De kring met een quasi-monopolie op facultaire studentenvertegenwoordiging

Het rommelt in de facultaire studentenraad van de faculteit Economie en Bedrijfskunde. Eén studentenvereniging lijkt alles naar zich toe te trekken. Wat is er aan de hand?

De werking van Stuveco, de studentenraad van de faculteit Economie en Bedrijfskunde, lijkt niet volledig op wieltjes te lopen. Enkele bronnen binnen de faculteitsraad en facultaire commissies die anoniem wensen te blijven, stellen dat een van de twee facultaire kringen, de Vlaamse Economische Kring (VEK), van zijn leden zou verwachten dat deze in raden, commissies én het bestuur van Stuveco zouden zetelen. Niet vanwege een hart voor de studentendemocratie, maar met het oog op invloed bij de faculteit. Dit zou Stuveco weinig daadkrachtig maken.

Een insider getuigt

"In de faculteitsraad zetelen er voornamelijk VEK'ers. Mijn ervaring is dat ze nogal dominant zijn en vaak niet echt aanwezig in hun hoedanigheid als stuver." Het bestuur van Stuveco bestaat inderdaad voor 4/6de uit VEK-leden en bij de recente Stuververkiezingen was 2/3de van de kandidaten zittend praesidium bij de VEK. "Ze zijn ook de eerste om onverwittigd afwezig te zijn op vergaderingen. Bij Student Street Soccer waren alle VEK'ers afwezig, maar hebben ze dat niet laten weten." Het is moeilijk te meten of deze stuvers echt zo afwezig zijn als men beweert.

Naambekendheid boven stuverbekendheid

"Je merkt dat de VEK geen andere studenten bij het stuverschap wil betrekken. Ze maken zich als stuvers niet bekend bij de studenten", gaat de bron verder. Een korte navraag bij studenten bevestigde dat weinigen bekend waren met de werking van de studentenparticipatie in hun faculteit. "Dat zegt veel als je bedenkt hoe groot het bereik van de VEK is en welke impact ze zouden kunnen hebben." Een andere bron voegt toe: "Wat de initiatieven ook zijn, als ze niet in de agenda van de VEK passen, komen ze er niet door." De website van Stuveco is nagenoeg identiek aan die van de VEK. Stuveco vertoont nochtans beduidend minder online activiteit dan andere facultaire studentenraden. 

Ook hier is geen studentenparticipatie te zien ...

De dominantie van de VEK zou zelfs zo ver gaan dat andere studenten niet durven deelnemen. "Er zijn een aantal mensen binnen de faculteit waarvan ik weet dat ze zich niet kandidaat stellen omdat ze weten dat de VEK daar een stuk monopolie op houdt." De vraag is natuurlijk waarom een gewone vereniging zoveel invloed zou willen hebben in de facultaire studentenparticipatie. "Ik neem aan dat dat is om connecties met de faculteit te onderhouden", vertelt de bron. Toch bestaat er reeds een commissie waarin afgevaardigden van de facultaire kringen hun specifieke belangen kunnen vertegenwoordigen. 

De Vlaamse Economische Kring werd voorafgaand aan de publicatie van dit artikel om een reactie gevraagd op deze getuigenissen. Die kan u hieronder integraal lezen. 

Reactie VEK

We betreuren de beweringen die gemaakt worden in dit artikel. Er wordt o.a. gesteld dat wij geen anderen zouden willen betrekken in Stuveco. We vragen ons af waar dit vandaan komt en betreuren het feit dat Schamper zo’n aantijging meteen als waarheid zou aanvaarden en publiceren.

Ook de vraag waarom een 'gewone' studentenvereniging moeite zou steken in de facultaire studentenraad lijkt er me een die in de eerste plaats aan ons gesteld zou moeten worden.

Ten slotte wil ik graag benadrukken dat wij niet verwachten van onze leden dat zij zetelen in Stuveco of in de faculteitsraad. We moedigen participatie in de beide organen wel zeker aan, aangezien we achter het engagement staan om te discussiëren of te brainstormen over actuele problemen aan de faculteit.

– Joren Huysmans, VEK-preases

0
Gemiddeld: 1 (1 stem)

Reacties

Bericht: 
Als je die reputatie niet wil, moet je misschien stoppen met schachten/leden naar de StuvEco AV's te sturen puur om stemrecht te hebben en bestuursleden wegpesten die zich niet aligneren met de VEK.

Bericht: 
Een evolutie die de laatste 10+jaar dus blijkbaar enkel versterkt is... Jammer

Bericht: 
Het lijkt precies een verrassing te zijn dat een studentenvereniging, die een officiële kring is aan de desbetreffende faculteit, zich ook inzet op de studentenvertegenwoordiging. Er was een ‘neutrale’ voorzitter van stuveco die weliswaar zijn mandaat heeft stopgezet halverwege het eerste semester wegens een te zware druk. Als ik me niet vergis was de destijds benoemde voorzitter lid van de facultaire kring Moeder Lies, waarbij er tijdens de verkiezingen weinig tot geen stemmen tegen waren. Echter toen VEK-leden zich als enigen kandidaat stelden voor bepaalde functies binnenin de studentenvertegenwoordiging waren er opvallend veel stemmen tegen. Hierin kan dus niet de conclusie gemaakt worden dat de VEK een quasi-monopolie wilt aangaan, aangezien ze allen vóór de kandidaat stemden, die lid is van Moeder Lies. Dat er geen VEK'ers aanwezig waren op de stuver-vergaderingen tijdens Student Street Soccer is ook allesbehalve abnormaal. Volgens mij vergis je je in de voorbereiding die gepaard gaat bij de organisatie van een event dat bijna even groot is als Student Kick-Off. Er werd 4 dagen aan een stuk gewerkt van 8u 's ochtends tot 1u 's nachts, door enerzijds het VEK-praesidium en vrijwilligers, om de studenten te voorzien van één van de meest geliefde evenementen van het academiejaar. Dan heb ik het nog niet over de voorbereiding die eraan voorafging. Daarnaast valt nog te zeggen dat indien er geen VEK-leden zich gesteld hadden voor de desbetreffende posities, stuveco al ontbonden zou zijn door een tekort aan leden. En ook hier behouden de VEK-leden een neutrale positie binnenin de studentenvertegenwoordiging. De VEK zet zich in vóór de FEB-student, niet tegen.

Bericht: 
Als neutrale 'gewone' student, nu inmiddels vijfde jaar aan de FEB, is Stuveco wel echt erop vooruitgegaan. Het lijkt mij dat het VEK (en Moeder Lies) echt de Stuveco vooruit trekken. Ik ben blij dat zij zich wel willen engageren als studentenvertegenwoordigers, ik herinner me een vorig Schamper artikel over schrijnend tekort aan studentenvertegenwoordigers? Zonder het VEK was het aan onze faculteit wellicht al lang om zeep.

Reactie toevoegen