Kandidaten Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur

Op de Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur moeten er zestien zitjes opgevuld raken, waarvan minstens zes door kandidaten van het minderheidsgeslacht. Stemmen kan van 7 tot 9 mei op www.verkiezingen.ugent.be.

Sibert Declercq

Sibert

Studierichting: schakeljaar Elektronica-ICT.

Gelieerd aan: /

Ervaring als stuver: Opleidingscommissie bachelor Electronica-ICT. 

De decaan grijpt de absolute macht, wat doe je?
"Iemand aanspreken die zo hoog mogelijk binnen de hierarchie van de UGent geplaatst is. Indien dat nutteloos blijkt te zijn, zien wat er samen met de andere stuvers op poten gezet kan worden van (protest)acties."

"Ik wil graag de open instroom behouden"

Waarom studentenvertegenwoordiging? 
"De UGent geeft de studenten de kans om niet enkel hun stem te laten horen, maar ook hun stem te laten gelden. Daarom vind ik het belangrijk om ook actief van deze kans gebruik te maken om de stem van de studenten in campus Kortrijk te verdedigen."

Waarom moeten mensen op je stemmen? 
"Zodat ook campus Kortrijk een actieve stuver heeft die de dagdagelijkse problemen van de studenten kan aankaarten bij de faculteit."

Wat zijn de grootste heikele punten op je faculteit? 
"De faculteit neemt grote beslissingen, zoals een verhuis van een aantal richtingen van Kortrijk naar Gent, zonder daarover eerst in dialoog te gaan."

Geef één concreet iets dat je wil veranderen binnen je mandaat. 
"Ik wil graag tegengaan dat zulke drastische beslissingen, zoals eerder vermeld, zonder feedback van de studenten genomen worden."

Wat zou je graag behouden aan de faculteit? 
"Gezien er steeds meer en meer gepusht wordt naar een bindende toelatingsproef, wil ik graag de open instroom behouden."

Vind je samenwerking met andere stuvers belangrijk of verdedig je liever je eigen standpunt? 
"Samenwerking met andere stuvers is belangrijk in de faculteitsraad. Als één blok een standpunt verdedigen heeft veel meer overtuigingskracht dan op je eentje de hele faculteitsraad proberen te overtuigen."

Pieter Haegeman

Pieter

Studierichting: derde bachelor Ingenieurswetenschappen: Architectuur.

Gelieerd aan: FRiS, VTK, DLK.

Ervaring als stuver: ja. 

"Vandaag handelen met zicht op de toekomst, lekker diepzinnig"

De decaan grijpt de absolute macht, wat doe je? 
"Een pintje met hem drinken."

Waarom studentenvertegenwoordiging? 
"Omdat je als student wel degelijk wat kan veranderen!"

Waarom moeten mensen op je stemmen? 
"Als StuVer wil ik het klankbord, maar zeker ook het aanspreekpunt zijn van de student. Op die manier dat ook hun inzichten en ideeën een weg kunnen vinden."

Wat zijn de grootste heikele punten op je faculteit? 
"De faciliteiten voor de architectuurstudenten."

Geef één concreet iets dat je wil veranderen binnen je mandaat. 
"De faciliteiten voor de architectuurstudenten. Hoewel dit iets is dat stap voor stap bereikt moet worden, en zeker niet in een periode van twee jaar kan geregeld worden. Vandaag handelen met zicht op de toekomst. Lekker diepzinnig."

Wat zou je graag behouden aan de faculteit? 
"Oei, zeggen wat goed is, is overduidelijk moeilijker dan weten wat beter kan..."

Vind je samenwerking met andere stuvers belangrijk of verdedig je liever je eigen standpunt? 
"Het is altijd belangrijk jezelf te informeren over het standpunt van de medestudenten. Je moet altijd handelen naar het algemeen studentenbelang. Als jouw visie niet strookt met die medestuvers, of hoe zij het algemeen belang zien, mag je er zeker tegenin gaan."

Fien De Clercq

Fien

Studierichting: derde bachelor Industrieel Ingenieur Elektromechanica.

Gelieerd aan: FRiS.

Ervaring als stuver: Opleidingscommissies bachelor Industriële Wetenschappen en bachelor Elektromechanica. Actief in de werkgroep rond duurzaamheid in de opleiding elektromechanica.

"Indies aan de top!"

De decaan grijpt de absolute macht, wat doe je? 
"Ik kreeg van onze decaan het vak machine-elementen. Hij leerde mij hoe ik een perfecte machine kan bouwen en berekenen. Daarom bouwen we naar zijn voorbeeld een katapult en schieten we hem naar de maan!"

