Reactie VEK

We betreuren de beweringen die gemaakt worden in dit artikel. Er wordt o.a. gesteld dat wij geen anderen zouden willen betrekken in Stuveco. We vragen ons af waar dit vandaan komt en betreuren het feit dat Schamper zo’n aantijging meteen als waarheid zou aanvaarden en publiceren.

Ook de vraag waarom een 'gewone' studentenvereniging moeite zou steken in de facultaire studentenraad lijkt er me een die in de eerste plaats aan ons gesteld zou moeten worden.

Ten slotte wil ik graag benadrukken dat wij niet verwachten van onze leden dat zij zetelen in Stuveco of in de faculteitsraad. We moedigen participatie in de beide organen wel zeker aan, aangezien we achter het engagement staan om te discussiëren of te brainstormen over actuele problemen aan de faculteit.

– Joren Huysmans, VEK-preases