"Schild en Vrienden vertegenwoordigt ons niet"

Over revolteren en masturberen

Als reactie op de onthullende Pano-reportage over Schild en Vrienden vond dinsdagmiddag een betoging plaats in het studentencentrum van Gent. De actie begon met een protestmars doorheen de Gentse straten en eindigde met een een Algemene Vergadering voor studenten en personeel verbonden aan de UGent.

WIJ ZIJN

Zeer snel na de Pano-reportage ontstonden verschillende initiatieven als reactie op Schild en Vrienden. Een van die acties was het evenement ‘Schild en Vrienden vertegenwoordigt ons niet’. Initiatiefnemers van de actie waren studentenvertegenwoordigers uit de Raad van Bestuur en studentenvereniging ‘t Zal Wel Gaan. Daarnaast waren ook Katrien De Graeve van het onderzoekscentrum voor Cultuur en Gender en Professor aan de faculteit Letteren & Wijsbegeerte Jan Dumolyn betrokken. Het Facebookevenement wist zo’n tienduizend geïnteresseerden en aanwezigen te strikken. De werkelijke opkomst was op het eerste zicht dan ook teleurstellend. Zo lieten enkele aanwezige personeelsleden ons weten dat ze toch gehoopt hadden om meer collega’s tegen te komen. Wanneer we ze vroegen waarom zij zelf ter plaatse waren, antwoordden ze gedreven dat tegenreactie broodnodig is en ze mee het signaal willen uitdragen dat Dries Van Langenhove “ons niet vertegenwoordigt”.

MET MEER

Vanaf twaalf uur verzamelden zo’n 650 studenten, personeelsleden en andere Gentenaren op het Kramersplein. Na enkele korte speeches, waarin onder andere werd gevraagd aan de politieke studentengroeperingen om achteraan aan te sluiten en de neutrale studenten vooraan te laten stappen, vertrok de optocht richting de Vooruit. Op dat moment zou de massa volgens de politie ongeveer duizend personen geteld hebben. Opvallend was dat verschillende politieke groepen zich niet aan de afspraak hielden en zelfs ver vooraan in de stoet liepen. Sterker nog, slechts een beperkt aantal onafhankelijke studenten liep vooraan mee in de betoging. Zo vertelden enkele studenten ons niet goed te weten waar ze best konden aansluiten in de menigte en dat ze het gevoel hadden tussen twee politieke groepen verzeild te zijn geraakt. Helemaal vooraan, vlak achter het neutrale gedeelte, prijkte ALS (Actief Linkse Studenten), gevolgd door Comac, de jongerenbeweging van PVDA. Naast het zo goed als vooraan lopen in de stoet, werd ook al snel duidelijk dat verscheidene initiatiefnemers en mensen die hielpen de betoging in goede banen te leiden niet onder stoelen of banken staken hier lid van te zijn. De erg dominante aanwezigheid van extreemlinkse groeperingen verstomde met momenten dan ook de talrijke aanwezigheid van niet-gelieerde studenten. Een andere opvallende groep tussen de aanwezigen waren de scholieren van Sint-Lucas, Wispelberg en vijf andere middelbare scholen uit Gent. Zij verzamelden aan hun schoolpoort en trokken van daaruit richting de optocht.

"Het werd moeilijk voor de organisatie om het evenement vrij van politieke kleur te houden"

De betoging verliep beheerst: ondanks de agitatie die bij velen werd aangewakkerd door de reportage, gebeurde de optocht in alle kalmte. ‘Wij zijn met meer!’ weerklonk luidkeels in de menigte, alsook talloze leuzen van andere politieke bewegingen. Deze maakten op het einde van de betoging heel even plaats voor hevig boegeroep toen de massa enkele Vlaamse strijdvlaggen voorbij marcheerde.

Vertegenwoordiging van rechtse politieke bewegingen bleef uit. Eerder bevestigde Dries Van Langenhove zelf de betoging niet bij te wonen. Overige respons van de rechtse kant kwam er ook niet. Vanuit de Universiteit Gent werd er niet gereageerd op de actie, uitgezonderd enkele individuele personeelsleden. Links daagde daarentegen met meer op. Zo wandelde Tom De Meester, lijsttrekker van de PVDA Gent, mee in de optocht. Door deze massale opkomst van extreemlinkse bewegingen werd het moeilijk voor de organisatie om het evenement vrij van politieke kleur te houden.

 

De Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering vond plaats in de cafézaal van de Vooruit, waar de betoging zijn eindpunt bereikte. Ruddy Doom, oud-professor politicologie aan de UGent brak het ijs met een pleidooi over de beslissing van de UGent in de zaak Schild en Vrienden. Doom sloot af met de woorden ‘niet marcheren, liever masturberen’, dat met het bijhorende geschater onthaald werd door alle aanwezigen. Daaropvolgend sprak een heetgebakerde Tim Joosen, vakbondsvertegenwoordiger van de ACOD, de Algemene Centrale der Openbare Diensten, over persoonlijke online intimidaties en het belang van protestacties op straat.

