Kandidaten faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur

In de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur komen er 16 kandidaten op. Er zijn 16 mandaten te winnen, waarvan er minstens 6 naar het minderheidsgeslacht moeten gaan. Eerst vind je een korte bio van elke kandidaat, daarna beantwoorden ze vragen en stellingen.

Simon Ganne

Studierichting: Derde bachelor Ingenieurswetenschappen: Toegepaste Natuurkunde

Gelieerd aan: FRiS, opleidingscommissie, VTK & VVN (Vereniging Voor Natuurkunde)

Rangschik de thema's waar jij het meeste wil op inzetten als Stuver

1) Onderwijs en digitalisering: de optimale vorm van lesgeven

2) Sociaal beleid: iedereen verdient gelijke kansen aan een universiteit

3) Studentenparticipatie binnen de universiteit

Favoriete podcast: Nerdland maandoverzicht van Lieven Scheire

Sven Lippens

Studierichting: Master Electromechanical Engineering: Mechanical Construction ('Burgie werktuigkunde elektrotechniek')

Gelieerd aan: FRiS

Rangschik de thema's waar jij het meeste wil op inzetten als Stuver

1) Hameren op goede communicatie naar de studenten toe

2) Van Zwijnaarde/Ardoyen/het technologiepark een echte campus maken

3) Luisteren naar de mening van medestudenten en zo met een brede kijk op dossiers een stem laten klinken op de faculteitsraad

Favoriete podcast: /

Wout Mosselmans

Studierichting: Industrieel Ingenieur: Informatica

Gelieerd aan: KVHV-Gent

Rangschik de thema's waar jij het meeste wil op inzetten als stuver

1) Maak van campus Zwijnaarde een volwaardige campus met efficiënt vervoer

2) Bredere eindcompetenties voor onze faculteit

3) Lesopnames behouden en verzorgen

Favoriete podcast: The Joe Rogan Experience

Mattias Niels

Studierichting: Eerste master Biomedical Engineering

Gelieerd aan: FRiS & Gentse Studentenraad

Rangschik de thema's waar jij het meeste wil op inzetten als Stuver

1) Lesopnames en leermateriaal

2) Leefbare transitie van het facultair zwaartepunt naar campus Zwijnaarde

3) Participatie en inclusiviteit in het beleid (Campus Kortrijk, kwetsbare studenten, kleine opleidingen, …)

Favoriete podcast: Hij is intussen al dood (of minstens in een diepe winterslaap), maar ik ben nog niet door alle afleveringen van Hello Internet geraakt.

Kaïn Rotsaert

Studierichting: Derde bachelor Ingenieurswetenschappen: Chemische Technologie en Materiaalkunde

Gelieerd aan: nog niets, maar ik ben erg gemotiveerd om mij bij een vereniging aan te sluiten.

Rangschik de thema's waar jij het meeste wil op inzetten als Stuver

1) Zorgen voor duidelijke en heldere werkcolleges voor alle vakken!

2) Mobiliteitsproblemen aanpakken en ook daadwerkelijk oplossen (vooral problematisch bij campus Zwijnaarde)

3) Betere en tijdige communicatie omtrent lessen en infomomenten

Favoriete podcast: Podcasts zijn eerlijk gezegd minder mijn ding. Wanneer ik niet bezig ben met mij te engageren, luister ik liever naar muziek om mijn hoofd leeg te maken en nieuwe ideeën te bedenken.

Laura Sondakh

Studierichting: Tweede bachelor Ingenieurswetenschappen: Elektrotechniek

Gelieerd aan: FRiS, VTK, Home Vermeylen

Rangschik de thema's waar jij het meeste wil op inzetten als Stuver

1) Toegankelijk onderwijs

2) Infrastructuur

3) Participatie en doorstroom

Favoriete podcast: Growing with the Flow

Wannes Sys

Studierichting: Tweede bachelor Ingenieurswetenschappen: Elektrotechniek

Gelieerd aan: FRiS, opleidingscommissie elektrotechniek en opleidingscommissie algemene bachelor

Rangschik de thema's waar jij het meeste wil op inzetten als Stuver

1) Verhuis naar campus Ardoyen

2) Een goede communicatie tussen proffen en studenten is broodnodig.

