Kandidaten faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

In de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen komen er 10 kandidaten op. Er zijn 10 mandaten te winnen, waarvan er minstens 4 naar het minderheidsgeslacht moeten gaan. Eerst vind je een korte bio van elke kandidaat, daarna beantwoorden ze vragen en stellingen.

 

Jaron Verstraete

Studierichting: Tweede bachelor Industrieel Ingenieur Biowetenschappen: Voedingsindustrie

Gelieerd aan: Stubio (als stuver)

Rangschik de thema's waar jij het meeste wil op inzetten als Stuver

1) Creëren van een duurzame opleiding waarin aandacht is voor het sociale aspect en meer duurzaamheidsdenken in de les

2) Het meer betrekken van de studenten op campus Schoonmeersen bij de faculteitsraad, zodat ook zij de kans krijgen gehoord te worden

3) Terugkoppelen naar studenten welk effect hun input heeft gehad zodat ze zich blijven inzetten om deze input toe te vertrouwen aan de stuvers

Favoriete podcast: Een podcast die mij een thema of concept vanuit een andere invalshoek laat bekijken die me echt verrast. En daarnaast een thriller verhaal natuurlijk!

 

Camille Masselis

Studierichting: Tweede bachelor Bio-ingenieur

Gelieerd aan: /

Rangschik de thema's waar jij het meeste wil op inzetten als Stuver

1) Naar elke student die iets kwijt willen luisteren, luisteren en .... een pilaar zijn in bemiddeling en initiatief

2) Kwaliteitsvol onderwijs

3) Eerlijke kansen tot zelfontwikkeling in een comfortabele werk/studieomgeving

Favoriete podcast: Ted x shorts 

 

Josephine-Charlotte Leyman

Studierichting: Bio-ingenieurswetenschappen landbouwkunde, maar dat jaar… ik ben zo iemand die overal zit, ik hoop dit jaar mijn bachelor af te ronden

Gelieerd aan: IAAS en Stubio

Rangschik de thema's waar jij het meeste wil op inzetten als Stuver

1) Lesopnames (ik ben zelf nog ziek geweest nadat ze niet meer moesten, maar ik wel in quarantaine moest blijven)

2) De bekendheid van de studentenraden / waar een student om hulp kan vragen

3) Mentaal welzijn

Favoriete podcast: Very Amusing, van Carlye Wisel. Gaat over Disneyworld! Of dan iets lokaler luister ik ook wel eens naar interne keuken.

 

Justine Rayp

Studierichting: Derde bachelor Bio-ingenieurswetenschappen: Cel- en Genbiotechnologie

Gelieerd aan: VLK

Rangschik de thema's waar jij het meeste wil op inzetten als Stuver

1) Studentvriendelijke en kwalitatieve onderwijsorganisatie

2) Studentenparticipatie

3) Diversiteit en gelijke kansen

Favoriete podcast: Nerdland Maandoverzicht

 

Helena Van Tichelen

Studierichting: Tweede bachelor Bio-ingenieurswetenschappen

Gelieerd aan: Ik ben de penning en secretaris van StuBio en AV-lid van de GSR. Ik ben ook lid bij de studentenverenigingen: VLK en IAAS. Verder ben ik vrijwilliger bij Green Office en SOMIVAL (= sport en ontspanning met mensen met een beperking).

Rangschik de thema's waar jij het meeste wil op inzetten als Stuver

1) Interdisciplinaire duurzaamheid

2) Feedbacksystemen

3) Digitaal onderwijs (van lesopnames tot bring your own device)

Favoriete podcast: TED Talks Daily

 

Jana Dutordoir

Studierichting: Eerste master Bio-ingenieurswetenschappen: Landbouwkunde

Gelieerd aan: 

Voorzitter van StuBio

Vice Local Director van IAAS

Faculteitsraad

Facultaire Commissie voor Internationalisering

Facultaire Commissie voor Bioveiligheid

Opleidingscommissie Master Landbouwkunde

Rangschik de thema's waar jij het meeste wil op inzetten als Stuver

1) Een hoge betrokkenheid van de studenten bij de verhuisplannen naar de nieuwe campus zodat er rekening gehouden wordt met de wensen en noden van onze studenten. Denk hierbij aan meer studie- en ontspanningsruimtes, een resto, een bib die niet al sluit om 17u30….

2) Een faculteit waar elke student zich thuis voelt met een beter samenhorigheidsgevoel tussen onze verschillende campussen

3) Onderwijs met een focus op blended learning waarbij lesopnames een standaard worden

Favoriete podcast: Ik ben niet zo into podcasts dus geen flauw idee…

 

Tibo Roelants

Studierichting: Tweede bachelor Bio-ingenieurswetenschappen

Gelieerd aan: StuBio (FSR van de FBW)

Rangschik de thema's waar jij het meeste wil op inzetten als Stuver

1) Onderwijs digitaliseren

2) Toegankelijk onderwijs voor iedereen: interactie tussen student en lesgever

3) Inclusie: een plek creëren waar iedereen zich goed en veilig voelt

Favoriete podcast: De wereld van Sofie – Radio 1

 

Joppe Raymaekers

Studierichting: Tweede bachelor Bio-ingenieursrichtingen

Gelieerd aan: Moeder Egmont (SK), Home Fabiola (HK)

Rangschik de thema's waar jij het meeste wil op inzetten als Stuver

1) Goeie doorstroom van studenten naar faculteitsraad & vice versa          

2) Lesopnames en blended learning

3) Welzijn

Favoriete podcast: Ik heb wel genoten van ‘Het Mirakel van Schuman’.

