronacrisis zitten, merken we allen dat voorheen de overgang naar digitalisering stroef verliep. Nu blijkt dat het wel mogelijk is. Vele proffen zijn niet vertrouwd met digitaal lesgeven waardoor ze het links lieten liggen. In deze situatie hebben ze geen andere mogelijkheid. Het is mooi om te zien hoe ook deze mensen hun grenzen verleggen om het comfortabel te maken voor hun studenten. Elke crisis heeft zijn voordelen. Digitalisering zal volgens mij meer uitgerold worden binnen het onderwijs dan voorheen.

Niet akkoord.

Dit is moeilijk te antwoorden aangezien er wat verdeeldheid hieromtrent is. Maar ik zou eerder gaan voor Niet Akkoord. We zien nog altijd dat er profs zijn die geen voorstander zijn van lesopnames en livestream.

Akkoord.

FPPW heeft één van de meeste accommodaties voor lesopnames. Als streefdoel wil ik dat er in elk auditorium lesopnameapparatuur voorzien is. Technologische ongeletterdheid van proffen en assistenten zou geen argument mogen zijn om niet in te zetten op technologie. 

Niet akkoord.

Sommige profesoren weten zelf niet hoe ze met een computer moeten omgaan. Dit is niet per se nodig of storend voor sommige vakken maar soms wel. Vooral als het gaat om inschrijven in groepen is het belangrijk dat ze online komen wanneer de prof zei dat deze online gingen komen en niet random 1u13 later. Maar in deze coronatijden denk ik dat veel professoren gedwongen worden tot meer digitaliseren en dit kan enkel voordelig werken naar de toekomst toe. 

Niet akkoord.

Er zijn zeker heel veel professoren en assistenten die dit wel voldoende doen maar ik merk onder studenten dat dit zeker nog kan vebeterd worden. Sommige vakken worden niet opgenomen maar worden wel met een overlappend vak ingeroosterd. Zulke dingen zorgen voor veel stress die we als student wel kunnen missen.

Bepaalde proffen wel, zij bieden, bijvoorbeeld, online extra interessante artikels aan, oefeningen in de vorm van leerpaden, enzovoort. Andere dan weer niet, ik denk hierbij aan proffen die geen ppt’s ter beschikking stellen.

 

Onderwijs

Geef één concrete maatregel voor hoe jij het onderwijs aan onze faculteit zou willen verbeteren.

Hervormen van de opleidingen op basis van sleutelcompetenties van de 21ste eeuw. Aandacht besteden aan een snel veranderende wereld. Dit koppelen aan het onderwijs door onderwijsinnovatie, technologie en trends te creëren en te implementeren.

Zeer specifiek: kwaliteitsvollere begeleiding voor het vak Statistiek. Hiermee bedoel ik dat er oefensessies moeten worden georganiseerd waar oefeningen volledig aan bord worden gemaakt en uitgebreid worden uitgelegd door een begeleider, stap voor stap. Ook zouden er meer oefeningen beschikbaar moeten worden gesteld op het niveau van het examen zodat de studenten zich beter kunnen voorbereiden. 

Meer toepassingsgericht te werk gaan door practica en minder werklast door opdrachten.

Het onderwijs heb ik ondertussen al enkele keren over gesproken maar om concreet over de examens een maatregel te geven: representatieve proefexamens, indien begripvragen met goede feedbackmogelijkheden. Sommige professoren doen het al dus ik wil ze graag allemaal daar krijgen.

De standpunten in mijn kandidatuur voor studentenvertegenwoordiger gaan vooral over de inhoud van het curriculum. Ik vind bijvoorbeeld dat de inhouden van heel wat vakken, vaak overlappen met elkaar. Zeker in de klinische psychologie hoor ik wel vaker dat ze bepaalde zaken al tientallen keren hebben zien terugkeren in hun vakken. Ook in bedrijfspsychologie is dit af en toe het geval. Ik stel voor om grondig de inhoud van de vakken te vergelijken en proffen te laten overleggen welke zaken grondig besproken worden in welke vakken. Andere vakken kunnen deze inhouden eventueel kort herhalen, maar hoeven ze niet opnieuw tot in detail te bespreken. Op die manier komt er meer tijd vrij voor verdiepende inhouden, wat de kwaliteit van het onderwijs bevordert.

