Kandidaten Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen

Op de Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen moeten er drie zitjes opgevuld raken, waarvan minstens één door een kandidaat van het minderheidsgeslacht. Stemmen kan van 7 tot 9 mei op www.verkiezingen.ugent.be.

Bram Van Herck

Studierichting: Eerste bachelor Politieke Wetenschappen.

Actief in: /

Ervaring als stuver: Lid StuRa en lid Opleidingscommissie Politieke Wetenschappen.

"Grote veranderingen duren vaak langer dan twee jaar om te implementeren"

De decaan grijpt de absolute macht, wat doe je?
"Een brief sturen naar minister Crevits waarin de Gentse studenten het verlies van inbreng aanklagen."

Waarom studentenvertegenwoordiging?
"Het beschermen van de belangen van de student van vandaag en morgen."

Waarom moeten mensen op je stemmen?
"Niemand moet op mij stemmen, Er zijn drie plaatsen en maar drie kandidaten. Alhoewel het mijn ego wat zou schaden mocht ik geen stemmen hebben."

Wat zijn de grootste heikele punten op je faculteit?
"Er zijn in mijn mening geen fantastisch heikele punten, de faculteit doet het over het algemeen vrij goed en probeert zich altijd te verbeteren maar sommige van de ideeën om de studies te verbeteren kunnen altijd het tegengestelde effect hebben, dus vind ik dat het belangrijk is om deze voorstellen dan ook kritisch te bekijken en na te denken over eventuele neveneffecten."

Geef één concreet iets dat je wil veranderen binnen je mandaat?
"Ik ben vrij pessimistisch over het feit dat er veranderingen zullen plaatsvinden die ik heb voorgesteld aangezien grotere veranderingen vaak wat langer dan twee jaar duren om te implementeren. Ik heb wel in de opleidingscommissie gehoord dat er plannen waren om het leertraject naar de masterproef te verbeteren en ik ben zeker van plan hier zo goed mogelijk aan mee te werken zodat toekomstige studenten beter voorbereid zullen zijn op hun masterproef."

Wat zou je graag behouden aan de faculteit?
"De gedrevenheid om de faculteit verder te verbeteren."

Vind je samenwerking met andere stuvers belangrijk, of verdedig je liever je eigen standpunt?
"Ik zou een slechte studentenvertegenwoordiger zijn mocht ik alleen mijn eigen standpunt verdedigen. Ik denk dat er door samenwerking meer ideeën zullen ontstaan die kritisch bekeken kunnen worden en deze zullen dan ook beter te verdedigen zijn."

Heide Vercruysse

Heide

Studierichting: Tweede bachelor Politieke Wetenschappen.

Gelieerd aan: Actief lid bij Comac-Gent, hoofdanimator bij jongerenvereniging Krunsj en leidster bij de Scouts.

Ervaring als stuver: Geen.

"Het contact met elke student is onze troef!"

De decaan grijpt de absolute macht, wat doe je? 
"Herwig een poepje laten ruiken en een massale betoging organiseren!"

Waarom studentenvertegenwoordiging? 
"Ik wil vooral een grotere participatiegraad op de pol en soc creëren. Elke student zijn mening telt en die moet meer gehoord worden. Democratischer en kwaliteitsvol onderwijs moet via studenten tot stand kunnen komen. Ik wil een studentenbeweging kunnen uitbouwen die haar stem laat horen tegen de selectie in het hoger onderwijs. Maar direct contact met alle studenten plaats ik boven aan. Ik wil een luisterend oor bieden en studenten mobiliseren om samen problemen aan te kaarten."

Waarom moeten mensen op je stemmen? 
"Ik wil een stuver zijn die de komende twee jaar aanwezig is in de faculteit. Samen met de kandidaten op de lijst Studententroef willen we strijden voor een democratisch en betaalbaar onderwijs. Dit willen we vooral doen door enquêtes af te nemen, spreekuren te houden, algemene studentenvergaderingen te organiseren, rond te gaan in lessen. Het contact met elke student is onze troef!"

