Kandidaten Faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen

Op de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen moeten er negen zitjes opgevuld raken, waarvan minstens drie door kandidaten van het minderheidsgeslacht. Stemmen kan van 7 tot 9 mei op www.verkiezingen.ugent.be.

Nicolas de Fooz

Nicolas

Studierichting: derde bachelor Cel- en Genbiotechnologie.

Gelieerd aan: VLK en Moeder Theepot.

Ervaring als stuver: geen. "Hopelijk kan ik daar binnenkort verandering in brengen."

"Ik vind de kwaliteit van het onderwijs een absolute prioriteit"

De decaan grijpt de absolute macht, wat doe je? 
"Ik organiseer een studentenprotest, doch één dat vreedzamer verloopt dan de protesten van ‘68."

Waarom studentenvertegenwoordiging? 
"De mening van de studenten is essentieel voor een goed reilen en zeilen binnen onze faculteit. De studentenvertegenwoordiging is een van de weinige mogelijkheden om eventuele problemen aan te kaarten en constructieve voorstellen te doen. De input van studenten is daarbij onmisbaar. Als studentenvertegenwoordigers moeten we dan ook een luisterend oor bieden aan de studenten en een spreekbuis zijn voor hun stem. Ik geloof echt dat de studentenvertegenwoordiging een verschil kan maken en ik wil daar dan ook mijn steentje toe bijdragen."

Waarom moeten mensen op je stemmen? 
"Ik ben een gepassioneerd persoon en harde werker. Wanneer ik me ergens voor engageer, ga ik tot het uiterste om een resultaat te behalen. Ik zal steeds proberen zoeken naar constructieve oplossingen die voor zowel de universiteit als de studenten een voordeel opleveren. Ik ben heel gedreven en wil ernaar streven dat de stem van iedere student binnen de faculteit optimaal gehoord wordt."

Wat zijn de grootste heikele punten op je faculteit? 
"1. Een suboptimale planning in de eerste twee jaren van de bacheloropleiding en de vele lessen / (pc-)practica op andere campussen.
2. Opleidingsonderdelen die niet optimaal op elkaar afgestemd zijn en dus herhaling in leerstof. Meer communicatie tussen de professoren onderling is aan te raden.
3. Feedback op ingediende werkjes / practicumverslagen laat soms te wensen over, zodat de studenten hier weinig uit leren.
4. Verdere digitalisering van het onderwijs is nodig (bv. video’s waarin bepaalde concepten uitgelegd worden), extra ondersteunend materiaal voor de lessen."

Geef één concreet iets dat je wil veranderen binnen je mandaat. 
"Ik vind de kwaliteit van het onderwijs een absolute prioriteit. De verschillende opleidingsonderdelen moeten goed op elkaar afgestemd worden, in combinatie met zinvolle practica en oefeningensessies die helpen de leerstof te conceptualiseren en in de praktijk om te zetten."

Wat zou je graag behouden aan de faculteit? 
"Ik denk dat onze faculteit al veel stappen in de juiste richting genomen heeft. Enkele puntjes kunnen beter, maar het merendeel is zeker in orde en mag behouden blijven."

Vind je samenwerking met andere stuvers belangrijk of verdedig je liever je eigen standpunt? 
"De samenwerking met andere studentenvertegenwoordigers is van cruciaal belang. Enkel door een goede samenwerking kunnen we positieve resultaten boeken."

Arjen Van de Walle

Studierichting: eerste master Bio-Ingenieurswetenschappen: Milieutechnologie.

Gelieerd aan: Vlaamse Vereniging der Aardappelboeren.

Ervaring als stuver: geen.

"Studenten kunnen niet voldoende in contact komen met het personeel en de internationale studenten"

De decaan grijpt de absolute macht, wat doe je? 
"Stilstaan bij mijn machteloosheid als stuver."

Waarom studentenvertegenwoordiging? 
"De student verdient inspraak in het bestuur van de faculteit. Ik wil hen van een eerlijke vertegenwoordiging voorzien."

Waarom moeten mensen op je stemmen? 
"Omdat als er op mij gestemd wordt, ik de faculteit en haar studenten een bloeiende toekomt zal bezorgen."

Wat zijn de grootste heikele punten op je faculteit? 
"Op dit moment? Studenten kunnen niet voldoende in contact komen met het personeel en met de internationale studenten. Er zouden evenementen georganiseerd moeten worden waarop deze groepen kwalitatief met elkaar in contact komen."

Geef één concreet iets dat je wil veranderen binnen je mandaat. 
"Dat er meer waarde gehecht wordt aan de participatie van studenten bij het bestuur van de faculteit."

Wat zou je graag behouden aan de faculteit? 
"De beste atmosfeer van alle faculteiten die er nu heerst."

Vind je samenwerking met andere stuvers belangrijk of verdedig je liever je eigen standpunt? 
"Het standpunt van de gemiddelde student doet er enkel toe, dus is het onze taak hier samen naar te polsen en tot een consensus te komen."

Celine Callewaert

Links Celine

Studierichting: eerste master Milieutechnologie.

Gelieerd aan: VLK, IAAS.

