Kandidaten Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Op de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte moeten er vijftien zitjes opgevuld raken, waarvan minstens vijf door een kandidaat van het minderheidsgeslacht. Stemmen kan van 7 tot 9 mei op www.verkiezingen.ugent.be.

Wolfgang Van der Veken Vyncke

Wolfgang

Studierichting: Toegepaste Taalkunde Nederlands, Engels en Duits.

Gelieerd aan: HSC Scaldis.

Ervaring als stuver: Geen.

"Samenwerking mag geen afbreuk doen aan je eigen standpunten"

De decaan grijpt de absolute macht, wat doe je?

/

Waarom studentenvertegenwoordiging?
"Alleen als ook studenten hun stem kunnen laten horen, kan het beleid van de universiteit naar behoren bepaald worden."

Waarom moeten mensen op jou stemmen?
"Ik wil mij vooral inzetten om de studenten van de Vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie (VTC) te vertegenwoordigen. Zij zijn volgens mij een ietwat vergeten groep binnen de faculteit. Studenten van andere richtingen mogen me natuurlijk ook zeker aanspreken."

Wat zijn de grootste heikele punten op je faculteit?
"Dat er geen studentenvertegenwoordiger vanuit de VTC is."

Geef één concreet iets dat je wil veranderen binnen je mandaat.
"De stoelen in de aula's zijn dringend aan vernieuwing toe. Dit geldt vooral voor de VTC."

Wat zou je graag behouden aan de faculteit?
"Alles waar de studenten van zeggen dat het goed is."

Vind je samenwerking met andere stuvers belangrijk of verdedig je liever je eigen standpunt?
"Ik kan me in allebei wat vinden. Samenwerking is belangrijk, maar het mag geen afbreuk doen aan je eigen standpunten."

Zoë Van Cauwenberg

Zoe

Studierichting: Voorbereidingprogramma tot master in de Historische Taal- en Letterkunde.

Gelieerd aan: /

Ervaring als stuver: Geen.

"De belangen van de studenten primeren op individuele belangen"

De decaan grijpt de absolute macht, wat doe je?
"De Blandijn bezetten."

Waarom studentenvertegenwoordiging?
"Ik geloof dat inspraak van studenten in het reilen en zeilen van een faculteit essentieel is. Studenten brengen minstens vier jaar door aan onze faculteit (en velen blijven plakken aan de FLW, waaronder ik), ik vind het belangrijk dat zij kunnen meebeslissen over hun opleiding en over de kosten van hun onderwijs. De stuvers zijn er om de belangen van de studenten te verdedidigen, om te wegen op het beleid van de faculteit en om te ijveren voor kwaliteitsvol en democratisch onderwijs voor elke student."

Waarom moeten mensen op je stemmen?
"Ik heb intussen al bijna vijf jaar de kans gehad om in de Blandijn te studeren. Na het behalen van mijn master in de Geschiedenis, ben ik een tweede opleiding in de Historische Taal- en Letterkunde gestart. Door twee verschillende opleidingen te doorlopen, geloof ik dat dit mij een uniek perspectief geeft. Ik kom op als stuver om de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren, zonder extra kosten of lasten voor de studenten. Ik wil verder ook meer aandacht voor mentaal welzijn onder studenten en ik wil ook genderneutrale toiletten installeren. Ik wil onze faculteit een nog gastvrijere en wonderbaarlijke plek maken, waar iedereen zich welkom kan voelen."

Wat zijn de grootste heikele punten op je faculteit?
"De onderfinanciering van onze faculteit zorgt voor verschillende problemen, waaronder de afwezigheid van tweejarige masters. Ook de infrastructuur is op sommige plaatsen verouderd: wifi is nog steeds niet aanwezig in alle auditoria (waaronder AUD E - sorry, AUD 5), de toiletten zijn aan vernieuwing toe, en er zijn nog steeds niet voldoende stopcontacten aanwezig. Ik denk verder ook dat onze faculteit de diversiteit aan opleidingen beter kan benutten om het onderwijs te verbeteren en multiperspectivisme meer uit te dragen."

Geef één concreet iets dat je wil veranderen binnen je mandaat.
"Ik hoop dat er eindelijk tweejarige masters kunnen komen aan onze faculteit. De educatieve masters binnen de Taal-en Letterkunde zullen twee jaar duren, en hopelijk kan dit de springplank vormen om voor alle opleidingen een tweejarige master te bekomen."

Wat zou je graag behouden aan de faculteit?
"Ik hou van de openheid en verdraagzaamheid van onze faculteit. Studenten aan deze faculteit genieten veel vrijheid: de hoeveelheid keuzevakken die aangeboden worden, de keuze van thesisonderwerpen ... Als student aan deze faculteit heb je veel mogelijkheden om jezelf te ontplooien, enerzijds op studievlak waar je je eigen interssesses kan ontwikkelen, en anderzijds zijn er de studentenkringen, de extracurriculaire activiteiten, politieke engagementen die het mogelijk maken om nieuwe mensen te leren kennen, je eigen visie te ontwikkelen en te genieten van het studentenleven op eender welke manier jij het wil invullen."

Vind je samenwerking met andere stuvers belangrijk of verdedig je liever je eigen standpunt?
"Ik vind beide belangrijk. Ik wil mijn eigen standpunt verdedigen maar, ik geloof ook dat het makkelijker is om iets te verwezenlijken wanneer je met meer stuvers achter een punt staat dan dat je alleen iets moet uitdragen. De stuvers krijgen een mandaat om de belangen van de studenten te verdedigen en ik denk dat dit moet primeren op individuele belangen."

Sander Van Hecke

Studierichting: Verkorte bachelor Wijsbegeerte. 

Gelieerd aan: Open Vld Evergem.

Ervaring als stuver: Geen.

"Ik vertaal het denken in visie"

De decaan grijpt de absolute macht, wat doe je?
"Dialoog, motie van wantrouwen."

Waarom studentenvertegenwoordiging? 
"Politiek in de wereld zijn."

Waarom moeten mensen op je stemmen? 
"Het denken vertalen in visie."

Wat zijn de grootste heikele punten op je faculteit? 
"Utopisch statuut."

Geef één concreet iets dat je wil veranderen binnen je mandaat. 
"Rol van onbewogen beweger beter spelen."

Wat zou je graag behouden aan de faculteit? 
"Open dialoog en libertas."

Vind je samenwerking met andere stuvers belangrijk of verdedig je liever je eigen standpunt? 
"Dialoog cruciaal."

Robbe Vandersmissen

Robbe

Studierichting: Tweede bachelor Taal- en Letterkunde Duits-Zweeds.

Gelieerd aan: /

Ervaring als stuver: Opleidingscommissie Taal- en Letterkunde, stuver vakgroep Scandinavistiek en Noord-Europakunde.

"In een ideale wereld worden problemen aangepakt nog voor ze zich voordoen"

De decaan grijpt de absolute macht, wat doe je? 
"Hout sprokkelen voor de brandstapel."