3) Overdekte fietsenstallingen

Favoriete podcast: /

Aäron Van Beneden

Studierichting: Eerste bachelor Burgerlijk Ingenieur

Gelieerd aan: FRiS & opleidingscommissie algemene bachelor

Rangschik de thema's waar jij het meeste wil op inzetten als Stuver

1) Degelijke en waardige online alternatieven

2) Duidelijke en open communicatie naar de studenten

3) Duurzame, milieuvriendelijke en moderne campussen

Favoriete podcast: Dungeons and Daddies (A Dungeons & Dragons Podcast)

Chloë Verstraete

Studierichting: Eerste master Burgerlijk Ingenieur: Bouwkunde

Gelieerd aan: VTK

Rangschik de thema's waar jij het meeste wil op inzetten als Stuver

1) Grensoverschrijdend gedrag moet aangekaart kunnen worden zonder gevolgen voor de student(e) in kwestie.

2) Verhuis naar Zwijnaarde moet in overleg met de studenten gebeuren zodat er ook naar hun noden geluisterd wordt.

3) Hervormingen zoals de stages moeten besproken worden met inspraak van de studenten.

Favoriete podcast: /

 

Duurzaamheid

Geef één concrete maatregel waarmee jij aan duurzaamheid zou willen bijdragen.

Alle cursussen zouden in digitale vorm beschikbaar moeten zijn voor de studenten. Er zijn veel studenten die les volgen met de tablet/laptop. Het is dus niet altijd nodig om alles af te drukken.

Ik heb zo veel ideeën gaande van lichten uitzetten, led verlichting tot zonnepanelen op beschikbare daken. Het meer realistische dat ik wil doen is meer overleg met studenten met een andere achtergrond en zo van elkaar bijleren over duurzaamheid vanuit een ander standpunt.

Studentenresto’s moeten efficiënter werken met lokale producten.

Bouw een energieneutrale home (oh wacht, die zou er gekomen zijn mocht de vergunning niet ingetrokken zijn louter op basis van politieke spelletjes)

Meer stimuleren en investeren om studenten de mogelijkheid te bieden om met de fiets naar de campus te komen.

De gebouwen minder verwarmen, het is niet zo erg als we een extra trui aan moeten doen. Zeker bij het verluchten van lokalen staat de verwarming vaak aan onder een open raam, niet zo duurzaam dus.

UGent moet zijn eigen energie opwekken, zodat het 100% groene energie is.

Het invoeren van meer verschillende recyclageposten op de campussen zoals karton bij de auditoriums en GFT in de buurt van de resto’s.

Binnen VTK ben ik met een paar mensen voor het tweede jaar op een rij actief aan het inzetten op duurzaamheid binnen de vereniging.

Stelling: 'De UGent doet het goed op vlak van duurzaamheid.'

Akkoord. Hier denk ik dat de aandacht op is gevestigd. Het is nu zaak om meer en meer maatregelen te nemen.

Niet akkoord. Goed op het vlak van een groene naam creëren met o.a. inkopen groene elektriciteit, minder met het rondkrijgen van structurele plannen om het patrimonium duurzaam te renoveren of net af te breken en groener terug te bouwen.

Akkoord. De UGent zet reeds enorm veel in op duurzaamheid. Deze trend moet zich zeker voortzetten komende jaren.

Akkoord. Er is zeker nog een lange weg af te leggen, maar we zitten volgens mij tenminste al op de goede weg. Rekening houdend met de aanwezige randvoorwaarden daag ik de non-believers uit om het beter te doen.

Akkoord. Dit is denk ik vooral te danken aan het feit dat de grote meerderheid van UGent en de UGent-studenten ook werkelijk duurzaam denken. Natuurlijk zijn er altijd wel nog verbeteringen en nieuwe duurzamere ideeën mogelijk.

