Kandidaten faculteitsraad Ingenieurswetenschappen en Architectuur

Voor de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur komen er 16 mandaten vrij, waarvan minstens 6 naar het minderheidsgeslacht moeten gaan. Er komen 23 kandidaten op. Lees hier hun bio en standpunten.

Aäron Van Beneden

Wat studeer je?

3e bachelor Burgelijk Ingenieur Elektrotechniek

Waar ben je zoal aan gelieerd?

FRiS, UGent Racing

Rangschik de drie thema's waar jij het meest op wil inzetten als studentenvertegenwoordiger. Rangschik ze van 1 (het belangrijkst) naar 3 (minder belangrijk, maar nog steeds iets waar je op wil inzetten).

1. Studentenwelzijn

2. Campusfaciliteiten

3. Huisvestiging

Als je eender wat zou kunnen veranderen/vernieuwen/invoeren aan de universiteit, wat zou dat zijn?

Indien ik ongelimiteerd iets zou kunnen veranderen aan onze universiteit, zou ik willen investeren in een nieuwe campus waar de student centraal staat. Een groene, open campus met genoeg studieplekken, rustplekken, auditoria ... Met een of meerdere grote studentenresto's zodanig dat een student zich van 's ochtends tot 's avonds zich comfortabel kan voelen op zijn campus en hier ook meer tijd doorbrengt dan alleen zijn lessen. Een plek waar de student zowel rust kan vinden als sociaal contact.

Alex Bostoen 

Wat studeer je? 

Bachelor Industriële wetenschappen: machine -en productieautomatisatie 

Waar ben je zoal aan gelieerd? 

Opleidingscommissie 

Rangschik de drie thema's waar jij het meest op wil inzetten als studentenvertegenwoordiger. Rangschik ze van 1 (het belangrijkst) naar 3 (minder belangrijk, maar nog steeds iets waar je op wil inzetten). 

1. Structuur, 

2. Online lesmateriaal 

3. Duidelijkheid 

Als je eender wat zou kunnen veranderen/vernieuwen/invoeren aan de universiteit, wat zou dat zijn?

1. Een uitgewerkt oplossingsarchief rondom de oefeningen van elk vak, en de oud-examens (zowel leeg als uitgewerkt). Om studenten de mogelijkheid te geven om zelfstandiger te kunnen werken en via vorige oud-examens zich beter voor te bereiden. 

2. Een standaard sorteer/structuur-systeem rondom het online lesmateriaal. Om meer structuur en duidelijkheid te brengen, waardoor studenten beter weten wat te doen, hoe het te doen en tegen het te doen. 

Volg hier de campagne van Alex Bostoen

Arthur De Wilde

Wat studeer je? 

Engineering Physics 

Waar ben je zoal aan gelieerd?

/

Rangschik de drie thema's waar jij het meest op wil inzetten als studentenvertegenwoordiger. Rangschik ze van 1 (het belangrijkst) naar 3 (minder belangrijk, maar nog steeds iets waar je op wil inzetten). 

1. Snellere feedback op tussenbeoordelingen 

2. Betere aanspreekbaarheid van de proffen 

3. Beschikbaarheid van digitaal cursusmateriaal. 

Als je eender wat zou kunnen veranderen/vernieuwen/invoeren aan de universiteit, wat zou dat zijn? (Max 500 tekens) 

In de universiteit zouden de kosten van cursussen aanzienlijk moeten afnemen. Gelukkig is dit al redelijk goed bij de faculteit EA. Daarom wil ik me inzetten voor het verbeteren van de snelheid en duidelijkheid van feedback op tussenbeoordelingen. 

Emma Bossuyt

Wat studeer je?

Burgerlijk Ingenieur: Toegepaste Natuurkunde

Waar ben je zoal aan gelieerd? 

FRiS, diversiteitscommissie, AP/ATP-beleidscommissie, opleidingscommissie (Bachelor en Toegepaste Natuurkunde) (allemaal facultair) en de Facultaire Raad (tot nu toe, hopelijk opnieuw:))

Rangschik de drie thema's waar jij het meest op wil inzetten als studentenvertegenwoordiger. Rangschik ze van 1 (het belangrijkst) naar 3 (minder belangrijk, maar nog steeds iets waar je op wil inzetten).

