Kandidaten Raad van Bestuur

In de Raad van Bestuur zijn er vier lege zitjes die wachten om opgevuld te worden. Volgens de genderquota gaan twee van die zitjes naar de mannelijke stuvers en twee naar de vrouwelijke stuvers. Stemmen kan van 7 tot 9 mei op www.verkiezingen.ugent.be.

Dries Van Langenhove (Louis De Stoop)

Dries Van Langenhove

Faculteit: Recht en Criminologie.

Studierichting: Master (Dries) en bachelor (Louis) Rechten.

Gelieerd aan: UGentMUN, Durf Ondernemen, Student Ghentrepreneur, KVHV, PFK, VRG, Moeder Karin.

Ervaring als stuver: RvB en SoRa. 

"Ik heb bewezen dat ik dingen kan realiseren door mijn mond open te trekken en respect af te dwingen"

Rik Van de Walle grijpt de absolute macht, wat doe je? 
"Dat is onmogelijk met mij in de Raad van Bestuur."

Waarom studentenvertegenwoordiging?
"Ik wil een stem geven aan de stille meerderheid die zich liever bezighoudt met studies en carrière dan met studentenvertegenwoordiging. De belastingbetaler investeert veel geld in iedere student, dus het is in ons aller belang dat de UGent alumni aflevert die met beide voeten in de wereld staan en een positieve bijdrage betekenen voor de samenleving."

Waarom de RvB?
"Hier worden de strategische beslissingen genomen. Het directe contact met de andere bestuurders en het rectoraat maken dat je meteen gehoor krijgt."

"Veel stuvers doen hun mond nooit open en maken geen verschil"

Waarom moeten mensen op jullie stemmen?
"Veel stuvers doen hun mond nooit open en maken geen verschil. Ik heb de afgelopen twee jaar bewezen dat ik dingen kan realiseren door mijn mond wél open te trekken en respect af te dwingen."

Wat zijn de heikele punten aan de universiteit?
"De digitalisering van onze universiteit is nog steeds een heikel punt. Voornamelijk wat lesopnames betreft moet de UGent dringend aan een inhaalbeweging beginnen. Daarnaast is er te veel betutteling, wat zich uit in een stortvloed van groepswerken, deadlines en permanente evaluatie. Studenten moeten in alle vrijheid student kunnen zijn. Tot slot baart de nivellering van het onderwijsniveau met als gevolg de inflatie van onze diploma's me grote zorgen. Er zijn te veel alumni van de UGent die geen goeie job vinden."

"Ideologische tegenstellingen onder stuvers moeten aan de kant geschoven worden wanneer deze het belang van de studenten in de weg staan"

Geef drie concrete zaken die jullie willen veranderen tijdens jullie mandaat. 
"Meer lesopnames, minder betutteling, herwaardering diploma's."

Vinden jullie samenwerking met andere stuvers belangrijk of verdedigen jullie liever jullie eigen standpunten? 
"Het is vaak belangrijk om met de studenten een blok te vormen om op die manier meer gehoor te krijgen in de RvB. Ideologische tegenstellingen onder stuvers moeten aan kant worden geschoven wanneer deze het belang van de studenten in de weg zouden staan."

Faye Bonte (Lisa Dangreau)

Faye en Lisa

Faculteit: Politieke en Sociale Wetenschappen (Faye) en Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen (Lisa).

Studierichting: master Sociologie (Faye) en derde bachelor Biomedische Wetenschappen (Lisa).

Gelieerd aan: Faye is pro-voorzitter van de studentenraad Pol&Soc en lid van Politeia. Lisa is vicevoorzitter van de studentenraad StuGG en lid van de vereniging van Home Astrid.

Ervaring als stuver: Faye is al vier jaar stuver op haar faculteit, zowel in de Faculteitsraad als de studentenraad. Twee jaar geleden werd ze verkozen voor de Sociale Raad, waar ze nu zetelt. Lisa is al drie jaar actief als facultaire stuver.

"De RvB staat toe om heel concrete invloed te hebben over alle thema's aan de UGent"

Rik Van de Walle grijpt de absolute macht, wat doe je? 
"Naar goede stuvertraditie het rectoraat bezetten."