Akkoord. Ik vind dat het energiebeleidsplan 2020-2030 ambitieus genoeg is.

Niet akkoord. Tekort aan isolatie; verwarming staat altijd aan; onnodige automaten, vervuilend plastic en energie

Akkoord. De UGent heeft al een goede start op vlak van duurzaamheid. Nu is het nog inzetten op het blijven volgen van de ingevoerde richtlijnen en deze richtlijnen ook uit te breiden.

Geen antwoord

Stelling: 'De UGent communiceert op een goede manier met haar studenten.' 

Akkoord. De rector krijgt hier vaak de wind van voor, maar ik vind dit deels onterecht. Natuurlijk kunnen er veel dingen beter maar het feit dat bv. in de coronacrisis informatie uitlekt en daardoor eerder bij de studenten komt via de generieke media, daar kan hij niets aan doen. Het te laat aankondigen van ingrijpende maatregelen kan wel niet door beugel.

Niet akkoord. Beknopte maar voldoende communicatie via een duidelijk platform ontbreek net zoals het eerst communiceren naar studenten en personeel vóór bijvoorbeeld de media, zowel door UGent als vakbonden.

Niet akkoord. Communicatie gebeurt nog te veel last minute en bereikt soms zelfs de student niet.

Niet helemaal akkoord. Ook hier geldt dat, gezien de randvoorwaarden, de UGent het vaak best ok doet. Toch bestaat de indruk dat enkele eenvoudige ingrepen zouden kunnen volstaan om verdere grote stappen te zetten. Is er bijvoorbeeld een stappenplan voor grote communicaties? Eerst de studenten, dan pas de pers… Dat zou toch de basis mogen zijn.

Niet akkoord. Zeker nu met de overgangsperiode door Covid is het momenteel chaos om studenten (tijdig) in te lichten over verschillende zaken waaronder al dan niet on campus lesgeven (en waar de les gegeven wordt), opnames van lessen, infomomenten over studiekeuzes, …

Niet akkoord. Hoewel de universiteit volgens mij wel haar best doet om ons zo goed mogelijk te bereiken, lopen studenten vaak verlopen in een bos vol informatie. De informatie is ook enkel zeer versnipperd terug te vinden.

Niet akkoord. Een voorbeeld: het parkeerbeleid op campus Ardoyen is aangepast zonder voorafgaande communicatie.

Niet akkoord. Sommige communicatiekanalen zijn lastig te bereiken en/of er is onduidelijkheid waar informatie te vinden is. Ook gebruiken professoren voor dezelfde info verschillende kanalen waardoor het lastig wordt om te weten wat waar voor elk vak te vinden is.

Geen antwoord

Communicatie

Geef één concrete maatregel die de communicatie zou kunnen verbeteren. 

Studenten moeten beter geïnformeerd worden over waar ze welke informatie op de verschillende platformen van de universiteit kunnen vinden. Ik vind zelf mijn weg soms niet in het doolhof aan informatie.

(Minerva)

Een duidelijke online communicatiestructuur gekoppeld aan het leerplatform (dat voor mij zelfs Ufora niet moet zijn). Apart zichtbare vakken en UGent diensten met elk hun meldingen en geen lijstje met een overvloed aan informatie en nu en dan een (lange) mail die iedereen verspreid krijgt. Studenten dienen verplicht mee te zijn met alles op het leerplatform, er moet gezorgd worden dat dit mogelijk is zonder te grote mentale impact en het gevoel te hebben 24/7 iedere melding te moeten zien.

Er zou één UGent-app moeten komen waarin alle mededelingen duidelijk geordend staan.

Schrijf in het OER in dat studenten niet geacht kunnen worden rekening te houden met elke communicatie die niet minstens tijdens de vorige werkdag gedaan wordt (met enkele logische uitzonderingen). Gedaan met laten weten dat de les die binnen een kwartier moet beginnen niEt KaN dOoRgAAn oMDaT iK in HeT BUiTenLanD ziT (al dan niet geïnspireerd op waargebeurde feiten).