1. De mentale gezondheid van (ingenieurs)studenten

2. Een inclusievere ingenieursfaculteit

3. Meer participatie aan studentenvertegenwoordiging

Als je eender wat zou kunnen veranderen/vernieuwen/invoeren aan de universiteit, wat zou dat zijn?

Meer open communicatie tussen verschillende raden en commissies. Ook een open communicatie van beslissingen naar studenten toe moet bevorderd worden.

Hendrik Meersseman

Wat studeer je?

Eerste master Electrical Engineering

Waar ben je zoal aan gelieerd?

CenEka

Rangschik de drie thema's waar jij het meest op wil inzetten als studentenvertegenwoordiger. Rangschik ze van 1 (het belangrijkst) naar 3 (minder belangrijk, maar nog steeds iets waar je op wil inzetten).

1. Kwaliteitsvol onderwijs en lesmateriaal

2. Verhuis campus Ardoyen

3. Samenwerking tussen verenigingen en faculteit verbeteren

Als je eender wat zou kunnen veranderen/vernieuwen/invoeren aan de universiteit, wat zou dat zijn?

Als we even mogen dromen: een campus Ardoyen waar er wel studentenleven is en die er 's avonds niet uitgestorven bijligt, waar er moderne en voldoende infrastructuur is om diepgaand les te geven, waar er voldoende (betaalbare) koten in de buurt liggen zodat je 's ochtends geen kwartier door de regen moet fietsen, en een campus waar de verschillende studentenverenigingen voldoende ruimtes hebben om activiteiten te organiseren. Alhoewel het een verre droom lijkt, moet hier actief op ingezet worden.

Ilian Sales Segarra

 

Wat studeer je? 

Ingenieurswetenschappen Architectuur: Stadsontwerp en Architectuur 

Waar ben je zoal aan gelieerd?

Ik ben beleidsverantwoordelijke binnen de GSR, bestuurslid van FRiS en lid van IAAS 

Rangschik de drie thema's waar jij het meest op wil inzetten als studentenvertegenwoordiger. Rangschik ze van 1 (het belangrijkst) naar 3 (minder belangrijk, maar nog steeds iets waar je op wil inzetten). 

1. Duurzaamheid 

2. Inclusie 

3. Kwaliteitsvol onderwijs 

Als je eender wat zou kunnen veranderen/vernieuwen/invoeren aan de universiteit, wat zou dat zijn?

Ik zou het makkelijker mogelijk maken voor mensen om een vak op te nemen aan een faculteit die niet de hunne is, om zo meer kruisbestuiving te genereren en mensen verschillende perspectieven te laten zien. Ook zou ik in zoveel mogelijk vakken waar mogelijk/relevant een klimatologisch en feministisch-historisch aspect toevoegen dat besproken moet worden. 

Als extra bonus zou ik studentenvertegenwoordigers betalen voor hun geleverde werk (of op z'n minst vergoeden met maaltijden) 

Kunnen mensen jouw campagne ergens volgen? Een Instagram- of Facebookpagina? Geef ons een linkje! 

Volg hier de campagne van Ilian Sales Segarra

Ine Coen 

Wat studeer je? 

Burgerlijk ingenieur werktuigkunde-elektrotechniek maritieme techniek 

Waar ben je zoal aan gelieerd? 

FRiS 

Rangschik de drie thema's waar jij het meest op wil inzetten als studentenvertegenwoordiger. Rangschik ze van 1 (het belangrijkst) naar 3 (minder belangrijk, maar nog steeds iets waar je op wil inzetten). 

1. Comfortabel in Zwijnaarde 

Als je eender wat zou kunnen veranderen/vernieuwen/invoeren aan de universiteit, wat zou dat zijn?

Bloklocaties op Zwijnaarde 

Mathias Buelens 

Wat studeer je? 

Burgerlijk Ingenieur CTM (Chemische Technologie en Materiaalkunde) 

Waar ben je zoal aan gelieerd? 

