"Het wielrennen liep (een beetje) achter op zijn tijd"

Mireille Mostaert, doctor in de Gezondheidswetenschappen, ontwikkelde een testbatterij waarmee het makkelijker wordt om te voorspellen welke jeugdrenners zullen doorgroeien naar de wielertop.

Een testbatterij is voor alle duidelijkheid geen eufemisme voor 'fiets met elektrisch motortje', maar een hele reeks tests waaraan jonge coureurs onderworpen worden om een idee te krijgen van hun potentieel.

Wat werd er concreet getest?

"Er waren twee luiken: de testbatterij en wedstrijdresultaten. Een eerste deel van de testbatterij waren de antropometrische metingen. Dat zijn lichaamsmetingen: lengte, gewicht, zithoogte, enzovoort. Dat gebeurt deels om de maturiteit te berekenen, om te kijken waar de renners zitten in de puberteit. Daarnaast heb je motorische tests. Daarbij wandelen de jongeren onder andere achterwaarts op een balk, om hun evenwicht te meten. Verder zijn fysieke tests zoals ver- en hoogspringen, een sprinttest en een klassieke bieptest. Tot slot heb je nog sportspecifieke testjes, zoals een maximalecadanstest en een test op een BMX-fiets.

Dan keken we in welke mate die testbatterij prestaties kon voorspellen. Bij de 12- tot 14-jarigen bleek dat vooral die motorische tests een voorspellende waarde hadden voor prestaties tot twee of drie jaar in de toekomst, maar dat het daarna wegebt. Daarom gingen we kijken naar de wedstrijdresultaten zelf. Dan bleek dat die onder de 15 jaar weinig voorspellende waarde hadden en dat op jongere leeftijd aan competitie doen geen prioriteit hoeft te zijn."

Bestaat een dergelijke testbatterij ook voor andere sporten?

"Deze testbatterij is bekend en veelgebruikt. Ze werd vroeger al toegepast in andere sporttakken; de balsporten, racketsporten, gevechtssporten, enzovoort. Het nut ervan was ook al bewezen."

"We nemen ook altijd de visie van de coach mee"

Liep het wielrennen dan een beetje achter op zijn tijd in dat opzicht?

"Ja, maar anderzijds heerste binnen het wielrennen ook de idee dat fysiologische testen kunnen voorspellen wie er goed wordt en wie niet. Daarom werd er niet gezocht naar methodes om de prestaties en het potentieel in kaart te brengen."

Waarin verschillen de voorspellingen van de testbatterij van die van de fysiologische tests?

"Fysiologische tests zijn wel bruikbaar om binnen eenzelfde leeftijdsgroep de betere van de mindere renners te onderscheiden, maar veel minder om de prestatie te voorspellen over langere tijd. Net die prestatie kan de testbatterij wel gaan voorspellen, maar ook die werkt maar in beperkte mate. Eigenlijk is er een combinatie van psychologische en cognitieve testen nodig, die ook een goede aanvulling zouden zijn op het geheel. Hoe completer het pakket, des te beter je zicht op het potentieel van de atleet."

Is de kans dat renners tijdens de tests onder de radar blijven en daardoor te laag worden ingeschat beperkt?

"Normaal wel, want we bepalen nooit op basis van alleen de testbatterij of iemand in een bepaald project wordt opgenomen. We nemen ook altijd de visie van de coach mee, zo hebben wij een completer beeld. Soms onderschatten coaches ook het potentieel van een renner en dan kunnen wij aanmoedigen om die persoon toch mee te nemen en te kijken hoe die fysiek evolueert. Het betreft dus een wisselwerking tussen de coach en de testbatterij. Ze versterken elkaar."

Nog geen stemmen

Reactie toevoegen