Ervaring als stuver: Faculteitsraad, verschillende commissies, Stubio.

"De samenwerking tussen de verschillende campussen verloopt stroef"

De decaan grijpt de absolute macht, wat doe je? 
"Met de geledingen gaan praten, de studenten hun mening hierrond vragen, kijken in het reglement wat er kan gebeuren. Met de decaan zelf praten, als dit niet lukt naar het reglement grijpen. Lukt dit ook niet, dan moeten er dwingendere acties genomen worden (met de rector praten, de media inschakelen, ...)"

Waarom studentenvertegenwoordiging? 
"Het is enorm belangrijk om de studenten hun mening te verdedigen op de verschillende levels aan onze universiteit. Soms staan de professoren nogal ver van de studenten, hier kunnen wij hen op wijzen om zo samen een gepaste oplossing te bedenken."

Waarom moeten mensen op je stemmen? 
"Met mijn twee jaar ervaring als studentenvertegenwoordiger weet ik al hoe het er aan toe gaat, hoe het politieke spel soms wordt gespeeld. Ik zal de nieuwe stuvers hier dan ook in bijstaan en hen de kneepjes van het vak leren."

Wat zijn de grootste heikele punten op je faculteit? 
"De samenwerking tussen de verschillende campussen verloopt stroef, er zijn soms te weinig middelen voor onze eigen studenten, de participatie bij de studenten is soms erg laag (bv. stages, erasmus, deelnemen aan commissies, ...)"

Geef één concreet iets dat je wil veranderen binnen je mandaat. 
"Meer enigheid tussen de verschillende campussen zonder onze profielen te verwaarlozen en duidelijkheid te scheppen in de verschillende studies."

Wat zou je graag behouden aan de faculteit? 
"De goede band tussen verschillende geledingen."

Vind je samenwerking met andere stuvers belangrijk of verdedig je liever je eigen standpunt? 
"Samenwerking is uiteraard belangrijk. Als je met negen man samen een stem kan uitbrengen (of volgens de achterban) sta je veel verder dan als elk zijn eigen willetje doet."

Julie Vermout

Julie

Studierichting: derde bachelor Chemie en Voeding.

Gelieerd aan: VLK.

Ervaring als stuver: onderwijs- en beleidscommissie.

"Ik wil dat de eerstejaars meer les hebben op de Coupure"

De decaan grijpt de absolute macht, wat doe je?
"Samenzitten met de andere stuvers en een stemming eisen."

Waarom studentenvertegenwoordiging? 
"Ik vind het belangrijk om op de hoogte te blijven van alles wat er gaande is alsook dat de studenten gehoord worden."

Waarom moeten mensen op je stemmen? 
"Omdat ik luister naar de studenten en hun mening doorgeef, niet mijn mening."

Wat zijn de grootste heikele punten op je faculteit? 
"De eerstejaars die bijna nooit les hebben op onze campus."

Geef één concreet iets dat je wil veranderen binnen je mandaat. 
"Ervoor zorgen dat de eerstejaars meer les hebben op de Coupure, de laatste stappen van de bachelorhervormingen mee in goede banen leiden en waken over de academische kalender."

Wat zou je graag behouden aan de faculteit? 
"De samenhorigheid van al de studenten en de campus zelf."

Vind je samenwerking met andere stuvers belangrijk of verdedig je liever je eigen standpunt? 
"Samenwerking is zeer belangrijk."

Josephine Lanneau

Josephine

Studierichting: derde bachelor Industriële Wetenschappen: Biochemie.

Gelieerd aan: /

Ervaring als stuver: PaCo, StuBio, verschillende commissies.

De decaan grijpt de absolute macht, wat doe je?
"Waterstofcyanide in zijn glas gieten op een vergadering."

"Ik ben de enige student die opkomt voor Campus Schoonmeersen"

Waarom studentenvertegenwoordiging?
"Studentenvertegenwoordiging is voor mij de ideale manier om studenten te helpen en iets te veranderen aan de de probleempunten op onze faculteit."

Waarom moeten mensen op je stemmen? 
"Ik ben de enige student die opkomt voor Campus Schoonmeersen, dus zonder mij is er enkel vertegenwoordiging van Campus Coupure."

Wat zijn de grootste heikele punten op je faculteit? 
"Ik denk dat we een super faculteit hebben, maar er kunnen altijd dingen beter!"

Geef één concreet iets dat je wil veranderen binnen je mandaat. 
"Video's van lessen online beschikbaar stellen."

Wat zou je graag behouden aan de faculteit? 
/

Vind je samenwerking met andere stuvers belangrijk of verdedig je liever je eigen standpunt? 
"Samenwerken met de andere Stuvers is enorm belangrijk, zodat we de beste oplossing kunnen vinden waar iedereen tevreden mee is."

Ook nog dit

Till Engelhardt, Bob Fosco, Goedele Luyten en Bertjan Olivier wensten niet te antwoorden op de vragen, maar komen eveneens op voor de Faculteitsraad. Van Loïc Van Weyenberg kregen we geen antwoord op onze mailtjes.

0
Gemiddeld: 5 (1 stem)

Reactie toevoegen