Kandidaten Raad van Bestuur

In de Raad van Bestuur komen 4 mandaten vrij, waarvan er minstens 2 naar het minderheidsgeslacht moeten gaan. Er komen 11 kandidaten op. Lees hier hun bio en standpunten.

Basile Peeters

Wie is jouw plaatsvervanger?

Jarkko Roelandt

Wat studeer je?

Geschiedenis

Waar ben je zoal aan gelieerd?

Universiteit Van Morgen, Comac, Home Fabiola

Rangschik de drie thema's waar jij het meest op wil inzetten als studentenvertegenwoordiger. Rangschik ze van 1 (het belangrijkst) naar 3 (minder belangrijk, maar nog steeds iets waar je op wil inzetten).

1. Meer betaalbare en kwaliteitsvolle koten in handen van de unief.

2. Academische boycot tegen Israëlische universiteiten, bedrijven en overheidsinstellingen die medeplichtig zijn aan oorlogsmisdaden. 

3. Betaalbare studentenmaaltijden in de buurt van elke campus, voorzien door de UGent.

Als je eender wat zou kunnen veranderen/vernieuwen/invoeren aan de universiteit, wat zou dat zijn?  

Kon ik eender wat veranderen aan de UGent, dan zou ik een plan maken om het kotentekort op te lossen. We moeten gewoon meer homes bouwen en de bestaande koten renoveren met UGent-geld of leningen van de Vlaamse overheid. Als Xior en Upkot constant nieuwe blokken kunnen zetten, kan de UGent dat ook. 

Niet enkel dat: de UGent moet ook de kotprijzen bevriezen. Meer betaalbare UGent-koten betekent minder druk op de private kotenmarkt en dus lagere kotprijzen voor alle studenten in Gent.

Volg hier de campagne

Boyd Strumane

Wie is jouw plaatsvervanger?

Maarten Roegies

Wat studeer je?

Geneeskunde

Waar ben je zoal aan gelieerd?

SWOP, BeMSA, VGK

Rangschik de drie thema's waar jij het meest op wil inzetten als studentenvertegenwoordiger. Rangschik ze van 1 (het belangrijkst) naar 3 (minder belangrijk, maar nog steeds iets waar je op wil inzetten).

1. (Mentale) gezondheid

2. Het studentenleven vergemakkelijken voor kotloze studenten of werkstudenten 

3. Herevaluatie prioriteiten van de UGent  

Als je eender wat zou kunnen veranderen/vernieuwen/invoeren aan de universiteit, wat zou dat zijn?   

In een ideale wereld willen we natuurlijk zorgen voor een universiteit waar iedereen zich effectief wel in zijn vel voelt en waar de studenten trots op kunnen zijn. De UGent zou geen reden mogen zijn waarom studenten zich slecht voelen en hun gezondheid verwaarlozen. We zouden de campussen willen voorzien van hun eigen studentenpsychologen, sportfaciliteiten en plekken om rustig te eten/ontspannen. Uiteraard in zo veel mogelijk groen.

Kunnen mensen jouw campagne ergens volgen? Een Instagram- of Facebookpagina? Geef ons een linkje!

Nope, wij zijn studenten en geen politici.

Cansu Tarhan

Wie is jouw plaatsvervanger?

Zeynep Turkay

Wat studeer je?

Handelsingenieur

Waar ben je zoal aan gelieerd? 

Internationale studentenorganisaties

Rangschik de drie thema's waar jij het meest op wil inzetten als studentenvertegenwoordiger. Rangschik ze van 1 (het belangrijkst) naar 3 (minder belangrijk, maar nog steeds iets waar je op wil inzetten).

1. Diversiteit: het bevorderen van een inclusieve campusgemeenschap met beleid dat gelijkheid en respect voor alle studenten, ongeacht achtergrond, genderidentiteit, seksuele geaardheid of etniciteit, stimuleert.

2. Duurzaamheid op de campus: het stimuleren van initiatieven voor een groenere universiteit, zoals afval- en energiebeperking, milieuvriendelijk transport en duurzame praktijken in alle aspecten van het universiteitsleven. 

3. Studentenwelzijn: het verbeteren van toegang tot geestelijke gezondheidszorg, verminderen van stress, optimaliseren studie- en werkruimtes en bevorderen van een inclusieve campusgemeenschap.

Als je eender wat zou kunnen veranderen/vernieuwen/invoeren aan de universiteit, wat zou dat zijn?   

