Water, aarde, vuur, O2

Niet elke wetenschapper houdt zich bezig met proefbuizen, deeltjesversnellers of lasers. Dr. Schamperstein kiest voor een theoretische aanpak en baant zich een weg door formules, berekeningen en kennis om zijn licht te laten schijnen over een prangende maar absurde vraag.

Water. Aarde. Vuur. Lucht. Lang geleden leefden de vier naties in vrede samen, maar alles veranderde toen… de Vuurnatie besloot om het Aarderijk te laten meegenieten van hun welvaart door het op goedbedoelde, edoch hardhandige wijze te koloniseren. Alleen de Avatar, meester van alle vier de elementen, kon ze stoppen. Maar toen de wereld hem het meest nodig had, besloot Avatar Roku dat dit het uitgelezen moment was om vermoord te worden en vond zijn reïncarnatie, Avatar Aang, het dan weer een goed idee om zich een eeuw lang te verstoppen in een ijsberg.

Klassieke elementen

Binnen de vier volkeren die in het Avatar-universum leven, zijn er mensen die in staat zijn om zich meester te maken van hun nationale element. Maar wat besturen ze precies? 'De vier elementen', zou je waarschijnlijk zeggen. Maar wetenschappelijk zijn er geen stoffen die overeenkomen met 'vuur' of 'aarde'. Een probleem dus.

Al sinds de Oudheid verkondigen grote denkers uit verschillende culturen hun ideeën over het bestaan van vier of vijf klassieke elementen. Zo stelde Boeddha dat water stond voor cohesie en flexibiliteit, aarde voor hardheid en inflexibiliteit, vuur voor warmte en lucht voor materiële leegte. Volgens de Griekse filosofen, waaronder Empedocles en Hippocrates, waren er dan weer vijf elementen die ook verbonden waren aan de verschillende lichaamssappen: water werd verbonden met slijm, aarde met zwarte gal, lucht met gele gal en vuur met bloed.

Daarnaast poneerden de oude Griekse filosofen zoals Demokritos ook dat elk element een eigen gewicht had en dat ze elk waren samengesteld uit verschillende deeltjes met een specifieke geometrische vorm. Die kleinste deeltjes noemde hij 'atomen', een naam die daarna is blijven hangen. Zo zou aarde bijvoorbeeld bestaan uit kleine kubusjes. Het vijfde Griekse element was de Aether, een niet-aards element waaruit de planeten gemaakt waren en dat symbool stond voor de leegte waarin alles zich voortbeweegt. Het personage Koning Bhumi, een gekke aardkoning en oude vriend van Aang, is dan weer gebaseerd op de Hindoeïstische benaming voor ‘Aarde’, waar ook een onderscheid werd gemaakt tussen water, aarde, vuur, lucht en aether.

Oxidemeesters

De makers van het programma hebben zich waarschijnlijk vooral gebaseerd op deze klassieke visie, maar dat verklaart nog niet wàt benders exact sturen. Sturen ze moleculen? Dan zouden we kunnen zeggen dat watermeesters H2O sturen, aangezien water in zowel vloeibare, als vaste, als gazeuse vorm uit deze samenstelling van waterstof en zuurstof bestaat? Maar hoe zit het dan met vuur- en luchtmeesters? Lucht bestaat uit verschillende gassen, en dus verschillende chemische samenstellingen. Ook vuur valt niet uit te drukken in één enkele molecule, aangezien het een plasma is dat ontstaat uit de energie die vrijkomt wanneer een brandbare stof in contact komt met zuurstof en warmte.

Zowel bij water, vuur als lucht vinden we ook het bestanddeel O, of oxiden. Kunnen we dan suggereren dat benders oxiden kunnen besturen, en dat de mogelijkheid om bepaalde bindingen van dit element te manipuleren genetisch bepaald is? Hoe zit het dan met aardstuurders, die niet alleen aarde, maar ook metaal, zand, diamant en zelfs lava kunnen sturen? Ook in rots en steen kan men oxiden vinden en bestaan er in de chemie verschillende metalen, waarvan aluminium, ijzer, sodium, magnesium, potassium en titanium het meest voorkomen in de aardkorst. Aardstuurders besturen dus waarschijnlijk als enige groep een combinatie van oxide met een metaal. Best wel metal, dus.

0
Gemiddeld: 5 (1 stem)

Reactie toevoegen