Duidelijkere e-mails sturen die de nodige boodschap kort en krachtig overbrengen zonder deze vol te zetten met zinnen die misschien wel mooi geformuleerd zijn, maar eigenlijk niet echt veel informatie geven.

Duidelijkere site: een duidelijke sitemap en de optie geven om direct naar een Engelstalige pagina te switchen i.p.v. enkel de optie “english homepage”.

Elke verandering die invloed heeft op studenten (zelfs al is het maar 1 student) moet vooraf gecommuniceerd worden.

Het uniformiseren van communicatiekanalen voor gelijkaardige informatie van verschillende vakken.

Geen antwoord

Mentaal welzijn

Stelling: 'Aan mentaal welbevinden worden voldoende aandacht en middelen besteed door de universiteit.'

Akkoord. Ik merk dat er stappen vooruit worden gezet. Er is nog veel ruimte voor verbetering, maar we zijn op de goede weg.  

Niet akkoord. Meer middelen zijn zeker nodig en niet enkel voor het vergroten van het aantal studentenpsychologen maar mogelijks ook om te kijken waar er in het onderwijs mentale druk op studenten verminderd kan worden.

Neutraal. De UGent moet vooral focussen op haar kerntaak, namelijk het garanderen van kwaliteitsvol onderwijs. In het geval dat studenten kampen met mentale problemen zou de UGent de rol kunnen opnemen van aanspreekpunt en de studenten in kwestie adviseren om professionele hulp te zoeken.

Akkoord. Veel van de initiatieven zijn er, de wilskracht en het begrip omtrent de thematiek is er zeker ook. Jammer genoeg is het niet altijd even duidelijk of makkelijk waar de hulp of het advies nu juist te vinden is. Daar is zeker nog werk aan de winkel.

Niet helemaal akkoord. Ik denk dat de Pano reportage duidelijk heeft aangetoond dat er aan het mentaal welbevinden meer aandacht kan besteed worden anders zouden zo’n zaken niet online verschijnen. Echter moet ik er wel bijzeggen dat ik merk dat er meer en meer inzet is door verschillende verenigingen binnen UGent zoals bijvoorbeeld de nieuwe chatlijn Epione.

Akkoord. De universiteit besteedt voldoende aandacht aan mentaal welbevinden en zet ook allerlei initiatieven op poten. Over voldoende middelen valt te discussiëren, maar we zitten nu eenmaal in een zware besparingsronde, dus in die context vind ik dat er wel voldoende middelen aan worden besteed.

Geen antwoord

Akkoord. Er zijn voldoende manieren om aan mentale hulp te geraken die laagdrempelig en toegankelijk zijn. Ook met leerstoornissen wordt vanuit de universiteit rekening gehouden tijdens lessen en evaluaties. Dit zowel op campus als het studentenleven ernaast. Er is echter nog wat werk om sommige professoren individueel mee te krijgen in bepaalde maatregelen.

Geen antwoord

Onderwijs

Hoe zie jij de toekomst van digitaal onderwijs?

Ik zou nooit de lessen “on-campus” opgeven, maar een hybride beleid is zeker noodzakelijk. Ik geloof heel hard in uitvoerig en constructief overleg tussen studenten en lesgevers, samen moeten we op zoek naar een optimale vorm van lesgeven.

Niet zomaar overal opnames maar in overleg met de proffen en opleidingscommissies gecombineerd fysiek en online onderwijs. Met begeleiding voor beginnende studenten hoe een goede leermethode hiermee te ontwikkelen (dit eigenlijk ook los van het digitaal aspect).

Lesopnames zouden moeten blijven aan de UGent. Deze kunnen dienen als naslagwerk voor vele studenten tijdens de blok.

