Jeugdschepen Hafsa El-Bazioui: "Ik weet dat ik gesakker krijg als ik het opneem voor studenten"

Ze is nu bijna een jaar schepen in Gent. De eerste burger van studenten en zeer actief op sociale media. Schamper ging praten met schepen van jeugd Hafsa El-Bazioui over Gent en haar studenten.

Beelden Hannes Blockx

U bent sinds mei schepen van jeugd. Hoe ging dat tot nog toe?

"Goed, ik leef nog (lacht). Het is wel helemaal anders dan ik me had ingebeeld. Jeugd en studenten liggen mij nauw aan het hart. Het was eigenlijk mijn vraag om dat erbij te nemen. Gent is echt een wijze stad, en de grootste studentenstad van Vlaanderen. Er gebeurt ook al heel wat op vlak van jongeren- en studentenbeleid. We hebben nog werk, maar we hebben wel de fundamenten en structuren om dat samen met de studenten te doen. Ik ben niet iemand die enkel vanuit het stadhuis gaat bedenken wat ik voor de studenten zou kunnen doen. Het is wijs dat we veel studentenvertegenwoordigers hebben. Studenten zijn ook heel maatschappelijk betrokken. Niet enkel het thema, maar ook de manier waarop het beleid gebeurt, sprak mij aan."

U hebt redelijk wat bevoegdheden. Hoeveel procent van uw tijd gaat ongeveer naar 'studenten'?

"Ik heb verschillende agenda's, dus het is moeilijk om daar een percentage op te plakken. Ik heb wel gemerkt dat aan het begin en het einde van het academiejaar studenten een beetje de bovenhand nemen in mijn agenda. Eigenlijk is jeugd ook een beetje een transversaal beleidsthema. Ik werk niet enkel voor de studenten op het moment dat ik met studenten praat, maar even goed wanneer ik samenwerk met mijn collega's. Ik screen ook de agendapunten van andere schepenen om daar de stem van jongeren en studenten in mee te nemen."

"Ik werk niet enkel voor de studenten op het moment dat ik met studenten praat"

Een van de structuren van samenwerking met studenten is het StuGent-overleg. Wat hoop je daaruit te halen? 

"Ik was heel aangenaam verrast door mijn eerste kennismaking met StuGent in juni. Ik vond het zeer wijs dat de studenten dat sturen. Wij hebben een hele groep kritische studenten in onze stad die de weg naar mij weten te vinden. Ik herinner me nog heel goed een van de eerste thema's die op mijn bureau terechtkwam: het doopdecreet. Dat was op een moment dat we in andere steden heel wat problemen zagen opduiken. Maar toen ik daarover met studenten in overleg ging, zag ik hun maturiteit, verstand van zaken en verantwoordelijkheidsgevoel. Dat gaf mij wel een opgelucht gevoel. We kunnen op StuGent veel uitpraten. Naar mijn bezorgdheden wordt ook geluisterd en daar worden compromissen rond gemaakt of stappen rond gezet. Het gebeurt allemaal in cocreatie, en dat samenwerken vind ik de max."

"Omdat we in Gent als gelijkwaardigen met de studenten praten, kunnen we ook gewoon echt beleid voeren"

"Momenteel zijn  evenementen op het openbaar domein, bijvoorbeeld, een hot topic. Gent is een studentenstad, maar de druk op het openbaar domein is wel reëel. Sommige evenementen vinden plaats in wijken waar mensen wonen, en je hebt daar ook wel wat regels nodig. Daarom heb ik voorgesteld om een werkgroep op te richten om te zien wat comfortabel is voor de studenten en bij de stad, en wat er kan bij onze diensten. Het klinkt bijna als een buzzword, maar het gaat over inspraak. Zeker bij studenten vind ik dat belangrijk. Zij hebben namelijk geen vertegenwoordiging in de stad. Daarom vind ik dat StuGent goed werkt, omdat het op structurele verandering is geënt."     

Kan je de bedenkingen en visies van StuGent ook meenemen naar het college van burgemeester en schepenen? 

"Absoluut. En zelfs niet enkel in het college. Het helpt mij ook als persoon, zeker met de maatschappelijke bril die ik draag. We praten in Gent als gelijkwaardigen met de studenten, waardoor we ook echt beleid voeren. Door ons niet weg te steken in het stadhuis, maar ook effectief buiten te komen, voelen studenten zich ook erkend en gehoord. Dat is voor mij echt wel belangrijk."

De stad biedt studenten al best veel aan. Welke plannen heeft het stadsbestuur nog inzake studentenbeleid?

