OPINIE: "Jammer dat KVHV grotendeels buiten schot blijft"

In 2019 schorste het Politiek en Filosofisch Konvent (PFK) KVHV voor twee maanden nadat het de lezing door Jeff Hoeyberghs organiseerde. De voorzitters van enkele PFK-verenigingen reageren nu op het vonnis en op de houding van het KVHV. Het betreft voor alle duidelijkheid geen gezamenlijk statement.

 

We kunnen niet anders dan stellen dat de uitspraak van de rechter, op basis van o.a. de huidige seksismewet en ook een reeks nieuwe elementen uit het vonnis, gegrond is. Voor velen is dit een broodnodig signaal. De uitspraken van Hoeyberghs zijn walgelijk en totaal in strijd met de waarden die wij met CDS Gent aanhangen. We betreuren ook nog steeds dat onze collega's van KVHV-Gent de man een forum hebben gegeven. De ideeën die Hoeyberghs vertolkt, staan immers haaks op de christelijke waarden die wij met elkaar delen. We zien met lede ogen aan hoe een ranzige vent als Hoeyberghs in sommige kringen vervelt tot een martelaar van het vrije woord. Dit doet bij ons ook vraag rijzen of een dergelijke veroordeling, met gevangenisstraf dé oplossing is. Martelaren verliezen geen aanhang, die krijgen extra mensen achter zich …

De geschiedenis leert ons dat het eigen is aan samenlevingen die op losse schroeven staan, om ideeën met repressie, eerder dan met debat te lijf te gaan. Wij zijn voorstanders van het gesprek, met woord en tegenwoord. Dat is de meest duurzame oplossing.

Voorzitter Christen Democratische Studenten, Sam Van den Sompel

 

 

Jong Groen StuGent is opgelucht met het sterke signaal dat de vrouwonvriendelijkheid en haatspraak van Hoeyberghs niet wordt getolereerd. Wij zijn echter teleurgesteld dat de extreemrechtse studentenvereniging KVHV grotendeels buiten schot blijft. Een platform bieden aan haatspraak is ook strafbaar. Ten minste zijn excuses van de organisatoren aan hun vrouwelijke medestudenten aan de orde. Na afloop van de 'lezing', verkondigde hun praeses echter dat ze zich niet zouden verontschuldigen omdat er "voldoende ruimte was voor debat". Bij Jong Groen zijn we er nog altijd van overtuigd dat respect voor elkaars persoon dé basisvoorwaarde is om met elkaar in gesprek te gaan. Als KVHV dat respect niet wil tonen, zou er voor hen geen plaats mogen zijn aan de UGent.

In 2014 ging de antiseksismewet in, die Jeff Hoeyberghs heeft geschonden. Deze verbiedt immers iemand wegens zijn geslacht te minachten of deze als minderwaardig te beschouwen.

Voorzitter Jong Groen StuGent, Augustijn Van Rode

 

 

In 'De open samenleving en haar vijanden' beschrijft Karl Popper de paradox van tolerantie. Tolerantie eindigt immers bij het tolereren van machtige intoleranten. Het recht op vrijheid van meningsuiting dient allerminst om extreme meningen te beschermen, maar om vrij kritiek op de overheid te kunnen uiten. Het recht op vrije meningsuiting, vervat in art. 10 Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (hierna: EVRM), kan aan beperkingen en sancties worden onderworpen (art. 10, §2 EVRM) en het is verboden misbruik te maken van dit recht (art. 17 EVRM).

In lijn hiermee zette staatssecretaris Mahdi dit jaar een Turkse imam het land uit omdat die vond dat homoseksualiteit tot ‘ziekte en verval’ leidt. Hierbij is het belangrijk dat deze personen vanuit een machtspositie spreken. Dat we dit al moeten schrijven, bewijst de relatieve macht van Hoeyberghs. 

Het Europees Hof van de Rechten van de Mens maakte reeds langer de grenzen van de vrije meningsuiting duidelijk: haatspraak valt niet onder de bescherming van vrije meningsuiting. Zo besliste het Hof ook dat Belkacem, welbekend van 'Sharia4Belgium', zich niet op het recht op vrije meningsuiting kon beroepen en zijn veroordeling voor aanzet tot discriminatie, haat en geweld terecht was.