Waarom studentenvertegenwoordiging?
"Omdat wij ons graag als vrijwilliger inzetten voor anderen, omdat het een meerwaarde is voor de opleiding die we volgen en in uitbreiding voor de universiteit, omdat we interesse hebben in die thema's en er graag niet enkel over bijleren maar er ook inspraak in hebben."

Waarom de RvB? 
"
Ik ben al twee jaar actief op centraal niveau in de SoRa en wil graag nog meer doen als studentenvertegenwoordiger. De RvB staat toe om heel concrete invloed te hebben over alle thema's aan de UGent."

"We kennen de UGent en de dossiers die op tafel liggen zeer goed"

Waarom moeten mensen op jullie stemmen? 
"Omdat wij al zeer veel ervaring hebben als studentenvertegenwoordigers en vooral ook heel enthousiast zijn om op centraal niveau te werken. We kennen de dossiers die op tafel liggen en kennen de UGent vanbinnen en vanbuiten zeer goed. Wij zijn ook geen studenten die aan politiek willen doen, maar gewoon anticiperen op de problemen die leven bij studenten."

Wat zijn de heikele punten aan de universiteit? 
"
Financiering, uiteraard. Vanuit mijn mandaat bij de SoRa weet ik al dat er soms harde keuzes gemaakt moeten worden in waar financiering naartoe kan gaan. Wij willen graag meer investeringen zien in de digitalisering van opleidingen, aan de hand van opnames van lessen. Maar ook duurzaamheid is een heikel punt. De universiteit pronkt er graag mee, maar er zijn vaak terechte kritieken die nog moeten aangepakt worden."

"Je hoeft niet meer naar het buitenland te gaan om universele sfeer op te snuiven"

Geef drie concrete zaken die jullie willen veranderen tijdens jullie mandaat. 
"Meer opnames van lessen is een must voor de kwaliteit van ons onderwijs en de flexibilisering ervan. Ook willen we het mogelijk maken dat de leden van kernpraesidia een bijzonder statuut kunnen aanvragen zodat ze net zoals stuvers een uitzondering kunnen vragen voor verplichte lessen waar ze niet aanwezig kunnen zijn door hun engagementen. Tenslotte blijven we inzetten op duurzaamheid in de resto's van de UGent. Dit door het vegetarisch aanbod uit te breiden, maar ook duurzamere vlees en vis te gebruiken. Tenslotte ook meer internationalisering aanmoedigen en meer contacten leggen met uitwisselingsstudenten die naar hier komen. Je hoeft niet naar het buitenland te gaan om universele sfeer op te snuiven, die komt ook gewoon naar hier."

Vinden jullie samenwerking met andere stuvers belangrijk of verdedigen jullie liever jullie eigen standpunten? 
"Samenwerking is zeer belangrijk. Samen sta je sterker en dat heeft zich in de stuverwereld al meermaals bewezen. Toch zijn we nog steeds direct verkozen en hebben we slechts verantwoording af te leggen aan onze kiezers. In feite vind ik dat een heel interessante dynamiek, we kunnen altijd samenwerken maar hebben ook ruimte om ons eigen ding te doen."

Stijn Adams (Michiel Haegeman)

Stijn Adams en Michiel Haegeman

Faculteit: Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (Stijn) en Ingenieurswetenschappen en Architectuur + Economie en Bedrijfskunde (Michiel).

Studierichting: Master Bedrijfspsychologie en Personeelsbeleid (Stijn) en master Industrial Engineering and Operations Research + master Bedrijfseconomie (Michiel).

Gelieerd aan: "De studenten van Gent."

Ervaring als stuver?
"Sinds ik begonnen ben met studeren, heb ik mij op verschillende manieren proberen inzetten voor mijn medestudenten. In de voorbije jaren heb ik in de raad van bestuur van VPPK, ACCO en het FaculteitenKonvent gezeteld. Michiel is reeds twee jaar lid van de RvB van onze UGent en voordien was hij ook heel actief als studentenvertegenwoordiger in tal van raden en commissies. We hebben beiden heel wat ervaring opgebouwd. Hierdoor kunnen we de verschillende perspectieven van alle belangengroepen goed inschatten en jouw stem optimaal vertegenwoordigen!"

"Ik kan mijn leven niet meer inbeelden zonder studentenvertegenwoordiging"

Rik Van de Walle grijpt de absolute macht, wat doe je? 
"
Proberen meegaan in 'Ingenieur, superieur' om zo te infiltreren. Om dan van binnenuit Rik zijn macht te saboteren en deze systematisch door te schuiven naar de studenten. Anders bezetten we het rectoraat of het Gravensteen. Blijkbaar heeft dat de kans om wel eens te werken."