Het welzijn van studenten aan de Universiteit Gent staat centraal in het streven naar een gezonde en ondersteunende academische omgeving. Het verbeteren van geestelijke gezondheidszorg op de campus is een prioriteit. Bijvoorbeeld, meer afspraken met therapeuten en groepssessies kunnen studenten toegang geven tot professionele ondersteuning. Inclusieve studie- en werkruimtes zijn ook belangrijk, flexibele deadlines en cursusindelingen kunnen de academische druk eveneens verminderen.

Emiel Verbeeren

Wie is jouw plaatsvervanger?

Jeroen Verbeeren

Wat studeer je?

Theoretische en experimentele psychologie

Waar ben je zoal aan gelieerd?

Gentse Studentenraad (GSR), Psychologische en Pedagogische Studentenraad (PPSR), Vlaamse Psychologische en Pedagogische Kring (VPPK)

Rangschik de drie thema's waar jij het meest op wil inzetten als studentenvertegenwoordiger. Rangschik ze van 1 (het belangrijkst) naar 3 (minder belangrijk, maar nog steeds iets waar je op wil inzetten).

1. Onderwijs op maat, ook in de bachelorjaren

 2. Student-driven initiatieven en co-creatie 

3. Mentaal welzijn van iedere student

Als je eender wat zou kunnen veranderen/vernieuwen/invoeren aan de universiteit, wat zou dat zijn?   

Studenten zijn het kloppende hart van de universiteit. Helaas verdrinkt de student tegenwoordig in een combinatie van deadlines voor vakken, werken om rond te komen, en bijkomende engagementen in allerlei verenigingen. Deze cocktail zorgt voor een continue stress. Er is nood aan zowel duidelijkheid als flexibiliteit in de verwachtingen naar studenten toe. Denk één geïntegreerd online platform, een beleid voor betaalbare koten en ondersteuning voor engagement.

Kunnen mensen jouw campagne ergens volgen? Een Instagram- of Facebookpagina? Geef ons een linkje!

Volg hier de campagne 

Felix Coens

Wie is jouw plaatsvervanger?

Jules Vandenbroucke

Wat studeer je?

Bestuurskunde

Waar ben je zoal aan gelieerd?

/

Rangschik de drie thema's waar jij het meest op wil inzetten als studentenvertegenwoordiger. Rangschik ze van 1 (het belangrijkst) naar 3 (minder belangrijk, maar nog steeds iets waar je op wil inzetten).

1. Beter onderwijs 

2. Meer studieplekken en de bib langer open 

3. Meer lesopnames

Als je eender wat zou kunnen veranderen/vernieuwen/invoeren aan de universiteit, wat zou dat zijn?   

De bibs in Leuven zijn tot middernacht open, dus waarom niet bij ons? We zouden de openingsuren uitbreiden zodat ze meer aansluiten bij het ritme van de student. We zouden ook meer studieplekken en meer samenwerkingsruimtes eisen. Het kan ook niet dat een student van de UGent geen plaats heeft in de bib omdat er studenten van andere instellingen zitten. De toegang moet – zeker op drukke momenten – beperkt worden tot UGent'ers. We moeten meer jobstudenten inzetten om dit mogelijk te maken.

Kunnen mensen jouw campagne ergens volgen? Een Instagram- of Facebookpagina? Geef ons een linkje!

Volg hier de campagne 

Hadewig Claeys

Wie is jouw plaatsvervanger?

Nimuë Cocquyt

Wat studeer je?

2e master Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie en een voorbereidingsprogramma voor een extra master: Management en Beleid in de Gezondheidszorg

Waar ben je zoal aan gelieerd?

Ik ben verbonden geweest aan het praesidium van Home Boudewijn gedurende 5 jaar, en 2 jaar aan het praesidium van Home Konvent, waardoor ik mij toch een beetje verbonden voel met alle homes. Ik zit nu voor mijn tweede jaar in de Vergadering der Konventsvoorzitters. Dit jaar ben ik ook toegetreden tot zowel de Sociale Raad als de Raad van Bestuur. Mijn plaatsvervanger Nimuë heeft ervaring in verschillende commissies binnen haar faculteit.

Rangschik de drie thema's waar jij het meest op wil inzetten als studentenvertegenwoordiger. Rangschik ze van 1 (het belangrijkst) naar 3 (minder belangrijk, maar nog steeds iets waar je op wil inzetten).

1. Vertegenwoordiging voor elke student

2. Cohesie en bekendheid van stuvers

3. Een inclusief beleid

Als je eender wat zou kunnen veranderen/vernieuwen/invoeren aan de universiteit, wat zou dat zijn?   