VTK 

Rangschik de drie thema's waar jij het meest op wil inzetten als studentenvertegenwoordiger. Rangschik ze van 1 (het belangrijkst) naar 3 (minder belangrijk, maar nog steeds iets waar je op wil inzetten). 

1. Studiekwaliteit 

2. Bereikbaarheid 

3. Duurzaamheid 

Als je eender wat zou kunnen veranderen/vernieuwen/invoeren aan de universiteit, wat zou dat zijn?

De faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur omvat verschillende opleidingen, waarvan de lessen op verschillende campussen plaatsvinden. Nu weer les in het UZ Gent, dan op campus Sterre en tot slot in Zwijnaarde. Dit zou eenvoudiger kunnen. 

Een andere verbetering zou ruimere communicatie zijn van Fris ten opeichte van studenten, zeker in de bachelor. Vele studenten wisten niet dat het verkiezingen waren. Hiervoor wil ik me inzetten. Zodat we niet alleen durven te denken, maar ook durven te groeien. 

Mert Vergote

 

Wat studeer je? 

Industrieel ingenieur: elektromechanica 

Waar ben je zoal aan gelieerd?

FRiS 

Rangschik de drie thema's waar jij het meest op wil inzetten als studentenvertegenwoordiger. Rangschik ze van 1 (het belangrijkst) naar 3 (minder belangrijk, maar nog steeds iets waar je op wil inzetten). 

1. Inspraak van studenten in hun examenrooster 

2. Internationalisering en meer erasmusbestemmingen voor indies 

3. Invloed van studenten in het verbeteren van vakken verhogen 

Als je eender wat zou kunnen veranderen/vernieuwen/invoeren aan de universiteit, wat zou dat zijn?

Baseer het aannemen van professoren evenveel (zo niet meer) op hoe goed ze les kunnen geven in plaats van hoe goed hun onderzoekscapaciteiten zijn. 

Kunnen mensen jouw campagne ergens volgen? Een Instagram- of Facebookpagina? Geef ons een linkje! 

Volg hier de campagne van Mert Vergote

Muhammad Nazir 

Wat studeer je? 

Industrieel Ingenieur 

Waar ben je zoal aan gelieerd? 

/

Rangschik de drie thema's waar jij het meest op wil inzetten als studentenvertegenwoordiger. Rangschik ze van 1 (het belangrijkst) naar 3 (minder belangrijk, maar nog steeds iets waar je op wil inzetten). 

1. Flexibiliteit ten opzichte van examenrooster en lessenrooster 

2. Communicatie 

3. Beschikbaarheid van leslokalen als studieplaatsen 

Als je eender wat zou kunnen veranderen/vernieuwen/invoeren aan de universiteit, wat zou dat zijn?

Een systeem waarbij het makkelijker is voor (GIT-)studenten om een examen te verplaatsen als het te dicht bij een andere examen zit. 

Renaat Verreu

 

Wat studeer je?

Burgerlijk ingenieur: elektrotechniek 

Waar ben je zoal aan gelieerd?

Opleidingscommissie elektrotechniek 

Rangschik de drie thema's waar jij het meest op wil inzetten als studentenvertegenwoordiger. Rangschik ze van 1 (het belangrijkst) naar 3 (minder belangrijk, maar nog steeds iets waar je op wil inzetten). 

1. Werklast binnen opleiding 

2. Zwijnaarde volwaardige campus maken (bib on-campus en gezelligere plekken om tijdens pauzes te zitten) 

3. Streven naar groter genderevenwicht 

Als je eender wat zou kunnen veranderen/vernieuwen/invoeren aan de universiteit, wat zou dat zijn?

Sneller beschikbaar maken van (her)examen roosters en zorgen voor correctere weergave van werklast taken en projecten in puntenverdeling van een vak. 

Sibren Wieme 

Wat studeer je? 

Industrieel ingenieur - informatica 

Waar ben je zoal aan gelieerd? 

/

Rangschik de drie thema's waar jij het meest op wil inzetten als studentenvertegenwoordiger. Rangschik ze van 1 (het belangrijkst) naar 3 (minder belangrijk, maar nog steeds iets waar je op wil inzetten). 

