Kandidaten faculteit Diergeneeskunde

In de faculteit Diergeneeskunde komt er 1 kandidaat op. Er zijn 5 mandaten te winnen, waarvan er minstens 2 naar het minderheidsgeslacht moeten gaan. Eerst vind je een korte bio van deze kandidaat, daarna beantwoordt hij vragen en stellingen.

Sjoerd Vissers

Studierichting: Tweede master Diergeneeskunde

Gelieerd aan: FaculteitsRaad Diergeneeskunde en Diergeneeskundige StudentenRaad

Rangschik de drie thema's waar jij het meest op wil inzetten als Stuver:

1) Communicatie

2) Welzijn van de studenten

3) Transparantie

Favoriete podcast: Ik hou niet van podcasts.

Duurzaamheid

Geef één concrete maatregel waarmee jij aan duurzaamheid zou willen bijdragen.

Ik ben groot voorstander van het verkopen van ‘restjes’ van de restos na hun eigenlijke sluitingstijd. Zo wordt er nog minder voedsel weggegooid.

'De UGent doet het goed op vlak van duurzaamheid.'

Akkoord. Hoewel er altijd meer te doen is, denk ik dat we als universiteit hard op weg zijn. Er wordt geïnvesteerd in duurzame projecten, er wordt actief ingezet op recycling en alle beetjes helpen wat dat betreft.

Communicatie

‘De UGent communiceert op een goede manier met haar studenten’

Niet akkoord. Communicatie blijft helaas nog altijd gebrekkig en komt vaak erg laat. Dit levert veel onzekerheid en mogelijke stress op bij studenten die hierdoor niet altijd weten waar ze aan toe zijn.

Geef één concrete maatregel die de communicatie in de UGent zou kunnen verbeteren.

Ik denk dat meer onderling overleg op organisatorisch niveau over wat/hoe/wanneer er gecommuniceerd gaat worden al veel problemen kan voorkomen. Zo krijg je tijdige, correcte informatie zonder dat het in een latere mail weer tegengesproken wordt.

Mentaal welzijn

‘Aan mentaal welbevinden worden voldoende aandacht en middelen besteed door de universiteit.’

Niet akkoord. Aan onze faculteit hebben we het geweldige initiatief Dier en Welzijn, waarbij studenten (anoniem) andere studenten om hulp en advies kunnen vragen, en waarbij ook een aantal studentpsychologen mee kijken en antwoorden. Zij beginnen gelukkig de aandacht en waardering te krijgen die ze verdienen, maar er is nog veel werk aan de winkel.

Digitalisering

Hoe zie jij de toekomst van digitaal onderwijs?

Ik denk dat er in de toekomst nog meer ingezet moet/gaat worden op blended onderwijs. Ik zie de voordelen van online onderwijs, maar we moeten niet onze hoofden in het zand steken voor sommige van de nadelen die het met zich meebrengt. Dus op zoek blijven gaan naar een goede balans tussen online en fysiek onderwijs.

Onderwijs

Geef één concrete maatregel hoe jij het onderwijs zou willen verbeteren.

Dit hangt natuurlijk erg van persoonlijke voorkeur en studierichting af, maar meer case-based learning is iets wat ik erg graag zou willen zien.

'De studiekost ligt te hoog.'

Niet akkoord. Als Nederlander weet ik hoe veel duurder een universitaire opleiding kan zijn, en dan valt het hier nog erg mee. Ook is onze studie diergeneeskunde simpelweg een dure opleiding om te organiseren, dus ook daar valt het naar mijn mening wel mee.

Grensoverschrijdend gedrag

Er zijn aan jouw faculteit voldoende maatregelen getroffen om grensoverschrijdend tegen te gaan’

Niet akkoord. Het louter ophangen van wat posters van centraal is niet voldoende om dit soort problemen op te lossen. De schrijnende gevallen die de laatste tijd aan het licht zijn gekomen (hoewel niet aan onze faculteit) laten nog eens zien dat er wel degelijk een cultuursverandering nodig is. Dit is natuurlijk niet van vandaag op morgen gerealiseerd, maar ik denk wel dat het belangrijk blijft om nog meer in te zetten op gewaarwording. En voor centraal zeker ook op daadkracht.

Studentenvertegenwoordiging

'Stuvers zijn voldoende zichtbaar aan de UGent.'

Niet akkoord. Ik dacht altijd van wel, maar de laatste 2 jaar in de faculteitsraad heb ik toch gemerkt hoeveel studenten geen of weinig besef hebben van de studentenvertegenwoordiging aan onze universiteit. Hoewel het gros van het werk van StuVers veelal ‘achter de schermen’ gebeurt, zouden ze wel eens wat vaker op de voorgrond mogen staan.

Er zijn dit jaar erg weinig kandidaten voor alle raden. Hoe zou jij de studentenparticipatie nieuw leven inblazen?

Ik denk dat het centrale beleid van het ‘badges-systeem’ voor StuVers al een stap in de goede richting is. Een officiële erkenning van je inzet als StuVer is toch het minste wat je mag verwachten. Ik vrees ook dat een hoop studenten gewoon denken dat ze toch geen invloed hebben, terwijl we als studentenvertegenwoordigers echt een heleboel voor elkaar kunnen krijgen. Meer inzetten op zichtbaarheid, bijvoorbeeld van onze successen, kan hopelijk helpen om meer participatie te bekomen.

Faculteitsspecifieke vraag

Bij de vorige verkiezingen vond je dat stuvers voldoende zichtbaar zijn aan de Ugent, nu ben je de enige Stuver kandidaat aan de faculteit diergeneeskunde. Wat is jouw reactie hierop?

Tja, dat is toch even met je neus op de feiten gedrukt worden natuurlijk. Ik schrok erg van het lage aantal kandidaten, en ik vind het erg jammer dat er over de hele universiteit zo weinig participatie blijkt te zijn. Ik denk dat er op ieder niveau, facultair en universiteitsbreed, goed gekeken zal moeten worden naar waarom de studenten zich minder in willen zetten als Stuvers.

 

Nog geen stemmen

Reactie toevoegen