Student Stemt, Stuver-verkiezingen explained

Dit jaar vervallen de mandaten van de vele gecoöpteerde stuvers… en die enkele oorspronkelijk verkozen vertegenwoordigers. Féline Schietecatte, bestuurder participatie van de Gentse Studentenraad, licht de komende 'student stemt'-verkiezingen toe.

Waarvoor stemmen de studenten precies?

Er zijn drie organen waarvoor er gestemd kan worden. De faculteitsraad (FR) is het niveau dat het dichtst bij de studenten ligt, en dus ook het meest aansluit bij hun leefwereld. De faculteitsraad is in essentie een raad waarin je zit met allerlei personeelsgroepen die alle beslissingen van de facultaire raden en commissies controleren, zoals programmahervormingen uit een opleidingscommissie. Als de FR met een groep studentenvertegenwoordigers iets goed- of afkeurt, kan de beslissing dan ook als meer gedragen gezien worden.

De Sociale Raad, ook SoRa genoemd, bevindt zich op het centrale niveau van de UGent en houdt zich bezig met sociale zaken.  De maaltijdvoorzieningen, homes en de studentenverenigingen komen daar veel aan bod. De helft van de leden van de SoRa zijn studenten, waardoor ze kunnen wegen op het beleid.

Dan heb je nog de Raad van Bestuur (RvB). Dat is één van de belangrijkste organen van de UGent waarin je als student beslist over het beleid van heel de universiteit, samen met proffen, assistenten, technisch personeel... De focus is eerder strategisch, denk maar aan het kerntakendebat dat vorig jaar een belangrijk onderwerp was. 

Welke data moeten we in het oog houden?

Op 12 maart komen de kieslijsten online, die tonen wie mag stemmen en wie zich kandidaat kan stellen. Het volgende belangrijke is dat we met de GSR een infomoment organiseren op 20 maart. Dat heeft als doel om de verschillende mandaten waar je voor kan opkomen uit te leggen. Voor degene die nog een 'maatje' zoeken om mee op te komen, aangezien iedereen voor de SoRa en RvB in duo's van hetzelfde geslacht moet opkomen, voorzien we aansluitend een soort speeddate. Van 25 maart tot 29 maart om 12 uur kan je je kandidaat stellen. De verschillende kandidaturen worden dan op 5 april bekendgemaakt en dan kunnen kandidaten campagne beginnen voeren. Daarvoor voorziet de GSR een budget. Van 22 april om 7 uur tot 25 april om 12 uur kan iedereen stemmen. De bekendmaking van de resultaten zal op 29 april gebeuren. Er zijn telkens ook beroepsperiodes voorzien.

Jullie geven een infomoment. Is dat ook voor eerstejaars?

Eerstejaars zijn zeker welkom! Welk mandaat haalbaar is, hangt een beetje af van eerdere ervaring in studentenvertegenwoordiging, zo draaien RvB of SoRa-leden vaak al enkele jaren mee. Ik denk sowieso dat het goed is om eens te zien of het iets voor jou is of kan zijn.

Waarom zou je stemmen?

Kandidaten komen op met bepaalde ideeën voor UGentstudenten die ze willen doorvoeren. Het is dan belangrijk om te beseffen dat die mensen daarmee wel echt kunnen doorwegen op het beleid dat de universiteit uitvoert. Voor heel veel studenten is stemmen de enige mogelijkheid die ze hebben om mee te wegen op het instituut waar ze meerdere jaren studeren. Stel je dus kandidaat, of stem op zijn minst mee! Zo kunnen we de inspraak van studenten verzekeren.

0
Gemiddeld: 5 (1 stem)

Reactie toevoegen