 

Emma Willaert

Studierichting: Tweede bachelor Bio-ingenieurswetenschappen

Gelieerd aan: AV-lid van StuBio

Rangschik de thema's waar jij het meeste wil op inzetten als Stuver

1) INCLUSIVITEIT

2) DUURZAAMHEID

3) TRANSPARANTIE

Favoriete podcast: Nerdland van Lieven Scheire :))

 

Duurzaamheid

Geef één concrete maatregel waarmee jij aan duurzaamheid zou willen bijdragen.

onderwijsgerelateerd besluit kunnen duurzame beslissingen genomen worden. Zelf ben ik erg geïnteresseerd in duurzaamheid en wil ik er een punt van maken om voor problemen een duurzame oplossing uit te dragen naar de studenten toe. Als stuver in de commissie duurzaamheid aan de FBW probeer ik ook daar duurzaamheid naar de studenten en faculteit toe te trekken.

Afwasbare mokken of tassen uit kringloopwinkels of tweedehands een nieuw leven geven aan de koffieapparaten in de buurt van resto's. De mokken zouden evt. mee kunnen in de afwas i.p.v. wegwerpbekers.

 

Bron: https://www.milieucentraal.nl/minder-afval/voorkom-afval/wegwerpbekertje...

Ik zou nog steeds toch zo graag die kippen op onze campus krijgen voor het etensresten van de resto.

Ik zie nog veel ruimte voor verbetering in de verpakkingen van de resto. Broodjes zitten bijvoorbeeld verpakt in aparte, niet-recycleerbare verpakkingen. Als maatregel stel ik voor om tenmiste een recycleerbare verpakking, maar nog liever een composteerbare verpakking te voorzien.

Ik wil graag meer in zetten op T-shaped professionals: een brede basis met een piek in je interessegebied. Zo weet je sneller welke problemen er mogelijks kunnen zijn (brede basis) en leer je om contact te zoeken met degene die op dat gebied gespecialiseerd zijn. Samenwerking tussen faculteiten is daarbij een eerste stap.

Ik ben van mening dat we met kleine aanpassingen al een groot verschil kunnen maken. Bijvoorbeeld het online plaatsen van cursussen zou voor vele studenten die online notities maken al een hele hoop papier besparen.

 • “vervegetarischen” van de maaltijden in de studentenresto’s

Een werkpunt dat me per direct binnenschiet is de afstelling van verwarming. Zeker omdat er nog steeds verlucht wordt. Het heeft geen zin om een verwarming te laten aanstaan als een paar meter verder de deur openstaat.

Het verduurzamen van de studentenresto’s! Het afval veel meer proberen te beperken en de benodigde producten lokaal aankopen.

De UGent doet het goed op vlak van duurzaamheid.

Akkoord. Er kan nog heel veel verduurzaamd worden aan de UGent, maar de stappen worden stilaan gezet om dit aan te pakken. Transitie UGent is al sinds 2012 hard aan het werk om van de UGent een duurzamere universiteit te maken. Ook de recente oprichting van de Commissie Duurzaamheid aan de FBW toont aan dat hier echt actief aan wordt gewerkt.

 • Akkoord maar het kan beter.
  • Duurzaamheid zit niet alleen in technologische en praktische aanpassingen maar ook in tekst en uitleg daarbij. Concreet: volgens deze bron zijn de papieren doekjes in de UGent toiletten anders dan men kan denken alvast duurzaam.
  • Bron: https://blacksatino.eu/blog/hygi%C3%ABnisch-en-duurzaam-handen-drogen-me...
  • Ik ben zeer enthousiast over de initiatieven Let's save food, duurzame verpakking, etc. vanuit de resto's.
  • Opbouwende kritiek: studenten zitten vol ideeën dus laat stuvers en hun publiek ook effectief aanpassen en aftasten, niet?

Neutraal. Ik denk dat ze voor sommige dingen (vooral dan de makkelijke en voor de hand liggende of deze die bijdragen aan publiciteit en waarmee ze kunnen uitpakken in de buitenwereld) wel goed hun best doen, maar er serieus aan werken en voldoende onderzoek doen naar wat er effectief uitmaakt? Niet echt.

Niet akkoord. Alhoewel er al heel wat maatregelen worden genomen, zullen er toch nog aanzienlijke inspanningen moeten gedaan worden om de ambitie van de universiteit om klimaatneutraal te zijn tegen 2050, waar te maken. De gebouwen kunnen nog heel wat duurzamer gemaakt worden: groendaken maken, zo veel mogelijk zonnepanelen op de daken leggen, … Specifiek aan onze faculteit wordt er in de labo’s heel veel (niet-recycleerbaar) plastic materiaal gebruikt. Een audit over hoe deze hoeveelheid te verminderen of zelfs naar potentiëel vervangende materialen voor bepaalde toepassingen lijkt me een goed idee.

Niet akkoord. Het is onmogelijk om op elk vlak van duurzaamheid het goed te doen. Wel zijn we er al veel bewuster van en komt het vaker aanbod. Voorlopig zijn we enkel het laaghangend fruit aan het oogsten en niet de onderliggende systemen aan het veranderen.

Akkoord. wordt steeds meer aandacht besteed aan duurzaamheid, wat zeker een goede zaak is. Het is belangrijk dat UGent hier op blijft focussen en bij elke beslissing denken over het duurzaamheidsaspect ervan.

