In naam van het volk: de nieuwe SoRa-stuvers

Lijden we deze winter kou? Welk eten komt er op ons bord? Is UGent voldoende inclusief? Deze vragen houden de leden van de Sociale Raad, een adviesorgaan voor sociale materies, wakker. Recent werd deze raad aangevuld met nieuwe stuvers.

De SoRa, of Sociale Raad, is een orgaan van UGent dat advies verleent aan de Raad van Bestuur en het Bestuurscollege over alle soorten sociale thema's. De focus is in de loop der jaren echter sterk op huisvesting en maaltijdvoorzieningen komen te liggen.

De samenstelling van de sociale raad is een bont allegaartje. In de eerste plaats zetelen er een aantal studenten, verkozen of gecoöpteerd (lees: ingevuld, maar niet verkozen). De voorzitter van deze raad is ook een student. Dit maakt de SoRa uniek tegenover de andere bestuursorganen van UGent. Daarnaast zetelen ook de directeur Studentenvoorzieningen, de logistiek beheerder, twee afgevaardigden voor het academisch personeel, een afgevaardigde van  Diversiteit & Inclusie, een afgevaardigde van de VKV (de raad der wijzen van de studentenverenigingen) en drie afgevaardigden van de vakbonden namens het niet-academisch personeel. 

Tijdens de interne UGent-verkiezingen van vorig jaar kwam slechts één duo op voor de positie van stuver in de SoRa. De verkozene kreeg elders een opportuniteit die hij niet kon afslaan en zijn vervanger, Vince Leeman, zetelt nu in zijn plaats en dient ook als voorzitter. De drie zetels die vorig jaar leeg bleven, werden ondertussen gecoöpteerd. Omdat zij beslissingen nemen in naam van de studenten, stellen wij ze graag aan u voor.

Vince Leeman

"Nu ik verkozen ben tot voorzitter van de sociale raad, probeer ik te streven naar efficiëntie en effectiviteit. Je kan pas impact hebben als er resultaten geboekt worden. Ik zie mezelf als voorzitter een belangrijke rol spelen om dit te verwezenlijken. Nu is het vooral bijleren en ervaring opdoen om mijn functie zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren."

 

 

 

Julie Vlaminck

"Mijn band met het verenigingsleven is belangrijk, wat zich onder andere uit in een project rond normen en waarden in het verenigingsleven. De bedoeling is om topics zoals inclusie, diversiteit en duurzaamheid aan bod te laten komen en op termijn een charter uit te schrijven, dat aan de basis kan liggen van een alsmaar mooier studentenleven."

 

 

 

Pieter-Jan Debruyckere

"Het is duidelijk dat UGent sterk gaat veranderen naar de toekomst toe. Er zullen campussen worden gesloten en bijgezet of uitgebreid. Het is dan ook belangrijk dat we nadenken over mobiliteit. Wat geld aan de Fietsambassade geven is niet voldoende. Ik verwacht meer van het beleid en daar wil ik bij helpen."

 

 

 

Anouk Moerman

"Ik ben zeer enthousiast over alles wat rond grensoverschrijdend gedrag gedaan kan worden. Julie (Vlaminck, red.) heeft daar vorig jaar redelijk wat rond opgestart, waar we dit jaar zeker nog mee bezig zullen blijven. Ook alles rond Trustpunt en studentenpsychologen zijn zaken waar ik sterke meningen over heb, aangezien ik mij al lang voor deze thema's engageer."

Nog geen stemmen

Reactie toevoegen