Waarom studentenvertegenwoordiging? 
"Ik ben twee jaar geleden gestart als studentenvertegenwoordiger in de opleidingscommissie taal- en letterkunde en ben sinds dit jaar tevens studentenvertegenwoordiger in de vakgroep Scandinavistiek. Het is in de eerste plaats iets wat me heel erg boeit. Daarnaast wijs ik graag op het belang dat studenten opkomen voor zichzelf. Het is zeer eenvoudig kritiek te uiten, maar dan is het aan elk individu om daar ook daadwerkelijk iets mee te doen."

Waarom moeten mensen op je stemmen? 
"Mensen hoeven helemaal niet op mij te stemmen. Ik denk dat het belangrijk is om te stemmen op iemand waarop je vertrouwt en ben ervan overtuigd dat alle kandidaten die meedingen om een plaatsje zeer capabele mensen zijn. Ik kon ook geantwoord hebben dat ik mijn best zal doen om de rechten van de student te verdedigen, maar dat zullen we allemaal. Uiteindelijk blijf ik gewoon mijn ding doen. Velen zullen mij niet kennen, mogen mij echter graag leren kennen, maar het feit dat je stemt, vind ik an sich al top!"

Wat zijn de grootste heikele punten op je faculteit? 
"Ik denk dat we het op heel wat vlakken net heel goed doen wanneer we spreken over sociale, etnische en culturele diversiteit. Laten we focussen op het positieve en problemen aanpakken wanneer die zich voordoen. In een ideale wereld worden problemen aangepakt, nog voor ze zich voordoen. De ideale wereld is vooralsnog enkel een televisieprogramma en niet de realiteit."

Geef één concreet iets dat je wil veranderen binnen je mandaat. 
"Ik denk dat het van fundamenteel belang is de student meer vertrouwd te maken met de mogelijkheden tot participatie binnen de UGent. Studentenvertegenwoordiging is nog te vaak een ver-van-mijn-bed-show. Er zijn tal van raden waar men op zoek is naar de mening van studenten, waardoor die posities al te vaak door een en dezelfde persoon worden ingevuld."

Wat zou je graag behouden aan de faculteit? 
"We mogen trots zijn op wie we zijn en wat we doen. De studie taal- en letterkunde, en zo zijn er nog tal van anderen, is vaak het mikpunt van kritiek wanneer het universitaire studies aangaat. Laten we vooral de kop niet in het zand steken. De arbeidsmarkt is voortdurend in verandering en elke dag ontstaan nieuwe jobs die gisteren nog niet bestonden."

Vind je samenwerking met andere stuvers belangrijk of verdedig je liever je eigen standpunt? 
"Het antwoord spreekt voor zich. One team, one dream. Slechts door onze krachten te bundelen kunnen we bereiken wat bereikt moet worden. Het zal echter nooit zo zijn dat iedereen het steeds met elkaar eens is. Net die verdeeldheid kan zeer leerrijk zijn en is bijgevolg de sleutel tot succes."

Lynn De Palmenaer

Lynn

Studierichting: Derde bachelor Geschiedenis.

Gelieerd aan: Boekenverantwoordelijke V.G.K.

Ervaring als stuver: Verkozen stuver FLW en lid opleidingscommissie Geschiedenis.

"Bij de belangrijkste kwesties is een verenigd front van studentenvertegenwoordigers ongelofelijk belangrijk"

De decaan grijpt de absolute macht, wat doe je?
"Ik roep StuArt samen voor een spoedvergadering. Samen stellen we een actieplan op. De ZAP's, ATP en AAP behoren ook gecontacteerd te worden. Alle delen van de faculteit moeten namelijk een positie innemen tegen deze inbreuk van de democratische waarden van de UGent. Als de rector niet ingrijpt en de decaan oproept om de macht terug los te laten, dan zullen de studentenvertegenwoordigers onze ideeën verspreiden onder alle studenten opdat iedereen een kans heeft om deel te nemen aan de werkgroepen om open brieven, artikels en posters te maken. De decaan krijgt een moment om zichzelf te verantwoorden en alle vragen te beantwoorden die de studenten mogelijk voor hem hebben. Als blijkt dat de decaan zich niet kan verantwoorden en weigert te luisteren naar het advies van de raden en studenten dan zal er opgeroepen worden tot een boycot van de lessen en een protestactie aan de trappen van de Blandijn."

Waarom studentenvertegenwoordiging? 
"Ik geloof volop in participatie van alle actoren in het beleid. De studenten zijn een van de grootste vragende partijen van de UGent en verdienen dus een aanzienlijke stem in de beleidsvoering. Tenslotte zijn het ook de studenten die moeten gevormd worden tot kritische geesten en deelnemers van de maatschappij. Het is in het algemeen belang dat de kwaliteit van hun onderwijsinrichting zo hoog mogelijk is en in hun belang in plaats van het belang van bedrijven en politici."

Waarom moeten mensen op je stemmen? 
"Dit wordt mijn tweede ambtstermijn als studentenvertegenwoordiger aan deze faculteit, daarnaast ben ik ook lid van de opleidingscommissie Geschiedenis en al twee jaar op rij boekenverantwoordelijke van de Vlaamse Geschiedkundige Kring. Al vanaf mijn eerste jaar ben ik actief geweest in de studentenvertegenwoordiging en heb ik actief geprotesteerd en gewerkt aan bepaalde initiatieven zoals 'MaNaMa te duur' en de werkgroep 'Volwaardig Onderwijs? Volwaardige Master!'. Met deze laatste actiegroep zijn we er in geslaagd om de Educatieve Master van Geschiedenis succesvol op te trekken van 90 naar 120 studiepunten door een sterk en verenigd protest van de studenten in samenwerking met het professorencorps. Ik geloof dat deze ervaringen me hebben geleerd hoe daadkrachtig efficiënte studentenvertegenwoordiging kan zijn en mij de nodige organisatorische en praktische vaardigheden heeft bijgebracht om ten volste op te komen voor de studenten."

Wat zijn de grootste heikele punten op je faculteit? 
"Het gebrek aan transparante communicatie, laattijdigheid van aankondigingen (bv. examenroosters en uitslagen van tweede zittijd), gebrek aan voldoende faciliteiten voor studenten die lessen niet kunnen bijwonen of wegens omstandigheden examens moeten verleggen."

Geef één concreet iets dat je wil veranderen binnen je mandaat. 
"Een tweemaandelijkse nieuwsbrief uitbrengen vanuit StuArt waarin de meest belangrijke beslissingen die in de faculteit zijn genomen staan zodat alle studenten zo snel mogelijk op de hoogte zijn, want de drempel om de vergaderingen van StuArt bij te wonen ligt soms nog te hoog."

Wat zou je graag behouden aan de faculteit? 
"De actieve samenwerking van het professorencorps met de studentenvertegenwoordiging en de kringen bij belangrijke kwesties zoals boekverkopen en de kwestie van de Educatieve Masters."