Waarom studentenvertegenwoordiging? 
"Nooit een bewuste keuze geweest. Ik ben er ingerold en ben het leuker en leuker beginnen vinden. Nu kan ik mijn leven niet meer inbeelden zonder. Dat laatste geldt ook voor Michiel. Hij heeft er vroeger wel bewust voor gekozen, aangezien hij dingen wou veranderen voor zijn medestudenten."

Waarom de RvB? 
"De Raad van Bestuur is het hoogste beslissingsorgaan op onze universiteit, waardoor je hier heel wat zaken voor de studenten kan verbeteren. Er wordt ook gesproken over strategie en er worden beslissingen genomen die tien jaar later nog steeds voelbaar zijn. De impact van dergelijke vergadering en wat we er voor onze medestudenten kunnen doen, spreken ons enorm aan."

"We doen het niet om 'Raad van Bestuur' op onze cv te schrijven"

Waarom moeten mensen op jullie stemmen? 
"Zowel Michiel als ik komen op enkel en alleen vanuit studentenstandpunt, we willen zaken verwezenlijken vóór studenten. We zijn niet gelinkt aan politieke partijen, doen het niet om ‘Raad van Bestuur’ op onze cv te schrijven … Ook hebben we beiden heel wat ervaring in het studentenleven, waardoor we heel goed weten wat er onder studenten leeft én erg aanspreekbaar zijn. Daarnaast heeft Michiel reeds twee jaar ervaring in de Raad van Bestuur, wat een erg grote meerwaarde is om dingen te verwezenlijken."

Wat zijn de heikele punten aan de universiteit? 
"Vernieuwingen verlopen altijd zeer stroef. Dit omdat veel processen niet zijn mee geëvolueerd doorheen de jaren. De grootte van de UGent vraagt wel om een bureaucratie, maar toch maakt dat het moeilijk om gemaakte beslissingen in actie om te zetten."

"Doordat we het niet altijd eens zijn met elkaar, kunnen we ook enorm veel leren"

Geef drie concrete zaken die jullie willen veranderen tijdens jullie mandaat. 
"1. Meer inzetten op lesopnames.
2. Focus op onderwijsprofessionalisering van lesgevers. Frustraties van studenten omtrent proffen die echt geen les kunnen geven willen we wegwerken.
3. Installeren van een credit- en meritprogramma."

Vinden jullie samenwerking met andere stuvers belangrijk of verdedigen jullie liever jullie eigen standpunten? 
"Zeer belangrijk! Doordat we het niet altijd eens zijn met elkaar, kunnen we ook enorm veel leren. We zouden het erg pijnlijk vinden mochten we beslissingen nemen en steunen, die niet door de studenten gedragen worden. Zeker en vast aangezien wij jullie stem willen vertegenwoordigen!"

Eline Vandewalle (Louise De Cooman)

Eline en Louise

Faculteit: Letteren en Wijsbegeerte (Eline) en Recht en Criminologie (Louise).

Studierichting: Master Taal- en Letterkunde (Eline) en tweede bachelor Rechten (Louise).

Gelieerd aan: Klassieke Kring (Eline), Comac (Louise).

Ervaring als stuver: Faculteitsraad Letteren en Wijsbegeerte, StuArt, Opleidingscommissie Taal- en Letterkunde, Onderwijsraad UGent.

"Op het niveau van de Raad van Bestuur kunnen we impact hebben op het beleid"

Rik Van de Walle grijpt de absolute macht, wat doe je?
"Wel… het rectoraat bezetten natuurlijk! Doen jullie dan niet mee!?"

Waarom studentenvertegenwoordiging? 
"We geloven dat een sterke en geëngageerde studentenvertegenwoordiging de manier is om problemen aan onze universiteit aan te pakken, niet alleen door studenten te informeren, maar ook door hen te mobiliseren om ook te participeren en na te denken over het beleid. Als studentenvertegenwoordigers kunnen we de nodige druk uitoefenen om de belangen van de studenten te verdedigen en ons recht op onderwijs te vrijwaren. Als kritische studenten zijn we geïnspireerd door mooie voorbeelden van actieve studentenvertegenwoordiging uit de geschiedenis van de UGent. In 2014 waren er acties tegen de verhogingen van de inschrijvingsgelden en twee jaar terug was er protest tegen de verhogingen van de ManaMa’s. We denken ook aan de acties tegen de afschaffing van specifieke, kleinere richtingen. We zijn dan ook zeer gemotiveerd om de komende twee jaar deze democratische traditie verder te zetten."

