Eigen Onderzoek Eerst: Stef Craps

“Literatuur en kunst kunnen mensen raken op een manier die de pure feiten op zich kennelijk niet vermogen.” Prof. Stef Craps doet onderzoek naar de verbeelding van de klimaatverandering, want misschien ligt daar wel onze redding.

Wat heeft ervoor gezorgd dat u onderzoek wou doen rond klimaatverandering en fictie?

"Ik ben mij een vijftal jaar geleden beginnen interesseren voor de literaire respons op de klimaatverandering. Dat kwam enerzijds doordat er massaal veel klimaatfictie begon te verschijnen, ook van de hand van bekende literaire auteurs, terwijl dat vroeger eerder een marginaal fenomeen was. Behalve dat je er dus nog moeilijk naast kon kijken als iemand die de literaire actualiteit een beetje volgt, was ik anderzijds ook nieuwsgierig naar de manier waarop schrijvers omgaan met de esthetische, ethische en existentiële uitdagingen die een opwarmende planeet met zich meebrengt."

Klimaatverandering dwingt ons ertoe onze relatie tot de wereld en tot elkaar te heroverwegen

Op welke manier kan fictie omgaan met klimaatverandering waar wetenschap dat niet kan?

"De klimaatverandering roept diepgaande vragen op met betrekking tot betekenis, waarden en rechtvaardigheid aangezien ze gevestigde zienswijzen en manieren van in-de-wereld-zijn op losse schroeven zet. Ze daagt de menselijke verbeelding uit en dwingt ons ertoe onze relatie tot de wereld en tot elkaar te heroverwegen. Het lijkt mij dan ook belangrijk dat humane wetenschappers zich over het klimaatvraagstuk buigen, bijvoorbeeld door inzicht te proberen verwerven in hoe de klimaatverandering cultureel wordt gemedieerd en geïnterpreteerd, o.a. in fictie.

Literatuur kan iets eerder abstracts als klimaatverandering concreet maken door lezers uit te nodigen zich in te leven in de ervaring van mensen uit andere tijden, culturen, landen en situaties en hen te confronteren met de impact van menselijke activiteiten op de niet-menselijke wereld. Zo kan klimaatfictie invloed uitoefenen op bestaande denkkaders, normen, waarden en attitudes. Dat is althans de hoop die veel schrijvers én onderzoekers van dit soort literatuur koesteren."

Het blijft niet enkel bij onderzoek. U organiseert mee het evenement “Traag geweld”, over literatuur, kunst en klimaatverandering. Kan u daar iets meer over vertellen?

“'Traag geweld' is een gratis publieksevenement dat plaatsvindt in Kunstencentrum Vooruit op woensdag 18 maart om 20 u. Schrijvers, kunstenaars en academici zullen samen nadenken over hoe, waarom en waartoe de klimaatverandering artistiek weergegeven kan of zou moeten worden. Op het programma staan onder andere een lezing door theatermaker Alexander Devriendt, een panelgesprek met behalve Alexander ook klimaatactivist en filmmaker Nic Balthazar, dichter Moya De Feyter en professor theaterwetenschap Christel Stalpaert, en een optreden van slam poet Hind Eljadid. We mikken op een breed publiek van studenten en andere belangstellenden. Iedereen is dus van harte welkom."

0
Gemiddeld: 5 (1 stem)

Reactie toevoegen