Welke Pokémon kunnen geen oorlogsmisdaad plegen?

De Pallet town trials

Het heeft geen zin je af te vragen welke Pokémon in staat zijn een oorlogsmisdaad te plegen: de lijst is simpelweg te lang. Het is veel makkelijker om deze op te lijsten die geen wandelende inbreuk op de Geneefse Conventies zijn.

De wereld van de Pokémon-games verschilt erg van de onze. Daarom brengen we de Pokémon uit de eerste generatie games naar hier om voor onze rechtsstaat te verschijnen. In elk rechtssysteem moeten we namelijk verantwoorden waarom bepaalde wezens gevaarlijker zijn dan Zyklon-B. Dit doe ik aan de hand van internationale verdragen en afspraken.

Het Protocol van Genève werd op 17 juni 1925 ondertekend in de nasleep van de eerste mosterdgasaanvallen van 1917 te Ieper. Door het verbod op het gebruik van chemische en biologische wapens zullen een grote hoeveelheid giftige Pokémon van onze lijst verdwijnen. Artikel 16 van de Vierde Conventie van Genève uit 1949, tweede paragraaf, stelt dan weer dat elke partij binnen het conflict moet voorkomen dat de doden worden onteerd. Hierdoor vallen alle ondode Pokémon af.

De conventie over inhumane wapens van 1980 bekwam dan weer een overkoepelend verdrag waarin beperkingen op brandwapens, verblindende lasers en mijnen zijn opgenomen. Dit haalt Pokémon die brandwonden kunnen veroorzaken, vuur of een soort laser gebruiken, ook meteen van de lijst. Ook de manipulatie van het weer werd door de VN aan banden gelegd, nadat de VS zulke weermanipulatiestrategieën gebruikte in Vietnam. Dit valt namelijk onder aanvallen die niet op een specifiek doelwit gericht zijn. Alle weergerelateerde Pokémonaanvallen vallen bijgevolg ook af.

In Kanto kun je 22 Pokémon tegenkomen die de Genèveconventies niet kunnen breken

Daarnaast is er ook zoiets als perfidie: verraderlijk gedrag. Het is een vorm van bedrog waarbij de ene partij te goeder trouw handelt, om dan aan te vallen zodra de vijand zich onthult, bijvoorbeeld door zich te vermommen in het uniform van de vijand of aan te vallen nadat je de witte vlag hebt gehesen. Perfidie is een oorlogsmisdaad omdat het de beschermingen en garanties van het oorlogsrecht tenietdoet terwijl deze ontwikkeld zijn in het belang van alle partijen en burgers. Jammer genoeg maken veel Pokémon zich regelmatig schuldig aan perfidie. Zij worden dus ook geschrapt. 

Naast deze regels zijn er nog enkele moeilijke gevallen. Zo kunnen bepaalde aanvallen zoals 'metronome', 'transform' en 'copycat' eender wat zijn. Daarom kan de Pokémon ook eender welke oorlogsmisdaad plegen. Ze zijn dus in principe veilig, zolang je hen isoleert van de Pokémon met genocidale neigingen.

Ten slotte hebben we nog ongeëvolueerde Pokémon. Kunnen de baby-Hitlers van de wereld vrij rondlopen? Inhoudelijk expert Charles Darwin is alleszins duidelijk: "Het is niet de sterkste van de soort noch de meest intelligente die overleeft. Het is degene die het beste aangepast is aan veranderingen." Het zekere voor het onzekere nemen dus: als we willen overleven, zouden we best preventief handelen.

De aangehaalde verdragen werden opgesteld om de bloederigste pagina's van onze geschiedenis niet te herhalen. De theoretische toepassing is echter: in Kanto kun je 22 Pokémon tegenkomen die in de natuur de Genèveconventie niet kunnen breken. Hoe het leven in Kanto volgehouden kan worden, blijft echter een mysterie.

Nog geen stemmen

Reactie toevoegen