Waarom de RvB? 
"De Raad van Bestuur is als centrale raad voor ons zeer interessant omdat er vele beslissingen genomen worden die invloed hebben op alle studenten van onze universiteit. Dit zijn vaak beslissingen die niet alleen gevolgen zullen hebben voor deze generatie studenten, maar ook voor de toekomstige generaties. We geloven dan ook dat we op het niveau van de Raad van Bestuur impact kunnen hebben op het beleid. Daarnaast is het heel belangrijk om goed te communiceren tussen de studentenvertegenwoordigers van de verschillende niveaus. Zo zijn we vaak sneller op de hoogte van veranderingen en problemen."

"We willen samen gaan voor open en democratisch onderwijs"

Waarom moeten mensen op jullie stemmen? 
"We deinzen alletwee niet terug om onze handen uit de mouwen te steken, met de studenten te gaan praten en samen te strijden voor democratisch, kwaliteitsvol en kritisch onderwijs. Onder de naam Studenten Troef hebben we ons verbonden met andere kandidaten voor verschillende raden die dezelfde progressieve visie op onderwijs delen. We willen samen gaan voor open en democratisch onderwijs, dat toegankelijk en betaalbaar is voor iedereen. Omdat we vinden dat de kritische stemmen van studenten moeten weerspiegeld worden in het beleid van onze universiteit, willen we in contact blijven staan met de studenten. Niet enkel nu, maar de komende twee jaar."

Wat zijn de heikele punten aan de universiteit? 
"We zien een aantal tendenzen van de laatste jaren waarover we bezorgd zijn. Ten eerste zien we dat werkdruk stijgt. Zo ligt er een voorstel voor de verandering van de academische kalender op tafel dat een verhoogde werkdruk inhoudt. Ook een eventuele invoering van het modulesysteem kan gevolgen hebben voor de werkdruk en studenten engagement. Er is ook een evolutie naar meer selectieproeven, niet alleen ijkingsproeven, maar in de toekomst ook waarschijnlijk meer ingangsproeven. Een ander groot probleem is dat er niet voldoende geïnvesteerd wordt in ons onderwijs. Vandaag geeft België maar 5% van haar bbp uit aan onderwijs, terwijl de Europese historische norm daarvoor 7% is. Deze structurele onderfinanciering heeft invloed op zowel inschrijvingsgelden, onderbezetting personeel (en daardoor te hoge werkdruk voor hen), als de diversiteit van het onderwijsaanbod."

"Betaalbaar onderwijs is één van onze belangrijkste principes"

Geef drie concrete zaken die jullie willen veranderen tijdens jullie mandaat. 
"We willen via de enquête van Studenten Troef peilen naar welke zaken het meest leven onder de studenten en daar dan ook op inspelen. Deze en toekomstige raadplegingen van de studenten zullen dan ook een invloed hebben op onze prioriteitenlijst. Hier zijn al voorbeelden van hoe we onze principes concreet kunnen verwezenlijken: we willen de slaagkansen verhogen. Niet door selectie vooraf (ijkingsproeven en ingangsexamens), maar door een betere begeleiding van de studenten, een controle op de werklast en een betere samenwerking met de middelbare scholen. Betaalbaar onderwijs is één van onze belangrijkste principes. De UGent zou beter kunnen toezien op de prijs van het leermateriaal (door proffen aan te spreken op onverantwoorde kosten), en ook betere ondersteuning geven voor tweedehands-boekenverkopen. We willen studenten meer actief betrekken bij de universiteit en de strijd voor democratisch onderwijs. We willen de studentenvertegenwoordiging versterken door o.a. naar de auditoria te gaan om studenten te informeren, enquêtes organiseren en een spreekuur in te lassen."

