Kandidaten Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Op de Faculteit Economie en Bedrijfskunde moeten er zes zitjes opgevuld raken, waarvan minstens twee door kandidaten van het minderheidsgeslacht. Tenzij een van de mannelijke kandidaten plots van geslacht verandert, zal er dus hoogstwaarschijnlijk een leeg zitje zijn in de Faculteitsraad. Stemmen kan van 7 tot 9 mei op www.verkiezingen.ugent.be.

Alexander De Palmenaer

Alexander

Studierichting: tweede bachelor Handelsingenieur.

Gelieerd aan: /

Ervaring als stuver: geen.

"Het lijkt me een interessante uitdaging om een grote, diverse groep mensen te vertegenwoordigen"

De decaan grijpt de absolute macht, wat doe je?
"Als de decaan zijn macht gebruikt om beslissingen te nemen die in het voordeel zijn van de student, dan kan dit voor een korte periode wel goed zijn en moet er niet direct ingegrepen worden. Anderzijds geloof ik ook dat er nooit een goed systeem kan zijn wanneer maar één persoon de macht heeft, dus zal er hoe dan ook na verloop van tijd gewerkt moeten worden om deze macht weer in te perken. Als de macht gebruikt wordt ten nadele van de student, zal er zo snel mogelijk verandering moeten komen om de macht weer te herverdelen."

Waarom studentenvertegenwoordiging?
"Mijn broer was studentenvertegenwoordiger en heeft me aangezet om hier ook aan te beginnen. Het lijkt me een interessante uitdaging om zo'n grote, diverse groep mensen zo goed mogelijk te vertegenwoordigen op alle vlakken van het studentenleven."

Waarom moeten mensen op je stemmen?
"Als studentenvertegenwoordiger is het belangrijk om de belangen van de studenten zo goed mogelijk te beschermen. Ik wil dan ook het leven van de student op verschillende vlakken vergemakkelijken."

Wat zijn de grootste heikele punten op je faculteit?
"De mooie bib in Quetelet is bijna altijd volledig bezet, vaak grotendeels door boeken en jassen zonder dat er iemand bij zit."

Geef één concreet iets dat je wil veranderen binnen je mandaat.
"Ik zou ervoor willen zorgen dat er meer lessen worden opgenomen. In heel wat andere faculteiten is dit al de gewoonte. Als dit niet kan, zou ik graag op zijn minst willen dat alle lessen gelivestreamd kunnen worden. Ik vind dit zeer belangrijk omdat hier een soort scheiding van de studenten plaatsvindt. Sommige studenten die niet op kot kunnen of dichtbij de universiteit wonen, moeten dagelijks pendelen waardoor zij niet alleen tot drie uur per dag tijd verliezen, maar ook op mentaal vlak lijden door bijvoorbeeld slaapgebrek. Voor deze studenten zou het een grote hulp zijn om die verplaatsingen te kunnen inperken tot een minimum. Ook voor werkstudenten en alle andere studenten zou dit voordelig kunnen zijn."

Wat zou je graag behouden aan de faculteit?
"De goede werking van het monitoraat voor de eerstejaarsstudenten. Als ik dit vergelijk met andere faculteiten, kan ik niet anders dan heel blij zijn met de hulp die hier wordt aangeboden."

Vind je samenwerking met andere stuvers belangrijk, of verdedig je liever je eigen standpunt?"
"Als studentenvertegenwoordigers moeten we samen zo goed mogelijk de belangen van de student verdedigen. Iedereen kan natuurlijk een andere mening hebben over hoe we dit bereiken. Daarom is het belangrijk om samen compromis te vormen."

Tom Van Damme

Tom van Damme

Studierichting: derde bachelor Bestuurskunde en Publiek Management.

Gelieerd aan: Jong N-VA UGent.

Ervaring als stuver: Opleidingscommissie Bestuurskunde en Publiek Management.

