Voorgoed verbannen of overbodig optreden: KVHV verliest erkenning bij de stad Gent

Het KVHV-Gent kan zichzelf niet langer een door de stad Gent erkende studentenvereniging noemen. De vereniging kreeg een deadline om zich te distantiëren van de uitspraken die Jeff Hoeyberghs op een KVHV-lezing deed, en die deadline is nu verstreken.

Wat voorafging

Op 4 december 2019 kwam Jeff Hoeyberghs, op uitnodiging van de Gentse afdeling van het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond (KVHV-Gent), spreken aan de UGent. Hij zou uitleg geven over zijn huidige projecten en enkele van zijn eerdere controversiële standpunten. Tijdens de lezing deed Hoeyberghs verschillende ongehoord seksistische uitspraken. "Vrouwen willen wel de privileges van de mannelijke bescherming en het mannelijke geld, maar ze willen hun benen niet meer opendoen", klonk het onder meer op de lezing. Ook zei Hoeyberghs: "Wij hebben ze wasmachines, afwasmachines, poetsvrouwen gegeven, totdat ze natuurlijk zelf overbodig waren."

Hierdoor kreeg het KVHV de wind van voren uit verschillende hoeken. Op 12 december 2019 besloot het PFK (Politiek en Filosofisch Konvent) om het KVHV twee maanden plus drie maanden voorwaardelijk te schorsen. Op 13 december 2019 sloot het Bestuurscollege van de UGent zich aan bij die beslissing. De schorsing zou drie maanden langer duren als het KVHV zich niet openlijk distantieerde van de uitspraken van Jeff Hoeyberghs, wat de vereniging nooit gedaan heeft. Ondertussen klaagden verschillende rechtspersonen Jeff Hoeyberghs aan wegens inbreuk op de seksismewet. Op 4 januari 2022 kreeg hij zijn eerste veroordeling, waartegen hij vervolgens in beroep ging.

Deadline

De stad Gent wachtte aanvankelijk het strafproces rond Hoeyberghs af. Toen hij in 2023, in graad van beroep, finaal veroordeeld werd, legde het schepencollege een termijn op aan het KVHV om zich schriftelijk te distantiëren van de verregaande uitspraken. Daarbij ging het enkel om de uitspraken waarvoor Hoeyberghs effectief veroordeeld werd. Dit is meteen ook het grote onderscheid met de andere controversiële lezingen die het KVHV eerder organiseerde, zoals die van Thierry Baudet. Zijn uitspraken vielen onder het recht van vrije meningsuiting.

"Deadlines gelden zowel op school als bij ons" - Hafsa El-Bazioui, schepen van Jeugd in Gent

De vraag van de stad was gestoeld op artikel 10 van het reglement tot erkenning van konventen en studentenverenigingen, beter bekend als de non-discriminatieclausule. Die bepaling had de vereniging zelf eerder ondertekend. Omdat het KVHV geen actie heeft genomen binnen de voorgelegde deadline, besliste het schepencollege de erkenning in te trekken. "Er was een duidelijke afspraak om voor 8 maart aan te geven of ze afstand namen van de veroordeelde uitspraken", laat schepen van Jeugd Hafsa El-Bazioui ons hierover weten. "Dat is niet gebeurd. Deadlines gelden zowel op school als bij ons." Tot nog toe is dit het enige geval waarin tot deze maatregel is overgegaan. 

Wat betekent dit?

Een erkenning van de stad Gent biedt een aantal voordelen. Erkende studentenverenigingen kunnen bijvoorbeeld gebouwen van de stad huren aan sterk verlaagde tarieven, iets wat vooral van pas komt als ze evenementen organiseren. Hierdoor kan het KVHV bijvoorbeeld geen prijsvermindering meer genieten voor de jaarlijkse Uylenspiegelfeesten in het Gravensteen.  

Een vaak voorkomende misvatting is dat een erkenning ook leidt tot rechtstreekse subsidies van de stad Gent, maar dat is niet het geval. Wel is het zo dat enkel erkende verenigingen projecten kunnen pitchen voor open calls, dat zijn oproepen van de stad om voorstellen in te dienen voor allerhande projecten. Daar kunnen wel subsidies aan vasthangen. Het KVHV heeft nog altijd de mogelijkheid om volgend academiejaar een nieuwe erkenningsaanvraag in te dienen. De stad Gent liet ons echter weten dat afstand nemen van de uitspraken ook dan een voorwaarde zal zijn om die te krijgen.

"De stad Gent kan niet bepalen welke studentenverenigingen wel of niet door de UGent erkend worden" - Rik Van de Walle

Het KVHV is zijn erkenning van de stad Gent dan wel kwijt, maar heeft dit ook gevolgen voor de erkenning die de vereniging van de UGent krijgt? Tijdens de vergadering van de Raad van Bestuur die begin maart plaatsvond, reageerde rector Rik Van de Walle op de situatie: "De stad Gent kan niet bepalen welke studentenverenigingen wel of niet door de UGent erkend worden; omgekeerd komt het de UGent evenmin toe te bepalen welke studentenverenigingen de stad Gent dient te erkennen of niet." De rector besluit: "Wat de UGent betreft, is er geen enkel voornemen om de erkenning van het KVHV in te trekken." Het ziet er dus niet naar uit dat de universiteit actie zal ondernemen. Het KVHV blijft een studentenvereniging die officieel erkend wordt door de UGent. 

We konden het KVHV niet bereiken voor commentaar.

Nog geen stemmen

Reactie toevoegen