Ik zou zeggen, meer een stem geven aan de studenten. De studenten komen vaak met vernieuwende ideeën en werpen licht op sommige problemen die de campus mogelijk zelf over het hoofd ziet.

Ik vind dat wij te weinig feedback op taken krijgen. Vaak is dit algemene feedback of slechts bepekt. 

Digitale interactieve werkcolleges en altijd een livestream van de les zou echt een pluspunt zijn. Vaak zijn er problemen met het openbaar vervoer zodat studenten die pendelen hier onverwacht niet geraken. Dit zou een goede meerwaarde zijn voor alle studenten. 

Er wordt al erg veel ingezet op ondersteuning bij de vakken statistiek I en statistiek II vanuit de professoren en assistenten. Toch blijven dit buisvakken. Inzetten op ondersteuning tussen studenten zelf lijkt me ook een goede manier van leren. Hierbij denk ik aan het organiseren van studiegroepen met studenten bij elkaar die elkaar helpen en kennis bijbrengen. Zo kunnen er ervaringen gedeeld worden. Ik ben ervan overtuigd dat dit een meerwaarde kan zijn op elk vlak. 

Zoals ik al aangegeven heb, vind ik uniforme online tools zeer belangrijk en is dit momenteel wel prioriteit.

'Moet voor jou de nadruk liggen op het inzetten op het uitblinken van enkele studenten of op het slagen van zo veel mogelijk studenten?'

Beiden.

Het zou beter zijn om een evenwicht te vinden  tussen deze twee want in het leven bestaat natuur ongelijkheid: mensen die beter dan andere mensen, door geërfde mogelijkhede, bijvoorbeeld. Dus het onderwijs zou het beter zijn om deze groepen in contact te brengen: iemand is beter dan iemand anders in wiskunde, maar minder goed dan hem in aardrijkskunde, bijvoorbeeld.

Beiden.

Studenten die het goed doen en hard werken mogen van mij betreft zeker worden beloond. Uiteraard is het geruststellend als er hoge slaagkansen zijn maar de lat moet ook hoog blijven liggen. In plaats van de nadruk te leggen op het slagen van zo veel mogelijk studenten lijkt het me beter om de nadruk te leggen op het doen afstuderen van zo veel mogelijk goede, capabele psychologen, pedagogen en sociaal agogen. En om dat diploma te bemachtigen moet er gewerkt worden. De faculteit moet kwaliteit blijven nastreven. 

Beiden.

Hier moet volgens mij de balans gevonden worden, het is namelijk zo dat er een te grote instroom is in onze faculteit, dus inzetten op het grote aantal is noodzakelijk. Maar de mensen die afstuderen bij ons hebben belangrijke maatschappelijke taken te vervullen en het is dus ook van groot belang dat ze over de juiste competenties beschikken. 

Beiden.

Om te nuanceren: ik vind niet dat zoveel mogelijk mensen moeten slagen maar wel dat iedereen een eerlijke kans moet krijgen. Laatbloeiers bestaan, dat kan ik zelf beamen en ik haal nu veel betere punten dan vroeger omdat ik de kans daartoe gekregen heb. Dit is niet omdat ze de richting makkelijker maken. Er zou ook meer mogen bestaan voor geëngageerde studenten: de honoursprogramma’s zijn zeker goed maar volgens mij iets te exclusief. Maar, bijvoorbeeld, workshops en meer stagemogelijkheden, bijvoorbeeld, in-depth kijkstages tijdens de bachelor zouden uitblinkers een extra stimulans kunnen bieden om verder te excelleren en meer aan hun studie te hebben.

Beiden.

Iedereen moet de mogelijkheid krijgen om te studeren, ook als de student hier ondersteuning in nodig heeft. België is internationaal competitief op basis van onze kennismaatschappij. Onderwijs is een van de belangrijkste zaken in dit land. De kwaliteit van het onderwijs moet daarom zeker gegarandeerd worden. Het blijft universiteit, dat brengt uiteraard met zich mee dat de studies niet makkelijk zijn. Studenten die er voor pleiten om alle werklast te verlagen, argumenteren uit eigenbelang en houden geen rekening met het feit dat hoogopgeleiden België’s grootste troef zijn op de internationale markt. Voor mij moet dus iedereen de kans krijgen om studies te voltooien, als dit niet ten koste gaat van de kwaliteit van het diploma. Ik ben daarom geen voorstander van de regeling dat vakken tot zes keer toe opnieuw kunnen afgelegd worden.