Lesgevers verdienen professionele begeleiding om een diep bewustzijn te ontwikkelen over hun didactische praktijken. Waar mogelijk, en waar dit een meerwaarde kan zijn, zijn digitale lesvormen (meer dan) prima. Het ontwikkelen van dat bewustzijn is daar enorm  belangrijk, want, liefste proffen, een video van 4 uur ter vervanging van een lesblok van 2h45 is allerminst verantwoord. Nee, zelfs niet als u het een kennisclip noemt, of als u ons lachend zegt dat we het gerust op x2 kunnen bekijken.

Ik denk dat het bieden van lesopnames voor alle lessen zeker een meerwaarde is en voor iedereen een goede zaak is. Echter zie ik minder toekomst in het live streamen van lessen via bijvoorbeeld Zoom doordat deze vaak getekend zijn door tal van problemen waaronder slechte video/audio kwaliteit en slechte verbinding waardoor les volgen soms zeer moeilijk wordt.

Voor mij is digitaal onderwijs een aanvulling op analoog onderwijs. Ik zie het niet als volwaardige vervanging, maar wel als goed alternatief voor studenten die om welke reden dan ook er niet toe in staat zijn om de les te volgen of daar geen baat bij hebben. Als digitaal onderwijs de enige lesvorm is, is het zeker nodig om in te zetten op extra begeleiding, bijvoorbeeld ruimtes voorzien waar begeleiders rondlopen terwijl de studenten de leerstof verwerken, of werken met onderwijsgroepen waar de verwerkte leerstof wordt besproken.

Online lessen zijn bullshit, als men online wil werken, zorg dan voor een volwaardig online alternatief.

Ik zie digitaal onderwijs als een zeer handige tool om het onderwijs in zijn geheel naar het volgende niveau te tillen. Niet als vervanging maar als hulpmiddel.

Zelf ben ik geschakeld tussen twee studierichtingen waardoor ik in twee jaren tegelijk zit en meerdere vakken overlappen. Online lessen en opnames zijn voor mij dus een verlichting van de stress. Ik geloof dat ik hierin niet alleen ben.

Geef één concrete maatregel hoe jij het onderwijs zou willen verbeteren. 

Een meer uitgebreide opleiding van beginnende professoren en bijscholingen gedurende de gehele carrière van een professor zolang hij/zij les geeft. Een professor is namelijk een expert in zijn vakgebied maar niet in lesgeven zelf. Daarnaast is kwaliteitsvol cursusmateriaal een must.  

Een kommetje soep? Of de persoon die op dit idee kwam geen onderwijsbeleid laten voeren met o.a. een bachelorknip of verplichte remediëring bij ijkingstoetsen vanaf 2023-2024

Zoals ik in vorig puntje aankaartte zouden lesopnames moeten blijven. Het verder verbeteren van de kwaliteit zou een streefdoel moeten zijn.

Studenten hebben een naslagwerk nodig (bv. in geval van ziekte). Dan ligt de conclusie voor de hand: ofwel stelt de lesgever een kwaliteitsvolle syllabus ter beschikking (neen, slides zijn dat allerminst), ofwel komen er representatieve lesopnames online.

Betere ondersteuning en meer uitleg (voornamelijk bij werkcolleges) voor alle vakken. Eventueel een algemene basisondersteuning voorzien die sowieso in elk vak aanwezig moet zijn zodat je er nooit alleen voor staat.

De werking van het monitoraat uitbreiden naar niet-stamvakken, eventueel de mensen van het monitoraat ook laten langsgaan in de werkcolleges (in de algemene vakken) om te zorgen dat ze meer naamsbekendheid krijgen.

Geen antwoord

Inzetten op digitalisering en meer digitale/visuele tools gebruiken.

Geen antwoord

Stelling: 'De studiekost ligt te hoog.'

Niet akkoord. Studeren kost geld en studenten moeten zich daar bewust van zijn. Wel vind ik dat via sociale maatregelen iedereen studies moet kunnen aanvatten zonder in financiële problemen te komen.

Niet akkoord. Voor wie het inschrijvingsgeld te hoog ligt, is er hulp. Software, materiaal en dure handboeken die (verplicht) aangekocht moeten worden, blijven een groot werkpunt.