Vanuit Minos Gent zijn wij dan ook tevreden dat de uitspraken van Jeff Hoeyberghs veroordeeld zijn, zodat het duidelijk is dat deze niet in onze Europese samenleving thuishoren. Over de strafmaat moet de nationale wetgever zich uitspreken, daarover nemen wij geen standpunt in.

Voorzitter Minos, Tatjana Logie

 

 

De uitspraak tegen Jeff Hoeyberghs is samen met de veroordeling van Bart De Pauw een belangrijk signaal dat seksisme niet langer getolereerd wordt, maar actief bestreden moet worden. Zonder de massale publieke verontwaardiging, de actievoerders en befaamde video van Campagne ROSA, zou deze veroordeling er nooit gekomen zijn, actievoeren loont dus. Deze veroordeling betekent dat ook een rechter de vele actievoerders gelijk geeft over het feit dat het KVHV meehielp met het organiseren van strafbare feiten, en dat dan nog wel met subsidies van de UGent. Toch blijft KVHV buiten schot. De extreemrechtse studentenclub kwam ervan af met een heel korte schorsing op initiatief van het PFK en is vandaag nog steeds een erkende vereniging aan de UGent. Het universiteitsbestuur zelf nam geen enkele maatregel, terwijl het in haar gebouwen was dat de strafbare feiten zich afgespeeld hebben. 

Actief Linkse Studenten en Campagne ROSA zijn dan ook heel duidelijk dat de veroordeling van Hoeyberghs niet voldoende is. We eisen een uitsluiting van het KVHV. Niet langer mogen studenten toelaten dat subsidies, universiteitsgebouwen of andere infrastructuur misbruikt worden voor het verspreiden van extreemrechtse ideeën, racisme, seksisme en andere discriminatie! KVHV kiest bewust voor haar extreemrechtse haat en verdeel- en heerspropaganda. Zolang de tekorten in de maatschappij, onder andere op vlak van gezondheidszorg, welzijn of armoede, niet prioritair zijn boven de winsten van een klein groepje ultrarijken zal deze zelfverklaarde elite racisme, seksisme, LGBTQIA+fobie, enzovoort blijven promoten om de aandacht af te leiden van de tekorten en ongelijkheid. Twijfel daarom niet om vandaag nog aan te sluiten bij Campagne ROSA via onze website. Onze strijd is nog niet voorbij!

Voorzitter Actief Linkse Studenten, Mai Vermeulen

 

 

Wij als vereniging willen aan die man eigenlijk geen woorden meer vuilmaken. Laten we wel helder zijn, we mogen nooit vergeten dat KVHV zichzelf die dag heeft geprofileerd als vereniging die walgelijk expliciet seksistisch gedrag heeft toegejuicht en uitgedragen zonder weerwoord. Wat we ook een schande vinden, is het feit dat de reactie van het PFK een karige schorsing was van twee maanden. Voor ons part lagen ze buiten. Waarom UGent een vereniging die seksisme promoot blijft subsidiëren, is onbegrijpelijk.

De wansmakelijkheid die het KVHV in zijn geschiedenis en het heden tentoonspreidt, blijft verbazen. We vragen ons af wat er moet gebeuren voordat de maat bij de andere PFK-verenigingen vol is. Strafbaar, weerzinwekkend en respectloos gedrag hoort nergens thuis. Zeker niet aan onze universiteit.

’T Zal Wel Gaan, Wouter Antheunis

De andere verenigingen van het PFK wensten niet te reageren om uiteenlopende redenen.

Comac en JongSocialisten raakten het niet eens over een gezamelijk statement.

Jong N-VA wil geen reactie geven.

NSV! reageerde niet op de vraag.

Zaytouna wenste niet te reageren.

UNYA Gent had geen tijd om te reageren.

LVSV beperkt zich tot "geen commentaar", en "geen commentaar" bij het "geen commentaar".

0
Gemiddeld: 5 (2 stemmen)

Reacties

Bericht: 
Gelijk wat je vind over die man zijn mening, een veroordeling is erover. Dit is niets meer dan wat extra zure metingen over een studentenvereniging die meer bereikt dan al de andere van het PFK tesamen.

Reactie toevoegen