1. Snelle beschikbaarheid examenrooster

2. Examenplanning 

3. UGent-onthaal op campus 

Als je eender wat zou kunnen veranderen/vernieuwen/invoeren aan de universiteit, wat zou dat zijn?

Dat er binnen onze opleiding tot industrieel ingenieur veel minder van campus gewisseld moet worden. Soms hebben wij maar een uur tijd om te eten en van campus te wisselen. De mensen die een warme maaltijd nuttigen, hebben hierdoor geen tijd genoeg om én te eten én zich te verplaatsen. 

Laura Sondakh 

Wat studeer je? 

MSc. Electrical Engineering + Educatieve Master Wetenschappen en Engineering 

Waar ben je zoal aan gelieerd?

FRiS, Gentse Studentenraad, VTK en Home Vermeylen 

Rangschik de drie thema's waar jij het meest op wil inzetten als studentenvertegenwoordiger. Rangschik ze van 1 (het belangrijkst) naar 3 (minder belangrijk, maar nog steeds iets waar je op wil inzetten). 

1. Mentaal welbevinden en sense of belonging 

2. Leerlijnen duurzaamheid en soft skills in alle opleidingen 

3. Campusplan Ardoyen: toegankelijkheid, studentenfaciliteiten en haalbare transitie 

Als je eender wat zou kunnen veranderen/vernieuwen/invoeren aan de universiteit, wat zou dat zijn?

Een universiteitsbrede projectweek waar studenten interdisciplinair samen kunnen werken rond een bepaald thema. Meer samenwerking tussen verschillende opleidingen kan tot multiperspectivisme en breed gevormde studenten leiden. Er een projectweek van maken geeft de ruimte om in een bepaald onderwerp te duiken en de tijd om los te komen van vastgeroeste denkpatronen.

Thomas Van Acker 

Wat studeer je? 

MSc Ingenieurswetenschappen: Electrical Engineering + Computer Science Engineering 

Waar ben je zoal aan gelieerd? 

CenEka Praesidium, DSA IT-medewerker, UGent Racing Alumnus 

Rangschik de drie thema's waar jij het meest op wil inzetten als studentenvertegenwoordiger. Rangschik ze van 1 (het belangrijkst) naar 3 (minder belangrijk, maar nog steeds iets waar je op wil inzetten). 

1. Meer/betere voorzieningen voor studenten 

2. Kwaliteitsvolle opleidingen en vakken 

3. Studentenparticipatie 

Als je eender wat zou kunnen veranderen/vernieuwen/invoeren aan de universiteit, wat zou dat zijn?

Het eerste dat in me opkomt: meer fietsenstalling op campus Ardoyen.

Victor Lievens 

Wat studeer je? 

Engineering physics 

Waar ben je zoal aan gelieerd? 

/

Rangschik de drie thema's waar jij het meest op wil inzetten als studentenvertegenwoordiger. Rangschik ze van 1 (het belangrijkst) naar 3 (minder belangrijk, maar nog steeds iets waar je op wil inzetten). 

1. Mentale gezondheid 

2. Kwaliteit van het onderwijs 

Als je eender wat zou kunnen veranderen/vernieuwen/invoeren aan de universiteit, wat zou dat zijn?

Het beter afstemmen van projectwerk tussen verschillende vakken om interdisciplinair werk te bevorderen. Dit zou tegelijk de werklast verminderen. 

Zowel het huidige als toekomstige beeld van een ingenieur telkens opnieuw in vraag stellen met het oog op relevante, samenhangende en actuele curricula.

Wannes Sys

Wat studeer je?

Ingenieurswetenschappen: Elektrotechniek

Waar ben je zoal aan gelieerd? 

CenEka, FRiS, GSR

Rangschik de drie thema's waar jij het meest op wil inzetten als studentenvertegenwoordiger. Rangschik ze van 1 (het belangrijkst) naar 3 (minder belangrijk, maar nog steeds iets waar je op wil inzetten).

1. Meer betaalbare homes voor studenten

2. Duurzaamheid van de bestaande studentenhomes

3. Studentenwelzijn

Als je eender wat zou kunnen veranderen/vernieuwen/invoeren aan de universiteit, wat zou dat zijn?