Vinden jullie samenwerking met andere stuvers belangrijk of verdedigen jullie liever jullie eigen standpunten? 
"We komen samen met andere kandidaat-studentenvertegenwoordigers op onder de lijst Studenten Troef, samenwerking vinden wij dan ook vanzelfsprekend. Vanuit onze visie willen we overleggen met alle andere stuvers, zonder onze eigen programmapunten te vergeten. We vinden niet enkel de communicatie met andere stuvers belangrijk, maar met alle studenten. Deze studentenverkiezingen zijn een mooie gelegenheid om een eerste stap te zetten in die richting."

Olivier Thas (Koen Vanderschelden)

Faculteit: Economie en Bedrijfskunde (Olivier) en Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (Koen).

Studierichting: Voorbereidingsprogramma Economische Wetenschappen (Olivier) en derde bachelor Bedrijfspsychologie en Personeelsbeleid (Koen).

Gelieerd aan: 
"We zijn beide al gedurende geruime tijd actief aan de Universiteit Gent. Wij zijn dus uiteraard gelieerd aan de missieverklaring van de UGent, namelijk het optreden als maatschappelijk geëngageerde en pluralistische universiteit die open staat voor alle studenten, ongeacht hun levensbeschouwelijke, politieke, culturele en sociale achtergrond. Verder zijn we reeds actief in het Faculteitenkonvent (VPPK) en het Politiek en Filosofisch Konvent (TSG 't Zal Wel Gaan). Olivier voegt daar nog een engagement binnen het SeniorenKonvent ('t Stropke) aan toe en verder is hij lid van het HomeKonvent. Als bewoner van Home Vermeylen zet hij samen met Koen dan ook sterk in op het verbeteren en verduidelijken van de actuele kwesties rond de homes. Betaalbaar wonen, maar ook met het noodzakelijke basiscomfort en met integriteit. Het kan zeker beter. Olivier heeft ook al de nodige ervaring op vlak van studentenvertegenwoordiging, namelijk de facultaire (PPSR) en centrale studentenraad (GSR). Koen hecht er dan weer erg veel belang aan om ook op geregelde basis langs te gaan bij studentenverenigingen waar we zelf (nog) niet of minder actief binnen zijn. Zo hebben we binnen vrijwel elk konvent een duidelijk beeld van wat er zoal speelt bij de studenten."

Ervaring als stuver? 
"Olivier bekleedde vorig jaar de functie van coördinator bij de Gentse Studentenraad en was penningmeester bij de Psychologische en Pedagogische Studentenraad. Verder zijn Olivier en Koen sterk geëngageerd binnen het uitgebreide verenigingsleven dat onze universiteit rijk is. Studentenvertegenwoordiging gaat immers verder dan het invullen van posities binnen de facultaire en/of centrale studentenraden. Studentenvertegenwoordiging staat voor het opnemen van een engagement voor en door de studenten."

"Wij willen een community uitbouwen waarbij iedere student bij ons terecht kan"

Opwarmer: Rik Van de Walle grijpt de absolute macht, wat doe je?
"Na de uitputtend lange strijd in meerdere rondes, waarbij alle hoop op een compromis wordt uitgesloten, grijpt Rik Van de Walle de macht. Uiteindelijk regeert hij met ijzeren hand, maar beslist de verkiezing voor de volksvertegenwoordigers toch te laten doorgaan. De vijf kandidaten en hun plaatsvervangers schrijven een programma om verkozen te worden en vallen dan toch in de gratie van de Grote Leider. Plottwist: ze werken samen om zijn regime omver te werpen en nemen de macht over. Ze regeerden nog lang en gelukkig."

Waarom studentenvertegenwoordiging? 
"Na een aantal intensieve jaren aan onze universiteit hebben we beiden enorm veel bijgeleerd. De universiteit is een plaats waar wetenschap en maatschappij elkaar ontmoeten, waarbij er oog is voor zowel de ontwikkeling van het individu als continu ontwikkeling van de maatschappij. Hierbij is het uiteraard van belang een omgeving te creëren waar deze ontwikkeling optimaal kan plaatsvinden. Daarom is het feedbackmechanisme van de universiteit naar de student en omgekeerd ontzettend belangrijk. Na een aantal voorbereidende jaren is het voor ons een logische stap om zo de stem van de student breed uit te dragen, opdat de voeling met de studentenpopulatie optimaal is. De student voelt als geen ander aan waar het schoentje in zijn/haar omgeving wringt. Het is dan ook cruciaal dat deze studenten er actief toe worden aangezet om hun stem te laten horen. Wij willen een platform zijn voor de studenten, een community uitbouwen waarbij iedere student steeds bij ons terecht kan."