"Niet marcheren, liever masturberen"

Hierna werd een eerste discussie geopend over de ethische voorwaarden vervat in de petitie die door de organisatie van de protestactie werd opgesteld. Hierin eisten zij om te beginnen de vrijwillige uitstap van S&V-leden Louis Ampe en D.V.M. uit de Sociale Raad. Ook werd in de petitie gevraagd aan de Raad van Bestuur van de UGent om een ethische code aan te nemen waarin fascisme en extreemrechts geen plaats kennen. Enkele studenten kaartten echter de term ‘extreemrechts’ en eventuele misvattingen hierrond aan, alsook de specifieke vermelding van ‘fascisme’ in de titel van de petitie. ‘Extreemrechts’ zou volgens hen een subjectieve connotatie met zich meedragen die voor elk individu moeilijk te categoriseren valt. Tegenreactie hierop kwam van Onno Vandewalle en Heide Vercruysse, die beiden aantoonden dat de petitie reeds een ruime duizendmaal ondertekend werd en deze dus niet onnodig aangepast moest worden. Bij de stemming omtrent de goedkeuring van de ethische code dook dan weer het probleem op wie precies stemrecht verkreeg. Onder de aanwezigen zaten immers een hoop middelbare scholieren, die argumenteerden de toekomstige UGent te vertegenwoordigen. Uiteindelijk werd beslist iedereen stemrecht te geven en besliste een meerderheid de petitie ongewijzigd te laten. Een van de scholieren nam later ook even plaats achter de microfoon, waarna ze een krachtige speech gaf die beantwoord werd door zeer luid applaus van alle aanwezigen. De organisatie van het evenement liet intussen weten dat het gebruik van ‘fascisme’ in de titel wordt aangepast, maar de term ‘extreemrechts’ onveranderd blijft.

Daarnaast werd ook besproken of en op welke manier een signaal moet worden gegeven aan Schild en Vrienden wat hun mandaten in de bestuurlijke organen van de UGent betreft. Een laatste punt van discussie betrof het al dan niet aansporen van faculteiten en studentenverenigingen om deze ethische code aan te nemen.

Als laatste kwamen alle aanwezige politieke bewegingen aan het woord. Zo gaf Jong Groen aan dat het belangrijk is om een duidelijk signaal te geven dat fascisme en andere haatdragende boodschappen niet welkom zijn. Ook Comac moedigde deze protestactie aan en vermeldde dat het discours van Schild en Vrienden al langer te horen was, waarbij zij beschuldigend verwezen naar de reactie van de N-VA op de reportage. Verder reageerden ook de Actief Linkse Studenten & Scholieren Gent, die zich achter de protestactie schaarden. Igor Willems verklaarde in naam van TSG ‘t Zal Wel Gaan eveneens achter het initiatief te staan, maar maakte in naam van de organisatie duidelijk dat iedereen dit initiatief zou moeten kunnen steunen, over de politieke partijgrenzen heen. Met deze reacties en een kleine dankbetuiging door de organisatie werd de vergadering en daarmee ook het event afgesloten.

Wat nu?

Ella Roose, mede-organisator van de protestactie, kijkt over het algemeen voldaan terug op de bijeenkomst vandaag. De omvang van de actie was bijzonder groot en ze vindt ook dat dankzij deze talrijke opkomst een zeer sterk signaal werd uitgezonden. Ondanks deze positiviteit, betreurt Roose de inmenging van verscheidene politieke bewegingen in de stoet zelf. Aan hen werd immers gevraagd om achteraan de onafhankelijke studentenmassa te blijven, maar dit gegeven werd helaas grotendeels genegeerd. Roose hoopt een vervolg aan deze actie gebreid te zien.

"Dit geeft een bijzonder sterk signaal aan Schild en Vrienden dat hun gedrag hier niet getolereerd wordt" - Eline Vandewalle

Een andere organisator van het event, Raad van Bestuur-stuver Eline Vandewalle, reageerde opgetogen over het verloop van de betoging. Ze benadrukt de intentie van de organisatie om politieke bewegingen achteraan de stoet te houden en vermeldt ook dat de invulling van deze wens geen makkelijke opgave was op het Kramersplein. Het al dan niet vermengen van deze groepen met onafhankelijke studenten heeft zij zelf vooraan de stoet niet kunnen zien. Net als Roose is zij eveneens aangenaam verrast door de grote opkomst. "Dit geeft een bijzonder sterk signaal aan Schild en Vrienden dat hun gedrag hier niet getolereerd wordt." Ook Eline kijkt enthousiast en hoopvol uit naar het vervolg van deze protestactie.

Concrete plannen omtrent de voortzetting van vandaag zijn nog niet duidelijk. Igor Willems benadrukte vanmiddag wel het belang van een grootschalige dialoog. Op die manier blijft de discussie gevoerd worden en hoeft deze protestactie geen einde te zijn.

0
Gemiddeld: 5 (1 stem)

Reacties

Bericht: 
Moest S&V echt zo een bedreiging zijn dan lijkt me dit eerder een lage opkomst. Zeker aangezien verschillende proffen hun lessen afgezegd of ingekort hebben zodat studenten konden meedoen met dit protest en er een hoopje scholieren bij waren die waarschijnlijk gewoon blij waren om even uit de school te zijn. Een zoveelste protest van de gebruikelijke linkse verenigingen en zoals gewoonlijk weeral tegen iets. Hopelijk hebben de meeste studenten wat meer verstand en kunnen ze door de manipulatie kijken die van het scherm droop tijdens de reportage.

Bericht: 
Een extreem-linkse professor zoas Jan Dumolyn, daar heeft de UGent blijkbaar absoluut geen probleem mee?!

Bericht: 
Schild en vrienden lezersbrief. Ik vind dat de reportage zeer gericht is naar de mening van de reportage maker Wim. Ook al hebben schild en vrienden veel slechte dingen gezegd in privé groepen. Ze hebben ook veel goede dingen gedaan zoals ouderen helpen, zwerfvuilrapen, bloed doneren enzovoort. Hier heeft de reportage maker ook beelden van genomen, maar die zijn simpelweg niet in de reportage gekomen omdat de reportagemaker Wim de sfeer grimmig en wou houden, en niks positief over deze groep wou tonen. Ik ben er dus volledig mee eens dat schild en vrienden erover is gegaan maar we moeten de beide kanten horen.

Reactie toevoegen