Kandidaten Faculteit Recht en Criminologie

Op de Faculteit Recht en Criminologie moeten er vier zitjes opgevuld raken, waarvan twee door kandidaten van het minderheidsgeslacht. Tenzij een van de drie mannelijke kandidaten van geslacht verandert, zal er dus naar alle waarschijnlijkheid een leeg zitje zijn in de Faculteitsraad. Stemmen kan van 7 tot 9 mei op www.verkiezingen.ugent.be.

Dylan Couck

Dylan

Studierichting: Eerste master Rechten.

Gelieerd aan: /

Ervaring als stuver: Vier jaar opleidingscommissie rechten, plaatsvervanger en effectief lid van de Faculteitsraad, Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs, lid van de algemene vergadering en het dagelijks bestuur van de Gentse Studentenraad, derde jaar actief in de Onderwijsraad, de universitaire Commissie Mensenrechtenbeleid, enkele mandaten binnen de Vlaamse Vereniging van Studenten ...

"Het is een illusie om te geloven dat hét standpunt van de studenten bestaat"

De decaan grijpt de absolute macht, wat doe je?
"Zorgen dat de studenten(vertegenwoordigers) zijn eerste adviseur worden?"

Waarom studentenvertegenwoordiging?
"Ik ben al enige jaren actief als studentenvertegenwoordiger op verschillende niveaus en ik heb de kracht ontdekt die kan uitgaan van een goede vertegenwoordiging. Het zit soms in kleine dingen, maar een student heeft een andere visie en bekijkt dossiers vanuit een ander standpunt. Wat interessant is voor het debat, maar soms ook tot gevolg heeft dat praktische regelingen worden aangepast/bijgesteld die voordeliger zijn voor de student. Het zijn die verbeteringen die je kan bereiken die zeer veel voldoening geven."

Waarom moeten mensen op je stemmen?
"In de eerste plaats om dezelfde reden als waarom ze op andere kandidaten moeten stemmen: studenten hebben recht op hun vertegenwoordiging en het is belangrijk dat die wordt ingevuld. Ik denk dat mijn ervaring een grote troef is en ik wil die graag blijven inzetten voor de studenten, maar ook doorgeven aan de komende studentenvertegenwoordigers."

Wat zijn de grootste heikele punten op je faculteit?
"In het algemeen ben ik van oordeel dat de faculteit het zeer goed doet en dat er vooral moet gewaakt worden dat we dezelfde kwaliteit blijven aanbieden. Ik vind wel dat er nog meer dan voldoende ruimte is voor de modernisering van het onderwijs en dat er nu nog te veel hoorcolleges gegeven worden. De gehele pedagogische aanpak kan in samenspraak met de alle betrokkenen nog beter worden in beide basisopleidingen. Er zijn natuurlijk steeds kleinere zaken die beter of anders kunnen maar als het goed is, mag dat ook zeker gezegd worden."

Geef één concreet iets dat je wil veranderen binnen je mandaat.
"Gezien de verschillen tussen de rechten- en criminologie-opleiding is het onmogelijk om één iets te noemen voor de gehele faculteit. Voor de rechtenopleiding ben ik van oordeel dat het verdere professionaliseringsproces van de masterproef moet verdergezet worden en dat de nexus onderwijs/onderzoek mag versterkt worden. Voor de criminologische wetenschappen is het belangrijk om de participatie van de studenten in die opleiding te verhogen en initiatieven op te zetten die het mogelijk maken om de studenten in die opleiding ook meer structureel te betrekken, iets wat de afgelopen jaren zeer moeilijk gebleken is."

Wat zou je graag behouden aan de faculteit?
"De bestaande, laagdrempelige overlegcultuur binnen de verschillende organen van de faculteit. Als het aankomt op studentenvertegenwoordiging, is de faculteit Recht en Criminologie een faculteit waar studenten echt een stem hebben en een volwaardige partner zijn in het hele gebeuren. Daarnaast is er de laatste jaren enorm ingezet op het bijsturen van vele onderwijsprocessen in de faculteit, iets dat zeker verdergezet moet worden."

Vind je samenwerking met andere stuvers belangrijk, of verdedig je liever je eigen standpunt?"
"Samenwerking als studentengeleding is bijzonder belangrijk, maar het is een illusie om te geloven dat 'hét standpunt' van de studenten bestaat. Het is daarom ook steeds noodzakelijk om te blijven overleggen met studenten zonder vertegenwoordigingsmandaat. Uiteindelijk primeert het belang van de studenten, wat soms kan verschillen van de wil van de studenten, maar het is primordiaal om te blijven luisteren naar elke student die gehoord wil worden."

Frederik Rogiers

Frederik

Studierichting: Derde bachelor Rechten.

Gelieerd aan: /

Ervaring als stuver: "Vol energie om ervaring op te doen."