Niet akkoord. denk maar aan de wegwerpbekertjes bij de koffie-automaat, veel te weinig vegetarische/vegan maaltijden in de resto’s, enkelzijdig afgedrukte cursussen, duurzaamheid te weinig geïntegreerd in het curriculum (begint wel verandering in te komen de laatste tijd), verwarmingen gloeiendheet en ramen wagenwijd open…

Geen antwoord

Grotendeels akkoord. De UGent onderneemt al heel wat initiatieven om de campussen duurzamer te maken, zoals de mogelijkheid bieden om afval te sorteren, het aanbieden van drinkbussen, het bereikbaar maken van de campussen voor openbaar vervoer, … Er is echter nog heel wat ruimte voor verbetering!

Communicatie

De UGent communiceert op een goede manier met haar studenten

Akkoord. Over het algemeen wordt er een goede basiscommunicatie voorzien (bv. via mail) naar studenten toe. Ondanks deze soms wat laat komt, is ze er meestal wel. Daarnaast zijn er ook verschillende aanspreekpunten waar studenten terecht kunnen met hun vragen, al kunnen ook deze soms wat meer in de verf gezet worden. Wat wel nog vaak ontbreekt is terugkoppeling naar de studenten toe wanneer hun feedback gevraagd werd. Studenten zouden de feedback met meer zin invullen als ze merken dat er effectief naar hen geluisterd wordt.

Neutraal.

 • Voor praktische zaken is UGent mail meestal toereikend.
 • Voor bevragingen of structurele aanpassingen + minder formele zaken is zo'n mail niet aantrekkelijk om te lezen. Misschien dat een lay-out aanpassing en kernachtige samenvatting van belangrijke beleidsbeslissingen meer en op een aantrekkelijkere manier moeten worden gecommuniceerd.
 • Events worden wel goed gepromoot op sociale media.

Niet akkoord. Ik denk dat we ondertussen allemaal wel de meme gehoord hebben dat de snelste manier om nieuws van de Ugent te krijgen via Het Laatste Nieuws is.

Akkoord. Over het algemeen houdt de universiteit ons goed op de hoogte. Gedurende de pandemie was er altijd vrij snel duidelijkheid over welke maatregelen aan de UGent werden getroffen. Ook naar aanleiding van grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik aan de faculteit is er naar de studenten toe relatief snel een reactie gekomen.

Niet akkoord. De website is vaak heel onduidelijk en zeker voor internationale en nieuwe studenten is het een doolhof. Verder hangt de communicatie heel hard af van prof tot prof.

Niet akkoord. Op sommige momenten worden we gespamd met mails en meldingen op Ufora en op andere momenten komt communicatie veel te laat of horen we gewoon niks waardoor we zaken via de pers te weten moeten komen.

Niet akkoord. Studenten weten niet wat er gebeurt of speelt aan hun universiteit/faculteit. Maak gebruik van Ufora om info te verspreiden.

Niet akkoord. Ik heb eens horen vallen dat de “C” in UGent voor communicatie staat :). Hoewel we altijd uitkeken naar de mails van de Rector, vind ik dit toch een werkpunt voor de UGent. Veel studenten zijn ook niet bekend met de interne structuur van de universiteit, hoe alles beslist wordt en waar je precies inspraak hebt.

Deels akkoord. De sociale media van de UGent worden heel goed beheerd en brengen de studenten op een leuke manier op de hoogte van wat er allemaal gaande is binnen de universiteit. Daarnaast vind ik de berichtgeving van de UGent via mail echter niet altijd optimaal.

Geef één concrete maatregel die de communicatie in de UGent zou kunnen verbeteren.

Toegankelijk(er) maken van verslagen van raden en commissies voor studenten(vertegenwoordigers) zodat doorstroom van informatie veel sneller en gemakkelijker kan verlopen. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door het aanmaken van een sharepointpagina voor Stubio. Naar studenten toe zou dit een efficiëntere communicatie betekenen en zouden we meer op de hoogte zijn van wat er leeft op de campussen.

 • Zie hierboven; kortom creatieve transformatie van de mails

E-mailen voor het uitlekt naar de pers? En dan ook kortere e-mails graag want na de derde email met vijf paragrafen stop ik toch ook wel met ze te lezen.

Concrete en toegankelijke communicatie over wat er beslist is in de commissies en raden, ook voor studenten die er niet in zetelen (bijvoorbeeld een samenvatting per semester).

De meldingen van Ufora splitsen in vakken en andere info van UGent. Ook bij een verwisseling van lokaal of een deadline die niet via Ufora is (bv indianio) een gepaste meldingen sturen.

Het gebruik van één, goedwerkend, communicatieplatform zodat informatie op een duidelijke manier overgebracht kan worden naar de studenten.

Ufora meer gebruiken als communicatiemedium voor bv. algemene mededelingen, richtlijnen, updates… Ufora zou meer een forum moeten zijn, zoals zijn eigen naam wel al doet uitschijnen.

Een concrete maatregel geven is moeilijk, want met één maatregel ga je ook niet alle problemen verhelpen.  Eenduidigheid is altijd handig :)

Alle belangrijke berichtgeving ten miste op het algemene Uforakanaal plaatsen, zodat studenten niet zelf moeten gaan zoeken naar nieuws over een bepaald onderwerp op de verschillende communicatiekanalen van de UGent.

Mentaal Welzijn

Aan mentaal welbevinden worden voldoende aandacht en middelen besteed door de universiteit

Niet akkoord. Sinds de coronapandemie is er meer aandacht voor mentaal welzijn. De UGent is wakker geschud en beseft nu meer dan ooit dat dit een heel belangrijk aspect is voor ieders gezondheid en een gezonde atmosfeer. Er worden nog te weinig middelen vrijgemaakt voor een punt dat zo belangrijk is als dit. Een universiteit waar mensen zich niet goed voelen staat wankel.