Waarom studentenvertegenwoordiging? 
"Studentenvertegenwoordiging is een cruciale schakel in het onderwijssysteem. Studenten geven rechtstreeks feedback en proffen zijn bereid om te luisteren."

Waarom moeten mensen op je stemmen? 
"Indies aan de top!"

Wat zijn de grootste heikele punten op je faculteit? 
"Voor industrieel ingenieurs is het belangrijk om een betere organisatie van de vakken en de campus te bekomen."

Geef één concreet iets dat je wil veranderen binnen je mandaat. 
"Vaste les- en (her)examenroosters"

Wat zou je graag behouden aan de faculteit? 
"Het goede contact met proffen."

Vind je samenwerking met andere stuvers belangrijk of verdedig je liever je eigen standpunt? 
"Samenwerking met andere stuvers is zeker belangrijk! Samen staan we sterker tegenover de proffen die soms geen correct beeld hebben van de situatie. Hoe meer stuvers tegelijk een standpunt innemen, hoe meer overtuigingskracht we hebben."

Wout Vierbergen

Wout

Studierichting: derde bachelor Industrieel Ingenieur Informatica.

Gelieerd aan: Schamper.

Ervaring als stuver: FRiS, opleidingscommissie.

"Het is belachelijk om te denken dat je in je eentje de belangen van alle studenten kan vertegenwoordigen"

De decaan grijpt de absolute macht, wat doe je? 
*Laat dramatisch alle orgels in de stad spelen*

Waarom studentenvertegenwoordiging? 
"De universiteit is een centraal en prominent aspect in het leven van zowat elke student. De kans en uitdaging om mee te werken aan een betere werking hiervan voor andere en toekomstige studenten, grijp ik graag."

Waarom moeten mensen op je stemmen? 
"Studeren is meer dan enkel studeren. Als ondernemende student en actief redactielid van Schamper rijkt mijn interessegebied en ervaring ver buiten de muren van de faculteit. Met deze kennis en ervaringen werk ik graag mee aan de toekomst van onze faculteit."

Wat zijn de grootste heikele punten op je faculteit? 
"Didactisch onverantwoorde proffen en achterhaalde leerstof."

Geef één concreet iets dat je wil veranderen binnen je mandaat. 
"Een Jokerweek voor alle ingenieursstudenten. Zoals de Architectuur studenten reeds bewezen hebben, is de Jokerweek een geweldige manier om studenten uit verschillende afstudeerrichtingen samen te laten werken met prachtige projecten als resultaat."

Wat zou je graag behouden aan de faculteit? 
"Er is een brede waaier aan onderzoeksdomeinen en zin voor ondernemen aanwezig op onze faculteit. Daar moeten we positief gebruik van blijven maken."

Vind je samenwerking met andere stuvers belangrijk of verdedig je liever je eigen standpunt? 
"Samenwerken! Het is belachelijk om te denken dat je in je eentje de belangen van alle studenten kunt vertegenwoordigen."

Robin Tassenoy

Robin

Studierichting: derde bachelor Werktuigkunde-Elektrotechniek.

Gelieerd aan: /

Ervaring als stuver: FRiS, OCWE.

"Ik hoop een impact te hebben op het studiecomfort van de studenten"

De decaan grijpt de absolute macht, wat doe je? 
"Samen met de andere studentenvertegenwoordigers ingrijpen, resultaat bereik je in groep."

Waarom studentenvertegenwoordiging? 
"Omdat ik hoop een impact te hebben op het studiecomfort van de studenten, soms kunnen bepaalde ergernissen eenvoudig worden opgelost."

Waarom moeten mensen op je stemmen? 
"Ik wil bijdragen tot een aangename faculteit, waarin de mening van de studenten echt in acht genomen wordt."

Wat zijn de grootste heikele punten op je faculteit? 
"Veel studenten hebben een uitgesproken mening over het Erasmusbeleid van de WE, een resto in Zwijnaarde en de bereikbaarheid van deze campus... tijd om daar werk van te maken dus."

Geef één concreet iets dat je wil veranderen binnen je mandaat. 
"Het herzien van het Erasmusbeleid staat momenteel bovenaan."

Wat zou je graag behouden aan de faculteit? 
"De keuzemogelijkheden tussen gevarieerde onderwerpen, gegeven door deskundige professoren en assistenten."

Vind je samenwerking met andere stuvers belangrijk of verdedig je liever je eigen standpunt? 
"Samenwerking met de andere stuvers is vanzelfsprekend belangrijk. Het doel is op te komen voor de mening van alle studenten, niet alleen de mijne. En al is het een cliché: samen sta je sterker dan alleen."

 

Sofie Verschraegen

Sofie

Studierichting: derde bachelor Ingenieurswetenschappen: Chemische Technologie en Materiaalkunde.

