Noah Dols

 
Student Stemt, Stuver-verkiezingen explained

Dit jaar vervallen de mandaten van de vele gecoöpteerde stuvers… en die enkele oorspronkelijk verkozen vertegenwoordigers. Féline Schietecatte, bestuurder participatie van de Gentse Studentenraad, licht de komende 'student stemt'-verkiezingen toe.