Wij geloven dat studenten vaak de kans krijgen om gehoord te worden, maar soms blijkt het moeilijk om daadwerkelijk impact te maken. Wij streven ernaar om studenten samen te brengen en echt als één krachtige groep te kunnen optreden. Een belangrijk doel voor ons is om toekomstige studenten niet alleen de mogelijkheid te bieden om te studeren aan onze universiteit, maar ook om hen te voorzien van huisvesting en andere vormen van nodige ondersteuning.

Volg hier de campagne

Lou-Wilson Van Pellicom

Wie is jouw plaatsvervanger?

Helena Van Tichelen

Wat studeer je?

Master EU-Studies

Waar ben je zoal aan gelieerd? 

StuRa, de Studentenraad van de Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen

Rangschik de drie thema's waar jij het meest op wil inzetten als studentenvertegenwoordiger. Rangschik ze van 1 (het belangrijkst) naar 3 (minder belangrijk, maar nog steeds iets waar je op wil inzetten).

1. Omkadering Onderwijs (d.w.z. Professionalisering, maaltijdvoorziening, huisvesting, AI-beleid, inclusie)

2. Duurzaamheid

3. Betere samenwerking tussen centraal en de faculteiten

Als je eender wat zou kunnen veranderen/vernieuwen/invoeren aan de universiteit, wat zou dat zijn?  

Betaalde stages, dit zou studenten financieel ondersteunen en tegelijkertijd waardevolle werkervaring bieden. Als alternatief willen Helena en ik de organisatie, feedback en ondersteuning van stages verbeteren voor een optimale leerervaring.  

Volg hier de campagne

Maarten Van Liederkerke

Wie is jouw plaatsvervanger?

Stef Depoortere

Wat studeer je?

Geschiedenis

Waar ben je zoal aan gelieerd?

KVHV-Gent, selectiecommissie UGent

Opzoekwerk Schamper: Secretaris binnen bestuur Vlaams Belang Herzele; toegevoegd bestuurslid Vlaams Belang Jongeren

Rangschik de drie thema's waar jij het meest op wil inzetten als studentenvertegenwoordiger. Rangschik ze van 1 (het belangrijkst) naar 3 (minder belangrijk, maar nog steeds iets waar je op wil inzetten).

1. Gezonde financiën

2. Lesopnames 

3. Meer vrijheid voor studenten  

Als je eender wat zou kunnen veranderen/vernieuwen/invoeren aan de universiteit, wat zou dat zijn?  

Het is essentieel dat lesopnames worden verplicht zodat studenten de vrijheid hebben om op eigen tempo lessen te verwerken.

De extracurriculaire vrijheid van studenten dient te worden gewaarborgd. Groepswerken en verplichte lessen staan dit in de weg. Wij pleiten dan ook voor een afbouw van groepswerken en verplichte lessen.

De UGent dient haar financiën op orde te zetten. Besparen op secundaire taken is essentieel om inschrijvingsgelden te verlagen.

Volg hier de campagne

Niels Vandevelde

Wie is jouw plaatsvervanger?

Darius Van de Velde

Wat studeer je?

Rechten

Waar ben je zoal aan gelieerd? 

Gentse Studentenraad, Studentenraad Recht en Criminologie

Rangschik de drie thema's waar jij het meest op wil inzetten als studentenvertegenwoordiger. Rangschik ze van 1 (het belangrijkst) naar 3 (minder belangrijk, maar nog steeds iets waar je op wil inzetten).

1. Duurzaamheid

2. Representativiteit

3. Transparantie

Als je eender wat zou kunnen veranderen/vernieuwen/invoeren aan de universiteit, wat zou dat zijn?  

Om kwaliteitsvol onderwijs aan te kunnen bieden, dienen de gebouwen van de UGent voldoende kwalitatief, studentvriendelijk en toegankelijk te zijn. Daarom is het noodzakelijk dat deze gebouwen (denk aan auditoria, homes, leslokalen ...) dringend gerenoveerd worden met de belangen van de studenten als focuspunt. Zo zijn er voldoende stopcontacten nodig, goede infrastructuur voor lesopnames, goede toegankelijkheid ... Sommige gebouwen zijn nu echt wel in slechte staat en dat willen wij veranderen.

Volg hier de campagne 

Robbe Keppens

Wie is jouw plaatsvervanger?

Kylian Schalembier

Wat studeer je?

Electrical Engineering: CIT

Waar ben je zoal aan gelieerd? 

