Kandidaten Sociale Raad

Voor de Sociale Raad komen er 4 mandaten vrij, waarvan minstens 2 naar het minderheidsgeslacht moeten gaan. Er komen 4 duo's op. Lees hier hun bio en standpunten.

Anna Dijkema

Wie is je plaatsvervanger?

Laura Schoofs

Wat studeer je?

Biologie

Waar ben je zoal aan gelieerd?

Universiteit van Morgen, de faculteitsraad van faculteit Wetenschappen en Comac

Rangschik de drie thema’s waar jij het meest op wil inzetten als studentenvertegenwoordiger. Rangschik ze van 1 (het belangrijkst) naar 3 (minder belangrijk, maar nog steeds iets waar je op wil inzetten).

1. Betaalbare koten

2. Studentenwelzijn

3. Betaalbare maaltijden gefaciliteerd door UGent

Als je eender wat zou kunnen veranderen, vernieuwen of invoeren aan de universiteit, wat zou dat zijn?

Geld mag nooit een reden zijn om niet te studeren. Onderwijs is een recht, geen privilege! De toenemende verhoging van het inschrijvingsgeld heeft een groot effect op de toegankelijkheid en democratisering van het hoger onderwijs. In 2004 werkte 30% van de studenten tijdens hun studies, in 2022 was dit al gestegen naar 72%. Dit raakt de meest kwetsbare studenten. Toegankelijkheid is een investering in de maatschappij en mag nooit zomaar verloren gaan. 

Wil je nog iets extra kwijt? 

Ik wil nog extra benadrukken dat wij in de sociale raad echt de belangen van de studenten zullen vertegenwoordigen, door op straat te gaan en te horen wat er leeft! Ook zullen we voor elke student de toegankelijkheid van het hoger onderwijs bewaren

Volg hier de campagne

Guillaume Smet

Wie is jouw plaatsvervanger?

Kasper Vandenbroucke

Wat studeer je?

Fysica & Sterrenkunde

Waar ben je zoal aan gelieerd?

Home Astrid, Homekonvent

Rangschik de drie thema’s waar jij het meest op wil inzetten als studentenvertegenwoordiger. Rangschik ze van 1 (het belangrijkst) naar 3 (minder belangrijk, maar nog steeds iets waar je op wil inzetten).

1. Huisvesting 

2. Studentenresto's 

3. Mentaal welzijn

Als je eender wat zou kunnen veranderen/vernieuwen/invoeren aan de universiteit, wat zou dat zijn?

Mijn grootste pijnpunt aan de UGent is de gebrekkige communicatie. Van details over het internet tot communicatie over beslissingen van de UGent. Om hier antwoorden op te krijgen moeten er vaak oftewel mails naar proffen gestuurd worden, vele webpagina's bezocht worden of in de UGent SharePoint gezocht worden. Als ik iets zou kunnen veranderen, zou het dit zijn: op alle vlakken betere communicatie. Indien ik verkozen word, zal ik mijn uiterste best doen om dit aan te pakken in de sociale raad.

Wil je nog iets extra kwijt? 

Nee

Volg hier de campagne

Wannes Sys

Wie is jouw plaatsvervanger?

Victor Vanassche

Wat studeer je?

Ingenieurswetenschappen: Elektrotechniek

Waar ben je zoal aan gelieerd?

CenEka, FRiS, GSR

Rangschik de drie thema’s waar jij het meest op wil inzetten als studentenvertegenwoordiger. Rangschik ze van 1 (het belangrijkst) naar 3 (minder belangrijk, maar nog steeds iets waar je op wil inzetten).

1. Meer betaalbare Homes voor studenten 

2. Duurzaamheid van de bestaande studentenhomes 

3. Studentenwelzijn

Als je eender wat zou kunnen veranderen/vernieuwen/invoeren aan de universiteit, wat zou dat zijn? 

We zouden graag zien dat de universiteit meer investeert in duurzame huisvesting voor studenten. Dit betekent het creëren van betaalbare, goed gelegen en efficiënte studentenwoningen die comfortabel en milieuvriendelijk zijn. Door duurzame woonopties te bieden, kunnen studenten niet alleen een gezonde, maar ook een comfortabele leefomgeving hebben.

Volg hier de campagne

 

Wat is jouw visie op de onderwijsvoorzieningen van de UGent. Hoe zouden die volgens jou nog beter kunnen? 