"De huidige problemen zijn helemaal nog niet opgelost. Zaken als mentaal welzijn en eenzaamheid proberen we op te lossen met de convenanten die we sluiten, zoals Overkop en Broei. We staan ook voor pittige financiële tijden als samenleving. Er zijn heel wat studenten die zich zorgen maken over de energiefactuur, of ze nog kunnen studeren en hoe ze alles zullen betalen. De maatschappelijke relevantie en de verantwoordelijkheid die wij als stad hebben om voor onze studenten te zorgen, neemt enkel toe. Over enkele jaren is Gent de Europese jongerenhoofdstad. Als grote studentenstad zijn de studenten daarin uiteraard heel belangrijk. Ik kijk uit naar de ideeën die bij studenten leven om Gent als studentenstad in de kijker te zetten."

"In een ideale wereld is er zelfs geen schepen van studentenbeleid"

"In een ideale wereld is er zelfs geen schepen van studentenbeleid. Daar hebben alle inwoners evenveel inspraak en rechten, maar dat is niet zo in de praktijk. Ik vind het belangrijk om een tegenstem te vormen tegen de negatieve framing van studenten. Het podium dat ik heb als schepen moet ik gebruiken om een positief signaal te geven."

Studenten zijn vaak geen inwoners, en hebben dus geen rechtstreekse vertegenwoordiging. Lukt het om in de stad voldoende rekening te houden met de studenten?

"Ik denk dat dat te maken heeft met de tijd die je als politicus neemt om de dingen uit te leggen. Zo heerst er heel wat spanning rond studentenhuisvesting of het feit dat studenten heel verspreid wonen. Dat laatste is wel uniek voor onze stad en zorgt ervoor dat studenten engagementen opnemen, maar wekt dus ook beroering. We moeten dat benoemen. Als ik dan met inwoners of Gentenaars babbel, vind ik het ook belangrijk om naar hen te luisteren. Ik heb ook de kracht om een stukje spanning weg te nemen. Ik geloof dat je dat kan ombuigen naar iets positiefs, een opportuniteit om in dialoog te gaan. Het beeld dat mensen hebben nuanceren en hen meenemen naar de andere kant, dat is ook mijn taak als schepen."

Studenten hebben soms het gevoel dat de Gentenaar hen liever kwijt dan rijk is. We zouden een overlast zijn. Aan de andere kant wil Gent een jonge, hippe stad zijn. Hoe staat het stadsbestuur tegenover dat spanningsveld? 

"Ik wil de verschillende kanten erkennen. Het is niet altijd rationeel, maar dat wil niet zeggen dat we moeten doen alsof het niet bestaat. We moeten ook blijven geloven in Gent als studentenstad. De laatste paar dagen van de zomer, toen ik door de stad fietste, dan voelde ik het studentenleven weer opleven. Ik kan dat gevoel niet omschrijven. De gezelligheid, de leutigheid: daar mogen we fier op zijn. Onze stad is vandaag zoals ze is dankzij onze studenten. Studenten die tijdens hun studies zoveel maatschappelijk engagement opnemen en zo een groot hart tonen voor de samenleving – ik zie het weinig anderen doen. Dat weegt voor mij veel meer door dan de spanning die er af en toe is tussen Gentenaars en studenten."

"Politiek was voor mij heel lang een soort black box."

Op Instagram deelt u vaak uw volledige dag van 's ochtends tot 's avonds. Op Twitter krijgt u vaak sterke reacties uit conservatieve hoek. Waarom de keuze om zo actief te zijn op sociale media?

"Politiek was voor mij heel lang een soort black box. Ik zag niet waar politici en schepenen mee bezig waren. Er zijn wel wat drempels om in het stadhuis te geraken. Je loopt daar niet zomaar binnen, wat jammer is, gezien dat eigenlijk het huis van iedereen is. Die drempels moeten omlaag. Mijn sociale media heb ik zelf in handen, dus is het wel makkelijk om te delen wat ik de hele dag doe. Bij veel politici merk ik ook een schroom voor bagger, extreemrechts en trollen. Dan zwijgen zij, en nemen ze bepaalde standpunten niet in. Ik weet dat ik gesakker krijg als ik het opneem voor studenten, maar het is belangrijk om dat tegengeluid te laten horen. Als ik het niet doe, wie dan wel? Sociale media gaat ook over democratie. We moeten onze rug rechten. Mij uitspreken is ook een vorm van rechtvaardigheid."

Nog geen stemmen

Reactie toevoegen