Beiden.

Ik vind dit eerlijk een moeilijke vraag. Ik denk dat elke student de kans zou moeten krijgen om uit te blinken en dat de universiteit hierop zou moeten inzetten, maar dat ook de uitblinkende studenten goed moeten worden opgevolgd zodat er geen talent uit de boot valt.

Beiden.

Ik denk een combinatie van beide. Het is zeer fijn als mensen slagen en het is fijn als uitblinkers dit met extra eer kunnen doen. 

Beiden.

Ik denk dat het goed is om de uitblinkers te belonen en de studenten die het moeilijk hebben te ondersteunen. Ik zie geen probleem in het ‘in de spotlight zetten’ van de briljante studenten en ze op deze manier voor hun hard werk te belonen. Dit kan enkel helpen. Maar tegelijkertijd is het ook belangrijk om de studenten die het moeilijk hebben te ondersteunen met, bijvoorbeeld, studietips en leren examenplanningen maken. Iets dat het monitoraat aan onze faculteit al doet maar waar weinigen van op de hoogte zijn.

Beiden.

Ik ben van mening dat er op beide ingezet moet worden. Studenten die erg uitblinken in bepaalde competenties en kennis dienen zeker aangemoedigd en versterkt te worden hierin. Maar ik vind het daarnaast ook belangrijk dat er inspanningen worden gedaan om iedere student tot aan de eindstreep te krijgen want iedereen heeft het recht op goede ondersteuning om zijn of haar droom te realiseren. 

Beiden.

Ik denk dat het doel moet zijn dat zoveel mogelijk studenten slagen, maar wel nog op een eerlijke manier. Het is niet de bedoeling het niveau van onze richting te laten dalen zodat daardoor meer studenten slagen. Wel kan er ingezet worden op extra hulp voor de studenten die het moeilijk hebben, en eventueel extra uitdagingen voor de studenten die uitblinken.

'De studiekost ligt te hoog.'

Akkoord.

Ja, een beetje hoog. Veel geld en materialen nodig, misschien kunnen het verlaagd worden met mogelijkheid voor afbetaling voor inschrijvingskosten. In drie delen, bijvoorbeeld. Deze moeten betaald worden vooraleer het examen plaatsvindt.   

Akkoord.

Voor veel studenten is de studiekost te hoog en volstaat de studietoelage niet. Voor deze groep studenten is het ontzettend belangrijk dat de studiekost daalt.

Niet akkoord.

In vergelijking met de kosten in vele andere landen hebben we het in België heel goed. 

Akkoord.

Ik zou liever betalen voor een syllabus van 5-30 euro dan een lesboek van ~80 euro dat ik soms niet eens ga gebruiken. Met gemiddeld twaalf vakken per jaar telt dat op! 

Niet akkoord. 

Omdat onderwijs zo cruciaal is voor België om een competitief voordeel te blijven uitspelen naar andere landen toe, is het hier relatief goedkoop om te studeren. Handboeken zijn uiteraard niet goedkoop. Ik heb bijvoorbeeld in vier jaar studeertijd aan de FPPW hooguit drie handboeken benuttigd. In de eerste jaren kocht ik de boeken en liet ik ze onaangetast liggen om ze het jaar nadien opnieuw te verkopen. Dat is natuurlijk wat geldverspilling. Maar over het algemeen vind ik dat studenten goed ondersteund worden door de overheid om de studiekost laag te houden. 

Neutraal.

Neutraal.

Hogere studies moeten voor iedereen beschikbaar zijn. Ik denk dat de overheid al goede inspanningen levert om deze kans aan iedereen te bieden. Eventueel kunnen de regels van de studiebeurstoelage wel versoepeld worden. Zou ik graag concreet een onderzoek willen bekijken in dit kader.

Niet akkoord.

Op het vlak van onderwijs zijn wij een van de goedkopere landen voor kwalitatief onderwijs. Ook kan het inschrijvingsgeld in schijven afbetaald worden en krijgen studenten in financieel moeilijk situaties (gedeeltelijk) een beurs.

Akkoord.