Vind je samenwerking met andere stuvers belangrijk of verdedig je liever je eigen standpunt? 
"Deze twee hoeven elkaar niet uit te sluiten. Als Stuver behartig je de noden en wensen van jouw kiespubliek en je brengt deze noden naar de vergaderingen van StuArt. Iedereen zit in deze vergadering als een spreekbuis van een bepaald kiespubliek en de vertegenwoordigers moeten samen werken aan een zo goed mogelijke oplossing waarin alle partijen zich kunnen vinden. Bij de belangrijkste kwesties is een verenigd front van studentenvertegenwoordigers ongelofelijk belangrijk. Maar er mogen intern harde discussies gevoerd worden. De veelheid aan invalshoeken kan enkel een verrijking zijn en de argumenten voor een bepaald besluit beter maken."

David Beunk

Studierichting: Eerste en tweede bachelor Taal- en Letterkunde Nederlands-Spaans.

Gelieerd aan: PvdA (Nederland).

Ervaring als stuver: Geen.

De decaan grijpt de absolute macht, wat doe je? 
"Eerst zou ik hem vriendelijk verzoeken dit niet te doen. Mocht dit niet werken zou ik me bij het verzet aansluiten om de macht naar de studenten te trekken."

Waarom studentenvertegenwoordiging? 
"Ik vind dat studenten te weinig gehoord worden. Studenten hebben veel werk aan hun studies en tegelijkertijd moeten ze vaak ook nog eens een volwassen individu worden. Met al die dingen aan hun hoofd, gaat hun stem vaak verloren en worden hun belangen niet altijd behartigd. Ik wil de studenten daarmee helpen."

Waarom moeten mensen op je stemmen? 
"Ik ga studenten vertegenwoordigen die nog niet vertegenwoordigd zijn. Ik ben zelf een Nederlander en studentenverenigingen liggen mij niet zo. Daarom heb ik een ander perspectief dan de typische deelnemer. Ik kan de studenten vertegenwoordigen die minder snel, of minder makkelijk, hun stem laten horen."

Wat zijn de grootste heikele punten op je faculteit? 
"Studenten hebben te weinig inspraak in hun studie. Ik hoor mijn medestudenten vaak met goede kritieken of suggesties aankomen, maar hier wordt vrijwel niets mee gedaan."

Geef één concreet iets dat je wil veranderen binnen je mandaat. 
"Ik wil dat de vakken van Taal- en Letterkunde beter op elkaar afgestemd worden. Zo kun je met relatief kleine ingrepen meer rendement uit je studie halen."

Wat zou je graag behouden aan de faculteit? 
"Het buddysysteem. Ik vind het een mooi initiatief wat culturen bij elkaar brengt. Het laat ook zien dat studenten elkaar veel kunnen helpen en zelf in staat zijn om samen tot oplossingen te komen."

Vind je samenwerking met andere stuvers belangrijk of verdedig je liever je eigen standpunt? 
"Naar mijn mening is samenwerking de enige manier om je standpunt te verdedigen. Als je ergens voor staat moet je daar natuurlijk voor gaan, maar in mijn ervaring kom je na overleg bijna altijd tot een betere oplossing."

Julie Landuyt

Julie

Studierichting: Eerste bachelor Kunstwetenschappen.

Gelieerd aan: Studenten Troef.

Ervaring als stuver: Geen.

"Voor Studenten Troef staan de belangen van de student op één"

De decaan grijpt de absolute macht, wat doe je? 
"Studenten mobiliseren en onmiddellijk op straat komen."

Waarom studentenvertegenwoordiging? 
"Ik wil mij graag engageren voor de belangen van mijn medestudenten, en voor betaalbaar, kritisch en kwaliteitsvol onderwijs."

Waarom moeten mensen op je stemmen? 
"Ik maak deel uit van de lijst 'Studenten Troef', met onze tien kandidaten voor de verschillende raden willen we in contact blijven met de studenten, zij het via studentenvergaderingen, enquêtes ... zodat hun stem steeds gehoord wordt. Stemmen is de eerste stap van een ongetwijfeld mooie samenwerking."

Wat zijn de grootste heikele punten op je faculteit?
"Richtingen aan de faculteit worden vaak hervormd, waardoor werkdruk verhoogt en engagement in het studentenleven alsmaar moeilijker wordt. Engagement in het studentenleven moet juist gestimuleerd worden!"

Geef één concreet iets dat je wil veranderen binnen je mandaat. 
"De belangen van de student opnieuw prioriteit maken."

Wat zou je graag behouden aan de faculteit? 
"De grote diversiteit aan studentenkringen en verenigingen. De vele initiatieven van geëngageerde studenten aan de Blandijn zijn altijd fijn om te zien!"

Vind je samenwerking met andere stuvers belangrijk of verdedig je liever je eigen standpunt? 
"Voor Studenten Troef staan de belangen van de student op nummer één. Hopelijk kunnen alle stuvers zich daarin vinden."

Esteban Van Volcem

Studierichting: Derde bachelor en master Wijsbegeerte. 

Gelieerd aan: "Vanaf volgend jaar cureer ik samen met Jeroen Sollie een lezingenreeks voor en door studenten Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen, gelieerd aan de KMF."

Ervaring als stuver: Opleidingscommissie (twee jaar).

"Cruciaal is vooral om als studentenvertegenwoordiger niet simpelweg mee te lopen in de bureaucratische logica"

De decaan grijpt de absolute macht, wat doe je?
"Naast overleggen met mede-stuvers, dit voornamelijk dit communiceren aan mijn medestudenten, waarvan we verondersteld worden ze te vertegenwoordigen. Het grote probleem rond deze raden is denk ik niet per se wat er beslist wordt. Dat kan überhaupt pas een probleem worden, wanneer studenten op de hoogte zijn van wat zich daar juist afspeelt en welke vorm deze beslissingen aannemen. Vanuit het levendig maken van die discussies ontstaat er ook pas een nood om te zoeken naar de belangen van de studenten door die studenten zelf. Daar wil ik vooral een sleutelrol in spelen door te verbinden, problemen open te zetten en vervolgens de belangen van studenten te behartigen. De grote impasse vandaag is dat zelfs als de decaan de 'absolute' macht zou grijpen, vele studenten dat niet eens zouden weten. Die impasse doorbreken is de eerste stap naar het vertegenwoordigen van studenten, n het openen van de vraagstelling naar de belangen die spelen en zouden moeten spelen. Pas vanuit die vraag ontstaat er überhaupt pas zoiets als een student die vertegenwoordigd moet worden, die rol verder verfijnen door eerst de mogelijkheid ervan te creëren is de opdracht die dit mandaat volgens mij zou moeten inhouden."