Waarom de RvB? 
"De Raad van Bestuur is het hoogste bestuurs- en overlegorgaan van de UGent. Het is samengesteld uit vertegenwoordigers van zowel het personeel als de studenten. De unieke combinatie in dergelijk bestuursorgaan zorgt voor een uitermate belangrijke dialoog. Dit Gents model is er dan ook een dat we willen koesteren, en bijschaven en versterken waar nodig. Wij willen vooral de missie en strategie van onze universiteit blijven bewaken en in dialoog treden met de diverse stakeholders binnen de Raad van Bestuur om zo ook het belang van de student bovenaan de agenda te plaatsen bij allerhande beslissingen. Aangezien we zelf met een veelheid aan thema’s begaan zijn, is het ook optimaal dat de Raad van Bestuur op centraal niveau alle mogelijke onderwerpen behandelt. Ons programma behandelt zo veel topics, dat de Raad van Bestuur voor ons de ideale plek is om deze ideeën te uiten. Zo kunnen we samen aan duurzame oplossingen werken, ten behoeve van iedereen die werkzaam is aan de universiteit of er studeert."

"Onze belangrijkste waarden zijn transparantie en participatie"

Waarom moeten mensen op jullie stemmen? 
"Het belangrijkste is dat studenten effectief stemmen. Het belang van studentenverkiezingen wordt vaak systematisch onderschat. Wij komen met een gevarieerd programma dat te lezen is op de website van de studentenverkiezingen, namelijk stuver18.be/kandidaat/olivier. Neem gerust ons programma door en stem voor inhoud. We lichten al een tip van de sluier op in dit artikel, maar hou zeker ook onze facebookpagina en website in de gaten voor het volledige programma. Onze belangrijkste waarden zijn transparantie en participatie. Transparantie houdt in dat er duidelijk inzage is in waar we voor staan en wat we zullen proberen verwezenlijken, met telkens duidelijke feedback naar onze medestudenten. Participatie betekent dan weer dat ook ons programma een dynamisch gegeven is waar de studenten eveneens al hun bedenkingen en behoeften kunnen delen. Zo behandelen wij alle bezorgdheden rigoureus en zorgen we voor voldoende feedback na het behandelen van deze thema’s op centraal niveau. Verder zetten we ook duurzaamheid bovenaan onze agenda. In navolging van de Verenigde Naties willen we een universiteit die een voortrekkersrol speelt bij het behalen van deze doelen naar 2030. Gendergelijkheid, verantwoordelijke productie/consumptie en klimaatactie zijn maar enkele van de zeventien doelstelling waar ook onze universiteit een belangrijke rol in moet spelen, los van ideologie of levensbeschouwing."

Wat zijn de heikele punten aan de universiteit? 
"Er zijn zoals in elke organisatie een heleboel heikele punten waar verbetering mogelijk is. Een van die heikele punten is de té competitieve drang aan binnen sommige faculteiten. Om de maatschappelijke functie van een universiteit te vervullen, is volgens ons meer nood aan dialoog. Een probleem is immers vaak erg complex, waardoor vaak meerdere invalshoeken nodig zijn om tot een oplossing te komen. Ten eerste is hiervoor meer overleg nodig over faculteiten heen. Ten tweede werken de verschillende vakgroepen binnen een faculteit vaak niet genoeg samen. Men is te veel bezig met welke methode de beste is, terwijl metaonderzoeken reeds aangetoond hebben dat iedere werkwijze zijn voor- en nadelen heeft. Verder is er ook voor de studenten een wereld van verschil. Sommige studenten beschikken over lesopnames, andere niet. Sommige hebben ganse dagen les en gaan gebukt onder een enorme studiedruk, andere kunnen probleemloos luieren tot de examenperiode aanbreekt. Op de ene plek is er WiFi, op de andere niet. Wij willen voor alle studenten een luisterend oor zijn, met specifieke aandachtspunten voor iedere deelpopulatie, zodat een oplossing op maat kan gevonden worden. Nieuwe werkgroepen, met liefst een meerderheid van studenten, kunnen hier ook een steentje toe bijdragen. Als laatste is het ook een niet te onderschatten opdracht om koste wat kost te behouden wat reeds goed gaat en zijn nut reeds heeft bewezen. Tene quod bene."