Niet akkoord. De UGent heeft ook talloze mogelijkheden voor studenten met financiële problemen.

Hangt ervan af. Veel ingenieursrichtingen slagen er in de kost laag te houden (mede omdat er geen deftige syllabi zijn, maar goed…). Toch zijn er enkele opleidingen aan onze faculteit (en bij uitbreiding zeker ook daarbuiten) waar die kosten weleens kunnen oplopen. Denk bijvoorbeeld aan de studenten architectuur, die verondersteld worden een heel atelier bij mekaar te rapen, of alle eerstejaars die een laptop moeten kopen. In principe kunnen die kosten prima rechtvaardigd zijn, maar ook hier weer: zorg voor een correcte en transparante communicatie, en smeer ons geen lesmateriaal aan van 60€ waar we uiteindelijk nooit meer naar omkijken.

Akkoord. Het inschrijvingsgeld vind ik persoonlijk enorm hoog. Echter zijn het soms nog andere kosten die de studiekost onnodig hoog maken. Één voorbeeld is het soms aanraden om dure studieboeken te kopen die eigenlijk amper gebruikt worden door de lesgever of gewoon een herdruk zijn die geen meerwaarde hebben. Dit is zeker niet bij alle vakken zo, maar zou eigenlijk gewoonweg bij geen enkel vak mogen zijn.

Niet akkoord. Ongetwijfeld zijn er een hele hoop mensen die door de mazen van het net in een situatie terecht komen dat de studiekost voor hun wel te hoog ligt, maar al bij al is het Vlaams onderwijs zeer toegankelijk, zeker in vergelijking met veel andere landen. Ik denk dat de UGent wel meer zou kunnen inzetten op de manieren waarop de Sociale Dienst hulp kan bieden, goed te communiceren.

Niet akkoord. Wij mogen ons gelukkig prijzen dat de studiekosten in België vrij laag liggen. Persoonlijk vind ik het vrij ok.

Akkoord. Het inschrijvingsgeld ligt niet te hoog, de extra kosten die doorheen het jaar erbij komen waren voor mij onverwacht hoog. En dan wordt er nog niet gesproken over de kost van studentenkoten.

Geen antwoord

Grensoverschrijdend gedrag

Stelling: 'Er zijn aan jouw faculteit voldoende maatregelen getroffen om grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan.'

Neutraal. Ik ben me niet bewust van de maatregelen die de faculteit al dan niet genomen heeft, noch van klachten binnen de faculteit. Maar ik denk dat het probleem eerder centraal opgelost dient te worden door het onafhankelijk meldpunt waar nu sprake van is.

Akkoord. Net als aan andere faculteiten zijn er de ombuds- en vertrouwenspersonen en de facultaire studentenraad die openstaan voor studenten. Ik neem aan dat dit voldoende is, al moet het blijvend opgevolgd worden of het voldoende blijft.

Niet akkoord. Na een Pano-reportage en het verhaal van het meisje die door een doctoraatstudent werd benaderd op een grensoverschrijdende manier blijkt dat de UGent nog veel te leren heeft. De UGent zou haar anonieme aanspreekpunten efficiënter moeten maken zodat slachtoffers sneller geholpen kunnen worden.

Geen geïnformeerde mening. Ik heb geen zicht op de maatregelen, noch op de schaal van het probleem. In elk geval is dat dus wel een oproep om te zorgen voor een robuustere communicatie hieromtrent (there we go again).

Niet akkoord. Ik denk dat er veel meer sensibilisatie mogelijk is en er een sterk signaal kan gestuurd worden dat grensoverschrijdend gedrag gewoonweg niet kan. Of dit nu wel of niet gebeurt aan mijn faculteit, grensoverschrijdend gedrag moet op alle mogelijke manieren vermeden en bestraft worden.

Niet akkoord. Over concrete gevallen kan ik me niet uitspreken, maar het duidelijker zichtbaar maken van de ombudspersonen en zorgen dat iedereen weet waar die terecht kan voor hulp is zeker nodig.

