KVHV versus Gentse Studentenraad: de Stuververkiezingen 2022

Als er één woord de Stuververkiezingen van 2022 beschrijft, dan is het wel 'schaarste'. Niet alleen een schaarste aan kandidaten, maar ook een schaarste aan gevarieerde ideeën. Twee grote blokken staan tegenover elkaar.

Het is een hemelsbreed verschil met twee jaar geleden. Toen stelden zich zowel voor de Raad van Bestuur als voor de Sociale Raad 10 duo's kandidaat. In 2022 hebben de studenten van de UGent de keuze tussen 3 duo's voor de Raad van Bestuur, en de 'keuze' tussen welgeteld 1 duo voor de Sociale Raad.

KVHV en GSR

De kandidaten vallen in twee duidelijke groepen op te delen. Floris Coenders en Cathérine Smets dragen allebei een duidelijke GSR-stempel. Coenders is bestuurder Extern bij de Gentse Studentenraad (GSR) en Smets is er de beleidsverantwoordelijke Educatieve Master. Coenders zetelt daarnaast in de studentenraad voor de Rechten en Criminologie en is actief bij VVS (Vlaamse Vereniging van Studenten). Smets gaat er dan weer prat op dat ze sinds haar eerste jaar aan de universiteit al studentenvertegenwoordiger is. Eerst was ze dat bij de studentenraad van haar faculteit (Psychologie en Pedagogische Wetenschappen), later bij de GSR. Zowel Coenders als Smets hebben er met andere woorden al een hele mars doorheen de instellingen op zitten voor ze een gooi doen naar een zitje in het hoogste bestuursorgaan van de universiteit.

Coenders en Smets maken deel uit van de generatie die de touwtjes in handen had tijdens een periode waarin het aantal kandidaat-stuvers bijzonder laag ligt

Vanzelfsprekend gebruiken zij hun uitgebreide ervaring dan ook als troef tijdens de campagne. Daarnaast zetten ze hun dossierkennis in als wapen. Ze zijn bekend met de interne werking van de UGent en they ain't afraid to use it

Wat dan weer in hun nadeel speelt, is dat ze allebei deel uitmaken van de generatie studentenvertegenwoordigers die de touwtjes in handen hadden tijdens deze – in elk geval kwantitatief – mindere periode voor de studentenparticipatie, waarin het aantal kandidaat-stuvers bijzonder laag ligt. Tijdens het Grote Stuverdebat aarzelden hun mede-kandidaten dan ook niet om te hinten naar hun aandeel in het lage aantal kandidaten voor de verkiezingen. Een tweede achilleshiel voor Coenders en Smets is dat ze, behalve dan de GSR, geen grote achterban hebben om op terug te vallen, wat zich kan laten voelen in de stemmenaantallen.

Schelfaut poseert op zijn Facebookprofiel zelfs met de controversiële prinsenvlag

Voor hun tegenstander voor een plekje in de Raad van Bestuur (RvB), Anton Schelfaut, en de enige kandidaat voor de Sociale Raad, Tristan Bruynsteen, zou dat wel eens een minder grote opgave kunnen zijn. Schelfaut is voorzitter van KVHV-Gent, een (volgens sommige waarnemers extreem-) rechtse politieke studentenvereniging. Ook Bruynsteens opvolger, Vince Leeman, is KVHV-lid. Schelfaut en Leeman zijn ook openlijk de Groot-Nederlandse gedachte genegen. Schelfaut poseert op zijn Facebookprofiel zelfs met de prinsenvlag. Die is niet zonder controverse, want werd in het verleden regelmatig door extreemrechtse organisaties gebezigd. Bruynsteen is dan zelf misschien – voor zover bekend – geen lid van KVHV, maar wel gemeenteraadslid voor N-VA. Bovendien is zijn opvolger wél lid van KVHV-Gent. Hun duidelijke rechtse stempel zal wellicht heel wat stemmen van studenten met een uitgesproken politieke voorkeur lokken, maar aan de andere kant van het politieke spectrum misschien net stemmen voor hun concurrenten uitlokken.

Het gebrek aan kandidaten van Comac is opvallend

Grote afwezige tijdens deze stuververkiezingen zijn de andere kandidaten met een politieke inslag. Vooral het gebrek aan kandidaten van Comac, de studentenvereniging van de PVDA, is opvallend. Zij zijn de traditionele tegenstanders van het KVHV, maar laten deze verkiezingen dus aan zich voorbijgaan. Bij de vorige verkiezingen stuurden ze nochtans iemand het veld in voor de Sociale Raad (SoRa), die toen zelfs de meeste stemmen behaalde, en zo een KVHV'ster uit de SoRa weghield. Ook een duidelijke liberale kandidaat, die er de vorige keer voor de RvB wel was, ontbreekt.

Inhoudelijke verschillen

Ook wat hun programma's betreft, zijn de kandidaten duidelijk op te delen in een GSR- en een KVHV-kamp.

Mentaal welzijn vormt een duidelijk twistpunt. Coenders en Smets roepen op tot de aanwerving van meer studentenpsychologen, en verwijzen daarbij in het bijzonder naar het relatief lage aantal studentenpsychologen aan de UGent in vergelijking met de andere Vlaamse universiteiten. Ook op het Grote Stuverdebat op 21 april werd daarover gebotst.

Heksenjacht of consequenties?

Ook over een ander onderwerp laaiden de gemoederen die avond hoog op: grensoverschrijdend gedrag. Coenders had al eerder aangegeven dat hij vond dat er consequenties moesten vasthangen aan het plegen of toedekken van grensoverschrijdend gedrag. "Ik ben tegen cancel culture, en vóór consequence culture", liet hij zich ontvallen. Bruynsteen en Jens Hinderyckx, die als opvolger de afwezige Schelfaut verving, waren dan weer veeleer van mening dat gevallen van grensoverschrijdend gedrag intern afgehandeld moesten worden. Zij waarschuwden voor de gevaren van een 'trial by media' en de gevolgen van een bijbehorende heksenjacht voor de carrière van de personen die ervan beschuldigd werden.