Waarom studentenvertegenwoordiging? 
"Om het engagement op te nemen vanuit een singuliere positie als student, die al wat heeft zien passeren, het engagement op te nemen andere studenten te vertegenwoordigen. Zoals ik al op een eerdere vraag repliceerde kan die vertegenwoordiging pas beginnen wanneer studenten weten wat er gebeurd om van daaruit hun positie te vinden binnen de bestuurslogica of de logica van het besturen zelf te problematiseren waar nodig. Dit legt precies in het verlengde van een goede filosofische praktijk, die niet alleen dient mooie papers te schrijven, maar ook juist het denken in onze gedeelde werkelijkheid in te schrijven. Die rol begint bij het verkleinen van de kloof tussen bestuursorganen en studenten om zo het opnemen van verantwoordelijkheid mogelijk te maken en die vooral zelf te instantiëren als de vertegenwoordiger in de faculteitsraad van die zoektocht."

Waarom moeten mensen op je stemmen? 
"Na hier bijna vier jaar te hebben gezocht in de opleiding wijsbegeerte aan onze mooie faculteit, ben ik steeds weer geconfronteerd met de impasses om collectiviteit te denken, om inspraak en overleg te kunnen denken. Als het subject van deze ervaringen hoop ik in deze een rol te kunnen spelen."

Wat zijn de grootste heikele punten op je faculteit? 
"Op het gebrek aan transparantie heb ik intussen gewezen. Andere punten zijn zeker de implementering van de educatieve masters, die van nabij opgevolgd zal moeten worden. Cruciaal is vooral om als studentenvertegenwoordiger niet simpelweg mee te lopen in de bureaucratische logica, maar juist studenten te informeren zodat ze überhaupt ook vertegenwoordigd kunnen worden. Het is een klein punt dat ik steeds opnieuw maak, maar de cruciale vorm is van de impasse waar we ons vandaag veelal in terugvinden. Daar innovatief en gedreven mee omgaan is de opdracht van elke studentenvertegenwoordiger en dus ook de mijne, hoe die zich ook concreet mogen manifesteren."

Geef één concreet iets dat je wil veranderen binnen je mandaat. 
"Het gebrek aan transparantie doorbreken door de studenten, die ik zal vertegenwoordigen, te betrekken in het vormen van 'mijn' besluiten en aldus de kloof tussen faculteitsraad en studenten zo proberen te verkleinen."

Wat zou je graag behouden aan de faculteit? 
"Haar spontane, soms wat chaotische karakter. Zo is onze faculteit van deze universiteit een plaats waar verscheidene (jonge) mensen hun weg vinden en van daaruit kunnen zoeken wat ze al gevonden hebben. De vorm waarmee onderzocht wordt in de studierichtingen van de letteren en vooral de wijsbegeerte valt aldus in het ding dat onze mooie faculteit is; een soms wat bizarre maar zeer bijzondere plaats, die in haar ambiguïteit een broeihaard is van mogelijkheden."

Vind je samenwerking met andere stuvers belangrijk of verdedig je liever je eigen standpunt? 
"Uiteraard is overleg cruciaal, en zeker ook die met studentenvertegenwoordigers. Ook zij proberen juist vanuit hun positie te denken wat er moet gebeuren en proberen ook net vanuit die positie iets te doen leven bij hun medestudenten om zo van hen te kunnen horen wat er juist leeft of zou moeten leven. Overleg is aldus belangrijk en schort ergens de hele oppositie tussen het 'eigen' zijn van je ideeën of ze overnemen van anderen op, omdat ze juist iets raken wat gezegd moest worden. Ons verlangen verschijnt altijd op de plaats van de ander, de cruciale politieke move is aldus het articuleren van wat onbewust leeft bij diegenen die de positie van student opnemen. En om dat te kunnen doen moeten we eerst de studenten animeren door het belang van de beleidsvorming in de verf te zetten."

Matilde De Cooman

Matilde

Studierichting: Master Gender en Diversiteit.

Gelieerd aan: Verantwoordelijke in de progressieve studentenbeweging Comac-Gent.

Ervaring als stuver: "Niet als verkozen stuver, maar door mijn ervaring in het praesidium van de Klassieke Kring en mijn dagelijks contact met andere studenten, heb ik een duidelijk idee over wat er leeft onder de studenten van de Blandijn."

De decaan grijpt de absolute macht, wat doe je?
"Ik laat meteen een tempel bouwen ter verering! Grapje, de studenten van de Blandijn laten zich natuurlijk niet doen! We bezetten alle auditoria tot de Blandijn weer van ons is."

"De studenten van de Blandijn voelen de besparingen sterk"

Waarom studentenvertegenwoordiging? 
"Met Studenten Troef zetten we ons in om de belangen van de student op de campus te verdedigen. Ik pleit voor actieve studentenparticipatie, waarbij alle studenten inspraak hebben. Daarom halen de kandidaten van de lijst Studenten Troef enquêtes op: niet alleen de verkozen stuvers, maar alle studenten, moeten hun mening kunnen geven."

Waarom moeten mensen op je stemmen? 
"Stemmen is maar de eerste stap. Vanuit Studenten Troef, waarop tien kandidaten voor zes verschillende raden, willen we een beweging starten die zich inzet voor kwaliteitsvol, betaalbaar en kritisch onderwijs!"

Wat zijn de grootste heikele punten op je faculteit? 
"De studenten van de Blandijn voelen de besparingen sterk. Steeds meer richtingen worden weg bespaard. Ook de plannen voor de inrichting van een educatieve master, zijn een verdoken besparing en zorgen voor verlies van kwaliteit van de vakinhoud."

Geef één concreet iets dat je wil veranderen binnen je mandaat. 
"Studenten moeten meer inspraak krijgen. We moeten de studentenraden gebruiken om een tegenstem te bieden tegen de besparingen en de verhoging van de werklast! Daarbij denk ik aan de studentenprotesten van 2014: samen kunnen we veel bereiken!"

Wat zou je graag behouden aan de faculteit? 
"Alle verschillende richtingen moeten absoluut behouden blijven! Er mogen ook geen vakken meer geschrapt worden door extra besparingen op Letteren en Wijsbegeerte."

Vind je samenwerking met andere stuvers belangrijk of verdedig je liever je eigen standpunt? 
"In het programma van Studenten Troef staat samenwerking met alle studenten centraal. Hopelijk doen de andere stuvers met ons mee!"

Ben De Slagmulder

Ben

Studierichting: Tweede bachelor Taal- en Letterkunde: Duits-Zweeds.

Gelieerd aan: Studie bij Filologica.

Ervaring als stuver: Opleidingscommissie Taal- en Letterkunde, Vakgroepraad Zweeds en ZAP-commissie.