We zouden graag zien dat de universiteit meer investeert in duurzame huisvesting voor studenten. Dit betekent het creëren van betaalbare, goed gelegen en efficiënte studentenwoningen die comfortabel en milieuvriendelijk zijn. Door duurzame woonopties te bieden, kunnen studenten niet alleen een gezonde, maar ook een comfortabele leefomgeving hebben.

Volg hier de campagne van Wannes Sys

Wat is jouw visie op de onderwijsvoorzieningen van jouw faculteit? Op welke manier zou hier volgens jou verbetering in mogelijk zijn? 

Persoonlijk vind ik dat onze faculteit al de juiste weg aan het opgaan is. We zijn zeker nog niet perfect. Er zijn al enkele initiatieven opgestart om hier onderzoek naar te doen of effectief verandering in te voeren. Zowel binnen de faculteitsraad als opleidingscommissies komen deze onderwerpen vaak aan bod en wordt er hier ook wel bij stilgestaan. Momenteel stoot onze faculteit vooral nog op budgettaire problemen. Dit is spijtig genoeg iets dat niet onmiddellijk op te lossen is. 

Meer structuur brengen in het lesmaterialen om duidelijkheid te brengen in de enorme hoeveelheden aan lesmateriaal. Dit betekent ook alle deadlines in de Ufora-agenda te noteren, en niet zomaar in een PowerPoint waar de leerlingen maar moeten zoeken tussen al het andere lesmateriaal en al de andere slides. 

Uitgewerkte oefeningen en oud-examens (leeg en ingevuld), om studenten hun studies beter te verdelen en niet een halve dag aan 1 oefening te moeten verliezen.

Hier heb ik zelf weinig ervaring mee en zou ik me dus eerst moeten inlezen voor ik een goede mening zou kunnen geven. 

Het is belangrijk dat de opleiding en cursussen voldoende gemoderniseerd worden om aan de noden van de arbeidsmarkt te voldoen. Nieuwe technologieën en technieken moeten geïmplementeerd worden, maar ook sociale vaardigheden moeten bevorderd worden. 

Vooreerst moet het ook gezegd worden als het goed is: onze faculteit levert, ook internationaal gezien, hoogstaande diploma's aan de studenten. Het is belangrijk om erover te waken dat dit niveau niet naar beneden zakt. 

Er zijn ook enkele verbeterpunten: er moet gefocust worden op deftig lesmateriaal, geen PowerPoints. Het aanbieden van uitgewerkte oplossingen van de oud-examens. En het afwegen van het nut van lesopnames, aangezien deze nu bij veel proffen in ongenade zijn gevallen. 

De internationale samenwerking (bij architectuur toch) zit helemaal op punt, en ik denk dat de andere opleidingen aan onze faculteit eens moeten kijken naar hoe het bij ons werkt om voorbeeld aan te nemen. Ook wordt er goed werk gemaakt van een masterhervorming om onze opleiding relevant te houden voor de toekomst, daar loopt het dus wel vlot in mijn opinie. 

De onderwijsvoorziening van de faculteit functioneert meer dan degelijk. De faculteit voorziet nieuwe, innovatieve vakken, bijvoorbeeld een vak over AI. Anderzijds worden sommige vakken te grondig hervormd, waardoor het vak er voor studenten elk jaar anders uitziet. Verder moet een vervanging voorzien kunnen worden in het geval van het langdurig uitvallen van een lesgever, zodat de studenten de leerstof niet eigenhandig moeten verwerken. 

Ik stel voor om een software te implementeren voor de FSA, waardoor het opstellen van examenroosters sneller verloopt en beter rekening houdt met studentenfeedback. Daarnaast pleit ik voor meer internationalisering, vooral bij de indies (3 Erasmusbestemmingen voor automatisering is niet OK). Ook vraag ik voor een Engelse optie voor elke masteropleiding, wat niet alleen de kansen van studenten op de arbeidsmarkt vergroot, maar ook meer internationale studenten naar onze universiteit trekt. 