Internationale samenwerkingsverbanden zijn ontzettend belangrijk voor de vorming van de student in deze geglobaliseerde wereld, denk bijvoorbeeld aan Erasmusprojecten. De UGent is echter nog niet streng genoeg op deze instellingen, zoals we zien bij Israël. De UGent moet sneller optreden bij de schending van mensenrechten en moet transparanter zijn over deze samenwerkingen. Daarnaast wil ik de werklast van studies die veel contacturen hebben verlagen, door het instellen van keuzevakken.

Ik ben wel tevreden over de leslokalen en de auditoria, hoewel sommige gebouwen wat verouderd zijn. Er zijn wel enkele ontspanningslokalen voorzien, maar die zijn in mijn ogen heel onaangenaam om in te zitten. De UGent lijkt me niet echt voorbereid te zijn geweest op de snelle groei aan studenten van de afgelopen jaren, en zal snel moeten bijbenen om nog steeds kwaliteitsvol onderwijs te kunnen aanbieden.

Wat is jouw visie op de academische cultuur binnen de UGent?

Ik heb in de faculteitsraad gemerkt dat er niet goed geluisterd wordt naar de mensen die het zelf meemaken en experts, zoals de green office, terwijl juist naar hen geluisterd moet worden! Ook moet er meer gekeken worden naar basisfinanciering, en niet enkel naar subsidiëring door het werk van professoren om machtsmisbruik te voorkomen. Daarnaast moeten er meer bottom-up initiatieven voor mentale gezondheid van de studenten ondersteund worden door de UGent, zoals praatgroepen. 

Ik denk dat er wel wat problemen zijn met hoe de UGent hier mee omgaat. Dingen zoals grensoverschrijdend gedrag tonen wel dat ze er moeite voor proberen doen, maar dit was een initiatief van de student en zelf lijken ze die problemen minder serieus te nemen. Ik heb persoonlijk geen ervaring met de meldpunten en weet dus ook niet hoe goed ze werken. Onafhankelijke meldpunten die effectief slagkracht hebben zijn in mijn ogen de beste oplossing. Ook bescherming van mensen die meldingen maken is hier zeer belangrijk bij.

Wat is jouw visie op het sociaal beleid van de UGent. Op welk vlak is daar volgens jou verbetering mogelijk?

Er moeten minder private bedrijven de kotenmarkt beheren en de UGent moet hier een veel grotere rol in spelen, door meer koten bij te bouwen. Ook zal ik me inzetten tegen de privatisering van de studentenresto’s. Het doel van een resto is betaalbare maaltijden voorzien voor studenten, niet meer winst maken. Beursstudenten mogen geen extra studievoortgangsvoorwaarden hebben, het geld dat hier naartoe gaat is een belangrijke investering in de maatschappij en democratisering van het onderwijs. 

Zolang er hier niet meer budget voor komt is het lastig om grote veranderingen door te voeren. Ik denk dat met het budget dat er is, ze het wel redelijk goed doen. De hervormingen rond de studiebeurzen zouden wel herbekeken moeten worden. Bij maaltijdvoorzieningen vind ik dat de kwaliteit van het eten achteruit gegaan is en dit zou de andere richting op moeten gaan. Ook de drukte in de resto's vind ik een probleem. Over huisvesting valt veel te zeggen, maar het kamertekort is het grootste.

Meer homes aan betaalbare prijzen!

Wat is jouw visie op de maatschappelijke taak van de universiteit. Op welk vlak is daar volgens jou verbetering mogelijk? 

De unief is één van de belangrijkste informatiebronnen voor de maatschappij. Het is de taak van de universiteit om informatie en innovatie te voorzien voor verduurzaming van ons menselijk leven op aarde. We studeren niet alleen om een diploma te halen, het is een kans om op verschillende wijzen na te denken, en de universiteit zal er altijd voor open moeten staan om kritisch te blijven over onze maatschappij.

Ik vind dat de UGent een voorbeeldfunctie moet hebben voor de maatschappij. De UGent heeft veel experten op alle vlakken en kan en zou deze ook moeten inzetten, voornamelijk op gebied van innovatie en duurzaamheid. Ik vind ook dat ze zeker niet politiek gekleurd advies mogen geven. Als kennisinstelling hebben zij tenslotte veel expertise die ze zeker mogen delen met andere instellingen.

"Gotta pray what you preach." - De universiteit legt zichzelf klimaatdoelstellingen op, maar op dit moment worden deze niet altijd gevolgd.

 

Martijn De Maesschalck & Laurens Deraedt gingen niet in op onze vraag om deel te nemen aan dit artikel.

0
Gemiddeld: 5 (1 stem)

Reactie toevoegen