Gelieerd aan: FRiS, MaChT.

Ervaring als stuver: Opleidingscommissie Chemische Technologie en Materiaalkunde, FRiS, schoolraad.

"De afstand tussen de verschillende leslocaties is onhandig"

De decaan grijpt de absolute macht, wat doe je?
"Alvorens actie te ondernemen, een ijsje gaan halen om te bekomen."

Waarom studentenvertegenwoordiging? 
"Ik vind het logisch dat de 42 000 studenten aan de universiteit zeggenschap hebben in de zaken die ons aanbelangen."

Waarom moeten mensen op je stemmen? 
"Al sinds de humaniora heb ik ervaring met studentenvertegenwoordiging en ik sta open voor de ideeën van elke student. Ook ben ik niet afstandelijk, waardoor het niet lastig is om me aan te spreken."

Wat zijn de grootste heikele punten op je faculteit? 
"Ik vind de faculteit over het algemeen goed georganiseerd, maar de afstand tussen de verschillende leslocaties Plateau, Schoonmeersen, Sterre en Zwijnaarde is onhandig."

Geef één concreet iets dat je wil veranderen binnen je mandaat. 
"Meer voorzieningen in campus Zwijnaarde, zoals een studentenrestaurant, meer fietsenstallingen, stille ruimtes, grotere auditoria en een polyvalente zaal."

Wat zou je graag behouden aan de faculteit? 
"De Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur staat bekend om de uitstekende onderwijskwaliteit. Ook zijn er veel geëngageerde, ambitieuze studenten actief in studentenverenigingen, wat onze faculteit dynamisch maakt."

Vind je samenwerking met andere stuvers belangrijk of verdedig je liever je eigen standpunt? 
"Als team sta je sterker, dus is het ideaal om samen tot een standpunt te komen waar iedereen achter staat."

Pieter-Jan Boeykens

Pieterjan

Studierichting: derde bachelor Burgerlijk Ingenieur Chemische Technologie en Materiaalkunde.

Gelieerd aan: FRiS.

Ervaring als stuver: opleidingscommissie CTM, ACTC en CKO, secretaris bij FRiS.

"Ik wil de studentenvoorzieningen in Zwijnaarde in kaart brengen"

De decaan grijpt de absolute macht, wat doe je?
"De rest van de faculteit overtuigen om elke beslissing van de decaan te boycotten tot hij aftreedt."

Waarom studentenvertegenwoordiging? 
"Als student moet je je mening kunnen geven aan zij die het beleid voeren op het niveau waar de beslissingen worden gemaakt, zodat ernaar wordt geluisterd."

Waarom moeten mensen op je stemmen? 
"Medestudenten op de hoogte houden van wat er zich afspeelt achter de schermen beschouw ik als de kern van studentenvertegenwoordiging. Zo kan je de mening van iedereen vertolken."

Wat zijn de grootste heikele punten op je faculteit? 
"Het tekort aan studentenvoorzieningen in campus Zwijnaarde en de communicatie naar studenten toe."

Geef één concreet iets dat je wil veranderen binnen je mandaat. 
"In kaart brengen van de studentenvoorzieningen in Zwijnaarde, zoals PC/laptopklassen, refters, parkeerplaatsen voor studenten... en bijsturen waar er tekorten zijn."

Wat zou je graag behouden aan de faculteit? 
"De link met de stad."

Vind je samenwerking met andere stuvers belangrijk of verdedig je liever je eigen standpunt? 
"Samenwerken met de andere stuvers is cruciaal voor een goede studentenvertegenwoordiging!"

Frederik Kussé

Frederik

Studierichting: eerste master Control Engineering and Automation.

Gelieerd aan: Belgian Youth Diplomacy, The Belgian Leadership Project, FRiS, VTK, Young Talent in Action ...

Ervaring als stuver: FRiS, facultaire curriculumcommissie, de AV van de Gentse Studentenraad.

"De faculteit slaagt er niet in een effectief beleid te voeren op vlak van gender en diversiteit"

De decaan grijpt de absolute macht, wat doe je?
"Studentenvertegenwoordigers nemen actief deel aan het democratisch proces binnen onze faculteit. Als er geen mogelijkheden meer zijn om de decaan tegen te houden, moet hiertegen geprotesteerd worden."

Waarom studentenvertegenwoordiging? 
"Je kan echt een impact hebben op het studentenleven en het is ook gewoonweg plezant om te doen."

Waarom moeten mensen op je stemmen?
"Wegens mijn inzet binnen de studentenvertegenwoordiging en mijn ervaring als Erasmus-student."

