Editie artikellijst

The Schamper Times

Maatregels, dit dat. Het is een woelige periode, ook op onze universiteit. Hoe dragen de studentenvertegenwoordigers van UGent hun steentje bij?

Canvas

Gent zonder studenten: het is een vreemd zicht. Nooit oogde de moeder aller studentensteden vrediger en leger dan nu, maar een vrie leeg Gent is nog altijd mooi.