Ik denk dat er al heel veel werk is gestoken om een studiekost te bepalen die aan iedereen tegemoetkomt. Ik ben wel van mening dat er op sommige vlakken zeker nog gesleuteld kan worden aan het budget. Zoals het verplicht aankopen van handboeken die boven de 30 euro kosten, die je dan maar zeer weinig gebruikt binnen je opleiding. Dat zijn kosten die zeker verlaagd kunnen worden en een invloed kunnen hebben op de studiekost. Daarnaast vind ikdat we kunnen inzetten op studiekosten op maat afhankelijk van de financiele mogelijkheden van elke student. 

Niet akkoord.

Ik denk dat het bij ons heel goed meevalt in vergelijking met andere landen. De studenten die het financieel wat moeilijker hebben worden ook goed geholpen met beurzen enzovoort.

'Het aantrekken van ondervertegenwoordigde minderheidsgroepen is een werkpunt binnen onze faculteit.'

Niet akkoord.

Ik ben een vluchteling en ik zie dat de faculteit altijd zoekt naar flexibele oplossingen voor mij met het oog op de diversiteit en de opleiding aantrekkelijk voor hen te maken.

Akkoord.

Iedereen die dit wil moet een kans krijgen aan de universiteit. Hier mag geen plaats zijn voor discriminatie, seksisme, racisme, transfobie, homofobie, en dergelijke. De faculteit moet verder werken aan een open en verwelkomend karakter.

Akkoord.

Dit hoort bij het hele 'elke student een stem'. Voor zij die het nodig hebben is er taalhulp en voor de werkstudenten zijn er programma's. Als deze niet behulpzaam zijn dan wil ik dat ze via mij en de andere stuvers ook vertegenwoordiging vinden.

Niet akkoord.

Minderheidsgroepen vinden vaak minder snel hun weg richting de universiteit. Dit moet uiteraard gestimuleerd worden: de faculteit kan hier initiatieven voor nemen. Toch blijft dit voor mij een punt dat op een hoger niveau moet aangepakt worden. Er is een lange weg af te leggen vooraleer deze mensen de universiteit bereiken.

Akkoord.

Hierbij voel ik me aangesproken :-D Het is duidelijk dat er niet veel diversiteit is binnen de studentenpopulatie. Om minderheidsgroepen aan te trekken, kan de faculteit en de universiteit werken aan projecten om die groepen aan te trekken, denk aan studentkick-off’s, het langsgaan bij scholen om de universiteit te promoten, enzovoort.

Akkoord.

Ik vind dat onze faculteit niet divers genoeg is. Onze studentenpopulatie moet meer divers zijn. Mannen en verschillende nationaliteiten zijn ondervertegenwoordigd. Ik ben tot nu toe nog niet veel werkstudenten tegengekomen dus ik zou ook graag willen weten of dit programma goed is uitgewerkt.

Akkoord.

Jazeker, als zelf een ‘vrouwelijke witte middenklasse’ student behoor ik tot de meerderheid aan onze faculteit. Dus altijd moeilijk om vanuit zo’n bevoorrechte positie te praten over minderheden. Maar wat ik keer op keer denk als ik een auditorium inloop voor een les is dat het er enorm wit uitziet zonder veel kleur. Dit is zeer betreurenswaardig want hoger onderwijs moet er voor iedereen zijn. Hierin moet al vanaf de lagere school geïnvesteerd worden naar mijn menig maar natuurlijk is de aantrekking van minderheden een goed werkpunt: ook op facultair niveau.

Akkoord.

Ook binnen minderheidsgroepen zijn er jongeren en volwassenen die de capaciteiten en motivatie hebben om een universitaire studie te doen. We dienen hen dan ook op een manier te bereiken dat ze zich welkom en aanvaard voelen. Inzetten op een diverse universiteit die voor iedereen toegankelijk en aantrekkelijk is, is essentieel!

Niet akkoord.

Als je rondkijkt in de aula zie je al meer en meer minderheidsgroepen. Ik denk dat de faculteit hier wel al mee bezig is. 

 

Jolien Boterbergh staat op de kandidatenlijst maar stelt zich niet langer verkiesbaar. Sasha De Block reageerde niet op onze vraag voor een bijdrage aan dit artikel.

Nog geen stemmen

Reactie toevoegen