Wat zijn de grootste heikele punten op je faculteit? 
"Ondanks het feit dat ingenieurs later vaak in een internationale context actief zijn, wordt er binnen de faculteit nog te weinig ingezet op internationalisering. Verder slaagt de faculteit er niet in een effectief beleid te voeren op het vlak van Gender en Diversiteit."

Geef één concreet iets dat je wil veranderen binnen je mandaat. 
"Het wegnemen van de barrières die studenten tegenhouden om op Erasmus te gaan."

Wat zou je graag behouden aan de faculteit? 
"De stimulatie van ondernemerschap bij de studenten."

Vind je samenwerking met andere stuvers belangrijk of verdedig je liever je eigen standpunt? 
"De samenwerking met andere stuvers is zeer belangrijk om effectief resultaten te boeken."

Ruben Janssens

Ruben

Studierichting: derde bachelor Ingenieurswetenschappen: Computerwetenschappen.

Gelieerd aan: FRiS.

Ervaring als stuver: CKO en OC Computerwetenschappen en Onderwijsraad UGent.

"Ik wil ervoor zorgen dat we voor elke vak persoonlijkere, tijdigere en volledigere feedback krijgen"

De decaan grijpt de absolute macht, wat doe je? 
"We bezetten Zwijnaarde en roepen een antidecanaat uit."

Waarom studentenvertegenwoordiging? 
"Studentenvertegenwoordiging is enorm belangrijk. Aan de UGent hebben we het geluk dat studentenvertegenwoordiging heel erg ingeburgerd is en dat er dus ongeveer overal stuvers zitten. Daar mogen we dankbaar voor zijn, want zo hebben we al veel gedaan gekregen, tot zelfs de afschaffing van de giscorrectie! Ik vind het ook gewoon heel erg leuk om te doen. Enkel studeren is niet aan mij besteed: ik heb me altijd al graag geëngageerd! Met proffen en assistenten aan tafel zitten, overleggen met medestuvers en alle andere studenten, af en toe eens speechen voor een auditorium en uiteindelijk onze faculteit een beetje beter maken: daar doe ik het voor."

Waarom moeten mensen op je stemmen? 
"Je kan er op aan dat ik mij twee jaar lang, vol enthousiasme, volledig voor studentenvertegenwoordiging zal geven! De voorbije twee jaar was ik al studentenvertegenwoordiger aan onze faculteit, onder andere in de Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs en de opleidingscommissie computerwetenschappen. Dit academiejaar ben ik ook bestuurslid van FRiS en stuver in de Onderwijsraad van de UGent. Zo ken ik ondertussen alle ins en outs van de UGent en onze faculteit en heb ik al een aantal dingen kunnen verwezenlijken, zoals persoonlijke feedback bij NPGE's in het eerste jaar burgie, een gebruiksvriendelijker rekentoestel als verplicht model, internettoegang via kabel in de laptopklassen, een grootschalige enquête over het Engels in de opleidingen en, na lang sleuren, duidelijke communicatie over de hervormingen in Kortrijk. Elke week doe ik dit engagement liever en ik zou het dan ook erg graag volgend jaar verder zetten als studentenvertegenwoordiger in de Faculteitsraad!"

Wat zijn de grootste heikele punten op je faculteit? 
"Er wordt vaak nog veel te weinig aandacht gegeven aan onderwijs bij het aanstellen, evalueren en promoveren van proffen. Onderzoek primeert. Als studentenvertegenwoordigers moeten we ervoor zorgen dat deze trend omgedraaid wordt en dat onderwijs wél de aandacht krijgt die het verdient. Ook zien we nog steeds de gevolgen van de integratie van de opleidingen industrieel ingenieur in de universiteit. Studenten worden daar geconfronteerd met verouderde of ontoereikende infrastructuur en met proffen die zo overbelast zijn dat ze niet meer voldoende tijd hebben voor onderwijs."

Geef één concreet iets dat je wil veranderen binnen je mandaat. 
"Projecten en practica zijn heel erg belangrijk aan onze faculteit en we steken er als studenten dan ook veel tijd in. Om hier veel uit te leren, kunnen we niet zonder goede feedback. Ik wil ervoor zorgen dat we voor elke vak persoonlijkere, tijdigere en volledigere feedback krijgen. Dit jaar ben ik al begonnen met dit in de Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs aan te kaarten en ik zou dit heel graag verder kunnen zetten als studentenvertegenwoordiger in de Faculteitsraad!"