Voorzitter Werkgroepen & Verenigingen Konvent 23-24 , Oprichter & Voorzitter Home Mundo (Homeraad universitaire homes Kantienberg) en Voorzitter CenEka 22-23 (kring Computerwetenschappen en Elektrotechniek)

Rangschik de drie thema's waar jij het meest op wil inzetten als studentenvertegenwoordiger. Rangschik ze van 1 (het belangrijkst) naar 3 (minder belangrijk, maar nog steeds iets waar je op wil inzetten).

1. Ondersteunen van socioculturele initiatieven voor studenten (verenigingen, faculteitsraden, etc.)

2. Transparant communiceren over beleidskeuzes

3. Betrekken van studenten en opinies verzamelen voor beslissingen

Als je eender wat zou kunnen veranderen/vernieuwen/invoeren aan de universiteit, wat zou dat zijn?  

Momenteel kan geen enkel initiatief, zelfs een dat gelinkt is aan onze universiteit, later dan 22:30 kosteloos gebruik maken van de gebouwen en faciliteiten (behalve de Therminal). Zo kunnen verenigingen niet eens na 22:30 in hun eigen lokaal binnen, omdat de campus op slot is. Een werkgroep op een campus buiten het centrum die een spoedvergadering moet houden, kan hiervoor dus geen locatie gebruiken. Andere reservaties dienen MINSTENS 3 weken op voorhand gemaakt te worden. Dit moet flexibeler kunnen.

Kunnen mensen jouw campagne ergens volgen? Een Instagram- of Facebookpagina? Geef ons een linkje!

Volg hier de campagne

Tibo Roelants

Wie is jouw plaatsvervanger?

Jonathan Lagendijk

Wat studeer je?

Master Bio-ingenieurswetenschappen: Milieutechnologie

Waar ben je zoal aan gelieerd?

GSR, StuBio, ELSA (Euroleague Student Association)

Rangschik de drie thema's waar jij het meest op wil inzetten als studentenvertegenwoordiger. Rangschik ze van 1 (het belangrijkst) naar 3 (minder belangrijk, maar nog steeds iets waar je op wil inzetten).

1. UGent-gevoel creëren

2. Studentenwelzijn en dienstverlening naar studenten toe

3. Kwaliteitsvol onderwijs

Als je eender wat zou kunnen veranderen/vernieuwen/invoeren aan de universiteit, wat zou dat zijn?   

Graag zou ik willen werken aan het creëren van een UGent-gevoel onder studenten. Dit gevoel omvat het trots kunnen zijn op onze universiteit. Trots op ons excellente onderwijs, dat onderwijsinnovatie en -professionalisering van lesgevers en studenten omarmt. Trots op de safe space als universiteit, een plek waar iedereen zichzelf kan zijn en zichzelf kan tonen zonder bang te moeten zijn voor eender welke vorm van grensoverschrijdend gedrag. Trots om een UGent'er te zijn dus.

Volg hier de campagne 

Wat is jouw visie op de onderwijsvoorzieningen van de UGent? Hoe zouden die volgens jou nog beter kunnen? 

Na een halfjaar gruwelijke vernietiging in Gaza werkt de UGent nog steeds samen met Israëlische onderzoeksinstellingen die bijvoorbeeld wapens ontwikkelen of officiers opleiden voor het Israëlische leger. De UGent moet samenwerkingen met instellingen die medeplichtig zijn aan oorlogsmisdaden stoppen. Er moet een lijst komen van instellingen waar we in de toekomst niet meer mee samenwerken en de UGent moet juridische stappen ondernemen om die instellingen uit de huidige samenwerkingen te duwen.

De universiteit kan niet blijven stilstaan en een grondige hervorming van de curricula en hun relevantie voor de toekomst is dus broodnodig. De universiteit kan ook echt een voortrekkersrol spelen in AI. Samenwerkingen met instanties en individuen die de ethische code van de UGent niet handhaven zouden makkelijker berispt moeten worden. De actualiteit heeft uitgewezen dat dit een grote bezorgdheid is van de studenten waar naar geluisterd moet worden.

Digitalisering is een cruciaal aspect dat verder ontwikkeld kan worden om het leerproces te verbeteren en toegankelijker te maken. Door meer gebruik te maken van online platforms en technologische hulpmiddelen kunnen studenten flexibeler studeren en meer gepersonaliseerde ondersteuning ontvangen. Internationale samenwerkingsverbanden zijn ook essentieel voor het verrijken van de leerervaring en het bevorderen van culturele uitwisseling.