"Er zijn wel degelijk gemotiveerde studenten die met de opleiding begaan zijn"

De decaan grijpt de absolute macht, wat doe je? 
/

Waarom studentenvertegenwoordiging? 
"Doorheen mijn bijna volle twee jaar aan de universiteit heb ik gemerkt dat ik me wil inzetten voor mijn medestudenten en wil toezien op de kwaliteit van mijn opleiding. In mijn eerste jaar sloot ik me aan bij de studentenvereniging van taal- en letterkunde, wat het beginpunt was om me meer te verdiepen in wat er allemaal aan de UGent gaande is naast de lessen. In mijn tweede jaar ben ik dan ook in het presidium gegaan en heb ik de functie van studiepreses op me genomen. Door het uitoefenen van deze functie ben ik in contact gekomen met heel veel studenten én proffen door bijvoorbeeld het organiseren van studiesessies en het opstellen van boekenlijsten. Daarnaast ben ik lid geworden van de opleidingscommissie taal- en letterkunde als stuver en nam ook deel aan de vergaderingen van de vakgroep Zweeds. Door het contact met de andere stuvers leerde ik Stuart beter kennen en besloot om een vergadering bij te wonen. Sindsdien ga ik naar elke vergadering van onze studentenraad en engageer ik me om mijn opgedane kennis en gelegde contacten bij zowel studenten als proffen optimaal te delen met de andere stuvers. TL;DR: wat begon als een passie is nu ook uitgegroeid tot een verantwoordelijkheid om de studenten in nauwer contact te brengen met hun opleiding en lesgevers en hun stem te laten horen in de lopende debatten."

Waarom moeten mensen op je stemmen? 
"Zoals ik in de vorige vraag vermeldde, ben ik ervan overtuigd dat ik reeds de nodige ervaring heb om me nu officieel als verkozen stuver te engageren. Ik sta in nauw contact met studenten en lesgevers door de presidiumfunctie die ik dit jaar heb uitgeoefend en heb reeds ervaring in enkele vergadergroepen van de opleiding en ben van plan om dit de komende jaren verder te zetten. Aangezien ik nu in de helft van mijn opleiding zit, wordt het ook geen probleem om de komende twee jaar mijn mandaat als stuver uit te voeren. Ook vind ik het belangrijk dat er gemotiveerde studenten taal- en letterkunde in onze faculteitsraad zitten, omdat het aantal stuvers dit jaar voor onze opleiding gering was, hoewel we een zeer groot aandeel in de faculteit vormen. Graag wil ik ook vermelden dat ik volgend jaar een semester op Erasmus ga, maar dat dit me niet zal hinderen om mijn stuverschap goed uit te voeren. Ik ben heel goed bereikbaar en heb reeds ervaring met het werken in groepsverband. Ik ben een heel georganiseerd persoon en neem graag mijn verantwoordelijkheid op wanneer het over het welzijn van de studenten of de opleiding gaat."

Wat zijn de grootste heikele punten op je faculteit? 
"Langs de kant van de studenten zou ik me graag willen inzetten op een beter contact met de stuvers. Voor de meeste studenten lijkt de studentenraad een ver-van-mijn bedshow en zoeken ze zelf het contact nauwelijks op. Toch heb ik dit jaar gemerkt dat er wel degelijk een groot aandeel studenten zijn die met de opleiding bezig zijn wanneer het bijvoorbeeld over het invoeren van de educatieve master gaat. Ik heb dan ook hun meningen verzameld en doorgegeven aan Stuart en de opleidingscommissie zelf. Langs de kant van de faculteit wil ik er ook voor proberen zorgen dat de relatie tussen lesgever en student optimaliseert. Binnen mijn studentenvereniging heb ik bij het regelen van het cursusmateriaal gemerkt dat sommige lesgevers nog steeds bepaalde reserves en verouderde opvattingen hebben over de doorsnee student. Hier wil ik graag verandering in brengen en tonen dat er wel degelijk gemotiveerde studenten zijn die met de opleiding begaan zijn en ook de stemmen van de andere studenten kan sprokkelen en verdedigen. Ik wil graag als verkozen stuver een brug vormen tussen de student en hun opleiding en zorgen voor een vlotte wederzijdse stroom van informatie."

Geef één concreet iets dat je wil veranderen binnen je mandaat. 
"Aangezien mijn ervaring wil ik ook graag inzetten op het contact tussen de studentenraad en de verschillende faculteitskringen. Deze laatste beschikken over vele communicatiemiddelen om het grootste deel van de studenten te bereiken. Onze studentenraad heeft bijvoorbeeld ook een Facebookpagina, maar vaak is deze niet bekend bij iedereen. Met de hulp van de verenigingen kunnen we onze oproepen naar de studenten luider en toegankelijker maken."

Wat zou je graag behouden aan de faculteit? 
"Ik vind de regel dat minstens 1/3 van de leden in een commissie of raad aan de faculteit moet bestaan uit studenten absoluut noodzakelijk. Op deze manier kan er voldoende rekening gehouden worden met de studenten en wegen hun meningen ook genoeg door."

Vind je samenwerking met andere stuvers belangrijk of verdedig je liever je eigen standpunt? 
"Natuurlijk heb ik een eigen visie en wil ik graag de werkpunten die ik persoonlijk zie zo goed mogelijk aanpakken. Maar ik realiseer me even goed dat dit alleen niet mogelijk is. Daarom vind ik het ook belangrijk dat ik mijn visie en mening kan delen met de andere stuvers en we als één samenwerkend orgaan onze agendapunten kunnen voorleggen op de vergaderingen. Door bijvoorbeeld het verdelen van taken of plaatsen in de verschillende opleidingen, kunnen we als groep heel efficiënt werken en ook binnen één bepaalde commissie is samenwerking van cruciaal belang zodat er steeds een stuver aanwezig kan zijn terwijl een andere bijvoorbeeld les zou hebben."

Yannis Brichant

Yannis

Studierichting: Eerste bachelor Geschiedenis.

Gelieerd aan: V.G.K., Schoten Atletiek Vereniging.

Ervaring als stuver: Geen.

"Elke richting heeft een meerwaarde, hoe klein ook"

De decaan grijpt de absolute macht, wat doe je?
"De Raad van Bestuur inlichten en met medestudenten acties op touw zetten om duidelijk te maken dat we hier niet mee akkoord gaan"

Waarom studentenvertegenwoordiging? 
"Ik heb in het secundair in enkele jaren in de leerlingen- en schoolraad gezeten. Dit heeft me altijd sterk geboeid en is ook een reden waarom ik in de Opleidingscommissie Geschiedenis zit en me kandidaat heb gesteld als studentenvertegenwoordiger. Daarnaast vind ik het ook leuk om te vergaderen, dingen proberen te verbeteren en mij in te zetten voor andere mensen."

Waarom moeten mensen op je stemmen? 
"Ik wil een vertegenwoordiger zijn voor alle studierichtingen want elke richting heeft een meerwaarde, hoe klein ook. Voor alle studenten wil ik een aanspreekpunt zijn om te weten wat er leeft bij de studenten om dit mee te kunnen nemen naar de vergaderingen en zo veranderingen voor te stellen."

Wat zijn de grootste heikele punten op je faculteit? 
"In de hogere jaren durven wel eens keuzevakken samen te vallen met gewone vakken waardoor je deze vakken niet kan volgen of niet naar de lessen kan gaan."

Geef één concreet iets dat je wil veranderen binnen je mandaat. 
"Een goede interactie met de nieuwe decaan en het decanaat."