Wat zou je graag behouden aan de faculteit? 
"Onze opleidingen zijn goed. We kunnen rekenen op lesgevers die wereldexperts zijn in hun onderzoek en dat is ook te zien aan het niveau van onze opleiding. Volgend jaar zal er een hervorming plaatsvinden van de bachelor burgerlijk ingenieur. Dat is een uitgelezen kans om het niveau van onze opleiding te behouden, maar om ook te kijken of de werklast niet beter verdeeld kan worden en om de opleiding mee te laten gaan met haar tijd. Daar zou ik graag, als ervaren stuver, deel van uitmaken."

Vind je samenwerking met andere stuvers belangrijk of verdedig je liever je eigen standpunt? 
"Samenwerking met andere stuvers is ongelofelijk belangrijk! Door samen te overleggen krijgen we een rijker standpunt en kunnen we écht het standpunt van de studenten uitdragen."

Lukas De Loose

Studierichting: derde bachelor Ingenieurswetenschappen: Computerwetenschappen. 

Gelieerd aan: VTK. 

Ervaring als stuver: geen.

"Ik ben geen rat"

De decaan grijpt de absolute macht, wat doe je? 
 "Aan Riktor zijn zijde blijven staan, door dik en dun. #OneTeamOneDream."

Waarom studentenvertegenwoordiging? 
"VTK en de ingenieursstudenten vertegenwoordigen bij de faculteit."

Waarom moeten mensen op je stemmen? 
"Ik ben geen rat."

Wat zijn de grootste heikele punten op je faculteit? 
"Ratten in het archief."

Geef één concreet iets dat je wil veranderen binnen je mandaat. 
"Geen ratten meer in het archief."

Wat zou je graag behouden aan de faculteit? 
"Ons archief."

Vind je samenwerking met andere stuvers belangrijk of verdedig je liever je eigen standpunt? 
"Samen kunnen we de ratten verjagen! #OneTeamOneDream."

Laura Verghote

Studierichting: derde bachelor Elektrotechniek. 

Gelieerd aan: VTK. 

Ervaring als stuver: geen. 

"One team, one dream"

De decaan grijpt de absolute macht, wat doe je? 
"En terecht, ingenieurs zijn superieur."

Waarom studentenvertegenwoordiging? 
"Interesse."

Waarom moeten mensen op je stemmen? 
"Maakt niet uit #genderquota."

Wat zijn de grootste heikele punten op je faculteit?
"Ratten in de gangen en het archief."

Geef één concreet iets dat je wil veranderen binnen je mandaat.
"Afschaffen van genderquota."

Wat zou je graag behouden aan de faculteit? 
"VTK en zijn lokalen, behalve het archief, daar zitten ratten."

Vind je samenwerking met andere stuvers belangrijk of verdedig je liever je eigen standpunt? 
"Ja, one team one dream."

Selene Spruytte

Selene

Studierichting: tweede bachelor Burgerlijk Ingenieur Toegepaste Natuurkunde. 

Gelieerd aan: VTK.

Ervaring als stuver: geen.

"Ik wil niet verkozen worden puur door genderquota"

De decaan grijpt de absolute macht, wat doe je? 
"Zie VTK-show 2017-2018: Gertjes Grote Wens."

Waarom studentenvertegenwoordiging
"Interesse."

Waarom moeten mensen op je stemmen? 
"
Omdat ik niet wil verkozen worden puur door het genderquota."

Wat zijn de grootste heikele punten op je faculteit? 
"Ratten in de gangen en in het archief."

Geef één concreet iets dat je wil veranderen binnen je mandaat. 
"Afschaffen van het genderquota."

Wat zou je graag behouden aan de faculteit? 
"VTK en zijn lokalen."

Vind je samenwerking met andere stuvers belangrijk of verdedig je liever je eigen standpunt? 
"Ja, het is belangrijk om samen achter een standpunt te staan maar er moet ook altijd plaats zijn om voor je eigen mening uit te komen en die te verdedigen."

Alexander Vande Ghinste

Studierichting: eerste bachelor Burgerlijk Ingenieur. 

Gelieerd aan: VTK. 

Ervaring als stuver: geen. 

"Samen staan we sterk!"

De decaan grijpt de absolute macht, wat doe je? 
"Het nodige doen om opnieuw inspraak van de studenten te krijgen."

Waarom studentenvertegenwoordiging? 
"We krijgen de mogelijkheid om als student mee beslissingen te nemen aan de UGent, het is aan ons om deze te benutten!"

Waarom moeten mensen op je stemmen? 
"Ik wil mijn stem binnen de Faculteitsraad gebruiken om dingen te realiseren die de studenten echt nodig hebben aan onze faculteit."

Wat zijn de grootste heikele punten op je faculteit? 
"Sommige proffen willen echt het maximale uit hun vak halen, maar voor de studenten is dit niet altijd even gemakkelijk."

