Crisis dreigt voor studentenvertegenwoordiging: amper één originele stuver over (en dan nog)

Gezocht: studenten met een democratisch mandaat

Het voorbije jaar voltrok zich een ware exodus in de Gentse studentenvertegenwoordiging. Geen enkele direct verkozen kandidaat zetelt nog in de Raad van Bestuur of Sociale Raad. Met coöptaties houdt de Studentenraad het schip drijvende, maar het democratisch mandaat is allang verzopen.

Eén. Zoveel studentenvertegenwoordigers die een goed jaar geleden verkozen werden, blijven er nog over in de centrale raden van de Universiteit Gent, de Raad van Bestuur (RvB) en de Sociale Raad (SoRa). Voorzitter van de Sociale Raad Vince Leeman is de enige die op post blijft, en zelfs hij is eigenlijk een opvolger van een andere kandidaat. Alle andere studentenvertegenwoordigers (stuvers) in de RvB en SoRa zijn plaatsvervangers van verkozen leden, of zelfs gewoon gecoöpteerde leden. Wat betekent dit voor de studentenvertegenwoordiging aan UGent?

Bloedarmoede

Stuvers worden steeds verkozen voor een termijn van twee jaar. Bij normale verkiezingen strijden een aantal kandidaten om de stemmen van het studentenvolk in de hoop een zitje in de hoogste bestuursorganen van de universiteit te bemachtigen. In het verkiezingsjaar 2022 was dat helemaal anders. Er waren zodanig weinig kandidaten - een voor de SoRa en drie voor de RvB - dat zij de facto al bij de publicatie van de kieslijsten zeker waren van hun verkiezing. Tristan Bruynsteen was de enige kandidaat voor de SoRa en toenmalige KVHV-praeses Anton Schelfaut mocht gaan zetelen in de RvB. Cathérine Smets en Floris Coenders maakten na jaren dienst bij de Gentse Studentenraad (GSR) de overstap naar de RvB. Bruynsteen woonde evenwel nooit een SoRa-vergadering bij. Hij kreeg "een opportuniteit die hij moeilijk kon afslaan", aldus Leeman. Dat bleek achteraf een opleiding aan de Vlerick Business School.

In beide raden horen eigenlijk vier studenten te zetelen. Daarom werd besloten om voor de SoRa drie andere studenten te coöpteren. Voor de RvB was coöptatie geen optie. Bij coöptatie stellen studenten zich kandidaat voor een functie en kiezen de verkozen stuvers de kandidaten eruit die zij het meeste geschikt vinden. Die dragen ze dan voor aan de GSR. Vorig academiejaar werden zo Julie Vlaminck (FK-senior, oud-praeses, voor wie geen Latijn spreekt) en Anouk Moerman, (Ontwikkeling voor het FK en dus ook praesidiumlid) gecoöpteerd. Pieter-Jan De Bruyckere, toenmalig Bestuurder Financiën van de Gentse Studentenraad (GSR), werd eveneens gecoöpteerd in de Sociale Raad. Er kunnen vraagtekens geplaatst worden bij de democratische legitimiteit van dat proces, normaal verkiezen studenten rechtstreeks hun vertegenwoordigers. De verkozen stuvers zagen er evenwel geen graten in. Coenders noemde het proces destijds "perfect democratisch". Smets vulde aan dat de coöptaties altijd "worden voorgedragen door studenten die wél rechtstreeks verkozen zijn".

Goed-coöptatie

Van de vier verkozen stuvers schiet nu nog één persoon over. Smets studeerde vorig jaar af en werd dus vervangen door haar (samen met haar verkozen) opvolger en eveneens GSR-oudgediende Nele Van Hoyweghen. Op zich geen probleem, ware het niet dat Van Hoyweghen aan de start van dit academiejaar haar ontslag indiende. Coenders legde in de loop van vorig academiejaar zijn ambt neer en haalde daarvoor (mentale) gezondheidsredenen aan. Zijn opvolger, oud-GSR-voorzitter Maarten Buytaert, start dit jaar met een doctoraat en mag daarom geen studentenvertegenwoordiger meer zijn. Anton Schelfaut stapte eveneens op uit de RvB. Zijn opvolger als KVHV-praeses Jens Hinderyckx neemt de fakkel over. Van de gecoöpteerde studentenvertegenwoordigers studeerde Julie Vlaminck af. Zij is opgevolgd door KVHV-lid Eva Monteyne

"Ik vind dat als je kandideert voor twee jaar, je die ook uitzit" - Vince Leeman, stuver in de Sociale Raad