Grotendeels akkoord.

-  'Wel in je vel’, 'chatlijn Opione', 'Start to talk' , praatsessies en 'Durf Doen' verdienen alle lof in hun strijd voor welbevinden

-Er is dus momentum maar als stuver kandidaat zie ik ook hier de nood aan aanmoediging en facilitaire steun aan deze initiatieven.

-Over de middelen ter beschikking ben ik niet echt op de hoogte, des te meer dat ook op zichtbare verbetering van een positieve werksfeer moet worden ingezet, niet enkel online.

Helemaaaaal niet akkoord. *kuch* wachtrij van vier weken voor de psychologen *kuch*. Zoveel kan ik hierover zeggen (klagen). Ik ken meerdere studenten met burnouts (op onze leeftijd!) of mensen die in een complete put gezakt zijn tijdens corona en zelf ver moesten gaan uitzoeken en knutselen hoe ze konden voorkomen dat dit een fiasco werd voor hun studies. Een zenuwinzinking of depressieve periode terwijl je binnen vier weken een groepswerk moet indienen? Dat is  een ramp op de peer evaluatie en wat kan je eraan doen? Een afspraak maken binnen drie weken? Met je prof praten die zegt hoepel op en verman je even? Stop me nu voor ik hier uren over doorga.

Eén ding is wel: je moet tenminste niet meer bellen naar een random algemene infobalie om een afspraak te maken met een van de psychologen, al had dit ook al veel sneller mogelijk moeten zijn.

Akkoord. Ik kan hierover enkel spreken uit eigen ervaring, maar ik heb tijdens de coronacrisis altijd het gevoel gehad dat daar aandacht voor was aan onze faculteit en binnen de universiteit. Concreet werd er bij ons een tweewekelijks overleg georganiseerd tussen de ombudsman en een aantal studenten uit ons jaar die fungeerden als ‘woordvoerders’ (waarvan ik zelf deel uitmaakte). Het mentaal welbevinden van de studenten stond tijdens deze overlegmomenten altijd zeer centraal. Over de middelen die besteed worden kan ik niet echt uitspraken doen aangezien ik hier geen zicht op heb.

 

Niet akkoord. We hebben maar 8 studentenpsychologen waardoor je vaak heel lang moet wachten voor een afspraak. We hebben wel goeie initiatieven zoals Start To Talk en Epione maar dat zijn ook enkel bronnen voor wanneer het eigenlijk al te laat is. We zetten te weinig in op het voorkomen van mentale problemen (zoals het spreiden van werkdruk).

Sinds de coronaperiode heeft mentaal welbevinden steeds meer aandacht gekregen en zijn er al veel nieuwe initiatieven gelanceerd om hieraan te werken. Er zijn echter nog steeds te weinig middelen voor de studentenpsychologen en de monitoraten om onze studenten optimaal te kunnen helpen.

Niet akkoord. Studenten moeten weken (zelfs maanden) wachten op een consultatie bij de studentenpsycholoog, bovendien is het zelfs de bedoeling dat je er maximaal vier keer gaat. Daarnaast wordt er te weinig rekening gehouden met de werklast t.a.v. studenten.

 

Neutraal. De coronacrisis heeft dit punt vooraan de agenda gezet. We zien nu dat er meer aandacht wordt aan besteed. Toch kan het altijd beter. Wie waar terecht kan en op welke manier informatie wordt behandeld is niet altijd duidelijk bij iedereen.

Niet akkoord. We zitten op dit moment met een groot tekort aan studentenpsychologen, waardoor studenten die geen betalende hulp kunnen veroorloven vaak lang moeten wachten voor ze een afspraak kunnen bemachtigen. Het ontbreekt de UGent naar mijn mening ook aan communicatie omtrent de middelen die ze aanbieden i.v.m. mentaal welzijn.

 

Digitalisering

Hoe zie jij de toekomst van digitaal onderwijs?

Ik zie een toekomst waarin de digitale kant van het onderwijs nóg belangrijker zal worden en een sterke ondersteunende factor zal zijn voor studenten. Denk aan het Bring Your Own Device-beleid, online leerpaden, vrijblijvende ondersteunende oefeningen… Ook live lessen en lesopnames zullen in deze toekomst een rol spelen. Welke rol deze zullen innemen naast het traditioneel lesgeven is nog steeds een discussiepunt, maar ik vind dat hiervoor ergens plaats moet zijn.

 • geen ondemocratisch beslissingen rond “bring your own device beleid”
 • Het implementeren van een manier om enthousiasme, respect en opbouwende kritiek te uiten voor online lesopnames blended learning inspanningen, kortom positieve interactie tussen lesgever en student on campus EN online

Doordat we hier veel mee bezig zijn met de studentenraad (en dit is zelfs verbonden geraakt aan mijn studentenvereniging) heb ik hier al veel over nagedacht en concreet: we kunnen er gewoon niet aan onderuit dat lesopnames veel inclusiever zijn. Hier denk ik dan aan mensen met een beperking (eender welk soort beperking), mensen die ziek zijn of zelfs gewoonweg als het eens keihard sneeuwt of je fiets kapot is, zelfs voor de proffen is het handig als ze eens naar een congress moeten. Het ego van de proffen mag dit niet in de weg staan omdat ze volle leslokalen willen, en als een prof deftig lesgeeft blijven mensen wel naar de les gaan (misschien de lockdown-generatie niet, maar hierna zeker terug wel). Dus: blijven streamen, blijven opnemen, maar ook live les geven!! en tot slot dan ook de lessen boeiender maken.