Geef één concreet iets dat je wil veranderen binnen je mandaat. 
"Betere en duidelijkere communicatie tussen proffen en studenten, bijvoorbeeld één duidelijke agenda die de stundenten snappen."

Wat zou je graag behouden aan de faculteit? 
"Onze toenemende inspraak in beslissingen aan onze faculteit en FRiS, de studentenraad van onze faculteit."

Vind je samenwerking met andere stuvers belangrijk of verdedig je liever je eigen standpunt? 
"Samen staan we sterk!"

Louise Toye

Studierichting: eerste bachelor Burgerlijk Ingenieur Architectuur.

Gelieerd aan: DLK en VTK.

Ervaring als stuver: lid van FRiS.

"De verschillende richtingen komen te weinig met elkaar in contact"

De decaan grijpt de absolute macht, wat doe je? 
"Iedereen van de studentenvertegenwoordigers samenroepen voor een spoedvergadering!"

Waarom studentenvertegenwoordiging? 
"Ik geef graag mijn mening en hoor graag wat anderen vinden."

Waarom moeten mensen op je stemmen? 
"Ik durf mijn mening geven en ben geïnteresseerd in alles wat er aan onze faculteit gebeurt, niet enkel in mijn richting."

Wat zijn de grootste heikele punten op je faculteit? 
"De verschillende richtingen aan onze faculteit komen te weinig met elkaar in contact."

Geef één concreet iets dat je wil veranderen binnen je mandaat. 
"Op de zolder van het Plateaugebouw is er voor de Architectuurstudenten een gezellig salon ingericht, andere richtingen zouden dit ook moeten hebben!"

Wat zou je graag behouden aan de faculteit? 
"Studenten krijgen op verschillende manieren de kans om hun mening te zeggen, dat zou aan elke faculteit zo moeten zijn."

Vind je samenwerking met andere stuvers belangrijk of verdedig je liever je eigen standpunt? 
"Samen vormen we de mening van alle studenten aan onze faculteit, mijn mening is daar een deel van, maar is niet de enige."

Emma Verschueren

 

Studierichting: tweede bachelor Industrieel Ingenieur, Industrieel Ontwerpen.

Gelieerd aan: /

Ervaring als stuver: geen.

"Ik wil het beste voor iedereen"

De decaan grijpt de absolute macht, wat doe je?
/

Waarom studentenvertegenwoordiging? 
"Om ook aan Campus Kortrijk een stem te geven."

Waarom moeten mensen op je stemmen? 
"Ik wil het beste voor iedereen."

Wat zijn de grootste heikele punten op je faculteit?

"Er is amper samenhang tussen de verschillende campussen."

Geef één concreet iets dat je wil veranderen binnen je mandaat. 
"De betrokkenheid van Kortrijk."

Wat zou je graag behouden aan de faculteit? 
"De kansen die de studenten krijgen om bijvoorbeeld naar het buitenland te gaan."

Vind je samenwerking met andere stuvers belangrijk of verdedig je liever je eigen standpunt? 
"Alleen met samenwerken kan je iets bereiken."

Wouter Koppen

Wouter

Studierichting: eerste bachelor Ingenieurswetenschappen.

Gelieerd aan: Handbalclub Olse Merksem, Jongenschiro Sint-Filippus.

Ervaring als stuver: ACTC, leerlingen- en schoolraad. 

"Het is belangrijk dat eerstejaars inbreng hebben"

De decaan grijpt de absolute macht, wat doe je? 
/

Waarom studentenvertegenwoordiging? 
"Het is belangrijk dat wij als studenten ook inbreng kunnen hebben in de faculteit."

Waarom moeten mensen op je stemmen? 
"Ik heb al reeds vijf jaar in de studentenraad van mijn middelbare school gezeten, waarvan twee jaar als voorzitter en lid van de schoolraad. Ik ben nu eerstejaars en ik denk dat het belangrijk is dat de eerstejaars hun inbreng kunnen hebben."

Wat zijn de grootste heikele punten op je faculteit? 
"Als eerstejaars kan ik me er nog niet echt over uitspreken. Wat mij nu al opvalt, is dat het tweede semester van het eerste bachelor zeer lange lesdagen heeft."

Geef één concreet iets dat je wil veranderen binnen je mandaat. 
"Ik zou graag de lange lesdagen willen aanpassen, maar hiervoor wil ik me eerst verder informeren."

Wat zou je graag behouden aan de faculteit? 
"Ik zou alles houden zoals het nu is. Als eerstejaars kan ik mij daar nu moeilijk over uit spreken, en wil ik vooral informatie verzamelen zodat ik volgend jaar voorstellen kan doen voor bijsturing."