Wat zijn de grootste heikele punten op je faculteit? 
"Studenten weten vaak niet aan wie ze hun mening kwijt kunnen. Ik vind dat er gebrek is aan inspraak. Er is niet veel participatie op de faculteit pol en soc. Ik wil studenten meenemen op avontuur, mijn energie laten doorstromen en studenten laten zien wat strijd kan opleveren."

Geef één concreet iets dat je wil veranderen binnen je mandaat. 
"Ik wil vooral de invulling studentenvertegenwoordiger veranderen. Ik wil geen medebestuurder van de UGent zijn. Ik wil de studenten vertegenwoordigen, onze belangen verdedigen. Tonen dat studenten samen, heel veel kunnen bereiken!"

Wat zou je graag behouden aan de faculteit? 
"De faculteit pol en soc staat bekend om zijn kritische blik. Ik vind het fantastisch hoe alles bij ons bespreekbaar is. De kritische blik die de pol en soccer krijgt aangeleerd, en de rest van zijn of haar leven gebruikt om de wereld te analyseren en te begrijpen, die is zo ontzettend knap!"

Vind je samenwerking met andere stuvers belangrijk of verdedig je liever je eigen standpunt? 
"Samenwerking met andere stuvers is voor mij een belangrijk element geweest om de stap naar het worden van een stuver, te zetten. Ik geloof ontzettend hard in samenwerking, de kritische stem die gevormd wordt door discussie en ideeënuitwisseling. Samen staan we sterk. Een beetje clichématig maar zo waar. De macht van het getal, alle studenten samen, hebben zo veel te vertellen!"

Gilles Van Loocke

Studierichting: Tweede bachelor Politieke Wetenschappen.

Gelieerd aan: Studenten Troef.

Ervaring als stuver: Geen.

"Als studenten samen komen, kunnen we heel veel bereiken"

De decaan grijpt de absolute macht, wat doe je?
"Studenten organiseren en in het verzet gaan."

Waarom studentenvertegenwoordiging? 
"Ik wil de belangen van de studenten verdedigen. We moeten blijven strijden voor betaalbaar kritisch en kwaliteitsvol onderwijs. De druk om te besparen is groot. Hoger inschrijvingsgeld en meer sociale selectie zijn een mogelijkheid en daar wil ik tegen strijden. Ik wil een vertegenwoordiger van de studenten en niet een vertegenwoordiger van de UGent bij studenten. Samen met studenten wil ik een tegenmacht opbouwen via participatie en direct contact. Zo kunnen we wanneer nodig mobiliseren en onze belangen verdedigen."

Waarom moeten mensen op je stemmen? 
"Stemmen is maar een eerste stap. Ik maak deel uit van de lijst Studententroef. Samen met tien andere kandidaten verdedigen we een democratische visie op onderwijs, willen we in contact blijven met onze enquetes, rondgaan in de lessen, algemene vergaderingen over belangrijke kwesties en echt een beweging starten om een herinvestering in betaalbaar-kwaliteitsvol-kritisch af te dwingen."

Wat zijn de grootste heikele punten op je faculteit? 
"Grote groepswerken om te verbergen dat er geen geld genoeg is om mensen aan te nemen voor persoonlijke begeleiding of in kleine groepen te werken."

Geef één concreet iets dat je wil veranderen binnen je mandaat. 
"Een andere vorm van studentenparticipatie. De werking van studentenvertegenwoordiging op zijn kop zetten. Geen passieve medebeheer maar actief participatiemodel zoals we in het verleden al hebben gehad tegen de verhoging van het inschrijvingsgeld. Als studenten samenkomen, kunnen we heel veel bereiken."

Wat zou je graag behouden aan de faculteit? 
"De maatschappijkritische inhoud bewaren in de vakken."

Vind je samenwerking met andere stuvers belangrijk of verdedig je liever je eigen standpunt? 
"Ik wil samenwerken met iedereen die met mij en Studenten Troef wilt samenwerken. Samen sterk!"

 

Nog geen stemmen

Reactie toevoegen