"De faculteit is voor velen een extra thuis"

De decaan grijpt de absolute macht, wat doe je? 
"Vooral rustig blijven, is de slogan van onze universiteit niet: "denken, durven doen"? Hoe absoluter zijn macht, hoe sneller ze hem door de vingers glipt. Het enige dat ik dan moet doen, is dat proces wat versnellen. De universiteit behoort toe aan allen die het hun tweede thuis noemen, professoren, personeel en studenten. Het moment dat je thuis bedreigd wordt, is het moment waarop mensen pas echt leren samenwerken. Die samenwerking organiseren en een tegengewicht bieden op welke manier dan ook lijkt me mijn eerste verantwoordelijkheid."

Waarom studentenvertegenwoordiging? 
"De Faculteitsraad vormt het kloppende hart van de faculteit, het is de plaats waar het beleid gevormd wordt en de leefomgeving van de studenten bepaald wordt. De studenten zelf vormen dan weer de ziel van de universiteit. Als studentenvertegenwoordiger kan ik van die eerste deel uitmaken en op die manier de tweede groep de best mogelijke tijd aan de universiteit bezorgen."

Waarom moeten mensen op je stemmen? 
"Alhoewel ik natuurlijk niemand kan verplichten, kan ik je wel beloven dat als je op mij stemt, je een studentenvertegenwoordiger kan verwachten die zich met zijn volle gewicht in de schaal werpt, een studentenvertegenwoordiger die van jouw problemen zijn problemen maakt. Volgens velen kan ik zowel goed luisteren als de schijnwerper innemen, die kwaliteiten komen ten dienste te staan van de studenten die er om vragen."

Wat zijn de grootste heikele punten op je faculteit? 
"Hetgeen naar mijn mening het meeste aandacht verdient is het informeren van studenten. Onze faculteit heeft reeds één van de mooiste tuinen van Gent, maar wat er leeft rondom die tuin gaat aan veel studenten voorbij, de faculteit is voor velen een extra thuis, volgens mij hoor je die van binnen en buiten te kennen. Daarvoor zorgen lijkt me één van de belangrijkste punten van mijn mandaat."

Geef één concreet iets dat je wil veranderen binnen je mandaat. 
"Gaandeweg is er al veel veranderd aan onze faculteit, en specifiek voor de rechtenopleiding zijn praktijk en samenleving een steeds prominentere plaats gaan innemen in de opleiding. Dit proces hoop ik door te trekken en te helpen perfectioneren. Het zijn immers deze twee zaken die later bepalende factoren zullen zijn voor een succesvolle start op het terrein en die bovendien een mooie afwisseling vormen in een anders theoretische opleiding."

Wat zou je graag behouden aan de faculteit? 
"Na al het bovenstaande zou je bijna gaan vergeten dat onze faculteit nu al een fantastische plek is. Als ik daar één ding van moet opnoemen, is het wel de beschikbaarheid van de bibliotheek die onze faculteit rijk is en steeds toegankelijker is geworden gedurende de voorbije jaren. Niets is ooit af, denk aan het feit dat zitplaatsen in de bib vaak zeldzaam zijn, maar dat wil niet zeggen dat we niet trots mogen zijn op wat de faculteit al heeft."

Vind je samenwerking met andere stuvers belangrijk of verdedig je liever je eigen standpunt? 
"Hierop kan ik geen ja of nee antwoorden. Een studentenvertegenwoordiger vertegenwoordigt in de eerste plaats de andere studenten en als dit tegen de stroom in is, dan moet dit maar. Desondanks heeft niemand in zijn eentje ooit veel verandert, de andere stuvers zijn dan ook de eersten waar ik aan denk om samen de faculteit naar een hoger niveau te tillen."

Yonathan Tison

Yonathan

Studierichting: Tweede bachelor Rechten.

Gelieerd aan: /

Ervaring als stuver: Facultaire Opleidingscommissie rechten.

"Ik benoem de zaken graag zoals ze zijn"

De decaan grijpt de absolute macht, wat doe je? 
"
Dat zal veel afhangen van de omstandigheden waarin deze toch wel zeer hypothetische situatie zich zou voordoen. Van overleg met het andere academisch en administratief personeel naar overleg met de andere stuvers tot een algemene enquête onder de studenten. Maar zo'n vaart zal het nooit lopen. De spelregels laten decanen namelijk niet toe om de macht te grijpen en het breken van die spelregels zal op voldoende manieren worden beantwoord."

Waarom studentenvertegenwoordiging? 
"Sinds mijn mandaat in de Opleidingscommissie werd mijn interesse om inspraak te hebben in de besluitvorming in de faculteit enkel nog meer gewekt. Studentenvertegenwoordiging is het perfect medium om de belangen van studenten te verdedigen en hun visies en opvattingen kenbaar te maken aan de beleidsorganen. Langs deze weg hoop ik een schakel te kunnen vormen tussen de belangen van studenten enerzijds en de overige belangen die spelen in de faculteit anderzijds om zo bij te dragen tot redelijke, overdachte en daadkrachtige besluitvorming."

