Geen educatie zonder representatie

Binnenkort zijn het verkiezingen voor de studentenvertegenwoordigers en is het tijd om nieuwe leden voor de Raad van Bestuur (RvB) en de Sociale Raad (SoRa) te kiezen. Wat doen ze daar in die raden? En heeft dat eigenlijk wel zin?

De RvB is een van de belangrijkste organen aan onze universiteit. Daar wordt beslist welke koers de universiteit vaart, waar ze subsidies aan uitgeeft, en belangrijker: waarop er wordt bespaard. In die raad zitten vertegenwoordigers van het proffenkorps aan alle faculteiten (ZAP), het technisch en assisterend academisch personeel (ATP en AAP), een tiental externe specialisten, en naast een aantal directeurs, een voorzitter en ondervoorzitter, ook de rector en vicerector. Van alle 38 personen die er een stem mogen uitbrengen, zijn er vier studenten.

Moeilijk contact met studenten

In de SoRa wordt er vooral gedebatteerd over problemen die te maken hebben met de homes, de resto's en andere sociale kwesties. Daar zitten vier rechtstreeks verkozen studenten in (studentenvertegenwoordigers of kortweg 'stuvers'), drie leden van de RvB en een afgevaardigde van de Vergadering der Konventsvoorzitters (VKV). Daarnaast zijn er ook vertegenwoordigers voor de proffen (ZAP), assistenten (AAP), vakbonden en enkele andere organen. Het bijzondere is dat studenten hier evenveel vertegenwoordigers hebben als niet-studenten omdat de onderwerpen vaak belangrijk zijn voor hen. 

"Studenten, AAP en ATP maken amper kans tegen de ZAP en het management" − Eva Van Reeth, RvB-stuver

Vertegenwoordigers zijn niets zonder de mensen die ze vertegenwoordigen. Het contact met hun kiezers is echter niet vanzelfsprekend. RvB-stuvers Eva Van Reeth en Said Mabrouk en SoRa-stuver Aynur Kabak zien twee grote kanalen: enerzijds de Gentse Studenteraad (GSR) en anderzijds vrienden en kennissen. Het is natuurlijk onmogelijk om de mening van elke student aan te voelen, en dat moet ook niet volgens Eva: "We zouden graag nog meer studenten betrekken die ook buiten het stuverlandschap staan, maar we moeten ook wel ergens beseffen dat het merendeel van de studenten geen interesse heeft om zich hiermee bezig te houden.

Aynur Kabak, Eva Van Reeth en Said Mabrouk

Desalniettemin vertegenwoordigen wij ook hún mening en moeten wij zorgen dat de universiteit er een is waar ze graag studeren en zo weinig mogelijk problemen ondervinden." Volgens Said is de interesse ook sterk afhankelijk van het type dossier: "Bij bepaalde dossiers krijgen we weinig input van de studenten zelf, en dan stem je meestal op je gevoel, of geef je gewoon weer wat jouw visie daarover is."

Gebrek aan diversiteit

Universitaire volksvertegenwoordigers staan ook op de eerste rij in de discussies over alle bekende en minder bekende macroproblemen. Denk aan de fall-out van de getuigenissen omtrent machtsmisbruik en grensoverschrijdend gedrag, de furore rond het Sterrebos, of de beruchte beleidsnota. Over die eerste klinken meerdere vertegenwoordigers zo klaar als een klontje, bijvoorbeeld Eva: "De machtspolitiek is een probleem en daar moet aan gewerkt worden. Zowel de aanpak achteraf als de preventie en de interne cultuur moet onder handen genomen worden. We moeten niet doen alsof alles goed loopt, want daar helpen we niemand mee. Het probleem ontkennen zorgt ervoor dat het niet aangepakt kan worden en is bijgevolg heel schadelijk voor de slachtoffers." De RvB zet zich langs de andere kant ook in om het probleem op te lossen door te helpen bij de samenstelling van een tuchtcommissie aan de UGent, waarin een meerderheid aan externe leden zal zetelen.

 "Er is heel veel empathie en begrip in de Sociale Raad" − Aynur Kabak, SoRa-stuver

Andere problemen zoals diversiteit blijven echter een doorn in het oog van de vertegenwoordigers. Aynur ziet dat de lijn van grensoverschrijdend gedrag niet wordt doorgetrokken: "Over grensoverschrijdend gedrag werd enorm veel gezegd en er is eigenlijk onmiddellijk actie ondernomen. De UGent is daar echt mee bezig geweest; er zijn heel snel vergaderingen gehouden en oplossingen gevonden. Dat zie ik echter niet gebeuren bij diversiteit en inclusiviteit.

Zo hebben we een open brief gelanceerd met Umoja, de GSR en enkele andere studentenverenigingen, genaamd 'Dekoloniseer UGent', maar daar is niet zo veel mee gebeurd. We hebben niet alleen die open brief geschreven met daarin concrete acties, maar we zijn in gesprek gegaan met de rector − tot tweemaal toe! En toch komen die acties zeer traag op gang." Ook intern is dit gebrek aan diversiteit te voelen volgens Eva: zij wil graag in de raden zelf ook wat meer diversiteit zien.

Ongelijk verdeeld

Diversiteit is echter niet het enige wat er zou mogen veranderen. Als Said de RvB mocht samenstellen, zou die er heel anders uitzien. "Ik zou het aantal externen extreem verminderen, meer focussen op de leden van onze universiteit en hen allemaal een even zware stem geven. Als je 12 proffen hebt, ook 12 studenten binnenlaten, 12 assistenten, enzovoort." Ook Eva zou de zetels graag herverdelen: "Studenten, AAP en ATP maken amper kans tegen de ZAP en het management, terwijl er juist ontzettend veel studenten zijn en de universiteit niet zonder het personeel kan werken. Dat is jammer." 

Toch zijn ze blij dat ze deel kunnen uitmaken van de RvB, want het is wel de uitgelezen kans om de stem van de studenten te laten horen. "Je stem wordt wel gehoord en gerespecteerd, maar de impact blijft beperkt als je de andere geledingen niet kan overtuigen", vat Said samen. Ook in de SoRa is Aynur trots op de vlotte samenwerking die ze ervaart en de debatten die gevoerd worden: "Er is heel veel empathie en begrip in de Sociale Raad. Niet alleen voor de stuvers, ook voor de studenten in het algemeen. Kijk bijvoorbeeld naar de versoepeling van de regels voor studentenverenigingen tijdens corona of de steun voor home-studenten na de afschaffing van de automatische huurtoelage. Die empathie is echt heel mooi om te zien en is niet overal vanzelfsprekend."

Nog geen stemmen

Reactie toevoegen