Meer en meer is het de taak van onze onderwijsinstellingen om geëngageerde burgers op te leiden. Dit dient gereflecteerd te worden in onze curricula. Met internationale projecten zoals ENLIGHT waar de UGent het voortouw neemt, zijn we op de goede weg. Belangrijk is om informatie verder te integreren, waar deze nu versnipperd is. Flexibiliteit in curricula is hiervoor een belangrijke voorwaarde.

De UGent mag de digitale trein, die echt vertrokken is sinds corona, niet verlaten. We vinden dat elke les moet worden opgenomen. Het argument dat proffen niet voor lege aula’s moeten staan, kan niet langer worden aangehaald wanneer studenten op de grond moeten zitten om de les te volgen. Voor grotere lesgroepen moet een verplichting komen om opnames te voorzien. Lesopnames zouden standaard opvraagbaar moeten zijn voor zieken, werkstudenten en topsporters. De infrastructuur is er, zet ze in.

Persoonlijk hechten wij waarde aan hybride werkvormen, om tegemoet te komen aan student-mantelzorgers, werkende studenten en andere individuele behoeften. Dit gaat over het aanbieden van verschillende manieren om een les te volgen maar ook bijvoorbeeld het ter beschikking stellen van online cursussen. We willen benadrukken dat het onderwijs voor iedere student toegankelijk en inclusief moet zijn, met aandacht voor hun specifieke behoeften.

Onze visie op de UGent-onderwijsvoorzieningen omvat het verankeren van duurzaamheid om studenten voor te bereiden op de maatschappelijke context. Dit is mogelijk door een adequaat AI-beleid aan te bieden (incl. ondersteuning), de schakelprogramma's uit te breiden en de infrastructuur te verbeteren met meer stopcontacten en betere toegankelijkheid. Daarnaast zou professionalisering d.m.v. soft skills aangeleerd via stages en projecten ook een enorme verbetering betekenen.

UGent heeft op het vlak van onderwijsvoorzieningen dringend een toekomstgerichte visie nodig. AI zal niet meer weg te denken zijn uit het professionele leven. Het is dan ook noodzakelijk dat studenten hier op een goede manier mee leren omgaan. In het algemeen moet een diploma toekomstgericht zijn en lang kunnen meegaan in onze snel veranderende maatschappij. Ook op het vlak van digitalisering moet de universiteit meer inzetten op het gebruik van online tools om zo de onderwijskwaliteit te optimaliseren.

Studiefiches dienen duidelijker te omvatten of vakken al dan niet lesopnames/kennisclips ter beschikking stellen, zodat GIT-studenten of pendelstudenten op voorhand kunnen inschatten welke keuzevakken er voor hen passen.

De UGent heeft al enkele goede stappen genomen omtrent het gebruik van AI in het onderwijs, maar dit is een proces waar veel feedback in verwerkt moet worden en dat gekaderd moet worden in een bredere trend van professionalisering binnen opleidingen. Geen laissez faire dus.

Onderwijs is continu in beweging. Onderwijsinnovatie is dus ontzettend belangrijk, denk maar aan flipped classrooms, blended en online lesvormen, nu ook het gebruik van AI. Zulke dingen moeten we integraal in ons onderwijs inbedden. Internationalisering is ook iets waar wij ons achter willen scharen. De UGent herbergt bijna 10.000 niet-Belgische studenten; het is dan ook niet meer dan normaal dat we voor deze enorme groep van studenten de juiste hulp voorzien.

Wat is jouw visie op de academische cultuur binnen de UGent? Op welke manier is daar volgens jou verbetering mogelijk? 

Grensoverschrijdend gedrag komt te vaak voor aan de UGent. De unief beschermt proffen die veel geld binnenbrengen met hun onderzoek. Als je niet veilig bent op de unief kan je niet je academisch potentieel bereiken. Veel studenten hebben daarnaast last van mentale problemen. De UGent moet grensoverschrijdend gedrag serieus aanpakken met anonieme interne meldpunten en meer inzetten op studentenwelzijn. Initiatieven van studenten, zoals chatlijn Epione, moeten professionele ondersteuning krijgen. 

Zoals u, beste lezer, ondertussen al hebt gemerkt, is mentaal welzijn voor ons van vitaal belang om een gezonde universiteit te creëren. De academische cultuur moet dan ook hierop worden gebouwd: Discriminatie in welke vorm dan ook is ontoelaatbaar voor onze unief. Grensoverschrijdend gedrag mag nooit worden getolereerd, en individuen die hiertegen zondigen, hebben, indien de zaak voldoende is onderzocht, geen plaats aan deze universiteit. 

