De Stuververkiezingen 2022

Ontwaakt, studerenden der aarde! Het is weer tijd voor de tweejaarlijkse stuververkiezingen. Ontdek hier de belangrijkste informatie over de kandidaten en hun voornaamste standpunten. 

Om de twee jaar verkiezen de studenten aan de UGent nieuwe vertegenwoordigers om in hun naam te zetelen in de Raad van Bestuur, de Sociale Raad en de raad van hun faculteit. Voor elk van die raden kunnen studenten telkens één stem uitbrengen. In totaal mag de student dus drie keer stemmen. Stemmen kan tussen 25 april (7 u 's ochtends) en 27 april (12 u 's middags).

In dit artikel vind je een overzicht van vrijwel alle studenten die zich kandidaat stellen voor de verschillende raden. Zij hebben een korte beschrijving van zichzelf gegeven en enkele vragen beantwoord. De kandidaten die wij niet konden contacteren of niet wensten deel te nemen, staan steeds onderaan het artikel vermeld.

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is het hoogste bestuursorgaan van de UGent. Naast de rector en vicerector zetelen er nog vertegenwoordigers voor alle geledingen aan de universiteit, enkele externe vertegenwoordigers met stemrecht, maar ook 4 studentenvertegenwoordigers.

Voor de Raad van Bestuur moeten dus 4 studentenvertegenwoordigers verkozen worden, waarvan 2 van het minderheidsgeslacht. Kandidaten komen op in duo: één van hen zetelt effectief in de Raad, de ander is plaatsvervanger. Deze verkiezing zijn er maar 3 kandidatenduo's verkiesbaar. Klik hier om de standpunten van de kandidaten te ontdekken.

Wil je meer weten over de werking van de Raad van Bestuur? Klik dan hier.

Sociale Raad

De Sociale Raad gaat in de eerste plaats bezig over de sociale voorzieningen aan de UGent. Zo zijn de huisvesting (bv. homes), maaltijdvoorzieningen (bv. resto's) en persoonlijke sociale voorzieningen en aangelegenheden (bv. werking van de sociale dienst) er vaste gespreksonderwerpen. De SoRa stelt adviezen op voor de Raad van Bestuur en het Bestuurscollege.

Voor de Sociale Raad moeten 4 studentenvertegenwoordigers verkozen worden, waarvan er 2 naar het minderheidsgeslacht moeten gaan. Kandidaten komen op in duo: één van hen zetelt effectief in de Raad, de ander is plaatsvervanger. Deze verkiezing is er echter maar 1 kandidatenduo dat verkiesbaar is. Dat wordt spannend. Klik hier om de standpunten van de kandidaten te ontdekken.

Wil je meer weten over de werking van de Sociale Raad? Klik dan hier.

Faculteitsraden

Iedere faculteit heeft ook haar eigen facultaire raad, die op het niveau van de faculteit beslissingen neemt. In deze raden zetelen er zowel proffen als studenten. Het aantal studenten dat verkozen kan worden, varieert van faculteit tot faculteit.

In de faculteit Letteren en Wijsbegeerte komen er 4 kandidaten op. Er zijn hier 14 mandaten te winnen, waarvan er minstens 5 naar het minderheidsgeslacht moeten gaan. Voor meer info over de kandidaten klik hier.

In de faculteit Recht en Criminologie komen er 2 kandidaten op. Er zijn hier 5 mandaten te winnen, waarvan er 2 naar het minderheidsgeslacht moeten gaan. Voor meer info over de kandidaten klik hier.

In de faculteit Wetenschappen komen er 8 kandidaten op. Er zijn 14 mandaten te winnen, waarvan er minstens 5 naar het minderheidsgeslacht moeten gaan. Voor meer info klik hier.

In de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen komen er 12 kandidaten op. Er zijn 12 mandaten te winnen, waarvan er minstens 4 naar het minderheidsgeslacht moeten gaan. Voor meer info klik hier.

In de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur komen er 16 kandidaten op. Er zijn 16 mandaten te winnen, waarvan er minstens 6 naar het minderheidsgeslacht moeten gaan. Voor meer info klik hier.

In de faculteit Economie en Bedrijfskunde komen er 5 kandidaten op. Er zijn 7 mandaten te winnen, waarvan er minstens 3 naar het minderheidsgeslacht moeten gaan. Voor meer info klik hier.

In de faculteit Diergeneeskunde komt er 1 kandidaat op. Er zijn 5 mandaten te winnen, waarvan er minstens 2 naar het minderheidsgeslacht moeten gaan. Voor meer info klik hier.

In de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen komen er 4 kandidaten op. Er zijn 7 mandaten te winnen, waarvan er minstens 3 naar het minderheidsgeslacht moeten gaan. Voor meer info klik hier.

In de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen komen er 10 kandidaten op. Er zijn 10 mandaten te winnen, waarvan er minstens 4 naar het minderheidsgeslacht moeten gaan. Voor meer info klik hier.

In de faculteit Farmaceutische Wetenschappen komen er 2 kandidaten op. Er is 1 mandaat te winnen. Voor meer info klik hier.

In de faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen komen er 7 kandidaten op. Er zijn 5 mandaten te winnen, waarvan er minstens 2 naar het minderheidsgeslacht moeten gaan. Voor meer info klik hier.

Nog geen stemmen

Reactie toevoegen