Wat zou je graag behouden aan de faculteit? 
"Begeleiding van de studenten (taalonthaal, monitoraat, ...), Blok@Blandijn."

Vind je samenwerking met andere stuvers belangrijk of verdedig je liever je eigen standpunt? 
"Ik ben een voorstander van samenwerking omdat zo nieuwe of verbeterde standpunten uit de bus kunnen vallen. Het is altijd een pluspunt als studenten één blok vormen, omdat ons aantal in de Faculteitsraad een troef is voor sommige stemmingen."

Sofie Meneve

Sofie

Studierichting: Derde bachelor Taal- en Letterkunde Frans-Engels.

Gelieerd aan: Filologica.

Ervaring als stuver: Geen.

"Studenten hebben nog meer nood aan een stem binnen de faculteit"

De decaan grijpt de absolute macht, wat doe je? 
/

Waarom studentenvertegenwoordiging?
"Omdat ik het gevoel heb dat studenten nog meer nood hebben aan een stem binnen de faculteit."

Waarom moeten mensen op je stemmen? 
"Ik heb een goed contact met de studenten op Campus Blandijn en daardoor ook een goed idee wat onder de studenten leeft."

Wat zijn de grootste heikele punten op je faculteit? 
"Diversiteit, Wi-Fi in auditoria, accommodatie niet aangepast aan nieuwste technologieën, de studenten een betere kijk geven op de relevantie van onze faculteit heeft op maatschappelijk vlak."

Geef één concreet iets dat je wil veranderen binnen je mandaat. 
"Meer gezonde snacks in de Blandijn, bijvoorbeeld een fruitautomaat."

Wat zou je graag behouden aan de faculteit? 
"De gemoedelijke en tolerante sfeer tussen studenten aan de Blandijn."

Vind je samenwerking met andere stuvers belangrijk of verdedig je liever je eigen standpunt? 
"Ik zal zeker proberen om mijn stem te laten horen in het debat maar als stuver is het belangrijk om steeds met een breed gedragen boodschap naar buiten te komen. Samenwerking is cruciaal om als stuver iets te kunnen bereiken."

Pauline Verhelst

Pauline

Studierichting: Tweede bachelor Taal- en Letterkunde Nederlands-Spaans.

Gelieerd aan: /

Ervaring als stuver: Geen.

"Ik wil betere mogelijkheden creëren tot het geven van feedback aan lesgevers"

De decaan grijpt de absolute macht, wat doe je? 
"Stop de persen! Een aanval op de democratie en inspraak van studenten? Dit is waarom ik stuver wil zijn. Ik wil het belang van elke student verdedigen en voorkomen dat er beslissingen worden genomen zonder overleg met studenten. Een universiteit die geregeld wordt door studenten in plaats van enkel voor studenten. Een decaan die het plots te hoog in zijn bol krijgt en de macht grijpt, vraagt uiteraard voor een andere aanpak, maar ook hierop ben ik voorbereid. Mijn geheime wapen geef ik niet prijs, maar de strijd wordt intens. Ik zou zeggen, grab some popcorn."

Waarom studentenvertegenwoordiging? 
"Ik vind het belangrijk om als studente mee onze faculteit/universiteit te kunnen verbeteren. Je spendeert als student heel wat jaren op de universiteit en het spreekt voor zich dat die periode zo vlot mogelijk moet verlopen. Hiervoor moeten studenten ook zelf inspraak hebben, zij weten het beste wat er anders kan. Als stuver wil ik mee beslissingen kunnen nemen over zowel grote als kleine zaken zodat elke student zich goed voelt."

Waarom moeten mensen op je stemmen? 
"Ik ben gemotiveerd en vastberaden me voor de volle 100% in te zetten als stuver. Ik luister graag naar wat elke student te zeggen heeft. Hierbij wil ik me niet alleen focussen op de grote problemen, maar ik wil ook de kleine ergernissen kunnen verhelpen."

Wat zijn de grootste heikele punten op je faculteit? 
"Volgens mij is er verbetering nodig op vlak van communicatie, zowel naar de studenten toe als van de studenten zelf. Naar de studenten toe kan er denk ik vlugger en duidelijker gecommuniceerd worden over zaken van examenroosters tot mogelijke keuzevakken in de verschillende jaren. Daarnaast kan er ook meer geluisterd worden naar de studenten zelf, ik vind bijvoorbeeld dat de evaluatie van de vakken beter kan verlopen. Binnen de opleiding taal- en letterkunde vind ik daarnaast dat de vakken beter op elkaar afgestemd moeten worden. Sommige vakken zijn onlogisch opgebouwd waardoor er soms te veel herhaling is en andere aspecten te weinig aan bod komen. Hierdoor leer je bijvoorbeeld in taalvaardigheid hoe je een academische paper moet schrijven terwijl je reeds in de semesters voordien tal van papers hebt geschreven. Het is belangrijk dat de vakken dus beter op elkaar afgestemd worden."

Geef één concreet iets dat je wil veranderen binnen je mandaat. 
"Ik wil betere mogelijkheden creëren tot het geven van feedback aan lesgevers. Hoewel dit zich op een hoger niveau bevindt dan het facultaire, hoop ik hierin verandering te kunnen brengen. Momenteel wordt er te weinig geluisterd naar wat studenten vinden van de lessen terwijl er toch aandachtspunten zijn die kunnen verbeteren. Meestal zijn er slechts enkele kleine aanpassingen nodig, maar die kunnen de lessen toch een pak aangenamer maken voor zowel student als docent. Door meer feedback te kunnen geven –ook gedurende het semester- kunnen de lessen zo sneller en eenvoudiger worden verbeterd."

Wat zou je graag behouden aan de faculteit? 
"De koffiehoek is een gezellige plaats die goed dienstdoet als ontspanningsplaats tijdens springuren of als plaats voor groepswerken. Het is bovendien een groot pluspunt dat er bakjes staan met kladpapier, dit is al een goede stap naar een duurzamere universiteit."

Vind je samenwerking met andere stuvers belangrijk of verdedig je liever je eigen standpunt? 
"Het is uiteraard belangrijk je eigen mening te hebben en eigen ideeën aan te brengen. Toch is een goede samenwerking cruciaal. Zonder de andere stuvers is het onmogelijk veranderingen te realiseren, je hebt een hechte samenwerking nodig om ideeën in de praktijk om te kunnen zetten. Hierbij blijft het belangrijk dat elke stuver zelf zijn eigen visie naar voren kan brengen om zo tot een ideale oplossing te komen. Ik ben ervan overtuigd dat iedere stuver de zaken op een andere manier bekijkt, al die individuele ideeën maken samen één."

Charlotte Rottiers

Charlotte

Studierichting: Master Kunstwetenschappen en eerste jaar verkorte bachelor Oost-Europese Talen en Culturen.

Gelieerd aan: Cultour, KHK, Slavia.

Ervaring als stuver: Opleidingscommissie vakgroep Kunstwetenschappen, Opleidingscommissie Oost-Europese, StuArt. 