Allereerst zie ik in de digitale leerpaden toekomstmuziek. Als deze zijn samengesteld uit kwalitatieve video’s, begeleidende oefeningen, een tekst om te lezen, … kunnen ze een zeer goed format zijn om een bepaald stuk van de leerstof aan te brengen.

Ik ben ook voorstander van lesopnames van alle lessen die beschikbaar worden gesteld voor iedereen. De opnames maken het aangenamer om te studeren omdat het altijd mogelijk is om een stukje opnieuw te kijken. Ook voor GIT-studenten, werkstudenten en spoorstudenten zijn ze een absolute meerwaarde die niet te onderschatten is.

Opnames hebben een deur geopend voor inclusie en een eigen studeertempo en planning. On campus activiteiten echter, blijven zeer sociaal waardevol. Als we leren hier juist mee om te gaan en we de sociale valkuilen voorkomen/verwijderen, kan dit voor zowel studenten als proffen een mooie toekomst worden.

Ik ben een grote voorstander van blended learning waarbij onze traditionele on campus lessen hand in hand gaan met het digitaal onderwijs. Het online gebeuren, zoals lesopnames, heeft veel voordelen zoals de grote flexibiliteit, alles op een eigen tempo kunnen doen of het nodeloos pendelen waardoor dit constructief in ons onderwijssysteem geïntegreerd zou moeten worden. Tijdens de coronatijden had ik echter ook gemerkt hoeveel waarde ik hechtte aan het campusgevoel en samen met mijn vrienden naar de les te kunnen gaan waardoor ik geen voorstander ben van volledig digitaal onderwijs.

 • Ik ben een voorstander van BYOD en Blend@UGent. De toekomst is digitaal, het is nodig dat we daar als universiteit in mee gaan. Lessen livestreamen, lesopnames, online taken, online practica…

 

Zowel proffen, assistenten als studenten hebben maar 12 weken de tijd om doorheen alle leerstof te vliegen. Als je dan pakweg een week afwezig bent, mis je al een groot deel leerstof. Lesopnames bieden daarbij een oplossing om, als backup, lessen in te halen bij afwezigheid. Dat verlaagt het stressniveau bij zo’n afwezigheid volgens mij.  

Zoals bewezen in de voorbije 2 jaar is het maken van lesopnames van zowel hoor- als werkcolleges zeker haalbaar! De mogelijkheid om op een digitale manier les te volgen is voor heel wat studenten een grote meerwaarde. Daarom moeten we volgens mij blijven inzetten op de combinatie van on campus activiteiten en digitaal onderwijs zo optimaal mogelijk te maken!

Onderwijs

Geef één concrete maatregel hoe jij het onderwijs zou willen verbeteren.

Het meenemen van het duurzaamheidsaspect wanneer beslissingen worden gemaakt zoals ik eerder aangaf. Op een faculteit bio-ingenieurswetenschappen kan veel milieugerichter gekeken worden naar de zaken in de les. Ook het sociale aspect verduurzamen, dit zorgt voor meer samenhang tussen studenten en kan het onderwijs alleen maar ten goede komen.

Snellere mogelijkheid tot vakfeedback ( tijdens het semester al) en volgens de input van de studenten, niet volgens het huidige format voor specifiek uitgekozen vakken. Des te meer studenten soortgelijke commentaar geven over hetzelfde vak, des te meer aandacht dit dient te krijgen.

Een grondige evalutie en opvolging van de studiebelasting per vak en het beter afstemmen van de verdeling van de studiepunten hierop.

Ik streef naar een beter evenwicht tussen online leerpaden/lessen en on campus activiteiten waar iedereen zich ook veilig en welkom voelt op de campus.

Een sterke focus op blended learning waarbij lesopnames een standaard worden.

Inzetten op learning-by-doing

Om heel concreet te zijn: het is handig om slides en bijkomend lesmateriaal, waarvan verwacht wordt dat het wordt afgeprint, onmiddellijk mee te geven bij het afhalen van de syllabus. Zo weet je als student dat je over al het nodige materiaal beschikt. Veelal komen slides nu op ufora en moeten studenten nog snel naar een printshop.

Evaluaties van vakken en proffen door studenten zouden een grotere rol moeten spelen bij de beoordeling van de desbetreffende vakken en proffen. Bij een slechte evaluatie moeten de aangegeven problemen sneller en met inspraak van studenten worden aangepakt.

De studiekost ligt te hoog.

Niet akkoord. Studeren in België is, in vergelijking met sommige andere landen in de wereld, niet duur. Daarnaast worden studenten die het minder breed hebben goed opgevangen na contact met de sociale dienst; dit onder de vorm van studietoelagen en -leningen, studentenkamers met verminderde kost, psychologische ondersteuning…

Neutraal. Dit statement is zeer persoonlijk. Mijn moto wordt: ' persoonlijke interactie is de grootste stap weliswaar op het kleinste niveau van impact'.

Neutraal. Voor mij persoonlijk is het OK, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat ik hierover altijd zal zwijgen. Als blijkt dat er veel studenten problemen ondervinden met de studiekost, moet dit besproken en eventueel aangepast worden. Ik heb natuurlijk wel een mening, maar mijn voornaamste taak is om de mening van de studenten naar voren te brengen.

