Speciale statuten doorgelicht

Het aantal studenten met speciale voorzieningen stijgt, net als de verschillende maatregelen die getroffen kunnen worden. Sommigen spreken van een stortvloed aan speciale maatregelen, wat een systematische verlaging van het niveau inhoudt. Anderen hebben het dan weer effectief moeilijk met spreken, maar ook met schrijven, stilzitten, bewegen en slagen.

Dieter V. getuigt: "Ja ik was dus met mijn maten de avond voor da'k mij ging gaan inschrijven zwaar uit geweest, en kende da als ge zo wat moet barfen en dat ge zo veel speeksel hebt, wel ja ik had da dus bij die inschrijving de volgende dag waardoor ik zo wat aan het kwijlen was, en toen deed da meiske achter de balie zo wat een teken naar ne gast, en voor dat ik het wist zat ik in een kamertje en had ik een speciaal statuut." Dieter V., hoewel hij geen bijzondere wiskundeknobbel leek te bezitten in het middelbaar, zit momenteel in zijn eerste master Burgerlijk Ingenieur. Zelf had hij initieel voor de opleiding Communicatiemanagement gekozen, maar zijn begeleiders verzekerden hem dat met de juiste hulpmiddelen alles mogelijk was. "Wat zeker handig is, is de mogelijkheid om compleet naast de vraag te mogen antwoorden, zonder consequenties. Zo heb ik voor een paper van beton drie gewoon uitgelegd waarom ik Jamie Lee Six wel een echt konijn vind."

Steven Pyck, masterstudent in de Taal- en Letterkunde Nederlands-Engels en praeses van de studentenvereniging Fautilia die focust op studenten met een speciaal statuut, nuanceert. "Het is zeker zo dat somige maatregelen een vrij groot voordeel geven, maar het is alteid in overeensteming met de nadellen die de studnet onvervindt. Ik begreip zeker dat voor somige studenten met spesiale maatregel dat proffesoren hun vragen op voorhandt moeten doorgeven nogal ekstreem leikt, maar hoe verwachten ze anders dat we erdoor geraken?". Op de vraag of het systematisch en individueel naar beneden halen van de eindcompetenties geen blijvende impact zal hebben op het vertrouwen van de werkgevers in de diploma’s, heeft Steven ook een gevat antwoord: “Kunt u de vraag nog eens trager herhalen?”.

Volgens sommige professoren lijkt het allemaal wel enigszins de spuigaten uit te lopen. Uit vrees voor represailles uit het milieu wensen de meeste professoren niet te reageren. Enkelen wilden wel anoniem getuigen. “Dat sommige studenten langer mogen doorwerken aan een examen kan ik nog begrijpen, maar sommige studenten maken er gewoon een weekend van. Vorig jaar had ik een studente met een speciaal statuut die maandagavond, zwaar ondervoed, haar examen kwam indienen. Ze had al haar extra tijd gebruikt, de volle 60 uur", getuigt een anonieme assistent. Een professor klaagt dan weer de extra werklast aan die kruipt in het opmaken van een aangepaste syllabus. "Dat het lettertype Comic Sans moet zijn, met een minimum grootte van vijftien, tot daar aan toe. Maar dat het aantal moeilijke woordjes per pagina beperkt is en er een leuke kleurplaat moet zijn op het einde van elk hoofdstuk, vind ik erover."

0
Gemiddeld: 5 (1 stem)

Reactie toevoegen