Vind je samenwerking met andere stuvers belangrijk of verdedig je liever je eigen standpunt? 
"Ik verkies samenwerking in groep. Door in groep te werken krijg je nieuwe inzichten en kan je tot een consensus komen. Dit zijn vaak de beste oplossingen."

Reinier Broucke

Reinier

Studierichting: derde bachelor Burgerlijk Ingenieur: Elektrotechniek.

Gelieerd aan: FRiS.

Ervaring als stuver: FRiS, opleidingscommissie elektrotechniek.

"Er is altijd ruimte voor verbetering"

De decaan grijpt de absolute macht, wat doe je
/

Waarom studentenvertegenwoordiging? 
"Omdat studenten op vele vlakken kunnen bijdragen aan de verbetering van onderwijs. Vaak kan je als student beter de pijnpunten bepalen omdat je middenin het systeem zit."

Waarom moeten mensen op je stemmen? 
"Omdat ik het voorbije academiejaar al deel was van FRiS en de opleidingscommissie heb ik een goede kennis de werking van onze faculteit."

Wat zijn de grootste heikele punten op je faculteit? 
"Er zijn aan onze faculteit naar mijn mening geen zware tekortkomingen, maar er is altijd ruimte voor verbetering."

Geef één concreet iets dat je wil veranderen binnen je mandaat. 
"De beperking voor studenten die geen onderscheiding hebben in de bachelor om op erasmus te gaan opheffen."

Wat zou je graag behouden aan de faculteit? 
"Het uitmuntende onderwijs."

Vind je samenwerking met andere stuvers belangrijk of verdedig je liever je eigen standpunt? 
"Samenwerking tussen stuvers is zeer belangrijk zodat je als één front je belangen kan verdedigen."

Bram Van de Walle

Bram

Studierichting: eerste bachelor Industriële Wetenschappen.

Gelieerd aan: FRiS.

Ervaring als stuver: FRiS, OC Industriële Wetenschappen bachelor.

"Ik vind communicatie en respect voor elkaar belangrijk"

De decaan grijpt de absolute macht, wat doe je? 
"Dit lijkt mij onmogelijk, stel dat hij dat toch probeert stappen we hogerop of gaan we de straat op." 

Waarom studentenvertegenwoordiging? 
"Om ervoor te zorgen dat de stem van de student gehoord blijft."

Waarom moeten mensen op je stemmen? 
"Omdat ik ervoor zal instaan dat naar de student zal geluisterd worden."

Wat zijn de grootste heikele punten op je faculteit? 
"Communicatie naar de student, zoals hoe (niet) werd gecommuniceerd over de veranderingen rond campus Kortrijk, ook de staat van de gebouwen in het centrum (Plateau)."

Geef één concreet iets dat je wil veranderen binnen je mandaat. 
"De communicatie tussen bestuursorganen en studenten."

Wat zou je graag behouden aan de faculteit? 
"Onderwijskwaliteit!"

Vind je samenwerking met andere stuvers belangrijk of verdedig je liever je eigen standpunt? 
"Ik vind communicatie erg belangrijk, alsook respect voor elkaar. Dus het antwoord op de vraag is zonder twijfel: ja!"

Luca Renders

Luca

Studierichting: derde bachelor Computerwetenschappen.

Gelieerd aan: FRiS.

Ervaring als stuver: FRiS.

"Feedback bij projecten kan beter"

De decaan grijpt de absolute macht, wat doe je? 
"Protesteren en samenwerken met de verschillende geledingen."

Waarom studentenvertegenwoordiging? 
"Iets betekenen aan de faculteit en een stem kunnen zijn voor de studenten."

Waarom moeten mensen op je stemmen? 
"Omdat ze dat willen."

Wat zijn de grootste heikele punten op je faculteit? 
"Feedback bij projecten kan steeds beter."

Geef één concreet iets dat je wil veranderen binnen je mandaat. 
"Een betere visie op feedback binnen de faculteit."

Wat zou je graag behouden aan de faculteit? 
"De gemotiveerde lesgevers die het beste uit studenten proberen halen."

Vind je samenwerking met andere stuvers belangrijk of verdedig je liever je eigen standpunt? 
"Samenwerking."

Ben Bogaert

Ben

Studierichting: derde bachelor Ingenieurswetenschappen: Werktuigkunde-Elektrotechniek.

Gelieerd aan: FRiS.

Ervaring als stuver: verschillende commissies, bijvoorbeeld de Stagecommissie.

"Werktuigkunde-elektrotechniek for the win"

De decaan grijpt de absolute macht, wat doe je?
"We vragen Rik Van de Walle terug als decaan!"

Waarom studentenvertegenwoordiging? 
"Het is leuke manier om je medestudent een handje toe te steken."