Niet akkoord. Voor de kwaliteit onderwijs die wij genieten aan de universiteit valt het inschrijvingsgeld heel erg goed mee. Onze richting behoort internationaal tot de top (o.a. op basis van de Shanghai-ranking) en staat daarbij tussen instellingen waar het studiegeld tienduizenden euro’s per jaar bedraagt. Dit wilt echter niet zeggen dat er geen aandacht moet besteed worden aan studenten voor wie het huidige inschrijvingsgeld (en kosten aan boeken en bijkomend materiaal) moeilijk haalbaar is, in tegendeel. Er moeten genoeg beurzen beschikbaar zijn voor zij die het nodig hebben.

Akkoord. De studiekost is meer dan alleen de inschrijving en de cursussen. Het vervoer en/of het verblijf worden ook steeds duurder. Waardoor velen nu pendelen en tijd verliezen omdat een kot geen haalbare keuze was. Ook betalen veel studenten te veel voor het k(r)ot waar ze nu verblijven. Dit zorgt voor extra zorgen in een al stressvol academiejaar.

Niet akkoord. In vergelijking met andere landen valt de kost voor ons inschrijvingsgeld zeer goed mee. Een andere relatief grote kost zijn cursussen maar over het algemeen valt dit op onze faculteit ook goed mee dankzij de cursusdienst van de VLK. Ik ben ook voorstander van het online plaatsen van lesmateriaal aangezien hiermee al een deeltje van de kosten gedrukt kunnen worden en studenten zelf de keuze hebben om het al dan niet af te drukken.

Geen mening.

Omdat ik zelf nog maar twee jaar op deze faculteit rondloop heb ik geen zicht op wat er in het verdere verloop van de studie nodig is, maar kan me wel inbeelden de studiekost bij ons meevalt in vergelijking met andere richtingen.

Aangezien ik mij nog niet voldoende verdiept heb in dit thema kan ik hier momenteel geen uitspraken over doen. Ik wil wel graag benadrukken dat onderwijs voor iedereen toegankelijk moet zijn en dat de UGent voldoende middelen moet inzetten om alle studenten een kans te geven hun dromen na te jagen!

Grensoverschrijdend gedrag

Er zijn aan jouw faculteit voldoende maatregelen getroffen om grensoverschrijdend tegen te gaan

Niet akkoord. Uit het verleden is gebleken dat hier niet genoeg aandacht aan werd besteed. Dat is pijnlijk duidelijk geworden. Vandaag is er al het centrale ‘Trustpunt’ waar studenten en medewerkers laagdrempelig terecht kunnen, een stap in de goeie richting. Sinds kort is daar ook het externe meldpunt bijgekomen dat essentieel is om deze zaken objectief te kunnen beoordelen. Of dit genoeg is, zal afhangen van hoeveel aandacht de faculteit schenkt aan de ernst en grondigheid waarmee ze deze zaken zal behandelen in de toekomst. Een extern persoon dat niet verbonden is aan de faculteit (of zelf universiteit) kan daarbij helpen en deze cases nauwgezetter opvolgen.

Opnieuw een zeer delicate vraag, als bachelor student wil ik persoonlijk de integriteit rond dit onderwerp vooropstellen. Er is weinig transparantie rond de exacte maatregelen en belangrijk is dat niet MIJN mening over evolutie van maatregelen maar die van slachtoffers en van wie zich aan hun situatie kan relateren de aandacht verdienen.

Niet akkoord. Dit is een vraag die echt wel veel nuance nodig heeft, en ik had bijna neutraal geantwoord. Er zijn voldoende mensen waar je naartoe kan stappen als er iets gebeurd, maar of die bekend genoeg zijn en of de studenten daar genoeg op vertrouwen is betwijfelbaar. Of er genoeg maatregelen zelf zijn om grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan alvorens het gebeurd is ook enigszins betwijfelbaar want het is duidelijk wel kunnen gebeuren en in bepaalde gevallen blijven duren, maar ik vind niet dat dit automatisch betekend dat de maatregelen er niet zijn. Het is zeker niet dat onze faculteit die mensen allemaal accommodeert en iedereen een andere kant opkijkt en van niets gebaart. Het blijft een klein percentage en de overgrote meerderheid was erg aangedaan van de recente nieuwsberichten. Persoonlijk vind ik de beste maatregel om te zorgen voor consequenties wanneer iets dan wel gebeurd, en daar heeft onze faculteit zeker tekortgeschotten, dus uiteindelijk ben ik niet akkoord met de stelling.

Niet akkoord. Zelfs de rector gaf onlangs nog toe dat er te weinig maatregelen waren getroffen om dit tegen te gaan. Uit de getuigenissen is duidelijk dat slachtoffers slecht werden geïnformeerd over hun mogelijkheden en de procedures aan de UGent. Dit moet overduidelijk beter. De procedures moeten korter gemaakt worden en duidelijker zijn. Hierdoor kunnen bedenkelijke situaties sneller gemeld worden waardoor ze misschien al aangepakt kunnen worden voor het escaleert. Ook heeft zo’n maatregel een afschrikeffect en kan het het gevoel van straffeloosheid tegengaan.

Niet akkoord. Het heeft veel te lang gebeurd voordat er iets van actie kwam en ook nu zijn er maar matige maatregelen. Dit zou veel vroeger aangepakt geweest moeten zijn.

Niet akkoord. Ik vind het spijtig dat het eerst in de pers moet komen vooraleer er effectief actie gevoerd wordt. Persoonlijk vond ik dat de reactie van de faculteit op het hele gebeuren te laat kwam en de sancties voor de betrokken proffen niet voldoende waren. Het is zeker belangrijk dat alle studenten en personeel weten waar ze naartoe moeten indien ze zoiets meemaken maar het is ook van uiterst belang dat er effectief iets gedaan wordt met de klachten.