"Ook studenten die niet actief willen zijn als stuver moeten op de hoogte blijven van wat er leeft aan de faculteit"

De decaan grijpt de absolute macht, wat doe je? 
"Ontwaken uit deze nare droom."

Waarom studentenvertegenwoordiging? 
"Het is misschien cliché maar studenten hebben nu eenmaal een doorslaggevende stem gekregen en die kans moeten we dus grijpen. De inspraak van de studenten kan echt dingen veranderen: dat heb ik al ondervonden en dat wil de komende twee jaar nog vaker zien."

Waarom moeten mensen op je stemmen? 
"Ten eerste omdat ik natuurlijk al enkele jaren ervaring heb. Dat is niet enkel een pluspunt om in Stuart constructief mee te werken maar ook om nieuwe stuvers zonder ervaring een beetje wegwijs te maken en te ondersteunen. Daarnaast omdat ik ook de OC's van Kunst en Oost-Europese talen en culturen volg. Dit zijn richtingen die niet altijd vertegenwoordigd waren in Stuart en zeker naar de 'kleine richtingen' zou meer geluisterd mogen worden."

Wat zijn de grootste heikele punten op je faculteit? 
"Communicatie, transparantie, studentenparticipatie."

Geef één concreet iets dat je wil veranderen binnen je mandaat. 
"Ik zou als eerste stap meer inzetten op communicatie, zowel met de studenten als met de verschillende beleidsorganen. Ik ben ervan overtuigd dat onze faculteit vol loopt met geïnteresseerde studenten vol innovatieve en frisse ideeën maar dat zij niet altijd de weg naar Stuart vinden. Met een betere communicatie en het meer zichtbaar maken van Stuart, kunnen we met een grotere groep studenten nog meer verwezenlijken. Ook is het belangrijk dat studenten die niet per se actief willen zijn als stuver, ook op de hoogte blijven van wat er leeft aan de faculteit!"

Wat zou je graag behouden aan de faculteit? 
"Blok@Blandijn is een fantastisch project dat ik graag mee help ondersteunen en verder uitbouwen. Ook de koffiehoek is een initiatief dat ik aanmoedig. De Blandijn heeft nog enkele verloren hoekjes die met kleine ingrepen geactiveerd kunnen worden als studieplek of als ontmoetingsplaats."

Vind je samenwerking met andere stuvers belangrijk of verdedig je liever je eigen standpunt? 
"Samenwerking. Ik zal zeker mijn eigen standpunt verdedigen en zo goed mogelijk argumenten waarom ik een andere mening heb. Discussie en dialoog zijn waardevol en vormen sterkere ideeën en standpunten. Wanneer de groep iets anders dan mijn standpunt beslist, dan werk ik nadien ook gewoon mee aan dat idee of initiatief. We vergaderen als groep dus we beslissen ook als groep."

Zeger Hoebeke

Zeger

Studierichting: derde bachelor Wijsbegeerte.

Gelieerd aan: /

Ervaring als stuver: opleidingscommissie, vakgroepvergaderingen.

"In de Blandijn heerst steeds een geweldige sfeer die nergens anders te vinden is."

De decaan grijpt de absolute macht, wat doe je?
"Ik bezet alle koffieautomaten in de Blandijn en niemand krijgt koffie tot aan de eisen van de studenten is voldaan. De ZAPpers, de AAPen en het ATP zullen zó morren zonder dat zwarte goedje waar hun hele productiviteit van afhangt dat de decaan onder interne druk wel zal moeten bezwijken."

Waarom studentenvertegenwoordiging? 
"Als je allerlei ideeën hebt om de kwaliteit van het onderwijs en de ervaring als student te verbeteren en als je jezelf geen hypocriet wil noemen, dan kan je het niet maken om die ideeën niet te proberen toe passen."

Waarom moeten mensen op je stemmen? 
"Als je om kwaliteitsvol onderwijs geeft, als je boeiende lessen wil volgen of als je de temperatuur in de Blandijn zelf wilt controleren, stem dan Zeger Hoebeke!"

Wat zijn de grootste heikele punten op je faculteit? 
"Wie aan de Blandijn studeert, is gebeten door zijn vak. Anders had de blandino wel iets gekozen waar geld mee te verdienen is. Maar in plaats van gepassioneerde studenten die zich vol enthousiasme in hun vakken storten, vind je op de aulabanken veel gedemotiveerde, gedeïnteresseerde pupillen wier enige betrokkenheid met hun lessen panische angst is voor de volgende deadline. Als je ze er al vindt. Wie gaat nog naar elke les? Wie leest nog de verplichte lectuur? Wie haalt nog iets uit hun studie? Hoe richtingen ingevuld worden, is helaas niet in voldoende in staat om te boeien, om studenten te motiveren. Mijn grootste missie als studentenvertegenwoordiger, als ik verkozen wordt, is uitzoeken hoe dit komt en deze situatie te veranderen, opdat iedereen graag kan studeren. Dat betekent echter niet dat ik zomaar voorstander ben van alle 'activerende werkvormen'. Een slecht gegeven werkcollege of een verplichte paper waar je de muren van oploopt zijn nagels op de doodskist van leergierigheid. Wie meer wil weten over hoe ik dit wil aanpakken, kan mijn programma raadplegen op https://stuver18.be/zeger.h."

Geef één concreet iets dat je wil veranderen binnen je mandaat. 
"Momenteel wordt de centrale verwarming centraal geregeld. Dat wil zeggen: vanaf half oktober staan ze allemaal aan, vanaf de lente allemaal uit. In de klassen en auditoria kan het daarom veel te warm of veel te koud zijn. Als ik iets wil realiseren, is het dit: de verwarming in een lokaal moet gecontroleerd worden door haar bezetters."

Wat zou je graag behouden aan de faculteit? 
"In de Blandijn heerst steeds een geweldige sfeer die nergens anders te vinden is. Het is een mengeling van vrije zelfexpressie en aanvaarding met een uitdagend kantje. Wat ik wil behouden aan onze faculteit, is dat iedereen er zich thuis kan voelen."

Vind je samenwerking met andere stuvers belangrijk of verdedig je liever je eigen standpunt? 
"Twaalf van de ongeveer 40 stemmen in de faculteitsraad behoren tot de studentenvertegenwoordigers. Als die twaalf stemmen dezelfde kant uitgaan kunnen ze heel wat betekenen. Dat is maar goed ook, want de problemen en standpunten van de professoren kunnen radicaal verschillen met de belangen van de studenten. Samenwerking met andere studentenvertegenwoordigers lijkt me noodzakelijk om iets gedaan te krijgen. De problemen die ik aankaart zijn misschien niet dezelfde als wat op de programma's van andere stuvers te vinden is. Ik hoop gestart te krijgen waar ik voor ga, maar ik ben boven alles bereid om naar iedereen te luisteren."

Ruben Aelbrecht (Aleksandr)

Ruben

Studierichting: Tweede bachelor Taal- en Letterkunde: Engels-Zweeds.

