Editie artikellijst

Eén van de zotten

Chokri Ben Chikha spreekt zoals een acteur zou spelen: innemend, met stiltes en gebaren, zwierend tussen woorden die engagement vertalen.