Niet akkoord. Er moet een onafhankelijke plek komen (dus niet zoals Trustpunt) waar mensen hun verhaal kunnen doen en anoniem kunnen blijven indien ze dit willen. En bovendien moet er dan ook effectief iets gebeuren met de klacht (en geen jaren aanslepen).

 

Niet akkoord. Ik vermoed dat dit punt voor zichzelf spreekt. Ik heb er alvast goeie moed op dat er snel dingen gaan beteren. Dat meldpunten laagdrempeliger, maar vooral zichtbaarder zijn.

Niet akkoord. Het is zeer belangrijk dat er (op elke faculteit) een extern meldpunt komt voor feiten betreffende grensoverschrijdend gedrag. Elke zaak moet ernstig genomen worden en door onafhankelijke personen worden onderzocht en beoordeeld. De anonimiteit van de melder zou gedurende heel het onderzoek behouden moeten kunnen blijven.

Studentenvertegenwoordiging

Stuvers zijn voldoende zichtbaar aan de UGent.

De stuvers zijn het uitgangspunt voor de studenten om zaken te kunnen veranderen en beslissingen bij te sturen. Dit moet nog veel meer gepromoot worden. Verder is er onder commissieleden wel aandacht als studenten het woord nemen in vergaderingen, wat zeer belangrijk is

Niet helemaal akkoord. Daar schuilt misschien ook wel een kracht, je hoeft ons niet continu te zien zolang je weet dat we voor de student klaar staan. Persoonlijk zal ik mijn best doen om het stuverschap enthousiast en gedreven naar buiten uit te dragen.

Niet akkoord. Het heeft voor mezelf lang geduurd voor ik wist wat stuvers waren en dat je er met werkelijk al je problemen in verband met je studies terecht kunt. Ik denk dat dit voor veel studenten het geval is. We proberen constant met de studentenraad hieraan te werken, zoals via onze pannenkoekenactie!

 

Niet akkoord. De communicatie van de stuvers moet proactiever zijn. Er moet meer naar buiten gekomen worden met wat er concreet verwezelijkt wordt in de comissies, faculteitsraad, … Het kenbaar maken van wie de stuvers zijn moet zich niet beperken tot juist een keer na de verkiezingen. Studenten moeten gemakkelijker kunnen vinden wie ze kunnen contacteren.

Ik denk dat nog niet elke student weet welke StuVers ze kunnen bereiken. Zo zijn er ook veel meer StuVers dan de meesten inschatten, ook al blijven we er meer nodig hebben!

Niet akkoord. We zijn als stuvers nog steeds niet gekend bij alle studenten ook al is het onze taak hun stem te vertegenwoordigen. Hierdoor is het belangrijk dat we ons blijven inzetten op de bekendheid van stuvers bij de studenten en wat we precies doen.

Niet akkoord. Studenten weten onvoldoende wie hun stuvers zijn en wat stuvers doen.

Niet akkoord.

Niet akkoord. Heel wat studenten weten niet wat een stuver zijn inhoudt en hebben ook geen idee op welke manier zij kunnen deelnemen aan het beleid van de UGent. Studentenparticipatie verhogen wordt de komende 2 jaar één van de grote opdrachten :))

Er zijn dit jaar erg weinig kandidaten voor alle raden. Hoe zou jij de studentenparticipatie nieuw leven inblazen?

Door het afstandsonderwijs is het samenhorigheidsgevoel onder studenten volgens mij flink geslonken. Eens dit opnieuw aanwakkert zal dit volgens mij zorgen voor meer kandidaat-stuvers. Verder kan een vergadering van de faculteitsraad misschien eens opengesteld worden voor studenten, dit zou een oogopener kunnen zijn. Op deze manier kunnen ze beleven hoe alles in zijn werk gaat.

 • Korte aantrekkelijke samenvattingen maken van de vergaderingsverslagen en verspreiden via verschillende media
 • Op die samenvattingen ook een leuke foto of tekstje vermelden over een positieve ervaring van een stuverlid bv. Een gezellige vergadering of een vurig maar interessant debat in de FaculteitsRaad

We doen hier al erg ons best voor met alle stuvers, ik hoop gewoon om de zichtbaarheid van studentenvertegenwoordiging te verbeteren zodat studenten weten dat we bestaan en hopelijk krijgen we dan ook terug geïnteresseerde kandidaten.

Concreet zouden de stuvers met vragen naar de studenten toe kunnen gaan (1 belangrijk thema per semester bijvoorbeeld bevragen via een poll), om zo niet helemaal het initiatief van participatie bij de studenten te leggen.

Zelf ben ik voor verschillende aula’s gaan staan om StuBio te presenteren maar het is misschien toffer voor de studenten als ze zien wat StuVers eigenlijk allemaal kunnen bereiken en dat iedere student echt een stem heeft in wat we doen. Zo kunnen we meer inzetten op onze communicatie naar studenten via sociale media.

Voor studenten die nog niet goed bekend zijn met de hele stuverwerking is een positie in de RvB of SoRa direct een zeer grote stap. Hierdoor ben ik van mening dat we als eerste moeten kijken om aan de bekendheid van de FSRs te werken. Zij staan het dichtste bij de studenten en is dan ook een meer laagdrempelige stap voor studenten die graag kennis willen maken met de stuverwereld. Het beste hiervoor blijft nog steeds mond-tot-mondreclame door aanwezig te zijn op infodagen, te gaan spreken voor lessen enzovoort.