De decaan grijpt de absolute macht, wat doe je? 
"Het decanaat bezetten."

Waarom studentenvertegenwoordiging? 
"Ik vind het enorm belangrijk dat we ons recht op inspraak benutten."

Waarom moeten mensen op je stemmen?
"Om een gedreven en geëngageerde vertegenwoordiger te hebben in de Faculteitsraad."

Wat zijn de grootste heikele punten op je faculteit?
"Slechte wifi in bepaalde lokalen en te weinig lessen worden opgenomen."

Geef één concreet iets dat je wil veranderen binnen je mandaat.
"Meer lesopnames."

Wat zou je graag behouden aan de faculteit?
"Goede invulling van ruimte met veel tafels en stoelen."

Vind je samenwerking met andere stuvers belangrijk of verdedig je liever je eigen standpunt?
"Samenwerking is belangrijk. Consensus tussen de stuvers is een mooie zaak om als verenigd blok studenten op de Faculteitsraad te zitten en zo zwaarder door te wegen."

Quentin De Beurme

Quentin

Studierichting: tweede bachelor Handelsingenieur.

Gelieerd aan: VEK.

Ervaring als stuver: geen.

De decaan grijpt de absolute macht, wat doe je?
"Ervoor zorgen dat alle belangen van de studenten worden verdedigd."

Waarom studentenvertegenwoordiging? 
"Belangenverdediging van de studenten aan onze faculteit."

Waarom moeten mensen op je stemmen? 
"Door mijn praesidiumervaring in de VEK en reeds vergaderingen van de studentnenraad (Stuveco) te hebben bijgewoond van de studentenraad, ben ik op de hoogte van wat de studenten op onze faculteit precies willen en wat hen bezighoudt."

Wat zijn de grootste heikele punten op je faculteit? 
"Bibliotheekplaatsen, opnames van meer lessen."

Geef één concreet iets dat je wil veranderen binnen je mandaat. 
"Faciliteiten invoeren om meer lessen te kunnen opnemen."

Wat zou je graag behouden aan de faculteit? 
"Plaatsen voor groepswerken (Socioruimte, houten tafels ...), bibliotheek (openingsuren)."

Vind je samenwerking met andere stuvers belangrijk of verdedig je liever je eigen standpunt? 
"Samenwerking is zeker belangrijk. Dat kan je alleen maar bereiken door een goede communicatie tussen de stuvers onderling en door een goed overleg op vergaderingen."

Sarah Van Acker

Sarah

Studierichting: voorbereidingsprogramma Economische Wetenschappen.

Gelieerd aan: /

Ervaring als stuver: Faculteitsraadstuver FLW, RvB-stuver, Onderwijskwaliteitsbureau ...

"Ik geloof in democratisch, kwaliteitsvol en kritisch onderwijs"

De decaan grijpt de absolute macht, wat doe je?
"De studenten in de aula's, verenigingen enz. informeren en samen een actieplan opstellen om dit tegen te werken. Uiteindelijk zijn wij de grootste groep aan een faculteit, samen staan we sterk!"

Waarom studentenvertegenwoordiging? 
"Aan onze universiteit zijn er een heleboel zaken die niet bepaald perfect lopen. Ik wil graag niet voor maar mét andere studenten deze zaken ook aanpakken. Elk debat moet leven onder de studenten, zodat we ons eendrachtig achter deze punten kunnen scharen en ze kunnen communiceren naar het universitair bestuur."

Waarom moeten mensen op je stemmen? 
"Ik geloof in democratisch, kwaliteitsvol en kritisch onderwijs. Dit is niet slechts een concreet punt, dit een visie die ik zelf graag wil uitdragen op elk dossier en agendapunt dat passeert."

Wat zijn de grootste heikele punten op je faculteit? 
"Het gebrek aan de tweejarige master voor tal van opleidingen aan deze faculteit (buiten handelsingenieur); de grote groepen in de bachelor, de grote druk waaronder sommige personeelsleden staan ..."

