Kandidaten faculteit Recht en Criminologie

In de faculteit Recht en Criminologie komen er 2 kandidaten op. Er zijn hier 5 mandaten te winnen, waarvan er 2 naar het minderheidsgeslacht moeten gaan. Eerst vind je een korte bio van elke kandidaat, daarna beantwoorden ze vragen en stellingen.

Andreas Schelfhout

Studierichting: Eerste master Rechten

Gelieerd aan: Studentenraad voor Rechten en Criminologie (StuReC)

Rangschik de drie thema’s waar jij het meest op wil inzetten als stuver:

1) Welzijn van studenten (en personeel) & werkdruk
2) Participatie & verbondenheid
3) Feedback & begeleiding

Favoriete podcast: Ik luister over het algemeen eigenlijk weinig naar podcasts, maar recent is mijn oog gevallen op 'Scheef Bekeken', een Vlaamse queer podcast. Ook 'The Catch and Kill Podcast with Ronan Farrow' – over misbruik in Hollywood – vond ik spannend en vooral confronterend.

 

Finn van Houtte

Studierichting: Tweede bachelor Rechten

Gelieerd aan: Vlaams Rechtsgenootschap Gent (VRG)

Rangschik de drie thema’s waar jij het meest op wil inzetten als stuver:

1) Betrokkenheid studenten
2) Goed werkende infrastructuur
3) Digitalisering van onderwijs

Favoriete podcast: The Jordan B. Peterson Podcast

 

Duurzaamheid

Stelling: 'De UGent doet het goed op vlak van duurzaamheid.'

Niet akkoord. De universiteit kan véél meer doen om duurzaam te zijn/worden. Denk maar aan duurzame snackautomaten, taken enkel digitaal laten indienen (wat nu al wel gebeurt, maar nog niet altijd), meer inzetten op sensibilisering van studenten én personeel, het uploaden van cursussen op Ufora in pdf-vorm, …

Over het algemeen ben ik akkoord. Sommige zaken kunnen misschien nog wat beter worden uitgewerkt, maar de intentie om duurzamer te zijn is zeker aanwezig.

Mentaal welzijn

Stelling: ‘Aan mentaal welbevinden worden voldoende aandacht en middelen besteed door de universiteit.’

Niet akkoord. De Universiteit moet veel meer aandacht besteden aan het mentaal én fysiek welzijn van studenten. Veerkrachtigheid, stressbeheersing, suïcidepreventie, etc. zouden bijvoorbeeld actief moeten worden opgenomen in het onderwijspakket. In de nabije toekomst zal dit trouwens door Vlaanderen verplicht worden!

Dit kan volgens mij nog een stuk beter. Er zijn op dit moment bijvoorbeeld te lange wachtlijsten voor de studentenpsychologen.

Digitalisering

Hoe zie jij de toekomst van digitaal onderwijs?

Degelijk digitaal onderwijs is onderwijs waarin de noden van de student centraal staan en waarbij ook studenten die het financieel minder breed hebben, niet vergeten worden. Zelf ben ik een grote voorstander van blended learning (waarin zowel digitale als ‘fysieke’ leervormen gecombineerd worden; daarin kunnen ook feedback en begeleiding een belangrijke rol spelen).

Lesopnames maken zeker deel uit van de toekomst van digitaal onderwijs. Ook online examens zie ik meer en meer voorkomen. Het digitaliseren zal in mijn ogen nog steeds voornamelijk gebruikt worden om een breder publiek te kunnen bereiken. Sommige studenten bevinden zich in situaties waardoor het voor hen anders quasi-onmogelijk is om les te volgen of het examen af te leggen. Ook zal er meer en meer gebruik worden gemaakt van apps voor het ter beschikking stellen van voorbeeldvragen en als interactie tijdens de les.

Grensoverschrijdend gedrag

Stelling: ‘Aan de faculteit Recht en Criminologie zijn voldoende maatregelen getroffen om grensoverschrijdend tegen te gaan.' Indien niet akkoord, geef een voorbeeld van een mogelijke extra maatregel.

Niet akkoord. Communicatie omtrent de regels ontbreekt. Er zou bij het begin van het academiejaar meer nadruk moeten gelegd worden bij zowel studenten als personeel op bepaalde regels die gelden en dat, als je die overtreedt, er bepaalde gevolgen zullen zijn. Grensoverschrijdend gedrag is niet welkom op onze faculteit, men moet dat ook meer en expliciet zeggen. Door duidelijk te maken dat wij bepaalde grenzen hebben en wat er gebeurt als je die overschrijdt, zetten we een stap in de juiste richting.

Dat weet ik niet, wat een groot probleem is. Als ze er al zijn, dan moet er beter over gecommuniceerd worden naar de studenten toe.

Studentenvertegenwoordiging

Er zijn dit jaar erg weinig kandidaten voor alle raden. Hoe zou jij de studentenparticipatie nieuw leven inblazen?

Ik denk dat studentenparticipatie kan verhoogd worden. Bijvoorbeeld door studenten meer en meer de mogelijkheid te geven hun mening te uiten. Met de studentenraad hebben we daar trouwens dit jaar hard aan gewerkt. Ook kunnen er enkele events gezamenlijk georganiseerd worden door de studentenorganisaties op de faculteit (studentenverenigingen, StuReC, …). Studenten moeten zich welkom voelen in de studentengemeenschap en ‘geprikkeld’ worden om zich te engageren.

Het zou leuk zijn om een soort lijst bij te houden met alle verwezenlijkingen van studentenvertegenwoordigers. Zo zien alle studenten dat we wel degelijk  zaken kunnen veranderen en wordt de funcite hopelijk aantrekkelijker.

Faculteitsspecifieke vragen

Een nieuw gegeven binnen de faculteit is het aanstellen van een communicatiemedewerker, waar je als stuver nauw mee zal samenwerken om onder meer de communicatie naar studenten toe te verbeteren. Waar loopt het momenteel goed/minder goed wat communicatie naar studenten toe betreft? Hoe zou jij hierin de communicatiemedewerker betrekken?

Ik stond dit jaar reeds kort in contact met deze persoon, en heb er alle vertrouwen in dat hij een degelijk communicatiebeleid op poten zet. Studenteninput is altijd welkom, en dat is een enorm pluspunt.

Veel studenten zijn niet genoeg vertrouwd met de structuur van de universiteit en op welke manier studenten hun stem kunnen laten horen binnen deze structuur. Volgens mij zou het goed zijn om in het eerste jaar een hoorcollege te organiseren waarin een aantal zaken worden uitgelegd over de werking van de Ugent en hoe studenten hun stem kunnen laten horen.

Het kerntakendebat beroert momenteel de gemoederen in de facultaire raad. In welke kerntaken kan jouw faculteit zich volgens jou nog verbeteren?

De kerntaken zijn onderwijs en onderzoek; ik denk dat de faculteit daar best goed in is. Kan het beter? Tuurlijk! Maar over het algemeen loopt het goed, denk ik.

Ik denk dat het ter beschikking stellen van de juiste infrastructuur voor het verschaffen van onderwijs een kerntaak is. Hier kunnen nog een aantal zaken verbeterd worden. Er zijn nog al te vaak problemen met de PowerPointpresentatie of de microfoon in het auditorium waardoor het lesgeven verstoord wordt.

Ook de verdeling van studiepunten over de vakken heen klopt soms niet helemaal. De studiepunten moeten de werklast beter weergeven en kunnen op die manier een betere verdeling van de werklast faciliteren.

 

Nog geen stemmen

Reactie toevoegen