Gelieerd aan: Filologica, Gentse Studentenraad.

Ervaring als stuver: Medewerker Gentse Studentenraad, stemgerechtigd lid StuArt.

"Ik haal steeds het onderste uit de kan"

De decaan grijpt de absolute macht, wat doe je?
"We gaan rustig neerzitten met een tas thee - bij voorkeur Oolong - om de situatie te bespreken. Dat er naast de suiker arsenicum in de thee zit, vermelden we uiteraard niet."

Waarom studentenvertegenwoordiging? 
"De universiteit is een micro-samenleving en heeft in zekere mate iets weg van een 'state actor'. Het is dan ook belangrijk dat de grootste groep in deze samenleving een zekere inspraak heeft. Er is dus wel wat plichtsbewustheid mee gemoeid, maar daarnaast is het ook gewoon zeer fijn om met dossiers bezig te zijn en te werken aan iets dat de moeite waard is."

Waarom moeten mensen op je stemmen? 
"Vanwege een goede vertrouwdheid met het studentenleven, zowel qua verenigingen, raden, als uiteraard het studeren zelf. Ervaring is niet te onderschatten, en daarnaast heb ik dit jaar ook al getoond dat ik steeds het onderste uit de kan haal."

Wat zijn de grootste heikele punten op je faculteit? 
"(Niet voldoende doordachte) verandering omwille van verandering."

Geef één concreet iets dat je wil veranderen binnen je mandaat. 
"Lesopnames. Betere ondersteuning voor proffen en assistenten zou ook handig zijn, maar dat is van een ander niveau. Lesopnames dus."

Wat zou je graag behouden aan de faculteit? 
"De zeer begripvolle omgang omtrent welzijn."

Vind je samenwerking met andere stuvers belangrijk of verdedig je liever je eigen standpunt? 
"Overeenkomen en compromissen sluiten waar je kan doormiddel van overleg, debat en samenwerking. Maar wanneer dat niet kan moet je soms je eigen standpunt durven verdedigen (als je er tenminste zeker van bent dat je het bij het rechte eind hebt)."

Aulikki Lefèvre

Studierichting: Derde bachelor Taal- en Letterkunde Nederlands-Engels.

Gelieerd aan: Filologica.

Ervaring als stuver: Beperkte ervaring. "Enkel als preses regelmatig in contact gekomen met de faculteit en de verschillende raden en commissies."

"Stem Aulikki voor minder Minervamiserie"

De decaan grijpt de absolute macht, wat doe je?
"Rustig op de Trabla gaan zitten."

Waarom studentenvertegenwoordiging? 
"Tijdens drie jaar presidium van Filologica heb ik gemerkt hoeveel bergen we nog kunnen verzetten binnen de faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Als preses wat het mijn doel om de nadruk te leggen op cultuur en de opleiding en volgens mij heb ik dat ook kunnen bereiken maar een jaartje is kort! Als stuver zou ik graag dat werk verderzetten."

Waarom moeten mensen op je stemmen? 
"Mijn grootste troefkaart is hoogstwaarschijnlijk mijn ervaring binnen de studentenvereniging van Taal- en Letterkunde. Via Filologica heb ik al regelmatig contact gehad met de faculteit en de opleiding zelf, met de DSA en ook de GSR of stuvers van andere faculteiten zijn me niet vreemd. Evenwel zijn mijn banden met de studenten aan de Blandijn een streepje voor. Binnen de opleiding Taal-en Letterkunde is het vanzelfsprekend dat ik heel wat studenten persoonlijk ken, maar ook bij de andere opleidingen heb ik heel wat connecties. Ik zie mezelf vooral als brug tussen de grote gevarieerde groep studenten van de Faculteit Letteren- en Wijsbegeerte en de faculteit."

Wat zijn de grootste heikele punten op je faculteit? 
"Binnen de opleidingen varieert de band tussen student en prof van vakgroep tot vakgroep, een algemene visie en overleg met de studenten kan dan al snel eens ontbreken. Als gevolg hangt het vaak af van de vakgroep zelf welke rechten en taken je hebt als student, dat valt te zien aan roosters, het cursusmateriaal, de inhoud van de vakken en de moeilijkheidsgraad van een vak."

Geef één concreet iets dat je wil veranderen binnen je mandaat. 
"Als ik mag dromen dan zou ik graag hebben dat na mijn jaren stuver iedere prof aan de faculteit platformen gebruikt alsof het voor zichzelf was, zodat niemand nog uren en uren in copyland moet versleten om de printinstellingen van elke powerpoint, pdf en dan weer een wordbestandje en dan toch iets op het forum en dan misschien in een aankondiging, correct te krijgen. Stem Aulikki voor minder Minervamiserie?"

Wat zou je graag behouden aan de faculteit? 
"Dat is een bijzonder gemakkelijke vraag: de diversiteit. Af en toe vallen er eens een paar rotte appels niet ver genoeg van de boom maar je zal er altijd wel iemand of iets (of het nu een opleiding, een vak, die ene prof of je lievelingstoiletdeur, is) vinden die je erdoor gaat sleuren."

Vind je samenwerking met andere stuvers belangrijk of verdedig je liever je eigen standpunt? 
"Sowieso samenwerken! Dat is vanzelfsprekend! Als we allemaal apart in het wilde weg onze eigen kleine frustratietjes roepen, komen we absoluut nergens."

Willem Weyens

Willem

Studierichting: Master Wijsbegeerte

Gelieerd aan: Ongebonden

Ervaring als stuver: Niet als stuver, heb wel wat ervaring opgedaan als leider in de chiro en lid van de vzw van onze jeugdbeweging.

De decaan grijpt de absolute macht, wat doe je?
"Viva la revolution"

Waarom studentenvertegenwoordiging? 
"Het is belangrijk om een stem te hebben in het reilen en zeilen van onze faculteit waar we allen enkele jaren deel van uit maken. 

Waarom moeten mensen op je stemmen? 
"Ik kan goed luisteren en standpunten formuleren."

Wat zijn de grootste heikele punten op je faculteit? 
"De ondoorzichtheid van de besluitvorming."

Geef één concreet iets dat je wil veranderen binnen je mandaat. 
"Meer uniformiteit in de studiepunten en de werklast van vakken."

Wat zou je graag behouden aan de faculteit? 
"Het open karakter gecombineerd met een zekere maatschappelijke betrokkenheid"

Vind je samenwerking met andere stuvers belangrijk of verdedig je liever je eigen standpunt? 
"Samenwerken lijkt me essentieel."

Ook nog dit

Matthis Provoost komt eveneens op aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Hij heeft echter niet geantwoord op onze vragen of mailtjes.

0
Gemiddeld: 3.5 (2 stemmen)

Reacties

Bericht: 
If you are going for most excellent contents like I do, only pay a quick visit this website everyday because it gives quality contents, thanks<br> <br> <br> <br> My web blog <a href="https://www.creativelive.com/student/leslie-driscoll">canadian pharmaceuticals online</a>

Reactie toevoegen