Geef één concreet iets dat je wil veranderen binnen je mandaat. 
"De rol van studentenvertegenwoordigers verder uitwerken aan deze faculteit. Zorgen voor enquêtes op de faculteit over belangrijke thema's, debatavonden, enzovoort. Ervoor zorgen dat daarnaast ook de geïntegreerde opleidingen (bestuurskunde en handelswetenschappen) zeker gehoord en steeds bevraagd worden."

Wat zou je graag behouden aan de faculteit? 
"De goede werking van het monitoraat. Gezien ik oorspronkelijk aan een andere faculteit studeerde, weet ik dat dit oprecht een zeer goed werkend monitoraat is. Al wil ik daar natuurlijk ook andere studenten over bevragen mochten er hier toch problemen mee zijn."

Vind je samenwerking met andere stuvers belangrijk of verdedig je liever je eigen standpunt? 
"Ik denk dat samenwerking, zoals wellicht reeds uit mijn andere andere antwoorden blijkt, ongelofelijk belangrijk is. Als stuvers zijn we allemaal een deeltje van een grote puzzel, op jezelf doe je niet zo veel in een commissie. Wanneer je samen discussieert, samen organiseert en bevraagt, dan pas kan je je stem laten horen als student."

Alexandre t'Kint

Alexandre

Studierichting: derde bachelor Handelsingenieur.

Gelieerd aan: Faculteitsraad FEB, Gentse Studentenraad, Stuveco, Ambassadeur KBC-Securities (Bolero).

Ervaring als stuver: Faculteitsraad

"Meer lesvideo's en minder groepswerken"

De decaan grijpt de absolute macht, wat doe je? 
"Ik wacht 24 uur, wij hebben een decaan met een luisterend oor, waarschijnlijk een overdosis opgedaan in de Yucca."

Waarom studentenvertegenwoordiging? 
"Make the difference! Ik ijver al verschillende jaren voor het welzijn van de studenten en de reputatie van onze faculteit."

Waarom moeten mensen op je stemmen? 
"Ik zet mij volledig in voor wat ik wil veranderen, mijn programmapunten zijn niet zomaar vage beloftes."

Wat zijn de grootste heikele punten op je faculteit? 
"Te veel groepswerken, amper lesopnames!"

Geef één concreet iets dat je wil veranderen binnen je mandaat. 
"Tegen de verdere implementatie van het modulair systeem. Mijn belangrijkste campagnepunten zijn: meer lesvideo’s aan onze faculteit en minder groepswerken die de werkdruk van de studenten serieus verhogen, maar slechts weinig meerwaarde opleveren. Ook de kwaliteit van het onderwijs moet beter matchen met de noden van de student. Daarom wil ik een frequentere evaluatie van de lessen zodat proffen nog tijdens het semester kunnen worden beoordeeld en eventuele tekortkomingen verholpen worden. Ten laatste ben ik tegen een verdere doorvoering van het modulair systeem dat in mijn ogen een negatief effect zal hebben op de student. Help dankzij uw stem al deze punten waar te maken ten voordele van een kwalitatieve en zelfstandige faculteit met een hoog internationaal groeipotentieel!"

Wat zou je graag behouden aan de faculteit? 
/

Vind je samenwerking met andere stuvers belangrijk of verdedig je liever je eigen standpunt? 
"Heel belangrijk! Dankzij het samenwerken in werkgroepen in de GSR is het mogelijk om bepaalde dingen ook verder door te duwen dan mocht ik dit enkel op de faculteitsraad verdedigen."

Ook nog dit

Ewoud Cools en Wim Desmedt komen eveneens op aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Zij hebben echter niet geantwoord op onze vragen of onze mailtjes. Matthias Leman heeft zijn kandidatuur teruggetrokken wegens persoonlijke redenen.

0
Gemiddeld: 5 (1 stem)

Reactie toevoegen