The Schamper Times

De studentenvertegenwoordigers van het academiejaar 2020-21 zijn nog maar net uit de wieg getuimeld en de politiek aan de UGent draait alweer op volle toeren. Raden besnotteren, adviezen bepotelen, enzovoort. Wat hebben ze nu weer uitgestoken?

Dweilen met de geldkraan toe

In maart van dit jaar, een ander tijdperk ondertussen, kwamen vakbonden en studenten allerhande op straat in solidariteit met het onderbetaalde onderhoudspersoneel dat onze universiteit verzorgt. Mieke Van Herreweghe, onze vicerector, werd op de betoging een emmertje overhandigd dat overliep van sociale eisen waaronder veertien euro brutoloon, degelijke werkomstandigheden en vooral meer zekerheid. Eerder werd al besloten dat personeelsleden uit de resto's en cafetaria's, kinderdagverblijven en een heleboel andere functies uit het onderhoudspersoneel toch gestatutariseerd kunnen worden. Met die massale statutaire benoeming werd ingegaan op een van de eisen van de manifestanten. Na een half jaar komt er weer schot in de zaak. De Raad van Bestuur besliste namelijk om de tewerkstelling van het poetspersoneel niet te insourcen. Over de gebrekkige arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden bleek er eensgezindheid, maar de opname van de schoonmaakdiensten in het personeelsbestand van de UGent wekte onenigheid op. Het was duidelijk: het contract met privébedrijf ISS loopt af in april 2021 en bij het opstellen van een nieuw contract, eventueel met andere onderhoudsbedrijven, zullen de sociale eisen deze keer niet onder de mat geveegd worden.

Durf Doen Gedaan!

Vorig academiejaar besloot de Vergadering van KonventVoorzitters (het overkoepelend orgaan van alle studentenverenigingen aan onze universiteit, red.) en de Gentse Studentenraad een oud project nieuw leven in te blazen. Durfdoen.be, de vernieuwde online-catalogus van verenigingen, is af. Dankzij de samenwerking met Zeus WPI (de studentenvereniging van de Informatica, red.) krijgt de website een hoognodig moderner voorkomen en een heus quizje, dat naargelang je interesses de perfecte studentenvereniging aanraadt uit de meer dan 130 die de UGent te bieden heeft.

De studentenvertegenwoordigers hopen dat Durf Doen de drempel verlaagt om zich bij een vereniging aan te sluiten en eenzaamheid tegen te gaan. Om de opgetutte site te dopen, doen de VKV en de studentenraad er nog een schepje bovenop. Als je de quiz tijdens de eerste acht weken invult en naar een activiteit van een vereniging gaat, maak je kans op een ontbijt aan huis, een krantenabonnement en meer!

Klimaatnoodtoestand: open brief, gesloten zaak

Open brieven zijn hip en trendy tegenwoordig. Of het nu gaat over het overheidsbeleid of virologen met tv-tijd, iedereen wil hun zegje doen. Vorig jaar circuleerde er dicht bij huis zo'n open brief en een petitie: het Europees Parlement en 11.000 wetenschappers kondigden de klimaatnoodtoestand aan en onze universiteit moest volgen, volgens een groot aantal personen verbonden aan UGent. Piet Hoebeke, Gita Deneckere, Petra De Sutter, Bruno De Wever, decanen, professoren en studenten uit alle faculteiten ondertekenden het. Allen vroegen ze meer ambitie. De Raad van Bestuur (RvB) heeft nu besloten om de klimaatnoodtoestand niet uit te roepen. Dat klonk allereerst te negatief en impliceerde maatregelen die de universiteit "onmogelijk kon nemen" met de huidige projecten in het achterhoofd. De zetelende studentenvertegenwoordigers in de RvB wilden de noodtoestand wél expliciet in het besluit, maar dat werd uiteindelijk niet ter stemming gebracht. Wel heeft de Raad unaniem de brief "aangegrepen om de hoogdringendheid ervan te benadrukken en hiernaar te handelen met bijkomende maatregelen", zoals een klimaatplan en andere relevante beleidsplannen om tegen 2030, ten laatste 2050, een CO2-neutrale universiteit te bekomen.

Nog geen stemmen

Reactie toevoegen