"We pleiten voor lesopnames voor iedereen"

Geef drie concrete zaken die jullie willen veranderen tijdens jullie mandaat. 
"We willen dat de UGent een nog proactievere rol gaat innemen in het maatschappelijk debat. We willen dat de studenten duidelijkheid verkrijgen over een aantal cruciale zaken die hen aanbelangen. Zo willen we ten eerste bijvoorbeeld klaarheid over de academische kalender. Ons eigen standpunt hierin is duidelijk en sluit meteen aan bij het belangrijkste punt van onze campagne: participatie. De Gentse Studentenraad schreef reeds een standpunt hieromtrent, voerde een grote studentenbevraging uit en nam actief deel aan het debat. Toch lijkt de communicatie muurvast te zitten. Trouwens, participatie kan slechts slagen indien er voldoende ruimte is in verhouding tot studielast. Een tweede punt is een optimale digitalisering van onze universiteit. De steeds veranderende maatschappij krijgt meer en meer te maken met online - offline tegenstellingen. Onze standpunt hierover is dat beide een aanvulling kunnen betekenen op elkaar. Zo pleiten we bijvoorbeeld voor lesopnames voor iedereen. Het ene hoeft elkaar immers niet uit te sluiten. Veel studenten worden immers tijdens het studeren geconfronteerd met een stuk dat ze niet begrepen hebben uit de les. Zelf hebben we mogen ondervinden dat opgenomen lessen een optimale ondersteuning bieden die een meerwaarde kan betekenen binnen een lescontext. Het laatste punt wat we in de artikel naar voor willen brengen is de individuele doorstroom van de student. Elk jaar is er veel afvloeiing vanuit de verschillende studierichtingen naar een stop van de studie of naar de hogescholen. Vanuit verschillende hoeken wordt er daarvoor gepleit voor een niet-bindende ijkingstoets voor nieuwe studenten. Wij staan dan ook voor een open dialoog met de verschillende partijen om te kijken hoe de student hier tegenover staat. Verder willen we natuurlijk open lesdagen, ondersteuning van de facultaire diensten onderwijs en een sterke studiebegeleiding verder uitbouwen en op de kaart zetten. Tijdens het studieverloop moet er ook blijvende aandacht zijn voor het (psychosociaal) welzijn van studenten die het moeilijk hebben door externe of interne factoren. De universiteit moet hier ook haar rol opnemen als ondersteunende instantie voor elke student. Als laatste is ook de uitstroom heel belangrijk. Sommige faculteiten organiseren jobbeurzen, andere niet. Sommige betrekken bedrijven bij inhouse projecten, andere niet. Een universiteitsbrede aanpak voor bijvoorbeeld een actieve alumniwerking kan hiervoor soelaas bieden."

Vinden jullie samenwerking met andere stuvers belangrijk of verdedigen jullie liever jullie eigen standpunten? 
"Als stuver brengen we de stem van de student binnen in de verschillende raden en commissies. We hebben zelf onze ideeën, maar toetsen die steeds af bij medestudenten. Ook andere stuvers proberen dat naar behoren te doen. Daarom is het cruciaal dat ook wij, stuvers, op een open manier communiceren. Zo is er een omvattender en coherent beeld van de noden en wensen van de student mogelijk. Zeker met stuvers van pakweg facultaire raden is dialoog cruciaal, opdat we op iedere faculteit kunnen blijven in kaart brengen waar de pijnpunten zich juist bevinden. Om dit alles tot in de bredere lagen van de studentenpopulatie te laten doorsijpelen, zullen we dan ook geregeld zelf feedbackmomenten voorzien."

 

De organisatie van Durf Ondernemen en Student Ghentrepreneur heeft ons op 6 september 2018 gecontacteerd met de boodschap dat zij zich officieel wensen te distantiëren van Dries Van Langenhove.

0
Gemiddeld: 3.5 (2 stemmen)

Reacties

Bericht: 
Bij Dries van Langenhove staat ín de "gelieerd aan" het KVHV nogal weggestoken en is "schild en vriend" niet eens vermeld. Spijtig. Studenten hebben er recht op te weten dat hij van extreemrechtse signatuur is.

Reactie toevoegen