Reclame maken via socials

Zoals ik al zei is de interne facultaire & universitaire structuur te weinig bekend bij studenten. Ik merk dat bij dichte vrienden wanneer ik spreek over studentenvertegenwoordiging. Ik zou daarop inzetten en ervoor zorgen dat alle studenten & medewerkers aan de UGent weten hoe alles is georganiseerd.

Ik vind door de coronacrisis ook het systeem van groepsverantwoordelijken heel nuttig. Studenten die zich graag voor iets willen inzetten komen zo, via hun groeps-/jaarverantwoordelijke makkelijker bij de juiste instanties terecht.

Volgens mij heeft regelmatig rondgaan in de lessen en de kalender van de desbetreffende week uit de doeken doen nog steeds de grootste impact. De sociale mediakanalen van de faculteiten zouden ook beter beheerd kunnen worden om zo de studenten op een ludieke manier op de hoogte te houden van de genomen beslissingen en komende activiteiten.

Faculteitsspecifieke vragen

Was je tevreden met hoe de UGent/faculteit handelde na de pano-reportage? Wat kon beter?

De rector heeft in dit verhaal de fouten die de UGent als instelling gemaakt heeft, duidelijk erkend. En terecht. Het feit dat grensoverschrijdend gedrag, in welke vorm dan ook, überhaupt kan voorkomen en procedures zó lang kunnen aanslepen kan alleen maar betekenen dat deze zaak niet ernstig genoeg genomen wordt en niet grondig genoeg opgevolgd wordt. Het ontslag van de decaan is een flink statement dat aangeeft dat hier zwaar aan getild mag worden. Hopelijk betekent dit een nieuwe start.

 Cfr. Hierboven

Eerlijk? Het kon veel beter. De faculteit had meer, sneller en duidelijker verantwoordelijkheid moeten nemen en dit gecommuniceerd naar de studenten, medewerkers en proffen. Ik zat toen ook in de faculteitsraad en dat waren heftige discussies, ongeveer iedereen in de zaal was echt niet content.

Ik was tevreden met de symbolische daad van de decaan die zijn ontslag heeft ingediend. Alhoewel deze enkel symbolisch was, is het toch goed dat er verantwoordelijkheid wordt genomen. Dit toont dat de situatie terecht als zeer ernstig wordt ingeschat.

Wat ik miste, was duidelijke en kordate communicatie over hoe zo’n situaties in de toekomst vermeden zullen worden. Ook had ik graag het signaal gehad dat de werking van de faculteit (specifiek i.v.m. de doctoraatsstudenten) grondig onder de loep zou genomen worden, om na te gaan dat er geen andere, gelijkaardige situaties zich nog al hebben voorgedaan of zich nu aan het voltrekken zijn.

Niet helemaal, want dit moest eigenlijk allemaal al opgelost geweest zijn zonder de pano-reportage. Maar deze heeft wel heel wat los gemaakt waardoor we nu ook al zien dat er al wat verandert en we nu echt kunnen werken om zulke feiten te voorkomen!

Niet echt, ik vond dat de communicatie naar de studenten toe beter kon, zowel van UGent als van de faculteit.

Geen mening.

Eerst en vooral, ik vond het enorm goed dat er een uitgebreid interview met onze ombudsman verscheen in ‘Groei’ , ons maandelijks studententijdschrift. Ik hoop dat veel medestudenten en personen aan de faculteit dat gelezen hebben, want daarin werd al veel uitgelegd van waar je precies terecht kan, wat een ombudspersoon is en hoe die functie verschilt van die van een vertrouwenscontact en wat Trustpunt precies is.

 

Voor de rest heb ik het gevoel dat heel veel over de pano-reportage binnenskamers is gebleven. Ook over de stand van zaken wordt er niet meer bericht. Er is altijd weinig uitgelegd naar de studenten toe en dat kon beter.

Niet helemaal. De rector stuurde wel een algemene mail uit, maar die had voor mij weinig nut, aangezien hier geen concrete acties in stonden vermeld. Volgens mij had er een open gespreksmoment moeten plaatsvinden waarop er met studenten gepraat kon worden over de feiten en meer duiding kon worden gegeven.

Wat vind jij van Kroketje de campuskat???????

Zo schattig als ze eens op haar gemakje door de Oehoe loopt tijdens de les. Een tafeltje bespringen, zich wassen op de cursus van een student en fier terug verder lopen.

Zalig toch, 'kheb onze celebrity pas onlangs in real life mogen ontmoeten/aaien. Lang leve, Krokketje!

Omdat ik vaak langs de parking moet doordat ik al snel de chauffeur ben van mijn vereniging en mijn studentenraad zie ik ze gelukkig nog vaak lopen! We hebben ze veel gemist tijdens de lockdown en ik zou ze zo graag terug in de Agora zien!

Nogal afwezig tegenwoordig, helaas. Maar ze wordt gemist!

Geweldig dat ze nog leeft en de beste campuskat!

Ik denk dat ik voor alle bio-ingenieurstudenten kan spreken dat kroketje echt de beste is maar de laatste tijd zie ik haar niet zoveel meer… Hopelijk is ze snel weer elke dag op onze campus te zien!

Ik heb Kroketje nog nooit gezien, heel spijtig…:(

Ik heb nog niet vaak het genoegen gehad om ze te ontmoeten, maar als ik ze zie fleur ik er wel van op J .

GE-WEL-DIG! Ze geeft de campus een zeer huiselijk gevoel!

 

0
Gemiddeld: 5 (1 stem)

Reactie toevoegen