Stuver18: wie zijn de kandidaten?

Zoals iedereen wel heeft gezien, of naar alle waarschijnlijkheid niet heeft gezien, zijn de tweejaarlijkse studentenverkiezingen weer helemaal terug aan de Universiteit Gent. Geen idee op wie je moet stemmen voor welk mandaat? Trust us, je bent niet de enige. 

Van 7 tot 9 mei kunnen alle UGent-studenten online hun stem uitbrengen voor hun studentenvertegenwoordigers in de Faculteitsraden, de Raad van Bestuur en de Sociale Raad. Hoogstwaarschijnlijk heb je ergens wel al een poster zien hangen van een kandidaat-stuver zonder goed te weten wat de bedoeling was. Wij bieden enige verlichting. 

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is het hoogste bestuursorgaan van de UGent. Naast een prof per faculteit, vinden we er onder andere ook de rector en de vicerector terug. Ook vier studentenvertegenwoordigers mogen zich tot de crème de la crème van de universiteit rekenen. Elke kandidaat komt op in duo, waarvan één iemand effectieve kandidaat is en de ander opvolger. De Raad van Bestuur is genderevenwichtig samengesteld, dit geldt dan ook voor de studentengeleding. Twee zitjes gaan naar de mannelijke stuvers, de andere twee naar stuvers van het vrouwelijke geslacht.

Dit jaar dingen er drie mannelijke duo's en twee vrouwelijke duo's mee naar een felbegeerd RvB-zitje. Wie de kandidaten zijn en wat hun standpunten zijn kan je hier vinden.

Sociale Raad

De Sociale Raad maakt beslissingen over sociale voorzieningen voor studenten, zoals studentenhomes en -restauranten. Ze maken adviezen voor de Raad van Bestuur en het Bestuurscollege van de UGent. Naast afgevaardigden van de verschillende diensten die voor deze voorzieningen instaan, zetelen hier ook leden van de Raad van Bestuur en vertegenwoordigers van de verschillende geledingen in. Vier studenten worden rechtstreeks verkozen. Ook deze raad is genderevenwichtig samengesteld: opnieuw gaan twee zitjes mannelijke stuvers, twee naar vrouwelijke. 

Dit jaar strijden zes kandidaat-duo's mee voor een zitje in de SoRa, drie vrouwelijke duo's en drie mannelijke. Wie de kandidaten zijn, en hoe hun visie eruit ziet kan je hier vinden.

Faculteitsraad

De UGent telt elf faculteiten, en elk van deze faculteiten heeft ook een eigen Faculteitsraad waarin naast proffen en assisterenten ook studenten zetelen. 

In de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte zijn er vijftien zitjes te verdelen, waarvan er minstens vijf door het minderheidsgeslacht ingevuld moeten worden. Er dingen elf mannelijke en acht vrouwelijke kandidaten mee voor de verkiezingszege. Wie ze zijn kan je hier lezen. 

In de Faculteit Farmaceutische Wetenschappen zijn er twee zitjes te verdelen, maar komen er ook slechts twee (vrouwelijke) kandidaten op. Wie ze zijn kan je hier lezen. 

In de Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen zijn er drie zitjes te verdelen, waarvan minstens één ingevuld moet worden door het minderheidsgeslacht. Dit komt goed uit, want er komen twee mannelijke en één vrouwelijke kandidaat op aan de FPSW. Wie ze zijn kan je hier lezen. 

In de Faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen zijn er negen zitjes te verdelen, waarvan er minstens drie ingevuld moeten worden door kandidaten van het minderheidsgeslacht. Er dingen exact zes mannelijke en vier vrouwelijke kandidaten mee voor een mandaat in de Faculteitsraad. Wie ze zijn kan je hier lezen. 

In de Faculteit Recht en Criminologie zijn er vier zitjes te verdelen, waarvan minstens twee ingevuld moeten worden door kandidaten van het minderheidsgeslacht. Aan de FRC komen er weliswaar ook exact vier kandidaten op, maar naar alle waarschijnlijkheid zal er de komende twee jaar toch een leeg zitje in de Faculteitsraad zijn: van de vier kandidaten zijn er drie van het mannelijke en slechts één van het vrouwelijke geslacht. Wie ze zijn kan je hier lezen.  

In de Faculteit Diergeneeskunde speelt hetzelfde probleem: er zijn vijf zitjes te verdelen, waarvan twee ingevuld moeten worden door het minderheidsgeslacht. Er komen wederom exact vijf kandidaten op, maar dit zijn er vier van het vrouwelijke geslacht en één van het mannelijke geslacht. Wie ze zijn kan je hier lezen. 

Ook de Faculteit Economie en Bedrijfskunde kampt met dit probleem. Daar zijn er zes zitjes te verdelen, waarvan minstens twee naar kandidaten van het minderheidsgeslacht moeten gaan. Er komen zeven kandidaten op aan de FEB, waarvan slechts één van het vrouwelijke geslacht. Wie ze zijn kan je hier lezen.

Aan de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen worden er maar liefst dertien zitjes verdeeld, waarvan er vijf naar kandidaten van het minderheidsgeslacht gaan. Er komen hier vijf mannelijke kandidaten op en zes vrouwelijke kandidaten. Twee zetels zullen de komende twee jaar dus leeg blijven. Wie de kandidaten zijn kan je hier lezen.

De Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur doet beter. Daar zijn er zestien zitjes te verdelen, waarvan minstens zes voor kandidaten van het minderheidsgeslacht. De FEA mag een recordaantal van 23 kandidaten achter haar naam schrijven. Zijn ingenieurs dan daadwerkelijk superieur? Er dingen zestien mannen en zeven vrouwen mee naar een zitje. Wie ze zijn kan je hier lezen. 

Aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen zijn er zes zitjes te verdelen, waarvan er minstens twee gaan naar kandidaten van het minderheidsgeslacht. Er dingen vijf mannelijke en vier vrouwelijke kandidaten mee voor een zitje. Wie ze zijn kan je hier lezen. 

Aan Faculteit Wetenschappen tenslotte zoeken ze ook dertien stuvers, waarvan vijf van het minderheidsgeslacht. Hier dingen er tien mannelijke en vier vrouwelijke kandidaten mee voor een mandaat in de Faculteitsraad. Een van de dertien zitjes zal dus de komende twee jaar vacant blijven. Wie ze zijn kan je hier lezen. 

Al bij al zal het niet een heel spannende verkiezingsperiode worden op de faculteiten. Op slechts vier faculteiten zullen er échte verkiezingen georganiseerd worden met voldoende kandidaten van beide geslachten (sorry dat we zo binair denken), namelijk de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, de Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, de Faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen en de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen. Op twee faculteiten zijn er net exact genoeg kandidaten van het juiste geslacht, en zijn alle kandidaten de facto verkozen.

Hier gaat het om de Faculteit Farmaceutische Wetenschappen en Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen. Op de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen zijn er tout court niet voldoende kandidaten om verkiezingen te houden, aangezien er slechts twaalf kandidaten zijn voor dertien zitjes. Aan de Faculteiten Recht en Criminologie, Diergeneeskunde, Economie en Bedrijfskunde en Wetenschappen tenslotte zijn er wel voldoende kandidaten, maar zal er aan het einde van de rit alsnog een zitje onverdeeld blijven vanwege de genderquota. 

 

Stemmen kan van 7 tot 9 mei op www.verkiezingen.ugent.be. Een overzicht van alle kandidaten per raad vind je op schamper.be/stuver18

0
Gemiddeld: 1 (1 stem)

Reactie toevoegen