Meer en uitgebreider samenwerking met internationale universiteiten buiten Europa. Zeker in landen zoals Japan, Zuid Korea, China en Singapore of andere landen in deze regio van de wereld. Als tweede zou het handig zijn als er een studentenparking beschikbaar is dichtbij campus Ardoyen zoals die van campus Schoonmeersen. 

Zoals eerder vermeld, zit puntenverdeling voor projecten en taken bij veel vakken niet correct. Denk dan aan een groot project en meerdere practica die in totaal meetellen voor 20% van de eindscore.

Ik zou graag gedigitaliseerde plattegronden (die voortbouwen op de huidige plattegronden van de campussen) ingevoerd zien. Dat het mogelijk wordt om van aan de ingang een soort routebegeleiding tot aan het lokaal te krijgen. Op Campus Schoonmeersen (zeker in gebouw P) kan je lang zitten zoeken naar een lokaal. 

Onze opleidingen zijn sterke, theoretische opleidingen, maar er mag meer aandacht zijn voor het in de praktijk brengen van deze kennis. Soft skills als projectmanagement, communicatie ...  komen te weinig aan bod, waardoor projectvakken als nog zwaarder worden ervaren. Het is belangrijk dat hier een duidelijke leerlijn inzit doorheen de opleiding. De leerlijn duurzaamheid moet meer gelijkgetrokken worden, zodat elke opleiding een even toekomstgerichte ingenieur kan afleveren. 

Er moeten meer middelen en faciliteiten voor studenten voorzien worden zodat iedereen kan genieten van een aangename leer- en leefomgeving. Daarnaast moet er ingezet worden op het continu verbeteren van de onderwijskwaliteit en het up-to-date houden van de lesinhouden. 

Internationale samenwerking en internationale ervaring voor de studenten zou meer gepromoot kunnen worden. Er bestaan alternatieven voor een Erasmus, zoals summer programmes, maar vaak wordt daar laat over gecommuniceerd, wat de student niet de beste kansen geeft om daaraan deel te nemen. 

Daarnaast denk ik dat er kritisch kan worden nagedacht over wat de vaardigheden zijn die een ingenieur in de toekomst nodig zal hebben en hoe onze curricula dat beter kunnen weerspiegelen. 

Ijkingstoetsen met verplichte bindende voorwaarden zijn de grootste bullshit ooit. Dit is totaal niet logisch omdat er te weinig ingenieursstudenten zijn, dan moet je ze ook niet afschrikken. Wij zijn een tof volkje :D.

 

Wat is jouw visie op de academische cultuur binnen jouw faculteit? Op welke manier zou hier volgens jou verbetering mogelijk zijn? 

Aan de academische cultuur binnen onze faculteit valt soms nog wat te sleutelen. De laatste twee jaar heb ik in de FR/OCs al enkele malen deze problemen zoals slecht mentaal welzijn, machtsmisbruik of seksisme aan bod zien komen en dan wordt hier zeker naar geluisterd en gezocht naar een oplossing. Spijtig genoeg zijn sommige van deze zaken nog diep geworteld. De FEA doet zeker wel moeite om hier vorderingen in te maken en ik heb een positief vermoeden dat nog zal blijven beteren komende jaren. 

Meer feedback bij taken en anonieme meldpunten zodanig dat machtmisbruik of oneerlijk behandeld/bevraagd worden t.o.v. anderen gemeld kan worden zonder persoonlijke consequenties bij die prof. 

Hier is er ook een tekort aan ervaring om een voldoende antwoord te kunnen geven. 

De mentale gezondheid van (ingenieurs)studenten moet een grotere prioriteit worden. Werkdruk- en last zijn belangrijk aspecten in ons leertraject, maar hulp voor studenten die het met deze druk moeilijk hebben, moet beschikbaar zijn. De faculteit heeft reeds een intentieverklaring opgesteld om de mentale gezondheid van studenten te bevorderen. Het is nu aan de faculteit om deze intenties om te zetten in concrete beleidsmaatregelen, en ik ben vastbesloten om hieraan mijn bijdrage te leveren.