Inmiddels staat op de site van de GSR ook Jarne Ghijsels vermeld als SoRa lid. Ghijsels is de opvolger van De Bruyckere. Als een stuverduo tijdens de legislatuur wegvalt uit de RvB, kan in de plaats wel een gecoöpteerd duo komen. De GSR keurde ter vervanging van het duo Coenders-Buytaert al een nieuw duo goed. Tibo Roelants zal in de RvB zetelen, met Pieter-Jan De Bruyckere als plaatsvervanger. Volgens GSR-voorzitter Mattias Niels is het dus mogelijk dat De Bruyckere zowel vergaderingen van de SoRa als die van de RvB bijwoont: "Er staat niks in de reglementen dat dat verbiedt."

Vince Leeman is met andere woorden de last elected man standing. "Ik vind het vooral jammer dat er een aantal mensen zijn die hun mandaat niet uitdoen. Er kan altijd iets tussenkomen, maar ik vind dat als je kandideert voor twee jaar, je die ook uitzit", vertelt Leeman daarover. "Natuurlijk gaat dat om een persoonlijke keuze. Als collega-stuver kan je enkel maar ja knikken en de afzwaaiende stuvers het beste wensen." Dat Leeman als enige verkozen lid overblijft, is slecht nieuws voor de studentendemocratie aan UGent. Naast hem heeft geen enkele stuver een groot democratisch mandaat. Wie er wat zwartgallig naar kijkt, ziet studentenvertegenwoordigers die geen democratische poot hebben om op te staan en nauwelijks studenten vertegenwoordigen. 2024 is ook aan de universiteit een verkiezingsjaar. In het tweede semester zijn er opnieuw stuver-verkiezingen. Als de studentenvertegenwoordiging dan geen tweede adem vindt, dreigt een diepe crisis.

0
Gemiddeld: 5 (1 stem)

Reacties

Bericht: 
https://imgur.com/a/Jil6CWO

Bericht: 
Het is wel jammer dat de vertrekkende stuvers geen weerwoord gekregen hebben. Helaas een gewoonte die ik vaker in Schamper merk... Stuver-drama publiceren? Ja! Alle partijen eens aan het woord laten? Haha, liever niet, want dat zou een te genuanceerd beeld geven... Overigens mag niet vergeten worden dat de Algemene Vergadering van de Gentse Studentraad wel degelijk een democratisch orgaan is. Elke facultaire studentenraad heeft een stem en het is vaak zo dat de besturen van de facultaire studentenraden, die het stemrecht opnemen in de AV, wel degelijk rechtstreeks verkozen zijn in hun eigen faculteitsraad bijvoorbeeld. Wanneer beslissingen dus langs de GSR AV passeren, zijn dit dus zeker wel democratische beslissingen. Wat ik nog het meest jammer vind, is dat Schamper stuverschap opnieuw in een slecht daglicht probeert te stellen, maar over goede zaken die stuvers doen, wordt geen woord gerept. Niet zo gek dus dat studenten niet warm lopen voor een stuver-mandaat... Misschien in de toekomst eens nadenken over hoe jullie het stuvermandaat wel aantrekkelijk kunnen voorstellen en zo helpen aan het werven van meer kandidaten voor de komende verkiezingen.

Bericht: 
Het is spijtig dat het artikel geen weerwoord biedt en nogal simplistisch is, maar er is wel degelijk een democratisch deficit. Van een crisis moeten we niet spreken en de gecoöpteerde RvB en SoRa leden zijn wel degelijk bekwaam genoeg om de dossiers op te volgen zowel als in contact staan met de studenten. Maar direct verkozen zijn biedt wel degelijk voordelen zoals druk kunnen zetten op posities en een directe link met studenten die gecoöpteerde gedeeltelijk missen, facultaire studentenraden worden niet door alle studenten verkozen maar enkel door mensen die actief naar de AV's van hun FSR komen wat een klein onderdeel is. De afgevaardigden uit de FSR-besturen hebben dan stemrecht op de GSR-avs wat de directe link met studenten en toegankelijkheid voor veel studenten. Coöpteren is geen ramp, maar het is wel beter als men direct verkozen is en hopelijk zijn er meer dan genoeg kandidaten volgend semester. TLDR: Artikel overdrijft, maar het democratisch mandaat van een direct verkozen stuver is groter dan een gecoöpteerde en de GSR-procedures werken niet het "democratisch deficit" weg.

Reactie toevoegen