Waarom moeten mensen op je stemmen?
"Mensen die me kennen zullen weten waarom ze op mij stemmen. Ik benoem de zaken graag zoals ze zijn. Rond de pot draaien is tijds- en kwaliteitsverlies. Dat er af en toe op tenen moet worden getrapt om vooruit te gaan lijkt haast onvermijdelijk. Dat neemt niet weg dat ik steeds met het nodige respect en relativeringsvermogen zal handelen naar de anderen toe. Ik zal niet bang zijn kritiek te geven als bepaalde zaken de verkeerde kant dreigen op te gaan en eveneens verwacht ik ook kritiek van de tegenpartij(en) op de door mij verdedigde standpunten. Enkel op die manier kunnen we verder bouwen aan een beleid waar iedere belanghebbende zich in kan vinden. Ik zal niet harder zijn voor de vijand en niet zachter voor de vriend. Recht uit het hart en met één doel: discussies voeden waaruit doordachte en logische besluiten kunnen voortvloeien."

Wat zijn de grootste heikele punten op je faculteit? 
"Ik zie niet onmiddellijk heikele punten. Onze faculteit wordt degelijk bestuurd door bekwame mensen. De enige opdracht die we hebben is om het zo te houden."

Geef één concreet iets dat je wil veranderen binnen je mandaat. 
"Ik heb geen programma waarmee ik straks probeer verkozen te geraken. Er is geen thema of onderwerp waarop ik me wil concentreren. Het liefst van al verander ik al wat nodig is om de student redelijkerwijs vooruit te helpen, uiteraard in het achterhoofd houdend dat we ook met de belangen van de andere partijen rekening moeten houden. Vooral een verdere evolutie van de faculteit in de juiste richting zal dan ook zijn wat studenten willen die op mij stemmen. Hier en daar zijn er wel projecten die misschien op de agenda zouden moeten komen, maar dat zal afhangen van hoe de studenten kiezen en wat ze willen. Als je als vertegenwoordiger iets wilt veranderen maar je vindt geen steun in je visie bij de studenten, dan moet je verstandig zijn en hun mening uitdragen, namelijk het standpunt dat ze niet steunen niet innemen. Je kan een verandering enkel voorstellen als je voelt dat daartoe genoeg steun is vanuit de groep die je vertegenwoordigt. Veranderingen zijn wel degelijk nodig en gebeuren ook regelmatig zonder dat studenten het merken. Maar om hier een groot dossier naar voor te schuiven dat ik anders wil zien, heb je eerst een aanzienlijke groep studenten nodig die de aanpassing van zo'n dossier vraagt of op z'n minst steunt. Ik heb niet direct de indruk dat er zoiets leeft onder de studenten. Het leven op de faculteit is goed, we hebben enkel bewakers nodig om ervoor te zorgen dat dat zo blijft."

Wat zou je graag behouden aan de faculteit? 
"Zo goed als alles, maar als ik er één iets moet uitpikken is het wel de kwaliteitsopvolging van het onderwijs. Ik stond volledig perplex toen ik tijdens mijn mandaat dit academiejaar in de Opleidingscommissie zag hoe diepgaand en precies alles werd geanalyseerd. Verschillende mensen brachten uiteenzettingen over hoe zij het onderwijs zagen, analyseerden slaagpercentages in functie van een heleboel factoren, of schreven rapporten en conclusies over hoe de studenten lesgevers evalueerden en de studietijdmetingen hebben doorgegeven. Met kritische geest werden de resultaten van al deze inspanningen benaderd en werden conclusies getrokken. Er gebeurt achter de schermen zoveel meer om kwalitatief onderwijs aan te bieden dan dat de studenten weten. Ik hoorde ook dat we op dit vlak verder zitten dan de andere universiteiten in ons land. Een beentje voor dus, en wat voor een. Zeker als je ziet welke bekwame mensen elke dag in de weer zijn om van de universiteit een betere instelling te maken. Iets wat we dus zeker moeten behouden en misschien zelfs nog wat meer in the picture moeten brengen."

Vind je samenwerking met andere stuvers belangrijk of verdedig je liever je eigen standpunt? 
"Een stuver zou geen stuver zijn als samenwerking met de andere stuvers niet belangrijk was. Zij werden namelijk verkozen om te vertegenwoordigen in eenzelfde functie als jijzelf. Als we alle visies van de stuvers samenbrengen, vertegenwoordigen we een veel grotere groep studenten op de faculteit aangezien elk van de vertegenwoordigers een deel van de studenten achter zich had bij de verkiezingen."

Ook nog dit

Merit Polfliet heeft zich ook kandidaat gesteld voor een zitje in de Faculteitsraad. Van haar kregen we echter geen antwoord op onze vragen, of een antwoord op onze mailtjes. 

Nog geen stemmen

Reactie toevoegen