Waarom mag jij wel op Erasmus en ik niet?

De coronapandemie heeft een nieuw slachtoffer geëist: de buitenlandse uitwisselingen. Waarom kunnen ze niet doorgaan? Hoe zullen uitwisselingen er in de toekomst uitzien? En waarom lopen er toch buitenlandse studenten rond in Gent?

 

Corona stak een stokje voor de buitenlandse plannen van veel Gentse studenten. De meeste uitwisselingen in het eerste semester werden afgelopen academiejaar al geannuleerd. Maar welke criteria hanteert de Afdeling Internationalisering aan de UGent om te bepalen of uitwisselingen al dan niet kunnen doorgaan? Het antwoord op die vraag is drieledig, vertelt Geneviève Cochez, hoofd van de Afdeling Internationalisering: "Ten eerste mag er geen negatief reisadvies van de FOD Buitenlandse Zaken zijn. Ook mogen er in het land van bestemming niet te veel maatregelen bestaan die het dagelijkse leven beperken. Als laatste moet het zinvol zijn dat de student fysiek aanwezig is aan de gastinstelling. Die voorwaarden golden ook al in pre-coronatijden." We spreken overigens niet toevallig over 'uitwisselingen' in plaats van 'Erasmus', want die term dekt enkel de uitwisselingen die gebeuren onder het Erasmus+-programma van de Europese Unie.

Tell me why

Door de coronamaatregelen waren geen van de criteria vervuld en omdat de UGent de druk op gezondheidssystemen in binnen- en buitenland ook niet wilde vergroten, gingen de uitwisselingen in het eerste semester niet door. De universiteit gaf studenten echter wel de mogelijkheid zich te registreren om in het tweede semester alsnog te vertrekken naar verre oorden. "We wisten dat het moeilijk zou worden," reageert Cochez, "maar we weten dat een uitwisseling een echte meerwaarde biedt. Toen we dat aanbod deden in juli, kleurde de kaart van Europa ook nog groen of oranje, dus we hadden eigenlijk nog hoop." Toen later bleek dat de kaarten van Buitenlandse Zaken vijftig tinten donkerrood kleurden, werden ook de uitwisselingen in het tweede semester geschrapt. De afdeling hoopt dat tegen het eerste semester van 2021-2022 de drie voorwaarden op de meeste plaatsen weer vervuld zullen zijn, zodat studenten dan weer normaal op uitwisseling kunnen.

Toch zijn er studenten die nu in het buitenland verblijven. Hoe kan dat? "De studenten die nu op uitwisseling zijn, vertrokken kort na de initieel positieve berichten in juli", antwoordt Cochez. "Bovendien geldt dit verbod ook enkel voor uitwisselingen van een volledig semester. Bij stages, onderzoek voor een masterproef of veldwerk wordt de maand voor het vertrek gekeken of de situatie het toelaat." 

"In het tweede semester geen buitenlandse studenten meer in Gent"

Velen vragen zich ook af waarom er dan wel buitenlandse studenten in Gent rondlopen. De verklaring is eenvoudig, volgens Cochez: "De uitwisselingsstudenten in Gent verblijven hier al vaak sinds september, toen de situatie helemaal anders was. Zij mogen het semester hier afmaken. Wel hebben we al beslist dat er in het tweede semester geen buitenlandse studenten meer naar Gent zullen komen."

Na regen komt zonneschijn

De Afdeling Internationalisering toont begrip voor de ontgoocheling van de studenten die zich een semester in het buitenland door de neus geboord zagen worden. "We willen de aparte opleidingen ook blijven ondersteunen bij de zoektocht naar alternatieven. Op korte termijn zal dat online zijn, later kunnen we kijken naar fysieke mogelijkheden. Dat laatste is trouwens ook na de studies mogelijk. Op die alternatieve vormen van uitwisseling willen we ook in de toekomst meer gaan inzetten. We denken dan aan online uitwisselingen of online gezamenlijk en internationaal leren." Ook rector Rik Van de Walle vindt het erg spijtig dat de uitwisselingen niet kunnen plaatsvinden: "Wanneer we niet vrij kunnen bewegen, andere mensen niet van nabij kunnen ontmoeten en niet kunnen reizen, dan missen we dat enorm."

"Hopelijk zien we op lange termijn toch ook een positief effect"

De voorbije maanden waren voor de afdeling en iedereen die ermee samenwerkt heel intensief, voegt Cochez toe: "Iedereen gaf het beste van zichzelf. We gaven studenten advies om terug te keren naar hun thuisland of uit hun uitwisselingsland, hoe dicht of ver dat ook was. We regelden een eerlijke tegemoetkoming voor kosten die studenten gemaakt hadden en kwamen met oplossingen voor huisvesting en examens." Daar stopte het echter niet: "We begeleidden en verwelkomden internationale studenten persoonlijk, zetten een testsysteem op poten en gaven advies aan studenten die nog moesten vertrekken. Het was en is nog altijd belastend, maar het biedt ook kansen op nauwere samenwerking of andere manieren om alles aan te pakken."

"Hopelijk zien we op lange termijn toch ook een positief effect van deze crisis, want ook achter deze donkere wolken hopen we dat de zon schijnt", besluit Cochez.

 
0
Gemiddeld: 1 (1 stem)

Reactie toevoegen