Geen antwoord

Niet akkoord. De manieren om momenteel grensoverschrijdend gedrag te melden zijn of te hoogdrempelig of de meldingen worden niet opgevolgd. Een mogelijk oplossing is dus een laagdrempelige manier om zo’n zaken te melden die door een onafhankelijk comité besproken worden.

Geen antwoord

Studentenvertegenwoordiging

Stelling: 'Stuvers zijn voldoende zichtbaar aan de UGent.' 

Niet akkoord.

Niet akkoord. StuVers worden meestal pas echt zichtbaar als er zaken mislopen terwijl er zo veel studenten zich achter de schermen inzetten om alles net goed te laten lopen. Zij verdienen niet alleen een pluim maar zouden meer in the picture geplaatst mogen worden.

Niet akkoord. Ik ken persoonlijk heel weinig studenten die hun studentenvertegenwoordigers kennen.

Akkoord. Het werk van stuvers verloopt veelal achter de schermen, waardoor het niet onlogisch is dat niet iedereen ons zomaar kent. Als je ons wel kent, is het meestal omdat je ons nodig hebt gehad, wat bijna per definitie negatief is. Toch krijgen stuvers kanalen ter beschikking die de drempel om ons te leren kennen of om ons te contacteren enorm verlagen. Er zijn ongetwijfeld verbeteringen mogelijk, maar we mogen niet klagen.

Niet akkoord. Ik denk dat er toch wel veel studenten zijn die niet weten wie van hun studierichting nu eigenlijk stuver is of wat stuver zijn nu eigenlijk betekent. Terwijl het soms echt een opluchting zou kunnen zijn als studenten bij iemand hun frustraties kunnen uiten en ze weten dat er zal worden gezocht naar een oplossing voor hun problemen.

Akkoord. Ik heb het gevoel dat dat op onze faculteit best oké zit.

Neutraal. Facultaire stuvers zijn volgens mij vrij goed gekend, vooral van de 2e bachelor tot in de master, centrale stuvers zijn minder bekend.

Neutraal. Er is voldoende gekend wie een stuver is en wie niet, er is echter te weinig gekend over wat een stuver exact doet en wat er beslist wordt in de verscheidene raden en besturen.

Akkoord. Binnen onze faculteit krijgt FRiS veel appreciatie en visibiliteit. Dit kan zeker nog verbeteren maar we mogen niet klagen.

Er zijn dit jaar erg weinig kandidaten voor alle raden. Hoe zou jij de studentenparticipatie nieuw leven inblazen?

Verenigingen zoals FRiS (Facultaire Raad van ingenieursstudenten) doen al fantastisch werk door de studenten te informeren en te motiveren. Dat merk je aan het aantal kandidaten voor de facultaire raad bij de FEA. Dit bewijst dat zo’n informatiecampagne zeker zijn effect heeft. We moeten zorgen dat de stuvers meer in het daglicht komen te staan zodat studenten weten wat stuver zijn inhoudt. Ik denk dat veel studenten zich nu hebben laten afschrikken door onwetendheid.

Naast communiceren naar studenten toe dat dit bestaat, participatie ook echt implementeren op alle niveau’s van de UGent en niet gewoon laten gebruiken door de UGent als mooi buzzwoord vanaf er ergens een plaatsje voor een student in een commissie is maar ook bij alles in overleg (willen) gaan én dit communiceren. Zoals het niet meer in het OER opnemen van tuchtsancties bij delen van samenvattingen.

Dit lijkt het symptoom van een tekort aan ambitie bij de studenten, vermoedelijk door corona. Door in onze faculteit de eindtermen te verbreden en de studenten meer aan te moedigen om initiatief te nemen tijdens hun opleiding zal de zelfstandigheid en de ambitie van onze studenten stijgen.