De academische cultuur aan onze faculteit lijkt mij over het algemeen goed. We hebben een levende faculteit met veel verschillende actieve studentenverenigingen. Hier moet er blijvend op ingezet worden om een goede intra-facultaire samenwerking over de verschillende richtingen heen te bewerkstelligen. Enige struikelblok is communicatie natuurlijk: het jaarlijks zeer laat vrijgeven van de eerste semester examenplanning blijft een probleem. Deze moet vroeger vrijgegeven worden. 

Er wordt te weinig gewerkt rond mentaal welzijn. De werkdruk is typisch enorm hoog op onze faculteit en er heerst weinig animo om iets aan te veranderen. Er zou, als startpunt, beter afgestemd moeten worden tussen verschillende lesgevers voor wanneer deadlines voor taken vallen om zo studenten niet teveel te overweldigen in bepaalde lesweken. Ook is er een groeiende tendens naar meer taken voor veel vakken, om zo de lesinhoud dynamischer te geven. Dit zou ingedijkt moeten worden. 

In de faculteit bestaan er voldoende meldpunten voor allerhande zaken. Alleen wordt er misschien te weinig over gecommuniceerd naar de studenten toe over het bestaan ervan. Verscheidene studenten zijn weinig op de hoogte van de hoeveelheid faciliteiten, die tot hun beschikking staan. Ook duurzaamheid is een belangrijk onderwerp waar een verbeteringsmarge mogelijk is.

Sommige deadlines moeten realistischer zijn, vooral voor studenten architectuur en burgerlijk ingenieur, die vaak all-nighters maken om ze te halen.

Snelle en transparante communicatie. Er zijn al enkele professoren die elke dag voor hun les een aankondiging plaatsen met wat er gezien zal worden in de komende les. Ik zou willen dat elke professor dit doet of een wekelijkste aankondiging plaatst wat er in die week zal gezien worden in hun lessen. 

Het mentaal welzijn beleid van onze faculteit is ondermaats. Buiten 'wel in je vel'-meldingen op Ufora is er amper (pro)actief beleid. De bekendheid van meldpunten bij ombudsdienst kan een stuk beter. 

Bij het wegvallen van lessen, lijkt het mij sneller om de betrokken studenten per sms te verwittigen in plaats van per mail/Ufora. Want voor sommigen staan de meldingen van de apps uit. 

De werkdruk in onze opleidingen wordt als zeer hoog bevonden. Dit leidt tot systematische meldingen van een negatieve impact op de mentale gezondheid. Dat is niet de bedoeling. Men moet zorgen dat de werkdruk behapbaar blijft en de nodige tools aanbieden om op een veerkrachtige manier met die werkdruk om te leren gaan. Daarnaast leidt het gebrek aan diversiteit voor bepaalde studenten tot een lagere sense of belonging. Het is belangrijk dat er gezocht wordt naar acties die dat kunnen verhogen. 

Al deze onderwerpen moeten voldoende aangekaart en aangepakt worden. Studenten zullen immers heel wat jaren in deze cultuur leven, we maken er best voor iedereen iets aangenaams van! 

Ingenieurs zijn vaak gedreven mensen vol ambitie. Onze faculteit moedigt dit ook terecht aan. Ik denk echter dat er ook wat meer aandacht moet zijn voor de mentale impact die deze ingesteldheid met zich meebrengt. Het onderzoeksbeleid zou een cultuur van 'science without borders' moeten promoten, waarbij er tussen verschillende onderzoeksgroepen wordt samengewerkt. Daarnaast moet er ook ruimte zijn om problemen aan te kaarten en dat iedereen zich veilig genoeg voelt om dat ook te doen. 

We nemen een doctoraatstudent aan die mede verantwoordelijk was voor de dood bij Reuzegom. Die man geven we opnieuw een machtspositie door die te laten lesgeven aan studenten. Stel ik mij heel veel vragen bij.

 

Florian Bodyn, Alichan Borokov, Kathelijne Coussement, Maayke Degelin, Arne Devriendt, Dries Verhoeve en Seppe Vermeulen gingen niet in op onze vraag om deel te nemen aan dit artikel.

Nog geen stemmen

Reactie toevoegen