Kerk en seksleven

Het christelijke geloof houdt er de reputatie op na nogal preuts te zijn. Bij deze geven wij u, de gehoorzame christen, een handige samenvatting over wat het geloof toestaat zodat u vrij van zonden uw seksuele escapades kan aanvatten.

Father, what is the church's attitude towards fellatio? Fellatio, een archaïsche, Latijnse kerkterm voor wat beeldig als 'pijpen' wordt omschreven in de volksmond, letterlijk en figuurlijk. De kerk is een meester in het verpakken van onzedig taalgebruik met woorden die je oma in de mond zou nemen. Hier is een repliek, opdat vele vrome lustbelevers op een verstaanbare manier geloofsveilig de liefde kunnen bedrijven. De Bijbel stelt namelijk dat seks een cadeau is van de echtgenoot voor de echtgenote binnen de banden van een eervol huwelijk. God de Vader hanteert drie basisregels wat betreft de daad. Ten eerste worden huwelijkspartners één lichaam door middel van seks (Genesis 2:24). Ten tweede zijn zulke handelingen noodzakelijk om de creatie van God af te maken en uzelf te vermenigvuldigen (Genesis 1:28). Daarnaast is het ook een symbool van eenheid tussen Christus en de Kerk (Efeziërs 5:31-32). 

Op excursie in de Bijbel

U kan opmerken dat deze regels nu niet bepaald veel informatie verschaffen in verband met uw hoogstwaarschijnlijk iets gedetailleerdere vragen omtrent seks. Het is dan ook nodig om in de jungle van Bijbelverzen vlijtig met uw hakmes de nonsens van de bruikbare informatie te scheiden. Als u deze excursie correct uitvoert, zal u opmerken dat onze almachtige Vader eigenlijk best wel nog chill is.

Het enige ietwat frustrerende puntje is dat je getrouwd moet zijn om seks te mogen hebben

In de Bijbel staat immers dat onze Homie seksueel verlangen volkomen begrijpt en dat het genieten van seksuele pleziertjes past binnen de creatieve aard van de schepping. Het enige ietwat frustrerende puntje is dat je getrouwd moet zijn om seks te mogen hebben. Rep u dus snel naar de dichtstbijzijnde kapel met uw lief zodat u vrij van zonden uw christelijke seksleven kan aanvatten. Derden zijn ook niet toegelaten in het huwelijksbed, met uitzondering van een ménage à trois onder de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Anders kan u zich verwachten aan een eeuwig brandend hellevuur wanneer u voorgoed de ogen sluit. 

Procreatie vs. sodomie

Maar de ene groep christenen is natuurlijk de andere niet. Dat hebben ze wel duidelijk gemaakt door elkaar eeuwenlang af te slachten. Protestante internetgeleerden lijken vaak meer toe te laten op seksueel vlak. Aangezien zij enkel de Bijbel als inspiratiebron gebruiken, laten de vage passages daarin ruimte voor wat (seks)speling. Katholieken zijn daarentegen iets minder kinky. Zij erkennen immers ook andere gezagsbronnen buiten de Bijbel. Kuise kerkvaders als Augustinus en collega's kanten zich al van oudsher tegen alle seks die niet specifiek gericht is op het verwekken van kinderen. Vaak werd dit aangeduid als 'sodomie': een parapluterm voor homoseksualiteit, dierenseks, en ook orale en anale seks tussen mannen en vrouwen. 

Vermoedelijk is celibataire kerkelijken het concept soixante-neuf ontglipt

Daarnaast is het ook van belang dat er altijd wederzijdse toestemming is. Behalve als je partner onder de vijf jaar oud is: dan mag het gewoon. Het genot van beide levensgezellen is een verplichting. Daarom wordt eenzijdig geslachtsverkeer met maar één 'voelende' partij, zoals orale seks, niet getolereerd. Vermoedelijk is celibataire kerkelijken het concept soixante-neuf ontglipt. Deze revolutionaire uitvinding zou hun gewetensconflict voorgoed oplossen.

0
Gemiddeld: 3 (2 stemmen)

Reacties

Bericht: 
Stompzinnig stukje. Zoals gewoonlijk.

Reactie toevoegen