Waarom moeten mensen op je stemmen? 
"Werktuigkunde-elektrotechniek for the WIN!"

Wat zijn de grootste heikele punten op je faculteit? 
"Een groot punt is momenteel de voorwaarde voor een buitenlandse uitwisseling binnen de werktuigkunde-elektrotechniek. Studenten die op Erasmus willen gaan moeten een onderscheiding (675/1000) behalen op hun bachelordiploma."

Geef één concreet iets dat je wil veranderen binnen je mandaat. 
"Samen met professoren en studenten binnen de opleidingscommissie werktuigkunde-elektrotechniek bekijken we momenteel hoe we kunnen zorgen dat iedereen op buitenlandse uitwisseling kan gaan, ongeacht zijn of haar punten."

Wat zou je graag behouden aan de faculteit? 
"De Plateau."

Vind je samenwerking met andere stuvers belangrijk of verdedig je liever je eigen standpunt? 
"Samen is veel leuker dan alleen."

Hannes Vercauteren

Hannes

Studierichting: derde bachelor Werktuigkunde.

Gelieerd aan: VTK, BEST.

Ervaring als stuver: geen.

"Ik heb geen schrik om mijn mening te uiten"

De decaan grijpt de absolute macht, wat doe je? 
"In de raad verkondigen dat dit niet kan en indien nodig zoveel mogelijk mensen op deze feiten wijzen."

Waarom studentenvertegenwoordiging? 
"Ik zou er graag voor zorgen dat de stem van de student ook op hoger vlak gehoord wordt."

Waarom moeten mensen op je stemmen? 
"Ik heb geen schrik om mijn mening/de mening van mijn medestudenten te uiten. Bovendien ben ik ook zeer aanspreekbaar. Als er dus zaken zijn die studenten niet kunnen vinden, dan ben ik een gemakkelijke tussenpersoon om het in de Faculteitsraad op tafel te krijgen."

Wat zijn de grootste heikele punten op je faculteit? 
"Eetvoorziening in Zwijnaarde, (video) opname van lessen, dure handboeken, afschaffing slidecursussen master."

Geef één concreet iets dat je wil veranderen binnen je mandaat. 
"Opname van lessen."

Wat zou je graag behouden aan de faculteit? 
"Uitwisselingsmogelijkheden (BEST, IAESTE, Erasmus,...), monitoraat, beperkt aantal verplichte lessen (kan nog beter)."

Vind je samenwerking met andere stuvers belangrijk of verdedig je liever je eigen standpunt? 
"Samen staan we sterker, dus ik vind het zeker belangrijk om samen onze standpunten te verdedigen."

Benny Reubens

Benny

Studierichting: Schakel en master.

Gelieerd aan: Home Konvent, Hermes, FRiS.

Ervaring als stuver: praesidiumervaring, campusverantwoordelijke Schoonmeersen (FRiS), Stuvo HoGent.

"Van die genderquota kunnen afwijken zou soms handig zijn"

De decaan grijpt de absolute macht, wat doe je?
"We bezetten de Brug!"

Waarom studentenvertegenwoordiging?
"Dat niet enkel de stem van de Brugies gehoord wordt."

Waarom moeten mensen op je stemmen? 
"Niemand "moet" op mij stemmen! Indien ze vrijwillig naar de stempagina afdwalen zou het wel leuk zijn dat ze mijn bolleke aanvinken omdat (ok het is enorm cliche) ik super gemotiveerd ben en ook al ben ik een warhoofd wat ik zeg klink af en toe wel logisch."

Wat zijn de grootste heikele punten op je faculteit? 
"Wifi-aanbod in laptopklassen is ontoereikend. En vroeger waren alle lessen op één locatie (Schoonmeersen), door het stijgend aantal studenten lukt dit niet meer en moeten ze vaak op een dag meerdere campussen aandoen. Bij de verhuis naar Zwijnaarde moet hier rekening mee gehouden worden."

Geef één concreet iets dat je wil veranderen binnen je mandaat. 
"'De meeste dromen zijn bedrog' maar van die genderquota kunnen afwijken zou soms handig zijn."

Wat zou je graag behouden aan de faculteit? 
"Bij een verhuis naar Zwijnaarde dat het aanbod qua eten even groot blijft, want eten is belangrijk!"

Vind je samenwerking met andere stuvers belangrijk of verdedig je liever je eigen standpunt? 
"Eendracht maakt macht! Dus jazeker."

Ook nog dit

Lore Brosens komt ook op aan de Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur. Zij heeft echter niet geantwoord op de vragen of onze mailtjes.

Nog geen stemmen

Reactie toevoegen