Kot gezocht: Gentse huisvesting in crisis

Dat koten duur zijn, is algemeen geweten. Dat er te weinig zijn en dat ze qua kwaliteit vaak geen schoonheidsprijzen winnen, is dat ook. Een uitgebreide studie van de Stad Gent en de Gentse Studentenraad probeert concrete cijfers te plakken op de huisvestingssituatie in Gent.

Eerst en vooral een verduidelijking: het gaat hier slechts over de bekendmaking van een studie die werd aangevraagd door de stad. Concrete beleidsplannen werden hier nog niet aan gekoppeld. Ook de Gentse Studentenraad (GSR), die meewerkte aan de studie, weigerde voorlopig om over de cijfers al een standpunt in te nemen. De studie betreft overigens niet alleen studenten aan de UGent: studenten aan alle hogeronderwijsinstellingen in Gent, zelfs de KU Leuven, werden bevraagd. 

De studie licht vijf speerpunten uit. Die dienen als kapstokken voor verdere ambities en beleid. De meeste van deze speerpunten zijn echter wel heel voor de hand liggend en oppervlakkig; denk daarbij aan zaken zoals 'voldoende koten voor studenten voorzien' en 'het in harmonie samenleven tussen stedelingen en studenten'. Je voelt iedereen daarbij wel goedkeurend knikken, maar een spannend beleidsvoortstel is het toch niet. Toch steekt een van de speerpunten erboven uit, namelijk dat "studenten enkel in daartoe voorziene studentenhuisvesting wonen". Lees: Gent heeft de ambitie om studenten enkel in daarvoor voorziene en geregistreerde koten te laten verblijven.

Het vermijden van pendelen is de belangrijkste reden om een kot te huren

Dat lijkt misschien vanzelfsprekend, maar momenteel leeft minstens een kwart van de studenten in een appartement of gezinswoning. Vaak is dat omdat die gewoon goedkoper zijn om gezamenlijk te huren, dan een klassiek kot is om alleen te betalen. Voor wie het nu wat warm onder de voeten voelt worden: er is (nog) geen reden tot paniek. Hiervoor staat immers nog geen grootschalige campagne in de steigers, aldus de schepen bevoegd voor wonen, Tine Heyse (Groen).

Een greep uit de cijfers

Wat komt concreet naar voren in de studie? Ten eerste dat er eindelijk een ruw beeld bestaat van het aantal studenten dat op kot zit, wat voorheen nog een blinde vlek was. Ongeveer 60 % van de Gentse studenten zou een kot hebben. Sterker nog, tot 75 % van de studenten wil er een. De prijs is een ander interessant cijfer. Een kot kost gemiddeld 401 euro, wat slechts 6 euro goedkoper is dan de maximumprijs die studenten gemiddeld willen betalen. Overigens betalen niet enkel de fils à papa zich blauw voor een kot. Tot 10 % van de studenten staat volledig zelf in voor het betalen van de huur. Er werd tijdens het voorstellen van de cijfers geopperd dat de hoge prijzen er mogelijks wel voor zorgen dat de kwaliteit van de koten beter is, en daardoor de tevredenheid ook relatief hoog ligt, namelijk een zeven op tien.

Pendelen is ook een optie

Wout Vierbergen, een studentenvertegenwoordiger in de GSR die meehielp aan een deel van de studie, benadrukt dat er op het vlak van kwaliteit aandacht moet zijn voor de diverse noden en verwachtingen van de studenten. Niet alleen qua faciliteiten, maar ook op het vlak van de studenten zonder kot. Zo is het vermijden van pendelen de belangrijkste reden om een kot te huren. Dus als zaken zoals het openbaar vervoer fout lopen, kan er een grotere druk ontstaan op de nu al heel competitieve kotmarkt. In ieder geval is duidelijk dat het beleid verder zal moeten gaan dan het simpelweg neerpoten van enkele woonblokken met koten.

Internationale studenten

De studie besteedt ook aandacht aan de vele internationale studenten in Gent. Naast de merkbare verschillen in het soort koten waarin deze expats verblijven; voornamelijk in de homes, zijn er nog enkele andere frappante afwijkingen. Zo is de tevredenheid over de kwaliteit van de huisvestingen in het algemeen heel wat lager bij de internationale studenten. Eerder dit jaar maakte het Internationaal Konvent zich ook al zorgen over het nijpende tekort aan koten voor haar leden, zeker met zicht op de toekomst. Want met ENLIGHT, het nieuwe internationaal samenwerkingsverband en prestigeproject van de UGent, zal de toestroom van buitenlandse studenten enkel toenemen. Aangezien deze studenten niet de optie hebben om te pendelen, zal de vraag naar koten navenant zijn. Of het aanbod deze vraag kan volgen lijkt twijfelachtig. Men kan dan wel studies op poten zetten en voor cijfers zorgen, maar als het beleid niet ambiteus blijkt, blijft het uiteindelijk bij het managen van een probleem. Duurzame oplossingen voor de kotenproblematiek blijven voorlopig uit.

0
Gemiddeld: 5 (1 stem)

Reacties

Bericht: 
Interessante studie, maar ik mis cruciale elementen om een duurzaam beleid te kunnen bepalen, bvb: - hoeveel % van de kotstudenten woont op minder dan 15km? - wat is de verwachte impact van hybride learning op de kotenmarkt? - wat was de impact van het flexibeler spreiden van academiejaren over meerdere kalenderjaren? - wat is de totale CO2 uitstoot van kotstudenten (level 1 en 2) vs pendelstudenten? Ik mis ambitie in het kader van het Klimaatakkoord in deze discussie. We moeten dringend bewuster omspringen met onze resources en onze uitstoot. Jammer dat UGent dit niet integraal in hun beleid opneemt. Middelen voor duurzame initiatieven zijn er overigens wel.

Reactie toevoegen