"Er werd ons al gezegd: 'Je wordt stuver op een heel interessant moment'"

Interview met de nieuwe RvB-stuvers

Deze maand stonden de studentenvertegenwoordigers in de Raad van Bestuur (RvB) hun zitjes af aan een nieuwe lichting. Cathérine Smets, Floris Coenders en Anton Schelfaut mogen de komende twee jaar de studentenbelangen verdedigen in het hoogste orgaan van UGent.

Smets, Coenders en Schelfaut werden eind vorig academiejaar verkozen als de vertegenwoordigers voor studenten (kortweg 'stuvers') in de Raad van Bestuur. Ze waren de enige drie kandidaten voor vier beschikbare zitjes. Wij vroegen hen naar hun mening en ervaringen tot nog toe. 

De bezorgdheden van de studenten

Jullie hebben nu twee RvB-vergaderingen achter de rug. Hoe zijn die verlopen?

Coenders: "De eerste stelde op zich niet zoveel voor. Die was op twintig minuten afgerond. De tweede vond ik wel plezant, maar het was een rustige."

"Stuvers worden vaak meteen in lopende dossiers gegooid"
– Floris Coenders

Schelfaut: "Behalve de verkiezing van Geert Bourgeois (als nieuwe RvB-voorzitter, red.), waren de dossiers vooral uitlopers van vorig jaar."

Coenders: "Je merkt dat dossiers over vier jaar getrokken worden, dat is de normale lengte van een mandaat in de RvB. Stuvers worden vaak meteen in lopende dossiers gegooid. Er werd ons al gezegd: 'Je wordt stuver op een heel interessant moment. Er worden nu veel nieuwe dossiers opgestart.' We hebben in onze eerste vergaderingen twee tussenkomsten gedaan, dat was een toffe ervaring."

Floris Coenders

Waarover gingen die tussenkomsten?

Coenders: "Over de benoeming van Geert Bourgeois. Onze mening was dat hij het juiste profiel en ervaring heeft om voorzitter te worden, maar dat we van studenten bepaalde bezorgdheden hebben gehoord. Hij heeft een actief politiek mandaat. Is dat een good practice naar de toekomst toe? Ten tweede zit hij als Europarlementslid in de fractie van de extreemrechtse Italiaanse politica Giorgia Meloni en de Poolse regeringspartij PiS, die anti-LGBT-zones invoert. Dat roept voor heel wat studenten vragen op."

"Die verkiezingen vorig jaar vielen op een heel ongelukkig moment"
– Cathérine Smets

Schelfaut: "Het is wel belangrijk om te benadrukken dat je hem niet kan vereenzelvigen met die fractie. Je voelt toch ook dat N-VA een beetje worstelt met dat lidmaatschap."

Tijdens de vorige stuververkiezingen waren er in veel organen onvoldoende kandidaten om alle zetels te vullen. Aan wat ligt dat volgens jullie?

Smets: "Die verkiezingen vorig jaar vielen op een heel ongelukkig moment. De stuvergemeenschap is de afgelopen maand sterk gegroeid. De facultaire studentenraden vinden enorm veel studenten. Zelfs eerstebachelorstudenten die nog niet eens les hebben gehad, melden zich al aan om gecoöpteerd te worden in de faculteitsraad, om in een commissie te zetelen of om jaarverantwoordelijke te worden."

"We zien overal dat er handen tekort zijn, mensen die niet meer bereid zijn om een onbaatzuchtig engagement aan te gaan"
– Anton Schelfaut

Coenders: "Ik merk overal dat er een soort 'post-corona whiplash' is geweest. Je kunt zeggen dat er niet genoeg reclame is gemaakt voor de verkiezingen, maar het is een enorm zware periode geweest voor iedereen die een mandaat heeft opgenomen in coronatijden. Door die periode denken mensen heel goed na over wat ze gaan doen en zijn ze bang om te veel hooi op hun vork te nemen."

Schelfaut: "Los daarvan denk ik dat dat een breder maatschappelijk probleem is. Dat beperkt zich zeker niet tot UGent. We zien overal dat er handen tekort zijn, mensen die niet meer bereid zijn om een onbaatzuchtig engagement aan te gaan."