Mijn visie op de academische cultuur binnen de UGent is dat het een omgeving moet zijn die gedijt op respect, openheid en inclusie. Dit omvat een ondersteunend HR-beleid dat de ontwikkeling en het welzijn van alle medewerkers bevordert, inclusief adequate ondersteuning voor een goede work-life balance. 

Academische cultuur dient vrij te zijn. Elk onderwerp dient in een open dialoog bespreekbaar te zijn. Het creëren van deze cultuur een taak van ieder van ons. Echter dient de universiteit hier wel het goede voorbeeld in te geven. Heldere en duidelijke communicatie, met mogelijkheden om je stem te laten horen, staat hier dus op de voorgrond. 

Mentaal welzijn is de uitdaging van de toekomst. De lessen uit de pandemie moeten ons leren om nooit meer dezelfde fouten te maken. Een grondige evaluatie, met oog op de toekomst, is nodig. Tegelijkertijd is het belangrijk dat de onderwijskwaliteit er niet onder lijdt. Daarnaast moet de UGent het toezicht op en de evaluatie van professoren verbeteren. Het systeem waarbij proffen elkaar evalueren, slaat op niets. Er moet een nultolerantie zijn voor grensoverschrijdend gedrag. 

We waarderen de vooruitgang die al is geboekt, maar geloven ook sterk dat dit slechts een eerste stap is. Het bevorderen van mentaal welzijn en het aanpakken van grensoverschrijdend gedrag moeten continu onze aandacht hebben. Meer bewustzijn en zichtbaarheid van de meldpunten zijn hiervoor nodig, samen met een grotere focus op respectvol gedrag en inclusief beleid. Bovendien moet het mentaal welbevinden van studenten een prioriteit zijn voor de universiteit. 

Onze visie op de academische cultuur bij UGent omvat het bespreken van de publicatiedruk die momenteel interdisciplinaire en holistische benaderingen belemmert omdat dit niet snel genoeg geld oplevert. Onze focus ligt daarenboven op het beschermen van het mentaal welzijn. Dit door grensoverschrijdend aan te pakken, inclusie te bevorderen en transparantie en effectieve communicatie te vergroten. 

Op het vlak van communicatie kan, en moet, de UGent beter doen. Voor vele studenten is het vinden van informatie zoals zoeken naar een speld in een hooiberg. Daarom pleiten wij voor één efficiënte UGent-app. Op die manier kunnen studenten in één oogopslag hun les- en examenroosters, cursussen en mails raadplegen. 

De laatste jaren heeft UGent vooral ingezet op de interne behandeling van problemen zoals grensoverschrijdend gedrag, machtsmisbruik, discriminatie... Dat er iets gedaan wordt, is positief, maar het mogen geen doofpotoperaties worden. Communicatie en transparantie zijn hier uitermate belangrijk. Bovenal dient de drempel verlaagd te worden om naar een (extern) meldpunt te stappen. Ook dient er meer ingezet te worden op mentaal welzijn en dient vooral de stap om hulp te zoeken, verlaagd te worden. 

Communicatie naar studenten moet transparanter en sneller gebeuren. Ze krijgen enkel te horen WAT er gaat veranderen, maar bijna nooit WAAROM, of HOE deze beleidsveranderingen ingevoerd worden. 

Verder is het evident dat grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik niet oké zijn, maar helaas te vaak voorkomen aan de UGent. Meldpunten hiervoor dienen duidelijker te zijn, en sancties voor zo'n wangedrag moeten strenger en sneller. Dit is des te belangrijker als er wangedrag is in combinatie met machtsverschillen. 

Overal waar mensen moeten samenwerken, kunnen dingen mislopen. Wij pleiten voor het aanmoedigen van respectvol gedrag onder elkaar. Grensoverschrijdend gedrag (onder eender welke vorm) hoort niet thuis aan onze instelling en mag dus niet getolereerd worden. De komst van het externe meldpunt kan hier mogelijks een eerste handvat bieden. Ook ons HR-beleid zou hier nog meer aan moeten aangepast worden, om plegers op de juiste manier te ontmoedigen en desgevallend te sanctioneren.

Wat is jouw visie op het sociaal beleid van de UGent? Op welk vlak is daar volgens jou verbetering mogelijk?