De faculteitsraadverkiezing aan de FEA was één van de enige studentenverkiezingen waar meer kandidaten opkomen dan er mandaten beschikbaar zijn (tot twee kandidaten zich terugtrokken). Zo merken we (bv. bij FRiS) dat de wil om zich actief in te zetten voor de studentenvertegenwoordiging aan het minderen is. Een oplossing vinden is enorm uitdagend, maar de eerste stap is duidelijk: praten met elkaar. Als studenten hebben we zoveel meer te zeggen dan men soms denkt, dus hopelijk vinden we allemaal samen een manier om het stuverschap aantrekkelijker te maken. En gratis eten. Dat werkt meestal ook wel.

Ik zou op zo veel mogelijk manieren tonen aan iedereen wat er de afgelopen jaren al verwezenlijkt is dankzij stuvers. Ook zou ik er nog meer voor zorgen dat daadwerkelijk iedereen het gevoel krijgt dat die stuver kan worden en dat je hiervoor eender welke persoonlijkheid kan hebben.

Proberen weer meer in te zetten op fysiek contact: rondgaan in aula’s, kennismaken met jaargenoten, enzovoort.

Geen antwoord

Meer duidelijkheid creëren omtrent de taken van een stuver en toegankelijke en laagdrempelige manieren introduceren om aan korte, samengevatte verslagen te komen van de raden zodanig dat de impact van stuvers duidelijker wordt.

Geen antwoord

 Als je iets specifieks aan je faculteit zou kunnen veranderen, wat zou je doen?

Aan de FEA denk ik dat we te lang te conservatief geweest zijn als het gaat om digitalisering en alternatieve onderwijsvormen. De coronacrisis heeft hier de vinger op de wonde gelegd en daar heeft de faculteit wel goed op gereageerd. Nu is het noodzakelijk om lessen te trekken en te evolueren naar de meest optimale en moderne vorm van onderwijs gebaseerd op onderzoek.

Deftige onderwijsinfrastructuur én studentenvoorzieningen voor een – groot deel van – de faculteit op één campus en niet overal rond in Gent.

De bredere opleidingscompetenties zijn enorm noodzakelijk. Studenten aan onze faculteit worden te weinig aangemoedigd om efficiënt te communiceren en hun verbale vaardigheden te ontplooien.

Eenvoudige (doch futureproof) faciliteiten installeren op campus Zwijnaarde: stille ruimtes, lockers, kleine drank- en eetgelegenheden…  Allemaal zaken die er nu nog niet zijn, maar waar vele burgies en indies van vandaag en morgen des te meer plezier aan kunnen beleven.

Naast meer heldere werkcolleges en betere mobiliteit naar campus Zwijnaarde, zou ik ervoor willen zorgen dat studenten al meteen van in het begin het gevoel krijgen wat het betekent om burgerlijk ingenieur te zijn door bijvoorbeeld workshops te organiseren vanuit verschillende onderzoeksgroepen aan de faculteit of eventueel reeds bedrijfsbezoeken te plannen in de eerste of toch zeker de tweede bachelor.

De infrastructuur van onze faculteit is een ramp. Het is een regelrechte schande dat onze toekomstige bouwkundig ingenieurs en ingenieurs-architecten (en eigenlijk eender welke student) hun eerste jaren les krijgen in een gebouw waar de plafonds naar beneden vallen. Ik ben voorstander van een verhuis naar Zwijnaarde, naar campus Ardoyen, maar in tussentijd werk ik graag mee aan zo duurzaam mogelijke tussenoplossingen, waarbij ook rekening wordt gehouden met (veilige) verplaatsingen tussen de lessen.

Geen antwoord

Een uitbreiding van de Engelstalige vakken in bacheloropleidingen in combinatie met de uitbreiding van internationalisering voor de volledige faculteit.

Duidelijke communicatie over de toekomst van onze faculteit.

Margot Bultynck, Kathelijne Coussement, Polly Huyghe, Andrei Nicolchenko, Flor Sanders, Cobe Van der Steen en Klaas Vanpoucke zijn ook kandidaat-stuver voor deze faculteit. Zij werden gecontacteerd voor dit artikel, maar antwoordden voorlopig niet op onze berichten.

Nog geen stemmen

Reactie toevoegen