"Ik ben tegen cancel culture, en vóór consequence culture" – Floris Coenders

Waar iedereen het wel over eens was, is dat de communicatie van de universiteit op z'n zachtst gezegd gebrekkig is. Tijdens het Grote Stuverdebat werd het onderwerp dan ook op een spontane lach van alle kandidaten onthaald. Smets in het bijzonder had het over de teleurstellende communicatie van de rector tijdens de coronaperiode en was ook bijzonder scherp voor zijn Twittergedrag. Coenders vond dan weer dat de mails van Rik Van de Walle wat weghadden van de e-mails van oplichters. 

"Een overmaat aan politicologen gaat het gat in de arbeidsmarkt niet oplossen" – Tristan Bruynsteen

Schelfaut en Bruynsteen kiezen dan weer voor het populaire standpunt van de administratieve vereenvoudiging: volgens hen zijn er gewoonweg te veel platformen om bij te houden als student. De oplossing, volgens Schelfaut (en op het debat zijn opvolger, Hinderyckx) is duidelijk: een app die alle platformen samenbrengt. Bruynsteen volgde dat voorstel. Toen Coenders en Smets hen evenwel wezen op mogelijke nadelen van één app, klonk het plots dat het "gewoon maar een voorstel was."

Elitevormende universiteit

Een ander punt waarover de twee grote blokken het duidelijk oneens waren, is wat het concept 'kwaliteitsvol onderwijs' precies inhoudt. Voor de GSR-kandidaten lag de nadruk op de toegankelijkheid van onderwijs, bij de kandidaten uit rechtse politieke hoek lag die erop om de kwaliteit van de lesinhoud hoog te houden. Die laatste groep kloeg tijdens het debat ook over een zogenaamde 'diploma-inflatie', waarbij diploma's wegens een te hoog aantal afstuderenden voor een beperkt aantal werkelijke vacatures de waarde van een diploma zou doen dalen. Dat werd dan weer fel tegengesproken door Coenders en Smets, die beweerden dat er net te weinig universitairen zijn om alle vacatures te vullen. Dat ontlokte aan Bruynsteen de gevleugelde woorden: "Een overmaat aan politicologen gaat het gat in de arbeidsmarkt niet oplossen."

Een wijs man noemde lesopnames ooit "crack voor stuvers". Hij had gelijk

Schelfaut had eerder ook al laten vallen dat een universiteit volgens hem elitevormend moet zijn, en ook Bruynsteen wil meer nadruk leggen op het laten excelleren van studenten. Zij zijn niet tegen toelatingsproeven voor alle richtingen. Smets bracht daar tegenin dat dat een bijzonder impopulaire maatregel zou zijn, en werd door de KVHV'er en de N-VA'er prompt beschuldigd van populisme. Coenders benadrukte dat ijkingsproeven volgens hem wel kunnen, maar enkel als er zekerheid over is dat ze werken. Bovendien, vulde Smets aan, moeten ze meten waarvoor ze ontworpen zijn en geen onopzettelijke discriminatie in de hand werken.

Lang verhaal kort: iedereen wil lesopnames

Ook een ander vast thema in de studentenvertegenwoordiging passeerde de revue: lesopnames. Een wijs man noemde lesopnames ooit "crack voor stuvers". Hij had gelijk. Zelfs in een tijd waarin er relatief veel lesopnames voorhanden zijn, konden de kandidaten het niet laten om bij elk thema waar ze de kans ertoe zagen, het gesprek opnieuw naar de lesopnames te leiden. Lang verhaal kort: iedereen wil lesopnames.

Eindigen deden de studentenvertegenwoordigers in spe met een oproep om, ondanks de beperkte keuzemogelijkheden, toch te gaan stemmen. Volgens Hinderyckx laat de rector de kans niet liggen om "je niet serieus te nemen als hij de kans ertoe heeft." Ten slotte sprak Coenders: "Ik wil dat ik veel stemmen haal. Sorry, dat wíj veel stemmen halen."

0
Gemiddeld: 5 (4 stemmen)

Reacties

Bericht: 
Ik snap niet hoe de universiteit toegankelijk maken de kwaliteit van de opleidingen zou verlagen. Iedereen moet de kans krijgen om hun eigen talenten en potentieel te verwezenlijken aan de universiteit, en afkomst, inkomstenniveau en problemen met mentale gezondheid mogen daar geen hindernissen in vormen. Vanuit het KVHV-kamp vind ik het dan ook wereldvreemd dat zij niet begrijpen hoeveel je mentale gezondheid je studies beïnvloedt. Dat er hier rekening mee gehouden worden zodat studenten niet door persoonlijke problemen uit de boot vallen is gewoon normaal. Hetzelfde met een "heksenjacht", natuurlijk moet grensoverschrijdend gedrag met respect en goede procedures behandeld worden, en daar zijn problemen bij, maar omdat de slachtoffers niet gehoord en gerespecteerd worden, niet omdat de beklaagden niet lief genoeg behandeld zouden worden. Ten laatste ben ik tegen politieke studentenverenigingen die kandidaten sturen om eerst zichzelf te vertegenwoordigen, zoals KVHV elke twee jaar opnieuw lijkt te doen. Progressieve StuVers kunnen we niet genoeg hebben, en dat je lid bent van een vereniging is natuurlijk geen probleem (ben zelf lid van Comac). Maar kom op om de studenten te vertegenwoordigen niet om je vereniging te vertegenwoordigen.

Reactie toevoegen