De laatste jaren heeft de UGent verschillende studentenresto's gesloten en de maaltijdprijzen fors opgedreven. In verschillende kotgebouwen werd het warm water afgesloten op de kamers en voor beursstudenten is de huurprijs van een kamer verdubbeld op twee jaar tijd. Je kan niet studeren als je constant moet werken om je studies te betalen. Als er geld is voor chique recepties en eersteklasvluchten naar de campus in Zuid-Korea is er ook geld voor maaltijden en koten. 

De unief zal jammer genoeg nooit meer goedkoper worden, dit is de realiteit en iedereen die het tegenovergestelde beweert ziet de zaken niet zo realistisch in. We moeten wel proberen om het niet de spuitgaten uit te laten lopen. De focus zou moeten liggen op degenen die het echt nodig hebben en om meer kwaliteit te verkrijgen voor hetzelfde geld. Also, het nieuwe broodje eiersalade was echt een voltreffer. 

Sociaal beleid is een heel breed thema. Als uitgangspunt nemen wij hier dat sociaal beleid het studeren dient te faciliteren. Uiteraard is dit voornamelijk prioritair voor kwetsbare groepen. Daarnaast is het de rol van de UGent om haar positie te verdedigen ten opzichte van de Vlaamse regering en Stad Gent. Dit voornamelijk over beleidszaken zoals de kotenmarkt. 

Het is belangrijk dat de universiteit verantwoord omgaat met budget. Toch moet ze alles uit de kan halen om de zaken die ze aanbiedt zo betaalbaar mogelijk te maken. Daarnaast moeten de koten, eetplaatsen... plekken zijn waar studenten kunnen ontspannen en sociaal zijn met vrienden. Er moet ook meer promotie gemaakt worden onder de studenten. 

HOMES HOMES HOMES natuurlijk! We zijn ook van mening dat duurzaamheid een belangrijke rol speelt, niet alleen op ecologisch gebied, maar ook op sociaal vlak. Dit omvat het streven naar toegankelijke huisvesting voor iedereen, wat cruciaal is voor sociale verbondenheid en mentaal welzijn. Dit geldt niet alleen voor huisvesting, maar ook voor maaltijdvoorzieningen en sociale diensten, waarbij we streven naar inclusiviteit en een gevoel van verbondenheid voor alle studenten. 

Kwaliteitsvol onderwijs kan enkel plaatsvinden als er omkadering is voor studenten. Daarom willen wij inzetten op strategisch beleid dat het kotentekort aanpakt, zorgt dat de resto’s alle studenten kunnen bereiken, en de ondersteuning voor mentaal welzijn uitbreidt. Daarnaast willen we grensoverschrijdend gedrag aanpakken, de inclusie en integratie van internationale studenten bevorderen, en adequate faciliteiten en ondersteuning verzekeren op de nieuwe campussen. 

Maaltijdvoorzieningen zijn voor vele studenten dagelijkse kost, exorbitante prijsstijgingen kunnen vele studenten dan ook missen als kiespijn. De prijzen dienen bevroren te worden zodat maaltijdvoorzieningen democratisch en toegankelijk blijven. 

Het sociaal beleid van de universiteit moet zo veel mogelijk geïndividualiseerd worden en vooral focussen op het creëren van gelijke kansen voor alle studenten. 

Alweer hameren we op transparante communicatie en genoeg feedback. We mogen zeker niet terugdeinzen om processen te evalueren en te veranderen. Ook de studenten met genoeg details informeren. Bijvoorbeeld de veranderingen aan het Intern Reglement van de universitaire homes: Mocht er vanaf het begin duidelijk over gecommuniceerd zijn, hadden studenten veel minder het gevoel gehad dat ze uit hun kot gezet werden. Zo werd er pas achteraf gezegd dat je bij de Sociale Dienst een uitzondering kan aanvragen. 

Studeren is meer dan enkel naar de les gaan. Een goede omkadering is dus uitermate noodzakelijk. Studentenvoorzieningen, zoals onze resto's, de homes, maar ook psychologische en financiële bijstand, zouden voor iedereen toegankelijk moeten zijn. We pleiten voor een kwaliteitsvolle, maar ook betaalbare dienstverlening, die bovendien laagdrempelig moet zijn voor de eindgebruiker, de student. Weten bij wie je terecht kan en voor welk probleem is dus cruciaal.

Wat is jouw visie op de maatschappelijke taak van de universiteit Op welk vlak is daar volgens jou verbetering mogelijk?  

