Achterklap

Etter etwien etwoar etwoaschen etwa gezien?

Toen de statuten van het Werkgroepen en Verenigingen Konvent (WVK) vorig academiejaar herschreven moesten worden, zagen de voorzitter en vicevoorzitter hun kans schoon om de alertheid van hun Algemene Vergadering (AV) te testen. In de statuten hadden ze het zinnetje "De AV van het WVK bestaat uit: nerds" opgenomen. Dat zinnetje is echter onopgemerkt gebleven, waarna de statuten goedgekeurd werden door de AV, na controle van de juridische dienst van de UGent, en bekrachtigd werden door het Bestuurscollege, het hoogste operationele orgaan van de UGent. Pas enkele weken geleden kwam de voorzitter erachter dat het beruchte zinnetje nooit werd aangepast. 

't Is een OERe

De werkgroep Onderwijs- en Examenreglement is druk bezig met het herschrijven van het OER. Een punt van discussie was het toiletbezoek tijdens examens. De werkgroep heeft besloten dat dit niet belangrijk genoeg is om op te nemen in het reglement zelf, maar heeft er wel een onderwijstip van gemaakt. De richtlijn luidt dat een toiletbezoek niet geweigerd kan worden en er genoeg surveillanten aanwezig moeten zijn om studenten te begeleiden naar het toilet. Overigens wordt aangeraden om één surveillant per 50 studenten te voorzien. Schoeiselvoorschriften (geen hakken!) vonden we helaas niet terug. 

Pakt je zak en ga weg

Studentenvertegenwoordiger Lennert Noppe, die zetelt in het hierboven vermelde Bestuurscollege, mocht in het kader van zijn mandaat een bezoekje brengen aan onze campus in Zuid-Korea. Dat Lennert dit zeteltje niet vanwege orde en netheid heeft gekregen is op een pijnlijke manier duidelijk geworden. Bij het naar eigen zeggen haastig invullen van papieren bij het customs office verloor hij zijn paspoort. Een dag later kreeg hij echter het verlossende nieuws dat de reispas terecht was. En wij maar hopen dat hij daar zou blijven. 

 

0
Gemiddeld: 1 (1 stem)

Reactie toevoegen