Nieuwe home op campus Heymans: UGent leert uit fiasco Sterrebos

UGent plant nieuwe studentenhome op steenworp van UZ

De UGent wil tegen 2026 een nieuwe home bouwen op campus Heymans, vlakbij het UZ Gent. In haar communicatie benadrukt ze uitvoerig dat het project een nettowinst aan groen zal opleveren, en de buurtbewoners ten goede zal komen. De universiteit wil een herhaling van de Sterrebossaga vermijden.

Op een steenworp van het UZ Gent ligt campus Heymans. Dat is op dit moment de thuisbasis van de toekomstige apothekers en home Boudewijn. Daar is de UGent van plan om een nieuwe studentenhome te bouwen. 

Bomen kappen

Ritmische, mysterieuze gevel

Nadat de controversiële plannen voor een nieuwe home op campus Sterre vorige zomer mislukten, communiceert de Universiteit Gent nu over een andere beslissing die ze al even geleden nam. Ze stelt het voor als een plan het nijpende gebrek aan koten aan te pakken: een nieuwe home op campus Heymans. Voor deze home zouden er, net als in de Sterre, een aantal bomen moeten verdwijnen. Specifiek gaat het om 2700 m2 meter aan groen, wat neerkomt op "een oppervlakte van minder dan de helft van een voetbalveld", aldus de UGent. De universiteit laat verstaan dat er op het einde van het project toch een derde van de gehele campus uit groen zal bestaan, specifiek als buffer naar de aanliggende woonwijk toe. De bouw van de nieuwe home zou namelijk in het kader passen van grotere renovatieplannen van de campus. Zo worden bepaalde onderdelen van de campus onthard en verouderde gebouwen afgebroken. De werken zouden resulteren in een nettowinst van de hoeveelheid groen in de buurt.

Volgens de universiteit zal "de ritmische, wat mysterieuze gevel bijdragen aan een interessant straatbeeld"

De home zelf zal dan weer gebouwd worden rond een functionele centrale binnentuin. De universiteit beschrijft het als een "een akoestische, stille buitenschil". Dit zou dan in schril contrast staan met de bouwstijl van de bestaande studentenhomes, maar ook met de bouwstijl van de aanliggende faculteit Farmaceutische Wetenschappen, een grijze toren die in de jaren 1960 werd gebouwd.

De home wordt toegankelijk voor rolstoelgebruikers en moet klimaatneutraal worden. Volgens de universiteit zal "de ritmische, wat mysterieuze gevel bijdragen aan een interessant straatbeeld." Dat belooft. In een persbericht gaf de universiteit aan te mikken op 2026 als eindpunt voor de bouw van de home, en op 2028 voor de complete transformatie van de campus. Het project zal ongeveer 30 miljoen euro kosten.

Leren uit het verleden

Zowel in haar mededeling aan de UGent-studenten als in haar persbericht, benadrukt de universiteit sterk dat de bouw van de home zal bijdragen tot een groenere omgeving. Toen de UGent haar vorige kotenbouwproject op campus Sterre bekendmaakte, kreeg ze een golf van verontwaardiging over zich heen. De voornaamste grieven waren dat de UGent bomen moest kappen voor ze de home kon neerpoten en zo de onderzoeken van haar eigen wetenschappers negeerde. Kwade bezetters kampeerden (eventjes) onder en in de bomen en zelfs Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) sprak zich toen negatief uit over het project. Het project op campus Heymans probeert de universiteit daarom wellicht te framen als een groene, klimaatvriendelijke werf.

"We willen met een nieuwe home niet meer studenten aantrekken" – Rik Van de Walle

Een andere bezorgdheid van de buurtbewoners, die vaak onuitgesproken bleef, was de vrees voor veel nieuwe studenten in de buurt. Rector Rik Van de Walle lijkt daar rekening mee te houden: "We willen met een nieuwe home niet meer studenten aantrekken. We willen hen wel beter en betaalbaar huisvesten op een manier die ook de reguliere huizenmarkt spaart." Hij speelt ook handig in op een andere gevoeligheid bij het niet-studerende Gentse bevolking: de krappe woningmarkt. "We zien namelijk dat studenten zich nog steeds tot niet-gereglementeerde studentenhuisvesting wenden en daarmee gezinswoningen innemen", geeft hij als een van de redenen voor de bouw van de nieuwe home. 

Grondplan van de nieuwe home

In dezelfde trant meldt de UGent dat er aan de noordelijke rand van de campus een groene buffer van 3000 m² komt, die de overgang van de campus naar de naburige woonwijk zal verzachten. Dat lijkt een heel omslachtige manier om te zeggen: 'je zal een minimum aan dronken studenten 's ochtends in de tuin vinden'.

Ook voor de groenminnende buurtbewoners is er goed nieuws, aldus rector Van de Walle: "De toekomstige campus Heymans zal voor 30 procent, zo'n 14.500 m², uit groen bestaan. Een deel ervan – het Vossenpark – wordt ook gedeeld met de buurt." Dat lijkt een uitgestoken hand naar de buurt, en opnieuw een reactie op het fiasco op campus Sterre. Toen vreesden de bewoners dat ze van "hun" Sterrebos afscheid zouden moeten nemen.

Nog geen stemmen

Reactie toevoegen