Jullie hebben nu verschillende mensen gecoöpteerd. In hoeverre is dat democratisch? Normaal gezien worden stuvers verkozen.

Catherine Smets

Coenders: "Ik vind dat eigenlijk perfect democratisch."

Schelfaut: "Het gebeurt allemaal ook in onderling overleg natuurlijk."

Smets: "Ja, en de coöptaties worden altijd voorgedragen door studenten die wél rechtstreeks verkozen zijn."

Schelfaut: "We hebben dat ook gewoon zeer professioneel aangepakt. Iedereen heeft de kans gekregen om zijn cv en motivatiebrief in te sturen. We hebben hen individueel uitgenodigd voor een gesprek. Ik denk dat wij echt niet meer hadden kunnen doen."

Coenders: "De beste oplossing zou zijn om een nieuwe verkiezing uit te schrijven, maar dat is praktisch gewoon niet haalbaar."

Grensoverschrijdend gedrag en lesopnames

Welke thema's willen jullie de komende twee jaar op de agenda zetten?

Coenders: "De schandalen over grensoverschrijdend gedrag aan de universiteit waren schrijnend. Het is aangenaam om te zien dat UGent er echt mee aan de slag gaat. Er zijn enorm veel werkgroepen opgericht en er zijn experten uitgenodigd. Die werkgroepen zijn nu hard bezig met een nieuw systeem waarbij we actief nadenken over hoe we de drempels voor meldingen kunnen weghalen. Ik vind het heel fijn om te zien dat de instelling bezig is om die procedures in orde te maken. Ik zit in de werkgroep Sanctionering, en ik heb echt het gevoel dat er naar mij geluisterd wordt, dat we impact hebben. Welke procedure er uiteindelijk ook uitkomt, ze zal beter zijn dan de vorige. De wil is er om er iets eerlijks en beschermends van te maken, zowel bij de rector en de vicerector, als bij de proffen die met de procedure bezig zijn."

"De wil is er om er iets eerlijks en beschermends van te maken, zowel bij de rector en de vicerector, als bij de proffen die met de procedure bezig zijn"
– Floris Coenders

Smets: "Het draait ook om preventie. Daar wordt binnenkort een nieuwe werkgroep over opgestart. Die zal zich focussen op 'active bystander'-training voor iedereen. Iets wat ik ook altijd in de werkgroep Detectie naar voren heb geschoven, is: 'Elke UGent'er is op zich een aanspreekpunt om iets over grensoverschrijdend gedrag te melden.' Onderwerpen die mij altijd hebben aanbelangd, zijn lesopnames en digitale toepassingen. Blend@ugent is nu een ding geworden, dus we blijven daar enorm fel mee bezig. Vermoedelijk zal het daar ook in de RvB nog over gaan. Dit jaar hopelijk, en anders in de komende twee jaar."

Schelfaut: "Ik vrees dat de actualiteit ons daar wel toe zal nopen: de coronacijfers zijn weer aan het stijgen, de energiecrisis bestaat. Een blended leermethode kan dus zeker een goede manier zijn om die kost toch een beetje te drukken. Op dat vlak denk ik dat de rector een beetje zal moeten terugkomen op wat hij verteld heeft in zijn openingsrede."

"De grote angst van de rector is dat studenten niet meer terug naar de campus zouden komen"
– Cathérine Smets

Smets: "De grote angst van de rector is dat studenten niet meer terug naar de campus zouden komen. Ik denk als je 's middags eens in de Brug op stap gaat, je met zekerheid kan zeggen dat studenten de weg naar hun campus hebben teruggevonden. De angst van de rector dat lesopnames studenten weghouden, was een beetje onnodig. Vorig jaar was die terecht, maar studenten merken nu wel dat naar de campus gaan echt zijn meerwaarde heeft."

Zal de rector op dat vlak bijdraaien?

Smets: "Hoe jammer ik het ook vind, denk ik niet dat deze rector zal beslissen om alle hoorcolleges verplicht op te nemen. Anderzijds, en dat moet de rector ook erkennen, hebben we stijgende studentenaantallen. Er zijn studentengroepen van meer dan duizend studenten in een modeltrajectjaar. Er is geen énkele aula aan onze unief die zo'n groep kan huisvesten. Lesopnames zijn dus gewoon nodig voor die soorten groepen."