Wij willen een UGent die de status quo durft uitdagen. Een unief die zich houdt aan haar klimaatdoelen en ze niet verwaarloost, zoals nu gebeurt. Een unief waar jongeren die geen hoogopgeleide ouders hebben kunnen studeren en niet worden buitengehouden door financiële drempels. Een unief die kant kiest voor de vrede en zich durft distantiëren van Israëlische oorlogsmisdaden. Een unief die haar studenten beschermt tegen machtsmisbruik. Een universiteit die innoveert. Een universiteit van morgen. 

De unief heeft een voortrekkersrol op het gebied van zowel duurzaamheid als innovatie. Met de kennis die hier aanwezig is zijn we in staat om echt mooie dingen te bereiken. Er zou dan ook ruimte moeten zijn voor studenten die een goed idee hebben en dit willen benutten. De unief zou hen hierin kunnen helpen en de nodige tools kunnen aanreiken. Ook mag de UGent zich wat vaker laten horen in het maatschappelijk debat over enkele actuele thema's. 

De UGent als instituut heeft geen stem in het maatschappelijke debat. Echter, de individuen aan de UGent hebben alle recht om zich hierin te mengen. Dit zowel voor als door de principes van academische vrijheid. Als kennisinstituut heeft de UGent ook de plicht wetenschappelijke ontwikkelingen te communiceren naar de maatschappij. 

UGent heeft niets te moeiten in de discussie zoals Palestina, ze heeft maar één prioriteit kwalitatief en relevant onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Er is te veel betutteling en er zijn te veel groepswerken, deadlines en permanente evaluatie. Bovendien zijn er ook te veel studierichtingen die niet afgestemd zijn op het academische niveau. Het niveau moet omhoog: UGent mag nooit een laagdrempelige weg naar een universitaire mastergraad zijn. 

Duurzaamheid moet te allen tijden en in elk departement altijd een belangrijke rol krijgen, voor studenten kan dit bijvoorbeeld door het gebruik van herbruikbaar materiaal via uitleendiensten voor verenigingen, raden of andere studenten. We kunnen ook het platform UGent Deelt meer promoten, een platform waarop cursusmaterialen worden gedeeld. Het is ook van belang dat de universiteit voortdurend inzicht heeft in maatschappelijke kwesties en hierover reflecteert op haar rol binnen deze context. 

Naast een kennisinstelling zou de UGent ook een voortrekker moeten zijn als innovatiehub. Verbetering is mogelijk door in tijden van besparing i.p.v. dingen uit te besteden aan derden (e.g. 'Denk Durven'-campagne) meer gebruik te maken van de interne expertise. Daarnaast moeten we studenten nauwer betrekken bij het oplossen van maatschappelijke uitdagingen via living labs en praktijkgericht onderzoek aan de universiteit. 

Met de financiële puinhoop die de UGent is dient de universiteit zich in de eerste plaats terug bezig te houden met het herwaarderen van het hoger onderwijs. Middelen dienen te worden herverdeeld door te besparen op randactiviteiten zodat studeren terug goedkoper kan worden. 

De UGent heeft een grote maatschappelijke invloed en dient hier omzichtig mee om te springen. Het is belangrijk om in dat opzicht steeds kritisch te blijven als onderwijsinstelling, maar ook om duidelijke standpunten in te nemen over belangrijke onderwerpen en daar ook naar te handelen. Denk maar aan duurzaamheid en innovatie, daar dient de universiteit mee te bouwen aan de maatschappij van morgen en doortastend te handelen. 

Wij zijn van mening dat de unief een bastion van vrije mening en kritisch denken moet blijven, en dit zonder overheidsinmenging. De UGent dient in onze samenleving een voortrekkersrol te spelen o.a. op het vlak van duurzaamheid en (logischerwijs) onderzoek aan te leveren dat duurzame ontwikkeling promoot. Mede door bovenstaande zaken dienen we als instelling ook kritisch te zijn t.o.v. de overheid i.v.m. onderfinanciering van het hoger onderwijs gezien de input naar de samenleving toe. 

Onze universiteit speelt een cruciale rol in het maatschappelijke debat. Elke dag verschijnen onze onderzoekers in de media om inzichten uit hun onderzoek te belichten of te kaderen. De nuance die ze geven, is vaak belangrijk voor politieke of maatschappelijke beslissingen die gemaakt worden. Zaken zoals politieke inmenging in agendasetting van onderzoekers is dus ongewenst. De universiteit is een onafhankelijke onderwijs- en onderzoeksinstelling die een maatschappelijke rol dient te vervullen.

 

0
Gemiddeld: 5 (1 stem)

Reactie toevoegen