Coenders: "De vraag is: willen we terug naar hoe het was? Want we hebben gemerkt dat volledig digitaal onderwijs lege aula's oplevert en de resultaten er niet supergoed onder geboerd hebben. Blend@ugent is niet een verhaal van alles opnemen. Digitaal onderwijs is meer dan 'we gaan er een camera op zetten en dan trek je uw plan.' Het gaat over innovatief omgaan met de online opties die bestaan, die gebaseerd zijn op wetenschap en die het onderwijs kwalitatiever maken."

"De vraag is: willen we terug naar hoe het was?"
– Floris Coenders

Smets: "'De Universiteit is geen online universiteit en zal dat ook nooit zijn.' Dat zijn de woorden van de rector en ik ben er ook van overtuigd dat dat nu en binnen de komende twintig jaar zo zal blijven. Maar we kunnen de digitale invloed in ons onderwijs niet negeren en we kunnen die tools maar beter op een goede manier gebruiken. Ik weet dat bepaalde mensen twijfelen aan de pedagogische meerwaarde van een lesopname, maar door ze op een goede manier in te zetten en door studenten ook aan te leren hoe ze op een goede manier te gebruiken, krijgen opnames wél een pedagogische meerwaarde. Daar zal ik ook altijd voor pleiten: deftige studietips over hoe je met lesopnames omgaat."

Meer studentenpsychologen?

Mentaal welzijn bij studenten was de voorbije jaren een heet hangijzer. Deugt de aanpak van de universiteit?

Smets: "Er is een tekort aan studentenpsychologen aan onze universiteit. In Antwerpen zijn er veel minder studenten, maar zo veel meer studentenpsychologen. Er is aan onze universiteit werk aan de winkel. Ook daarover wordt binnenkort een nieuwe werkgroep opgestart. Door in te zetten op preventie en bepaalde taboes te doorbreken, maar ook met het oog op de weerbaarheid bij studenten gaat het hopelijk al in de goede richting. Voor de rest moeten we blijven pleiten voor meer studentenpsychologen."

Anton Schelfaut

Coenders: "Het aantal studentenpsychologen is echt een non-issue, iedereen is het eens dat er te weinig zijn. Wat vaak door UGent als tegenargument wordt aangehaald, is: 'Wij werken samen met de privé. Wij hebben de connecties en kunnen ze laten doorvloeien.' Het probleem met de privémarkt is de wachtrijen. Er willen heel veel mensen naar een psycholoog of therapeut gaan. Wij zullen ook niet tevreden zijn als er drie voltijdse studentenpsychologen bijkomen. Want dan is het probleem niet opgelost. De problematieken spelen zich af voordat je naar een studentenpsycholoog kunt gaan. Er bestaan al mooie initiatieven. Epione (chatlijn door en voor studenten, red.) heeft recent duizenden euro's gekregen om haar werking uit te breiden. De groepsgesprekken die er zijn aan UGent zijn blijkbaar echt populair. Als er meer studentenpsychologen zijn, kunnen er misschien meer groepsgesprekken worden opgestart en kunnen we meer studenten helpen."

"Volgens mij is er eerder een tekort aan psychologen in het algemeen, en niet per se aan studentenpsychologen."
– Anton Schelfaut

Schelfaut: "Volgens mij is er toch eerder een tekort aan psychologen in het algemeen, en niet per se aan studentenpsychologen. Dan is de vraag: gaan we als overheid de studentenpsychologen subsidiëren? Want dat vergt eigenlijk twee stappen: via UGent naar de psychologen. Of gaan we als overheid gewoon rechtstreeks psychologen subsidiëren? Ik denk dat dat laatste een betere optie is."

Coenders: "De realiteit is dat je veel studenten hebt aan UGent die psychologische problemen ervaren of bepaalde kwetsbaarheden hebben die veroorzaakt worden door hun studie. De kernzin die ik altijd in mijn hoofd heb is 'potje breken, potje betalen'. Dat klinkt misschien wat vreemd, maar uiteindelijk zijn er veel studenten die gebroken worden door hun studie. Ik geloof wel dat dat onze verantwoordelijkheid is."

Nog geen stemmen

Reactie toevoegen